Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 18

Klimaatdoelen worden na top in Glasgow sneller aangescherpt

Na afloop van de klimaattop in Glasgow reageren sommigen teleurgesteld op het slotakkoord, dat onder druk van China en India is afgezwakt. Maar er zijn ook successen geboekt. Een opmerkelijk voorbeeld: landen worden verzocht om komend jaar hun Klimaatdoelen (opnieuw) aan te scherpen.

Oorspronkelijk was afgesproken dat landen hun klimaatdoelen elke vijf jaar zouden aanscherpen. Dat moest vorig jaar – voor de klimaattop in Glasgow – voor het eerst gebeuren. De eerstvolgende aanscherping zou dan pas in 2025 zijn. Dan zou niet meer naar het jaar 2030, maar naar 2035 gekeken worden.

In de gezamenlijke slotverklaring wordt de periode tot 2030 “het kritieke decennium” genoemd. Dat wordt geïllustreerd met cijfers: om de opwarming onder de 1,5 graden te houden, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tussen 2010 en 2030 met 45 procent dalen. Maar met de bestaande doelen van landen voor 2030 zal deze uitstoot in de genoemde periode juist met 17 procent stijgen, staat in de slotverklaring.

Op dit tempo worden de klimaatdoelen van Parijs dus niet gehaald. Dat ligt deels aan de ingebakken vertraging van periodes van vijf jaar, is nu de gedachte. En dus zijn alle landen het erover eens dat volgend jaar al een nieuwe aanscherpingsronde nodig is.

Voor de klimaattop in Glasgow werden nieuwe uitstootdoelen voor 2030 ingediend. Omdat deze te zwak zijn, is besloten dat landen deze doelen in 2022 verder moeten aanscherpen.
Voor de klimaattop in Glasgow werden nieuwe uitstootdoelen voor 2030 ingediend. Omdat deze te zwak zijn, is besloten dat landen deze doelen in 2022 verder moeten aanscherpen. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Sinds akkoord van Parijs is ruim 1 graad opwarming voorkomen

Hebben die aanscherpingen dan wel zin? Als je goed naar de cijfers kijkt, lijkt dat wel zo. Toen in 2015 het Parijsakkoord werd getekend, zou het klimaatbeleid van landen nog leiden tot een opwarming van 3,6 graden.

Voorafgaand aan de klimaattop in Glasgow zou het beleid van landen voor 2030 uitkomen op een opwarming van 2,7 graden. Tijdens de klimaattop is dit nog wat verder aanscherpt. Als de huidige plannen voor 2030 worden uitgevoerd, liggen we op een koers voor circa 2,4 graden opwarming.

Je kunt dat op twee manieren interpreteren. Je kunt denken: als we zo doorgaan, halen we de doelen van Parijs niet. Maar je kunt het ook omdraaien: als we het tempo van aanscherpingen opvoeren, is het (theoretisch) mogelijk de verwachte opwarming nog onder de 1,5 graden te houden. En in de slotverklaring van Glasgow wordt officieel voor dat laatste gekozen: het tempo van aanscherpingen moet omhoog.

Dan is het natuurlijk wel van belang dat landen hun doelen voor 2030 ook daadwerkelijk aanscherpen, én ze vervolgens ook omzetten in beleid. Anders is dit succes in de slotverklaring van Glasgow toch vooral een papieren werkelijkheid.

Na de klimaattop in Glasgow lijken er drie heel verschillende realiteiten te bestaan

Hoopgevende doelen voor de lange termijn, zwakke doelen voor de korte termijn en een scherp stijgende CO2-uitstoot in de werkelijke wereld. Of optimisten of pessimisten gelijk krijgen, hangt af van de komende jaren: als de mondiale uitstoot niet begint te dalen, heeft de VN een geloofwaardigheidsprobleem.

De meest gehoorde kreet onder jongeren die in Glasgow de straat opgaan is “bla, bla, bla!”. Ze geloven de mooie woorden van politici niet meer. Ze wijzen erop dat er al dertig jaar onderhandeld wordt over het klimaat, en de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in die periode alleen maar verder is gestegen.

Binnenin het conferentiecentrum kom je meer (voorzichtige) optimisten tegen. Een gons van verbazing ging door de gangen en zalen toen de nieuwste politieke beloften, gedaan in de eerste dagen van de klimaattop, direct werden doorgerekend.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en Climate Resource kwamen daarbij voor het eerst uit op een opwarming ónder de 2 graden (1,8 en 1,9) – mits alle beloften zouden worden waargemaakt.

Als beloften nog iets worden aangescherpt, komt de gehoopte 1,5 graden in zicht
Als beloften nog iets worden aangescherpt, komt de gehoopte 1,5 graden in zicht Foto: ClimateResource

Een belofte voor 2050 is snel gedaan

Klein probleem: die nieuwe doorrekeningen wegen langetermijnbeloftes mee, voor 2050 (soms zelfs 2060 of 2070) – het jaar waarin landen volledig klimaatneutraal hopen te zijn. Maar zulke beloftes zijn voor politici vrij makkelijk te doen, en er zitten ook landen tussen die in praktijk (nog) vrijwel geen klimaatbeleid voeren.

Voor de klimaattop in Glasgow stond daarom iets anders op de agenda: concrete klimaatdoelen voor de kortere termijn: de periode tot 2030.

Die doelen zijn een stuk zwakker, alhoewel ook hier nog wat aanscherpingen plaatsvonden tijdens de klimaattop. Vóór Glasgow zouden de 2030-doelen de wereld op koers brengen voor circa 2,7 graden opwarming, dat is aangescherpt naar 2,4 graden.

Maar dan hebben we nog die derde realiteit: landen willen in praktijk ook hun kortetermijndoelen nog wel eens niet halen. En in de echte wereld stijgt de CO2-uitstoot dit jaar zelfs in recordtempo.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is klimaat%2B%25282%2529.jpg

Geloofwaardigheid beloftes zit in korte termijn

Dat is het gevolg van de coronacrisis – het opveren na de tijdelijke dip – maar ook van hardnekkig gedrag van politici, die een groot deel van de herstelmiljarden toch vooral in oude sectoren hebben gepompt, en niet in het versneld uitvergroten van de nieuwe groene economie.

Uiteindelijk zullen we aan die uitstoot moeten aflezen wie er gelijk krijgen, de pessimisten of de optimisten. Niet alleen omdat het voor de Parijsdoelen noodzakelijk is dat de wereldwijde uitstoot in de periode tot 2030 scherp daalt – maar ook omdat we daaruit kunnen aflezen of politieke klimaatbeloftes worden nageleefd.

Als dat op de korte termijn niet lukt, is er ook geen enkele garantie dat de langetermijnbeloften wel iets meer betekenen dan een leuke rekenoefening.

Banken kunnen klimaatbeleid versnellen (óf remmen)

Er is nog een laatste realiteit, en die is meer economisch dan politiek. Duurzame energie wordt steeds goedkoper. Tegelijk wordt er nog steeds veel meer geld gestoken in fossiele energie, waardoor de energietransitie sterk geremd wordt.

Het lijkt inmiddels tot landen, maar ook banken en pensioenfondsen, door te dringen dat het terugtrekken van fossiele investeringen essentieel is, net als het versneld opvoeren van investeringen in duurzame energie.
Als die ontwikkeling na Glasgow grootschalig doorzet, kan dat eraan bijdragen dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in de komende jaren alsnog scherp omlaag gaat – en de optimisten gelijk krijgen. Maar zo ver zijn we nog niet.

Na Glasgow richten de ogen zich op banken, pensioenfondsen én Japan

Landen spraken zes jaar geleden in Parijs af vervuilende geldstromen aan te pakken. Op de klimaattop in Glasgow werd die knoop doorgehakt: een onverwacht grote groep landen stopt binnen een jaar met internationale overheidssteun voor kolen, olie en gas. Experts zeggen tegen NU.nl te verwachten dat die bal blijft doorrollen en dat steeds meer landen en ook banken en pensioenfondsen én Japan zich zullen terugtrekken uit ‘fossiel’.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Investeringsbank lanceerden het initiatief in Glasgow. Opmerkelijk is de brede steun die volgde: aan boord zijn onder andere Canada, de Verenigde Staten en de meeste grote investeerders in Europa. Nadat Nederland had besloten (alsnog) aan te sluiten, gingen bijvoorbeeld ook Duitsland en Spanje nog overstag.

“Ik verwacht dat nog veel meer landen en ontwikkelingsbanken mee gaan doen”, zegt Pieter Pauw van de Frankfurt School of Finance op de klimaattop in Glasgow. “Als het niet tijdens deze top is, dan wel in de komende maanden en jaren.”

Landen hebben dat ook afgesproken in het Parijsakkoord. “Daarin staat letterlijk dat financiële stromen ‘consistent moeten worden met koolstofarme en klimaatbestendige ontwikkeling’. Uit analyse van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat investeringen in nieuwe fossiele energieprojecten dan absoluut niet meer kunnen.”

Pauw denkt echter dat een andere factor nu nog belangrijker wordt: groepsdruk. “Hoe meer industrielanden hieraan meedoen, hoe moeilijker het wordt om de druk te weerstaan.” Hij vermoedt bovendien dat multilaterale banken ook zullen aansluiten, zoals de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Banken zullen mogelijk volgen

Critici wijzen erop dat de buitenlandse investeringen van landen, kredietverzekeraars en ontwikkelingsbanken vaak maar een fractie zijn van de binnenlandse subsidies voor en investeringen in diezelfde fossiele energie.

“In dat opzicht is het stoppen van de exportkredietverzekeringen nog peanuts”, zegt professor Klimaatbeleid Heleen de Coninck van de Technische Universiteit Eindhoven. “Maar ze zijn wel belangrijk voor de beeldvorming én als katalysator om ook het terugtrekken van andere investeerders te versnellen.”

Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht zei eerder tegen NU.nl dat de overheidsinvesteringen de risico’s voor private investeerders (zoals banken) afdekken. Een deel van de private investeerders zal zich dan ook sneller terugtrekken uit financieel risicovolle vervuilende energieprojecten.

Meer klimaat op NU+

‘Fossiele energiesysteem raakt financieel uit balans’

Professor Derk Loorbach van onderzoeksinstituut DRIFT van de Erasmus Universiteit vermoedt dat de financiële risico’s op de achtergrond steeds sterker spelen. “Onlangs besloot pensioenfonds ABP te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Die keuze is misschien wel meer genomen vanuit risicobeleid dan vanuit de motivatie om niet langer bij te dragen aan klimaatverandering.”

“Dat uitstappen is een krachtig signaal naar de fossiele-energiemarkt en vergroot de onzekerheid. Als je hier de stappen van landen op de klimaattop naast legt, zijn dat duidelijke tekenen dat het fossiele systeem financieel uit evenwicht raakt. En dat is een onomkeerbaar proces.”

Loorbach meent ook dat het Parijsakkoord begint te werken: “Elke paar jaar kan er meer, worden de alternatieven sterker en neemt steun voor fossiel beleid af. Ik denk dat dit een versnellend proces is. De uitdaging ligt in het hanteren van de snelheid van deze omslag: ook in het razendsnel opschalen van de duurzame economie.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is klimaat%2B%25283%2529.jpg

Binnen de VN neemt de weerstand af

Het benoemen van fossiele brandstoffen als de voornaamste bron van CO2 stuitte binnen de VN jarenlang op verzet van exporteurs van fossiele energie, zoals Australië, Saoedi-Arabië en Rusland. Glasgow zal naar verwachting de eerste klimaattop zijn waarop het woord fossiele brandstoffen in de gezamenlijke slotverklaring komt.

Op initiatief van Denemarken en Costa Rica ontstond op de klimaattop bovendien een groep landen die stopt met het verlenen van nieuwe boorvergunningen voor olie en gas. Onder andere Frankrijk, Ierland, Zweden, Nieuw-Zeeland en de Amerikaanse staat Californië sloten aan.

Japanse klimaatactivisten roepen hun land er bij de klimaattop in Glasgow toe op om te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen.
Japanse klimaatactivisten roepen hun land er bij de klimaattop in Glasgow toe op om te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Foto: Rolf Schuttenhelm

Rolt de bal door naar Japan en Zuid-Korea?

Naast kopgroepen zijn er ook achterblijvers, zoals landen die de afgelopen jaren juist vele miljarden hebben gestoken in fossiele energieprojecten in het buitenland. Daarbij springen er twee in het oog: Japan en Zuid-Korea. Zal de bal doorrollen tot ook deze grote investeerders overstag gaan?

“De landen die nu op de klimaattop hebben afgesproken om te stoppen met het financieren van olie en gas moeten dit op de agenda van andere internationale fora zetten”, zegt Laurie van der Burg van Oil Change International. “Bijvoorbeeld de G7 en de G20. Dat is de volgende stap om ook China, Japan en Zuid-Korea mee te krijgen.”

En toen ???

Van ‘bla bla bla’ naar ‘dat gaat de goede kant op’, tot een slap slotakkoord. Er zijn geen concrete en afdwingbare afspraken gemaakt om olie en gas af te bouwen. Dat is op zijn zachtst gezegd teleurstellend.😔

En dat terwijl de VN-top in Glasgow werd beschouwd als de laatste kans om een klimaatramp te voorkomen. Waar is de ruggengraat van de wereldleiders?

De strijd is nog niet gestreden💪
Het echte werk gaat verder buiten dit slappe slotakkoord. Wij geven niet op. We strijden verder voor een beter klimaat en voor klimaatrechtvaardigheid. Dat begint bij een klimaatplicht voor grote vervuilende bedrijven. Samen zorgen we dat die er komt. Help je mee?

Onze toekomst en die van onze kinderen staat op het spel
De wereld koerst af op een klimaatramp. Het volgende kabinet moet keihard aan de slag. En jij kunt helpen. Stuur een e-mail aan Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en vraag hun om het klimaat op 1 te zetten. Doe je mee?

Ruim 40.000 mensen laten zich horen voor het klimaat
Dankzij 40.000 helden ✊ die 6 november meeliepen met de klimaatmars gaven we een duidelijk signaal af aan de politiek. Geniet nog even na van een mooie dag. Hoe gaan we nu verder? Hoor meer over onze plannen voor grote vervuilers en hoe jij kan bijdragen.

Wat doet klimaatverandering met onze gezondheid?
Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze gezondheid. Miljoenen mensen lopen gevaar. Vooral mensen in armere landen en in kwetsbare situaties worden hard geraakt. Dit zijn 4 grote gevolgen om rekening mee te houden, en wat jij eraan kan doen.

Shell vertrekt naar Groot-Brittannië, wat zijn de gevolgen?

Het zou een bijzondere krantenkop zijn geweest: ‘Shell Nederland ontloopt rechtszaak door vertrek naar Engeland’. Niets is minder waar. Het vertrek van Shell heeft gelukkig geen invloed op onze Klimaatzaak. Maar wat zijn de gevolgen wel als Shell weggaat uit Nederland?

Klimaatverandering 

Geothermie is één van de manieren waarop Nederland de strijd met klimaatverandering aangaat. Uit de diepe ondergrond wordt het daar van nature aanwezige warme water omhoog gepompt en gebruikt voor de verwarming van kassen, industrie en in toenemende mate woningen. Het geldt als schoon en betrouwbaar alternatief voor het stoken op gas. De warmte wordt er bovengronds uit gehaald, waarna het water terug wordt gepompt in de aardlaag, waarna het weer opwarmt.

Drinkwaterbedrijven waarschuwen tegen boren naar aardwarmte

Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over het boren naar aardwarmte in waterwingebieden. Ze zijn bang dat het drinkwater daardoor vervuild kan raken en dat de drinkwatervoorziening in Nederland gevaar loopt. Eerder constateerde de Rekenkamer al dat de overheid te weinig doet om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen bij het boren naar aardwarmte.

Bij aardwarmte, of geothermie, wordt gloeiend heet water van diep onder de grond opgepompt om te gebruiken voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het gevaar schuilt erin dat met dat water allerlei stoffen meekomen, zegt Jelle Hannema in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is directeur van Vitens, verreweg de grootste drinkwaterleverancier in Nederland.

“Wij winnen het water op 60 tot 120 meter diepte. Geothermie zit daaronder. Je moet dus door de drinkwaterbronnen boren”, legt hij uit. “In dat water uit de diepe aardlagen zit vaak chemische verontreiniging. En de buizen die worden gebruikt, moeten met agressieve middelen worden beschermd tegen corrosie.”

Drinkwater scheiden van geothermie

Hannema is naar eigen zeggen enorm bang dat het een keer misgaat en een bron voor altijd vervuild raakt. “We moeten zuinig omgaan met de bronnen die we hebben en deze goed beschermen. Onnodig risico’s nemen is daarbij geen optie.”

Volgens Hannema heeft de politiek zo veel aandacht voor de energietransitie en het belang daarbij van duurzame energie, dat andere belangen uit het oog worden verloren. Hij wil heel duidelijke afspraken over het veiligstellen van de huidige én de toekomstige drinkwatervoorraden en krijgt daarbij steun van de provincies.

“De bevolkingsgroei en toename van drinkwatergebruik vergroten de vraag naar voldoende zoetwaterbronnen”, zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu namens de provincies. “Dit verhoogt het belang tot bescherming van bestaande en gereserveerde drinkwaterbronnen.”

De drinkwaterbedrijven en de provincies willen een duidelijke scheiding: drinkwater op de ene plek, geothermie op de andere plek. Dat is ook zo afgesproken, zeggen ze.

Boren niet uitgesloten

Demissionair minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat zei onlangs in antwoord op Kamervragen dat zowel de drinkwater- als de energievoorziening op nationaal niveau moeten worden geborgd. “Dat de drinkwatervoorziening een zwaarwegend belang is betekent niet dat drinkwater altijd en op elke plek voorrang heeft boven andere belangen.”

Bovendien is het volgens Visser binnen de bestaande afspraken wel mogelijk om geothermie onder grondwatervoorraden te winnen “vanaf een locatie gelegen buiten het beschermingsgebied van die voorraad”. Ook is boren onder toekomstige drinkwaterwingebieden “niet expliciet uitgesloten”.

Ze benadrukt verder dat de risico’s van boren zeer klein zijn voor de kwaliteit van het grondwater en dat het uitgangspunt is om grondwater dat voor drinkwater wordt gebruikt niet te doorboren.

BEKIJK OOK;

Lees: Drinkwaterbedrijven waarschuwen tegen boren naar aardwarmte NOS 02.12.2021

Lees: Drinkwater in gevaar door aardwarmte, waterbedrijven vrezen vervuiling AD 02.12.2021

Nog meer:

Lees: Rotterdamse kolencentrale gaat dicht, wat te doen met de andere drie? NU 01.12.2021

meer: Klimaat – Vrij Nederland (vn.nl)

Meer: Klimaat | NOS

Meer: Klimaat  NOS

Meer: Klimaat RTL

meer: Klimaat NU

Meer: Klimaat Telegraaf

Meer: klimaat | AD.nl

Lees: Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe NU

Zie ook: Klimaatmars 06.11.2021 in Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 17

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 16

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 15

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 14

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 13

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12b – nasleep Shell

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12 a – Shell

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 11

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 10

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 9

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 8

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 7

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 6

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 5

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 4

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 3

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 1

Zie ook: 2019 – Het jaar van de waarheid voor kabinet Rutte 3

Meer:

Nog meer:

Lees: Ultimatum Milieudefensie staat voor meer, want ‘bij Shell begon het ook met een brief’ NOS 13.01.2022

Lees: Ultimatum Milieudefensie aan vervuilers: klimaatplannen in 3 maanden of proces dreigt NOS 13.01.2022

Lees: Na succesvolle Shell-zaak richt Milieudefensie pijlen op 30 andere bedrijven NU 13.01.2022

Lees: Milieudefensie wil klimaatplan van 30 grote bedrijven MSN 13.01.2022

Lees: Stikstofstrijder die ons dwong 100 km/u te rijden, richt pijlen nu op Tata Steel AD 13.01.2022

Lees: Tata Steel is vergunning oven kwijt door onduidelijkheid risico’s MSN 13.01.2022

Lees: Milieuorganisatie eist sluiting Tata Steel wegens vervuiling MSN 13.01.2022

Lees: Verwerkingsbedrijf bij Tata Steel kreeg ten onrechte dwangsommen opgelegd  NOS 12.01.2022

Lees: Twee nieuwe kerncentrales? Dan mag het kabinet de portemonnee trekken NU 07.01.2022

Lees: De grote schoonmaak: hoe halen we CO2 weer uit de atmosfeer? NU 06.01.2022

Lees: Filosoof: ‘Economische groei is nodig om het klimaat te redden’ AD 05.01.2022

Lees: Zijn kernenergie en gas groen te noemen? ‘Vergroot verwoestende klimaatimpact’ RTL 04.01.2022

Lees: Zijn kernenergie en gas groen te noemen? ‘Vergroot verwoestende klimaatimpact’ MSN 04.01.2022

Lees: Geld steken in kernenergie geldt straks als duurzame investering AD 03.01.2022

Lees: Duitsland en Oostenrijk beschuldigen EU van greenwashing MSN 03.01.2021

Lees: Indonesië is de grootste exporteur van steenkool – maar het land staakt nu de uitvoer om de eigen stroomvoorziening voorrang te geven MSN 02.01.2022

Lees: Brussel wil groen label voor gas en kernenergie, EU-landen nog verdeeld RTL 02.01.2021

Lees: Brussel wil groen label voor gas en kernenergie, EU-landen nog verdeeld MSN 02.01.2022

Lees: Brussel legt bom onder klimaatbeleid: groen stempel voor investeringen in gas en nucleair  AD 02.01.2022

Lees: Gas- en kerncentrales hebben ook zicht op groen label als het aan EU ligt NU 01.01.1022

Lees: Laatste dag voor drie Duitse kerncentrales, Nederland wil ze juist bouwen RTL 31.12.2021

Lees: Laatste dag voor drie Duitse kerncentrales, Nederland wil ze juist bouwen MSN 31.12.2021

Lees: Duitsland sluit vandaag drie van zijn laatste zes kerncentrales AD 31.12.2021

Lees: Klimaatminister op het bordes en La Niña: dit wordt het klimaatnieuws in 2022 NU 30.12.2021

Lees: 2022 wordt het klimaatjaar van de waarheid: ‘We moeten het nu laten zien’ RTL 29.12.2021

Lees: KLM is de milieutop in Glasgow dus ontgaan? AD 24.12.2021

Lees: ‘Nieuw kabinet moet doorpakken om klimaatambities waar te maken’ NOS 23.12.2021

Lees: PBL: waarmaken hoge klimaatambities Rutte IV wordt uitdaging MSN 23.12.2021

Lees: ‘Belgisch compromis’ over sluiting kerncentrales België NOS 23.12.2021

Lees: ‘Bij bouwplannen te weinig aandacht voor risico’s en landschap’ NOS 22.12.2021

Lees: Komst Facebook-datacenter mogelijk vertraagd: Eerste Kamer trekt aan rem NU 22.12.2021

Lees: Eerste Kamer werpt horde op voor megadatacenter Zeewolde NOS 22.12.2021

Lees: Kabinet beperkt capaciteit kolencentrales, deskundigen kritisch MSN 22.12.2021

Lees: Kabinet beperkt capaciteit kolencentrales, deskundigen kritisch RTL 22.12.2021

Lees: Kabinet legt uitstoot kolencentrales fors aan banden | Rijksoverheid.nl 22.12.2021

Lees: Losbreken ijsplaat Antarctica slecht teken voor toekomst van Nederland NU 21.12.2021

Lees: Klimaatplannen Timmermans liggen EU-lidstaten zwaar op de maag MSN 21.12.2021

Lees: Dijk bij Ochten wordt opnieuw verhoogd MSN 20.12.2021

Lees: Klimaat vraagt om slim bouwen: ‘Onze kleinkinderen willen ook droge voeten’ OmroepWest 19.12.2021

Lees: Meer dan 21.000 mensen in Maleisië moeten noodgedwongen huis uit door overstromingen AD 19.12.2021

Lees: Nieuwe ambitieuze landbouwplannen, ‘maar hoe gaat het er concreet uitzien?’ NOS 18.12.2021

Lees: Zeker 31 doden in Filipijnen door orkaan Rai NOS 18.12.2021

Lees: Minstens 33 doden na tyfoon Rai in de Filipijnen Telegraaf 18.12.2021

Lees: Duizenden reddingswerkers ingeschakeld na tyfoon in Filipijnen NU 18.12.2021

Lees: Duizenden reddingswerkers ingezet na verwoestende tyfoon Filipijnen AD 18.12.2021

Lees: Brussel legt bom onder klimaatbeleid AD 16.12.2021

Lees: Dit zijn de opvallendste klimaatplannen uit het nieuwe regeerakkoord NU 16.12.2021

Lees: Gigaproject met megabelangen: Facebook-datacenter is splijtzwam in Zeewolde NU 15.12.2021

Lees: Ook met nieuwe doelen blijft Nederlandse uitstoot hoger dan EU-gemiddelde NU 15.12.2021

Lees: Modderstromen in Californië, 130 jaar oud regenrecord verbroken NOS 15.12.2021

Lees: Indonesië moet rekening houden met tsunami na zware aardbeving NU 14.12.2021

Lees: Mea culpa burgemeester Zeewolde voor aanval op media NOS 14.12.2021

Lees: Warmterecord van 38 graden in Arctisch gebied na anderhalf jaar bevestigd NU 14.12.2021

Lees: WMO bevestigt warmterecord van 38 graden in arctisch gebied AD 14.12.2021

Lees: Warmterecord van 38 graden in Arctisch gebied Telegraaf 14.12.2021

Lees: Warmterecord van 38 graden in Arctisch gebied MSN 14.12.2021

Lees: De aarde warmt steeds meer op: wat zijn de gevolgen? Trouw 14.12.2021

Lees: Klimaatactivisten voeren in gemeentehuis actie tegen komst datacenter in Zeewolde NOS 13.12.2021

Lees: Directie Schiphol: ‘Geen plannen om boerenbedrijven op te kopen vanwege stikstof’ NOS 13.12.2021

Lees: Duitsland maakt met begrotingstruc 60 miljard euro vrij voor klimaat NU 13.12.2021

Lees: Duits kabinet trekt 60 miljard euro extra uit voor klimaatfonds MSN 13.12.2021

Lees: ‘Een stofzuiger uit de hemel’: hoe het zó mis kon gaan in Mayfield NOS 13.12.2021

Lees: Acht doden in kaarsenfabriek door tornado Kentucky NOS 13.12.2021

Lees: Follow This gaat ook bij Exxonmobil klimaatresoluties indienen MSN 12.12.2021

Lees: Verslag uit rampgebied Kentucky: ‘Brede strook van verwoesting dwars over Mayfield’ NOS 12.12.2021

Lees: Zeker tachtig doden en enorme ravage door tornado’s in VS NU 12.12.2021

Lees: Dodental tornado’s VS boven de 80, nog vele vermisten RTL 12.12.2021

Lees: Staten VS zwaar getroffen door tornado’s, zeker zeventig doden in Kentucky NOS 11.12.2021

Lees: Tornado’s laten spoor van vernieling achter in VS NU 11.12.2021

Lees: Hele dorpen in de VS weggevaagd door verwoestende tornado’s: ‘Alles waarmee ik ben opgegroeid is weg’ RTL 11.12.2021

Lees: Zeker tachtig doden en enorme ravage door tornado’s in VS NU 11.12.2021

Lees: Spaans leger helpt noorden van het land na ernstige overstromingen, één dode NU 11.12.2021

Lees: Ook Schiphol verplicht tot stikstofmaatregelen, of bovengrens op maar 400.000 vluchten AD 10.12.2021

Lees: Klimaatdoel groene elektriciteit regio’s lijkt goed haalbaar NOS 09.12.2021

Lees: Rechtbank Oost-Brabant haalt streep door ‘toveren’ met stikstofruimte MSN 09.12.2021

Lees: CO2-uitstoot door natuurbranden in 2021 hoogste ooit NOS 08.12.2021

Lees: LTO-voorzitter waarschuwt voor greep in portemonnee agrariërs: ‘Boer niet dupe van duurzaam’ AD 08.12.2021

Lees: Rechtbank: provincie moet vergunning voor Amercentrale herzien Telegraaf 08.12.2021

Lees: Rechtbank kraakt nationaal stikstofbeleid in besluit over Amercentrale NU 08.12.2021

Lees: Rechtbank kraakt nationaal stikstofbeleid in besluit over Amercentrale MSN 08.12.2021

Lees; Elektriciteit uit vervuilende kolen in Nederland bijna verdubbeld RTL 08.12.2021

Lees: ‘Om Duitsland groener te krijgen, kan industrie niet langer wegkijken’ AD 08.12.2021

Lees: Roep om nationale datacenterstrategie zwelt aan vanwege ‘Zeewolde’ NOS 07.12.2021

Lees: Nederlandse banken steken miljarden in goederen die leiden tot ontbossing NU 08.12.2021

Lees: Onderzoek: CO2-uitstoot door natuurbranden dit jaar hoogste ooit AD 07.12.2021

Lees: Jongeren hebben er genoeg van: ‘Leven op aarde wordt letterlijk bedreigd’ AD 07.12.2021

Lees: ‘Bij bouwprojecten kunnen we niet meer een hoop zand storten, en dan maar gaan bouwen’ AD 07.12.2021

Lees: Waarschuwing: 820.000 woningen gepland in riskant gebied RTL 07.12.2021

Lees: Klimaatvraag: Wat gebeurt er zodra de mens stopt met CO2 uitstoten? NU 06.12.2021

Lees: ‘820.000 woningen gepland in gebied dat kwetsbaar is door klimaatverandering’ NOS 06.1.2021

Lees: Omstreden kolenmijn in Australië start levering in december MSN 06.12.2021

Lees: Hele dorpen in Turkije afgebroken voor kolenmijn: ‘Ze willen ons alles afnemen’ RTL 05.12.2021

Lees: Kabinet maakt werk van meer schone bouwmachines RO 03.12.2021

Lees: Meer CO2 uitgestoten door stook biomassa: wetenschappers verdeeld Telegraaf 02.12.2021

Lees: Weer meer CO2-uitstoot veroorzaakt door biomassa Telegraaf 02.12.2021

Lees: Meerderheid Nederlanders voor behoud kernergie Telegraaf 02.12.2021

Lees: Rotterdamse kolencentrale gaat dicht, wat te doen met de andere drie? NU 01.12.2021

Lees: Rotterdamse kolencentrale gaat dicht, wat te doen met de andere drie? MSN 01.12.2021

Lees: Tata Steel maakt afspraak met overheid over verder terugdringen uitstoot giftige stoffen  Parool 01.12.2021

Lees: Overheid legt schadelijke uitstoot Tata Steel versneld aan banden Telegraaf 01.12.2021

Lees: Tata Steel gaat sneller uitstoot schadelijke stoffen aan banden leggen, afspraken met provincie AD 01.12.2021

Lees: Strengere milieuregels voor Tata: uitstoot moet omlaag  RTL 01.12.2021

Lees: Vergunningen Tata Steel aangescherpt: lucht moet sneller schoner NOS 01.12.2021

Lees: Sluiting kolencentrale is einde van megavervuiler, maar klimaateffect betwist NOS 30.11.2021

Lees: Milieuorganisaties blij met sluiting kolencentrale Rotterdam MSN 30.11.2021

Lees: Greenpeace vindt sluiting kolencentrale Rotterdam ‘geweldig’ MSN 30.11.2021

Lees: Instemmende reacties in Kamer op sluiting Onyx-centrale MSN 30.11.2021

Lees: Rotterdamse kolencentrale dicht, eigenaar krijgt 212 miljoen NOS 30.11.2021

Lees: Rotterdamse kolencentrale kan sluiten met ruim 200 miljoen euro subsidie NU 30.11.2021

Lees: Onyx-kolencentrale Rotterdam sluit versneld MSN 30.11.2021

Lees: Onyx-kolencentrale Rotterdam sluit versneld, eigenaar krijgt €212,5 miljoen Telegraaf 30.11.2021

Lees: Onyx-kolencentrale Rotterdam sluit versneld, eigenaar krijgt €212,5 miljoen MSN 30.11.2021

Lees: Kabinet sluit kolencentrale Rotterdam, bedrijf krijgt 212 miljoen steun MSN 30.11.2021

Lees: Kabinet sluit kolencentrale Rotterdam, bedrijf krijgt 212 miljoen steun RTL 30.11.2021

Lees: Straten volledig onder water: noorden van Spanje kampt met zware overstromingen NOS 29.11.2021

Lees: Duizenden mensen protesteren in Servië tegen luchtvervuiling NOS 28.11.2021

Lees: Nederland zoekt nieuw klimaatdoel: hoeveel moeite willen we doen? NU 24.11.2021

Lees: Klimaatvraag: Is er een ‘plan B’ bij sterke zeespiegelstijging? NU 24.11.2021

Lees: CO2-prijs schiet de lucht in, en dat is goed nieuws voor het klimaat NU 24.11.2021

Lees: Nederland spant zich verder in voor vergroening exportfinanciering RO 24.11.2021

Lees: Wetvoorstel Nationaal Groeifonds naar Tweede Kamer RO 24.11.2021

Lees: Groene waterstof is steeds minder toekomstmuziek, maar we zijn er nog niet NU 24.11.2021

Lees: Klimaatgezant: wetenschap heeft gewonnen in Glasgow MSN 24.11.2021

Lees: Milieuvriendelijke boeren krijgen van a.s.r. tot 10 procent korting op pachtsom NU 23.11.2021

Lees: Verdeelde reacties op akkoord Europees landbouwbeleid  RTL 23.11.2021

Lees: Verdeelde reacties op akkoord Europees landbouwbeleid MSN 23.11.2021

Lees: ‘Nederlandse boereninkomens kelderen door nieuw landbouwbeleid EU’ AD 23.11.2021

Lees: Europarlement akkoord met ‘groenere’ landbouw NOS 23.11.2021

Lees: Australië krijgt kletsnatte zomer door La Niña: hoe zit dat? NU 23.11.2021

Lees: Ouwehand: Rutte toonbeeld van blah blah voor de bühne MSN 21.11.2021

Lees: Nederlandse Amerikaan is de hoop in bange dagen voor liefhebbers van de oceaan AD 21.11.2021

Lees: Zo werken kleine kerncentrales waar steeds meer landen in investeren NU 21.11.2021

Lees: Weer meer ontbossing in Amazone: hoe komt dit en wat is het gevolg? NU 21.11.2021

Lees: Yuval Noah Harari: ‘Het is niet te laat of te moeilijk om het klimaat te redden’ MSN 20.11.2021

Lees: Yuval Noah Harari: ‘Het is niet te laat of te moeilijk om het klimaat te redden’ – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 20.11.2021

Lees: Klimaatverandering goed voor Britse zwammen, funest voor tuinders MSN 20.11.2021

Lees: Duizenden zeldzame sequoiabomen aangetast door natuurbranden in VS  NU 20.11.2021

Lees: 17 doden door noodweer en overstromingen in India NOS 20.11.2021

Lees: Delfland werkt samen: ‘Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn’ OmroepWest  19.11.2021

Lees: Zwaarst gedupeerden watersnood krijgen opnieuw 1000 euro AD 19.11.2021

Lees: Nogmaals 1000 euro voor Limburgse huishoudens na watersnood NOS 19.11.2021

Lees: Zwaarst gedupeerden watersnood Limburg krijgen nogmaals 1.000 euro  NU 19.11.2021

Lees: Nog eens 1000 euro voor gedupeerden watersnood Limburg Telegraaf 19.11.2021

Lees: Ontbossing Braziliaans Amazonegebied gaat door: weer stijging van 22 procent NU 19.11.2021

Lees: Ontbossing Amazone hoogste in 15 jaar, regering-Bolsonaro hield cijfers achter AD 19.11.2021

Lees: Ontbossing Amazone op hoogste niveau in 15 jaar NOS 19.11.2021

Lees: Dijken in Limburg worden versterkt na eerdere wateroverlast  AD 18.11.2021

Lees: Kabinet heeft interesse in kerncentrales Limburg Telegraaf 18.11.2021

Lees: Kabinet heeft interesse in kerncentrales Limburg MSN 18.11.2021

Lees: Meeste kleine wateren hebben een matige tot slechte waterkwaliteit NU 18.11.2021

Lees: Rapport: maar 17 procent kleine wateren van goede kwaliteit NOS 18.11.2021

Lees: 600 jaar na de vloed: ‘Absurd dat we gewoon doorbouwen alsof er niets aan de hand is’ AD 18.11.2021

Lees: Oliebedrijf compenseert Suriname met 50 miljoen dollar voor CO2-uitstoot NU 18.11.2021

Lees: Suriname krijgt 44 miljoen euro aan CO2-compensatie van Total NOS 18.11.2021

Lees: Oliebedrijf Total compenseert Suriname 44 miljoen om CO2-uitstoot AD 18.11.2021

Lees: Oliebedrijf compenseert Suriname met 50 miljoen dollar voor CO2-uitstoot MSN 17.11.2021

Lees: Noodtoestand in westen Canada om storm en wateroverlast NOS 18.11.2021

Lees: Canada zet leger in bij evacuaties overstromingen, zeker één dodelijk slachtoffer AD 18.11.2021

Lees: Noodtoestand afgekondigd in Canadese provincie British Columbia na extreme regenval AD 18.11.2021

Lees: Noodweer in VS en Canada door ‘atmosferische rivier’, wat is dat? NU 17.11.2021

Lees: ‘Storm van de eeuw’ in Canada kost vrouw het leven, zware schade aan wegen NU 17.11.2021

Lees: Van bla, bla naar actie? Zie Rotterdam, kabinet  AD 17.11.2021

Lees: EU wil alleen nog ‘ontbossingsvrije’ producten AD 17.112021

Lees: Formerende partijen: ’Laat boeren uit natuurgebieden verhuizen naar Flevoland’ Telegraaf 17.11.2021

Lees: Formerende partijen: ’Laat boeren uit natuurgebieden verhuizen naar Flevoland’ MSN 17.11.2021

Lees: EU-wetsvoorstel ontbossing volgens milieuorganisaties onvolledig MSN 17.11.2021

Lees: Timmermans wil ban op ’foute’ koffie in supermarkt Telegraaf 17.11.2021

Lees: Wetsvoorstel Brussel moet ontbossing tegengaan met ban op koffie en palmolie  NOS 17.11.2021

Lees: Timmermans: regels voor importrundvlees en soja om bos te ontzien MSN 17.11.2021

Lees: Zien: prinses Alexia loopt mee in klimaatmars | Video Telegraaf 17.11.2021

Lees: New Delhi neemt zware maatregelen vanwege enorme luchtvervuiling NOS 17.11.2021

Lees: ‘Storm van de eeuw’ in Canada kost vrouw het leven, zware schade aan wegen NU 17.11.2021

Lees: Overstromingen en modderstromen rond Vancouver, zeker één dode NOS 17.11.2021

Lees: Klimaatdoelen worden na top in Glasgow sneller aangescherpt NU 16.11.2021

Lees: Ook na klimaattop in Glasgow tanken vliegtuigen voorlopig belastingvrij  NU 16.11.2021

Lees: Prinses Alexia (16) loopt mee in klimaatmars Telegraaf 16.11.2021

Lees: Sleutel van het stikstofprobleem: ‘25 tot 30 procent van Overijsselse boeren wil stoppen’ AD 16.11.2021

Lees: Greenpeace verstoort feestelijke Effie Awards met protest tegen vervuilende reclame AD 16.11.2021

Lees: Hevige stormen spoelen honderden schorpioenen de straten van Egypte in Telegraaf 16.11.2021

Lees: Duizenden Canadezen geëvacueerd vanwege zware regenval en modderstromen  AD 16.11.2021

Lees: Een onmisbaar hulpmiddel tegen klimaatopwarming kampt met een imagoprobleem MSN 16.11.2021

november 16, 2021 Posted by | klimaat, Klimaatakkoord, klimaatakkoord Parijs, klimaatdoelen, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 18

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

Transformatie Landbouw

De VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie zijn volgens bronnen bereid om tot 2030 20 tot 30 miljard euro apart te zetten om de landbouw te transformeren. Van dat geld kunnen boeren worden uitgekocht, worden verplaatst of subsidie krijgen voor natuurbeheer en -ontwikkeling. Het miljardenplan moet een oplossing bieden voor de stikstofcrisis. De agrarische sector wordt gezien als de grootste bijdrager aan het stikstofoverschot in de natuur, via ammoniak uit mest.

De formerende partijen kijken ook naar de mogelijkheid om boeren te verplaatsen, van Brabant naar Zeeland bijvoorbeeld. 

Maar boer Gert-Jan Westerlaken is allesbehalve kalm, sinds maandagochtend 15.11.2021 bekend werd dat de formerende politieke partijen bijna tot een akkoord zijn gekomen over het drastisch terugdringen van de veestapel in Nederland. ,,Ik maak me grote zorgen om de toekomst van mijn familiebedrijf.’’

Sleutel van het stikstofprobleem: ‘25 tot 30 procent van Overijsselse boeren wil stoppen

Formerende partijen die met vele miljarden rijksgeld het mes in de veestapel willen zetten en de wetenschap dat in Overijssel 20 tot 30 procent van de boeren van plan is binnen tien jaar met het bedrijf te stoppen. Die combinatie biedt deze provincie ‘een grote kans’ om het stikstofprobleem op te lossen, zegt gedeputeerde Gert Harm Bolscher. „Daar moeten we iets mee.”

De stikstofcrisis kent al 2,5 jaar ingrijpende gevolgen voor sectoren als de bouw, infrastructuur, industrie en – vooral – de landbouw. Bouwprojecten komen niet van de grond, agrarische bedrijven kunnen niet uitbreiden. Tegelijkertijd heeft het teveel aan uitgestoten stikstof grote gevolgen voor de kwetsbare natuur in de zogenoemde Natura 2000-gebieden. 

„Er is een stikstofprobleem en in kritische gebieden moeten we de uitstoot terugdringen”, zegt Gert Harm ten Bolscher uit Rijssen, namens de SGP gedeputeerde van landbouw en natuur in Overijssel. Omdat de provincies over vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming gaan, draagt de gedeputeerde een grote verantwoordelijkheid op dit vlak. „Niet alles kan overal. Het is een keihard gegeven dat er geen druppel stikstof bij mag.”

Als iemand van plan is om over vijf jaar te stoppen, moeten we nu kijken wat we kunnen doen om het aantrekke­lijk te maken om nu te stoppen in plaats van een gedwongen uitkoop, aldus Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde provincie Overijssel

Aan de keukentafel

Maar elke week ook zit Ten Bolscher wel ergens in de provincie bij een boerengezin aan de keukentafel. Om er te praten over de toekomst van hun boerenbedrijf. Over hun zorgen ook, want is die toekomst er nog wel? Immers: de gedeputeerde mag dan zeggen dat er nu geen druppel stikstof meer bij mag, feit is ook dat de Raad van State in 2019 heeft bepaald dat de stikstofuitstoot in 2030 zelfs liefst 26 procent lager moet zijn dan op dat moment. Dit om de natuur te sparen.

Met  24 Natura 2000-gebieden kent Overijssel inmiddels grote beperkingen kent voor boeren. Vrijwel elke boer zit  in een gebied waar de stikstofuitstoot van zijn bedrijf een nadelig effect heeft op natuur in de buurt. Met het oog op de ontwikkeling van een gerichte Overijsselse stikstofaanpak liet de gedeputeerde in de afgelopen tijd per gebied uitzoeken wat er kan, mag en moet. Daarbij kwamen ook vragen langs als welke bedrijven zitten er, welke boeren? Zijn er ondernemers van plan te stoppen? „We zijn een van de weinige provincies die dit zo goed in beeld hebben”, aldus Ten Bolscher.

Hele mooie sleutel

Doordat onderzoek weet de Overijsselse gedeputeerde ook dat 25 tot 30 procent van de boeren in deze provincie van plan is om binnen tien jaar te stoppen. Omdat ze geen opvolger hebben bijvoorbeeld. Daar ligt volgens Ten Bolscher een grote kans. „Het is een hele mooie sleutel, daar moeten we iets mee doen. Als iemand van plan is om over vijf jaar te stoppen, dan moeten we nu in gesprek gaan. Kijken wat we kunnen doen om het aantrekkelijk te maken om nu te stoppen in plaats van straks een gedwongen uitkoop.”

De formerende partijen richten zich vooral op uitkoop van melkveebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden.
De formerende partijen richten zich vooral op uitkoop van melkveebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden. © Caspar Huurdeman

Heel ingrijpend voor boeren om het gesprek aan te gaan

Tegelijkertijd weet Ten Bolscher als geen ander dat zulke gesprekken niet gemakkelijk zijn. „Het is heel ingrijpend als iemand van de provincie voor de deur staat om hier over te praten. Boeren hebben het zwaar, maken zich grote zorgen. Hebben bijvoorbeeld niet geïnvesteerd omdat de situatie zo onzeker was. Ze hebben een gezin, boeren als familie soms al eeuwen op dezelfde grond. Bij stoppen of verplaatsen komt heel veel kijken. Het gaat niet alleen om het bedrijf, maar bijvoorbeeld ook om de kinderen die naar een andere omgeving en school moeten. We moeten ook kijken naar de leefbaarheid van het platteland”, aldus Ten Bolscher.

De onderne­mers hebben zich destijds keurig aan de regels gehouden, maar door de Raad van Sta­te-uit­spraak zouden ze nu ‘illegaal’ zijn, aldus Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde provincie Overijssel

Miljardenplan

Maar dat er iets móet gebeuren staat voor de gedeputeerde ook als een paal boven water. In Overijssel komt de totale stikstofuitstoot voor meer dan 50 procent van de veebedrijven. De partijen aan de formatietafel – VVD, D66, CDA en ChristenUnie – richten zich met een miljardenplan op melkveehouders in de regio’s rond natuurgebieden. Ze willen liefst 20 tot 30 miljard euro uittrekken om onder meer boeren uit te kopen of bedrijven te verplaatsen.

Naast het terugdringen van stikstof, is natuurherstel een belangrijke pijler onder het gebiedsgerichte beleid in Overijssel. Door maatregelen te nemen die op lange termijn de natuur versterken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende water in een gebied of heide te herstellen door bomen te kappen. „Je ziet dat er in rechtszaken al wordt gevraagd wat je doet om natuur te versterken.”

Duidelijke maatregelen

En rechtszaken zijn er al heel wat geweest. Met name Mobilisation for Environment (MOB), de organisatie die het lukte het Nederlandse stikstofbeleid door de Raad van State te laten vernietigen, spant tal van rechtszaken aan tegen agrarische vergunningen die de provincies verlenen. Met bijvoorbeeld handhavingsverzoeken om bedrijven stil te leggen die onder de oude stikstofregels hun bedrijf hebben uitgebreid.

„De ondernemers hebben zich destijds keurig aan de regels gehouden, maar door de Raad van State-uitspraak zouden ze nu ‘illegaal’ zijn. De minister heeft besloten dat deze vergunningen overeind blijven, maar de rechtszaken gaan door. Ik snap dat boeren er soms moedeloos van worden.”

Ten Bolscher hoopt daarom dat er snel een nieuw kabinet komt met heel duidelijke maatregelen. „Met goede oplossingen en genoeg middelen voor een opkoopregeling, natuurherstel en subsidies voor maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen. Waarbij boeren ook een stevige inbreng krijgen om mee te denken over hun toekomst.”

Het toekomstige kabinet moet wat met die stikstofcrisis, dus gaan ze de Nederlandse boeren proberen uit te kopen.

Het stikstof-sprookje is nog lang niet afgelopen. Sterker nog, het krijgt met het nieuwe kabinet een nieuw hoofdstuk. Tijdens de formatie wordt gesproken over manieren het stikstofbeleid tegen te gaan. De voorkeur ligt op dit moment bij een plan om de melkveehouders in regio’s rond natuurgebieden allemaal uit te kopen. Volgens de laatste berekeningen zou dat zo’n 20 tot 30 miljard gaan kosten over een periode van 8 jaar.

‘Moeder der alle protesten’

Een grote hoeveelheid woedende boeren, geleid door Farmers Defence Force, reageert woedend op het besluit. “Het is een grove schending van rechten en ik als ik de Nederland­se burger was, zou ik daar heel erg van schrikken. Als dit voor elkaar te krijgen is, heeft een eigendomsakte van een huis geen enkele waarde meer”, vertelt Sieta van Keimpema, woordvoerder van FDF in het AD.

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen bereidt men zich voor op de ‘moeder van alle protesten’. Grote groepen boeren zijn van plan om op 13 en 14 december naar Brussel te trekken, waar op dat moment Europese landbouwministers samenkomen om besluiten te maken over de toekomst van de agrariërs.

Volgens de boeren leiden de huidige plannen tot minder werkgelegenheid in Europa, minder inkomen en ‘nog meer honger, armoede en uitzichtloosheid in bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Daarnaast zouden meerdere studies volgens Farmer Defence Force aanwijzen dat het onteigenen van de boeren geen positieve invloed zal hebben op het klimaat.

‘Intensief gesprek’ aan de formatietafel met slachtoffers van de toeslagenaffaire

De formerende partijen hebben maandag “intensieve gesprekken” gehad met “een brede afvaardiging” van jongeren en ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. De partijen laten weten dat de gesprekken “inzicht hebben gegeven in de behoefte aan een gezamenlijke aanpak”. De afhandeling van de toeslagenaffaire “zal een belangrijke opdracht zijn voor het nieuwe kabinet”.

Partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) spraken met hen op een “onbekende locatie”, aldus een woordvoerder. Ook de secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (CU) zaten bij het gesprek.

Schouten vond de gesprekken “intens en indringend”. Volgens haar was het goed om de betrokkenen te spreken om te horen waar zij tegenaan lopen en wat zij nodig hebben. “En dat is best veel”, verzucht Schouten. Wat er verder is besproken, wil ze vanwege de “beslotenheid van het gesprek” niet zeggen.

Eerder al spraken VVD, D66, CDA en ChristenUnie met slachtoffers van de aardbevingen in Groningen.

Lees: Sleutel van het stikstofprobleem: ‘25 tot 30 procent van Overijsselse boeren wil stoppen’ AD 16.11.2021

Lees: Boer Gert-Jan sluit Malieveld vol trekkers niet uit: ‘Dit stikstofplan maakt ons kapot’ AD 15.11.2021

Lees: Miljardenplan stikstofcrisis: mes gaat diep in veestapel rondom natuurgebieden AD 15.11.2021

Lees: Boeren uitkopen gaat tientallen miljarden euro’s kosten MSN 15.11.2021

Lees: Boeren uitkopen gaat tientallen miljarden euro’s kosten | Panorama 15.11.2021

Lees: ‘Intensief gesprek’ aan formatietafel met toeslagenslachtoffers MSN 15.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 16, 2021 Posted by | Uncategorized | 7 reacties

Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12b – nasleep Shell

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 9c458-klimaat2bb.jpg

Shell komt met verhuizing naar VK niet uit onder veroordeling in klimaatzaak

Dat Shell op papier uit Nederland vertrekt, heeft geen gevolgen voor de voor de klimaatverplichtingen die het bedrijf eerder dit jaar opgelegd kreeg van de Nederlandse rechter. Dat meldt Shell maandag 15.11.2021. Ook Milieudefensie laat in een reactie weten dat het aangekondigde vertrek van het bedrijf geen gevolgen heeft.

Shell vertrekt naar Groot-Brittannië, wat zijn de gevolgen?
Het zou een bijzondere krantenkop zijn geweest: ‘Shell ontloopt rechtszaak door vertrek naar Engeland’. Niets is minder waar. Het vertrek van Shell heeft gelukkig geen invloed op onze Klimaatzaak. Maar wat zijn de gevolgen wel als Shell weggaat uit Nederland?

De milieuvereniging startte een rechtszaak tegen Shell, om het bedrijf te verplichten meer te doen om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. De rechter legde Shell inderdaad een verplichting op, zowel voor de eigen uitstoot als voor de uitstoot van klanten en leveranciers.

Dat het Brits-Nederlandse Shell maandag bekendmaakte dat het voortaan administratief uitsluitend Brits wil zijn, doet daar niets aan af, denkt Milieudefensie. Volgens de belangengroep blijft de zaak hoe dan ook bij de Nederlandse rechter. “Ook voor toekomstige klimaatzaken in binnen- en buitenland heeft dit naar onze mening geen gevolgen”, stelt de milieuvereniging.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Shell%2Bdividend%2B%25284%2529.jpg

“Verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk opent eerder een nieuw front”, aldus de belangengroep, die verwacht dat rechters in alle westerse landen klimaatverandering op dezelfde manier beoordelen. Dergelijke rechtszaken zijn volgens Milieudefensie gebaseerd “op universele gronden zoals mensenrechten, de wetenschap en internationale klimaatafspraken”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Shell%2B%25286%2529.jpg

A/B-structuur in aandelen verdwijnt

Het belangrijkste doel van de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen is volgens het bestuur om de aandelenstructuur te vereenvoudigen en de snelheid en flexibiliteit van kapitaal- en portfoliotransacties te vergroten. Dit versterkt het concurrentievermogen, Shell kan sneller uitkeren aan zijn aandeelhouders en zijn strategie versnellen om een onderneming te worden met netto nul Co2-uitstoot, staat in een verklaring.

De vereenvoudiging van de aandelenstructuur leidt tot één lijn van aandelen. Daarmee komt een einde aan de complexiteit van de zogeheten A- en B-aandelen. Shell heeft twee aandelen, A en B, waarvan de A-aandelen worden verhandeld op de beurs in Amsterdam en de B-aandelen op die van Londen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Shell.jpg

Shell zelf meldt ook dat het besluit losstaat van de klimaatzaak

President-commissaris van Shell Andrew Mackenzie benadrukt in een verklaring dat de verhuizing geen gevolgen zal hebben voor de Nederlandse Urgenda-uitspraak. ‘Shell stelt alles in het werk om te voldoen aan de uitdaging die de rechtbank heeft gesteld en heeft onlangs een nieuw uitstoot-reductiedoel vastgesteld.’

“We willen voldoen aan de verplichtingen die de rechter ons heeft opgelegd. Zo hebben we onlangs onze klimaatdoelen verder aangescherpt”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Shell besloot eerder om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan. Dat hoger beroep zet het concern wel door.

Het bedrijf stelt nadrukkelijk dat het vertrek niets te maken heeft met het in stand blijven van de dividendbelasting. Het kabinet beloofde in 2018 deze taks op de uitkering aan aandeelhouders af te schaffen, maar zette dit uiteindelijk niet door. Shell had daar wel op gerekend.

Lees: Shell onderzoekt nieuwe energie: ‘We investeren 4 miljard in Nederland – dat is geen greenwashing’ AD 25.01.2022

meer: Klimaat – Vrij Nederland (vn.nl)

Meer: Klimaat | NOS

Meer: Klimaat  NOS

Meer: Klimaat RTL

meer: Klimaat NU

Meer: Klimaat Telegraaf

Meer: klimaat | AD.nl

Lees: Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe NU

Zie ook: Klimaatmars 06.11.2021 in Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 17

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 16

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 15

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 14

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 13

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12 a – Shell

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 11

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 10

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 9

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 8

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 7

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 6

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 5

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 4

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 3

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 1

Zie ook: 2019 – Het jaar van de waarheid voor kabinet Rutte 3

Meer:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEjTW0V-QmWihnAw60gREqJXSWkZB3SJXkDPpvyQklg7McRSLooxbShnuvSR-uzb0OgUx5hG_HN3dibPUmcS_5dYQ10Du5LoXl8vzhuYpk_o1N-9mnuWhR9BgttfzgUSR_RZen67HIfID6Axk3wDkGXAM6JxtxSaznR_2EZKJBu89JmWtqwlpw=s320

Lees: Shell vertrekt op 31 december officieel uit Nederland NU 20.12.2021

Lees: Shell vertrekt op 29 januari officieel uit Nederland MSN 20.12.2021

Lees: Vroegâh in Den Haag: waarom Shell niet langer Koninklijk is – indebuurt Den Haag 20.12.2021

Lees: Aandeelhouders Shell akkoord met verhuizing hoofdkantoor naar Londen (businessinsider.nl) 10.12.2021

Lees: Aandeelhouders stemmen in met vertrek Shell uit Nederland NOS 10.12.2021

Lees: Niet meer Royal en ook niet meer Dutch: Shell weg uit Nederland NOS 10.12.2021

Lees: Aandeelhouders Shell kiezen voor Londen: ‘Begrafenisstemming’ | Video  Telegraaf 10.12.2021

Lees Aandeelhouders zijn akkoord met vertrek Shell uit Nederland NU 10.12.2021

Lees: Vertrek Shell uit Den Haag definitief: ‘Bijzonder pijnlijk en betreurenswaardig’ OmroepWest 10.12.2021

Lees: Aandeelhouder Shell over verhuizing: ‘Geouweneel!’ | Video Telegraaf 10.12.2021

Lees: Aandeelhouders Shell: geen problemen met verhuizing AD 10.12.2021

Lees: Wassenaarse villa van Shell-topman te koop voor €6,5 miljoen, nu hoofdkantoor naar Londen gaat MSN 08.12.2021

Lees: Shell-baas zet Wassenaarse villa te koop voor ‘slechts’ €6,5 miljoen (businessinsider.nl) 08.12.2021

Lees: Shell-directeur zet poepsjieke villa in Wassenaar voor 6,5 miljoen te koop voordat hij naar Londen vertrekt AD 08.12.2021

Lees: Shell ziet af van ontwikkeling olieveld in Noordzee NOS 03.12.2021

Lees: Shell overweegt terugkeer naar Libië voor oliewinning MSN 30.11.2021

Lees: Shell overweegt terugkeer naar Libië voor oliewinning NU 30.11.2021

Lees: Haagse wethouder blij met behoud van duizenden banen Shell in de stad NU 18.11.2021

Lees: Haagse wethouder blij met behoud van duizenden banen Shell in de stad AD 18.11.2021

Meer: Carel van Bylandtlaan 16, 2596 HR Den Haag – Google Maps

Meer: Dossier Hoofdkantoor Shell verlaat Den Haag | AD.nl

Lees: Vertrek Shell zegt veel over de overschatte macht van de VVD AD 21.11.2021

Lees: Shell-topvrouw Marjan van Loon: ‘Ik begrijp dat de verhuizing pijn doet’ AD 20.11.2021

Lees: Den Haag verliest met Shell een grote werkgever, maar ‘het is nooit een Eindhoven met Philips geworden’ AD 17.11.2021

Lees: Verhuizing Shell: Uitgerekend Rutte zwaait Neerlands trots uit AD 17.11.2021

Lees: Den Haag verliest met Shell een grote werkgever, maar ‘het is nooit een Eindhoven met Philips geworden’ AD 16.11.2021

Lees: Laat Shell de stad Den Haag nog maar een keer helpen AD 16.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Shell%2B%25284%2529.jpg

Lees: Vertrek van hoofdkwartier Shell is ‘drama’ voor Den Haag en omliggende gemeenten: ‘Vooral MKB de dupe’ AD 16.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is shell%2B%25283%2529.jpg

Lees: Shell vertrekt nu omdat het ze financieel te heet onder de voeten wordt AD 16.11.2021

Lees: Minister Blok: niet achteroverleunen na vertrek Shell uit Nederland NOS 16.11.2021

Lees: Blok over mislukte poging om Shell in Nederland te houden: ‘We konden niet achterover leunen’ AD 16.11.2021

Lees: Blok: nu geen maatregelen om Shell hier te houden Telegraaf 16.11.2021

Lees: Blok: nu geen maatregelen om Shell hier te houden MSN 16.11.2021

Lees: Blok: kabinet kan niet achteroverleunen na besluit Shell RTL 16.11.2021

Lees: Werkgelegenheid volgens topvrouw Shell niet in geding bij vertrek uit Den Haag OmroepWest  16.11.2021

Lees: Shell komt met verhuizing naar VK niet uit onder veroordeling in klimaatzaak, zegt Milieudefensie  MSN 15.11.2021

Lees: Milieudefensie: Vertrek Shell heeft geen gevolgen voor uitspraak klimaatzaak NU 15.11.2021

Lees: ‘Verhuizing Shell naar VK geen gevolgen voor Klimaatzaak’ (businessinsider.nl) 15.11.2021

Lees: Shell komt met verhuizing naar VK niet uit onder veroordeling in klimaatzaak, zegt Milieudefensie  MSN 15.11.2021

Lees: Na Unilever wil ook Shell een volledig Brits bedrijf worden, wat speelt er? NOS 15.11.2021

Lees: Dit is waarom Shell weg wil uit Nederland MSN 15.11.2021

Lees: Dit is waarom Shell weg wil uit Nederland RTL 15.11.2021

Lees: Met Shells verhuizing wordt wéér een Brits-Nederlands bedrijf Brits NU 15.11.2021

Lees: Shell nog niet verlost van ’vertrekboete’ GL Telegraaf 15.11.2021

lees: Shell nog niet verlost van ’vertrekboete’ GL MSN 15.11.2021

lees: Klimaat is guur voor multinationals in Nederland: ‘Olie is belangrijk, maar chips zijn de toekomst’ AD 15.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Shell%2Bdividend.jpg

lees: Kabinet vindt geen steun voor alsnog schrappen dividendbelasting NU 15.11.2021

Lees: Geen steun om toch weer naar dividendbelasting te kijken na besluit Shell NOS 15.11.2021

Lees: Kabinet faalt met wanhoopspoging om alsnog dividendbelasting af te schaffen AD 15.11.2021

Lees: Kabinet polst Kamer over toch afschaffen dividendbelasting (businessinsider.nl) 15.11.2021

Lees: Kabinet gooit opnieuw balletje op bij Tweede Kamer over afschaffen dividendbelasting, nu Shell breekt met Nederland MSN 15.11.2021

Lees: Kabinet polst steun om toch dividendbelasting af te schaffen Telegraaf 15.11.2021

Lees: Kabinet polst steun om toch dividendbelasting af te schaffen MSN 15.11.2021

Lees: Kabinet polst Kamer over toch afschaffen dividendbelasting (businessinsider.nl) 15.11.2021

Lees: VNO-NCW: vertrek Shell enorme aderlating voor Nederland MSN 15.11.2021

Lees: Van ‘Vreselijk nieuws’ tot ‘Goed dat een fossiele reus vertrekt’: zo reageert de politiek op Shell-besluit  AD 15.11.2021

Lees: Kabinet ‘onaangenaam verrast’ door besluit Shell om te verhuizen MSN 15.11.2021

Lees: Shell wil volledig Brits worden, kabinet ‘onaangenaam verrast’ NOS 15.11.2021

Lees: Shell verhuist hoofdkantoor naar Engeland en wordt op papier volledig Brits NU 15.11.2021

Lees: Shell breekt met Nederland en kiest voor Britse aandeelhouderswaarde (businessinsider.nl) 15.11.2021

Lees: Shell ‘vertrekt’ uit Den Haag maar meeste personeel blijft werken in Benoordenhout Den HaagFM 15.11.2021

Lees: Medewerkers Shell Den Haag in shock: ‘Er was beloofd dat het hoofdkantoor nooit zou verhuizen’ AD 15.11.2021

Lees: Uitgerekend in de typische Shell-buurt reageren ze lou loene op vertrek: ‘Komen anderen voor’  AD 15.11.2021

Lees: Dag Shell! Alleen sentimentele Nederlanders gaan je missen RTL 15.11.2021

Lees: Shell wil niet langer ‘Royal Dutch’ zijn en wordt Brits, kabinet ‘onaangenaam verrast’  AD 15.11.2021

Lees: Shell verhuist hoofdkantoor van Den Haag naar Verenigd Koninkrijk OmroepWest 15.11.2021

Lees: Verhuisplan Shell: na 115 jaar wordt de schelp (weer) Brits RTL 15.11.2021

Lees: Shell volgt Unilever: het oliebedrijf wil volledig Brits worden RTL 15.11.2021

Lees: Shell verhuist hoofdkantoor naar Londen Elsevier 15.11.2021

november 16, 2021 Posted by | Shell | | 1 reactie