Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Aftrap Regeerakkoord woensdag 06.10.2021

Het eerste gezamenlijke overleg tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie is woensdagnavond 06.10.2021 begonnen met een ‘werkdiner’. De partijen stemden tijdens een etentje de agenda’s op elkaar af en bespraken welke onderwerpen in welke volgorde aan bod komen.

De onderhandelaars van D66 en ChristenUnie kwamen daarvoor samen wandelend aan bij het Logement aan het Plein in Den Haag. “Het was goed en we gaan nu eindelijk aan de slag”, zei ChristenUnie-leider Segers na afloop.

“We hebben een goede avond achter de rug qua sfeer en ambitie”, zei CDA-leider Hoekstra. “We willen het zorgvuldig doen maar ook snelheid betrachten.”

Rutte zei dat het best nog spannend en ingewikkeld gaat worden, “maar je voelt de energie voor een volgende stap”, zei hij. Hij heeft wel het gevoel “dat iedereen eruit wil komen”, liet de demissionaire premier weten na de eerste avond van echte onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Rutte noemt het “prettig om een volgende stap te zetten” in de formatie die zich, door politieke blokkades die de partijen sinds de verkiezingen hebben opgeworpen, al maanden voortsleept. Op de eerste dag zijn vooral “praktische zaken” besproken, zoals de agenda voor de komende tijd.

Samenwerking Tweede Kamer

De informateurs gaan proberen vooral PvdA en GroenLinks bij de onderhandelingen te betrekken. De zoektocht naar een “vruchtbare samenwerking” met de rest van de Tweede Kamer zal zich “toespitsen” op deze twee linkse partijen, zei Johan Remkes op een persconferentie. Maar andere partijen worden niet uitgesloten. “Ze moeten wel zelf het signaal geven.”

PvdA en GroenLinks zullen geconsulteerd worden over de plannen van de vier partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) die een kabinet willen gaan vormen. “Zij kunnen inbreng leveren”, zei Remkes. Daarmee willen de informateurs ook “uitstralen dat het proces open is”.

Vervolg

Donderdagochtend 07.10.2021 praten de partijen verder. De informateurs verwachten dat de tweede onderhandelaars van de partijen, Hermans (VVD), Jetten (D66), Heerma (CDA) en Schouten (ChristenUnie), een grote rol gaan spelen in de gesprekken vanwege de drukke agenda’s van de fractieleiders.

Parttimebaan ???

ChristenUnie-minister Carola Schouten (Landbouw) staat de komende tijd partijleider Gert-Jan Segers bij in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Daarover klinkt gemor in de Tweede Kamer: ‘Minister is geen parttimebaan’, vindt GroenLinks.

Schouten heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze zegt dat de formatiebesprekingen ‘de komende periode het overgrote deel van mijn werkagenda in beslag nemen.’ Ze onderhandelt samen met ChristenUnie-leider Segers over een nieuw kabinet met VVD, D66 en CDA. Vier jaar geleden trokken Segers en Schouten ook al samen op bij de onderhandelingen.

Als minister is Schouten onder meer verantwoordelijk voor de aanpak van de stikstofcrisis. ‘Graag vraag ik het begrip voor deze situatie van uw Kamer, en in het bijzonder de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij het inplannen van debatten met mijn beschikbaarheid als minister van LNV’, schrijft Schouten.

Dat begrip lijkt er niet te zijn bij PvdA en GroenLinks. ,,Minister van LNV is geen parttime baan’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. ,,GroenLinks verwacht de minister of haar vervanger gewoon bij de ingeplande debatten. De Tweede Kamer werkt gewoon door tijdens de formatie.’’ PvdA-Kamerlid Joris Thijssen: ,,Alle begrip dat onderhandelen tijd kost, maar het mag niet ten koste gaan van het werk van de Kamer en het besturen van Nederland.’’

‘Samen de kar trekken’

,,Het echt noodzakelijke zal ze moeten blijven doen’’, reageert ChristenUnie-leider Segers vanmiddag. ,,Er is ook geen staatssecretaris die haar kan vervangen. Dat is op andere ministeries wel zo. Dan kun je zeggen: joh, ik laat het debat nu even over aan een ander bewindspersoon. Die heeft zij niet. Zij zal het moeten doen.’’

Segers zegt te hopen ‘op een klein beetje begrip van de Kamer’ ,,Die Kamer wil ook dat er nu eindelijk eens wordt gepraat over de vorming van een kabinet.’’ Segers heeft niet overwogen om een andere secondant te vragen voor de onderhandelingen: ,,Ze staat tweede op de lijst. Wij trekken samen deze kar al heel wat jaren. Dat wil ik nog wel even blijven doen.’’

Formatie 2021

Experiment

Eerder vandaag noemden de informateurs Remkes (VVD) en Koolmees (D66) de komende fase van de formatie een experiment. Anders dan bij eerdere formaties moet er nu echt een beknopt regeerakkoord komen met een minimum aan afspraken waar partijen elkaar aan willen houden.

Dat regeerakkoord wordt dan later door de nieuwe ministers uitgewerkt in een regeerprogramma.

Politiek verslaggever Ron Fresen:

Dikke regeerakkoorden zoals bij voorgaande formaties waren er niet voor niets. Ze werden gezien als een verzekeringspolis waarin de belangrijke punten die regeringspartijen binnenhaalden werden vastgelegd, en waardoor er niets onverwachts kon gebeuren. Nu zal dat allemaal korter en eenvoudiger moeten.

Maar de vraag is of dat na de bizarre tijden die we achter de rug hebben gaat lukken.

Over gevoelige kwesties zullen ze toch meer willen vastleggen dan een zinnetje. D66 zal bijvoorbeeld niet willen dat er ineens een Kamermeerderheid is tegen het opvangen van vluchtelingen. Of de ChristenUnie dat de abortuspil bij de huisarts verkrijgbaar wordt. Maar voor de rest zullen ze vooral vastleggen wat ze willen bereiken. Het ‘hoe’ laten ze dan over aan de ministers en de Tweede Kamer.”

VVD wil tientallen miljarden lenen, Kamer ziet nodeloos Sinterklaasspelletje

Als het aan de VVD ligt krijgt het nieuwe kabinet Rutte 4 straks ‘tientallen’ miljarden te besteden, die we als land moeten gaan lenen, om ‘grote problemen’ op te lossen. Maar in de Tweede Kamer is nog weinig enthousiasme over het plan om ‘voor Sinterklaas te gaan spelen’.

Subtiel lekte het vorige week al uit, via Haagse bronnen uiteraard, dat er onder de partijen in de formatie een plan circuleert om ‘tientallen miljarden’ te gaan steken in het ‘oplossen van grote problemen’.

Het idee achter dat plan is dat Nederland momenteel tegen extreem lage rentes kan lenen, waardoor gemakkelijk miljarden op tafel kunnen komen. Het was een ‘denkrichting’ die al op de formatietafel lag en vandaag blijkt een van de vaders van dat idee – niet verrassend – de VVD te zijn.

Want in een debat over de begroting van volgend jaar, onderstreepte VVD-Tweede Kamerlid Eelco Heinen voor zo’n ‘Nationaal Herstel-Transitiefonds’ te zijn. Het nieuwe kabinet zou ‘de portemonnee moeten trekken’ voor ‘het bouwen van een nieuwe energie-infrastructuur’. Voor het investeren in ‘achterstallig onderhoud’, zoals bruggen en wegen. Net als voor het verminderen van de CO2- en stikstofuitstoot én het betaalbaarder maken van woningen.

Een dot geld om uit te geven, wie kan daar tegen zijn? Nou, van enthousiasme loopt het niet over in de Tweede Kamer. Zelfs de ChristenUnie, nu toch aangeschoven bij de formatie met VVD, CDA en D66, staat nog niet te klappen.

Punt is namelijk dat het gaat om ‘incidenteel geld’, zoals dat in Haags jargon heet. Ofwel: we geven dat geld maar één keer uit, niet ieder jaar opnieuw voor een paar jaren achtereen. Meerjarige investeringen drukken namelijk langer op de staatsschuld, iets waar de VVD beducht voor is. Of het bedrijfsleven moet zwaarder worden belast, wat PvdA en GroenLinks willen, maar dat willen de liberalen liever vermijden. 

Sinterklaas

Maar, zegt Pieter Grinwis (ChristenUnie): ,,De problemen die we willen aanpakken, zijn wel meerjarig. Stikstof, teruglopende onderwijskwaliteit, dat los je niet in één keer op. Neem het isoleren van woningen, iets wat meer jaren gaat vergen. De markt gaat niet reageren op incidenteel geld, dat gaat geen handel of innovatie losmaken.”

Bart Snels (GroenLinks) in de Tweede Kamer.

Bart Snels (GroenLinks) in de Tweede Kamer. © ANP

Toch gaat dan de VVD weer op de rem staan. ,,Ik wil er juist voor waken dat we gaan spenden met z’n allen”, aldus Heinen. Voor structurele kostenposten moet wel financiering worden gevonden, vindt Heinen. ,,Die rekening kan je niet oneindig laten optellen.”

Maar wil de VVD het plan vleugels laten krijgen in de formatie, dan zal het dus nog wel moeten lobbyen bij de ChristenUnie. En wil het voor de plannen een meerderheid in de Eerste Kamer krijgen, via de PvdA en GroenLinks, dan moet er nog heel wat gepraat worden. ,,Structurele problemen moeten we ook met structureel geld aanpakken”, aldus Bart Snels van GroenLinks: ,,De inzet van de VVD is nu om voor Sinterklaas te gaan spelen, maar niet te kijken naar structurele problemen. Ik zeg: daar moet je wél naar kijken.”

Wopke-Wiebesfonds

Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) tijdens een debat. Het geld van zijn fonds is nog amper uitgegeven.

Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) tijdens een debat. Het geld van zijn fonds is nog amper uitgegeven. © ANP

Wat ook nog meespeelt op de achtergrond – en de scepsis over het geld-uitgeven-plan voedt – is wat er is gebeurd met het zogenoemde Wopke-Wiebesfonds. Die pot geld van 20 miljard, waar het kabinet eerder goede sier mee maakte als investeringsfonds, is nog nauwelijks aangesproken. Die (ook al geleende) miljarden moesten innovatieve projecten subsidiëren en bovendien economische groei aanjagen. Maar van de 3,4 miljard euro die komend jaar beschikbaar is, verwacht het kabinet nog geen 216 miljoen euro uit te kunnen geven. 

Reden: de plannen die gemeenten, provincies en private partijen indienden voor besteding waren volgens een commissie die het geld verdeelt, simpelweg onder de maat. Gevolg: veel van het geld blijft nog op de plank liggen.

Dus schampert Henk Nijboer (PvdA) over het voornemen nu wéér geld te gaan lenen: ,,We krijgen het geld van het Wopke-Wiebesfonds nu niet eens op.”

Zijn algemene klacht: ,,De vraag is wat we met al dat incidentele geld oplossen aan problemen. Voor klimaat wordt 6,8 miljard uitgetrokken, maar is er wel gekeken naar wat écht de oplossingen op lange termijn zijn. Neem de 8,5 miljard die gaat naar het Nationaal Programma Onderwijs. We hebben schooldirecteuren gezien die niet weten waar ze het aan uit moeten geven. Terwijl het op lange termijn niet aantoonbaar de kwaliteit van onderwijs ten goede komt.”

Nieuwe “Bestuurscultuur”

Een nieuwe bestuurscultuur? Daar hoort ook een nieuwe parlementaire cultuur bij. Informateur Johan Remkes (VVD) had niet veel tekst in het debat over zijn eindverslag over de kabinetsformatie, maar hij zei een paar rake dingen, schrijft Carla Joosten. Minder Haagse poppenkast, meer aandacht voor uitvoerbare wetgeving.

In Den Haag gaat het sinds de toeslagenaffaire over een nieuwe ‘bestuurscultuur’. In het debat dinsdag werd het woord liefst42 keer gebezigd. Ieder Kamerlid vult het naar eigen inzicht in. Meestal wordt vooral van het kabinet een andere cultuur verwacht. Dat zal ook moeten als het gaat om de informatievoorziening aan de Kamer. Die moet veel beter.

Maar bij bestuurscultuur hoort ook dat de Kamer zorgt voor wetgeving die uitvoerbaar is. Wetgeving die de werkvloer – de ambtenaren dus – de ruimte geeft om maatwerk te leveren. Deze wijze tips komen van Remkes, in het debat over zijn eindverslag van zijn eerste formatieronde.

De Kamer kan zich zijn woorden ter harte nemen, want onder de nu zo kritische Kamerleden over de toeslagenaffaire zijn er die zelf meewerkten aan onuitvoerbare wetgeving. Maar daarover hoor je geen Kamerlid. Het is nog erger.

Het in februari verschenen rapport over de dramatische toestand bij ’s lands uitvoeringsorganisaties van de parlementaire ondervragingscommissie onder leiding van toenmalig VVD-Kamerlid André Bosman is nog altijd niet behandeld in de Kamer. Over parlementaire bestuurscultuur gesproken. Ga je schamen, Kame.

Bij de discussie over parlementaire cultuur hoort volgens Remkes ook een discussie van de Kamer onderling over de onderlinge omgangsvormen. Een discussie die de Kamer volgens hem zelf moet voeren. Met andere woorden: kijk in de spiegel.

Lees: Kijk mee naar persconferentie nieuwe informateurs over kabinetsformatie RTL 06.10.2021

Lees: Eerste avond onderhandelen zit erop: ’Iedereen wil’ MSN 06.10.2021

Lees: Eerste avond onderhandelen zit erop: ’Iedereen wil’ Telegraaf 06.10.2021

Lees: Rutte heeft na eerste formatiedag gevoel dat partijen eruit willen komen NU 06.10.2021

Lees: Kritiek op Carola Schouten, die onderhandelt én minister is: ‘Minister is geen parttime baan’ AD 06.10.2021

Lees: Partijen stemmen met ‘werkdiner’ agenda’s voor formatie op elkaar af NOS 06.10.2021

Lees: Kaag denkt dat regeerakkoord voor 5 december mogelijk is MSN 06.10.2021

Lees: Formatie: VVD wil tientallen miljarden lenen, Kamer ziet nodeloos Sinterklaasspelletje AD 06.10.2021

Lees: VVD wil geld lenen voor investeringen in ‘grote problemen’ MSN 06.10.2021

Lees: Partijen willen regeerakkoord nieuwe stijl: Kamer het ‘wat’, ministers het ‘hoe’ MSN 06.10.2021

Lees: Partijen willen regeerakkoord nieuwe stijl: Kamer het ‘wat’, ministers het ‘hoe’ NU 06.10.2021

Lees: Informateur Koolmees: ‘Deze formatie wordt een experiment’ AD 06.10.2021

Lees: Remkes en Koolmees: formatie wordt anders, een experiment NOS 06.10.2021

Lees: Informateurs Remkes en Koolmees: ‘Echt iets nieuws proberen’ MSN 06.10.2021

Lees: Informateurs Remkes en Koolmees: ‘Echt iets nieuws proberen’ RTL 06.2021

Lees: Remkes over kabinetsonderhandelingen: het wordt pionieren  Telegraaf 06.10.2021

Lees: Remkes over kabinetsonderhandelingen: het wordt pionieren MSN 06.10.2021

Lees: Remkes: ‘Geen zin in herhaling van zetten’ MSN 06.10.2021

Lees: Informateurs: ‘Er is een omslag nodig in het denken van partijen’ Video NU 06.10.2021

Lees: Informateurs willen PvdA en GroenLinks bij formatie betrekken MSN 06.10.2021

Lees: Nieuwe informateurs aan het werk, eerste gesprek met Hoekstra (CDA) NOS 06.10.2021

Lees: Hoekstra als eerste bij de informateurs MSN 06.10.2021

Lees: Minder Haagse poppenkast, meer goede wetgeving Elsevier 06.10.2021

Lees: Remkes en Koolmees kunnen starten met formatie kabinet VVD, D66, CDA, CU NU 05.10.2021

Lees: Kamer stemt in: Remkes en Koolmees kunnen aan de slag RTL 05.10.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

oktober 6, 2021 Posted by | Uncategorized | 5 reacties