Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 2

Nadere uitleg: Onderste steen boven rond ‘afzwakken’ rapport toeslagenaffaire

Een meerderheid van de Tweede Kamerleden eist nadere uitleg over een eindrapport rond de toeslagenaffaire. Het rapport gaat niet in op wat Trouw en RTL hierover eerder meldden, namelijk dat het memo toen in digitale vorm onder aanwezigen rondging en dat de kern (laakbaar handelen) werd benoemd. PwC stelt alleen vast dat het memo een dag later, op 5 juni ‘niet op tafel lag’.

Amper een week geleden werd een PwC-onderzoek gepubliceerd en nu wordt vermoed dat er zaken in zijn ‘afgezwakt’, omdat dit het ministerie van Financiën beter uitkwam. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen moet vertrekken als blijkt dat er opnieuw zaken zijn toegedekt, zegt Renske Leijten (SP) zelfs. 

Jaap Uijlenbroek, Directeur-Generaal Belastingdienst, en oud-staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën tijdens een overleg in de Tweede Kamer.
Jaap Uijlenbroek, Directeur-Generaal Belastingdienst, en oud-staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën tijdens een overleg in de Tweede Kamer. © ANP

Alles draait om het zogeheten memo-Palmen dat eind vorig jaar bij toeval opdook. In die ambtelijke notitie werd al in 2017 erkend dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ handelde ten opzichte van ouders die verwikkeld waren in strijd over hun kinderopvangtoeslagen. Volgens deze ambtenaar, Sandra Palmen – vandaar de naam memo-Palmen – was de stopzetting van toeslagen voor kinderopvang onrechtmatig. Zij stelde compensatie voor gedupeerden voor.

Sinds de toeslagenaffaire was het altijd de vraag waarom er niets met die waarschuwing is gebeurd. Vorige week publiceerde staatssecretaris Van Huffelen een onderzoek hiernaar door accountantskantoor PwC. Met vooral de vraag waarom het explosief memo Palmen ‘verdween’ in de informatiestroom van het ministerie.

Uit het onderzoek bleek dat het memo met zeker 24 ambtenaren binnen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën is gedeeld. PwC vond geen bewijs dat er sprake is geweest van een doofpot, al werd het memo dus ook niet gebruikt om in te grijpen. In zowel 2017 als in 2019 verdween het memo in de la.

Wel hebben Tweede Kamerleden het vermoeden dat bepaalde conclusies in het rapport zijn ‘afgezwakt’. Trouw en RTL Nieuws meldden dat het eindrapport zou zijn ‘geschoond’, waarbij scherpe kantjes als het ware van conclusies zijn afgevijld.

Want er bestaan, zo blijkt, verschillen tussen de conceptversie van het rapport en de eindversie die de Tweede Kamer in eerste instantie kreeg. Het kabinet publiceerde vanmorgen ook de conceptversie.

De gewraakte passages gaan om een explosief punt, namelijk: heeft een voormalig topambtenaar op het ministerie gelogen over de vraag of hij wist van het memo?

Jaap Uijlenbroek weet van niets

Wist voormalig topambtenaar directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst nu wel of niet van het zogenoemde memo-Palmen? In de Tweede Kamer vragen oppositiepartijen zich af of de voormalige topambtenaar meineed heeft gepleegd. Uijlenbroek spreekt dat met klem tegen in een reactie aan NU.nl.

In het memo werd al in 2017 gewaarschuwd voor misstanden bij de kinderopvangtoeslagen. Over de tekst van een conceptrapport van accountantskantoor PwC dat dinsdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd, is verwarring ontstaan.

Uit de documenten blijkt dat Uijlenbroek, de toenmalige hoogste ambtenaar van de Belastingdienst, in juni 2019 vroeg “naar de status van het memo en of het opvolging had gekregen”. In het uiteindelijke rapport staat dat volgens de directeur-generaal in deze meeting alleen “hoofdzaken werden besproken”.

Ede

Tijdens verhoren onder ede vorig jaar over de toeslagenaffaire zei Uijlenbroek dat “het memo mij op geen enkele manier ooit eerder heeft bereikt dan via media-uitingen”. Dat ging over berichten die een maand daarvoor, in oktober 2020, werden gepubliceerd.

Dat zit zo. Na de toeslagenaffaire werd deze voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, verhoord door de parlementaire ondervragingscommissie naar de affaire. Dat was in november 2020. Uijlenbroek zei toen onder ede dat hij ‘op geen enkele manier’ wist van het memo, tot het in oktober 2020 in de publiciteit kwam.

Uit het PwC-rapport blijkt echter dat bij een ambtelijke bespreking op het ministerie op 5 juni 2019 over ‘conceptfactsheets’ is gesproken door Uijlenbroek met andere ambtenaren. In het rapport staat dat toen geen memo-Palmen werd genoemd, maar iets wat werd ‘aangeduid als het interne memo van 2017 van een vaktechnisch medewerker van Toeslagen’.

De serie documenten waar dit bij zat, zou ‘op hoofdzaken’ zijn besproken ‘en niet bladzijde voor bladzijde’. Er zouden daarop ‘procesmatige afspraken zijn gemaakt’. PwC schrijft ook nog: ‘Volgens geïnterviewden lag het document ‘memo-Palmen’ tijdens deze bespreking niet op tafel.’

In het conceptrapport van PwC, van een halve maand eerder, is de tekst over dezelfde ambtelijke bijeenkomst iets scherper geformuleerd. Uijlenbroek zou naar ‘de opvolging van het memo-Palmen sinds 2017’ hebben gevraagd. Oftewel heel concreet de vraag: wat is er met dat memo gebeurd? Dat is heel wat concreter dan in de eindversie staat.

En hoe dan ook: heeft Uijlenbroek onder ede gelogen, meineed gepleegd dus, toen hij voor de onderzoekscommissie zei dat tot 2020 ‘op geen enkele manier’ wist van het memo?

Bewust geknoeid?

Tussen de eindversie van het rapport en het concept bestaat dus bovendien enig verschil. Ministeries die onderzocht worden, mogen altijd commentaar geven op conceptversies, al was het maar om fouten te voorkomen, of feitelijke onjuistheden recht te zetten. Maar de vraag is: is er met formuleringen geknoeid om het minder schadelijk te maken voor het ministerie?

Zo is er nog een passage die vragen oproept. Toen in juni 2019 intern door de top van de Belastingdienst en het ministerie factsheets werden gemaakt over de affaire, zou het memo-Palmen ‘van het netvlies’ zijn ‘verdwenen’. Volgens een medewerker zou dat, zo had hij van een afdelingshoofd gehoord, zijn gebeurd omdat het memo ‘geen opvolging’ had gekregen.

Dat zou je kunnen lezen als: laat dat maar weg, want er is destijds niets met de waarschuwingen gedaan. Althans, zo staat het in het conceptrapport. In de eindversie staat alleen dat het feitenoverzicht alleen informatie moest bevatten die de ambtelijke top of bewindspersonen (minister of staatssecretaris) had bereikt. ‘Later in de ‘juni-week’ van 2019 bleek dat dit memo de ambtelijke top of bewindspersonen niet had bereikt.’

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën tijdens een persconferentie over de toeslagenaffaire.
Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën tijdens een persconferentie over de toeslagenaffaire. © ANP

Is er gerommeld met het rapport? Volgens PwC is dat niet het geval, blijkt uit een toelichting ,,De wijzigingen die wij tussen 17 september 2021 (toen wij ons conceptrapport hebben opgeleverd) en 29 september 2021 (de datum van ons definitieve rapport) hebben aangebracht, zijn ingegeven door opmerkingen van het ministerie van Financiën, opmerkingen uit wederhoor met (voormalig) medewerkers en bewindspersonen van het ministerie van Financiën en interne kwaliteitscontroles bij onszelf. Dit is een gangbaar proces.”

Kamer wil concepten inzien

Informatie uit de verklaringen waarover RTL Nieuws en Trouw beschikken is ook terecht gekomen bij sommige Kamerleden. Dit was voor hen mede aanleiding om zaterdag de vaste Kamercommissie voor Financiën te vragen het concept-rapport van 17 september op te vragen, en andere versies ervan, inclusief alle wijzigingen die zijn doorgevoerd. Een Kamermeerderheid wilde de stukken voor dinsdagochtend 10.00 uur ontvangen.

Opstappen

Staatssecretaris Van Huffelen schrijft dan ook in een brief aan de Tweede Kamer vanmorgen: ‘PwC heeft onafhankelijk beslist of en op welke wijze zij het ontvangen commentaar heeft verwerkt. In lijn met de afspraken met PwC, lag de verantwoordelijkheid voor de wijze van verwerken van commentaar volledig bij PwC. Het ministerie heeft hier geen terugkoppeling van ontvangen, anders dan het eindrapport.’

Toch blijven Kamerleden Leijten en Omtzigt met vragen achter, laten zij weten. ,,Wanneer dit onderzoek van PwC opnieuw gebruikt is om zaken toe te dekken, kan de Tweede Kamer niet met de huidige staatssecretaris door. Want dan wordt op dit gevoelige onderwerp de Kamer opnieuw het bos in gestuurd”, laat Leijten weten.

Bovendien vroeg de SP’er eerder al om een onderzoek naar de vraag of Uijlenbroek meineed heeft gepleegd toen hij tegen de parlementaire ondervragingscommissie over de affaire zei dat hij in 2019 ‘op geen enkele manier’ wist van het memo-Palmen.

Gesprek met de koning

‘Het was een heel ‘fijn gesprek’, de koning was erg vriendelijk en menselijk.’ Dat zegt Janet Ramesar uit Den Haag. Ze is een van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, die woensdagmiddag op gesprek ging bij Koning Willem-Alexander ‘We hebben hem verteld hoe het voor ons was. Dat we allemaal nog wachten om ons dossier te sluiten.’

Al haar hele leven woont Janet in Den Haag. Paleis Noordeinde is een plek waar ze vaak voorbij is gelopen, terwijl ze zich afvroeg hoe het er van binnen uit zou zien. Deze woensdag was het paleis de plek waar de koning met haar en nog vier mede-gedupeerden in gesprek ging. ‘En ik kan je vertellen: het ziet er mooi uit’, lacht de Haagse.

Minder om te lachen is de reden van het gesprek. Door de toeslagenaffaire raakte Janet haar baan kwijt en kreeg ze Veilig Thuis op haar dak. ‘Mijn zoon woont niet meer thuis. Ik ben eigenlijk alles kwijtgeraakt wat ik kwijt kon raken’, vertelde ze eerder. De beloofde compensatie laat ook nog op zich wachten, zo maakte het vijftal de koning ook duidelijk woensdagmiddag.

Oordeel rechters

Rechters zijn uiterst kritisch op de manier waarop ze zijn omgegaan met ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag. Ook uitten ze in een rapport van de eigen beroepsgroep flinke kritiek op het “knellende” systeem waarbinnen ze moesten opereren.

Het 81 pagina’s tellende rapport dat de titel Recht vinden bij de Rechtbank heeft, is opgesteld door het overlegorgaan van bestuursrechters: het LOVB. Een commissie van rechters bekeek voor het onderzoek alle bijna 17.000 toeslagzaken die tussen 2010 en 2019 bij bestuursrechters binnenkwamen. Verder spraken ze met meer dan honderd rechters, juridisch medewerkers, gedupeerde ouders, advocaten en de Belastingdienst.

De conclusie is dat de meeste rechters de aanpak van de Belastingdienst blind volgden, terwijl ze zich daar niet prettig bij voelden.

‘Alles of niets’-uitleg

Zo volgde een meerderheid van de rechters de ‘alles of niets’-uitleg van de regels door de Raad van State. Ouders moesten soms tienduizenden euro’s terugbetalen terwijl ze slechts een klein bedrag verschuldigd waren. In het rapport staat een voorbeeld van ouders die in 2015 hun hele voorschot van 27.554 euro moesten terugbetalen, omdat ze een bedrag van 77,32 euro niet hadden voldaan.

Ook blikt een aantal bestuursrechters via persoonlijke monologen terug op de toeslagenaffaire. Daarin spreken ze openhartig over de wrange gevoelens waarmee ze op zaken terugkijken. Zo schrijft een rechter van de rechtbank Noord-Holland dat er op een gegeven moment bij zijn rechtbank een ruimere lijn gevolgd mocht worden bij gevallen waarin ouders voor slechts een klein deel niet konden bewijzen kinderopvangkosten te hebben gemaakt.

“Maar het lukte niet”, aldus de rechter. “Bewijs van 90 procent was niet genoeg. Ik besloot de rechtzoekende toch ongelijk te geven. Ik kijk wel met twijfel terug naar bijvoorbeeld die beslissing. Wat als ik het beroep toch had toegewezen? Misschien was ik dan teruggefloten door de Afdeling, maar was dat toch niet beter geweest? Vooral voor de rechtzoekende?”

“Als iets mij tegen de borst stuit, is het mensen proberen blij maken met een ‘dead parrot’. Dus ging ik mee in de stroom en achteraf gezien ben ik daar niet heel gelukkig mee, aldus Een Overijsselse rechter.

Rechters vragen zich in het onderzoek verder hardop af of ze de jurisprudentie te streng hebben gevolgd, of ze hun onbehaaglijke gevoel wel voldoende hebben gedeeld met anderen en of ze er te gemakkelijk vanuit gingen dat een zaak eenmaal bij de Raad van State toch vernietigd zou worden.

“De wetgever wilde het kennelijk zo: ‘geen ruimte voor evenredigheid in toeslagzaken, en dat leggen we ook vast in de wet'”, zegt een Overijsselse rechter. “En als iets mij tegen de borst stuit, is het mensen proberen blij maken met een ‘dead parrot‘. Dus ging ik mee in de stroom, en achteraf gezien ben ik daar niet heel gelukkig mee.”

Maar diezelfde rechter schrijft ook: “Ik zou alleen niet zo goed weten hoe ik het anders aan had kunnen pakken. Misschien hadden informele signalen naar de Afdeling iets kunnen betekenen? Misschien hadden we als rechtbanken meer samen moeten werken om in onze uitspraken duidelijk te maken dat iets misging? Ik hoop dat een affaire als deze geen herhaling kent, maar die hoop is wellicht ijdel. Mocht het zo ver komen, dan zijn dat in elk geval opties om te proberen.”

‘Tijd voor snel excuses’

Een rechter van de rechtbank in Rotterdam vindt dat het in ieder geval de hoogste tijd is voor excuses vanuit de rechtspraak. Langer wachten leidt volgens hem tot “onnodige inflatie van de excuses die dan ongetwijfeld alsnog zullen volgen”.

De onderzoekers zelf schrijven in hun conclusies dat rechters een actievere houding in zaken hadden kunnen aannemen. Ze schrijven dat sommige ouders het tij bijvoorbeeld nog konden keren, omdat ze er door de rechter vroeg op waren gewezen dat ze bepaald bewijs moesten aanleveren.

“Daaruit is verder naar voren gekomen dat de Belastingdienst in uitzonderlijke gevallen op zitting bereid was zich wat soepeler op te stellen bij het accepteren van stukken als
afdoende bewijs. Kennelijk is het sommige rechters gelukt de Belastingdienst te bewegen om van zijn strakke lijn af te wijken”, staat in het rapport.

Oneerlijke strijd

Voor de toekomst stellen de opstellers van het rapport dat rechters zich meer moeten inleven in de burger en meer op hun eigen rechtsgevoel moeten af gaan. Daarnaast moet er meer aanmoediging voor tegenspraak komen en moeten rechtbanken beter met elkaar communiceren.

Raad voor de rechtspraak-voorzitter Henk Naves prijst de rechters voor hun openhartigheid in het onderzoek. “De rechtspraak moet in de spiegel durven kijken en met dit rapport geven deze bestuursrechters het goede voorbeeld”, zegt hij in een persbericht. De gedupeerde ouders vochten volgens hem “een oneerlijke strijd” tegen een veel machtiger overheid.

“Ik hoop dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de samenleving zien dat de rechtspraak wil leren van het verleden. Een eerlijke kijk naar het eigen handelen maakt het onrecht niet ongedaan, maar kan het mogelijk wel in de toekomst voorkomen.”

Opnieuw zware kritiek Nationale ombudsman op afhandeling toeslagenaffaire

De operatie om ouders te compenseren die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire zit in “zwaar weer“. Dit schrijft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die hiernaar nieuw onderzoek heeft gedaan. “Ouders lopen nog steeds vast, het herstel gaat traag en het systeem is te ingewikkeld.”

In de onderzochte periode is het aantal klachten dat ouders indienden enorm gestegen, terwijl het aantal afgehandelde klachten juist sterk daalde. Volgens ombudsman Van Zutphen moet alles erop gericht zijn om gedupeerde ouders duidelijkheid te geven. Het kabinet moet volgens hem ingrijpende besluiten en maatregelen nemen. “Op deze manier komen we er niet.”

Eind vorig jaar werd de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) in het leven geroepen om klachten van ouders in deze affaire af te handelen. In mei concludeerde de ombudsman al dat dit niet goed loopt en nu ligt er opnieuw een zeer kritisch rapport: Klacht gegrond, maar geen oplossing. “Ik zie geen verbetering”, schrijft de ombudsman.

Stress en onzekerheid

Van Zutphen constateert dat de UHT flinke achterstanden heeft. De wettelijke behandeltermijnen worden in meer dan een kwart van de gevallen overschreden. Eind september was voor ruim 5700 herstelverzoeken de maximale beslistermijn verstreken.

Bijkomend probleem is dat ouders niet te horen krijgen wanneer hun herstelverzoek wordt behandeld. Zij weten vaak niet waar ze aan toe zijn en dat leidt tot meer stress en onzekerheid. “Ouders willen deze kwestie emotioneel en financieel kunnen afsluiten, maar kunnen dat nog altijd niet”, schrijft Van Zutphen. Contact krijgen met de uitvoeringsorganisatie is lastig. Op brieven of terugbelverzoeken wordt volgens de ouders niet gereageerd.

Te ingewikkeld

Dat situatie waarin mensen terechtkomen lijkt volgens Van Zutphen op die waarin ze voorheen ook zaten. “Dat zeggen ze ons steeds weer: er moet nu toch echt op een andere manier met ons worden omgegaan”, zei Van Zutphen in een toelichting in het NOS Radio 1 Journaal.

De klachtbehandelaars van de UHT kunnen er niet zoveel aan doen, concludeert de ombudsman. “Het lijdt geen twijfel dat daar heel hard wordt gewerkt.”

Het systeem is volgens hem gewoon te ingewikkeld, waardoor ouders vastlopen. Het indienen van klachten over de behandelingsduur is geen oplossing: de uitvoeringsorganisatie vindt de klachten terecht, maar de wachttijd voor de ouders wordt er niet korter door.

Toeslagenaffaire in het kort:

  • Tienduizenden ouders werden in de periode vanaf 2004 onterecht van fraude met kinderopvangtoeslagen verdacht
  • Bij de onderzoeken van de Belastingdienst was sprake van discriminatie: veel ouders met een migratie-achtergrond werden slachtoffer
  • Doordat enorme bedragen moesten worden terugbetaald, raakten veel ouders in de schulden
  • De impact was enorm: mensen raakten hun huis en/of baan kwijt en kregen psychische problemen
  • Na het verschijnen van een rapport van een parlementaire ondervragingscommissie trad het kabinet-Rutte 3 voltallig af
  • Het kabinet besloot alle ouders minimaal 30.000 euro compensatie te betalen

“Mensen rekenen echt op een andere overheid, een overheid die zegt: ‘Ik weet wat te doen, ik zorg dat je geholpen wordt en in ieder geval verschaf ik je op tijd de helderheid waar je recht op hebt'”, aldus Van Zutphen op NPO Radio 1.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen gaf begin deze maand toe dat de afhandeling een zaak van lange adem is. Het gaat nog “heel lang” duren, zei ze toen in Nieuwsuur. Hoe lang precies, liet ze in het midden.

De ombudsman roept in zijn rapport op om niet nog meer ingewikkelde juridische regelingen op te stellen, maar vooral “ruimhartig en voortvarend” in de uitvoering te zijn.

De Nationale ombudsman blijft de klachtafhandeling monitoren. In het voorjaar van volgend jaar komt er een nieuw rapport uit.

Vroegtijdige kwijtschelding van schulden voor Haagse gedupeerden toeslagenaffaire

Den Haag heeft de gemeentelijke schulden van zo’n 1300 gedupeerden van de toeslagenaffaire vroegtijdig kwijtgescholden. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 2 miljoen euro.

Het gaat om ouders die door de belastingdienst formeel worden aangemerkt als gedupeerden van de onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslagen. Omdat zij hoge bedragen moesten terugbetalen aan de belastingdienst, konden veel van hen niet meer alle rekeningen betalen, waaronder gemeentelijke belastingen. De schulden die daardoor bij de gemeente Den Haag werden opgebouwd, zijn nu dus helemaal kwijtgescholden.

Landelijke regeling

Met de actie loopt Den Haag vooruit op een landelijke regeling, die op 1 januari ingaat. Daarmee worden alle gemeentelijke schulden van gedupeerden kwijtgescholden. De gemeente wilde daar niet op wachten. “Nog langer wachten is voor deze gedupeerden geen optie”, zo schrijft het stadsbestuur.

Ook andere gemeenten werken aan een vroegtijdige kwijtschelding van gemeentelijke schulden. Dat betalen de gemeenten voorlopig nog zelf, maar de overheid heeft toegezegd hen hiervoor te compenseren.

Klachtenafhandeling schiet tekort

Hoewel de schulden die ouders bij de landelijke instanties hadden ook al zijn kwijtgescholden, schiet de verdere klachtenafhandeling van de toeslagenaffaire nog tekort, erkende verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen eerder op maandag.

De demissionaire staatssecretaris reageerde daarmee op kritiek van Nationale Ombudsman Van Zutphen. Volgens hem is het systeem voor de klachtenafhandeling te ingewikkeld en duurt de afhandeling te lang.

zie ookKinderopvangtoeslag RO

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

Lees: Vroegtijdige kwijtschelding van schulden voor Haagse gedupeerden toeslagenaffaire NOS 11.10.2021

Lees: Haagse slachtoffers toeslagenaffaire raken gemeentelijke schulden kwijt NU 11.10.2021

Lees: Den Haag schrapt schulden van slachtoffers toeslagenaffaire Telegraaf 11.10.2021

Lees: Den Haag scheldt slachtoffers van toeslagenschandaal miljoenen kwijt: ‘Dit is nog maar een begin’ AD 11.10.2021

Lees: Herstel toeslagenaffaire: Den Haag scheldt boetes en schulden van ruim 550 inwoners kwijt  Den HaagFM 11.10.2021

Lees: Herstel toeslagenaffaire: Den Haag scheldt boetes en schulden van ruim 550 inwoners kwijt OmroepWest 11.10.2021

Lees: Van Huffelen erkent te trage afhandeling toeslagenaffaire, bond spreekt van onmogelijke taak NOS 11.10.2021

Lees: Ook compensatie toeslagouders in de soep: ’Overheid in kwart gevallen te traag’ Telegraaf 11.10.2021

Lees: Opnieuw zware kritiek Nationale ombudsman op afhandeling toeslagenaffaire NOS 11.10.2021

Lees: Na malaise bij de toeslagen nu in de ellende om je geld terug te krijgen AD 11.10.2021

Lees: Haagse slachtoffers toeslagenaffaire raken gemeentelijke schulden kwijt NU 11.10.2021

Lees: Ombudsman: Afhandeling toeslagenaffaire loopt helemaal mis AD 11.10.202

Lees: Ombudsman: trage afhandeling compensatie toeslagenaffaire ‘ongelooflijk’ MSN 11.10.2021

Lees: Ombudsman: trage afhandeling compensatie toeslagenaffaire ‘ongelooflijk’ RTL 11.10.2021

Lees Dekker: goed dat rechtspraak in spiegel kijkt na toeslagenaffaire MSN 08.10.2021

Lees: ‘Nederlandse rechters zijn altijd bescheiden geweest’, ook in toeslagenaffaire NOS 08.10.2021

Lees: Rechters toeslagenaffaire diep door het stof: ouders waren kansloos in rechtbank MSN 08.10.2021

Lees: Rechters: ouders toeslagenaffaire door ons in de steek gelaten Telegraaf 08.10.2021

Lees:  Rechters toeslagenaffaire diep door het stof: ouders waren kansloos in rechtbank RTL 08.10.2021

Lees: Raad: excuses voor rol rechters in toeslagenzaken op zijn plaats MSN 08.10.2021

Lees: Rechters vinden dat ze burgers onvoldoende beschermden in toeslagenaffaire NU 08.10.2021

Lees: Rechters zaten fout in toeslagenaffaire: ‘Steevast kant Belastingdienst gekozen’ AD 08.10.2021

Lees: Rechters oordelen hard over zichzelf en ‘knellend’ toeslagensysteem NOS 08.10.2021

Lees: Gedupeerden toeslagenaffaire: ’We hebben alles besproken met de koning’ Telegraaf 07.10.2021

Lees: Oud-topambtenaar houdt vol dat hij explosief memo toeslagenaffaire niet kende NU 06.10.2021

Lees: Oud-topambtenaar houdt vol dat hij explosief memo toeslagenaffaire niet kende MSN 06.10.2021

Lees: Gedupeerde toeslagenaffaire had ‘fijn gesprek’ met koning: ‘Maar hij kan er ook niks mee’ OmroepWest 06.10.2021

Lees: Janet (36) sprak met de koning over toeslagenaffaire: ‘We voelen ons gehoord, hij wil ons terugzien’ AD 06.10.2021

Lees: Koning Willem-Alexander sprak ruim 1,5 uur met slachtoffers toeslagenaffaire NOS 06.10.2021

Lees: Koning Willem-Alexander sprak met slachtoffers toeslagenaffaire MSN 06.10.2021

Lees: Koning Willem-Alexander sprak met slachtoffers toeslagenaffaire NU 06.10.2021

Lees: Koning Willem-Alexander praat met slachtoffers toeslagenaffaire Telegraaf 06.10.2021

Lees: Koning Willem-Alexander vanmiddag in gesprek met slachtoffers toeslagenaffaire MSN 06.10.2021

Lees: Kamer: Onderste steen boven rond ‘afzwakken’ rapport toeslagenaffaire AD 05.10.2021

Lees: Onderzoek naar belangrijk memo in toeslagenaffaire afgezwakt NU 05.10.2021

Lees: PwC paste passage over topambtenaar aan in toeslagenrapport MSN 05.10.2021

Lees: PwC-onderzoek naar verdwijnen explosief memo toeslagenaffaire fors afgezwakt MSN 05.10.2021

Lees: PwC-onderzoek naar verdwijnen explosief memo toeslagenaffaire fors afgezwakt RTL 04.10.2021

Lees: ‘Explosief memo toeslagenaffaire onvindbaar door ontbreken datum en aanhef’ AD 30.09.2021

Lees: Waarschuwingsmemo toeslagenaffaire kwam telkens niet bij top fiscus terecht MSN 30.09.2021

Lees: Waarschuwingsmemo toeslagenaffaire kwam telkens niet bij top fiscus terecht NU 30.09.2021

Lees: Hoe zat het ook alweer? De toeslagenaffaire uitgelegd in begrijpelijke taal NU 11.06.2021

Zie ook: Minister Wopke Hoekstra CDA rommelde zelf ook met de belastingdienst

Zie ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!!

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – een nieuwe stap

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

oktober 5, 2021 - Posted by | Uncategorized

1 reactie

  1. […] Zie ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vroli… […]

    Pingback door De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 12, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: