Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 7

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting%2B%25282%2529.jpg

‘Duizenden in financiële onzekerheid gebracht door zwarte lijst Belastingdienst’

Op het ministerie van Financiën circuleert een rapport over mensen die door de Belastingdienst op een zwarte lijst geplaatst waren. De staatssecretaris meldde aan de Tweede Kamer dat dit in sommige gevallen leidde tot „onacceptabele gevolgen”, maar stuurde het rapport niet mee.

Onze verslaggevers kwamen erachter waar het om gaat. De dienst stortte zeker duizenden mensen in financiële onzekerheid zonder nader onderzoek of bewijzen. Begin dit jaar trad het kabinet Rutte III af omdat de betrouwbaarheid van de overheid was geschonden. Deze onthulling roept opnieuw vragen op. 

Door mensen zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst te zetten, heeft de Belastingdienst ‘Duizenden burgers  in financiële onzekerheid gestort, schrijft NRC. De krant heeft inzage gekregen in nog niet gepubliceerd onderzoek van advies- en accountantsbureau PwC.Dat onderzoek, in opdracht van het kabinet, circuleert volgens NRC al weken op het ministerie van Financiën maar de Tweede Kamer heeft het nog niet ontvangen. Het ministerie laat desgevraagd weten dat het onderzoeksrapport nog niet definitief is en daarom niet is gedeeld.

Bij 750 huishoudens die op de lijst terechtkwamen werden toeslagen zonder aanleiding stopgezet. Duizenden anderen zouden zonder verklaring vrijwel meteen onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. De lijst waar het om gaat is de zogenoemde FSV-lijst, waarbij de afkorting staat voor Fraude Signalering Voorziening.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is a0abd-belasting2b252822529.jpg

Uitgesloten van schuldsanering

NRC schetst dat slachtoffers soms jarenlang bewijsstukken moesten aanleveren om aan te tonen dat ze recht hadden op toeslag. Als ze één fout maakten, konden ze worden uitgesloten van schuldsanering, terwijl bij anderen de toeslag op de dag van registratie in het systeem werd stopgezet zonder dat onderzoek was gedaan. Wie eenmaal op de lijst stond, kwam er vrijwel niet meer vanaf: slechts 21 van de meer dan 9000 burgers werden na afhandeling van een signaal uit het systeem verwijderd.

Ook gedupeerden van het toeslagenschandaal kwamen op de lijst terecht, maar zij vormen “slechts een fractie van het totaal”, aldus NRC.

Het gebruik van zwarte lijsten werd stopgezet toen Trouw en RTL Nieuws ze ontdekten. De Fraude Signalering Voorziening (FSV) werd gebruikt van 2012 tot maart 2020. Het systeem werd stopgezet toen uit onderzoek van advieskantoor KPMG bleek dat de privacy van mensen erdoor werd geschonden. Persoonsgegevens werden te lang bewaard en te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot het systeem. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde er vorige maand een vernietigend rapport over en onderzoekt nog of de fiscus een boete kan worden opgelegd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is d3aad-belasting.jpg

In totaal stonden er meer dan 240.000 mensen in geregistreerd. Na een motie van Tweede Kamerlid Marijnissen (SP) werd toegezegd dat zij hierover geïnformeerd zouden worden, zodat ze bijvoorbeeld hun dossier op kunnen vragen. Een registratie leidde er in sommige gevallen toe dat iemand werd afgewezen voor een betalingsregeling of schuldsaneringstraject.

Deze week schreef demissionair staatssecretaris van Financiën Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer dat de fiscus mogelijk de verzoeken van 5000 tot 15.000 mensen tot schuldsanering ten onrechte heeft afgewezen doordat ze op de zwarte lijst stonden.

Hij bestempelde het als “een zeer ernstige mogelijkheid die om passend herstel vraagt”. NRC wijst erop dat hij niets schreef over de uitkomsten van het onderzoeksrapport van PwC.

Het ministerie van Financiën hoopt om volgende week een brief naar de Tweede Kamer te kunnen sturen met de uitkomsten van het PwC-onderzoek.

Omtzigt: rapport over fraudelijst fiscus direct naar Kamer

Het rapport van adviesbureau PwC over hoe zwarte lijsten bij de Belastingdienst doorwerkten in de levens van ontvangers van toeslagen, moet nog maandagavond naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dat verzoek doet onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, mede namens zijn SP-collega Renkse Leijten.

FSV-lijst 

Begin vorig jaar werd al door RTL Nieuws en Trouw onthuld dat de Belastingdienst sinds 2014 met de zogenoemde Fraude Signalerings Voorziening (FSV) werkte, en zelfs al vanaf 2001 met een voorloper. Burgers kwamen in het registratiesysteem terecht door ‘vermoedens’ of ‘signalen’ van fraude. Het groeide uit tot een register met honderdduizenden namen. 

Rol van de 2e kamer

De Tweede Kamer heeft nog nooit naar haar eigen rol in de toeslagenaffaire gekeken, maar zou dat wel moeten doen. Daarvoor pleit oud-voorzitter Chris van Dam (CDA) van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. ‘De Tweede Kamer heeft tot op de dag van vandaag nog nooit op z’n minst een kringgesprek gehad met elkaar van: ‘Jongens, wat is onze rol nou hierin geweest?’ Niets’, zegt het Haagse oud-Tweede Kamerlid in Spuigasten op Den Haag FM.

‘Wij hebben als parlementaire ondervragingscommissie gezegd: ‘De staatsmachten moeten zichzelf in de spiegel kijken, om bij zichzelf te rade te gaan: hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?’ Volgens Van Dam heeft de rechterlijke macht dat gedaan. ‘Als de luisteraars nog eens een handzaam, leesbaar rapport willen lezen over de kinderopvangtoeslag, lees het rapport wat door de rechtbank is gemaakt. De Raad van State heeft vorige week een – iets minder leesbaar – rapport gemaakt. Dus chapeau voor de rechterlijke macht.’

Tweede Kamer heeft nooit in spiegel gekeken

Ook het kabinet heeft haar verantwoordelijkheid genomen, stelt de oud-voorzitter van de commissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Van Dam: ‘Het kabinet heeft Catshuis-sessies gehad, heeft allemaal beleidsvoornemens gedaan, is afgetreden – kun je wat van vinden, maar die hebben ook hun verantwoordelijkheid genomen.’

‘Incidentenpolitiek brengt ons naar de afgrond’

Maar de politici in de Tweede Kamer hebben nog geen enkele keer in de spiegel gekeken, vindt de oud-commissievoorzitter. ‘De Tweede Kamer heeft tot op de dag van vandaag nog nooit op z’n minst een kringgesprek gehad met elkaar van: ‘Jongens, wat is onze rol nou hierin geweest?’ Niets.’ En dat zou dus volgens Van Dam wel moeten gebeuren. ‘Dan krijg je inzicht in wat er gebeurd is en dan kan je aan de hand van deze vreselijke affaire – met uithuisplaatsingen, mensen die ten gronde zijn gegaan – zien hoe de incidentenpolitiek ons naar de afgrond brengt.’

Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de journalistiek moet naar de eigen rol kijken, vindt hij. ‘Tot op de dag van vandaag blijven we hypen over dit onderwerp. Respect voor wat RTL en Trouw op dit vlak doen, maar het rapport van de Venetië-commissie, het rapport van een stel ambtenaren, rapport van de rechtbank: het wordt allemaal een paar dagen van tevoren als scoop gebracht. Het is: bam, wie heeft de eerste primeur? Als je in zo’n sessie met elkaar bezig bent, dan gaat de politiek daar ook zo mee om. Als krantenlezer vind ik het mooi om een nieuwtje op de voorkant van mijn krant te lezen, maar we maken elkaar gek.’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting.jpg

Voorrang op nieuwe woning

De Belastingdienst bestempelde duizenden ouders jarenlang onterecht als fraudeurs. Zij moesten kinderopvangtoeslag terugbetalen, waar ze wél recht op hadden en kwamen zo in financiële en sociale problemen terecht. Het kabinet beloofde hiervoor eerder dit jaar al compensatie te bieden, maar veel ouders, ex-partners en kinderen van gedupeerden wachten daar nog steeds op.

Gedupeerden krijgen niet alleen financiële compensatie. In Den Haag krijgen gedupeerden die hun huis zijn kwijtgeraakt, voorrang op een nieuwe woning. De gemeente is nog wel bezig om dit te regelen. ‘De gemeente kan en wil deze ouders helpen bij de problemen die zijn ontstaan, zoals bij het kwijtschelden van schulden en boetes, maar dus ook bij het vinden van een nieuwe woning. Zodat dat ook geen probleem vormt’, aldus wethouder Martijn Balster (PvdA).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting%2B%25282%2529.jpg

Toezichthouder

Op 1 januari 2022 ziet de inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) formeel het levenslicht. De nieuwe toezichthouder moet als onafhankelijk, extern orgaan het reilen en zeilen van onder andere de Belastingdienst monitoren. Hoewel de IBTD op 1 januari officieel van start gaat, is de organisatie nog niet compleet.

“We zijn nu bezig met het werven van de inspecteur-generaal”, laat een woordvoerder van de nieuwe inspectiedienst desgevraagd weten aan NU.nl. De inspecteur is de hoogste ambtenaar van de toezichthouder. Ook is de IBTD nog op zoek naar een aantal onderzoekers.

Het ministerie van Financiën kondigde iets meer dan een jaar geleden de oprichting van de inspectie aan. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek naar hoe problemen bij de diensten, zoals de beruchte toeslagenaffaire, in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarbij was het advies om te komen tot “een stevige vorm van extern toezicht”, dat ook onafhankelijk moest zijn.

Een van de doelen van de nieuwe inspectiedienst is het vertrouwen van burgers én werknemers in de overheid terug te winnen. Formeel valt de IBTD wel onder het ministerie. “Maar de inspectie is onafhankelijk”, meldden de verantwoordelijke bewindslieden bij de aankondiging van de oprichting.

“We hebben nu zo’n vijftien mensen aan boord, dat moeten er uiteindelijk 25 worden”, zegt de woordvoerder van de IBTD. De precieze werkwijze en gebieden waar de inspectie zich op zal richten, worden eind deze week of begin volgende week bekendgemaakt.

Onderzoek uitplaatsing door jeugdbescherming

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar hoe jeugdbescherming omging met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Dat schrijft demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag 26.11.2021 in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek wordt geleid door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij onderzoeken ook of de ouders “vaker dan anderen” geconfronteerd werden met kinderbeschermingsmaatregelen.

Vanuit de Kamer was gevraagd om een dergelijk breed, onafhankelijk onderzoek. Het demissionaire kabinet wil niet dat een politieke commissie de zaak onder de loep neemt, omdat een dergelijk onderzoek te lang zou duren.

“Dat terwijl de inspecties beschikken over de noodzakelijke bevoegdheden, deskundigheid, onafhankelijkheid en mogelijkheden om de werking van de jeugdbeschermingsketen grondig te onderzoeken”, schrijft Dekker.

De resultaten van het onderzoek worden eind volgend jaar verwacht. De onafhankelijkheid van het onderzoek “is ook bij de inspecties geborgd”, stelt de minister. Als ouders inderdaad een andere behandeling kregen, gaan inspecties uitzoeken “hoe dat kon gebeuren”.

In vijf jaar tijd ruim duizend kinderen van slachtoffers uit huis geplaatst

Tussen 2015 en 2020 zijn 1.115 kinderen van slachtoffers van de toeslagenaffaire ondergebracht bij een pleeggezin of in een instelling. Dat concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober.

Sinds 2015 werden ieder jaar zo’n vijfhonderd “unieke gevallen” behandeld. De afhandeling van één zaak kon jaren in beslag nemen. Meestal werd de situatie van mensen van onder de 18 jaar besproken, maar soms kregen ook personen tot 23 jaar hulp of zorg.

Het is niet duidelijk of alle kinderen uit huis werden geplaatst vanwege de financiële problemen van hun ouders als gevolg van de toeslagenaffaire.

Die financiële problemen ontstonden omdat de fiscus ouders onterecht aanmerkte als fraudeur. Daardoor moesten zij ineens duizenden euro’s aan belastinggeld teruggeven, waarmee zij de crèche en buitenschoolse opvang bekostigden. Tevens was er bij de Belastingdienst sprake van etnisch profileren.

De combinatie van fouten zorgde er uiteindelijk voor dat veel Nederlanders in de schulden belandden. Vorig jaar werd in een vernietigend rapport uitgehaald naar de politiek en de fiscus, die informatie zou hebben verzwegen..

Nog meer:

Lees: Delft betaalt belastingschuld van mogelijk 375 slachtoffers van toeslagenaffaire AD 13.12.2021

Lees: Lanterfantende Belastingambtenaar mag ontslagen worden RTL 13.12.2021

Lees: Kristie moest Belastingdienst 92.000 euro betalen: ‘Jarenlang dronk ik alleen oploskoffie’ AD 12.12.2021

Lees:  Circa 8000 mensen op zwarte lijst Belastingdienst liepen schuldhulp mis  NOS 09.12.2021

Lees: Advocaat toeslagenaffaire juicht boete Belastingdienst toe MSN 07.12.2021

Lees: Belastingdienst krijgt boete van 2,75 miljoen euro voor toeslagenaffaire NU 07.12.2021

Lees: Boete voor Belastingdienst van 2,7 miljoen voor discriminatie toeslagenouders  NOS 07.12.2021

Lees: 2,75 miljoen euro boete voor Belastingdienst om toeslagenaffaire Telegraaf 07.12.2021

Lees: 2,75 miljoen euro boete voor Belastingdienst om toeslagenaffaire  MSN 07.12.2021

Lees: Belastingdienst krijgt boete van 2,75 miljoen euro voor toeslagenaffaire AD 07.12.2021

Lees: Waakhond legt hoogste boete ooit op aan Belastingdienst om toeslagenaffaire MSN 07.12.2021

Lees: Waakhond legt hoogste boete ooit op aan Belastingdienst om toeslagenaffaire  RTL 07.12.2021

Lees: Jeugdzorgkenner: Kans op terugplaatsing kinderen toeslagenouders ‘vrijwel nihil’ AD 06.12.2021

Lees: Compensatie in de maak voor gedupeerden van zwarte lijst Belastingdienst NOS 06.12.2021

Lees: Vijlbrief werkt al aan compensatieregeling voor ‘zwarte lijst’ MSN 06.12.2021

Lees: Zwarte lijst van de Belastingdienst is ongekend schandaal AD 06.12.2021

Lees: Herstel ouders op koers, wensen gedupeerden centraal bij verbetering  RO 03.12.2021

Lees: Loket toeslagenaffaire wordt toevluchtsoord voor allerlei probleemgevallen Telegraaf 03.12.2021

Lees: Snellere hulp en persoonlijk gesprek gedupeerde toeslagenouders NOS 03.12.2021

Lees: Helft ouders die naar Commissie Werkelijke Schade stapt krijgt extra compensatie RTL 03.12.2021les: Kabinet: zwaarst gedupeerden toeslagenaffaire sneller helpen AD 03.12.2021

Lees: Kabinet wil zwaarst gedupeerden toeslagenaffaire sneller helpen MSN 03.12.2021

Lees: Kabinet wil zwaarst gedupeerden toeslagenaffaire sneller helpen RTL 03.12.2021

Lees: Omtzigt: rapport over fraudelijst fiscus direct naar Kamer MSN 29.11.2021

Lees: Honderdduizenden ouders krijgen extra geld terug voor kinderopvang NU 29.11.2021

Lees: ‘Duizenden burgers getroffen door zwarte lijst Belastingdienst’ MSN 29.11.2021

Lees: ‘Duizenden burgers getroffen door zwarte lijst Belastingdienst’ RTL 29.11.2021

Lees: ‘Duizenden in financiële onzekerheid gebracht door zwarte lijst Belastingdienst’ NOS 29.11.2021

Lees: Oud-commissievoorzitter toeslagenaffaire: ‘Tweede Kamer heeft nooit in spiegel gekeken’ Den HaagFM 28.11.2021

Lees: Belastingdienst krijgt op 1 januari eigen toezichthouder MSN 26.11.2021

Lees: Belastingdienst krijgt op 1 januari eigen toezichthouder NU 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders AD 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders Telegraaf 26.11.2021

Lees: Inspectie onderzoekt hoe jeugdbescherming omging met ouders toeslagenaffaire MSN 26.11.2021

Lees: Inspectie onderzoekt hoe jeugdbescherming omging met ouders toeslagenaffaire NU 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders MSN 26.11.2021

Lees: Inspecties gaan uithuisplaatsingen kinderen toeslagenouders onderzoeken MSN 26.11.2021

Lees: Inspecties gaan uithuisplaatsingen kinderen toeslagenouders onderzoeken RTL 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders MSN 26.11.2021

Lees: Schuldsanering van duizenden mensen mogelijk ten onrechte door fiscus geweigerd NOS 25.11.2021

zie ookKinderopvangtoeslag RO

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

Zie ook: Minister Wopke Hoekstra CDA rommelde zelf ook met de belastingdienst

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 6

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 5

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 4

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 2

Zie verder ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!!

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – een nieuwe stap

zie dan nog verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Zie dan ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook nog verder dan: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

november 28, 2021 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: