Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bklimaat.jpg

Zorgen voor het nieuwe kabinet !!!!!!

Kunnen we het klimaatprobleem oplossen met kernenergie?

Tijdens de formatie wordt onderhandeld over het bouwen van nieuwe kerncentrales, meldt de Volkskrant vrijdag. Is kernenergie een oplossing voor het mondiale klimaatprobleem? En is dat financieel de meest logische route? NU.nl vroeg het drie experts.

Kernenergie is een beladen thema, waarbij opvattingen van voor- en tegenstanders mijlenver uiteen liggen. Nadelen zijn helder: er kleven risico’s aan nucleaire technologie, van ongelukken en afval tot atoomwapens.

Feit is ook dat bij de productie van kernenergie praktisch geen CO2 vrijkomt. Dus op weg naar een klimaatneutrale energievoorziening is het een optie.

‘Nieuwe kerncentrales zijn in West-Europa niet rendabel’

Maar is het daarmee ook ‘de grote oplossing’? Bij klimaatbeleid moet je altijd meewegen welke route het hoogste financiële rendement heeft, vertelt Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving aan de Universiteit Utrecht.

Turkenburg onderzocht de economisch aantrekkelijkste route om de Europese CO2-uitstoot in 2050 op nul te krijgen. Kernenergie kan daaraan een bijdrage leveren, maar niet de efficiëntste.

“Met de huidige prijzen is het bouwen van nieuwe kerncentrales in West-Europa en de Verenigde Staten niet rendabel – de bouwkosten zijn grofweg een factor twee te hoog, zo’n 8 tot 10 miljard euro voor een centrale van 1.000 megawatt.”

“Deze kerncentrales worden derhalve alleen gebouwd als er forse staatssteun komt in de vorm van miljardensubsidies of door een hoge prijs voor kernstroom te garanderen en dit te verhalen op de elektriciteitsgebruikers.”

Kernenergie kan goedkoper, vertelt Turkenburg. In Azië kan de nieuwbouw van kerncentrales nog net wel concurreren met duurzame energie, onder meer door een meer seriematige bouw, en doordat vergunningstrajecten er minder tijd en geld kosten.

Kernenergie kan goedkoper, vertelt Turkenburg. In Azië kan de nieuwbouw van kerncentrales nog net wel concurreren met duurzame energie, onder meer door een meer seriematige bouw, en doordat vergunningstrajecten er minder tijd en geld kosten.

NU+ Klimaat

Zie ook: Dit is het (grote) verschil tussen 1,5 en 3 graden opwarming

Technisch kan kernenergie verdrievoudigen, maar praktijk is ander verhaal

“Willen we kernenergie een flink aandeel geven in het mondiale klimaatbeleid, dan zouden we ongeveer duizend van dergelijke centrales nodig hebben – drie keer zo veel als de huidige wereldwijde capaciteit”, vervolgt Bob van der Zwaan, kernfysicus van de Universiteit van Amsterdam en TNO. “Dat is technisch mogelijk, maar sociaal-economisch een ander verhaal.”

Als je wilt weten welk aandeel kernenergie kan spelen in de aanpak van klimaatverandering, moet je ook kijken naar het huidige aandeel, zegt Van der Zwaan: “De wereldwijde bijdrage van kernenergie aan de productie van elektriciteit is gedaald van 17 procent in 2010 naar 10 procent in 2020. Voorlopig wordt de rol dus kleiner.”

Kernenergie wordt gewoon meegewogen in VN-klimaatrapporten, zegt hoogleraar klimaatbeleid Heleen de Coninck van de Technische Universiteit Eindhoven. “De meeste toekomstscenario’s laten ook een rol zien voor kernenergie, van een kleine afname tot een vervijfvoudiging naar 2050. Maar voor de Parijsdoelen is het niet onmisbaar. Ze kunnen ook worden gerealiseerd zonder kernenergie.”

Meer klimaat op NU+

Zijn kerncentrales de ideale aanvulling op duurzame energie?

Uiteindelijk is de energievoorziening ook een soort puzzel, waarin verschillende bronnen elkaar nodig hebben voor een sluitend geheel. Een van de grote uitdagingen in de transitie naar duurzame energie is het behoud van buffercapaciteit, voor momenten waarop de zon niet schijnt en het niet waait.

Windparken voor de kust worden internationaal verbonden en op tekentafels ontstaan plannen voor waterstofbatterijen. Maar tot die toekomstplannen realiteit zijn, is bijvoorbeeld Nederland ook nog sterk afhankelijk van gascentrales, die CO2 uitstoten.

In die stabiliserende rol zit ook de potentiële waarde van kerncentrales, zegt Turkenburg. Maar dat kan ook op andere CO2-arme manieren worden ingevuld: met bijvoorbeeld biomassacentrales, of gascentrales met ondergrondse CO2-opslag.

Ook daar spelen echter de nodige maatschappelijke discussies. “In onze aannames over kernenergie gaan we ervan uit dat de andere grote energietechnieken zoals biomassa en CCS in de politiek niet op voorhand worden afgeschoten, want ze zijn alleen goedkoper als ze ook mogelijk zijn.”

Naarmate zon en wind verder toenemen – over 10 jaar leveren ze in Nederland samen al 70 procent van de elektriciteit – wordt het sluiten van het stroomnetwerk bovendien steeds meer maatwerk. Kerncentrales bouw je voor decennia en zijn wellicht te groot en log.

NU+ Klimaat

Zie ook: Het klimaatprobleem samengevat in drie grafieken

En ‘thorium’ dan? Of ‘kernfusie’? Dat is toch dé oplossing?

Schuilt er dan ergens nog een grote belofte in nucleaire technologie van de toekomst? Een terugkerend onderwerp op NUjij is ‘thorium’ – een alternatieve splijtstof, waar net als bij het nu gangbare uranium ook kernenergie aan onttrokken kan worden. Bovendien zou hierbij minder kernafval ontstaan.

Er wordt echter vooral onderzoek naar thorium gedaan omdat kernenergie, net als fossiele brandstoffen, geen onuitputtelijke energiebron is: de voorraad uranium is eindig, en bovendien niet evenwichtig verdeeld over landen en werelddelen.

Van der Zwaan tempert overtrokken verwachtingen: “Thoriumreactoren zitten hooguit in de demonstratiefase, dus op z’n vroegst kunnen we die optie pas over een jaar of twintig meenemen in de energiediscussie.”

“Kernfusie zit zelfs nog in de fase van fundamenteel onderzoek. Als er ooit een commerciële reactor komt, is die pas aan het einde van de eeuw beschikbaar – voor het tegengaan van klimaatverandering dus te laat, en te onzeker.”

Dit artikel is een geüpdatete versie van een eerder verschenen verhaal. Dat vind je hier.

Wij blijven zegt Gert-Jan Segers CU

CU-leider Gert-Jan Segers durft nog steeds niet te voorspellen of de onderhandelingen voor een nieuw kabinet zullen slagen.

Maar wie de leider van de kleinste coalitiepartner tijdens het partijcongres hoort opsommen waarom de ChristenUnie zich tot kabinetsdeelname geroepen voelt, weet dat de partij niet anders wíl.

Wij blijven”, zegt Segers onomwonden over de onderhandelingen. Hij vertelt over een film die hij heeft gezien, over negen Franse monniken in een klooster in het Algerije van de jaren negentig. Ingeklemd tussen het geweld van oprukkende islamisten en het regeringsleger, houden de monniken elkaar vast.

„Misschien zijn wij dat wel”, zegt Segers. „Met vijf zetels in de Tweede Kamer, vier in de senaat, met Statenfracties en hier en daar een wethouder.” Ze houden elkaar vast nu in Rotterdam politieauto’s verkoold op straat staan en de ene politieke partij de ander naar het leven staat. „Dat is ongelofelijk beklemmend.”

Die beklemming moeten ook die Franse monniken hebben gevoeld toen de gouverneur hun kwam vertellen dat hij hun veiligheid niet langer kon garanderen. De vraag was: gaan of blijven?

2G-beleid

De ChristenUnie blijft principiële bezwaren houden tegen 2G-beleid, waarbij alleen nog gevaccineerde of herstelde mensen toegang krijgen tot bepaalde locaties. Dat heeft voorman Gert-Jan Segers gezegd op het congres van zijn partij. “2G is geen heilzame weg. Het maakt de polarisatie in de samenleving groter”, zei hij.

De leden van zijn partij hadden eerder op de dag de fractie opgeroepen om helemaal niet in te stemmen met uitbreiding van het gebruik van het coronatoegangsbewijs of 2G, maar op die oproep ging Segers in zijn speech niet rechtstreeks in.

Het demissionaire kabinet werkt aan wetgeving om na de lockdownmaatregelen van dit moment voor sommige gelegenheden 2G mogelijk te maken. Ongevaccineerden hebben dan geen toegang, wat volgens het kabinet moet helpen om de besmettingscijfers niet verder te laten oplopen.

‘Samenleving heel houden’

Segers heeft daar grote moeite mee. “We kunnen niet alleen maar nee zeggen tegen maatregelen. Dat is te makkelijk”, zei de fractievoorzitter van de kleinste regeringspartij. “Maar laten we alsjeblieft wel met voorstellen komen die de samenleving heel houden, en niet in de fik laten vliegen.”

In het begin van zijn toespraak verwees Segers naar de rellen van gisteravond. “Ik zag Rotterdam branden. Ik vond het beklemmend. Het laat iets zien van de spanning die er op de samenleving zit, de emoties waar we doorheen gaan.”

In de Tweede Kamer hield de ChristenUnie afgelopen week de deur voor 2G op een kier, toen Kamerlid Mirjam Bikker zei dat ze in de huidige situatie over geen enkele maatregel kan zeggen ‘never nooit niet’. Wel stelde ze 1G als alternatief voor; dat betekent dat iedereen zich moet laten testen voor toegang, ook mensen die gevaccineerd zijn.

De leden vinden dus dat de fractie de principiële lijn moet vasthouden en niet met de voorgestelde maatregelen moet instemmen. De congresmotie werd met 52 procent van de stemmen aangenomen.

Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove noemde dat “een duidelijk signaal aan de fractie”. Het partijbestuur had de motie juist ontraden, om de fractie de handen vrij te laten houden. Kamerlid Bikker zei in een reactie dat de fractie het signaal “zal meenemen in de afwegingen die we de komende tijd gaan maken”. De motie onderschrijft volgens haar de inzet van de fractie.

Een andere motie, om niet aan een nieuw kabinet mee te doen als dat het coronatoegangsbewijs wil uitbreiden of andere maatregelen wil nemen die ongevaccineerden uitsluiten, haalde het net niet.

Duidelijk signaal

Die formatieonderhandeling komen volgens Segers in een cruciale fase. “Je weet: het komt er nu op aan.” Of de poging om tot een kabinet te komen zal slagen, kan hij niet zeggen. “We zijn het moment nog niet voorbij waarop dat duidelijk is.”

De Coolsingel na de rellen

Het herstel van gezag? ‘Dat begint in de Tweede Kamer’

Agenten die worden opgejaagd, brandweermensen die moeten vluchten en Kamerleden die worden bedreigd. Hoe herstellen we het gezag?

,De politiek geeft het verkeerde voorbeeld.

Joop van Riessen, oud-hoofdcommissaris van Amsterdam, moest afgelopen weekend regelmatig terugdenken aan de rellen die hij zelf als politieman meemaakte: de kroningsrellen in 1980 en het bouwvakkersoproer in 1966. ,,Die waren toen wel heviger dan nu. Al is het voor de agenten die in het nauw zaten heftig, heel heftig.”

Om het gezag te herstellen als de lont al in het kruitvat zit, zegt Van Riessen, helpt het soms ‘om onverwachte dingen te doen’. ,,Ik zeg niet dat dit in Rotterdam had geholpen hoor.”

Tweede Kamer

Voor het herstel van gezag kijkt de oud-politieman ook naar Den Haag. ,,Het probleem zit in de samenleving zelf, maar gezag komt ook vanuit de politiek. En in de Tweede Kamer wordt momenteel een slecht voorbeeld gegeven.” Hij doelt onder meer op de dreigende taal van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen (‘uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen’) in de richting van D66’er Sjoerd Sjoerdsma.

Van Riessen: ,,En dat is niet de enige keer, het gebeurt voortdurend. Als je dan vraagt hoe het gezag hersteld kan worden, nou: dáár begint het.”

De samenle­ving moet een norm stellen: dit kan niet!, aldus CDA-Kamerlid Hilde Palland

Maar volgens CDA-Kamerlid Hilde Palland is het herstel van gezag ‘een samenlevingsissue’. ,,Dit kan de overheid niet alleen. De samenleving moet een norm stellen: dit geweld tegen de politie kan niet!” Dat geweld door relschoppers ‘die de rechtsstaat ondermijnen’ moet, zegt PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann, op de eerste plaats ‘zwaar gestraft’ worden. 

Parallellen met de VS

De geestelijk vader van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) ziet parallellen met de ‘police-riots’ in de Verenigde Staten. ,,Rellen gericht tegen de mensen die het geweldsmonopolie hebben. Het is een soort haat tegen de staat.”

Bij gebrek aan een andere ‘tegenstander’ (denk aan een rivaliserende voetbalclub of bijvoorbeeld pro-2G-demonstranten), wordt de politie dan als doelwit gekozen. Of eigenlijk: iedereen met een uniform aan – ook brandweerlieden of ambulancepersoneel – krijgt dan te maken met ‘bruut geweld’. ,,Ook journalisten.”

Uit representatief onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust uit 2019 bleek ook dat een vrij grote groep (zo’n 20 à 30 procent) bereid zegt te zijn om geweld tegen de overheid te gebruiken. ,,Schrikbarend”, vindt Rosenthal, die het optekende in zijn laatste boek Als dat zou kunnen. De reden: maatschappelijk ongenoegen. ,,Dat is een smeulend vuur.”

De leden van zijn partij hadden eerder op de dag de fractie opgeroepen om helemaal niet in te stemmen met uitbreiding van het gebruik van het coronatoegangsbewijs of 2G, maar op die oproep ging Segers in zijn speech niet rechtstreeks in.

Lees: Het herstel van gezag? ‘Dat begint in de Tweede Kamer’ AD 22.11.2021

Lees: Kabinet wil door met 2G: als Kamer instemt kan ongevaccineerde niet meer overal naar binnen AD 22.11.2021

Lees: Kabinet zet in op 2G-maatregel voor onder meer horeca, evenementen en cultuur NU 22.11.2021

Lees: Wetsvoorstel: 2G voor horeca, evenementen en cultuur NOS 22.11.2021

Lees: ChristenUnie-leider Segers: 2G is geen heilzame weg NOS 20.11.2021

Lees: ChristenUnie-congres roept fractie op: Stem niet in met uitbreiding QR-code of extra regels ongevaccineerden AD 20.11.2021

Lees: Kabinet wil best naar 1G-beleid kijken: alleen toegang na negatieve test AD 20.11.2021

Lees: Geen volmondige steun voor 2G, maar ook geen blokkade in de Kamer  NOS 16.11.2021

Lees: ChristenUnie komt met alternatief voor ‘2G-beleid’: ‘Massaal testen van iedereen’ AD 15.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 23, 2021 - Posted by | Uncategorized

5 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 114 – Tussenstand onderhandelingen 23.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 23, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 115 – Voortgang onderhandelingen 25.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 25, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 116 – Voortgang onderhandelingen 27.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 28, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderhandelingen 05.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 5, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 118 – Voortgang onderhandelingen 06.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 6, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: