Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 6

Raad van State zegt na zelfonderzoek sorry tegen toeslagenouders

De Raad van State (RvS) heeft te lang volgehouden dat het juridisch noodzakelijk was dat de Belastingdienst zelfs bij hele kleine overtredingen de complete kinderopvangtoeslag terugvorderde van ouders. Deze alles-of-niets-lijn had eerder teruggedraaid kunnen en moeten worden, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS in een rapport nav. een zelfonderzoek waarin de eigen rol in de toeslagenaffaire tegen het licht wordt gehouden.

“Ouders die in de problemen zijn gekomen omdat wij te lang de strenge lijn hebben toegepast, bieden wij onze excuses aan. We hadden deze ouders betere rechtsbescherming moeten bieden”, zegt voorzitter Bart Jan van Ettekoven van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Veel toeslagenouders die in de problemen kwamen door de aanpak van de Belastingdienst wendden zich tot de bestuursrechter en eventueel daarna tot de Raad van State. Zowel lagere rechters als de RvS stelden de Belastingdienst vaak in het gelijk.

Volgens de Belastingdienst schreef de wet voor dat elke overtreding van de regels moest leiden tot het terugvorderen van de complete kinderopvangtoeslag. Daardoor ontstonden situaties waarin ouders bijvoorbeeld vanwege een schuld van een kleine 80 euro 27.500 euro moesten terugbetalen.

Lijn vaststellen in rechtspraak

De Raad van State is zowel een adviseur van de overheid als de hoogste bestuursrechter van Nederland. Een van de taken van de RvS is om te zorgen voor rechtseenheid en rechtsgelijkheid. De interpretatie van de Afdeling bestuursrechtspraak van bepaalde wetten levert een lijn op die lagere rechters vaak volgen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de wettekst en naar wat de bedoeling van een wet is.

In de toeslagenaffaire heeft de Raad van State de interpretatie gevolgd van de Belastingdienst, die een alles-of-niets-lijn voorstond. Maar uit zowel de wet als de behandeling van de wet in het parlement bleek niet dat die alles-of-niets-lijn de bedoeling was en dat er voor rechters geen ruimte was om daar van af te wijken, concludeerde de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire.

Binnen de overheid en binnen de RvS werd al jarenlang intern kritiek geuit op de alles-of-niets-benadering die in de periode 2011-2012 is vastgesteld. Toch paste de RvS pas in 2019 die lijn aan en kwam er ruimte voor rechters om rekening te houden met proportionaliteit.

De RvS “zat vast in een zelf gecreëerde juridische ‘fuik’ “, staat in het rapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken’. Het met een duidelijke lijn bieden van rechtseenheid en rechtsgelijkheid vond de RvS lange tijd belangrijker dan per geval te bekijken wat evenredig was. Maar, zo stelt de RvS nu, “rechtseenheid en rechtsgelijkheid zijn geen doelen op zich als de uitkomst in het individuele geval niet (meer) overtuigt”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting%2B%25283%2529.jpg

Meer interne tegenspraak nodig

Eerder bracht het overlegorgaan voor bestuursrechters (LOVB) al een rapport uit over hoe zij met toeslagenzaken zijn omgegaan. Het LOVB concludeerde dat te makkelijk de lijn van de RvS gevolgd is. Veel rechters zeiden ook ongemak te hebben gevoeld bij de strenge interpretatie van de regels. In de toekomst moeten rechters meer hun eigen rechtsgevoel durven volgen, was een van de aanbevelingen. Een andere aanbeveling was om meer interne tegenspraak te organiseren.

Dat laatste is ook een les die de RvS trekt uit de evaluatie van het eigen handelen in de toeslagenaffaire. “De reflectie heeft geleerd hoe belangrijk voldoende ruimte voor het intern debat is”, zegt de RvS. Het uitzetten van lijnen blijft belangrijk, maar “bij het uitzetten van lijnen moeten deze niet meteen worden ‘dichtgetimmerd’ “, is een andere les. “Lijnen moeten ruimte laten voor een rechtvaardige uitkomst in het individuele geval.”,

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting%2B%25282%2529.jpg

‘Medeplichtig aan discriminatie’

Ook zegt de RvS zich kritischer op te stellen tegenover overheidsorganen, omdat burgers door de machtsverhouding per definitie in het nadeel zijn. De rechter moet er minder snel op vertrouwen dat de informatie die bijvoorbeeld de Belastingdienst aanlevert compleet en juist is en de burger “de helpende hand bieden” door als rechter zelf ook actief onderzoek te doen.

De RvS heeft veel kritiek gekregen om de jarenlange starre houding. Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens noemde de RvS woensdag “medeplichtig aan discriminatie”. In veel gevallen hadden slachtoffers in de toeslagenaffaire een dubbele nationaliteit. “Als je dat niet hebt gezien, is er iets mis met je waarnemingsvermogen”, aldus Wolfsen.

Lees: Belastingdienst krijgt op 1 januari eigen toezichthouder MSN 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders AD 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders Telegraaf 26.11.2021

Lees: Inspectie onderzoekt hoe jeugdbescherming omging met ouders toeslagenaffaire MSN 26.11.2021

Lees: Inspectie onderzoekt hoe jeugdbescherming omging met ouders toeslagenaffaire NU 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders MSN 26.11.2021

Lees: Inspecties gaan uithuisplaatsingen kinderen toeslagenouders onderzoeken MSN 26.11.2021

Lees: Inspecties gaan uithuisplaatsingen kinderen toeslagenouders onderzoeken RTL 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders MSN 26.11.2021

Lees: Schuldsanering van duizenden mensen mogelijk ten onrechte door fiscus geweigerd NOS 25.11.2021

Lees: Fiscus weigerde mogelijk 15.000 mensen onterecht schuldsanering MSN 25.11.2021

Lees: Duizenden schuldenaren eerder geholpen door nieuwe wet NOS 25.11.2021

Lees: Soepeler regels voor mensen die misstap maken bij aanvraag uitkering: ‘Soms te hard’ NOS 24.11.2021

Lees: Ouders toeslagenaffaire eisen vervolging Belastingdienst DH070 24.11.2021

Lees: Ouders toeslagenaffaire eisen bij hof vervolging Belastingdienst MSN 24.11.2021

Lees: Belastingdienst koos voor extra controle vooral burgers met lage inkomens NU 23.11.2021

Lees: ‘Fiscus controleerde lage inkomens extra bij controle op toeslagen’ NOS 23.11.2021

Lees: ’Belastingdienst ging jarenlang achter burgers met lage inkomens aan’ Telegraaf 23.11.2021

Lees: Belastingdienst controleerde extra bij lage inkomens in jacht op fraude RTL 22.11.2021

Lees: Hoogste bestuursrechter: ‘De toeslagenaffaire heeft ons diep geraakt’ NU 20.11.2021

Lees: Hoogste bestuursrechter: ‘De toeslagenaffaire heeft ons diep geraakt’ MSN 20.11.2021

Lees: Kamerleden: wat kopen toeslagengedupeerden voor nog meer excuses?  MSN 19.11.2021

Lees: Advocaat: Excuses goed, maar cliënten staan nog met lege handen MSN 19.11.2021

Lees: Raad van State over toeslagenzaak: ‘We hebben niet gediscrimineerd’ NU 19.11.2021

Lees: Raad van State diep door het stof voor toeslagenslachtoffers MSN 19.11.2021

Lees: Raad van State diep door het stof voor toeslagenslachtoffers RTL 19.11.20921

Lees: Raad van State door het stof in toeslagenaffaire: ‘Rechters waren te lang te streng’ AD 19.11.2021

Lees: Raad van State zegt na zelfonderzoek sorry tegen toeslagenouders NOS 19.11.2021

Lees: Raad van State biedt excuses aan: rechters hadden toeslagenouders beter moeten beschermen NU 19.11.2021

zie ookKinderopvangtoeslag RO

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

Zie ook: Minister Wopke Hoekstra CDA rommelde zelf ook met de belastingdienst

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 5

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 4

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 2

Zie verder ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!!

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – een nieuwe stap

zie dan nog verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Zie dan ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook nog verder dan: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

november 19, 2021 Posted by | Uncategorized | 1 reactie

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Formatieonderhandelaars willen donderdag 18.11.2021 en vrijdag 19.11.2021 grote stappen zetten

In de formatie zullen de komende dagen een aantal grote stappen worden genomen, verwachten informateur Koolmees en een aantal onderhandelaars. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben zich weer teruggetrokken op Landgoed Zwaluwenberg in Hilversum en gingen daar vanmorgen optimistisch naar binnen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25285%2529.jpg

Informateur Koolmees heeft zich voorgenomen om in de nieuwe ronde “besluiten te nemen”. “We zijn een tijdje bezig, een aantal weken, en we hebben alle onderwerpen al langs gehad. Dus we moeten toch wel keuzes gaan maken.” Op de vraag of er nog zwaar onderhandeld moet worden, zegt hij: “Ja, dat denk ik wel, ja.”

D66-secondant Jetten zegt dat “we hebben besloten om de komende dagen een aantal grote knopen door te hakken”. Hij wil niet zeggen over welke thema’s het gaat, maar heeft voor de zekerheid zijn trui met de opdruk ‘klimaatdrammer’ aangedaan. “Het klimaat is een belangrijk thema en wat mij betreft gaat het daar elke dag over.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25284%2529.jpg

Niet met de trein

ChristenUnie-leider Segers is met de auto naar de Zwaluwenberg gekomen. Hij is een fervent treinreiziger en gisteren werd bekend dat hij een formatiestuk van VVD en CDA in de trein had laten liggen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Hij zegt dat hij hier geen gewoonte van wil maken, maar het incident maakt de onderhandelingen volgens hem niet lastiger. Toen er eenmaal vier partijen aan tafel zaten “zijn we echt overnieuw begonnen”, zegt hij.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25287%2529.jpg

Ook de ChristenUnie is van plan om vandaag en morgen knopen door te hakken. Hij zegt dat het proces inmiddels zo ver is dat “op de grote thema’s duidelijk is, wie hoeveel water bij de wijn doet.” Segers beaamt dat hij wat zijn partij betreft liever met meer wijn dan water naar buiten komt. “Maar bij christenen kan water ook nog wel eens wijn worden”, grapt hij.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25286%2529.jpg

CDA-leider Hoekstra zegt “optimistisch” naar binnen te gaan. Hij wil verder niet ingaan op de voortgang. Ook VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag willen niks zeggen. “Er is een akkoord als er een akkoord is.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Blek%2Bsegers.jpg

Gratis kinderopvang en een miljoen huizen: dit zijn de opvallendste plannen uit het gelekte formatiestuk

Tot deze week kwam er weinig inhoudelijks naar buiten over de formatieonderhandelingen. Daar kwam verandering in door het VVD-CDA-document dat ChristenUnie-leider Segers in de trein had laten liggen. Hoewel het volgens de onderhandelende partijen geen status heeft, is er wel degelijk iets uit te destilleren. Politiek commentator Frits Wester bespreekt de zes opmerkelijkste plannen.

1. Miljoen huizen bouwen

In het document staat het als volgt: ‘Daarom moet de bouw van de benodigde 1 miljoen woningen tot 2030 met urgentie mogelijk worden gemaakt.’

“Huizen bouwen is iets waar veel mensen op zitten te wachten”, zegt Frits Wester. “Veel partijen hadden al dit soort plannen in hun verkiezingsprogramma staan, dus kan het niet verbazen dat dit in een definitief regeerakkoord zal terugkomen. Vier jaar lang is er op dit gebied veel te weinig gebeurd en heeft het rijk verzuimd de regie naar zich toe te trekken. Een speciale minister voor Wonen moet daar verandering in brengen.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

2. Strengere klimaatafspraken

In het document staat het als volgt: ‘De nationale klimaatdoelstelling wordt opgehoogd naar ten minste 55 procent in 2030.’

Wester: “De partijen hebben ambitieuzere klimaatdoelstellingen over de uitstoot dan ze van Europa krijgen opgelegd. Deze ambitieuze doelstelling is een duidelijke handreiking naar D66. Ook een partij als de ChristenUnie zal daar weinig problemen mee hebben.”

3. Gratis kinderopvang voor veel mensen

In het document staat het als volgt: ‘Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij kinderopvang voor veel mensen gratis wordt en de kinderopvangtoeslag afgeschaft of hervormd kan worden.’

Wester: “Met de gratis kinderopvang maken de partijen voor een deel een einde aan het ondoorzichtige woud van toeslagen in Nederland. Waarbij de kinderopvang toch voor vrijwel iedereen toegankelijk blijft. Maar daarbij moet je niet vergeten als de politiek zegt als iets gratis wordt, je dat toch betaalt via de belastingen en premies. Desondanks zullen veel jonge ouders deze maatregel toejuichen.”

4. Kerncentrales

In het document staat: ‘In deze regeerperiode wordt besloten tot de bouw van nieuwe kerncentrales en wordt ook financiering daarvoor geregeld.’

Frits Wester: “Dit is de wens van het CDA en de VVD. Hoewel er bij D66 en ChristenUnie geen principiële bezwaren tegen kernenergie als groene energiebron zijn, hebben beide partijen wel aarzelingen over de kosten en de lang termijn waarvoor dit soelaas gaat bieden.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25288%2529.jpg

5. Hypotheekrenteaftrek

In het document staat: ‘[Er] kan ook gesproken worden over de fiscale behandeling van het domein wonen.’

Frits Wester: “VVD en CDA maken dit punt vooral bespreekbaar als handreiking richting D66. Maar dat gaat ongetwijfeld gepaard met de nodige kiespijn. Een versnelling van de huidige afbouw van de hypotheekrenteaftrek zien beide partijen niet zitten. Ik ben heel benieuwd welke fiscale maatregelen ze dan wel voor ogen hebben.”

6. Asielzoekers

In het document staat: ‘Enerzijds wordt het quotum voor de hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen die door de UNHCR worden geïdentificeerd verhoogd. Tegelijkertijd worden voor asielzoekers die geen kans maken in Nederland de procedures en sancties aangescherpt.’

Frits Wester: “Het plan van VVD en CDA om via de UNHCR meer vluchtelingen te herhuisvesten in Nederland, zal D66 en ChristenUnie als muziek in de oren klinken. Dat ze daar tegenover zettend at kansloze asielzoekers veel soberder moeten worden opgevangen en eerder teruggestuurd naar het land van herkomst, roepen ze al jaren terwijl daar niets van is terechtgekomen. Benieuwd hoe ze dat nu weer proberen te doen, waardoor deze passage niet op voorhand een wassen neus is.”

Lees: Gratis kinderopvang en een miljoen huizen: dit zijn de opvallendste plannen uit het formatiestuk RTL 18.11.2021

Lees: Dat er in de formatie nog nergens overeenstemming over is, komt door de details AD 18.11.2021

Lees: Formatieonderhandelaars willen vandaag en morgen grote stappen zetten NOS 18.11.2021

Lees: Einde formatie is in zicht: ’Knopen doorhakken’ bij gesprekken op Zwaluwenberg Telegraaf 18.11.2021

Lees: ‘Knopen doorhakken’ bij formatiegesprekken op Zwaluwenberg MSN 18.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 19, 2021 Posted by | Uncategorized | 5 reacties