Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Informateurs spraken leiders formatiepartijen zaterdag 16.10.2021op het Catshuis

Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees hadden de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie uitgenodigd voor een volgend overleg op zaterdag 16.10.2021. Vanaf het middaguur waren ze bijeen in het Catshuis in Den Haag om verder te gaan met de onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie.

Het ging om een regulier overleg met de twee informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees, meldt een woordvoerder van de kabinetsformatie. Er werden geen besluiten verwacht.

Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) kwamen al een paar keer bij elkaar sinds ze besloten te gaan onderhandelen, eerder deze maand. Dat was mogelijk geworden nadat Kaag eind september had besloten haar verzet tegen deelname van de CU te staken. Zij had liever met PvdA en GroenLinks verder willen gaan, maar VVD en CDA bleven deze optie uitsluiten.

De afgelopen anderhalve week kwamen ook de secondanten van de vier partijen al meerdere malen bijeen onder leiding van de informateurs. Zij bereiden zaken voor en werken ze uit.

Sinds kort worden de formatiegesprekken in het ‘Logement’ aan het Plein in Den Haag gehouden. Maandag 18.10.2021 praten Remkes en Koolmees verder met de secondanten van de partijleiders op die gebruikelijke plek.

De hoofdrolspelers in de formatie houden de kaken op elkaar

Na het maandenlange wie-met-wie-geharrewar is de formatie een week geleden eindelijk in de inhoudelijke fase terechtgekomen. Vier partijen onderhandelen over wat een beknopt regeerakkoord moet worden, waarin vooral staat wat er moet gebeuren en in mindere mate hoe dat precies moet.

Ook vandaag werd gepraat, in het Catshuis, de ambtswoning van de premier. Zondag is een rustdag en maandag 18.10.2021 gaat het weer door op de gebruikelijke locatie, vlakbij het Binnenhof.

Welke onderwerpen erin komen en welke niet, daarover houdt iedereen de kaken tot nu toe stijf op elkaar. “In een formatie is het beter om het even voor onszelf te houden totdat we klaar zijn”, zei VVD-secondant Sophie Hermans deze week. Dat alle betrokkenen zich tot nu toe daaraan houden, is een teken dat de partijen er echt uit willen komen met elkaar.

Aanzet tot een opzet

Maar natuurlijk zijn er onontkoombare thema’s waar een nieuwe coalitie wat mee moet. Neem stikstof: pre-corona noemde Rutte dat dossier de grootste crisis uit zijn premierschap en het probleem is nog niet getackeld.

Stikstof is een politiek complex dossier; tekenend is bijvoorbeeld dat VVD en D66 er niets over schreven in hun ‘aanzet tot een opzet van een regeerakkoord’ van afgelopen zomer, terwijl veel andere thema’s er wel in werden aangestipt.

De standpunten lopen dan ook uiteen en het grote struikelpunt daarbij is ingrijpen bij de boeren. De landbouwsector is de grootste uitstoter van stikstof en D66 richt vooral daar zijn pijlen op. De veestapel moet van de partij fors kleiner en een verplichte reductie wordt daarbij niet uitgesloten.

Sophie Hermans (VVD), Sigrid Kaag (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Pieter Heerma (CDA) ANP

Inkrimpen is voor VVD en CDA minder vanzelfsprekend. En boeren onteigenen gaat deze partijen echt te ver. De twee willen graag inzetten op technologische innovatie, bijvoorbeeld om de lucht in stallen te zuiveren. Een prettige bijkomstigheid bij dit dossier is overigens dat informateur Remkes vorig jaar hét stikstofrapport schreef, met allerhande aanbevelingen om de crisis te bezweren.

Aanpalend onderwerp is de woningbouw. Want als je niks doet aan het stikstofprobleem, dan komen woningbouwprojecten stil te liggen. En het tekort aan woningen is nijpend. Waar de vier partijen het ongeveer over eens zijn, is dat er een miljoen woningen bij moeten in de komende jaren.

Dan kun je nog van mening verschillen over vragen als: voor wie zijn die woningen, aan welk type woning is er behoefte en waar moeten ze komen. D66 wil nieuwe wijken voor mensen met middeninkomens (ook de doelgroep van het CDA), VVD wil “bouwen, bouwen, bouwen” op allerlei manieren stimuleren en de ChristenUnie heeft oog voor starters en senioren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 1024x576a.jpg

Niet met het blote oog

Naast stikstof is er nóg een stof die je met het blote oog niet kan zien, maar die wel tot discussie leidt: CO2. In de Nederlandse Klimaatwet staat dat er in 2030 49 procent minder uitstoot moet zijn ten opzichte van 1990. En in EU-verband is het doel inmiddels op 55 procent gesteld.

Hoe je daar moet komen – en of je niet nog verder zou moeten gaan – daarover kunnen de vier best een boom opzetten. Je kunt de zware industrie CO2-heffingen opleggen, je kunt CO2 opslaan, je kunt inzetten op meer duurzame energie of juist op kernenergie.

“Een auto die je parkeert gaat roesten als je ‘m niet rijdt”, aldus Sigrid Kaag, een paar maanden geleden.

En wat ongetwijfeld ook op de onderhandelingstafel ligt, is immigratie (in de huidige coalitie stonden D66 en ChristenUnie op dat punt geregeld tegenover VVD en CDA), onderwijs (D66 wil de “grootste structurele investering in het onderwijs ooit doen”), vliegveld Lelystad (VVD wil het openen, ChristenUnie en D66 niet) en de zorg (verreweg het duurste onderdeel van de Miljoenennota, dat alleen maar duurder wordt).

Wet voltooid leven

Dan zijn er ook nog medisch-ethische kwesties. Daarover staan vooral D66 en ChristenUnie diametraal tegenover elkaar. In de huidige coalitie was afgesproken om het rustig aan te doen op dit thema, maar D66 en VVD willen niet nog vier jaar stilstand.

Of, in de woorden van D66-leider Kaag, toen ze deze zomer de ChristenUnie nog uitsloot: “Een auto die je parkeert, gaat roesten als je ‘m niet rijdt.” En wat zit er dan in de kofferbak? De wet voltooid leven, embryo’s kweken voor wetenschappelijk onderzoek en het afschaffen van de verplichte bedenktijd bij abortussen.

De ChristenUnie wil deze kwesties vastleggen in een regeerakkoord. De twee liberale partijen vinden dat de Tweede Kamer erover moet stemmen. Omdat het een gevoelig punt is in de onderhandelingen heeft ChristenUnie-leider Segers gezegd dat ‘medisch ethisch’ snel moet worden besproken.

En last but not least de toeslagen. Negen maanden geleden viel het huidige kabinet erover en ook het volgende kabinet krijgt ermee te maken. Al is het maar omdat de hersteloperatie niet goed loopt, maar zeker ook omdat het stelsel niet deugt volgens de vier formerende partijen.

Sinterklaas of Kerst

Het toeslagensysteem met tegemoetkomingen voor kinderopvang, zorg en huur is complex. Dat leidt tot allerlei problemen in de uitvoering met grote gevolgen voor mensen, maar het maakt het ook mogelijk om steun te geven aan wie daar recht op heeft.

De VVD wil het stelsel eenvoudiger maken “zonder dat kwetsbare mensen erop achteruitgaan”. Het CDA pleit ook voor vereenvoudiging en accepteert daarbij dat regelingen “ongerichter” worden. De ChristenUnie en D66 willen het toeslagenstelsel inruilen voor een belastingkorting.

Hoe lang het gaat duren tot al deze onderwerpen gebundeld zijn in een regeerakkoord, is ongewis. Uit de monden van hoofdrolspelers klonk de afgelopen tijd “zeker nog wel enige weken”, of woorden van gelijke strekking. Iets specifieker klinkt in de wandelgangen de hoop op een Sinterklaasakkoord of een Kerstakkoord.

Waarom een dun regeerakkoord?

Het is tijd voor een nieuwe bestuurscultuur, vindt de Tweede Kamer. Dat betekent meer openheid en meer debat tussen Tweede Kamer en regering. Een dunner regeerakkoord past daarin, omdat er dan meer ruimte is voor de Kamer om beleid (mede) te bepalen.

Of dun ook gaat lukken is de vraag. Er zijn de afgelopen decennia meer pogingen gewaagd, maar dat ging niet altijd goed. “De verleiding om een dichtgetimmerd regeerakkoord te maken is groot, zo is ook in het verleden wel gebleken”, zei informateur Remkes aan het begin van de onderhandelingen. “Zeker op de terreinen waar visies en opvattingen van partijen sterk uit elkaar lopen.”

De herdoop van ‘groen rechts’

Kamerleden klaagden deze week dat ze lastig op hun werk konden komen door klimaatactivisten die kruispunten in Den Haag blokkeerden. Tal van lobbygroepen proberen tijdens de formatie hun stempel op het toekomstig kabinetsbeleid te drukken. Maar voor extra klimaatmaatregelen lijkt die druk overbodig: bij alle vier de partijen aan de formatietafel staat klimaat hoog op de agenda.

Lees ook:

‘U bent allen aangehouden wegens artikel 162, daar staat negen jaar gevangenisstraf op’
Pijn bij partijen wegmasseren met een Italiaanse maaltijd

Deze zomer zetten VVD en D66 ‘bouwstenen’ voor een toekomstig regeerakkoord op papier. Daarin staat: ,,De klimaat- en energietransitie is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook een grote kans.” Vergroening levert nieuwe banen en welvaart op, is het idee. Die nadruk op ‘kansen’ is niet nieuw. In 2008 – toen VVD-leider Mark Rutte net fractievoorzitter was en nog niet zo serieus werd genomen als nu – schreef hij Pamflet van een optimist. De ondertitel luidde: ‘Een groen rechtse toepassing op energie’.

In het pamflet keerde Rutte zich nog tegen klimaatbelastingen als een vliegtaks en verpakkingstaks (dingen die onder zijn latere kabinetten zijn ingevoerd), maar wees hij wel op de noodzaak om over te stappen op alternatieve energiebronnen vanwege de (toen al) dreigende aardgasschaarste. In zijn pamflet wees hij veelvuldig op de ‘kansen’ van zo’n transitie.

Ruttes pamflet werd niet met gejuich ontvangen

Het stuk werd destijds niet met gejuich ontvangen door zijn fractie, herinnert toenmalig VVD- Kamerlid Charlie Aptroot zich. ,,De VVD zat in een dip. We hadden Rutte gevraagd te werken aan onze koers. Zijn pamflet leidde tot discussie in de fractie. Ik hoorde niet bij de enthousiastelingen. Die term groen rechts vond ik niets, je moet niet willen lijken op een andere partij.’’

Het pamflet verdween in een la en is niet meer op de site van de VVD te vinden. Rutte heeft het niet meer over groen rechts. Maar zonder die term te herhalen, heeft hij de centrale boodschap uit zijn document uit 2008 wel in een ander jasje gestopt. Aptroot: ,,Ik was meer van de klassieke VVD-thema’s als eigen huis en auto. Maar we zijn er wel uitgekomen.’’

Nog steeds hamert Rutte op de kansen die de energietransitie ons biedt: innovatie, meer banen, minder afhankelijkheid van regimes als die in Rusland. Ook de passage uit zijn pamflet dat mensen wel gewoon ‘leuk moeten kunnen blijven leven’ in de toekomst, herhaalt hij nog altijd. ,,We moeten nog gewoon kunnen barbecueën’’, is zo’n gevleugelde spreuk.

Als we het vertrouwen in de politiek willen terugwin­nen, moeten we niet met mooie plannen komen maar vooral laten zien dat we ze kunnen uitvoeren, aldus Bron rond de formatie

Tikkeltje sneller

In het formatiedocument van deze zomer keert de groen rechtse boodschap ook weer terug: vergroenen is goed voor de economie. Sterker: van Rutte mag het wel een tikkeltje sneller. In Europa maakte hij zich al jaren hard voor hogere klimaatdoelen en in het document dat met D66 werd opgesteld, wil zijn VVD ‘extra maatregelen’. D66-leider Sigrid Kaag noemde het een voorwaarde voor een geslaagde formatie dat Nederland ‘klimaatkampioen’ wordt. Zo beschouwd hadden de actievoerders van Extinction Rebellion deze week thuis kunnen blijven.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion protesteren met een stille tocht voor klimaatslachtoffers op de vierde actiedag in de Week van Klimaatrebellie.
Klimaatactivisten van Extinction Rebellion protesteren met een stille tocht voor klimaatslachtoffers op de vierde actiedag in de Week van Klimaatrebellie. © ANP

Zorgen

Maar achter de schermen bij de formatie klinken ook zorgen. Want je kunt wel nieuwe maatregelen afspreken, maar er ligt al een hele waslijst afspraken uit het Klimaatakkoord die nog moeten worden uitgevoerd. ,,Als we het vertrouwen in de politiek willen terugwinnen, moeten we niet met mooie plannen komen maar vooral laten zien dat we ze kunnen uitvoeren’’, zegt een bron rond de formatie. ,,Op het gebied van klimaat moeten we bijvoorbeeld laten zien dat die zonnepanelen ook op de daken komen.’’

Want uitvoerbaarheid, die term staat óók prominent op de formatietafel. Departementen en uitvoeringsinstanties kunnen het werk nu al niet aan. Het leidt overal tot grote problemen. Terwijl de politiek goede voornemens blijft uitpoepen, loopt de rest van het land vast. Of het nou gaat om de compensatie van de slachtoffers van de toeslagenaffaire of om de energietransitie: deze week kondigde netbeheerder Tennet aan dat in de provincie Utrecht nog jaren geen nieuwe projecten met windmolens of zonnepanelen meer aankan.

Reden voor de formerende partijen om extra te letten of wat ze bedenken ook uitvoerbaar is. Niet alleen plannen maken, maar ook zorgen voor meer mankracht bij ministeries en uitvoeringsorganisaties, vertelt een andere bron. Mankracht die lastig te vinden is met de enorme personeelstekorten.

Er zal de komende jaren nog heel wat gedemonstreerd worden in Den Haag.

Ondertussen

Sinds de verkiezingen stikt het van de partijen in de Tweede Kamer. Veel van die nieuwelingen hebben het lastig, door alle vergaderingen, regeltjes en stemmingen. Daar is een oplossing voor bedacht: het kleinefractieberaad, waar kleine partijen elkaar bijpraten en afspraken maken. “Je kunt niet van alles verstand hebben.”

Het is eigenlijk niet te doen voor een Tweede Kamerlid in z’n eentje. In de Kamer zijn er buiten de plenaire zaal, waar de belangrijkste vergaderingen plaatsvinden, tientallen overleggen per dag. Daarnaast zijn er ook nog werkbezoeken, optredens in de media en moeten die debatten inhoudelijk worden voorbereid. Vaak wordt ook in de avonduren vergaderd.

Elkaar helpen

Voor een partij van tien zetels is dat al aanpoten, maar voor partijen met slechts één of een paar zetels is dat niet bij te houden. Reden voor Liane den Haan, van eenpersoonsfractie Den Haan, om enkele weken na de verkiezingen de BoerBurgerBeweging en BIJ1 te benaderen. “Ik heb aan Caroline (Van der Plas, BBB) en Sylvana (Simons, BIJ1) voorgesteld om bij elkaar te gaan zitten. Ik zei: we kunnen elkaar helpen, want we zijn allemaal eenpersoonsfracties. Hoe gaan we al dat werk aanpakken?”

In het kleinefractieberaad wordt dus gesproken over de agenda-problemen, maar ook over inhoudelijke zaken.

Minder prettig

Want dat is wel lastig, zegt BBB-leider Van der Plas. Die had daarom ook direct oren naar het overleg met andere kleine partijen. Dat was ook vanwege een minder prettige ervaring. “Ik was hier op mijn allereerste dag in de Kamer, ik was nog niet eens geïnstalleerd, toen er een vergadering was van het dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium. Daar werd direct besloten dat partijen met minder dan zes zetels niet in het presidium mochten. De reden was dat de besluitvorming te traag zou gaan met zoveel partijen. Dat ging me wel een beetje te snel.”

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Handen vol als eenmansfractie? ‘Je kunt niet alle debatten volgen’

Want het presidium neemt belangrijke besluiten over de vergaderagenda en over het reglement van orde. “Dat ze dan zo’n besluit nemen is eigenlijk best gek, want officieel kent de Grondwet geen partijen, alleen individuele Kamerleden. Ik ben net zo’n belangrijk Kamerlid als Mark Rutte, om maar iemand te noemen. Maar nu zat ik niet in het presidium.”

Agenda

En juist die vergaderagenda is van belang voor kleine fracties. Zij kunnen maar op één plek tegelijk zijn, zegt ook fractieleider Den Haan. “Ik heb dus een paar commissies gekozen die voor mijn partij belangrijk zijn. Maar wekelijks worden er 200 moties behandeld, waar ook allemaal zaken bij zitten waar je helemaal geen verstand van hebt, waar je wel over meestemt”, zegt Den Haan.

“We zijn politiek allemaal heel verschillend, maar we hebben als partijen ook een heel andere focus. Daar kunnen we ons voordeel mee doen.” Den Haan richt zich bijvoorbeeld op ouderenbeleid en inkomensontwikkeling, Bij1-leider Simons doet veel aan gelijkheid en koninkrijksrelaties en Van der Plas richt zich meer op landbouwbeleid en infrastructuur.

Caroline van der Plas.
Caroline van der Plas.© Aangeboden door RTL Nieuws

Dus wordt er in het kleinefractieberaad inhoudelijk gesproken over verschillende onderwerpen en de opvattingen, en gekeken waar die overlappen. En wordt er ook gekeken wie naar welke commissievergadering gaat, en wie daar mogelijk ook namens een andere partij het woord kan voeren.

Geen politici afbranden

“Zelf het woord voeren lukt niet altijd, vanwege commissievergaderingen die op hetzelfde moment zijn”, zegt Den Haan. “Zo heb ik ook wel eens het woord gevoerd over de arbeidsmarkt in de zorg mede namens BBB en DENK en zo heeft DENK het woord mede namens mij gevoerd in een Afghanistan-debat. De enige voorwaarde is dat ik niet wil dat andere politici worden afgebrand. Ik zoek echt de samenwerking met anderen.”

Ook BBB-leider Van der Plas heeft daar ervaring mee. “Bij een overleg over het toeslagenschandaal sprak de ChristenUnie ook namens BBB.”

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Kamerlid Liane den Haan verlaat 50PLUS en neemt Kamerzetel mee

In de praktijk schrijft een partij de inbreng en stuurt die ter controle langs de andere partijen. “Zij kijken het na en als ze zich daar in kunnen vinden, dan is mijn bijdrage ook namens hen”, zegt Den Haan. “Zo is de burger ervan verzekerd dat wij echt tot het uiterste gaan om ons werk zo goed mogelijk te doen”, vat Van der Plas het samen.

Tot zes zetels

Inmiddels neemt ook DENK vaak deel aan het overleg. “Binnenkort doet ook JA21 mee, en Wybren van Haga wil aanhaken. We hebben ook Volt en de SGP aangeschreven. Het zijn de partijen tot zes zetels die mee kunnen doen.” SGP-leider Kees van der Staaij heeft desgevraagd nog weinig belangstelling. “Ik dacht dat het vooral de wat meer linkse partijen waren die daaraan deelnamen”, zegt hij.

Lees: Terwijl de politiek goede voornemens blijft uitpoepen, loopt de rest van het land vast AD 17.10.2021

Lees: Hierover houden de hoofdrolspelers in de formatie de kaken op elkaar NOS 16.10.2021

Lees: Partijleiders onderhandelen in Catshuis verder over formatie Telegraaf 16.10.2021

Lees: Partijleiders onderhandelen in Catshuis verder over formatie MSN 16.10.2021

Lees: Het kleinefractieberaad: ‘kleintjes’ in Kamer werken samen om meer te bereiken MSN 16.10.2021

Lees: Het kleinefractieberaad: ‘kleintjes’ in Kamer werken samen om meer te bereiken  RTL 16.10.2021

Lees: Informateurs spreken leiders formatiepartijen zaterdag op Catshuis MSN 14.10.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

oktober 17, 2021 Posted by | Uncategorized | 4 reacties