Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Volgende week conclusies trekken

Informateur Remkes hoopt volgende week conclusies te trekken over hoe het verder moet met de formatie. Maandag 27.09.2021 praat hij weer met de leiders van VVD, D66 en CDA en hun secondanten. In een brief aan hen schrijft Remkes dat dan “de balans wordt opgemaakt”.

Hij wil de Kamer “in de loop van volgende week informeren en daarbij conclusies trekken”. De Tweede Kamer stelde Remkes ruim twee weken geleden aan als informateur. Zijn opdracht is te onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen uit een combinatie van VVD, D66 en CDA. Die coalitie zou “constructief en vruchtbaar” moeten samenwerken met de Tweede Kamer.

Vorig weekend trokken Remkes en de kopstukken van de drie partijen zich terug op een landgoed in Hilversum, maar dat leidde tot weinig concreets. Remkes zei toen dat het goede gesprekken waren, maar dat de gebeurtenissen van die week complicerend hadden gewerkt. Hij doelde daarmee op het aftreden van de ministers Kaag en Bijleveld en de onrust daarover.

Sinds vorige week zijn er geen officiële bijeenkomsten onder leiding van de informateur meer geweest. Dat kwam ook doordat het deze week Prinsjesdag was en ook de Algemene Politieke Beschouwingen in de Kamer werden gehouden. VVD-leider Rutte is als premier vandaag bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Informateur Johan Remkes wil volgende week ‘conclusies trekken’ over een minderheidskabinet. De kans dat het er komt, is er deze week niet groter op geworden.

De Algemene Beschouwingen waren ruim 26 uur bezig toen de VVD een voorstel indiende waarmee er 2 miljard euro extra werd vrijgemaakt voor de woningmarkt, lerarensalarissen, koopkracht en veiligheid. Het akkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kostte wat moeite, ‘maar het demissionaire kabinet is de Tweede Kamer ruimhartig tegemoetgekomen’.

Akkoord achter gesloten deuren

Rond 22.00 uur werd duidelijk dat de coalitiepartijen het eens waren geworden over de extra wensen voor de begroting. Dat was achter gesloten deuren en in de wandelgangen geregeld. Daar had demissionair premier Rutte eerder al over gezegd, dat dat de enige manier was. “Ik denk zelf – sorry, oude bestuurscultuur – dat het bijna niet te vermijden is dat je daar ook eens een keer voor met elkaar in een kamer gaat zitten, niet meteen met een tv-camera erbij.”

Het resultaat van het overleg was een voorstel voor 2 miljard euro extra voor onder meer de woningmarkt, lerarensalarissen en de veiligheid. Het geld is bedoeld om de verhuurderheffing te verlagen (500 miljoen), de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te verkleinen (500 miljoen) en de energierekening te verlagen (500 miljoen) voor burgers en bedrijven. Ook gaat er extra geld naar defensie (300 miljoen) en veiligheid (200 miljoen).

Steun PvdA en GroenLinks

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks steunden het plan van de coalitie. PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver zeiden blij te zijn met het extra geld, maar maakten wel een voorbehoud. De PvdA beoordeelt pas later bij de behandeling van de afzonderlijke begrotingen definitief of ze vindt dat problemen echt goed aangepakt worden, aldus Ploumen. Klaver vindt de alomvattende motie van de VVD een ‘eerste stap, maar we zijn er nog niet’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Nog geen zicht op doorbraak in de formatie

De Algemene Politieke Beschouwingen op woensdag en donderdag moesten het bewijs worden dat er nog samengewerkt kan worden in Den Haag.

De hoop op samenwerking was vooral gevestigd op wat het “politieke midden” is gaan heten. Naast de eerdergenoemde vier partijen horen daar ook GroenLinks en PvdA bij.

Gaan niet zomaar voor alle begrotingen stemmen’

En dus is er scepsis. “Ze hebben geen steun van ons gekocht”, klinkt het bij de linkse partijen. De komende maanden worden de begrotingen van alle ministeries apart behandeld. “Wij gaan nu natuurlijk niet zomaar voor alle begrotingen stemmen”, is daar de opvatting.

Bij GroenLinks en de PvdA denken ze dat een minderheidscoalitie sinds deze week nog onaantrekkelijker is geworden. “Het kost veel geld en levert veel gedoe op”, valt daar te horen.

Maandenlang probeerden de twee linkse partijen de onderhandelingen te starten met VVD, D66 en CDA. Maar VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen samen in een coalitie.

PvdA en GroenLinks willen weer niet zonder elkaar. Zo zit de formatie al maanden muurvast en lijkt een minderheidscoalitie de enige uitweg.

GroenLinks-leider Jesse Klaver gaf woensdag tijdens het debat al een signaal af. Zijn partij zal de landbouwbegroting niet steunen als er geen oplossing voor het stikstofprobleem is.

Tot vreugde van VVD-Kamerlid Sophie Hermans schaarde bijna de hele Kamer zich achter haar voorstel om zo’n 2 miljard euro extra uit te geven aan leraren, lagere huren en koopkracht. Maar dat leverde geen politieke winst op.

De Tweede Kamer heeft de afgelopen twee dagen de kabinetsplannen voor 2022 stevig vertimmerd. Er komt bijvoorbeeld een structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel (675 miljoen euro).

De verhuurderheffing wordt met 500 miljoen euro verlaagd, er komt extra geld om de lonen van basisschoolleraren te verhogen (500 miljoen euro) en ook de energiekosten van burgers worden verzacht (375 miljoen euro). Een zeer ruime meerderheid heeft ook nog uitgesproken dat het leenstelsel zo snel mogelijk moet verdwijnen. En er komt extra geld voor veiligheid en defensie (500 miljoen euro).

Gelukt

Het zijn allemaal dingen die veel oppositiepartijen de afgelopen jaren tevergeefs voor elkaar probeerden te krijgen. Zelfs de verhoging van de zorgsalarissen wordt – tegen de zin van de VVD – mede betaald uit extra winstbelasting voor bedrijven, zo bleek tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), het belangrijkste debat over de Prinsjesdagstukken.

“Ik ben blij dat het gelukt is om zo’n brede overeenstemming te vinden”, was de korte reactie van premier Rutte. Hij moest weg om zijn vliegtuig te halen naar New York om op tijd te komen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Luisteren

Het waren andere beschouwingen dan anders. Zelden had de Tweede Kamer zoveel vrijheid en gelegenheid om de begroting aan te passen. Want, in tegenstelling tot vorige jaren, was het kabinet niet verzekerd van voldoende steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

De ChristenUnie heeft namelijk feitelijk zijn handen afgetrokken van het kabinet, vanwege inhoudelijke koersverschillen en politieke wrijving. Dus moest het kabinet zich op een andere manier zeker stellen van voldoende steun.Lees hier het live-verslag van de tweede dag en eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Het was even de vraag of het de Tweede Kamer zou lukken om de begroting “bij te plussen”, zoals het werd genoemd. De eerste dag was er nog weinig zicht op overeenkomsten.

Maar donderdagavond kwam er – na een dag van koortsachtig overleg buiten de plenaire zaal – een deal van 2 miljard euro tussen de oude coalitiepartijen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar buiten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

‘Miljardje van Hermans’

Het is 2,1 miljard euro op een begroting van in totaal 430 miljard euro, en met de zorgsalarissen erbij wordt het zelfs bijna 3 miljard. Later op de avond zegden ook oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hun steun toe, terwijl deze partijen de afgelopen twee dagen toch zeer afhoudend en kritisch waren over “het miljardje van Hermans”, het bedrag dat volgens VVD-fractieleider Hermans beschikbaar was voor aanpassingen.

Tijdens het twee dagen durende debat speelde de formatie duidelijk op de achtergrond. Zou het Rutte lukken om de band met partijen als GroenLinks, PvdA, CU en de SGP te verbeteren? Want hun steun is in de kabinetsformatie cruciaal: zowel voor een minderheids- als voor een eventueel meerderheidskabinet.

Minderheidskabinet niet echt dichterbij gekomen

“De conclusie van dit debat moet ook zijn dat een minderheidskabinet straks nog veel van dit soort dure deals in de Tweede Kamer zal moeten sluiten, om voldoende steun te hebben van bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks.

Ze zullen bij elk voorstel dat zo’n kabinet doet de prijs flink opdrijven. Dus je kunt wel zeggen dat het deze week wel gelukt is om steun te krijgen voor de plannen van 2022, maar een minderheidskabinet is niet bepaald dichterbij gekomen.”

Premier Rutte wilde, op weg naar het regeringsvliegtuig, niet vooruitlopen op een doorbraak in de formatie. “Dit debat staat hier los van.” Komende maandag gaat informateur Remkes verder met zijn gesprekken over het minderheidskabinet.

Haken en ogen

En vrijdag 24.09.2021 gingen de bewindspersonen in de ministerraad ook nog even napraten over de eis van de Tweede Kamer om zo snel mogelijk het leenstelsel af te schaffen. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. De kosten voor de compensatie van de studenten die onder het huidige leenstelsel vallen worden op zeker 1,5 miljard euro geschat.

Demissionair premier Rutte ontraadde de afschaffing van het leenstelsel op dit moment. Hij wijst er onder meer op dat het een grote beleidswijziging is.

Er was een beetje op gehoopt, misschien zelfs wel gerekend, dat de Algemene Beschouwingen een doorbraak in de kabinetsformatie teweeg zouden brengen. Dat partijen van links tot rechts, van coalitie tot oppositie, water bij de wijn zouden doen om een breed draagvlak voor de begroting te krijgen. Maar de wijzigingsvoorstellen kwamen van de oude coalitie, van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Niet van PvdA en GroenLinks, ook al hadden die wel voor druk op de coalitie gezorgd.

Informateur Johan Remkes wil volgende week ‘conclusies trekken’ over een minderheidskabinet. De kans dat het er komt, is er deze week niet groter op geworden.

Na twee dagen debatteren over de rijksbegroting voor volgende jaar die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, was VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans ‘trots’. Want hoewel de Haagse politiek hopeloos verdeeld is, was het partijen in de Tweede Kamer toch maar mooi gelukt om het eens te worden over een aanpassing van 2 miljard euro in de Miljoenennota.

Lees: De VVD heeft niet veel vrienden meer over en Remkes dreigt RTL 25.09.2021

Lees: Informateur Remkes: volgende week conclusies trekken NOS 24.09.2021

Lees: Informateur Remkes wil volgende week spijkers met koppen slaan Telegraaf 24.09.2021

Lees: Remkes wil volgende week ‘conclusies trekken’ over kabinetsformatie NU24.09.2021

Lees: Remkes wil volgende week knoop doorhakken in formatie AD 24.09.2021

Lees: Remkes wil volgende week ‘conclusies trekken’ in kabinetsformatie MSN 24.09.2021

Lees: Miljardendeal bij begroting, maar wat levert dat de formatie op? NU 24.09.2021

Lees: Kamer krijgt op veel punten zijn zin, maar nog geen zicht op doorbraak formatie NOS 24.09.2021

Lees: Kans op minderheidskabinet is deze week niet groter geworden, ondanks deal Miljoenennota AD 24.09.2021

Lees: Miljardendeal bij begroting, maar wat levert dat de formatie op? MSN 24.09.2021

Lees: ‘Marathondebat toont aan dat minderheidskabinet kan werken’  RTL 24.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

september 25, 2021 Posted by | Uncategorized | 12 reacties