Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Formatie gaat nog wel even duren: ’Er is nog geen datum te noemen’

Informateur Remkes heeft begrip voor het ongeduld van de Tweede Kamer en de samenleving over de lange duur van de formatie. “Maar wij zijn 3,5 week bezig met de inhoudelijke gesprekken en wie terugkijkt naar vorige formaties weet dat inhoudelijke gesprekken ook even tijd vragen“, zei hij voor een nieuwe ronde van onderhandelingen.

Vanochtend spraken Remkes en Koolmees, de andere informateur, met Tweede Kamervoorzitter Bergkamp over de voortgang. Bergkamp vroeg vorige week om een “tijdpad”, nu ze steeds meer “signalen van ongeduld” krijgt. De verkiezingen zijn nu bijna acht maanden geleden en geen enkele eerdere formatie heeft zo lang geduurd.

‘Niet ons eigen ongeluk organiseren’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak op 10 november met informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Over dat gesprek stuurde zij een brief aan Kamerleden. Het gesprek met de informateurs op 10 november vond plaats naar aanleiding van een brief die de Voorzitter op 1 november stuurde aan de informateurs. Daarin vroeg zij hen zo snel als mogelijk de Kamer te informeren over een tijdpad.

De informateurs zullen niet met zo’n tijdpad te komen. “Ik was niet van plan om ons eigen ongeluk te organiseren”, zei Remkes daarover. Hij voegde eraan toe dat hij en Koolmees er alles aan doen om “het proces” zo snel mogelijk af te ronden en dat ze geen dag verspillen.

Berichten dat er volgende week al een akkoord kan zijn, deed Remkes af als verzinsels: “Wij weten niet wie die de wereld in helpt. Er is nog geen concreet tijdstip te noemen.” De informateurs schrijven morgen een brief aan de Kamervoorziter over de stand van zaken.

Ook de onderhandelaars, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, wagen zich niet aan voorspellingen over een einddatum, maar ook zij denken niet dat er volgende week al een akkoord is. “Zo snel mogelijk”, is zo’n beetje de samenvatting.

D66 worstelt met Kaags belofte van nieuw leiderschap

Kritische D66-leden willen dat partijleider Sigrid Kaag meer werk maakt van haar belofte voor nieuw leiderschap. De partijtop wil dat óók, maar wees concrete voorstellen van de leden af.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2BD66%2B%25282%2529.jpg

Wat bedoelde D66-leider Sigrid Kaag met ‘nieuw leiderschap’, de gevleugelde woorden waarmee zij dit voorjaar verkiezingscampagne voerde? Die vraag stellen meerdere partijleden in aanloop naar het digitale D66-congres dat de komende drie dagen wordt gehouden. ,,Ik zou niet weten wat de invulling van dat nieuwe leiderschap is’’, zegt D66’er Casper Jongeling.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B20212%2Bformatie%2BD66.jpg

Het Rotterdamse partijlid dient bij het congres vier moties in voor een nieuwe bestuurscultuur. Zo wil Jongeling dat er een einde komt aan innige contacten tussen Kamerleden en ministers, maar ook tussen gemeenteraadsleden en wethouders. ,,We hebben in Nederland alle tegenmacht weggehaald, doordat we alles in coalities doen’’, zegt hij. ,,Kamerleden kijken niet kritisch genoeg naar nieuwe wetgeving. Zo kon ook de toeslagenaffaire ontstaan.’’

Het landelijk bestuur van D66 gaat een resolutie opstellen over de betekenis van ‘nieuw leiderschap’, de belofte waarmee partijleider Sigrid Kaag campagne voerde. Leden hebben daar om gevraagd bij het D66-congres.

Eerder deze week wees de partijtop zo’n resolutie nog af. D66-lid Gerda Oskam klaagde in een motie dat er binnen D66 geen discussie met alle leden is gevoerd over de invulling van ‘nieuw leiderschap’. Het partijbestuur erkende de ‘noodzaak van het verder uitwerken van het concept van nieuw leiderschap’, maar vond een resolutie – een uitgebreid partijstuk – een te zwaar middel.

D66-leider Kaag roept partijleden ook op om het initiatief te nemen een eind te maken aan de verdeeldheid in de samenleving. Kaag sprak op het partijcongres in Den Bosch over de noodzaak om de “vicieuze cirkel van polarisatie in de samenleving” en de versplintering in de politiek te doorbreken.

Het D66-congres werd digitaal gehouden vanwege de oplopende coronabesmettingen. Kaags sloot de bijeenkomst met haar speech af. Ze zei dat de “verharding, de verruwing, de kunstmatige, opgeklopte tegenstellingen en de agressie die daarmee gepaard gaat” haar zorgen baren. Ze kwam in haar speech niet met concrete voorstellen wat de D66-politici daar dan precies tegen moeten ondernemen.

Ze wees op de bedreiging van verpleegkundigen, wetenschappers, journalisten. Ook de politiek draagt bij aan de verharding, aldus Kaag: “Kamer en kabinet houden zichzelf gevangen in een hamsterwiel van hypes.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2BD66.jpg

‘Weet niet of formatie slaagt’

De vier politieke partijen zitten midden in de formatieonderhandelingen. Er liggen complexe dossiers op tafel zoals asiel, stikstof, rekeningrijden en klimaat. Op het partijcongres van D66 geeft Kaag in een toespraak aan wat ze wil binnenslepen.

Kaag ging kort in op de formatie. Ze herhaalde dat ze het in het landsbelang vond om mee te doen aan een kabinetsformatie met VVD, CDA en de ChristenUnie vanwege de ontstane impasse. Ze zei niet te weten of de kabinetsonderhandelingen rond komen. “We doen het goed of we doen het niet.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

D66 wil niet reflecteren op drankroddel Remkes

D66 wil liever niet meer reflecteren op het verhaal dat de eigen partij in oktober de wereld in hielp dat informateur Johan Remkes met een slok op zijn werk deed. Een motie daarover, die op het aanstaande D66-partijcongres in stemming komt, wordt door de partij ontraden.

De motie is ingediend door D66’er Blanca de Louw uit Deventer. Zij stelt dat ’het besmeuren van de informateur’ niets van doen heeft met de door D66 zo fel bepleitte formatie ’langs de lijnen van de inhoud’. Het past volgens haar ook niet bij het door partijleider Sigrid Kaag beloofde ’nieuwe leiderschap’ en ’nieuwe bestuurscultuur’.

’Negatieve spin op de persoon’

Ze roept haar partij op om de ’negatieve spin op de persoon’ af te keuren en te reflecteren op het voorval. De Louw zou bovendien graag zien dat haar partij een toelichting geeft op de rol die het team voorlichting en andere ondersteuners spelen binnen de partij.

De drankroddel-motie zou eigenlijk aankomende zaterdag op het partijcongres in Den Bosch in stemming moeten komen, maar dat congres is met het oog op de rap stijgende coronabesmettingen afgelast. De congresmoties worden nu digitaal behandeld tijdens online sessies op donderdag en vrijdag.

Als het aan de partij ligt wordt de motie niet aangenomen. „De woorden zijn direct – en terecht – teruggenomen”, stelt D66. „Daarbij is ook duidelijk aangegeven dat dit niet zo bedoeld is. Sigrid Kaag heeft hierover met de heer Remkes gebeld, dit aan de formatietafel besproken en zelf aan de orde gebracht in de Tweede Kamer. Over deze casus is ook in de fractie gesproken waar de verantwoordelijkheid ligt voor de wijze van ondersteuning.”

Lees: Kaag wil ’progressief elan’ en ’vooruitstrevend coalitieakkoord’ Telegraaf 13.11.2021

Lees: Kaag wil ’progressief elan’ en ’vooruitstrevend coalitieakkoord’ MSN 13.11.2021

Lees: Kaag: D66 moet voortouw nemen bij aanpak tweedeling in de samenleving NOS 13.11.2021

Lees: Kaag: zorgen over verruwing en opgeklopte tegenstellingen MSN 13.11.2021

Lees: D66-top gaat toch stuk opstellen over betekenis van ‘nieuw leiderschap’ AD 13.11.2021

Lees: D66 worstelt met Kaags belofte van nieuw leiderschap AD 10.11.2021

Lees: D66 wil niet reflecteren op drankroddel Remkes Telegraaf 10.11.2021

Lees: Remkes: gesprekken hebben tijd nodig, maar we verspillen geen dag NOS 10.11.2021

Lees: Formatie gaat nog wel even duren: ’Er is nog geen datum te noemen’ Telegraaf 10.11.2021

Lees: Formatie gaat nog wel even duren: ’Er is nog geen datum te noemen’ MSN 10.11.2021`

Lees: Kabinetsbesprekingen kunnen volgens de deelnemers niet sneller MSN 10.11.2021

Lees: Informateurs spreken Kamervoorzitter over langlopende formatie MSN 10.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 11, 2021 Posted by | Uncategorized | 8 reacties