Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Inhoudelijke gesprekken op De Zwaluwenberg

Informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zeiden voorafgaand aan de gesprekken dat de partijen ook moeilijke onderwerpen gaan bespreken. Zo zal onder meer de stikstofcrisis op de agenda staan, net als klimaatverandering en de woningnood. Remkes verwacht ‘heel stevige inhoudelijke discussies’ te voeren. Hij wil op sommige terreinen ook knopen doorhakken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Informateur Koolmees hoopt dat na de driedaagse vergadering het einde van de formatie in zicht komt. Rutte is daar sceptischer over. Volgende week vergaderen de partijen nog twee dagen in het Groningse provinciehuis om daar met mensen te spreken die grote last van de aardbevingen hebben. Rutte verwacht dat daarna ook nog discussies nodig zijn om tot een regeerakkoord te komen.

Er zijn tijdens de formatiegesprekken in Hilversum afgelopen dagen flinke stappen gezet om de stikstofproblematiek in de landbouwsector te beteugelen, stellen ingewijden. Eerder opperde D66 dat de helft van de veestapel moet verdwijnen, maar intussen zou er consensus ontstaan tussen de partijen om geen bindende percentages in het regeerakkoord op te nemen.

Het stikstofdossier hangt al tijden als een zwaard van Damocles boven het hoofd van veel agrariërs. Zij vrezen hun voortbestaan door een dreigende krimp van het aantal dieren in de stallen of intrekking van vergunningen. De halvering ligt zeer gevoelig bij VVD, CDA en CU, die traditioneel op het platteland een flinke achterban hebben.

Onvermijdelijk

„Er worden wel doelen geformuleerd die gehaald moeten worden”, zegt een ingewijde. „Maar die zijn niet gekoppeld aan aantallen dieren.” Reden daarvoor is dat er geloof wordt gehecht aan nieuwe technieken die uitstoot kunnen verminderen. „Stel dat er een fantastische innovatie is die werkt en emissies terugdringt, dan heb je weer een ander verhaal.”

Desalniettemin zijn de partijen het erover eens dat een krimp van de veestapel onvermijdelijk is. Een ingewijde houdt er rekening mee dat een afname van twintig tot dertig procent van de veestapel reëel is. „Maar dat verspreidt zich dan wel over meerdere jaren, bijvoorbeeld tot 2030. Dan houd je per jaar een krimp van zo’n 3 procent over.”

20 tot 30 miljard euro

De formatiepartijen verwachten bovendien een afname van stikstof als zij een ’totaalpakket’ op tafel leggen dat voor de komende jaren ingezet kan worden. Hiervoor wordt zo’n 20 tot 30 miljard euro gereserveerd.

BEKIJK OOK:

Onderhandelaars formatie wandelen op binnenplaatsjes waar ze zich onbespied wanen

Daarin zit onder andere geld voor ruimhartige compensatie, verplaatsing van stallen naar andere gebieden (niet dicht bij natuurgebieden) en innovatie. Ook is er aandacht voor natuurbeheer door agrariërs.

„Er zijn zeker stappen op de Zwaluwenberg gezet”, zegt een ingewijde. „Maar we zijn er nog niet.” Zo wordt er nog gewerkt aan een toekomstpakket voor boeren die achterblijven. Ook voor hen moet ruimte blijven een goede boterham te verdienen, zij het met minder dieren.

BEKIJK OOK:

’Boeren willen best veranderen, maar missen een langetermijnvisie’

Hoewel afgelopen weken uitlekte dat gedwongen uitkoop van boeren een optie is, zijn betrokkenen stellig dat dit echt het ’uiterste scenario’ is en slechts zeer sporadisch kan worden toegepast. Eerst zal -per gebied- worden gekeken welke boeren vrijwillig willen verplaatsen, stoppen of hun veestapel inkrimpen.

’Transitiepakket’

Volgens de bronnen betekent het ’boerenpakket’ dat nu op tafel ligt niet alleen een afname van stikstof. „Het gaat Nederland ook helpen in klimaatdiscussies over het terugdringen van CO2 en in discussies met Europa over de waterkwaliteit (nitraat) en het mestbeleid (fosfaat). Het wordt dus meer een transitiepakket voor de landbouw in plaats van alleen een stikstofpakket.”

BEKIJK OOK:

Nieuwe mestfraude dreigt: ’Boer kan het niet in stal laten liggen’

Stikstofplan op tafel

Ingewijden zeggen dat er wordt gesproken over een plan dat zeker 25 miljard euro kost stikstof. Veel bouwprojecten zijn al stilgelegd door de rechter, omdat de natuur door een overschot aan stikstof niet verder mag worden aangetast. Als er niets gebeurt, dreigen toekomstige bouwprojecten ook te sneuvelen.Op dit moment onderhandelen de formerende partijen over stikstof en de vier naderen elkaar. Om samen tot iets te komen, blijken ze bereid oude standpunten los te laten.

Onteigening

Voor ‘boerenpartij’ CDA was gedwongen onteigening van landbouwgrond lange tijd onbespreekbaar. In juli presenteerde de CDA-fractie een toekomstvisie voor boeren en daarin stond: “We zijn (…) tegen gedwongen onteigening van landbouwgrond.”

Nu blijkt dat iets anders te liggen: de partij sluit onteigening van landbouwgrond niet helemaal meer uit, zegt CDA-Kamerlid en landbouwwoordvoerder Boswijk tegen de NOS. Verplicht uitkopen van boeren dus, wat jarenlang onbespreekbaar was.

Verder liet D66 eerder al blijken dat halvering van de veestapel geen doel op zich meer is, en zijn partijen bereid meer geld uit te geven om het probleem op te lossen. Ingewijden zeggen dat er wordt gesproken over een plan dat zeker 25 miljard euro kost voor de komende tien jaar. Met dat plan worden stappen gezet naar nieuwe vormen van landbouw, maar ook betere waterkwaliteit, ruimte voor woningen en klimaatmaatregelen.

Politiek verslaggever Ron Fresen

“Het CDA zegt wel nadrukkelijk dat het onteigenen alleen maar zou moeten als het echt niet anders kan. Het moet ook gekoppeld worden aan een plan voor de toekomst voor boeren.”

Het is een heel gevoelig onderwerp en boerenorganisaties reageren al alsof het nieuwe kabinet onteigenen als grootste doel heeft. Het ligt echt genuanceerder.”

Stikstofwet is niet genoeg

Het stikstofprobleem in een notendop: er komt meer stikstofoxide en ammoniak terecht in natuurgebieden dan de bedoeling is, waardoor die natuur minder divers wordt. Het grootste deel van die stikstof komt van de veeteelt. Afgelopen voorjaar werd de stikstofwet aangenomen, waarmee op de lange termijn wordt voldaan aan de Europese milieuregels.

Maar er moet nog meer gebeuren, want anders dreigen er zaken vast te lopen in Nederland. Stikstof wordt namelijk niet alleen door landbouw uitgestoten, maar ook door de industrie, luchtvaart en de bouw. Ruim twee jaar geleden kwam de bouw in Nederland deels stil te liggen omdat er geen ‘stikstofruimte’ meer was.

Meer dan honderd bouwprojecten zijn de afgelopen tijd voor de rechter gesneuveld en nog elke week spannen milieuorganisaties rechtszaken aan om nieuwe vergunningen te blokkeren. De druk is dus groot op Den Haag om met een oplossing te komen, al is het maar omdat er de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen bij moeten om de wooncrisis te bestrijden.

Minder vee een no go

De formerende partijen zoeken dus (stikstof)ruimte en die is voornamelijk te vinden bij de intensieve veehouderij. Vooral voor het CDA, dat van oudsher opkomt voor het boerenbelang, is ingrijpen in de landbouw gevoelig. Boerenorganisatie LTO vreest een eenzijdige focus op het onteigening en waarschuwt dat de boeren “juridisch alles uit de kan zullen halen om voor jarenlange vertraging te zorgen”, zo staat in een persbericht.

D66 pleitte twee jaar terug voor halvering van de veestapel. Een rigoureus voorstel dat het startschot was voor de boerenprotesten. VVD en ChristenUnie zagen vooral andere oplossingen zoals innovatie, maar sloten inkrimping niet uit. Voor het CDA was minder vee lang een no go, maar deze zomer wilde de partij eraan dat het onafwendbaar is.

Wat wel taboe bleef was verplicht uitkopen van boeren. Tot nu, blijkt uit de inzet van de partij bij de onderhandelingen. CDA-Kamerlid Boswijk pleit voor oplossingen op maat per regio. De stikstofopgave verschilt namelijk per gebied; in de buurt van kwetsbare natuur moet meer gebeuren dan op andere plekken.

“Zorg voor een goede opkoopregeling, zodat boeren met een opgeheven hoofd kunnen stoppen“, aldus Derk Boswijk, CDA-Kamerlid

“Dus dan ga je met alle boeren in een bepaald gebied kijken: wat is hier de opgave?”, legt Boswijk zijn plan uit. “Welke boeren willen stoppen, welke willen door en wat kunnen wij als gebied aan?” De oplossing zit wat betreft CDA dan in het verplaatsen of verkleinen van boerenbedrijven. Ook uitkopen is een optie. “Er zijn ontzettend veel boeren die willen stoppen, dus zorg voor een goede opkoopregeling, zodat boeren met een opgeheven hoofd kunnen stoppen.”

Het CDA-Kamerlid verwacht hiermee “een heel eind te komen”, maar onteigeningen zijn ook denkbaar. “Ik ga niet uitsluiten dat je nooit ergens een verplichting hebt.” Dat is een flinke stap voor het CDA, maar Boswijk vindt dat zijn partij constructief moet zijn. “Je hebt altijd mensen die overal tegen zijn, die kan je niet allemaal te vriend houden.”

Het is moeilijk van tevoren te zeggen om hoeveel onteigeningen het uiteindelijk gaat, omdat dat samenhangt met allerlei factoren. Het CDA houdt het op hooguit vijf of tien keer gedwongen uitkopen in totaal.

BBB

De mensen die de vriendschap met het CDA opzeggen, stappen soms over naar BBB. Afgaand op de peilingen lijken sommige kiezers dat ook van plan. Op dit moment zit Caroline van der Plas als enige BBB’er in de Tweede Kamer, maar in de Peilingwijzer staat die partij ergens tussen de 4 en 8 zetels. Het CDA komt in de peilingen tussen de 6 en 10 zetels.

Wat betreft stikstof heeft de BoerBurgerBeweging een ander standpunt dan het het CDA. Van der Plas spreekt van “een gecreëerd stikstofprobleem” dat vooral op papier bestaat. “Er wordt veel gewerkt met modellen, aannames en analyse, maar is het daadwerkelijk zo?”, vraagt ze zich af.

Hoewel er nog geen nieuw kabinet is, wordt er al tijden gewerkt aan scenario’s op verschillende ministeries. Vorige maand lekten er twee uit, waarin sprake onder andere sprake is van onteigenen. VVD en ChristenUnie reageerden toen dat gedwongen uitkoop niet het uitgangspunt mag zijn van het stikstofbeleid (maar wel een laatste redmiddel). D66 ziet het al langer als één van de instrumenten.

Onteigening is dus waar het CDA ruimte geeft, maar de andere partijen geven ook toe in de onderhandelingen. Zo wil de VVD nu ook flink geld uitgeven aan het kostbare vergroenen van boerenbedrijven. Terwijl de partij eerder het standpunt had: we kopen ze uit en daarmee is het klaar. D66 liet de afgelopen tijd al blijken niet vast te houden aan de 50 procent vee-reductie als hard streefcijfer.

Een prettige bijkomstigheid bij dit dossier is overigens dat informateur Remkes vorig jaar hét stikstofrapport schreef. Nog een reden om aan te nemen dat de partijen tot iets kunnen komen met elkaar.

PAS

In mei 2019 haalde de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarmee Nederland aan Europese regels wilde voldoen om te natuur te beschermen. Met de maatregelen zou Nederland de doelen niet halen en niet aan de Europese regels voldoen.

Sindsdien zijn economische- en bouwactiviteiten stilgelegd, mogen veebedrijven niet uitbreiden, ligt de opening van Lelystad Airport stil en is de snelheid op snelwegen overdag naar maximaal 100 kilometer per uur teruggebracht om stikstofuitstoot te beperken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25284%2529.jpg

Record Rutte 3

Volgens informateur Wouter Koolmees is het record niet iets om te vieren. Dat zei hij woensdagochtend na aankomst op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Hier overleggen de partijleiders en secondanten van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie met de informateurs. “Het einde moet nu wel echt in zicht komen”, aldus Koolmees. Toch is nog steeds zorgvuldigheid geboden, benadrukte hij. Volgende week gaat het overleg verder in Groningen.

De huidige formatie gaat de geschiedenisboeken in. Sinds vandaag, donderdag 28 oktober 2021, is het met een duur van 225 dagen de langste formatie in de naoorlogse geschiedenis. Een einde is voorlopig nog niet inzicht. Volgens VVD-leider Mark Rutte zal er nog wekenlang worden vergaderd.

De huidige formatie doorbreekt het record van de formatie uit 2017. De formatie in 1977 van het kabinet-Van Agt I, 208 dagen, werd op 11 oktober al naar de derde plaats verdrongen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

De formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kunnen het record vieren op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Daar proberen partijleiders Mark Rutte, Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert Jan Segers (ChristenUnie) sinds woensdag 27 oktober nader tot elkaar te komen.

De onderhandelingen over een nieuw kabinet, met dezelfde partijen als in het huidige kabinet, begonnen drie weken geleden. Tot dat moment was er geen enkele voortgang geboekt. De formatie zat ruim een half jaar in het slop door allerlei onderlinge blokkades. De impasse werd, toen we af leken te stevenen op nieuwe verkiezingen, door D66 doorbroken.

Bij de verkiezingen van 17 maart werd de huidige coalitie niet afgestraft door de kiezer, maar de vier partijen kregen opnieuw een meerderheid. Dat is bijzonder, en de uitslag leek dan ook een aansporing van de kiezer om door te gaan. Maar voordat de optie van een doorstart serieus in beeld kwam, moest eerst een groot aantal hindernissen genomen worden.

Te beginnen met de foto die ANP-fotograaf Bart Maat ruim een week na de verkiezingen maakte van verkenner Ollongren (D66). Op de notities onder haar arm is te lezen: “Positie Omtzigt, functie elders.

Een blauwtje in de formatie, maar nu houden PvdA en GroenLinks elkaar vast

Samen in een kabinet lukte niet, maar ook in de oppositie willen PvdA en GroenLinks elkaar blijven vasthouden. Al is dat niet altijd even zichtbaar.

De hele GroenLinksfractie stapte dinsdag 26.10.2021 in de lift van de zevende verdieping naar de eerste. Met in hun midden vertrekkend Kamerlid Bart Snels, die koos voor een dramatisch afscheid in de Tweede Kamer. Bloemen waren meegenomen, Klaver gaf ze in de zaal, het oogde als een politieke uitvaart. Snels trok de samenwerking met de ‘opportunistische’ PvdA niet langer en noemde die kiezersbedrog. Want de partijen hadden verschillende achterbannen en culturen.

De timing van Snels’ vertrek was bijzonder te noemen. Immers, nu Rutte IV verrijst zonder links, gaan PvdA en GroenLinks ogenschijnlijk weer hun eigen weg. Er kwam geen gezamenlijke tegenbegroting, er wordt niet meer gezamenlijk vergaderd en waar de PvdA stemde voor de invoering van een coronatoegangsbewijs, stemde GroenLinks daar juist tegen. Toch maakt een rondgang in de fracties onmiddellijk duidelijk waarom Snels niet langer op zijn plek was.

Lilianne Ploumen (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks)
Lilianne Ploumen (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) © ANP

Heel pijnlijk

,,Het is niet zo dat nu er geen rol voor ons is weggelegd in de kabinetsformatie, dat we tegen de PvdA zeggen: doei, tot over vier jaar!’’ zegt GroenLinks-vice-fractievoorzitter Corinne Ellemeet. ,,We spreken nu over hoe we de samenwerking verder handen en voeten geven. Dat geeft veel energie.’’ Ellemeet definieert het vertrek van financieel woordvoerder Snels als ‘heel pijnlijk’, maar de trein rijdt door.

Het proces om samen te werken kwam deze zomer in een grote versnelling door de kabinetsformatie en het fata morgana van regeren. ,,Als dat was geslaagd dan had je in feite één fractie gekregen’’, zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. ,,Er zijn mensen die zeggen: dat mag nooit gebeuren dóór een formatie. Als het gebeurt moet het organisch. Daar staan we nu dus. Laten we elkaar vasthouden en kijken waartoe het leidt.’’

ANP
© ANP

IJs gebroken

De zeventien fractieleden beginnen stuk voor stuk te stralen als de gezamenlijke fractiedag eind augustus ter sprake komt. De PvdA zat in hotel Oud London te Zeist. Met een bus gingen Kamerleden en medewerkers naar Antropia in Driebergen, waar GroenLinks resideerde.

Het ijs werd na aankomst met veel hilariteit gebroken door een spel op het grasveld. Aan de ene kant van de lijn stonden alle PvdA’ers en de andere kant de GroenLinksers. Er werden vragen gesteld: wie heeft er weleens GroenLinks gestemd? Vervolgens stak een grote groep sociaaldemocraten over. En andersom.

,,We hebben de samenwerking op links gevierd’’, glimt PvdA-Kamerlid Barbara Kathman. ,,Grappig om te merken dat je helemaal niet zo verschillend bent.’’

Voetbal, pubquiz en chocolade

Voor het diner werd er gevoetbald. Het gemengde team van PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop nam het op tegen het team waarin GroenLinksers Lisa Westerveld en Jesse Klaver zaten. Lilianne Ploumen moedigde vanaf de zijlijn beide teams aan. Klaver houdt niet van scoreborden, maar het team van De Hoop won, ‘en flink ook’, verzucht Westerveld. De pubquiz verbroederde en om elf uur zwaaide Klaver de PvdA-bus uit. Als dank voor de ontvangst stuurde de PvdA een plak bijzondere chocola naar alle GroenLinksers.

Voetbalwedstrijd tussen kamerleden en fractiemedewerkers van GroenLinks en de PvdA.
Voetbalwedstrijd tussen kamerleden en fractiemedewerkers van GroenLinks en de PvdA. © privebeeld

Terug in Den Haag werd de inzet voor het formatiedebat voorbereid in een gezamenlijke fractievergadering. ,,Het was een groot besluit om samen te vergaderen’’, zegt Henk Nijboer (PvdA). Die zeventien Kamerleden bij elkaar, dat was meer dan de som der delen, bevestigen meerdere Kamerleden.

,,Ik ben wild enthousiast over de samenwerking met GroenLinks tegen de versplintering in’’, zegt PvdA’er Joris Thijssen. ,,In de media ging het meteen over een fusie. Daar hebben we het helemaal niet over. We maken een vuist voor de huurders, mensen in de zorg en het klimaat.’’

‘We gaan samenwonen’

Laura Bromet is ook enthousiast. Twee maal met zeventien Kamerleden vergaderen heeft ze als ‘heel rijk’ ervaren. En natuurlijk gaat nu niet alles vanzelf. ,,We gaan samenwonen en dat is wennen. Er zijn irritaties, maar dat bedreigt de samenwerking niet.’’

PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen: ,,De goede samenwerking tussen ons en GroenLinks gaat de komende tijd verder vorm krijgen.’’ Er is geen instructie van de fractievoorzitters om te gaan samenwerken, maar mensen die dezelfde portefeuille hebben, zoeken elkaar op.

De inschatting in beide fracties is dat de manier waarop nu wordt samengewerkt minstens blijvend kan uitpakken. Maar GroenLinks krijgt sowieso een tik bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 boekte de partij een enorme zege. Afgaand op de peilingen wordt die score verre van geëvenaard.

ANP
© ANP

Positie Klaver

Het is de vraag of het leiderschap van Jesse Klaver onder vuur komt, nu hij twee keer GroenLinks niet in een kabinet bracht en de zoveelste teleurstellende verkiezingsuitslag op handen is. Het vertrokken Kamerlid Snels kritiseerde Klaver al op zijn stijl van leiderschap. Het is ook de vraag of een eventueel vertrek van Klaver verdere linkse samenwerking zou frustreren.

Toch zal er op enig moment een knoop moeten worden doorgehakt. Blijft het zo, of worden er verdergaande stappen gezet? Vrij recent kwam die vraag op tafel in de PvdA-fractie. Na de gemeenteraadsverkiezingen en voor de zomer van 2022 moet daar een begin van een antwoord op komen, zo vonden meerdere PvdA-Kamerleden.

Nasleep verkiezingen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2BCDA.jpg

CDA broedde op ondergrondse anti-campagne tegen Rutte maar raakt vooral zelf besmeurd

Het was een plan om Wopke Hoekstra’s concurrent Mark Rutte van de VVD pijn te doen, maar de onthulling over die afgeblazen ondergrondse anti-campagne tegen Rutte besmeurt vooral Hoekstra zelf, een partijdonateur en ex-CDA’er Pieter Omtzigt.Om VVD-leider Rutte uit het Torentje te stoten, broedde het CDA dit voorjaar op een on-Nederlands harde anti-campagne tegen de coalitiegenoot. Zonder CDA-stempel, met persoonlijke aanvallen moest Rutte zwartgemaakt worden, zo schrijven parlementair verslaggevers Peter Kee en Thijs Broer in hun boek Code Rood, dat dinsdag verscheen.

Binnen de CDA-top werd Wopke Hoekstra wel beschouwd als de verbeterde versie van VVD-leider Rutte, maar met alleen ‘verbinding’ preken en een milde campagne zou de strijd te lastig worden, vreesden strategen.

Lees ook;

Omtzigt over negatieve CDA-campagne tegen Rutte: ‘Ik heb mij daarvan gedistantieerd’
Formerende partijen praten komende dagen op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum

En dus sprak fondsenwerver/CDA-hoofdsponsor Hans van der Wind begin februari met media-adviseur Martin van Putten en toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt over de zwakke plekken van Rutte. Deze moesten dan uitgevent worden via Twitter en online filmpjes.

MH17 en toeslagenschandaal

Tijdens de brainstormsessie van dit trio gaan ‘de wildste onderwerpen’ over tafel, beschrijft het boek: van de MH17-ramp en het toeslagenschandaal tot de Demmink-affaire. Ook Ruttes rol bij het leenstelsel, bezuinigingen op ic-capaciteit, de toeslagenaffaire en gebroken verkiezingsbeloftes zouden prima ingezet kunnen worden om de VVD pijn te doen. ‘Duidelijk moet worden dat Rutte dezelfde trekjes vertoont als Afrikaanse dictators’, citeren auteurs een CDA-tekst.

Formatiegesprekken tijdens heisessie in Hilversum op landgoed De Zwaluwenberg.
Formatiegesprekken tijdens heisessie in Hilversum op landgoed De Zwaluwenberg. © Brunopress

De smeercampagne komt er uiteindelijk niet omdat de benaderde tv-producenten de opdracht weigeren. Volgens het boek is de partijtop van alles op de hoogte, gebeurt het ‘met medeweten van Hoekstra en onder de hoede van campagneleider Raymond Knops en strateeg Pieter Heerma’.

De partijtop ontkent dit bij hoog en laag. Er zou wel een conceptje hebben gecirculeerd, maar dat was vooral het initiatief van Van der Wind cs. De partijleiding was niet op de hoogte, stelde ook Wopke Hoekstra woensdagochtend voor aanvang van speciaal formatieberaad in Hilversum. ,,Dit past ook niet bij het CDA”, zei hij op enkele meters afstand van VVD-leider Rutte. ,,Er is ook niet toe besloten door het campagneteam, het is niet met Knops, Heerma of mij besproken.” 

Al eerder lag sponsor Van der Wind overigens onder vuur. De ‘CDA-suikeroom’ schonk deze campagne ruim 1 miljoen euro, maar was tegelijkertijd ook hoofd fondsenwerving èn prominent lid van Hoekstra’s campagneteam. Dat waren te veel petten, oordeelde ook Liesbeth Spies in haar rapport over de verkiezingsnederlaag. 

Van der Wind reageert niet op de nieuwste onthulling, maar het nieuwe CDA-bestuur werkt wel aan een andere opzet van de campagneorganisatie voor de volgende verkiezingen, meldt een woordvoerder. ‘Daarbij wordt ook gekeken naar de fondsenwerving en de personele bezetting’.

Partijleider Hoekstra verwijt de auteurs dat ze geen wederhoor gehaald hebben voor publicatie. VVD-leider Rutte wilde er verder geen woord aan vuil maken: ,,Ik ben nu echt met de formatie bezig.”

Ongepast

Omtzigt erkent in een reactie dat hij een gesprek had met de partijdonateur en diens adviseur, maar stelt dat hij niet de bedenker is van de ondergrondse anti-campagne en dat hij zijn zorgen over dit concept ook formeel gemeld heeft aan de commissie-Spies. ,,Ze zochten naar kwetsbare plekken bij de persoon Rutte, daarbij spraken ze over MH17 en seksualiteit. Dat was behoorlijk ongepast, helemaal voor een christendemocratische partij.”

Afbeelding

Voor de partijtop en Omtzigt zelf is daarmee de kous af, ook de formatie zal misschien weinig deining merken van de zoveelste scheve schaats uit de CDA-campagne, die toch al bol stond van blunders en tegenvallers. Rutte zelf ondervindt er geen hinder van. 

De nieuwe campagne-episode besmeurt hooguit de genoemde CDA’ers zelf. Die pronken met normen en waarden, maar het feit dat zulke plannen rondgaan in de machinekamer van de verkiezingscampagne is een veeg teken, beseffen betrokkenen.

Lees: ’Stappen gezet met stikstof tijdens formatie’ Telegraaf 29.10.2021

Lees: Naoorlogs record gebroken: kabinetsformatie al 226 dagen bezig MSN 29.10.2021

Lees: Naoorlogs record gebroken: kabinetsformatie al 226 dagen bezig NU 29.10.2021

Lees: Een blauwtje in de formatie, maar nu houden PvdA en GroenLinks elkaar vast AD 28.10.2021

Lees: Partijen formatie naderen elkaar over stikstof, onteigening niet meer taboe voor CDA NOS 28.10.2021

Lees: Formatierecord vandaag verbroken: ‘Politici angstig geworden om risico’s te nemen’ AD 28.10.2021

Lees: Rutte verbreekt eigen record voor langstlopende formatie Telegraaf 28.10.2021

Lees: Het is nu echt zeker: dit wordt de langste kabinetsformatie ooit NOS 28.10.2021

Lees: Formatie doorbreekt een niet zo fraai record Elsevier 28.10.2021

Lees: CDA broedde op ondergrondse anti-campagne tegen Rutte maar raakt vooral zelf besmeurd AD 28.10.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

oktober 28, 2021 Posted by | Uncategorized | 6 reacties

Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 23 – NCTV vreest verdere radicalisering

NCTV ziet honderden jongeren radicaliseren door extremistische ideologie

Een paar honderd tieners in de leeftijd van 12 tot 20 jaar vormen volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een veiligheidsdreiging uit rechts-extremistische hoek. Over deze zogenoemde accelerationistische trend schrijft de NCTV in een nieuwe dreigingsanalyse.

Een aanslag in Nederland door geradicaliseerde personen met jihadistisch of rechts-extremistisch gedachtengoed is voorstelbaar, meldt de NCTV. Maar het huidige dreigingsniveau hoeft niet te worden verhoogd.

De jihadistische dreiging tegen Nederland is onveranderd en wordt nog steeds als grootste terroristische dreiging beschouwd. Daarnaast wordt er nu ook specifiek gewezen op de aantrekkingskracht van een nieuwe internationale beweging, door de NCTV geduid als rechts-extremistisch accelerationisme.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is terreur%2B%25282%2529.jpg

Tieners

“Het is vooral de geweldsverheerlijking waar we ons zorgen over maken en de jonge leeftijd van de betrokkenen. Het gaat om een paar honderd mensen”, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. “Het is geen groep, heeft geen structuur.”

Sociale media spelen een grote rol, benadrukt Aalbersberg. “De radicalisering vindt plaats op slaapkamertjes, achter een gesloten deur, achter een scherm waar ze veel zitten. Zij maken deel uit van een hele grote beweging die dezelfde taal gebruikt en elkaar ook via gaming vindt, legt Aalbersberg verder uit.

Nieuwsuur sprak eerder met twee radicaal rechtse activisten en kwam erachter hoe ver zij willen gaan om hun gedachtegoed uit te dragen:Hoe ver willen radicaal rechtse activisten gaan?

Behalve de jonge leeftijd valt op dat relatief veel van deze jongeren lijken te kampen met psychische problemen en een klein sociaal vangnet. Binnenkort start de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak tegen twee 19-jarige Nederlandse jongens die zich zouden hebben aangesloten bij zo’n accelerationistische organisatie: The Base.

Aanhangers van dit soort organisaties verheerlijken en rechtvaardigen volgens de NCTV terroristisch geweld om een rassenoorlog uit te lokken. Daarmee willen ze chaos creëren in de samenleving. Het huidige politieke bestel zou dan vervangen moeten worden door een witte (nationaalsocialistische) etnostaat, zo omschrijft de NCTV.

Deze ideologie heeft de afgelopen twee jaar al geleid tot terroristische geweldsdaden of -plannen in westerse landen. Er wordt rekening gehouden met aanslagen met steek- en vuurwapens en explosieven. Daarbij richten ze zich waarschijnlijk op verschillende doelwitten: evenementen, bewindspersonen, joodse en islamitische gemeenschappen of de vitale infrastructuur.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is terreur%2B%25284%2529.jpg

Extreem-links

De NCTV wijst verder op een opmars van links-extremistisch geweld in ons omringende landen en kijkt daarbij vooral naar de ontwikkelingen in Duitsland. Het geweld uit die hoek wordt in Duitsland gewelddadiger en professioneler. “Waar tot voor kort vooral sprake was van demonstraties, organiseren links-extremisten zich tegenwoordig in toenemende mate in kleinschalige cellen, van waaruit geweld wordt gebruikt tegen de politie en staatsinstellingen”, schrijft de NCTV.

Het geweld richt zich vaker op extreem-rechtse personen. En opvallend zijn, volgens de NCTV, de aanvallen op vitale infrastructuur en brandstichtingen bij bedrijven. Momenteel loopt er onderzoek naar de contacten tussen Nederlandse links-extremisten en Duitse. “Dergelijke relaties kunnen bijdragen aan een verharding van de doorgaans primair activistische extreem-linkse scene in Nederland”, aldus de NCTV.

Infographic DTN 55

Maar waar komt de grootste dreiging vandaan?

Het merendeel van de nieuwsmedia besteedde woensdag 26.10.2021 uitgebreid aandacht aan het nieuwe Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Opvallend: vrijwel niemand noemde daarbij de groep waarvan de grootste dreiging uitgaat: jihadisten.

NOSRTL Nieuws en Trouw kozen in hun kop en belangrijkste invalshoek allemaal voor jonge rechts-extremisten die uit zijn op een rassenoorlog. Bij deze ‘accelerationisten’ gaat het om honderden tieners en jongvolwassenen van pas tussen 12 en 20 jaar oud.

Lees ook: Extreem-rechts terrorisme mag migratiedebat niet in de weg staan

De Volkskrant en De Telegraaf  kiezen een iets andere invalshoek. Zo licht de Volkskrant de waarschuwing voor radicalisering van sommige corona-demonstranten uit.‘De drempel voor het – al dan niet online – bespreken én plegen van gewelddadige acties is lager geworden, zo staat in het rapport. Als voorbeeld noemt de veiligheidsdienst de aanslag op een vaccinlocatie in Den Helder met een vuurwerkbom.’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is terreur.jpg

Dreiging vanuit links

De Telegraaf kiest in de kop voor ‘linkse verharding’: ‘Problemen woningmarkt of klimaatdiscussie sluimeren’. In Duitsland meldt de veiligheidsdienst dat incidenten gewelddadiger worden en professioneler. Links schuwt geweld tegen de politie en staatsinstellingen niet meer. Er wordt onderzocht in hoeverre er banden zijn tussen Duitse en Nederlandse links-extremisten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is terreur%2B%25283%2529.jpg

Tegelijkertijd geeft de krant aan dat die banden nog niet worden gesignaleerd. ‘Maar wij [de NCTV red.] kijken naar de creeping crises, dreigingen die niemand aan ziet komen. De problemen op de woningmarkt zijn in potentie zo’n sluimerende crisis, of de klimaatdiscussie. We zien dat de polarisatie aantrekt. Dat kan leiden tot uitsluiting, dat mensen worden klemgezet. En dat geeft ruimte voor extremisme en geweld.’

Weinig over de rol van jihadisten

Die benadering is opvallend, want de media gaan vrijwel niet – en in een enkel geval minimaal – in op de rol van jihadisten in het dreigingsbeeld. En dat terwijl aanhangers van het mondiale jihadisme nog steeds de grootste terroristische bedreiging voor Nederland vormen, zegt de NCTV. De dreiging vanuit het jihadisme tegen Nederland is onveranderd sinds de voorgaande analyse en loopt als een rode draad door het rapport. De NCTV houdt vooral rekening met alleen handelende daders of kleine groepen, maar terroristisch geweld in groepsverband sluit de NCTV niet uit.

Lees ook: Leve de doodstraf voor IS-terroristen

ls voorbeeld noemt de NCTV een aantal rechtszaken en arrestaties. Zo werden op 23 september negen jihadisten in Eindhoven gearresteerd. De hoogopgeleide mannen tussen de 18 en 31 jaar worden verdacht van het voorbereiden en trainen van een terroristische aanslag. Tijdens een filmavond sprak een van hen over het doden of ontvoeren van Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hield de groep in de gaten.

Veel Syriëgangers komen volgend jaar vrij

Ook benoemt de NCTV gedetineerden die hebben deelgenomen aan de strijd in Syrië en Irak. Naar verwachting komt een groot deel van hen volgend jaar vrij. Het grootste deel van hen heeft vermoedelijk geen afstand genomen van ISIS-gedachtegoed en heeft ervaring opgedaan met wapens en explosieven. Voor de NCTV is het te vroeg om te zeggen of ze ook zullen terugkeren naar hun jihadistische netwerken of bereid zijn aanslagen te plegen.

Het Dreigingsbeeld verschijnt drie maal per jaar. In het verleden zijn ook weleens andere groepen in beeld gekomen. Een voorbeeld hiervan zijn radicale dierenactivisten zoals de deelnemers van een stalbezetting in het Brabantse Boxtel. Maar afgelopen jaren kwam het gevaar overwegend uit de hoek van jihadisten.

AD 18.11.2021

NCTV treft schikking met imam die als radicaal werd bestempeld

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verwijdert het dossier over imam Youssef Arkhouch en betaalt hem een schadevergoeding. Zijn advocaat meldt dat de partijen een schikking hebben getroffen.

Arkhouch procedeert al sinds 2019 tegen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en de NCTV. Marcouch zou Arkhouch mede op basis van NCTV-informatie hebben beschreven als radicaal en in verband hebben gebracht met geweld. Daardoor liep de imam naar eigen zeggen een baan mis bij de Arnhemse Al Fath-moskee.

Marcouch had het bestuur afgeraden om hem aan te nemen. Ook andere moskeeën en gemeenten werden gewaarschuwd dat Arkhouch gevaarlijk was, stelde de imam. Het wordt de twintig gemeenten en instanties waarmee de NCTV-informatie is gedeeld nu opgedragen om het dossier te vernietigen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is terreur%2BNCTV.jpg

Selectief knip- en plakwerk

De schikking met de NCTV komt vlak voordat de afdeling bestuursrecht van de Raad van State zich over de zaak buigt. Arkhouch heeft eindelijk zijn dossier kunnen inzien, vertelt hij in het AD. Daarin zijn ook posts op sociale media van Arkhouch opgenomen: “Op Facebook deed ik een smeekbede voor moslims. Dan staat erbij: is hij vijandig over andersdenkenden? Maar ik heb ook smeekbeden gedaan voor niet-moslims, dat staat er niet. Het is selectief knip- en plakwerk.”

De voorzieningenrechter besloot eerder dat burgemeester Marcouch zijn uitspraken moest rectificeren. Arkhouch noemt zichzelf “weliswaar […] zelf ook salafist, maar alleen in religieus opzicht als iemand met een sterke geloofsovertuiging die recht in de leer is”. Van extreme uitspraken of denkbeelden was niets gebleken, vond de rechter. Tegen Marcouch loopt nog steeds een procedure.

NRC onthulde eerder dit jaar dat de NCTV zonder juridische basis in het geheim privacygevoelige informatie over burgers verzamelde. Met nepaccount op sociale media werden onder anderen politieke campagneleiders en religieuze leiders gevolgd. Die informatie werd vervolgens gedeeld met de AIVD, de politie en gemeenten. Minister Grapperhaus van Justitie heeft vervolgens een wetsvoorstel ingediend om de praktijken van de NCTV juridisch beter te regelen. Pas als er een nieuw kabinet is, zal de Kamer zich daarover buigen.

Naam gezuiverd

Arkhouch’ advocaat is blij met de schikking, zegt hij in een verklaring: “Ik vind deze schikking chic. De procedures die wij tegen de NCTV hebben gevoerd waren noodzakelijk om het gelijk van Arkhouch te bewijzen.”

Ook Arkhouch zelf reageert verheugd: “Mijn naam is nu gezuiverd. Ik vind het belangrijk dat Nederlandse moslims inzien dat de overheid niet heilig is en ook grove fouten kan maken. Door een kritische houding aan te nemen, geen angst te hebben voor de overheid, kunnen we misstanden aan de kaak stellen en de overheid corrigeren.”

Lees: Schikking getroffen met onterecht als gevaarlijk aangemerkte imam in Arnhem  NU 18.11.2021

Lees: NCTV treft schikking met imam die als radicaal werd bestempeld NOS 18.11.2021

Lees: Youssef werd gezien als extremist: ‘Wie mijn naam googelt ziet NCTV, geen idee waarom’ AD 18.11.2021

Lees: Arnhem moet uitspraken over omstreden imam rectificeren en schadevergoeding betalen AD 29.05.2019

Lees: Werkloos geworden imam wil dat Arnhem zijn salaris betaalt AD 03.05.2019

Meer;

Lees: OM eist celstraffen tegen rechts-extremisten, ook voor aanslagplan op Rutte NOS 12.11.2021

Lees: Justitie eist celstraffen tegen rechtsextremisten: ‘Dood alle niet-witten, overal’ AD 12.11.2021

Lees: Extreemrechtse jongeren voor de rechter: terroristisch geweld en rassenhaat MSN 12.11.2021

Lees: Extreemrechtse jongeren voor de rechter: terroristisch geweld en rassenhaat RTL 12.11.2021

Lees: NCTV wil meer aandacht voor rechts-extremistische jongeren NOS 07.11.2021

Lees: Op je twaalfde een rassenoorlog ontketenen, wie zijn deze jongens? Telegraaf 28.10.2021

Lees: Drillrapvideo vol met wapens: ‘We konden niemand doodmaken, het waren neppe wapens’ AD 28.10.2021

Lees: NCTV-rapport: waar komt de grootste dreiging vandaan? Elsevier 27.10.2021

Lees: NCTV ziet honderden tieners radicaliseren door extremistische ideologie NOS 26.10.2021

Lees: Veroordeelde terroristen na vrijlating relatief weinig opnieuw de fout in NU 26.10.2021

Lees: NCTV vreest verdere radicalisering coronaprotesten AD 26.10.2021

Lees: NCTV slaat alarm over nieuwe generatie extreemrechtse jongens: ’Piepjong’ Telegraaf 26.10.2021

Lees: NCTV slaat alarm over nieuwe generatie extreemrechtse jongens: ’Piepjong’ MSN 26.10.2021

Lees: NCTV: rechts-terroristische dreiging van jongens tussen 12 en 20 jaar MSN 26.10.2021

Lees: NCTV: rechts-terroristische dreiging van jongens tussen 12 en 20 jaar RTL 26.10.2021

Lees: NCTV: honderden tieners hangen rechts-radicale ideologie aan MSN 26.10.2021

En zie ook:

lees: Rapport DTN 53 oktober 2020

Lees: Jaar na een aanslag gaat het niet meer over het motief: ‘Terrorisme is een slechte communicatiestrategie’ AD 02.09.2021

Zie ook: Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 22 – undercoveronderzoek NCTV

Zie ook: Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 21

zie ook: Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 20

En zie ook: Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 19

Zie; Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 18

zie ook: Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 17b- Parlementaire ondervraging – eindrapport

zie ook: Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 17a- Parlementaire ondervraging

En zie ook: De nog Langere arm van Erdogan vanuit Turkije – deel 16 – versus terreur

Zie dan ook: Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 16

Zie ook dan nog: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 15

Zie verder ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 14

Zie ook nog: Verhoogde dreiging geweldsincidenten rond de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017

En zie verder ook:Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 13

zie dan ook nog: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 12

zie verder ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 11

en zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 10

zie dan ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 9

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 8

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 7

en zie ook nog: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 6

zie verder dan ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 5

zie dan ook verder nog: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 4

en zie dan ook nog: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 3

verder zie dan ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 2

zie ook nog verder dan: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 1

oktober 28, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Verhoogde dreiging door aanslagen en extremisme – deel 23 – NCTV vreest verdere radicalisering