Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Is ‘Rutte IV ten dode opgeschreven’

Het voornemen om het avontuur van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie te verlengen kent ongelukkige voorvaderen in de parlementaire geschiedenis. Ook nu zijn de tekenen ongunstig.

Om een doorstart te laten slagen is een ideale mix nodig die na de oorlog nooit voorhanden was. De persoonlijke verhoudingen in een kabinet en de coalitie moeten goed zijn, er moet duidelijkheid zijn over de missie, een ambitieus programma en de smaldelen moeten elkaar wat gunnen. 

De recente geschiedenis toont twee doorstartkabinetten onder leiding van Lubbers en Kok die struikelden. Na een winst van negen zetels wilde CDA-premier Ruud Lubbers in 1986 een kabinet van dezelfde samenstelling met de VVD, die negen zetels verloor. Zowel in het eerste als tweede kabinet-Lubbers was Frits Korthals Altes VVD-minister. ,,In de nacht van de val (in 1989, red.) zei CDA-minister Wim Deetman: ‘We hadden niet het volle pond van de VVD moeten eisen in de kabinetsformatie.’’’

CDA minder comfort

Korthals Altes ziet dat nu ook als bedreiging voor het uitzitten van de rit van Rutte IV: ,,D66 zal het volle pond willen hebben van de verkiezingswinst. Dat gaat ten koste van het CDA. Die krijgen minder comfort dan ze hadden.’’

Het tweede paarse kabinet-Kok (1998-2002) bestond ook uit PvdA, VVD en D66. Voortzetting was niet vanzelfsprekend, omdat D66 in de min stond in de peilingen. De partij verloor tien zetels en hield er veertien over, waardoor D66 het gevoel had toch aan boord te kunnen blijven. Vanaf het begin had dat tweede paarse kabinet een probleem met zijn missie. Er werd zelfs een Catshuisbijeenkomst aan gewijd, maar wat men ook deed, de bezieling kwam niet.

Want premier Kok had de eerste kunnen zijn die zijn tweede kabinet naar de eindstreep bracht, maar door de parlementaire enquête naar Srebrenica viel het kabinet voortijdig.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25284%2529.jpg

‘Rutte IV ten dode opgeschreven’

PvdA-minister Jan Pronk was bewindsman in beide paarse kabinetten. Hij erkent dat ze waren uitgeregeerd, omdat ‘het programma was uitgevoerd.’ Pronk benadrukt dat het tweede kabinet-Lubbers en het tweede kabinet-Kok tenminste nog een vliegende doorstart hadden, voordat ze strandden. ,,Het is eigenlijk voor het eerst dat een kabinet met een doorstart vanaf de eerste dag ten dode is opgeschreven’’, zegt Pronk.

Hij wijst op de ‘blamage’ die Rutte III door de toeslagenaffaire opliep waarna het kabinet viel. ,,Maar de machts- en persoonlijke verhoudingen zijn dezelfde gebleven. Rutte kan wel hopen dat het een nieuw kabinet is, maar dat is niet geloofwaardig.’’

Welke minister wil er nog vier jaar door?

Nu de oude coalitie weer gaat onderhandelen rijst meteen de vraag: wie van het huidige demissionaire kabinet wil nog vier jaar verder?

Dit vindt de ‘gewone’ Nederlander: ‘Het is een grote middelvinger naar ons’

Door de toeslagenaffaire viel het kabinet, maar nu lijken we na een paar maanden bakkeleien op dezelfde voet verder te gaan. Wat vindt de ‘gewone’ Nederlander daarvan?

Drie ongezouten meningen. 

Janet Ramesar uit Den Haag, gedupeerde van de toeslagenaffaire
,,Dit is een grote middelvinger naar ons toe. De ouders zijn hier woedend over. Dit hakt erin, zeker als je bedenkt hoe het de laatste jaren in Nederland achteruit is gegaan. Niet alleen met de toeslagenaffaire, maar ook in de zorg en op de woningmarkt. Hoe kun je dan op dezelfde voet doorgaan? 

Deze uitkomst zag ik wel eerder aankomen dan nieuwe verkiezingen. Dan zouden mensen waarschijnlijk anders hebben gestemd. Dit is de veilige weg voor de grote partijen. Zo kun je nog vertrouwen meer hebben in de politiek.

De afhandeling van onze dossiers staat ook stil. Een aantal maanden geleden hoorden we dat er ook een schadevergoeding voor kinderen zou komen. Vervolgens horen we niks en nu moet ik op twitter lezen dat het er dit jaar niet van komt. We komen niet verder.‘’

Frank Jansen uit Wijchen, door het CBS uitgeroepen tot ‘dé gemiddelde Nederlander’
,,Ik wil niet zeggen dat ik argwanend naar de afgelopen maanden heb gekeken. Maar dit getuigt van weinig professionaliteit. Partijen zijn het algemeen belang uit het oog verloren, namelijk: regeren van het land. In plaats daarvan hielden ze zich bezig met politieke schouwspelletjes.

Niemand wilde haantje de voorste zijn of ruimdenkend. Dan was de formatie misschien een stuk sneller gegaan.Als premier zou ik denk ik ook niet hebben aangestuurd op nieuwe verkiezingen. Een groot deel van de kiezers zou van stem veranderd zijn. Kennelijk wordt onder druk alles vloeibaar. Maar met een beknopt regeerakkoord zet je geen stappen vooruit. Ik deel het gevoel van veel mensen die vinden dat er nu niks verandert.

Ik werd wel moe van alle discussies. Het vertrouwen in de politiek zal niet groter worden. Het positieve is dat we nu verder kunnen. Partijen zullen nu met goed heerschap hun professionaliteit moeten tonen om het vertrouwen terug te winnen.‘’ 

Dennis van Veen, business development manager uit Almere
,,Dit kabinet was demissionair omdat ze waren afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. Remkes bagatelliseerde dat op de persconferentie door te zeggen dat het niet alleen aan dít kabinet lag. Dat klopt ook, maar de hoofdpersoon – Rutte – was in drie opeenvolgende kabinetten wel hetzelfde.Het kabinet beloofde bestuurlijke vernieuwing. Dat ze dan na ruim zes maanden onderhandelen doodleuk verder gaan, is clownesk, een theaterstukje. En een harde klap in het gezicht van de ouders uit de toeslagenaffaire, voor wie nog steeds geen begin van een oplossing is.

Er is in de afgelopen maanden een hoop gebeurd, maar te weinig gedaan. Partijen zijn alleen bezig geweest om te zorgen dat ze er goed op blijven staan. Nu beginnen de eerste relletjes alweer met Kaag en Seegers. Het is dus afwachten of dit écht een doorbraak is. 

Ik ben bang dat vertrouwen terugwinnen een gepasseerd station is voor dit kabinet. Rutte en Kaag moeten gewoon een stap terug doen en ik zou overal nieuwe poppetjes neerzetten.’’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Terugblik onderhandelingen

De bewindspersonen van het demissionaire kabinet zijn blij dat er donderdag 30.09.2021 eindelijk een doorbraak is bereikt in de formatie en dat de onderhandelingen over een nieuwe coalitie, inclusief een regeerakkoord, nu eindelijk eens kunnen beginnen. Ze benadrukken dat er geen sprake van is dat het huidige kabinet, dat in januari aftrad vanwege de toeslagenaffaire, gewoon doorgaat.

Volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wordt het “helemaal niet dezelfde club”. Ze wijst erop dat er de vier partijen na de verkiezingen “in andere verhoudingen tot elkaar staan”. In de huidige coalitie is het CDA de op een na grootste partij, maar aan de formatietafel wordt dat nu D66.

“We zijn nooit de verkiezingen in gegaan met deze coalitie,” zegt de D66-minister, “en we zijn er ook niet met deze coalitie uit gekomen.” Wat haar betreft is de uitkomst, na ruim zes maanden gedoe, dat vier partijen over hun bezwaren heen zijn gestapt en constructief zeggen: “Wij denken dat we eruit kunnen komen.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

‘Nieuw programma, nieuwe mensen’

Ook VVD-minister Dekker (Rechtsbescherming) hamert erop dat er geen sprake is van doorgaan op de oude voet. “Er komt een nieuw kabinet, met een nieuw programma en ook met nieuwe mensen waarschijnlijk.”

De meeste bewindspersonen wilden vanmorgen voor aanvang van de ministerraad geen antwoord geven op de vraag of zij deel willen uitmaken van het volgende kabinet. Het stadium van de ‘poppetjes’ is nog niet aangebroken, vinden ze.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Minister Blok van Economische Zaken geeft als enige aan dat hij echt geen minister meer wil worden. En ook Ben Knapen (CDA) heeft geen interesse in een bewindspost in het volgende kabinet. Hij ziet het vooral als tijdelijke activiteit.

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (CDA) wil wél graag door. ,,Ik heb het uitstekend naar mijn zin, en nog genoeg werk te doen. Uit het feit dat ik het uitstekend naar mijn zin hebt kunt u het wel afleiden, ik heb na vier jaar in dit kabinet heel veel zin om dit werk te blijven doen. Ik zit nog vol energie.’’

Vrijdagmiddag verklaarde ook de ingevlogen minister Henk Kamp (VVD, Defensie) bij de vorming van een nieuw kabinet niet terug te keren. Andere bewindslieden zijn er nog niet helemaal uit. D66-minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) weet nog niet of ze beschikbaar is voor een nieuw kabinet. „Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik zeg geen ’nee’, maar ook geen ’ja’.”

Haar collega Ankie Broekers-Knol (VVD) zit er hetzelfde in. „Ik zeg nooit ’nee’. Maar ik ben over twee maanden 75 jaar”, aldus de demissionaire staatssecretaris van Justitie. Coronaminister Hugo de Jonge vindt het een ’vraag voor over een aantal weken.’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25285%2529.jpg

Hoofdpijndossiers

Mislukken is geen optie, dat voelen VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij de formatie die nu eindelijk van start gaat. Maar vooral voor Sigrid Kaag staat er veel op het spel. Welke hoofdpijndossiers komen op tafel en valt daar echt iets binnen te halen?D66-leider Sigrid Kaag weet dat dit kabinet niet op het oude mág lijken. Ze heeft daarom meteen forse eisen gesteld.

Medisch-ethische kwesties waren eerder al dé reden dat D66 niet met de ChristenUnie verder wilde. Nu ze samen toch een doorstart proberen, vormt het thema een potentiële bom onder de formatie.

D66 wil ‘klimaatkampioen’ in Europa zijn

Dit land moet ‘klimaatkampioen’ worden. Dat lijkt geen probleem nu bijna alle partijen de opwarming van de aarde zien als een van de grootste problemen van deze tijd. En er is geld genoeg. Maar er zitten adders onder het gras. Bijvoorbeeld: hoeveel betalen de grootste vervuilers mee aan de ‘groene industriepolitiek’, het nieuwe liberale toverwoord voor verantwoord klimaatbeleid?

In de zomer schitterde het al in de gezamenlijke notitie van D66 en VVD; ook het CDA maakte er werk van in zijn nieuwste klimaatvisie. Nederland zal zich, als het aan hen ligt, uit de klimaatproblemen innoveren. Maar het vereist harde keuzes. Afgelopen Prinsjesdag bleek al dat het halen van de Urgenda-klimaatdoelen nog steeds moeizaam gaat. Wat gebeurt er op korte termijn met de kolencentrales? Zet Nederland met hulp van de overheid in op kernenergie? D66 is daar heel terughoudend in.

Het demissionaire kabinet maakte in zijn plannen weinig woorden vuil aan stikstof, en in de D66/VVD-notitie ontbrak dat zelfs. Hier zit een tweede grote angel: D66 wil het mes in de veestapel zetten, maar het CDA zal hier voor gaan liggen. Een poging in de nazomer van het oude kabinet tot een uitkoopregeling had nog geen succes. De stikstofcrisis is weer nauw verbonden met de wooncrisis en de mogelijkheden om nieuwe huizen te bouwen.

Voltooid leven en lhbtiq+-rechten: sleutelrol voor de VVD

Het worden zware onderhandelingen over medische ethiek en lhbtiq+-rechten. De ChristenUnie heeft direct een streep in het zand getrokken: ‘voltooid leven’ is te gevoelig om “over te laten aan de vrije krachten” in de Tweede Kamer. De christelijke partij wil er van tevoren afspraken over maken met de andere coalitiepartijen, net als eerder. Aan die afspraken is dan ook D66 weer gebonden. Omgekeerd wil D66 juist dat de Tweede Kamer vrij kan beslissen. Kaag zal eisen dat haar fractie in elk geval het wetsvoorstel mag laten behandelen in de Tweede Kamer.

Het grote gevecht in de formatie gaat ondertussen niet eens tussen D66 en ChristenUnie. Hun standpunten zijn bekend. Veel doorslaggevender is hoeveel steun D66 krijgt van de VVD. Inhoudelijk lijkt het logisch dat de VVD er ook een ‘vrije kwestie’ van wil maken. De partij van Rutte denkt inhoudelijk over voltooid leven hetzelfde als D66: actieve levensbeëindiging voor ouderen moet mogelijk worden.

Wel heeft de VVD er minder haast mee. Daar wordt het spannend: schaart Rutte zich achter de wens van Kaag om het wetsvoorstel te gaan behandelen? Of vindt hij het belangrijker om de ChristenUnie binnenboord te houden?

Steun van de VVD is voor Kaag ook onmisbaar bij andere discussies over ethiek, zoals de wens om de abortuswet en embryowet te moderniseren. Beide partijen willen ook met urgentie het ‘COC-Regenboogakkoord’ uitvoeren over lhbtiq+-rechten. Een van de kwesties: kunnen lhbtiq+-ouders met z’n drieën of vieren ouderschap krijgen? De ChristenUnie tekende het akkoord niet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25287%2529.jpg

Nieuwe bestuurscultuur: lastig met dezelfde hoofdrolspelers

Rutte, Kaag en Hoekstra benadrukten het deze week allemaal: dit kabinet wordt ‘iets heel nieuws’. Dat wordt lastig met dezelfde hoofdrolspelers. De nieuwigheid hangt namelijk niet alleen af van de veranderde werkwijze, zoals een dun regeerakkoord dat de ministers later gaan uitwerken.

Aan VVD, D66, CDA en ChristenUnie kleven de grootste schandalen van de afgelopen vier jaren, zoals de toeslagenaffaire en de omgang met aardbevingsschade in Groningen. Wil het kabinet geloofwaardig blijven en laten zien dat het burgers voortaan anders tegemoet treedt, dan moeten deze kwesties zo snel mogelijk afgehandeld. Die belofte is nog steeds niet ingelost.

Een nieuwe bestuurscultuur moet het vertrouwen van burgers in de politiek herstellen. Dat betekent niet alleen investeren in meer rechtszekerheid, want daarover zullen partijen het snel eens zijn. De verhouding met het parlement moet op de schop, en het zal pas werkende weg duidelijk zijn of dat lukt.

Tot slot moet Kaag met vooral Rutte en Segers aan de bak om hun onderlinge verhouding te herstellen en goed te houden. Dat zal meerdere liters koffie vergen na alle sneren van afgelopen maanden. Onverwachte politieke problemen, bijvoorbeeld een nieuwe migratiecrisis, zullen oude tegenstellingen tussen D66/ChristenUnie en VVD/CDA laten opvlammen.

Onderwijs: waar zijn de vele miljarden ?

De snelste manier om D66 gelukkig te maken aan de onderhandelingstafel, is de portemonnee trekken voor het onderwijs. Kosten: 7 miljard euro per jaar aan extra investeringen voor de hele sector. Plus nog eens 3,5 miljard euro per jaar om kinderopvang gratis te maken. Dat is volgens de partij een ‘emancipatiemotor’ die zorgt dat kinderen uit alle milieus goed voorbereid aan de basisschool beginnen.

Kaag zou de achterban alsnog blij kunnen maken over het regeeravontuur als ze erin slaagt zulke enorme bedragen uit te onderhandelen. De inzet is hoog met de eis van de ‘grootste structurele investering in het onderwijs ooit’.

Een ander taai dossier waar D66 de tanden op stuk kan bijten is de vrijheid van onderwijs. In hun aanzet tot een regeerakkoord zeiden D66 en VVD dat ingrijpen op christelijke en islamitische scholen eerder mogelijk moet worden als de veiligheid van lhbtiq+-leerlingen in het gedrang is of als scholen onvoldoende de democratische waarden uitdragen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25286%2529.jpg

Reconstructie: Hoe Kaag een knieval deed in de formatie

Maandenlang probeerde Kaag de tandem van PvdA-GroenLinks aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar afgelopen woensdag – bij de urenlange gesprekken met informateur Johan Remkes – liet zij die wens varen. Volgens meerdere aanwezigen was het een knieval in meerdere delen.

In 24 uur draaide D66-leider Sigrid Kaag als een blad aan een boom. Van ‘niet-weer-met-de ChristenUnie’ tot het starten van onderhandelingen met uitgerekend die partij.

De optie die lange tijd voor onmogelijk werd gehouden – het voortzetten van de huidige coalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – wordt nu toch onderzocht. “Niet onze eerste keuze, niet onze vijfde, niet onze zevende”, zegt Kaag.

Analyse: In de krachtmeting Rutte-Kaag stuit Sigrid Kaag op taaie Haagse wetten

VVD-leider Rutte kan formeren naar zijn voorkeur, D66-leider Sigrid Kaag moest door de bocht. Waarom legde zij het af in deze politieke krachtmeting en kan zij voor D66 nog iets bereiken?

Lees: De formatie begint nu eindelijk écht, maar wanneer hebben we een nieuw kabinet? MSN 01.10.2021

Lees: Is de kans groot dat Rutte IV slaagt? Dit zijn jullie vragen over de formatiedoorbraak RTL 01.10.2021

Lees: Dit vindt de ‘gewone’ Nederlander: ‘Het is een grote middelvinger naar ons’ AD 01.10.2021

Lees: D66-kiezer wil dat medisch-ethische thema’s vrije kwestie zijn AD 01.10.2021

Lees: Medisch-ethische kwesties blijven potentiële bom onder de formatie AD 01.10.2021

Lees: Nieuw leiderschap van Kaag is leeg en on-Nederlands Elsevier 01.10.2021

lees: ‘Positie magere mannetjes D66 onzeker na kwaadaardige spin’ Telegraaf 01.10.2021

Lees: ‘Positie magere mannetjes D66 onzeker na kwaadaardige spin’ MSN 01.10.2021

Lees: Blok heel stellig: ‘Ik wil geen minister meer worden’ NOS 01.10.2021

Lees: Ministers Blok, Kamp en Knapen willen niet terug in nieuw kabinet Telegraaf 01.10.2021

Lees: Ministers Blok en Knapen willen niet terug in nieuw kabinet MSN 01.10.2021

Lees: Blok, Kamp en Knapen willen niet terug in nieuw kabinet MSN 01.10.2021

Lees: Zeven ministers, één vraag: zien we u terug in een nieuw kabinet? RTL 01.10.2021

Lees: Dit was de cruciale rol van Sigrid Kaag tijdens de formatie RTL 01.10.2021

Lees: Na maanden getreuzel rolt het balletje toch weer naar Rutte toe (vn.nl) 01.10.2021

Lees: Hoe Sigrid Kaag PvdA en GroenLinks van de tennisbaan sloeg AD 01.10.2021

Lees: Nieuwe bestuurscultuur: Remkes hengelt naar PvdA’ers en GroenLinksers Elsevier 30.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

oktober 1, 2021 Posted by | Uncategorized | 8 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Op weg naar Rutte 4 !!

Na een halfjaar getouwtrek gaat de formatie nu pas werkelijk van start. VVD, D66, CDA en ChristenUnie mogen eigenlijk niet falen, maar dat nieuwe kabinet is er nog lang niet.

Het mag dan een doorbraak worden genoemd in de formatieverkenning, maar in feite zijn de onderhandelingen nu pas begonnen. Ruim zes maanden zijn er opgegaan aan de vraag wie met wie een poging wil wagen om samen een kabinet te vormen. Nu VVD, D66, CDA en ChristenUnie bereid zijn te onderhandelen, is op die vraag eindelijk een antwoord gekomen. Maar daarmee is er nog geen nieuw kabinet.

De vier partijen beseffen: falen is geen optie. Er is zóveel tijd vermorst dat deze kabinetsformatie nu al bijna de langste ooit is – zonder dat er één dag is onderhandeld. Het record van 225 dagen zal wel gehaald worden, de teller staat vandaag al op 196. Eigenlijk is dit de laatste kans om er nog uit te komen. Alle andere opties, van minderheid tot extraparlementair zijn afgevallen. Faalt deze poging, dan is de kans op nieuwe verkiezingen  reëel, stelt informateur Johan Remkes: ,,Dat zou een blamage zijn.’’

Partijen willen laten zien dat met deze doorstart van de coalitie niet alles bij het oude blijft. Ze beloven dat een eventueel kabinet-Rutte 4 héél anders wordt dan Rutte 3. Zo willen ze snel onderhandelen en alleen de hoofdlijnen van een nieuwe regeerakkoord vastleggen. De nieuwe ministersploeg werkt die plannen dan voor de beëdiging eerst uit. Remkes: ,,Waar het constituerend beraad (de oprichtingsvergadering van een kabinet, red.) normaal een uurtje duurt, kan dat nu wel enkele weken worden.’’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Onderhandelen over hoofdlijnen regeerakkoord gaat eindelijk beginnen !!

Ook na het advies van informateur Remkes zijn alleen VVD, D66, CDA en ChristenUnie bereid aan de onderhandelingstafel te gaan zitten voor de vorming van een nieuw kabinet en het maken van nieuwe regeringsafspraken.

In zijn advies aan de Tweede Kamer schrijft Remkes dat deze vier partijen ook andere partijen de gelegenheid moeten geven hierover mee te praten. Het gaat dan om PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en Fractie Den Haan. Dat zou moeten leiden tot een “constructieve betrokkenheid” bij het nieuwe kabinet. Van PvdA en GroenLinks zegt Remkes zelfs dat ze ministers zouden kunnen leveren.

Remkes sprak in een toelichting van een “open uitnodiging”. Hij zei ook dat de betrokken partijen tegen hem hebben gezegd dat ze zover nog niet zijn, maar volgens hem is het een signaal dat het denken bij niemand de komende week mag stilstaan. Die fracties zouden ook mogen meepraten over bepaalde thema’s of over de financiën.

Geen zin in

Maar inmiddels is duidelijk dat geen van de genoemde partijen hier zin in heeft. Volgens PvdA-leider Ploumen heeft Remkes haar ook niet goed begrepen. “Voor de PvdA is er geen enkele rol in de vorming van dit kabinet”, zegt zij. “Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van bewindspersonen. Wij gaan de oppositie in.” Ook GroenLinks-leider Klaver zegt: “Wij leveren geen ministers aan een rechts kabinet.”

ChristenUnie-leider Segers viel in het begin van de avond over woorden van Remkes op de persconferentie. Die wekte de indruk dat het vraagstuk ‘voltooid leven’ al was besproken en een vrije keuze zou worden voor alle fracties. Remkes zei: “Het zou ook gek zijn als in de formatie afspraken worden gemaakt die het parlement in zijn mogelijkheden beperken. Dat zou een vorm van oude politieke cultuur zijn.”

Segers zei vervolgens dat wat hem betreft de gesprekken over dit onderwerp nog moesten beginnen, en dat hij zelf wel uitmaakt hoe zijn partij het standpunt over ‘voltooid leven’ verwoordt. Maar van een blokkade spreekt hij ook weer niet.

Segers: geen afspraken met Remkes over medisch-ethische kwesties

Later op de avond heeft Remkes telefonisch aan Segers laten weten dat het niet zijn bedoeling was te suggereren dat de medisch-ethische kwesties een vrije keuze zou worden. Remkes verzekerde de CU-leider ervan dat dit inderdaad een onderwerp is dat aan de onderhandelingstafel geregeld moet worden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25284%2529.jpg

Steun

Afgezien van deze verbale schermutselingen na de persconferentie van Remkes lijkt er wel steun voor andere voorstellen die hij deed. Zoals dat er snel een beknopt regeerakkoord moet komen met alleen de afspraken die de vier partijen echt willen vastleggen.

Daarna kunnen de kandidaat-ministers binnen dat kader een uitgebreider regeerprogramma maken waarin zij ook vastleggen welke resultaten zij met hun beleid willen halen, schrijft hij.

Spannender

Remkes spreekt van een kabinet dat op een nieuwe leest is geschoeid. Er is meer ruimte voor de Tweede Kamer om kritisch te zijn en plannen te wijzigen, er komen nieuwe bewindspersonen en de inhoudelijke discussies zullen vooral over klimaat, stikstof, de woningmarkt en onderwijs gaan. “Dit wordt echt wat anders”, aldus Remkes. “Het wordt spannender.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

NOS-verslaggever Ron Fresen over de kans op een “nieuwe start”:

“De politici roepen inderdaad in bijna elke zin dat het nieuw wordt en dat ze het anders gaan doen. Dat wordt zeker in het begin ook de allergrootste opgave voor dat kabinet: in alles moeten ze laten zien dat het geen oude wijn in nieuwe zakken is. Het moet gelijk zichtbaar zijn met een kort regeerakkoord, maar ook door de mensen die in dat kabinet komen.

Wat dat betreft zullen ze van ver moeten komen. Want het huidige kabinet met diezelfde partijen is eigenlijk een uitgebluste zooi, om het maar oneerbiedig te zeggen. Er is veel onderling wantrouwen en de goede voornemens over een andere politieke cultuur zijn ver weg.

De onderhandelingen die nu komen, zijn de eerste testcase. Ze beloven dat die niet lang zullen duren, omdat ze veel open willen laten. Ze mogen ook niet mislukken, want anders krijg je alsnog nieuwe verkiezingen.”

Volgens Remkes is er een breed draagvlak voor een nieuwe bestuurscultuur en bestuurlijke vernieuwing. Hij ergert zich aan de huidige omgangsvormen in politiek Den Haag. “Ik stoor mij aan de sfeer in Den Haag die volledig is gericht op het kapotmaken. Die praktijk moet stoppen.”

Remkes denkt dat er door de goede voornemens voldoende verschil zal zijn met de huidige coalitie.

Remkes: Dit kabinet wordt echt wat nieuws, ‘spannender’

Oorspronkelijk was de opdracht van Remkes om een minderheidskabinet te onderzoeken, maar hij stelde vast dat daarvoor de handen niet op elkaar gingen.

Hij adviseert verder om voor de onderhandelingsfase twee informateurs te benoemen. Hij weet nog niet of hij zelf een van die twee zal zijn. De Kamer debatteert volgende week over de aanbevelingen van Remkes.

Lees: Faalt deze poging, dan is de kans op nieuwe verkiezingen reëel AD 30.09.2021

Lees: Het verdriet van GroenLinks: hoe de partij van Klaver zichzelf buitenspel plaatste AD 30.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen niet onderhandelen met coalitie RTL 30.09.2021

Lees: Nieuwe bestuurscultuur: Remkes hengelt naar PvdA’ers en GroenLinksers Elsevier 30.09.2021

Lees: ’Sprake van echte nieuwe start, volgende fase kan snel gaan’ Telegraaf 30.09.2021

Lees: Zo kwam ‘doorstart’ huidige coalitie toch weer in zicht NOS 30.09.2021

Lees: Onderhandelen gaat beginnen, wel verbale strijd over woorden van Remkes NOS 30.09.2021

Lees: Remkes: ‘Formatie kan nu snel, het wordt echt een nieuw kabinet’ AD 30.09.2021

Lees: ’Sprake van echte nieuwe start, volgende fase kan snel gaan’ MSN 30.09.2021

Lees: Kijk mee: persconferentie informateur Remkes over start onderhandelingen nieuw kabinet MSN 30.09.2021

Lees: Remkes voorziet beknopt regeerakkoord en ministers van buiten de coalitie NU 30.09.2021

Lees: Remkes voorziet beknopt regeerakkoord en ministers van buiten de coalitie MSN 30.09.2021

Lees: Remkes voorziet beknopt regeerakkoord en ministers van buiten de coalitie NU 30.09.2021

Lees: Segers weerspreekt informateur Remkes: ‘Hij is niet onze woordvoerder’ RTL 30.09.2021

Lees: Remkes en Segers spreken elkaar tegen over medisch-ethische kwesties MSN 30.09.2021

Lees: Remkes en Segers spreken elkaar tegen over medisch-ethische kwesties NU 30.09.2021

Lees: Slob: ik zat vorig jaar fout in debat over antihomoverklaringen Telegraaf 30.09.2021

Lees: Segers spreekt Remkes tegen: geen deal over medisch-ethische zaken Telegraaf 30.09.2021

Lees: Remkes en Segers spreken elkaar tegen over medisch-ethische kwesties NU 30.09.2021

Lees: Segers spreekt Remkes tegen: geen deal over medisch-ethische zaken MSN 30.09.2021

Lees: Remkes: CU bereid om medisch-ethische kwesties aan Kamer te laten MSN 30.09.2021

Lees: Oppositie boos na besluit D66: er verandert dus niets NOS 30.09.2021

Lees: Oppositie teleurgesteld: ‘Ze spugen recht in gezicht kiezer’ | Video Telegraaf 30.09.2021

Lees: Links en rechts reageren boos op Kaag: ’Kiezer in gezicht gespuugd’ Telegraaf 30.09.2021

Lees: Links en rechts reageren boos op Kaag: ’Kiezer in gezicht gespuugd’ MSN 30.09.2021

Lees: Doorstart coalitie? ‘Schoffering van het Nederlandse volk’ MSN 30.09.2021

Lees: Wilders over Rutte IV: ‘Alsof de kiezers in Nederland recht in hun gezicht worden gespuugd’ | Panorama 30.09.2021

Lees: Wilders over Rutte IV: ‘Alsof de kiezers in Nederland recht in hun gezicht worden gespuugd’ MSN 30.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks waarschuwen voor ‘meer van hetzelfde’ met huidige coalitie NU 30.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks waarschuwen voor ‘meer van hetzelfde’ met huidige coalitie MSN 30.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks waarschuwen voor ‘meer van hetzelfde’ met huidige coalitie NU 30.09.2021

Lees: Marijnissen (SP): oude coalitie veroorzaakte juist de problemen MSN 30.09.2021

Lees: Doorstart coalitie? ‘Schoffering van het Nederlandse volk’ | Video  Telegraaf 30.09.2021

Lees: Ook VVD en CDA willen doorgaan met huidige combinatie, ChristenUnie bereid mee te praten NOS 30.09.2021

Lees: Rutte 4 komt eraan! – D66 wil aan tafel met CU MSN 30.09.2021

Lees: Rutte 4 komt eraan! – D66 wil aan tafel met CU | Panorama 30.09.2021

Lees: Segers is na ‘indringend beroep’ bereid onderhandelingen te starten MSN 30.09.2021

Lees: Segers is na ‘indringend beroep’ bereid onderhandelingen te starten  NU 30.09.2021

Lees: ChristenUnie wil meewerken aan doorstart huidige coalitie MSN 30.09.2021

Lees: D66 heft blokkade op, maar hoe nu verder? Telegraaf 30.09.2021

Lees: D66 besluit toch te onderhandelen over voortzetting huidige coalitie NOS 30.09.2021

Lees: Doorbraak in formatie: D66 wil onderhandelen met partijen van oude coalitie MSN 30.09.2021

Lees: Doorbraak in formatie: D66 wil onderhandelen met partijen van oude coalitie NU 30.09.2021

Lees: Rutte III wil door als Rutte IV: ‘Het is echt een nieuwe start’ RTL 30.09.2021

Lees: D66 wil toch onderhandelen over voortzetting huidige coalitie – ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stemt zuinigjes in: “Op hoop van zegen” MSN 30.09.2021

Lees: Onderhandelaars goedgemutst weer aan tafel bij Remkes RTL 30.09.2021

Lees: Analyse: Waarom Kaag als ‘redder in nood’ er wel iets voor terug wil NU 30.09.2021

Lees: D66 wil toch onderhandelen over voortzetting huidige coalitie (businessinsider.nl) 30.09.2021

Lees: D66 alsnog overstag: Kaag wil nu wel onderhandelen over doorstart oude coalitie met CU AD 30.09.2021

Lees: Doorbraak in formatie: D66 is om en gaat onderhandelen over doorstart coalitie RTL 30.09.2021

Lees: Kaag: D66 bereid te onderhandelen over voortzetting huidige coalitie MSN 30.09.2021

Lees: Kaag: D66 bereid te onderhandelen over voortzetting huidige coalitie Telegraaf 30.09.2021

Lees: D66 wil toch praten over de voortzetting van de huidige coalitie MSN 30.09.2021

Lees: Kaag: ‘Niemand gebaat bij nieuwe verkiezingen’ Telegraaf 30.09.2021

Lees: Kaag: het was niet onze zevende keus, maar het land moet bestuurd MSN 30.09.2021

Lees: Verklaring Kaag: D66 wil geen nieuwe verkiezingen, we gaan onderhandelen RTL 30.09.2021

Lees: D66-leider Kaag geeft om 12.00 uur verklaring over formatie NU 30.09.2021

Lees: Alle ogen op D66 gericht in slotstuk van formatiefase MSN 30.09.2021

Lees: Formatie kan na draai D66 alsnog beginnen Telegraaf 30.09.2021

Lees: Formatie na geblunder terug bij af MSN 30.09.2021

Lees: Informateur Remkes wacht op antwoord: ziet D66 doorstart huidige coalitie zitten? NOS 30.09.2021

Lees: Nog geen doorbraak formatie: D66 is er nog niet uit RTL 30.09.2021

Lees: Formatie: Remkes zet in op doorstart kabinet Telegraaf 29.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: verslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

oktober 1, 2021 Posted by | Uncategorized | 9 reacties