Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Nog geen extra vaart in de formatie

De informateurs zetten geen extra vaart achter de totstandkoming van een nieuw kabinet. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp drong gisteren in een brief aan de informateurs Remkes en Koolmees aan op meer spoed bij de vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie.

Bergkamp krijgt uit de samenleving steeds meer “signalen van ongeduld” en zij wil daarom zo snel mogelijk een tijdspad zien. De formatie is inmiddels 7,5 maanden bezig.

Dat tijdspad komt er niet, zo laat de woordvoerder van de informateurs desgevraagd weten. Het is namelijk niet te voorspellen op welke termijn een nieuw kabinet beëdigd wordt en op het bordes van het paleis van koning Willem-Alexander staat. Er worden op dit moment inhoudelijke onderhandelingen gevoerd en daarvan mag niets naar buiten komen.

Geen voorspelling

De onderhandelaars van het vierpartijenkabinet zeggen wel met enige regelmaat dat ze haast proberen te maken. “Ik begrijp het ongeduld, maar we moeten wel zorgvuldig zijn”, zei VVD-onderhandelaar en Kamerlid Hermans vanmiddag bij het begin van een nieuw gesprek. Ook D66-onderhandelaar Jetten wil geen voorspelling doen.

Versnelde aanpak hypotheekrenteaftrek in de formatie bespreken

Er is bijna geen ontkomen aan voor de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet: de hypotheekrenteaftrek moet verder ingeperkt. Gebeurt dit niet, dan loopt Nederland hoogstwaarschijnlijk 6 miljard euro mis aan Europees steungeld.

Het slechte nieuws, in ieder geval voor de partijen die de hypotheekrente liever ongemoeid willen laten, uit het begin van dit verhaal valt op te maken uit een brief die minister van Financiën Wopke Hoekstra gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin schrijft hij over ‘informele contacten’ met de Europese Commissie dit voorjaar. 

Waar gingen die contacten over?

Over het plan dat Nederland nog moet indienen bij de Europese Commissie voor het binnenhalen van 6 miljard euro aan noodsteun. Die komt uit de zogeheten Recovery en Resilience Facility, het noodfonds dat na hele moeizame onderhandelingen in de zomer van 2020 werd opgericht. 

Jarenlange discussie

Het verder snoeien in de hypotheekrenteaftrek of zelfs het afschaffen ervan is al jaren een flinke discussie. Het belastingvoordeel voor huizenbezitters stuwt de schulden van huishoudens omhoog, waardoor deze kwetsbaarder zijn als de economie een tik krijgt, waarschuwt De Nederlandsche Bank al lange tijd. 

De financiële prikkel om te kopen drijft bovendien de huizenprijzen verder op. Het afschaffen ervan levert op jaarbasis 3 tot wel 4 miljard extra welvaart op, berekenden ambtenaren van Financiën vorig jaar. 

Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is politiek gezien wellicht geen fijn besluit om te nemen, vanuit het perspectief van de overheidsfinanciën valt er nog best een positieve draai aan te geven. 

Het fiscale voordeel kost de schatkist namelijk miljarden aan misgelopen belastinginkomsten. Dit jaar scheelt het de staat 8,7 miljard euro, blijkt uit cijfers van het ministerie van Financiën. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Waarom is het nu ineens een thema?

Omdat de tijd toch wel een beetje begint te dringen. Nederland is namelijk het enige land dat nog geen plan heeft ingediend. Van 22 landen van de 27 lidstaten is het plan al goedgekeurd, 17 landen hebben zelfs al hun eerste voorschotten al ontvangen. 

Als we geen plan indienen, maakt dat uit?

Het indienen van ons plan ‘is medebepalend voor de geloofwaardigheid’ waarmee wij de plannen van andere landen ‘kritisch’ kunnen beoordelen, schrijft Hoekstra zelf. Met andere woorden: we staan voor aap als we zelf geen plan indienen, nadat we zo hebben gehamerd op strenge voorwaarden. 

Stilte aan het front

De formerende partijen houden hun kaken stijf op elkaar rond het Brusselse verlangen om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. VVD, CDA, D66 en CU denken daar verschillend over, maar hebben geen trek het gesprek daarover voor de schermen te voeren.

„Ik heb het allemaal gezien”, zegt VVD-onderhandelaar Sophie Hermans dinsdagmiddag over de Europese plannen. Brussel aast al langer op een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek en lijkt daar nu op in te zetten onder de paraplu van het Europese coronaherstelfonds.

Als Nederland aanspraak wil maken op de 6 miljard euro aan giften die klaarliggen, moet ons land waarschijnlijk verder snijden in de aftrek, schreef demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) maandag aan de Tweede Kamer. Hij laat het aan de formatie, waar hij zelf als CDA-leider frequent aanschuift, om te bepalen of en hoe Nederland dat wil doen.

Soep

Maar VVD’er Sophie Hermans houdt dinsdag de boot af: „Wij hebben hier gewoon onze eigen onderhandelingen.” Haar partij haalde in het verleden meerdere keren bakzeil door te zeggen pal voor het belastingvoordeel voor de huizenbezitter te staan, om daar vervolgens in meerdere kabinetten-Rutte het mes steeds dieper in te zetten.

Hermans wil zich nu niet uitspreken over het gevoelige onderwerp voor de partij: „Ik ga het niet hebben over wat onze inzet is, want dat helpt niet bij het onderhandelen daarbinnen.”

CDA-Europarlementariër Esther de Lange denkt dat die onderhandelingen helemaal niet zo zwaar hoeven te worden. Want zij verwacht dat de soep ’niet zo heet wordt gegeten’ als die nu wordt opgediend.

Volgens haar is afbouw van het belastingvoordeel geen eis van de Europese Unie. „Het is allereerst aan Nederland zelf om te bepalen of het de verstoringen op de woningmarkt wil aanpakken als onderdeel van het herstelplan en zo ja, met welke maatregelen.”

CU houdt zich net als VVD afzijdig in de discussie. Een woordvoerder laat weten tijdens de formatie geen toelichting te willen geven en verwijst naar het verkiezingsprogramma van de partij, waarin staat dat de partij op lange termijn helemaal van de renteaftrek af wil, in ruil voor lagere inkomstenbelasting.

’Geen subsidie naar villa’s’

D66’er Rob Jetten herhaalt dinsdagmiddag het standpunt van zijn partij, die al langer pleit voor afbouw van de aftrek. Hij heeft geen moeite met het Brusselse eisenpakket in ruil voor de miljarden. „Dat vragen we ook van andere landen”, wijst hij erop dat Nederland zelf aandrong op die eis van hervormingen.

Hoe het gesprek over de aftrek in de formatie uitwerkt, laat hij in het midden. „Dat D66 en VVD daar verschillend in zitten, dat wisten we. En hoe de VVD daarmee om wil gaan, mag u aan de VVD vragen.”

Het aftrekplan verdeelt de oppositie ook. Zo spreekt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer van een ’verstandig advies’ vanuit Brussel: „Snel opvolgen is het devies.” SP-Kamerlid Mahir Alkaya wil de aftrek alleen beperken voor huizenbezitters met een hypotheekschuld boven 350.000 euro: „Geen subsidie naar villa’s, wel mensen een handje helpen die een eigen woning willen kopen.”

PVV-Kamerlid Edgar Mulder vindt het onacceptabel dat Nederland meer naar Brussel overmaakt voor het herstelfonds dan het zelf aan giften terugkrijgt: „Tel uit je verlies. En dan moeten we ook nog dankjewel zeggen en maatregelen nemen waardoor Nederlanders nog meer in de problemen komen.” Zijn verzoek voor een debat haalde evenwel geen meerderheid.

SP’er Alkaya heeft ook moeite met de Europese bemoeienis. „Het is sowieso bizar dat de middenpartijen dit soort machtsmiddelen aan Brussel hebben overgedragen.” Dat vind ook JA21-Kamerlid Nicky Pouw-Verweij: „De overheid wordt steeds inhaliger. Tot overmaat van ramp wil Brussel daar nog eens een schepje bovenop doen. Handen af van de aftrek van hypotheekrente.”

Het ziet er aldus naar uit dat er bij de formatie wordt gesproken over een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Demissionair minister Hoekstra van Financiën schrijft dat dit naar verwachting nodig is om in aanmerking te komen voor miljardensteun uit het EU-coronaherstelfonds. Hij zit zelf als CDA-leider ook aan de formatietafel.

Nederland kan aanspraak maken op 5,96 miljard euro uit de zogeheten RRF (Recovery and Resilience Facility). Dat fonds helpt landen om te herstellen van de coronacrisis. Landen kunnen er een beroep op doen als zij structurele hervormingen en investeringen doorvoeren. Op die voorwaarde heeft Nederland destijds zelf gehamerd.

‘Gelijktrekken huur en koop’

Hoekstra schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland, als enige EU-lidstaat, nog geen plan heeft ingediend. Er moeten volgens hem belangrijke keuzes worden gemaakt en dat kan niet aan een demissionair kabinet worden overgelaten; de keuzes moeten aan de formatietafel worden besproken.

Het gaat dan om “het meer gelijktrekken van de fiscale behandeling van de huur- en koopsector, onder andere door het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek”. Hij noemt ook het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek.

Correspondent Sander van Hoorn: ‘Nederland in zijn hemd’

“De voorwaarden waar Nederland en andere landen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de corona-herstelmiljarden, zijn bekend. Dat waren ze al toen Nederland tijdens de onderhandelingen over de Europese begroting aandrong op voorwaarden aan geld uit het herstelfonds. De discussie over het op z’n minst beperken van de hypotheekrenteaftrek zat er dus aan te komen.

Dat Den Haag dat zo lang heeft uitgesteld wekt bevreemding in Brussel. Andere landen aanspreken op dingen die beter kunnen en je daar zelf aan onttrekken is niet chic. Het verweer van Den Haag was dat een demissionair kabinet geen gevoelige besluiten kan nemen. Dat werkte een tijd, maar inmiddels staat Nederland wel heel erg in z’n hemd als enige land zonder plan.

Dat iets ‘moet’ van Brussel, ook al heb je er zelf om het hardst voor gepleit, kan natuurlijk ook dienen als breekijzer om een lastige discussie open te breken. En als dat lukt, ligt er een bonus van 6 miljard te wachten.”

Het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek ligt gevoelig bij CDA en VVD. Het maximale aftrektarief voor inkomens in de hoogste schijf wordt inmiddels al geleidelijk afgebouwd.

Volgens Hoekstra is er overigens nog voldoende tijd. “Tot rond de zomer van volgend jaar kan er in Brussel nog een plan worden ingediend, zonder dat het gevaar bestaat dat Nederland geld misloopt.”

UWV-baas: Rutte-IV kan pas hervormen als uitvoering is verbeterd

De dienstverlening van uitvoeringsorganisaties moet eerst verbeterd worden, voordat een nieuw kabinet hervormingen kan doorvoeren. Dat zegt UWV-baas Maarten Camps na een gesprek met de partijen die over de formatie van een nieuw kabinet onderhandelen.

De ICT van uitvoerders moet beter en er moet meer persoonlijk contact komen met burgers. “Dat is voorwaardelijk om verder te kunnen”, aldus Camps.

Voor het komende kabinet staat een aantal belangrijke hervormingen op de rol. Vrijwel de hele Kamer vindt dat de arbeidsmarkt op de schop moet, en ook moet er een alternatief komen voor het toeslagensysteem. Maar uitvoerders hebben eerst rust en tijd nodig. Het op orde krijgen van ICT-systemen kan jaren duren, aldus Camps.

Als uitvoerders hun contact met burgers kunnen verbeteren, “dan bouwen we daarmee aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. En daarnáást is het kijken wat er mogelijk is aan hervormingen en wetswijzigingen”.

Genoeg geld

Daarnaast heeft het UWV, maar ook andere dienstverleners als de Belastingdienst gewoonweg genoeg geld nodig. Als een uitvoerder nieuwe taken krijgt, moet er ook extra geld bij, zegt Camps. “Voor ons is het belangrijk dat we stabiele financiering hebben. Dat er niet steeds weer bezuinigingen komen en er dan geld bijkomt om problemen op te lossen.”

Uit het gesprek aan de formatietafel put Camps wel geval vertrouwen dat uitvoeringsorganisaties als de zijne in de toekomst beter betrokken worden bij de precieze vormgeving van nieuwe wetten. “Dat is nadrukkelijk de bedoeling”, zegt hij. “Dat wij hier vandaag zaten is daarin een goed teken. Ik ben daar wel hoopvol over.”

Het belangrijkste is dat wetgeving eenvoudiger wordt. “De complexe wetgeving die we nu vaak hebben leidt tot fouten, en is moeilijk uitlegbaar aan burgers.” Het toeslagenschandaal, waar Camps als voormalig topambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken zelf ook een rol in had, heeft wel laten zien welke problemen dit kan veroorzaken.

Bordes

De vier partijen willen het liefst voor de kerst een coalitieakkoord waarin de belangrijkste afspraken in het kort zijn opgeschreven. Vervolgens komt er een formateur die een ministersploeg gaat zoeken en pas daarna volgt de traditionele bordesfoto.

Nieuw is dat de ministersploeg zelf een regeerprogramma gaat maken, waarin staat hoe de plannen uit het coalitieakkoord precies uitgewerkt worden. Dat wordt sowieso 2022, is de huidige voorspelling.

Deze week, op donderdag 04.11.2021 en vrijdag 05.11.2021, is er nog een bezoek aan gedupeerden van de aardbevingsschade in Groningen gepland. De onderhandelaars willen daar ook kijken naar een betere afhandeling van de schade. De agenda van volgende week is nog niet bekend.

Lees: Ambtenaren zetten via boeman Brussel hypotheekrenteaftrek op de helling AD 07.11.2021

Lees: Hoekstra: afbouw hypotheekrenteaftrek geen eis, hervorming woningmarkt wel Telegraaf 06.11.2021

Lees: Hoekstra: afbouw hypotheekrenteaftrek geen eis, hervorming woningmarkt wel MSN 06.11.2021

Lees: Informateurs kunnen geen extra vaart beloven NOS 02.11.2021

Lees: Formerende partijen houden hun kaken stijf op elkaar over hypotheekrenteaftrek Telegraaf 02.11.2021

Lees: Formerende partijen houden hun kaken stijf op elkaar over hypotheekrenteaftrek MSN 02.11.2021

Lees: Hoekstra wil versnelde aanpak hypotheekrenteaftrek in formatie bespreken NOS 02.11.2021

Lees: UWV-baas: Rutte-IV kan pas hervormen als uitvoering is verbeterd MSN 02.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 2, 2021 Posted by | Uncategorized | 7 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25284%2529.jpg

Kamervoorzitter dringt aan op spoed bij informateurs

Kamervoorzitter Bergkamp heeft een brief gestuurd aan de informateurs Remkes en Koolmees. Ze dringt daarin aan op meer spoed in de kabinetsformatie. “Ik hecht eraan u mee te geven dat, zeker nu de formatieduur in zijn totaliteit een langere is dan tot nu toe gebruikelijk, de urgentie om te komen tot conclusies ook toeneemt”, schrijft Bergkamp.

De formatie is inmiddels 7,5 maand onderweg, en er is nog geen duidelijkheid over wanneer een nieuwe ministersploeg op het bordes staat. “Ook vanuit de samenleving bereiken ons in toenemende mate signalen van ongeduld”, schrijft de Kamervoorzitter, die zo snel mogelijk een tijdspad wil zien van Remkes en Koolmees.

Eerder op maandag 01.11.2021 stuurden de informateurs een brief aan de Kamer waarin ze aangeven dat de bijeenkomsten van vorige week op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum “hebben bijgedragen aan een goede basis voor de voortgang van de kabinetsformatie in de komende periode”.

Nog dit jaar?

Het streven van de onderhandelende partijen is om nog dit jaar klaar te zijn met het schrijven van een regeerakkoord en het aantrekken van bewindspersonen, maar het is nog niet zeker of dat ook gaat lukken, zeggen ingewijden.

Dinsdag 02.11.2021 gaan de besprekingen tussen de secondanten van VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer verder. Dan schuiven ook hoge ambtenaren van de Belastingdienst aan om uitleg te geven over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Daarna komen vertegenwoordigers van de IND en het COA langs om te praten over de asielketen.

BEKIJK OOK;

Lees: Kamervoorzitter dringt aan op spoed bij informateurs NOS 01.11.2021

Lees: Kamervoorzitter Bergkamp wil haast met formatie: ‘Signalen van ongeduld in samenleving’ AD 01.11.2021

Lees: Bergkamp: schiet op met formeren Telegraaf 01.11.2021

Lees: Kamervoorzitter dringt aan op haast in formatie MSN 01.11.2021

Lees: Toeslagenaffaire en asielopvang op agenda aan formatietafel  MSN 01.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 2, 2021 Posted by | Uncategorized | 7 reacties