Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

GroenLinks-Kamerlid Snels stapt op vanwege samenwerking PvdA

GroenLinks-kamerlid Bart Snels stopt als Tweede Kamerlid omdat hij het niet eens is met de samenwerking van zijn partij met de PvdA. Snels is de financieel woordvoerder van de partij en een van de vertrouwelingen van GroenLinks-leider Klaver. Woensdag 27 oktober is zijn laatste dag.

Na de Tweede Kamerverkiezingen zijn de linkse partijen GroenLinks en PvdA steeds nauwer gaan samenwerken. Dat zint Snels geenszins, licht hij toe in de brief waarin hij zijn vertrek bekendmaakt aan Kamervoorzitter Bergkamp. Hij spreekt over “kiezersbedrog”.

Bart Snels niet de enige met kritiek

Nu een directe vertrouweling van Jesse Klaver de koers van de GroenLinks-leider hekelt, raakt dat zijn positie. En dan moeten de verkiezingen voor de gemeenteraden nog komen.

Tegelijkertijd hebben de partijleden onlangs wel een overweldigende steun gegeven aan samenwerking met de PvdA, dus het is ook niet zo dat Snels de mening van een groot deel van de achterban vertolkt. Het vertrek kan wel opgevat worden als kritiek op partijleider Klaver, die sinds de zomer voor 100 procent deze koers heeft ingezet en er ook volledig achter is gaan staan.”

profielfoto

Bart Snels @bartsnels

Afbeelding
Afbeelding

Zojuist heb ik Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, deze brief gestuurd. Ik treed af als Kamerlid. Dat was een moeilijk besluit. Het was een eer om dit ambt te mogen vervullen.

Per brief – en bij verrassing – trok Tweede Kamerlid Bart Snels gisteravond een streep in het zand. De financieel woordvoerder van de partij, stapt per direct op. En in zijn beweegredenen zat onversneden kritiek op leider Klaver

Lees ook;

GroenLinks-Kamerlid vertrekt uit onvrede over links blok met PvdA: ‘Dit is kiezersbedrog’

Want Snels heeft grote bezwaren tegen de nauwe samenwerking van GroenLinks met PvdA. Juist die kongsi zette die twee partijen buiten de formatie: het was VVD en CDA té links. Heeft de partij zo wéér eens naast regeringsdeelname gegrepen? Want in 2006 liet de partij ChristenUnie ‘voorgaan’, aldus Snels, in 2017 haakte het af vanwege het onderwerp migratie. En nu was de bijna-fusie met de PvdA spelbreker.

Maar wat, vraagt Snels zich af, moet hij eigenlijk met de PvdA, een partij ‘in crisis’, zoals hij in z’n afscheidsbrief schreef? ,,Het is me niet duidelijk waar de PvdA voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven, spreekt me niet aan.”

Het is een atypisch geluid, want Klavers fractie leek sinds de aankondiging van de samenwerking met de PvdA een gesloten rij. Bovendien maakte Klaver al vóór de Tweede Kamerverkiezing in maart duidelijk dat hij alleen sámen met een andere linkse partij in een kabinet zou stappen.

Kritiek

Toch: in augustus, toen de innige band met de PvdA-fractie werd bekendgemaakt, klonk er ook al kritiek. PvdA-lid Yuri Nikerk, die overstapte van GroenLinks naar PvdA, noemde zijn partij ‘heel anders dan GroenLinks’. Het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Jenneke van Pijpen noemde de focus op de PvdA ‘jammer’. Zij zag liever dat er ook wordt samengewerkt met de SP en de Partij voor de Dieren.

Criticasters wezen erop dat de partijen minder op elkaar zijn gaan lijken. GroenLinks schoof de laatste jaren juist op naar het midden, terwijl PvdA in het verkiezingsprogramma een lastenverzwaring van 42 miljard euro voor bedrijven opnam. Dat was zelfs GroenLinks te gortig. Om die reden bereikte Snels met Prinsjesdag ook geen overeenstemming over een tegenbegroting met de PvdA.

Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens een debat in met Lilianne Ploumen (PvdA).
Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens een debat in met Lilianne Ploumen (PvdA). © ANP

Was Klaver in augustus al attent op de twijfels in de achterban? Hij zei toen: ,,Ik snap dat sommige mensen denken: wat gebeurt er met mijn cluppie? Maar de eigenheid van GroenLinks gaat niet weg.”

Snels lijkt tegelijk te constateren dat hij met zijn weerstand tot een – zoals hij schrijft – ‘minderheid’ behoorde. Eerder werden er bij de partijcongressen van GroenLinks al moties aangenomen die opriepen tot nauwere samenwerking met de PvdA in de aanloop naar de verkiezingen én de formatie.

Pamflet

Bart Snels , vorige week nog in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.
Bart Snels , vorige week nog in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. © Hollandse Hoogte / ANP

Snels lijkt op het eerste gezicht dus een alleenstaande dissident in de partij. Maar volgens partij-ingewijden is dat niet zo . Er is een breed gedragen gevoel onder leden dat ze een fusie met de PvdA worden ‘ingerommeld’. Een collectief genaamd Nieuw Kritisch GroenLinks kwam met een pamflet over de ‘hiërarchische’ manier waarop er onder Jesse Klaver leiding wordt gegeven aan GroenLinks. Een voorbeeld was deze zomer.  Intern was er kritiek dat de partij één onderhandelingsdelegatie met de PvdA wilde vormen voor de formatie. Waar de PvdA-leden daarover mochten stemmen, konden de GroenLinks-leden alleen vragen stellen.

En niet alleen de samenwerking met de PvdA leidt tot gemor. Dat Klaver er tot twee maal toe niet in is geslaagd de partij te laten deelnemen aan een nieuw kabinet, zowel in 2017 als nu, zorgt voor aanzwellende kritiek. Kritiek die volgens partijprominenten lang is ingeslikt in de hoop dat deelname deze formatie alsnog zou lukken. Maar nu de partij weer buiten de boot valt, juist doordat Klaver vasthield aan de PvdA, zal die kritiek luider gaan klinken, is de verwachting. Binnen de partij was zelfs te horen dat Klaver maar moest opstappen als hij er niet in zou slagen GroenLinks het kabinet in te loodsen. Hij was niettemin stellig toen dat faalde: ,,Nee, ik blijf.”

Tegelijk neemt de druk toe nu de gemeenteraadsverkiezingen in maart dichterbij komen. Bij kritische GroenLinks-leden is de verwachting dat de discussie over Klavers partijleiderschap na de gemeenteraadsverkiezingen gaat oplaaien, als de resultaten tegenvallen. En die dreiging is reëel: in 2018 deed de partij het zó goed, dat het bijna alleen maar kan tegenvallen. De peilingen wijzen daar ook op.

Een nieuwe verkiezingsnederlaag – en twee keer misgelopen regeringsdeelname – zou wel eens voor verzuring kunnen zorgen.

Lees: PvdA en GroenLinks hebben elkaar gevonden: ‘De samenwerking op links gevierd’ AD 28.10.2021

Lees: GL-leider Klaver na geruchtmakend afscheid Snels: ’Zijn woorden, die laat ik volledig bij hem’ Telegraaf 26.10.2021

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

Zie ook: De terugkeer van de PvdA ???? – deel 3

Zie ook: Onrust bij GroenLinks – “Nieuw Kritisch GroenLinks” laat van zich horen !!!

Zie: Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP definitief !!??……… of toch maar Fusie???

Zie: Niet alleen de PvdA heeft een probleem op links !!

zie: Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-D66 definitief ???

zie; Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

Zie: Toch maar de Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-PvdD-D66 !?!?!?

Zie ook: Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

zie verder : Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !!!

zie dan ook; Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

zie ook nog: Lijstverbinding PvdA, GroenLinks, SP ??

en zie ook: PvdA-Plus is linkse samenwerking met PvdA + Groenlinks + SP + D66 !!!

zie verder dan ook: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente – deel 2

en dan ook nog: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente !?!?!? deel 1

en zie ook: Manifest Linkse oppositie SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV

zie ook deze nog: Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA, SP en ook D66 Samen ?

zie verder dan ook nog: Een Links Den Haag – samenwerking SP, Groenlinks en PvdA

zie ook deze dan nog: Geen Samenwerking PvdA, Groenlinks, SP en D66 ?

en zie verder ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

Bart Snels (GroenLinks) in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.
Bart Snels (GroenLinks) in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.Foto Lex van Lieshout/ANP 

Vertrek Bart Snels pijnlijk voor Jesse Klaver

NRC 15.10.2021 Met het plotselinge vertrek van Bart Snels verliest de Tweede Kamer niet alleen een kundig Kamerlid. Het is ook pijnlijk voor GroenLinks, want zijn afscheidsbrief legt interne kritiek op het leiderschap van Jesse Klaver bloot.

„Dit is de moeilijkste brief die ik ooit heb moeten schrijven”, schreef Bart Snels donderdagavond in zijn afscheidsbrief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het bericht dat Snels even voor half negen ook op Twitter zette, was evenzeer moeilijk voor zijn fractiegenoten van GroenLinks. Zij hadden het plotselinge vertrek van hun financieel woordvoerder niet zien aankomen. Betrokkenen zeggen „totaal verrast” te zijn.

Ook inhoudelijk is de brief van twee A4’tjes hard bij GroenLinks aangekomen. Snels (54 jaar, Kamerlid sinds 2017) veegt in niet mis te verstane woorden de vloer aan met twee dingen. Allereerst de steeds hechtere samenwerking met de Partij van de Arbeid – „Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan.”

En helemaal pijnlijk: het leiderschap van Jesse Klaver. „Ik heb […] gemerkt dat ik steeds minder ruimte kreeg van de fractieleiding om deel te nemen aan dit gesprek. Het zou goed zijn als de fractie eens het gesprek voert hoe besluiten worden genomen en wat de zeggenschap is van Kamerleden over de werkwijze van de fractie en de samenstelling van het fractiebestuur.”

Liberaal-sociaal profiel

Uit de brief van Snels spreekt niet alleen boosheid over de gang van zaken binnen de fractie maar ook frustratie over de geïsoleerde positie die hij daarin heeft gekregen. Sinds hij in 2015 door de toen net aangestelde partijleider Klaver werd teruggehaald naar Den Haag, behoorde Snels tot het kleine ploegje naaste adviseurs. Eerst als matig bezoldigd fractiemedewerker – het budget was op – en vanaf maart 2017 als verkozen Kamerlid. Hij was voor zijn trouwe diensten als politiek adviseur en creatief tekstschrijver beloond met een hoge plek op de kandidatenlijst.

Lees ook: Zien leden van GroenLinks en PvdA het linkse blok wel zitten?

Ondanks hun leeftijdsverschil – Snels zat ooit in Roosendaal nog in de klas bij de moeder van Klaver – raakten de twee ook goed bevriend. Tijdens de verkiezingscampagne van 2017 was Snels altijd in de buurt van de partijleider te vinden en hij kreeg op de gang in het (oude) Tweede Kamergebouw een kamer vlak naast die van de fractievoorzitter.

Dit jaar verloor Snels zijn plaats in ‘team Jesse’. Klaver trok in de campagne en vooral na de verkiezingsnederlaag van maart (van 14 naar 8 zetels) in het formatieproces meer naar anderen in top van de fractie, waaronder de nieuwe nummer 2: Corinne Ellemeet. Politiek schoof GroenLinks dit jaar meer naar links, zowel in het verkiezingsprogramma als in de vaak door Klaver uitgesproken wens om nauwer met andere linkse partijen samen te werken. Ook daardoor merkte Snels dat hij hoe langer hoe minder zijn stempel op de koers van de partij kon drukken. Hij heeft immers een liberaal-sociaal profiel, wat al bleek toen hij ruim tien jaar geleden hoofd voorlichting van de Tweede Kamerfractie was, onder leiding van Femke Halsema.

Regeren met of zonder PvdA

Snels was deze zomer niet de enige die intern grote moeite had met het samen optrekken met de PvdA in het formatieproces. Hij vond – en beschreef dat donderdag ook in zijn ontslagbrief – dat GroenLinks hoe dan ook had moeten gaan regeren, met of zonder de PvdA. Hij vond het „vastkoppelen” aan de sociaaldemocraten strategisch en inhoudelijk een verkeerde keuze.

Bij de PvdA hebben ze nooit precies begrepen waarom, maar voelden ze wel dat Snels iets hartgrondigs tegen hen heeft. Zij voelden groot ongenoegen dat Snels als initiatiefnemer van het parlementaire onderzoek naar de Toeslagenaffaire, in de zomer van 2020, aandrong op het onder ede bevragen van toenmalig PvdA-leider Lodewijk Asscher en dat dat ook nog vóór de verkiezingen moest plaatsvinden. Het droeg mede bij aan het terugtreden van Asscher als lijsttrekker in januari. De PvdA heeft de onvrede hierover proberen in te slikken. Maar Snels bleef uitstralen dat hij weinig met de PvdA op heeft.

Bij een congrescentrum in de bossen van Soesterberg houden GroenLinks en de PvdA een gezamenlijke heidag.Foto David van Dam

Hoewel de formatie over links voorlopig is mislukt – VVD, D66 en CDA onderhandelen inmiddels met de ChristenUnie over een nieuwe regeerakkoord – heeft de GroenLinksfractie besloten, zonder Snels’ instemming, om de samenwerking met de PvdA voort te zetten. Al is nog lang niet duidelijk hoe intensief precies.

Bart Snels beschouwt dat als een vorm van „kiezersbedrog”, schreef hij, omdat de kiezers van GroenLinks op het GroenLinks-programma hebben gestemd. „Mijn stem in de Kamer is gebaseerd op een GroenLinks-mandaat, niet op een mandaat dat gedeeld wordt met de PvdA.” Hij gaat hier voorbij aan het feit dat Klaver al in de campagne nadrukkelijk op linkse samenwerking aanstuurde – er was een gezamenlijke poster met de voornamen van de lijsttrekkers van PvdA, SP en D66.

Partijgenoten, ook degenen die ideologisch niet tot zijn kring behoren, betreuren intussen het vertrek van een deskundig Kamerlid. Snels was een niet al te opvallende parlementariër maar hij streed inhoudelijk en succesvol tegen onder meer belastingontwijking door multinationals. Met zijn initiatiefwet om multinationals die Nederland verlaten nog achterstallige dividendbelasting te laten betalen haalde hij de internationale financiële pers. Vrij recent loodste hij een andere initiatiefwet door Eerste Kamer, de Wet open overheid, die geheel passend in de actuele roep om een nieuwe bestuurscultuur de rijksoverheid oproept tot meer transparantie. Partner bij dit wetsvoorstel was Kamerlid Joost Sneller, van zijn gedroomde coalitiepartner D66.

Jesse Klaver (GroenLinks) op het Plein in Den Haag.

Vertrek Snels raakt positie Klaver, volgens ingewijden is hij niet de enige met kritiek

AD 15.10.2021 Nu een directe vertrouweling van Jesse Klaver de koers van de GroenLinks-leider hekelt, raakt dat zijn positie. En dan moeten de verkiezingen voor de gemeenteraden nog komen.

Per brief – en bij verrassing – trok Tweede Kamerlid Bart Snels gisteravond een streep in het zand. De financieel woordvoerder van de partij, stapt per direct op. En in zijn beweegredenen zat onversneden kritiek op leider Klaver

Lees ook;

GroenLinks-Kamerlid vertrekt uit onvrede over links blok met PvdA: ‘Dit is kiezersbedrog’

Want Snels heeft grote bezwaren tegen de nauwe samenwerking van GroenLinks met PvdA. Juist die kongsi zette die twee partijen buiten de formatie: het was VVD en CDA té links. Heeft de partij zo wéér eens naast regeringsdeelname gegrepen? Want in 2006 liet de partij ChristenUnie ‘voorgaan’, aldus Snels, in 2017 haakte het af vanwege het onderwerp migratie. En nu was de bijna-fusie met de PvdA spelbreker.

Maar wat, vraagt Snels zich af, moet hij eigenlijk met de PvdA, een partij ‘in crisis’, zoals hij in z’n afscheidsbrief schreef? ,,Het is me niet duidelijk waar de PvdA voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven, spreekt me niet aan.”

Het is een atypisch geluid, want Klavers fractie leek sinds de aankondiging van de samenwerking met de PvdA een gesloten rij. Bovendien maakte Klaver al vóór de Tweede Kamerverkiezing in maart duidelijk dat hij alleen sámen met een andere linkse partij in een kabinet zou stappen.

Kritiek

Toch: in augustus, toen de innige band met de PvdA-fractie werd bekendgemaakt, klonk er ook al kritiek. PvdA-lid Yuri Nikerk, die overstapte van GroenLinks naar PvdA, noemde zijn partij ‘heel anders dan GroenLinks’. Het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Jenneke van Pijpen noemde de focus op de PvdA ‘jammer’. Zij zag liever dat er ook wordt samengewerkt met de SP en de Partij voor de Dieren.

Criticasters wezen erop dat de partijen minder op elkaar zijn gaan lijken. GroenLinks schoof de laatste jaren juist op naar het midden, terwijl PvdA in het verkiezingsprogramma een lastenverzwaring van 42 miljard euro voor bedrijven opnam. Dat was zelfs GroenLinks te gortig. Om die reden bereikte Snels met Prinsjesdag ook geen overeenstemming over een tegenbegroting met de PvdA.

Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens een debat in met Lilianne Ploumen (PvdA).
Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens een debat in met Lilianne Ploumen (PvdA). © ANP

Was Klaver in augustus al attent op de twijfels in de achterban? Hij zei toen: ,,Ik snap dat sommige mensen denken: wat gebeurt er met mijn cluppie? Maar de eigenheid van GroenLinks gaat niet weg.”

Snels lijkt tegelijk te constateren dat hij met zijn weerstand tot een – zoals hij schrijft – ‘minderheid’ behoorde. Eerder werden er bij de partijcongressen van GroenLinks al moties aangenomen die opriepen tot nauwere samenwerking met de PvdA in de aanloop naar de verkiezingen én de formatie.

Pamflet

Bart Snels , vorige week nog in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.
Bart Snels , vorige week nog in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. © Hollandse Hoogte / ANP

Snels lijkt op het eerste gezicht dus een alleenstaande dissident in de partij. Maar volgens partij-ingewijden is dat niet zo . Er is een breed gedragen gevoel onder leden dat ze een fusie met de PvdA worden ‘ingerommeld’. Een collectief genaamd Nieuw Kritisch GroenLinks kwam met een pamflet over de ‘hiërarchische’ manier waarop er onder Jesse Klaver leiding wordt gegeven aan GroenLinks. Een voorbeeld was deze zomer.  Intern was er kritiek dat de partij één onderhandelingsdelegatie met de PvdA wilde vormen voor de formatie. Waar de PvdA-leden daarover mochten stemmen, konden de GroenLinks-leden alleen vragen stellen.

En niet alleen de samenwerking met de PvdA leidt tot gemor. Dat Klaver er tot twee maal toe niet in is geslaagd de partij te laten deelnemen aan een nieuw kabinet, zowel in 2017 als nu, zorgt voor aanzwellende kritiek. Kritiek die volgens partijprominenten lang is ingeslikt in de hoop dat deelname deze formatie alsnog zou lukken. Maar nu de partij weer buiten de boot valt, juist doordat Klaver vasthield aan de PvdA, zal die kritiek luider gaan klinken, is de verwachting. Binnen de partij was zelfs te horen dat Klaver maar moest opstappen als hij er niet in zou slagen GroenLinks het kabinet in te loodsen. Hij was niettemin stellig toen dat faalde: ,,Nee, ik blijf.”

Tegelijk neemt de druk toe nu de gemeenteraadsverkiezingen in maart dichterbij komen. Bij kritische GroenLinks-leden is de verwachting dat de discussie over Klavers partijleiderschap na de gemeenteraadsverkiezingen gaat oplaaien, als de resultaten tegenvallen. En die dreiging is reëel: in 2018 deed de partij het zó goed, dat het bijna alleen maar kan tegenvallen. De peilingen wijzen daar ook op.

Een nieuwe verkiezingsnederlaag – en twee keer misgelopen regeringsdeelname – zou wel eens voor verzuring kunnen zorgen.

GroenLinks-Kamerlid Snels stapt op vanwege samenwerking PvdA

NOS 14.10.2021 Bart Snels van GroenLinks stopt als Tweede Kamerlid omdat hij het niet eens is met de samenwerking van zijn partij met de PvdA. Snels is de financieel woordvoerder van de partij en een van de vertrouwelingen van GroenLinks-leider Klaver. Woensdag 27 oktober is zijn laatste dag.

Na de Tweede Kamerverkiezingen zijn de linkse partijen GroenLinks en PvdA steeds nauwer gaan samenwerken. Dat zint Snels geenszins, licht hij toe in de brief waarin hij zijn vertrek bekendmaakt aan Kamervoorzitter Bergkamp. Hij spreekt over “kiezersbedrog”.

Opportunistische stijl

“Het zijn twee verschillende partijen, met verschillende kiezersgroepen en een verschillende manier van politiek bedrijven”, aldus Snels. Hij vindt dat de PvdA zich in net zo’n grote crisis bevindt als het CDA. “Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven staat mij niet aan.”

NOS-verslaggever Lars Geerts: kritiek op koers partijleider Klaver

“Het besluit van Snels betekent dat er geenzins eensgezindheid is in de fractie over een fusie met de PvdA. Een deel van de fractie had zijn zinnen gezet op deelname aan een kabinet en de fractie had zich daar voor de verkiezingen ook op voorbereid. Uit het vertrek van Snels blijkt de teleurstelling dat GroenLinks de kans heeft verspild op meebesturen.

Tegelijkertijd hebben de partijleden onlangs wel een overweldigende steun gegeven aan samenwerking met de PvdA, dus het is ook niet zo dat Snels de mening van een groot deel van de achterban vertolkt. Het vertrek kan wel opgevat worden als kritiek op partijleider Klaver, die sinds de zomer voor 100 procent deze koers heeft ingezet en er ook volledig achter is gaan staan.”

profielfoto

Bart Snels @bartsnels

Afbeelding
Afbeelding

Zojuist heb ik Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, deze brief gestuurd. Ik treed af als Kamerlid. Dat was een moeilijk besluit. Het was een eer om dit ambt te mogen vervullen.

Snels vindt dat GroenLinks door de koppeling aan de PvdA een plek in het kabinet misloopt en daardoor een kans heeft verspeeld om bestuursverantwoordelijkheid te nemen en GroenLinks-plannen uit te voeren, zo blijkt uit de brief.

PvdA-leider Ploumen en GroenLinks-leider Klaver hebben de afgelopen maanden in de formatiegesprekken steeds duidelijker gemaakt dat ze alleen samen in een kabinet wilden. De VVD en het CDA bleven tegen deze “linkse wolk” en nu wordt gewerkt aan een formatie van een kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Als die formatiegesprekken slagen, blijven de twee linkse partijen dus in de oppositie.

Vier jaar geleden weigerde GroenLinks uiteindelijk in een kabinet te stappen vanwege een te streng migratiebeleid en daar kon Snels zich ook al niet in vinden. “In 2017 braken we zelf de onderhandelingen af en nu in 2021, hoewel de formatie nog niet is afgerond, hebben we ons vastgekoppeld aan de PvdA, terwijl duidelijk was dat een vierpartijencoalitie de meest waarschijnlijke uitkomst zou zijn,” schrijft Snels. “Klimaatverandering en ongelijkheid aanpakken, dat moet nu gebeuren. Niet na de volgende verkiezingen.”

Gesprek

Ook uit Snels scherpe kritiek op het gebrek aan ruimte binnen de fractieleiding om te discussiëren over samenwerking met de PvdA. “Het zou goed zijn als de fractie eens het gesprek voert over hoe besluiten worden genomen en wat de zeggenschap is van Kamerleden over de werkwijze van de fractie en de samenstelling van het fractiebestuur.”

In een tweet bedankt GroenLinks-leider Klaver het vertrekkende Kamerlid.

profielfoto

Jesse Klaver @jesseklaver

Bedankt voor alles wat je voor GroenLinks en voor mij persoonlijk betekend hebt de afgelopen jaren @bartsnels. Ik ga onze samenwerking enorm missen, maar ik weet zeker dat onze paden, zoals ze dat al vaker hebben gedaan, weer zullen kruisen.

In de twee pagina’s tellende brief is Snels ook niet mild over de gang van zaken in de Haagse politiek waar het “alleen nog lijkt te gaan om het beschadigen van anderen”. Hij vindt dat Kamerleden zich schuldig maken aan destructieve politiek. “Dit is het grote taboe in het debat over de politieke bestuurscultuur: de wijze waarop de Kamer zelf functioneert.”

Snels kwam in 2017 in de Tweede Kamer en stond bij de verkiezingen eerder dit jaar op plaats 6 van de kandidatenlijst. De econoom Snels was voor zijn politieke carrière onder meer journalist, universitair docent en publicist en werd gerekend tot de links-liberale vleugel van de partij. Hij is ook lid geweest van D66 en zat in 2012 in het campagneteam van de toenmalige D66-leider Alexander Pechtold.

Bart Snels

GroenLinks-Kamerlid vertrekt uit onvrede over links blok met PvdA: ‘Dit is kiezersbedrog’

AD 14.10.2021 GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapt uit het parlement vanwege de verregaande samenwerking met de PvdA. De financieel woordvoerder is tegen het linkse blok, maar vond geen gehoor bij partijgenoten. Hij geeft zijn zetel terug. Zijn vertrek is een gevoelige tik voor partijleider Klaver.

Snels heeft zijn vertrek zojuist bekendgemaakt via Twitter. Sinds de zomer houden GroenLinks en PvdA elkaar stevig vast, de partijen werken innig samen, gingen samen de pre-formatiegesprekken in en weigerden zonder de ander te starten met coalitieonderhandelingen. 

Dat zint Snels niet. Zo mist GroenLinks de kans om de klimaat-agenda uit te voeren, ook ziet het Kamerlid niet in wat zijn partij te zoeken heeft bij de PvdA, een partij ‘in crisis’. ,,Het is me niet duidelijk waar de PvdA voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt me niet aan. GroenLinks is de partij van de toekomst.”

Afbeelding


Bart Snels@bartsnels

Zojuist heb ik Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, deze brief gestuurd. Ik treed af als Kamerlid. Dat was een moeilijk besluit. Het was een eer om dit ambt te mogen vervullen.

Afbeelding
Afbeelding

8:27 PM · Oct 14, 20211.9K552

Ook baalt hij ervan dat zijn GroenLinks niet solo een poging waagde om een coalitie te vormen met VVD, D66 en CDA. ,,Ik betreur het dat we op landelijk niveau niet doen wat lokale GroenLinksers wel doen: verantwoordelijkheid nemen. Dat moet nu gebeuren.”

Snels kwam intern blijkbaar in het nauw, voelde zich weinig gehoord en ziet uiteindelijk geen andere uitweg dan de uitgang, zo schrijft hij. ,,De kiezers stemden op GroenLinks, nu er zo samengewerkt wordt met de PvdA zie ik dat als kiezersbedrog (…) Bij mijn GroenLinks-mandaat past niet dat ik afhankelijk wordt gemaakt van stijl en stemgedrag van de PvdA. Daarom treed ik af.” Oud-Kamerlid Suzanne Kröger komt nu als eerste in aanmerking om Snels op te volgen. 

Klaver

Partijleider Jesse Klaver bedankt het Kamerlid voor de bewezen diensten, maar het vertrekt is een gevoelige tik voor diens partijleiderschap. Klaver klonk zich -nog voor de verkiezingen vast aan de PvdA- terwijl dat de twee partijen uiteindelijk buitenspel zette in de formatie. Snels geeft dit dus ook op als voornaamste reden van zijn vertrek.

Afbeelding

Jesse Klaver@jesseklaver

Bedankt voor alles wat je voor GroenLinks en voor mij persoonlijk betekend hebt de afgelopen jaren @bartsnels. Ik ga onze samenwerking enorm missen, maar ik weet zeker dat onze paden, zoals ze dat al vaker hebben gedaan, weer zullen kruisen.8:35 PM · Oct 14, 202112993

Het vertolkt de mogelijk bredere teleurstelling binnen de partij dat GroenLinks nu, net als in 2017, buiten de boot valt als het gaat om regeringsdeelname. Destijds was het de migratiekoers van het beoogde nieuwe kabinet, maar nu dus de tactische keuze van Klaver om een samenwerking met de PvdA op te zetten. En, zo schrijft Snels: ,,In 2006 lieten we ChristenUnie voorgaan.”

D66

In het verleden maakte Snels er geen geheim van dat hij tot de politieke vleugel van GroenLinks behoorde die vurig pleitte voor samenwerking met D66, een partij waar hij een verleden heeft. In 2011 al stelde hij voor dat die partij met GroenLinks zou moeten samenwerken om ‘het vastzittende oude politieke midden te vernieuwen’. Hij stelde toen al voor, bijvoorbeeld, om het ontslagrecht te versoepelen, iets waar de PvdA mordicus tegen was. Snels werkte daarna ook samen met D66-leider Alexander Pechtold, in de campagne voor de verkiezingen in 2012 – en hij was de auteur van diens boek ‘Henk, Ingrid & Alexander’ waarvoor Pechtold in gesprek ging met PVV-stemmers.

GroenLinks-Kamerlid Snels stopt uit onvrede over samenwerking met PvdA

GroenLinks-Kamerlid Snels stopt uit onvrede over samenwerking met PvdA

NU 14.10.2021 Bart Snels stopt als Tweede Kamerlid namens GroenLinks. Als belangrijkste reden noemt hij de samenwerking van zijn partij met de PvdA, die in zijn ogen zeer verschilt van GroenLinks.

Snels heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp over zijn besluit ingelicht. Hij is vanaf 27 oktober geen Kamerlid meer, schrijft hij in een brief aan de Kamervoorzitter.

“Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan”, onderbouwt Snels zijn besluit. Het Kamerlid zegt wat betreft de samenwerking met de PvdA binnen zijn fractie “in een minderheidspositie” terechtgekomen te zijn. De samenwerking moet volgens Snels worden aangegaan op voordracht van de leden van GroenLinks en niet de Tweede Kamerfractie.

Snels was jarenlang financieel woordvoerder van GroenLinks en een vertrouweling van partijleider Jesse Klaver. Klaver bedankt Snels voor alles wat hij voor GroenLinks en voor hem persoonlijk heeft betekend.

Afbeelding
Afbeelding

Zojuist heb ik Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, deze brief gestuurd. Ik treed af als Kamerlid. Dat was een moeilijk besluit. Het was een eer om dit ambt te mogen vervullen.

Afbeelding

bartsnels18:27 – 14 oktober 2021

Lees meer over: GroenLinks  Politiek 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is ANP-438850563.jpg

© ANP Bart Snels vorige week in de Kamer bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

Bart Snels weg als Kamerlid GroenLinks om samenwerking met PvdA: ‘Kiezersbedrog’

MSN 14.10.2021 Bart Snels stapt op als Tweede Kamerlid. Hij zat sinds 2017 namens GroenLinks in de Kamer. Hij voert de samenwerking met de PvdA aan als belangrijkste reden om af te treden.

Daarnaast ‘nam het afgelopen jaar het gevoel van trots af om deel te zijn van dit theater’, schrijft Snels in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. “De Haagse politiek leek alleen nog te gaan over het beschadigen van anderen.”

Destructieve politiek

Snels vindt dat ‘destructieve politiek’ de boventoon is gaan voeren, ‘zelden gericht op iets tot stand brengen in samenwerking met anderen’. Hij bestempelt de manier waarop de Tweede Kamer functioneert als ‘het grote taboe’ in het debat over de politieke bestuurscultuur.

Snels schrijft dat hij ‘inhoudelijke bezwaren’ heeft tegen de samenwerking tussen de Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA. “Het zijn twee zeer verschillende partijen, met verschillende kiezersgroepen en een verschillende manier van politiek bedrijven.”

Kiezersbedrog

Het is hem niet duidelijk waar de PvdA voor staat, schrijft hij, ‘en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan’. Zijn eigen GroenLinks noemt hij ‘de partij van de toekomst’, als ‘urgente groene partij in een tijd waarin de opwarming van de aarde een halt moet worden toegeroepen’. 

Snels vindt dat hij ‘in een minderheidspositie’ is beland. “De leden van GroenLinks hebben mij op de lijst gezet en de leden van GroenLinks hebben het verkiezingsprogramma vastgesteld. Op die lijst en op dat programma hebben de kiezers van GroenLinks een stem uitgebracht. Nu het mij duidelijk is geworden dat de fractie de nauwe samenwerking met de PvdA gaat doorzetten, ervaar ik dat voor mijzelf als een vorm van kiezersbedrog.”

Vertrouweling van Klaver

Snels was jarenlang financieel woordvoerder van GroenLinks en een belangrijke vertrouweling van partijleider Jesse Klaver. Die bedankt Snels op Twitter. “Ik ga onze samenwerking enorm missen, maar ik weet zeker dat onze paden, zoals ze dat al vaker hebben gedaan, weer zullen kruisen.”

Bart Snels weg als Kamerlid GroenLinks om samenwerking met PvdA: ‘Kiezersbedrog’

RTL 14.10.2021 Bart Snels stapt op als Tweede Kamerlid. Hij zat sinds 2017 namens GroenLinks in de Kamer. Hij voert de samenwerking met de PvdA aan als belangrijkste reden om af te treden.

Daarnaast ‘nam het afgelopen jaar het gevoel van trots af om deel te zijn van dit theater’, schrijft Snels in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. “De Haagse politiek leek alleen nog te gaan over het beschadigen van anderen.”

Destructieve politiek

Snels vindt dat ‘destructieve politiek’ de boventoon is gaan voeren, ‘zelden gericht op iets tot stand brengen in samenwerking met anderen’. Hij bestempelt de manier waarop de Tweede Kamer functioneert als ‘het grote taboe’ in het debat over de politieke bestuurscultuur.

Snels schrijft dat hij ‘inhoudelijke bezwaren’ heeft tegen de samenwerking tussen de Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA. “Het zijn twee zeer verschillende partijen, met verschillende kiezersgroepen en een verschillende manier van politiek bedrijven.”

Kiezersbedrog

Het is hem niet duidelijk waar de PvdA voor staat, schrijft hij, ‘en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan’. Zijn eigen GroenLinks noemt hij ‘de partij van de toekomst’, als ‘urgente groene partij in een tijd waarin de opwarming van de aarde een halt moet worden toegeroepen’. 

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Brede steun GroenLinks en PvdA voor samenwerking bij formatie

Snels vindt dat hij ‘in een minderheidspositie’ is beland. “De leden van GroenLinks hebben mij op de lijst gezet en de leden van GroenLinks hebben het verkiezingsprogramma vastgesteld. Op die lijst en op dat programma hebben de kiezers van GroenLinks een stem uitgebracht. Nu het mij duidelijk is geworden dat de fractie de nauwe samenwerking met de PvdA gaat doorzetten, ervaar ik dat voor mijzelf als een vorm van kiezersbedrog.”

Vertrouweling van Klaver

Snels was jarenlang financieel woordvoerder van GroenLinks en een belangrijke vertrouweling van partijleider Jesse Klaver. Die bedankt Snels op Twitter. “Ik ga onze samenwerking enorm missen, maar ik weet zeker dat onze paden, zoals ze dat al vaker hebben gedaan, weer zullen kruisen.”

GL-Kamerlid Snels stopt om links blok met PvdA: ’Kiezersbedrog’

Telegraaf 14.10.2021  GL-Kamerlid Bart Snels stapt op. In een uitgebreide brief laat hij weten dat de linkse samenwerking met de PvdA voor hem de druppel is, en schetst hij hoe hij de laatste tijd met groeiend ongemak zijn functie uitoefende.

Snels heeft ’inhoudelijke bezwaren’ tegen de samenwerking met PvdA, die zijn partij eerder aankondigde in een poging om een plekje aan de onderhandelingstafel te bemachtigen. „Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan”, aldus Snels. Hij noemt de samenwerking ’een vorm van kiezersbedrog’.

Theater

Daarnaast haalt hij fel uit naar de afrekencultuur in de Tweede Kamer. „Het afgelopen jaar nam het gevoel van trots af om deel te zijn van dit theater.”

Afbeelding
Afbeelding

Snels schetst het beeld van een Kamer die weinig constructief in de wedstrijd zit. „De Haagse politiek leek alleen nog maar te gaan om het beschadigen van anderen. Om de haverklap worden bewindslieden voor leugenaar uitgemaakt, worden ambtenaren in het beklaagdenbankje gezet, worden er moties van wantrouwen en afkeuring ingediend.”

De manier waarop de Kamer zelf functioneert, noemt hij ’het grote taboe in het debat over de politieke bestuurscultuur’.

Lokaal

Hij kijkt daarbij ook naar zijn eigen partij. Snels schrijft trots te zijn op wat GL op lokaal niveau doet aan besturen, maar zegt het tegelijkertijd te betreuren dat dat GL nog nooit op landelijk niveau is gelukt.

oktober 15, 2021 - Posted by | Uncategorized

5 reacties

 1. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – tussenstand onderhandelingen 16.10.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 17, 2021

 2. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 18, 2021

 3. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 25, 2021

 4. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 27, 2021

 5. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 28, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: