Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bstikstof%2B%25283%2529.jpg

Gelekte notitie van VVD en CDA werpt nieuw licht op de formatie

Hoe zou een kabinet van VVD, D66 en CDA eruit kunnen zien? Dat gedachte-experiment was de aanleiding voor de formatietekst die VVD en CDA eind september schreven, in een uiterste poging om D66 te verleiden tot een minderheidskabinet. Het spande erom: de formatie zat vast, nieuwe verkiezingen dreigden. En dus zetten de twee rechtse partijen in één weekend hun belangrijkste concessies en compromissen op papier.

Nu ligt het document plots op straat. Niet door een van de drie partijen, maar uitgerekend via de vierde coalitiepartner: de ChristenUnie. Partijleider Gert-Jan Segers liet het slingeren in de trein, waarna een lezer het document bij de Volkskrant afleverde. „Het stomste wat je kan overkomen”, twitterde Segers nadat de krant er woensdag over had geschreven. „Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry…”


Geen nieuwe crisis

Dat het document op straat ligt, zien de betrokken partijen als iets vervelends, niet als een nieuwe horde voor de formatie, die gekenmerkt wordt door crises, verstoorde verhoudingen en politieke blunders – zoals het per ongeluk lekken van de zogeheten notitie-Omtzigt. Informateur Kajsa Ollongren hield in maart het document zichtbaar voor de camera bij een gehaast vertrek. De inhoud van die notitie leidde tot een grote politieke vertrouwenscrisis.

Bij de door Segers gelekte notitie ligt dat anders. Het document werd nooit de doorbraak in de formatie die VVD en CDA in gedachten hadden. D66-leider Sigrid Kaag maakte nog datzelfde weekend in een toespraak voor haar achterban duidelijk dat ze toch kon leven met een voortzetting van de coalitie met de ChristenUnie, een optie die ze steeds had uitgesloten. Ze was op dat moment niet bekend met de inhoud van de notitie die VVD en CDA schreven, zeggen bronnen tegen NRC.

Daarna ging het hard: de minderheidsoptie ging van tafel, binnen een paar dagen kreeg de formatie vorm en vaart.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bstikstof.jpg

Aangescherpte klimaatdoelen

Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) waren bereid zich van hun progressiefste kant te laten zien om D66 ervan te overtuigen aan de formatietafel te blijven zitten. Dat is in de tekst terug te zien. Een aanscherping van de klimaatdoelen: niet 49 procent maar 55 procent reductie in 2030. Een „royaal fonds” om de stikstofcrisis te bestrijden. Gratis kinderopvang voor bijna iedereen en langere schooldagen om het onderwijs te verbreden. Het zijn concrete plannen die soms regelrecht uit het verkiezingsprogramma van D66 lijken te komen.

Of al die plannen er ook komen, is de vraag. Woensdag benadrukten de onderhandelende partijen dat ze echt opnieuw begonnen waren toen ze eenmaal gingen formeren. De afspraak was toen: we delen nu alles, dan maken we een frisse start. Alleen ter kennisgeving werd het opzetje van VVD en CDA half oktober rondgestuurd, in een pakketje van voorstellen en ideeën uit de vroegere formatiefase. Zo belandde het ook bij Segers.

Het document van VVD en CDA, zo zeggen ingewijden, speelt geen bepalende rol in de formatie. Er wordt weliswaar soms nog aan gerefereerd aan de formatietafel – „wat hadden VVD en CDA samen geconstateerd?” – maar het is nooit het beginpunt geweest van gesprekken of onderhandelingen.

Discretionaire bevoegdheid

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de plannen helemaal van tafel verdwijnen. Bij klimaatbeleid werd het grootste verzet in de formatie verwacht vanuit de VVD. De partij blijkt volgens het document best bereid om te praten over miljardeninvesteringen en extra ambitie in het klimaatbeleid, al wil de partij dan wel dat kernenergie daar deel van uitmaakt. Een hard stikstofdoel staat niet in het document, maar het CDA lijkt er in ruil voor een grote zak geld – 14 tot 19 miljard euro, volgens de tekst – daar ook wel over te willen praten.

Het meest concreet is een ander document dat ook in het verloren mapje van Segers zat: een zogeheten ‘Template voor het Coalitieakkoord’ over het thema migratiebeleid. Dat is wel een (tussentijds) product van de lopende formatieonderhandelingen. Het document rept bijvoorbeeld over het „steviger reguleren” van arbeidsmigratie, ook binnen de Europese Unie. Een gevoelig voornemen, al blijft onduidelijk hoe dat moet gebeuren.

Opmerkelijk is ook dat in datzelfde document wordt gesproken over de terugkeer van discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris. Dat is de bevoegdheid om zelf een verblijfsvergunning toe te wijzen in schrijnende gevallen. In 2018 is dat afgeschaft als gevolg van een politieke deal over uitbreiding van het kinderpardon.

Uit het migratiestuk valt ook op te maken dat de formerende partijen werken met een vast patroon waarin onderwerpen worden besproken. Vooraf hebben ze samen voorwaarden vastgesteld: „maatregelen zijn uitvoerbaar” en „financieel inpasbaar”. En, zo valt te lezen: „Nothing is agreed until everything is agreed.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

DE PLANNEN UIT HET DOCUMENT VAN VVD EN CDA:

Wonen. Een vermindering (of opheffing) van de verhuurderheffing. De overheid gaat bouwlocaties van bovenaf aanwijzen. Verhuurders zwaarder belasten via box 3.

Klimaat. Een verhoging van het klimaatdoel naar 55 procent in 2030. Een miljardenfonds voor groene industriepolitiek. Coalitie gaat afspraken maken over nieuwe kerncentrales.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bstikstof%2B%25282%2529.jpg

Landbouw. Een groot fonds (14-19 mld) om boerenbedrijven uit te kopen en de stikstofproblematiek op te lossen. Kringlooplandbouw.

Arbeidsmarkt. Hoger minimumloon. Meer regels voor flexwerk, een „herwaardering van het vast contract”. Een basisverzekering voor zelfstandigen. Kinderopvang voor veel mensen gratis, kinderopvangtoeslag afgeschaft of hervormd. Een verkorte, verhoogde WW-uitkering.

Onderwijs. Aandacht voor „de rijke schooldag” (een lange schooldag, met meer onderwijs). Meer mogelijkheden om scholen aan te pakken „waar integratie wordt tegengewerkt”.

Justitie en migratie. Strengere regels voor arbeidsmigratie. Concrete migratiedoelstellingen. Extra geld en mensen voor de asielketen. Meer kwetsbare vluchtelingen opvangen.

Kortom

Al benadrukken de onderhandelaars dat het vandaag op straat liggende treindocument “geen waarde” en “geen formele status” heeft; het laat wel degelijk iets zien, zeker als het ‘zomerdocument’ erbovenop wordt gelegd. Dan ontstaat een helderder beeld van waar VVD, D66 en CDA het in ieder geval over eens zijn op de belangrijke thema’s werk, klimaat, onderwijs, migratie en wonen.

De NOS heeft ook het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie erop nageslagen en gekeken wat de vier partijen allemaal graag willen. Hier een opsomming van de belangrijkste ideeën voor de komende vier jaar, om een indruk te krijgen wat hen in ieder geval bindt. Het is een soort geraamte van een coalitieakkoord.

Wonen

Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA)

 • Haast maken met de bouw van 1 miljoen extra woningen tot 2030
 • Prioriteit voor starterswoningen, seniorenwoningen, middenhuur en middenkoop
 • Op korte termijn: bouwen van tijdelijke woningen en ombouwen van kantoren
 • Forse investeringen voor ontsluiting (trams en spoorlijnen) voor 14 grootschalige woongebieden

En wat wil de ChristenUnie?

 • Versnelde bouw van 100.000 woningen per jaar
 • Prioriteit: starters en senioren
 • Hergebruik van alle leegstaande gebouwen

Klimaat

Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA)

 • Extra CO2-reductie: van 49 naar 55 procent in 2030
 • Groene industriepolitiek: zware industrie speelt hoofdrol in schoner milieu
 • Energierekening van burger ontzien

En wat vindt de ChristenUnie?

 • 55 procent CO2-reductie in 2030
 • CO2-heffing voor bedrijven
 • Voorkom energiearmoede

Politiek verslaggever Ron Fresen: ‘Geld ontbreekt, niet alles zal kunnen’

“Deze doorkijk geeft zeker inzicht in de door alle vier partijen gedeelde visie op de aanpak van een aantal grote maatschappelijke thema’s, maar het ontbreekt in beide stukken aan geld. Er is geen financiële onderbouwing en het geld zal uiteindelijk in grote mate bepalen wat er uiteindelijk wel en niet kan.

Ook is onderhandelen meer dan de optelsom van wensen. Er zullen plannen worden uitgeruild, compromissen worden gesloten en geschrapt worden in deze wensenlijst voor de toekomst. Nu de vier partijen samen echt aan het onderhandelen zijn, is het papier weer blanco. Dus het geeft wel een richting wat we nu weten, maar zegt nog weinig over het echte akkoord straks.”

Onderwijs en opvang

Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA)

 • Kansenongelijkheid en leerachterstanden aanpakken;
 • Gratis kinderopvang voor veel mensen, kinderopvangtoeslag verdwijnt of wordt hervormd
 • Rijke schooldag (een langere schooldag met huiswerkhulp, opvang, sport en cultuur)

En wat vindt de ChristenUnie?

 • Betaalbare kinderopvang zonder toeslag
 • Bestrijding onderwijsachterstanden

Werk

Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA)

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen
 • Verhoging minimumloon
 • Herwaardering vast contract

En wat vindt de ChristenUnie?

 • Vast contract moet de norm worden, flexcontract duurder maken
 • Verhoging minimumloon met 10 procent
 • Verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden

In de trein heeft CU-leider Segers nog een tweede document laten slingeren: Template voor een Coalitieakkoord. Dat gaat over het migratiebeleid. Het is een soort schets, waar ook nog geen officiële handtekeningen onder staan. Hierin staat:

 • Afspraken over aantal arbeidsmigranten ‘binnen en buiten Europa’ voor arbeidsmarkt
 • Komst meer kwetsbare vluchtelingen via Verenigde Naties-regeling
 • Korte asielprocedures
 • Kansrijke asielzoekers op dag één Nederlands leren

Nog open: stikstof

Over een andere belangrijk maatschappelijk thema – de aanpak van de stikstof – stond niets in het zomerdocument van VVD en D66. VVD en CDA willen volgens hun stuk een royaal fonds van 14-19 miljard euro om boerderijen gericht op te kopen, te verplaatsen en de natuur te herstellen. En zo zijn er tal van meningsverschillen, dus zicht op een coalitieakkoord is er nog niet.

Donderdag 18.11.2021 trekken de onderhandelaars zich weer terug op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, inmiddels de vaste stek van de vier formerende partijen om in alle rust te kijken of ze verder kunnen komen met de vorming van een vierde kabinet Rutte.

En lees verder ook;

Lees: Legpuzzel met formatiestukken: deze kant willen de partijen op NOS 17.11.2021

Lees: ’Schrijnende gevallen’ onderwerp van migratiediscussie aan formatietafel Telegraaf 17.11.2021

Lees: Formerende partijen: ’Laat boeren uit natuurgebieden verhuizen naar Flevoland’ MSN 17.11.2021

Lees: Formerende partijen: ’Laat boeren uit natuurgebieden verhuizen naar Flevoland’ Telegraaf 17.11.2021

Lees: Weer een blunder: ‘Dom, dom, dom’, maar de formatie kan door  AD 17.11.2021

Lees: Rutte over vergeten formatiestuk: ontzettend lullig, kan gebeuren MSN 17.11.2021

Lees: De aantrekkingskracht van een geheim document: ‘Het is een drang’ RTL 17.11.2021

Lees: De aantrekkingskracht van een geheim document: ‘Het is een drang’ MSN 17.11.2021

Lees: Segers baalt van treinblunder: ’Ik heb mijn hoofd een paar keer op het bureau geramd’ MSN 17.11.2021

Lees: Segers over blunder: ‘Met hoofd op bureau geramd’ | Video  Telegraaf 17.11.2021

Lees: Segers ‘ramde kop op bureau’ na vergeten formatiestuk in trein  video NU 17.11.2021

Lees: Segers over verlies geheim formatiestuk: ‘Met mijn hoofd op bureau geramd’ RTL 17.11.2021

Lees: Segers baalt van treinblunder: ’Ik heb mijn hoofd een paar keer op het bureau geramd’  Telegraaf 17.11.2021

Lees: CU-leider Segers liet geheim formatiedocument per ongeluk in trein liggen NU 17.11.2021

Lees: Door ‘treinfoutje’ van Segers komen verhalen los over verloren spullen NOS 17.11.2021

Lees: Opnieuw formatieblunder: CU-leider Segers laat akkoord VVD en CDA slingeren in trein AD 17.11.2021

Lees: Rondslingerende notitie van VVD en CDA werpt nieuw licht op de formatie NRC 17.11.2021

Lees: Weer geblunder in formatie: Segers laat VVD/CDA-akkoord in trein liggen Telegraaf 17.11.2021

Lees: Weer geblunder in formatie: Segers laat VVD/CDA-akkoord in trein liggen MSN 17.11.2021

Lees: CU-leider Segers liet geheim formatiedocument per ongeluk in trein liggen NU 17.11.2021

Lees: CU-leider Segers liet geheim formatiedocument per ongeluk in trein liggen MSN 17.11.2021

Lees: CU-leider Segers liet formatiedocument in trein liggen MSN 17.11.2021

Lees: VVD en CDA waren het in september al eens over een regeerakkoord MSN 17.11.2021

Lees: Document gevonden in de trein: VVD en CDA eens over regeerakkoord (businessinsider.nl) 17.11.2021

Lees: Segers liet ‘proeve regeerakkoord’ van VVD en CDA in trein liggen NOS 17.1.2021

Lees: CU-leider Gert-Jan Segers liet formatiedocument in trein liggen RTL 17.11.2021

Lees: CU-leider Gert-Jan Segers liet formatiedocument in trein liggen MSN 17.11.2021

Lees: VVD en CDA waren het al eens over concept-regeerakkoord, blijkt uit in trein gevonden document VK 17.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 18, 2021 - Posted by | Uncategorized

6 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhand… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – tussenstand onderhandelingen 18.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 19, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhand… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 20, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhand… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 23, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhand… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 114 – Tussenstand onderhandelingen 23.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 23, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhand… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 115 – Voortgang onderhandelingen 25.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 25, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhand… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 116 – Voortgang onderhandelingen 27.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 28, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: