Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

Transformatie Landbouw

De VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie zijn volgens bronnen bereid om tot 2030 20 tot 30 miljard euro apart te zetten om de landbouw te transformeren. Van dat geld kunnen boeren worden uitgekocht, worden verplaatst of subsidie krijgen voor natuurbeheer en -ontwikkeling. Het miljardenplan moet een oplossing bieden voor de stikstofcrisis. De agrarische sector wordt gezien als de grootste bijdrager aan het stikstofoverschot in de natuur, via ammoniak uit mest.

De formerende partijen kijken ook naar de mogelijkheid om boeren te verplaatsen, van Brabant naar Zeeland bijvoorbeeld. 

Maar boer Gert-Jan Westerlaken is allesbehalve kalm, sinds maandagochtend 15.11.2021 bekend werd dat de formerende politieke partijen bijna tot een akkoord zijn gekomen over het drastisch terugdringen van de veestapel in Nederland. ,,Ik maak me grote zorgen om de toekomst van mijn familiebedrijf.’’

Sleutel van het stikstofprobleem: ‘25 tot 30 procent van Overijsselse boeren wil stoppen

Formerende partijen die met vele miljarden rijksgeld het mes in de veestapel willen zetten en de wetenschap dat in Overijssel 20 tot 30 procent van de boeren van plan is binnen tien jaar met het bedrijf te stoppen. Die combinatie biedt deze provincie ‘een grote kans’ om het stikstofprobleem op te lossen, zegt gedeputeerde Gert Harm Bolscher. „Daar moeten we iets mee.”

De stikstofcrisis kent al 2,5 jaar ingrijpende gevolgen voor sectoren als de bouw, infrastructuur, industrie en – vooral – de landbouw. Bouwprojecten komen niet van de grond, agrarische bedrijven kunnen niet uitbreiden. Tegelijkertijd heeft het teveel aan uitgestoten stikstof grote gevolgen voor de kwetsbare natuur in de zogenoemde Natura 2000-gebieden. 

„Er is een stikstofprobleem en in kritische gebieden moeten we de uitstoot terugdringen”, zegt Gert Harm ten Bolscher uit Rijssen, namens de SGP gedeputeerde van landbouw en natuur in Overijssel. Omdat de provincies over vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming gaan, draagt de gedeputeerde een grote verantwoordelijkheid op dit vlak. „Niet alles kan overal. Het is een keihard gegeven dat er geen druppel stikstof bij mag.”

Als iemand van plan is om over vijf jaar te stoppen, moeten we nu kijken wat we kunnen doen om het aantrekke­lijk te maken om nu te stoppen in plaats van een gedwongen uitkoop, aldus Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde provincie Overijssel

Aan de keukentafel

Maar elke week ook zit Ten Bolscher wel ergens in de provincie bij een boerengezin aan de keukentafel. Om er te praten over de toekomst van hun boerenbedrijf. Over hun zorgen ook, want is die toekomst er nog wel? Immers: de gedeputeerde mag dan zeggen dat er nu geen druppel stikstof meer bij mag, feit is ook dat de Raad van State in 2019 heeft bepaald dat de stikstofuitstoot in 2030 zelfs liefst 26 procent lager moet zijn dan op dat moment. Dit om de natuur te sparen.

Met  24 Natura 2000-gebieden kent Overijssel inmiddels grote beperkingen kent voor boeren. Vrijwel elke boer zit  in een gebied waar de stikstofuitstoot van zijn bedrijf een nadelig effect heeft op natuur in de buurt. Met het oog op de ontwikkeling van een gerichte Overijsselse stikstofaanpak liet de gedeputeerde in de afgelopen tijd per gebied uitzoeken wat er kan, mag en moet. Daarbij kwamen ook vragen langs als welke bedrijven zitten er, welke boeren? Zijn er ondernemers van plan te stoppen? „We zijn een van de weinige provincies die dit zo goed in beeld hebben”, aldus Ten Bolscher.

Hele mooie sleutel

Doordat onderzoek weet de Overijsselse gedeputeerde ook dat 25 tot 30 procent van de boeren in deze provincie van plan is om binnen tien jaar te stoppen. Omdat ze geen opvolger hebben bijvoorbeeld. Daar ligt volgens Ten Bolscher een grote kans. „Het is een hele mooie sleutel, daar moeten we iets mee doen. Als iemand van plan is om over vijf jaar te stoppen, dan moeten we nu in gesprek gaan. Kijken wat we kunnen doen om het aantrekkelijk te maken om nu te stoppen in plaats van straks een gedwongen uitkoop.”

De formerende partijen richten zich vooral op uitkoop van melkveebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden.
De formerende partijen richten zich vooral op uitkoop van melkveebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden. © Caspar Huurdeman

Heel ingrijpend voor boeren om het gesprek aan te gaan

Tegelijkertijd weet Ten Bolscher als geen ander dat zulke gesprekken niet gemakkelijk zijn. „Het is heel ingrijpend als iemand van de provincie voor de deur staat om hier over te praten. Boeren hebben het zwaar, maken zich grote zorgen. Hebben bijvoorbeeld niet geïnvesteerd omdat de situatie zo onzeker was. Ze hebben een gezin, boeren als familie soms al eeuwen op dezelfde grond. Bij stoppen of verplaatsen komt heel veel kijken. Het gaat niet alleen om het bedrijf, maar bijvoorbeeld ook om de kinderen die naar een andere omgeving en school moeten. We moeten ook kijken naar de leefbaarheid van het platteland”, aldus Ten Bolscher.

De onderne­mers hebben zich destijds keurig aan de regels gehouden, maar door de Raad van Sta­te-uit­spraak zouden ze nu ‘illegaal’ zijn, aldus Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde provincie Overijssel

Miljardenplan

Maar dat er iets móet gebeuren staat voor de gedeputeerde ook als een paal boven water. In Overijssel komt de totale stikstofuitstoot voor meer dan 50 procent van de veebedrijven. De partijen aan de formatietafel – VVD, D66, CDA en ChristenUnie – richten zich met een miljardenplan op melkveehouders in de regio’s rond natuurgebieden. Ze willen liefst 20 tot 30 miljard euro uittrekken om onder meer boeren uit te kopen of bedrijven te verplaatsen.

Naast het terugdringen van stikstof, is natuurherstel een belangrijke pijler onder het gebiedsgerichte beleid in Overijssel. Door maatregelen te nemen die op lange termijn de natuur versterken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende water in een gebied of heide te herstellen door bomen te kappen. „Je ziet dat er in rechtszaken al wordt gevraagd wat je doet om natuur te versterken.”

Duidelijke maatregelen

En rechtszaken zijn er al heel wat geweest. Met name Mobilisation for Environment (MOB), de organisatie die het lukte het Nederlandse stikstofbeleid door de Raad van State te laten vernietigen, spant tal van rechtszaken aan tegen agrarische vergunningen die de provincies verlenen. Met bijvoorbeeld handhavingsverzoeken om bedrijven stil te leggen die onder de oude stikstofregels hun bedrijf hebben uitgebreid.

„De ondernemers hebben zich destijds keurig aan de regels gehouden, maar door de Raad van State-uitspraak zouden ze nu ‘illegaal’ zijn. De minister heeft besloten dat deze vergunningen overeind blijven, maar de rechtszaken gaan door. Ik snap dat boeren er soms moedeloos van worden.”

Ten Bolscher hoopt daarom dat er snel een nieuw kabinet komt met heel duidelijke maatregelen. „Met goede oplossingen en genoeg middelen voor een opkoopregeling, natuurherstel en subsidies voor maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen. Waarbij boeren ook een stevige inbreng krijgen om mee te denken over hun toekomst.”

Het toekomstige kabinet moet wat met die stikstofcrisis, dus gaan ze de Nederlandse boeren proberen uit te kopen.

Het stikstof-sprookje is nog lang niet afgelopen. Sterker nog, het krijgt met het nieuwe kabinet een nieuw hoofdstuk. Tijdens de formatie wordt gesproken over manieren het stikstofbeleid tegen te gaan. De voorkeur ligt op dit moment bij een plan om de melkveehouders in regio’s rond natuurgebieden allemaal uit te kopen. Volgens de laatste berekeningen zou dat zo’n 20 tot 30 miljard gaan kosten over een periode van 8 jaar.

‘Moeder der alle protesten’

Een grote hoeveelheid woedende boeren, geleid door Farmers Defence Force, reageert woedend op het besluit. “Het is een grove schending van rechten en ik als ik de Nederland­se burger was, zou ik daar heel erg van schrikken. Als dit voor elkaar te krijgen is, heeft een eigendomsakte van een huis geen enkele waarde meer”, vertelt Sieta van Keimpema, woordvoerder van FDF in het AD.

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen bereidt men zich voor op de ‘moeder van alle protesten’. Grote groepen boeren zijn van plan om op 13 en 14 december naar Brussel te trekken, waar op dat moment Europese landbouwministers samenkomen om besluiten te maken over de toekomst van de agrariërs.

Volgens de boeren leiden de huidige plannen tot minder werkgelegenheid in Europa, minder inkomen en ‘nog meer honger, armoede en uitzichtloosheid in bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Daarnaast zouden meerdere studies volgens Farmer Defence Force aanwijzen dat het onteigenen van de boeren geen positieve invloed zal hebben op het klimaat.

‘Intensief gesprek’ aan de formatietafel met slachtoffers van de toeslagenaffaire

De formerende partijen hebben maandag “intensieve gesprekken” gehad met “een brede afvaardiging” van jongeren en ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. De partijen laten weten dat de gesprekken “inzicht hebben gegeven in de behoefte aan een gezamenlijke aanpak”. De afhandeling van de toeslagenaffaire “zal een belangrijke opdracht zijn voor het nieuwe kabinet”.

Partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) spraken met hen op een “onbekende locatie”, aldus een woordvoerder. Ook de secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (CU) zaten bij het gesprek.

Schouten vond de gesprekken “intens en indringend”. Volgens haar was het goed om de betrokkenen te spreken om te horen waar zij tegenaan lopen en wat zij nodig hebben. “En dat is best veel”, verzucht Schouten. Wat er verder is besproken, wil ze vanwege de “beslotenheid van het gesprek” niet zeggen.

Eerder al spraken VVD, D66, CDA en ChristenUnie met slachtoffers van de aardbevingen in Groningen.

Lees: Sleutel van het stikstofprobleem: ‘25 tot 30 procent van Overijsselse boeren wil stoppen’ AD 16.11.2021

Lees: Boer Gert-Jan sluit Malieveld vol trekkers niet uit: ‘Dit stikstofplan maakt ons kapot’ AD 15.11.2021

Lees: Miljardenplan stikstofcrisis: mes gaat diep in veestapel rondom natuurgebieden AD 15.11.2021

Lees: Boeren uitkopen gaat tientallen miljarden euro’s kosten MSN 15.11.2021

Lees: Boeren uitkopen gaat tientallen miljarden euro’s kosten | Panorama 15.11.2021

Lees: ‘Intensief gesprek’ aan formatietafel met toeslagenslachtoffers MSN 15.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 16, 2021 - Posted by | Uncategorized

7 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 18, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – tussenstand onderhandelingen 18.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 19, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 20, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 23, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 114 – Tussenstand onderhandelingen 23.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 24, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 115 – Voortgang onderhandelingen 25.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 25, 2021

 7. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onde… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 116 – Voortgang onderhandelingen 27.11.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | november 28, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: