Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 3

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting%2Bslechte%2Bwerkcultuur.jpg

Angstcultuur bij de Belastingdienst

De werkcultuur bij de Belastingdienst leidt ertoe dat misstanden niet worden gemeld en fouten lastig kunnen worden hersteld. Zo durven ambtenaren problemen niet aan te kaarten uit angst voor hun loopbaan. Ook worden zij niet goed aangestuurd, omdat leidinggevenden geen idee hebben van wat er op de werkvloer speelt.

Daardoor blijven misstanden ongehoord, blijkt uit een nieuw rapport dat is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van het toeslagenschandaal. De bevindingen hebben niet alleen betrekking op de ouders in de toeslagenaffaire, maar kunnen ook anderen treffen.

“Het rapport maakt duidelijk dat we nog niet zijn waar we willen zijn. De signalen van buiten en binnen zijn de basis voor de oplossingen die we nodig hebben”, zegt de Belastingdienst in een reactie aan de NOS. Wel zegt de dienst dat er stappen zijn gezet en dat ze het betreuren dat medewerkers niet eerder naar voren zijn gekomen.

Belastingtelefoon

In het rapport is te lezen dat medewerkers van de Belastingtelefoon niet kunnen afwijken van de werkinstructie die zij hebben ontvangen om vragen van mensen te beantwoorden. Juist die medewerkers krijgen als eerste de schrijnende verhalen te horen, van bijvoorbeeld kinderopvangtoeslagouders. En als zij toch de misstanden bij hun leidinggevenden aankaarten, krijgen zij volgens het rapport vaak de reactie “dat de wet- en regelgeving nu eenmaal zo is”.

‘Onuitvoerbare taak’

Gisteren zei NCF-voorzitter Van der Smissen al dat de afdeling die de compensaties voor toeslagenouders moet regelen klem zit tussen “onrealistische toezeggingen” van de politieke leiding en een “inefficiënte organisatiestructuur”. “Het is een hell of a job en eigenlijk is die onuitvoerbaar met deze politieke druk.” Van der Smissen reageerde daarmee op kritiek van de Nationale Ombudsman dat de klachtenafhandeling van de toeslagenaffaire ernstig tekort schiet.

“Het is een hele hiërarchische organisatie, waarin leidinggevenden vooral willen dat het werk zo snel en makkelijk mogelijk kan worden gedaan. Een kritisch geluid of problemen verstoren dat”, zegt Marianne Wendt van vakbond NCF, de bond voor werknemers van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

“Dat zit heel erg in de manier van leiddinggeven: ze willen geen problemen, geen verstoppingen. Dus het is heel erg op kwantiteit gericht, waardoor er weinig ruimte is voor kwaliteit.”

Ook ontbreekt er kennis binnen de Belastingdienst om problemen op te lossen, stelt het rapport. De fiscus zou kostenbesparing belangrijker vinden dan het aannemen van personeel met voldoende kennis en ervaring om vragen van mensen te beantwoorden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is a5670-belasting.jpg

Tientallen meldingen

Het rapport is opgesteld door twee externe juristen nadat het toeslagenschandaal aan het licht kwam. Zij kregen 55 meldingen binnen in de periode dat zij onderzoek deden naar de werkwijze van de Belastingdienst. De Belastingdienst laat aan de NOS weten dat zij die medewerkers dankbaar zijn, omdat juist met die signalen burgers worden geholpen die in de problemen zitten of dreigen te komen.

“Er wordt niet over gesproken en dus ook niet van geleerd”, aldus Marianne Wendt, vakbondsbestuurder NCF.

Uit het rapport blijkt verder dat medewerkers zich zorgen maken over de compensatie van de toeslagouders. Die zou voor een “aanzienlijk deel” van de gedupeerden “te ruimhartig” zijn, omdat lang niet altijd duidelijk is in hoeverre zij recht hebben op die compensatie. Maar hun leidinggevenden gaan daar niet op in en reageren met “dat uitvoering wordt gegeven aan nu eenmaal gemaakte politieke keuzes”.

De externe juristen geven in het rapport aan dat zij zich niet in dat debat kunnen mengen, maar zij wijzen de fiscus er wel op dat zij op verantwoorde wijze orde op zaken moet stellen voor het vertrouwen van burgers.

Het direct terugdraaien van fouten is volgens het rapport niet mogelijk, omdat de systemen van de Belastingdienst geautomatiseerd zijn. Nieuwe instructies invoeren lijkt niet mogelijk te zijn. De externe juristen raden aan om daarvoor “hoe dan ook een oplossing te vinden”.

Hoe verder?

In het rapport worden verschillende adviezen gegeven om de werkcultuur binnen de Belastingdienst te verbeteren. Maar Wendt verwacht dat dit tijd kost.

“Dat heeft te maken met de onveilige sfeer. Er wordt niet over gesproken en dus ook niet van geleerd. Overigens heb ik niet het idee dat er veel onwelwillende managers zijn, dus dat is niet het probleem. Maar er is tijd en veiligheid nodig om de cultuur te verbeteren binnen de Belastingdienst.”

Andere politieke cultuur in Nederland

Er zijn verregaande hervormingen nodig in wetgeving, uitvoering en rechtspraak om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. Dit stelt de Raad van Europa in een nog vertrouwelijk rapport over de democratie en de rechtstaat in Nederland, dat is ingezien door RTL Nieuws en Trouw.

In het concept-rapport worden naar aanleiding van de toeslagenaffaire harde noten gekraakt over een politieke en ambtelijke cultuur waarin informatie werd achtergehouden en Kamerleden in hun werk gehinderd worden door coalitiedwang.

Deze bestuurlijke houding moet veranderen, stelt het rapport: “Het zou als acceptabel en eigenlijk als normaal moeten worden gezien dat Kamerleden van coalitiepartijen het parlement als instituut vertegenwoordigen en dat het deelnemen aan parlementaire controle geen daad van deloyaliteit is.”

De Raad van Europa is ook kritisch over het functioneren van de Tweede Kamer zelf. Die zou als medewetgever bij het opstellen van de wet over het toeslagenstelsel onvoldoende hebben gelet op de basisprincipes van behoorlijk bestuur, zoals redelijkheid en billijkheid.

Wat is de Raad van Europa?

De zogeheten Commissie van Venetië van de Raad van Europa heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar het functioneren van de rechtsbescherming in ons land. In het concept-rapport worden naar aanleiding van de toeslagenaffaire harde noten gekraakt over een politieke en ambtelijke cultuur waarin informatie werd achtergehouden en Kamerleden in hun werk gehinderd worden door coalitiedwang.

De Raad van Europa staat overigens los van de Europese Unie. Het is een organisatie waar ongeveer alle Europese landen deel van uitmaken: 47 in totaal. Het is een mensenrechtenorganisatie, die is opgericht na de Tweede Wereldoorlog, met het doel om elkaar bij de les te houden als het gaat om het democratisch functioneren.

NOS-correspondent Sander van Hoorn in Brussel spreekt van snoeiharde kritiek van de Raad van Europa, die door de Tweede Kamer zeker naar voren gebracht zal worden. “Dit zijn niet zomaar een paar puntjes van: het had wel wat beter gekund. Nee, dit zijn echt fundamentele vragen over hoe je de burger beschermt tegen de grillen van de overheid.”

De Kamer vroeg naar aanleiding van de toeslagenaffaire ook om een onderzoek naar de Belastingdienst. Dat is gedaan door twee externe juristen. Zij concluderen dat er een angstcultuur heerst bij de fiscus, die het voorkomen en melden van misstanden bemoeilijkt. Ambtenaren die kritiek willen uiten, zijn beducht dat ze hun loopbaan in gevaar brengen.

Het rapport over de Belastingdienst is vanmiddag naar de Tweede Kamer verstuurd, NRC schreef er gisteravond al over. Medewerkers van de Belastingtelefoon die schrijnende verhalen van burgers doorgeven aan leidinggevenden, krijgen te horen dat “de wet- en regelgeving nou eenmaal zo is”. Volgens het rapport lijken management en medewerkers in gescheiden werelden te leven.

Staatssecretarissen willen open cultuur

In een reactie schrijven de demissionaire staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen aan de Kamer dat “het vanzelfsprekend moet zijn dat medewerkers zich veilig voelen om tijdig signalen af te geven en dat zij binnen redelijke termijnen horen wat daarmee gebeurt”. Maar ze erkennen dat dat nog niet altijd het geval is. “Wij blijven ons dan ook onverminderd inzetten om een open en inclusieve cultuur te realiseren”, schrijven Vijlbrief en Van Huffelen.

Dinsdagavond 12.10.2021 debatteerde de Kamer met het kabinet over de hersteloperatie na de affaire met de kinderopvangtoeslag. Gisteren leverde ook de Nationale ombudsman zware kritiek op het verloop van die operatie. “Ouders lopen nog steeds vast, het herstel gaat traag en het systeem is te ingewikkeld“, zei hij.

Advocaten toeslagenaffaire zeggen werk niet te kunnen doen

Advocaten die gedupeerden van de toeslagenaffaire bijstaan, zeggen niet in staat te zijn hun werk goed uit te voeren. Dat komt volgens hen doordat ze tegen “talloze problemen en hindernissen” aanlopen, waardoor de bijstand onder druk komt te staan, zo schrijven enkele advocaten namens ongeveer 220 collega’s in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

In 2013 wilde de overheid fraude harder aanpakken. Bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag. In de jaren daarna werden tienduizenden mensen onterecht door de Belastingdienst bestempeld als fraudeur.

Voordat advocaten het dossier van hun cliënt kunnen inzien, is er een wachttijd die inmiddels is opgelopen naar 24 maanden, zo staat in de brief. Daarbij worden delen niet volledig of deels gecensureerd aangeleverd. Om cliënten bij te staan, moeten de advocaten volledige toegang hebben tot de dossiers, zo schrijven zij.

Verder willen de advocaten dat er een team bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHG) van de Belastingdienst komt die hen bij vragen direct te woord staat. “Normaal is er een nummer waar wij als professionals terechtkunnen en dan word je gelijk geholpen. Nu moeten wij de gewone servicelijn bellen. Die mensen kunnen de gedupeerden zelf al niet helpen”, zegt initiatiefneemster van de brandbrief advocaat Khadija Bozia.

De mensen in dat gewenste team moeten de bevoegdheid hebben binnen 24 uur een dossier in te zien en te kunnen ‘escaleren’, zodat er snel gehandeld kan worden. “Bijvoorbeeld bij een dreiging van uithuisplaatsing van een kind”, aldus Bozia.

Politiek

Zie ook: Simpel uitgelegd: Zo zat het met de toeslagenaffaire

‘Kabinet moet budget vrijmaken voor schade-experts’

Verder moet het kabinet budget vrijmaken om hulp van schade-experts in te roepen. Voor de advocaten die de gedupeerden bijstaan, is het “nattevingerwerk” om de hoogte van het “immateriële schadebedrag” te bepalen, omdat zij daar niet bekwaam in zijn.

“Bijvoorbeeld de hoogte van psychische schade: door een echtscheiding, discriminatie, ontslag, door op een zwarte lijst te komen, getreiterd te zijn door de Belastingdienst. Hoe koppel je daar een geldbedrag aan vast?”, vraagt Bozia zich namens haar collega’s af. Daarvoor is de hulp van ervaren schade-experts nodig. Geld daarvoor moet komen vanuit de overheid, zo schrijven de advocaten.

Nederlandse Orde van Advocaten deelt de zorgen

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) deelt de zorgen en werkt met de advocaten samen aan een voorstel tot een sneller werkproces. “Zo spoedig als mogelijk” wil de orde “tijdens een gesprek over de knelpunten die de advocaten tegenkomen”, een verbetervoorstel aanbieden aan demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen), aldus een NOvA-woordvoerder.

De compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire verloopt langzaam. Het aantal gedupeerden dat zich bij de Belastingdienst heeft gemeld is groter dan aanvankelijk gedacht.

“Ouders lopen vast, de operatie is complex en verloopt traag”, schreef de Nationale ombudsman in een maandag gepubliceerd rapport over de hersteloperatie van de Belastingdienst.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting%2B%25282%2529.jpg

Klachtenafhandeling schiet tekort

Hoewel de schulden die ouders bij de landelijke instanties hadden ook al zijn kwijtgescholden, schiet de verdere klachtenafhandeling van de toeslagenaffaire nog tekort, erkende verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen eerder op maandag.

De demissionaire staatssecretaris reageerde daarmee op kritiek van Nationale Ombudsman Van Zutphen. Volgens hem is het systeem voor de klachtenafhandeling te ingewikkeld en duurt de afhandeling te lang.

Lees: Angstcultuur bij de Belastingdienst: ‘Zijn nog niet waar we willen zijn’ NOS 12.10.2021

Lees: Vijandige sfeer weerhoudt ambtenaren fiscus van melden misstanden MSN 12.10.2021

Lees: Werkcultuur Belastingdienst zou personeel weerhouden misstanden te melden NU 12.10.2021

Lees: ‘Personeel Belastingdienst durft misstanden niet aan te kaarten’ RTL 12.10.2021

Lees: ‘Raad van Europa wil andere politieke cultuur in Nederland’ NOS 12.10.2021

Lees: Raad van Europa: Nederland moet af van foute politieke cultuur en coalitiedwang RTL 12.10.2021

Lees: Raad van Europa vindt dat Nederland politieke cultuur moet veranderen NU 12.10.2021

Lees: Raad van Europa: Nederland moet af van foute politieke cultuur AD 11.10.2021

Lees: Raad van Europa: Nederland moet af van foute politieke cultuur en coalitiedwang MSN 11.10.2021

En verder ook nog;

Lees: Ruim duizend kinderen van gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst NU 19.10.2021

Lees: Meer dan duizend kinderen gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst NOS 19.10.2021

Lees: Ruim 1100 kinderen van gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst MSN 19.10.2021

Lees: Ruim 1100 kinderen van gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst RTL 19.10.2021

Lees: Ruim 1000 kinderen van ouders toeslagenaffaire uit huis geplaatst AD 19.10.2021

Lees: Reacties op terugbetaling slachtoffers toeslagenaffaire: ‘Belastingdienst en overheid blijven mistgordijnen ophangen’ AD 13.10.2021

Lees: Organisaties vragen kabinet te stoppen met ‘foutgevoelige’ kinderopvangtoeslag  MSN 13.10.2021

Lees: Organisaties vragen kabinet te stoppen met ‘foutgevoelige’ kinderopvangtoeslag NU 13.10.2021

Lees: Toeslagenaffaire: veel ‘slachtoffers’ blijken geen slachtoffer. – Wel.nl 13.10.2021

Lees: Advocaten die slachtoffers toeslagenaffaire helpen: ‘Talloze problemen en hindernissen’ RTL 13.10.2021

Lees: Brandbrief advocaten over bijstaan toeslagenouders: ‘Wij weten helemaal niks’ NOS 13.10.2021

Lees: Ruim tweehonderd advocaten toeslagenaffaire zeggen werk niet te kunnen doen NU 12.10.2021

Lees: Brandbrief advocaten toeslagenaffaire: overheid maakt het ons onmogelijk ouders bij te staan Telegraaf 12.10.2021

Lees: Brandbrief advocaten aan Kamer: niet in staat gedupeerden toeslagenaffaire bij te staan AD 12.10.2021

Lees: Van Huffelen: geen gouden oplossing voor trage compensatie in toeslagenaffaire NOS 12.10.2021

Lees: Kamer worstelt met toeslagenaffaire: hoe moet het verder? RTL 12.10.2021

Lees: Kamer worstelt met toeslagenaffaire: hoe moet het verder? MSN 12.10.2021

Lees: Kamer hekelt trage compensatie toeslagenaffaire: ‘Dat kan toch slimmer?’ NU 12.10.2021

Lees: Compensatie toeslagenaffaire raakt verstrikt in bureaucratisch moeras NU 12.10.2021

Lees: Gemeente Den Haag schrapt schulden van slachtoffers toeslagenaffaire  RTL 12.10.2021

Lees: Gemeente Den Haag schrapt schulden van slachtoffers toeslagenaffaire MSN 12.10.2021

Lees: Vroegtijdige kwijtschelding van schulden voor Haagse gedupeerden toeslagenaffaire NOS 12.10.2021

Lees: Haagse slachtoffers toeslagenaffaire raken gemeentelijke schulden kwijt NU 11.10.2021

zie ookKinderopvangtoeslag RO

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

Zie ook: Minister Wopke Hoekstra CDA rommelde zelf ook met de belastingdienst

Zie ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 2

Zie ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!!

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – een nieuwe stap

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

oktober 12, 2021 - Posted by | Uncategorized

1 reactie

  1. […] Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maa… […]

    Pingback door De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 20, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: