Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

‘Formerende partijen onderhandelen over bouw van ten minste één kerncentrale’

De partijen die betrokken zijn bij de formatie, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, onderhandelen over de bouw van meer kerncentrales in Nederland. Dit melden bronnen aan de Volkskrant.

Het zou gaan om de bouw van ten minste één grote of twee kleine kerncentrales, schrijft de krant. De discussie aan de formatietafel zou niet zozeer gaan over of de kerncentrales er moeten komen, maar vooral hoeveel geld de overheid erin wil steken.

Een definitief besluit over het aantal centrales en de hoogte van de staatssubsidie is nog niet genomen. Dit melden de bronnen die betrokken zijn bij de kabinetsformatie aan de krant. Dat zou pas gebeuren als het regeerakkoord af is. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bklimaat%2B%25283%2529.jpg

Groenere energie

VVD en CDA zijn grote voorstanders van de kerncentrales. Tijdens de onderhandelingen stelden deze partijen voor om acht kerncentrales te bouwen, in de hoop op minimaal één of twee stuks uit te komen. De krant schrijft dat de ChristenUnie niet principieel tegen is, en dat D66 aarzelt over de noodzaak en de kosten van de bouw. 

Een coalitieakkoord over de bouw van extra kerncentrales zou mogelijk een doorbraak kunnen betekenen in het vergroenen van de energievoorziening. Bij het opwekken van kernenergie komt namelijk vrijwel geen CO2 vrij, waardoor het minder schadelijk is voor de natuur, zoals dat wel het geval is bij kolen- en gascentrales. 

Er is op dit moment één kerncentrale in Nederland (in het Zeeuwse Borssele), maar een Kamermeerderheid wil dat er meer op kernenergie in Nederland wordt ingezet. Toch wordt daar nu nog geen besluit over genomen. Demissionair staatssecretaris van Klimaat Dilan Yeşilgöz (VVD) liet eerder deze week bij Radio 1 weten dat een volgend kabinet de knoop moet doorhakken over de kwestie. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bklimaat.jpg

Felle discussie

Dat het thema voor felle discussie zorgen bleek eerder dit jaar tijdens het RTL-debat, voor de verkiezingen. In het debat kwam Jesse Klaver (GroenLinks) hard in botsing met Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA). 

spookrijden

Kilometerheffing terug op tafel: ‘nieuw kabinet vecht over autobelastingen’

Aan de formatietafel wordt ook een stevig robbertje gevochten over hervormingen van de autobelastingen, meldt De Telegraaf. Een van de opties die op tafel ligt is het invoeren van rekeningrijden. Daarover zijn VVD, D66, CDA en CU het echter nog niet eens.

Ingewijden zeggen dat de vier fracties verschillend denken over manieren om automobilisten uit de file te drijven en het milieu te sparen. Daarmee wordt een oude politieke wens, die na felle kritiek nooit is ingevoerd, afgestoft. Met de opkomst van de elektrische auto loopt de Staat nu steeds meer accijnzen mis.

Kilometerheffing terug op tafel

Volgens een bron is het mogelijk dat een kilometerheffing niet in weekeinden gaat gelden. Idee is dat automobilisten gaan betalen voor autogebruik in plaats van bezit. D66 en CU pleiten al langer voor zo’n heffing voor personenauto’s en bestelbusjes.

De VVD en CDA zagen er in hun verkiezingsprogramma’s echter alleen heil in voor elektrische auto’s. Die ’politieke U-bocht’ zet de deur op een kier voor invoering van de ’tolheffing’. Voorwaarde was wel dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt.

D66 en CU pleiten al langer voor zo’n heffing voor personenauto’s en bestelbusjes. De VVD en CDA zagen er in hun verkiezingsprogramma’s echter alleen heil in voor elektrische auto’s.

Zowel binnen VVD als CDA wordt er sindsdien door sommigen minder negatief tegen het voornemen aangekeken. Een ingewijde voorziet vooral grote problemen in de ruimtelijke ordening nu Nederland steeds voller wordt.

Door rekeningrijden in te voeren zou extra asfalt kunnen worden voorkomen. De bron denkt ook dat het mes in de veestapel moet. Anderen zijn daar echter veel kritischer over. Er blijven nu eenmaal veel mensen die in de spits de weg op moeten om op hun werk te komen. Hen op kosten jagen wordt niet als een aantrekkelijke optie gezien.

Zorgen over privacy en kosten

Meerdere betrokkenen zeggen tegen De Telegraaf dat het onderwerp ondanks alle bezwaren serieus onderdeel van gesprek is. Er zijn echter ook zorgen over privacy van weggebruikers. Ook wordt de invoer als complex ervaren omdat de Belastingdienst daarvoor heel andere systemen moet gebruiken.

Uit een eerdere studie van KPMG blijkt dat invoering van ’beprijzen naar gebruik’ minstens 160 miljoen euro kost. De jaarlijkse exploitatiekosten komen daar nog bovenop. Volgens schattingen is dat 350 tot 450 miljoen per jaar.

De formerende partijen gaan volgende week opnieuw naar het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg. Het is de bedoeling dat daar meer lastige knopen worden doorgehakt en het grote uitruilen van gevoelige dossiers begint. Mogelijk horen we dan ook meer over hoe een kilometerheffing eruit gaat zien.

ANP

En de formatie, zij sleept zich voort.

De voltallige oppositie in de Tweede Kamer is ongeduldig over de formatie. Eerst stuurde Kamervoorzitter Vera Bergkamp een brief aan de informateurs met de vraag wanneer ze denken klaar te zijn. Deze week eisten vijftien oppositiepartijen een debat over de voortgang.

Lees ook;

Ambtenaren zetten via boeman Brussel hypotheekrenteaftrek op de helling
Meerdere Kamerleden zijn verlegen met de manier waarop toeslagendebat wordt gevoerd

Het ongeduld is toch wat opmerkelijk. Of, zoals oud-informateur Herman Tjeenk Willink zegt: ,,Nu zitten er vier partijen te onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Maar totdat dat gebeurde, van maart tot eind september, was toch echt de héle Tweede Kamer verantwoordelijk voor de voortgang in de formatie.’’

Ongemak

Dus nadat partijen eerst maandenlang de formatie traineerden door elkaar uit te sluiten opdat er geen onderhandelingen konden plaatsvinden, willen partijen nu dat de informateurs voorspellen wanneer het klaar is. Een oudgediende uit de oppositie vertelt er zelf ook wat ongemak bij te voelen: ,,Bergkamp had die brief natuurlijk nooit mogen versturen.’’

Als je zeker wilt zijn dat er nooit een kabinet komt, is transparan­tie een oplossing, aldus Gerrit Zalm, Informateur 2017

Dat de Kamer overal een ‘tijdpad’ van eist, past in de nieuwe bestuurscultuur, een term waardoor de formatie al maanden wordt gegijzeld: de Kamer moest zelf meer de baas worden en niet het kabinet. Daarnaast moest alles transparanter en niet in achterkamertjes bedisseld.

De Kamer eiste daarom dat alles wat partijen met de opeenvolgende verkenners en informateurs deelden, openbaar werd. Tjeenk Willink zei toen al dat hij vond dat er ook dingen vertrouwelijk gedeeld moesten kunnen worden. Of, zoals toenmalig informateur Gerrit Zalm in de vorige probleemformatie van 2017 stelde: ,,Als je zeker wilt zijn dat er nooit een kabinet komt, is transparantie een oplossing.’’ Dus is het adagium bij de partijen die nu eindelijk onderhandelen: mond dicht tegen iedereen. Tot ergernis van de rest van de Kamer.

Vooral VVD, CDA, D66 en CU worstelen met hun rol

In de nieuwe editie van zijn boek Kan de overheid crises aan, is Tjeenk Willink kritisch over hoe de nieuwe bestuurscultuur tot nu toe uitpakt. Zelfs nu het zittende kabinet al een recordtijd demissionair is, laat de Kamer het initiatief nog over aan bewindslieden. En over de formatie merkt hij zuinigjes op dat Kamerleden vinden dat de nadruk op de inhoud moet liggen, maar dat de verslagen van informateurs die over de inhoud gaan amper worden besproken. Hij vindt dat volksvertegenwoordigers het laten afweten.

Die worsteling met hun rol in de nieuwe bestuurscultuur geldt misschien nog wel het meest voor VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Met de hardop uitgesproken wens dat alles anders moest, hebben partijen zichzelf in verlegenheid gebracht door nu te onderhandelen over voortzetting van de oude regeringscoalitie.

Verschillen niet overbrugd

De informateurs verwachten dat ‘de onderhandelingen binnen enkele weken vergevorderd zijn’. Hoewel eerder optimistisch werd gerept van een akkoord vóór Sinterklaas, is het nog allerminst zeker dat dat wordt gehaald. Als het al lukt. De inhoudelijke verschillen zijn lang nog niet overbrugd (er is nog over geen enkel onderwerp een akkoord, aldus de informateurs) en in maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, dus geen partij wil voor haar achterban belangrijke punten inleveren. ,,Dat er nog niets is uitgelekt, zegt ook dat het einde nog niet in zicht is’’, zegt een betrokkene.

De grens tussen regerings­par­tij in de Kamer en kabinet is toch niet zo hard te trekken als in het ideale scenario geschetst

Om te tonen dat de eventuele voortzetting van de coalitie echt een andere is dan de vorige – zonder vier Kamerfracties die op maandag in coalitieoverleg het kabinetsbeleid bepalen – is afgesproken dat het regeerakkoord slechts hoofdlijnen vastlegt. Vervolgens is het aan de beoogde ministers om die verder uit te werken in een constituerend beraad, dat normaal enkele uren duurt, maar ditmaal weleens dagen, zo niet weken kan duren. Pas daarna wordt het nieuwe kabinet geïnstalleerd.

Haken en ogen

Dat klinkt dualistisch, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan, waarschuwt een zittend minister. ,,Hoe ga je dat doen? Stel, fracties zeggen: het stikstofprobleem lossen we op. En dan? Ga je een minister van Landbouw in spe vragen: kom je dat even regelen? Hoe dan? Moet die dat uitvechten met zijn collega’s?’’

En wat als de beoogde ministers er niet uitkomen met de uitwerking van het onderhandelingsakkoord, moet het eerste deel van de formatie dan weer deels over? De grens tussen regeringspartij in de Kamer en kabinet is toch niet zo hard te trekken als in het ideale scenario geschetst.

Lees: Oppositie is ongeduldig over de formatie, en dat is toch wat opmerkelijk AD 14.11.2021

Lees: Kilometerheffing terug op tafel: ‘nieuw kabinet vecht over autobelastingen’ MSN 13.11.2021

Lees: Kilometerheffing terug op tafel: ‘nieuw kabinet vecht over autobelastingen’ (autovisie.nl) 13.11.2021

Lees: Gevecht om rekeningrijden tijdens formatie  Telegraaf 13.11.2021

Lees: ‘Formerende partijen onderhandelen over bouw van ten minste één kerncentrale’ MSN 12.11.2021

Lees: ‘Formerende partijen onderhandelen over bouw van ten minste één kerncentrale’ RTL 12.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 12, 2021 Posted by | Uncategorized | 7 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Alle belangrijke onderwerpen aan bod gekomen

De informateurs Remkes en Koolmees vergaderde donderdag 11 november met de voorzitters en de secondanten van de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie vanaf 13.15 uur.

Bij de formatiegesprekken tussen de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en CU en informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn inmiddels alle belangrijke onderwerpen aan bod gekomen. Remkes en Koolmees verwachten dat de onderhandelingen zich binnen een paar weken in een vergevorderd stadium zullen bevinden.

Dat schrijven Remkes en Koolmees donderdag in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij liet eerder via een brief blijken dat de Tweede Kamer het lange formatieproces zat begint te worden. „Onze verwachting is dat de onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd zijn”, laten Remkes en Koolmees weten. „Hiervoor zetten wij ons in.” Hoewel de brief geen concrete deadline bevat, komt met die mededeling een mogelijk akkoord voor Kerst wel dichterbij.

Inmiddels zijn alle belangrijke onderwerpen een of meerdere keren aan bod gekomen tijdens de gesprekken, aldus de informateurs. Over deelonderwerpen en de financiële onderbouwing is er nog geen overeenstemming. De onderhandelingen hebben in deze fase dan ook geen invloed op de begrotingen van ministeries waar de Tweede Kamer momenteel verspreid over een aantal weken over debatteert.

Koolmees en Remkes stellen bovendien nog een sessie op het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg in het vooruitzicht. Van 17 tot en met 19 november moeten de onderhandelaars van de vier fracties daar weer bij elkaar komen.

Koolmees en Remkes erkennen dat de duur van de formatie „een langere is dan tot nu toe gebruikelijk.” Ze geven aan begrip te hebben voor het ongeduld van de Kamer en de samenleving. Eerder deze week spraken Remkes en Koolmees al met Bergkamp over de trage vordering van de formatie. Toen benadrukte Remkes naar eigen zeggen dat de verkiezingen weliswaar maanden geleden geleden zijn, maar er lange tijd nauwelijks over de inhoud was gesproken.

Vaag over de tijdsduur van de formatie

Kortom, De informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees blijven vaag over wanneer zij de kabinetsformatie denken te kunnen afronden. “Onze verwachting is dat de onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd zijn”, is het meest concrete dat zij over de planning willen zeggen in een brief aan de Tweede Kamer.

Remkes en Koolmees herhalen dat alle lastige onderwerpen inmiddels meerdere keren zijn besproken aan de formatietafel, en bespeuren een “onmiskenbare voortgang” in de onderhandelingen. Maar: “er bestaat nog geen overeenstemming over deelonderwerpen, het geheel daarvan of het financieel kader”.

In de Kamer groeit het ongemak over de lange duur van de kabinetsformatie. Het duurde na de verkiezingen in maart maanden voordat inhoudelijke onderhandelingen konden beginnen. Dat kwam onder meer doordat partijen onderling blokkades hadden opgeworpen. Ruim een maand geleden gingen de huidige vier coalitiepartijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie toch weer samen om de tafel.

Toelichtend gesprek

Kamervoorzitter Vera Bergkamp vroeg de informateurs vorige week per brief om een tijdsplanning. Zij zijn eerder deze week ook bij haar langs geweest voor een toelichtend gesprek. Daarin beloofden zij het parlement schriftelijk nader te informeren. Voor de Kamer is het belangrijk te weten hoe de onderhandelingen vorderen, ook met het oog op de begrotingsbehandelingen die inmiddels in volle gang zijn.

Agenda informateur Koolmees vrijdag 12 november 2021 en verder

Vervolgens vergadert informateur Koolmees op vrijdag 12 november met de voorzitters en de secondanten van de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie vanaf 9.00 uur.

En volgende week komen de fracties van woensdag tot en met vrijdag opnieuw bijeen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Hier onderhandelden zij eind oktober ook al een aantal dagen. De informateurs beloven de Tweede Kamer na die bijeenkomst opnieuw bij te praten.

Remkes en Koolmees wijzen erop dat alle onderhandelaars ook lid zijn van de Tweede Kamer, en sommigen ook van het demissionaire kabinet. Dat brengt ook verplichtingen met zich mee. Zij vragen Bergkamp in de planning van de Kameragenda “rekening te houden met het belang van de voortgang van de formatie”.

D66 en de kwestie medisch-ethisch

D66 hoeft wat Jan Terlouw betreft in de formatie niet het onderste uit de kan te halen op het gebied van medisch-ethisch. De D66-nestor ziet liever dat zijn partij zich focust op zaken die belangrijk zijn voor volgende generaties, zoals ’klimaat en inclusiviteit’. Aldus de voormalig D66-partijleider in een vraaggesprek met De Telegraaf.

„Die nadruk op medisch-ethische kwesties hoeft van mij niet zo. Je ziet dat de samenleving daar erg verdeeld over is. Ik zou er maar niet te veel over afspreken”, adviseert hij onderhandelaars Sigrid Kaag en Rob Jetten, daags voor het partijcongres van zijn partij.

Op het D66-congres, dat vanwege corona digitaal zal zijn, wordt Terlouw in het zonnetje gezet. Volgende week wordt hij 90 jaar. De partij grijpt die gelegenheid aan om daar bij stil te staan.

Of de onderhandelaars van D66 naar het formatieadvies van Terlouw zullen luisteren is nog maar de vraag. De democraten ijveren al jaren voor ruimere wetgeving op het gebied van abortus, voltooid leven en wetenschappelijk onderzoek met embryo’s. Afgelopen zomer zei Kaag nog dat ze op dat terrein ’niet nog vier jaar stilstand’ wilde. Juist daarom zag ze het voortzetten van een kabinet met CU niet zitten. Zo’n kabinet vergeleek ze met ’een roestige auto’.

Motie

Bovendien dient de D66-afdeling Noord-Brabant uitgerekend op het congres een motie in die de partij opdraagt om alles op alles te zetten om van het initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven een vrije kwestie te maken. Dat betekent dat er in het regeerakkoord vooraf geen afspraken over worden gemaakt en dat individuele Kamerleden de vrijheid krijgen om er straks hun oordeel over te vellen.

De Noord-Brabantse motie valt bij de partijtop in goede aarde. Leden wordt geadviseerd om het voorstel te omarmen. „Voor D66 is van belang dat medisch-ethische vraagstukken zorgvuldig kunnen worden besproken in het parlement, zonder dat op voorhand een uitkomst vaststaat.”

’Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden’

Maar voor CU, met wie D66 aan de formatietafel zit, is de wet Voltooid Leven juist een heikel punt, gaf partijleiders Gert-Jan Segers eerder deze zomer nog aan. „Stel we dragen verantwoordelijkheid in een kabinet, de wet Voltooid Leven wordt aangenomen en een week na invoering gaat de spuit in een volstrekt gezond lichaam. Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden.”

De verwachting is dat het dossier medisch-ethisch volgende week op tafel komt op het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg. Onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU komen daar wederom bijeen om te praten over een nieuw kabinet en een regeerakkoord. Het is de bedoeling dat daar nu echt knopen worden doorgehakt, melden ingewijden. Duidelijk moet worden welke partij welk dossier binnensleept.

Er wordt gesproken van ’uitruilen’. Dat is tot dusverre nog niet gebeurd, maar moet tijdens de driedaagse bijeenkomst in de Hilversumse bossen de formatie een eind richting de finish helpen.

Lees: Remkes en Koolmees: formatie gaat nog enkele weken duren Telegraaf 11.11.2021

Lees: Remkes en Koolmees: formatie gaat nog enkele weken duren MSN 11.11.2021

Lees: Informateurs blijven in brief aan Kamer vaag over tijdsplanning MSN 11.11.2021

Lees: Terlouw: nadruk op medisch-ethisch hoeft van mij niet zo Telegraaf 11.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 12, 2021 Posted by | Uncategorized | 8 reacties