Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag op gesprek bij de vorige informateur Mariëtte Hamer. De weerzin onder D66'ers tegen het CDA is groot.

Segers: linkse partijen lekten om ChristenUnie af te schrikken

De bezwaren die de ChristenUnie had tegen de opzet voor een nieuw coalitieakkoord van VVD en D66 gingen niet alleen over medische ethiek, maar vooral ook over de manier waarop die partijen de samenleving willen inrichten. Er was wat hem betreft te weinig aandacht voor de “echt grote uitdagingen van onze tijd”, schrijft partijleider Gert-Jan Segers in een blog. De linkse partijen probeerden volgens hem tijdens de informatiegesprekken te stoken door het te laten lijken alsof het alleen om medische ethiek en godsdienst in het onderwijs ging.

Volgens Segers werden er met de (inmiddels afgezwaaide) informateur Mariëtte Hamer “stevige” gesprekken gevoerd. Hij zei daar destijds naar eigen zeggen inhoudelijk weinig over omdat dat zo bij Hamer was afgesproken. GroenLinks en de PvdA, “twee verloofde linkse partijen” die volgens hem “graag het kabinet in” wilden, kozen er volgens Segers wel voor om informatie te lekken in de hoop een wig te drijven tussen D66 en de ChristenUnie. “Zo probeerden de linkse liefjes de ChristenUnie van de formatietafel te laten weglopen.”

De partijen zouden het hebben doen voorkomen alsof het alleen ging om de abortuswet, embryowet en onderwijsvrijheid, terwijl Segers naar eigen zeggen vooral worstelde met de “fundamentele ongelijkheid in ons land”, zoals de woningmarkt, inkomensongelijkheid en studieschulden. “Ik heb in het stuk van VVD en D66 niet gelezen hoe we onze welvaart, inkomen, woningen voortaan eerlijker gaan verdelen.”

In zijn blog haalt Segers niet alleen uit naar GroenLinks en de PvdA. Hij verwijt ook VVD en D66 een “liberale tic” te hebben. “Te vaak behartigen liberalen vooral de belangen van mensen die het wel redden. Te vaak wekken liberalen de indruk dat ze een vrijheid willen waarin je moet denken en doen zoals zij.”

Daarmee verwijst hij wel naar de medisch-ethische discussies en de hervorming van artikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Segers merkt ook op dat wat hem betreft de druk op mensen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus door die partijen te ver wordt opgevoerd. “Het is maar wat je liberaal noemt.”

Kaag toont ongenoegen over Rutte, ‘leiderschap is geen regelen en ritselen’

D66-leider Sigrid Kaag heeft in de jaarlijkse H.J. Schoo-lezing haar ongenoegen uitgesproken over het mislukken van de poging om een kabinet te vormen met het linkse blok van GroenLinks en PvdA. Vooral de VVD en haar leider Mark Rutte moesten het ongelden.

Zonder hem expliciet te noemen, uitte ze forse kritiek op de demissionaire premier. “Leiderschap is voor mij het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie.” Rutte zei een aantal jaren geleden dat visie wat hem betreft is als de olifant die het zicht belemmert. Later had hij spijt van die uitspraak.

Kaag haalde in haar toespraak ook een topambtenaar aan die zichzelf de vraag stelde of de overheid de afgelopen twintig jaar nog iets groots tot stand heeft gebracht. “Hoe graag hij ook ongelijk zou hebben; hij kon niets verzinnen. Ik ook niet. Hoelang ik erover nadenk”, zei Kaag.

Misschien te goedgelovig

In de lezing, die georganiseerd werd door Elsevier Weekblad (EW), zei Kaag vanavond dat het voor haar “moeilijk te bevatten” is dat de formatiepoging met links is mislukt. “Soms heb ik het gevoel dat ik me op een ander spoor begeef dan mijn tegenstrevers en collega’s in de politiek.”

“Misschien was ik al die tijd te goedgelovig”, analyseerde Kaag. “Want hoewel ik niet had uitgesloten dat we hier zouden belanden, hoopte ik toch anders. Ik dacht dat het menens was, dat werken vanuit de inhoud.”

Afgelopen zomer schreven VVD en D66 aan een hoofdlijnenstuk, dat de basis moest vormen voor een regeerakkoord. De linkse partijen reageerden positief, maar VVD en CDA bleven erbij dat ze het toch niet zagen zitten om met zowel GroenLinks als de PvdA te regeren.

Kaag vraagt zich af of ze ‘te goedgelovig’ was toen ze deze zomer samen met Rutte een aanzet voor een regeerakkoord schreef. Het gaf haar vertrouwen dat een meerderheidskabinet kon worden gevormd, zeker nadat PvdA en GroenLinks enthousiast op het stuk reageerden. Kaag kan nu ‘moeilijk bevatten’ dat met die partijen niet wordt onderhandeld. ,,Na een zomer vol inhoudelijk werk zijn helaas potentiële bondgenoten op niet-inhoudelijke gronden uitgesloten’’, zegt ze.

De D66-leider legt de schuld voor de impasse in de formatie bij de VVD, niet bij haar eigen blokkade voor een voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie. Kaag trekt de intenties van Rutte in twijfel: ,,Ik dacht dat het menens was, werken vanuit de inhoud.’’ Het is daarom tijd, stelt Kaag, om te werken aan ‘de grote reparatie’. ,,Het is nu, voor mij, de verantwoordelijkheid van de grootste partij om de impasse te doorbreken.’’

Haags gedoe

Potentiële bondgenoten zijn daarmee volgens de D66-leider op niet-inhoudelijke gronden uitgesloten. “Het gehalte Haags gedoe in deze formatie is veel te hoog. Er lijkt meer tijd te worden besteed aan wat er geschreven wordt in de krant dan de geschiedenis die wij zelf willen schrijven. Ik voel me daar niet bij op m’n gemak.”

Het is aan de zes partijen die tot nu toe bij de formatie zijn betrokken om gezamenlijk tot een oplossing te komen, vindt Kaag. “Een goed kabinet in de Nederlandse traditie is een kabinet dat uit conservatieve en progressieve krachten bestaat.

Een evenwichtig kabinet dus”, vindt de D66-leider. De VVD heeft volgens haar als grootste partij “de verantwoordelijkheid om de inhoudelijke steun en het politiek vertrouwen te herwinnen, met name van links”.

De H.J. Schoo-lezing is genoemd naar Hendrik Jan Schoo, die van 1993 tot 1999 hoofdredacteur was van Elsevier Weekblad. Hij overleed in 2007. De lezing, die dit jaar voor de dertiende keer werd gehouden, wordt gezien als de start van het politieke seizoen.

In het verleden verzorgden minister Hoekstra (CDA) en premier Rutte de lezing. De nieuwe informateur, Johan Remkes, gaat later deze week de mogelijkheden voor een minderheidskabinet onderzoeken. Kaag stelt duidelijke voorwaarden voor deelname van haar partij, zoals de aanpak van de klimaatcrisis.

“Het is de voorwaarde voor al het andere. U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek.”

Gaaf landje

Kaag had in haar toespraak nog meer steken onder water voor Rutte. Onder zijn leiding is er over Nederland een schaduw gevallen, vindt ze. Als voorbeelden noemde ze de toeslagenaffaire en het niet altijd even duidelijke coronabeleid.

“We hebben de nodige lessen te leren, als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons ‘landje’ toch wel is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van de zelfgenoegzaamheid laten sussen door politieke bijziendheid.”

Motie van afkeuring

Het is niet voor het eerst dat Kaag kritiek uit op haar VVD-collega. In april diende ze nog een motie van afkeuring tegen hem in, nadat gebleken was dat hij met de verkenners Ollongren en Jorritsma had gesproken over een andere functie voor CDA’er Pieter Omtzigt.

Ondanks die motie ging Kaag toch met Rutte om de tafel zitten voor een nieuw kabinet. Ook nu zal ze zich “blijven inzetten voor een stabiele progressieve, evenwichtige coalitie die alle Nederlanders vertegenwoordigt. In welke variant dan ook.”

Kabinetsplannen onteigening bevatten grote verschillen, materiaal voor formatie

Het volgende kabinet staat voor een grote opgave: het stikstofprobleem oplossen. Daarbij zijn flinke ingrepen nodig. Vanochtend bleek dat twee scenario’s worden bekeken waarin sprake is van gedwongen onteigening van boerengrond. Maar niet allebei zijn even haalbaar, zeggen deskundigen.

De totale kosten kunnen de komende jaren oplopen tot tientallen miljarden euro’s, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarin plannen van de ministeries van Financiën en Landbouw zijn geanalyseerd. De scenario’s werden gelekt aan NRC; nog onduidelijk is wat ermee gaat gebeuren.

De plannen

De ideeën zijn omvangrijk. Variant A kost in totaal 30 miljard euro en is gericht op stikstofreductie via opkoopregelingen en technische maatregelen. Waar nodig wordt landbouw geëxtensiveerd; dat betekent meer grond voor minder vee. Variant B is met in totaal 14 miljard euro een stuk goedkoper. Die is met name gericht op het verminderen van de uitstoot door veestapels op te kopen.

Beide plannen gelden voor de periode 2022-2030. Onteigening geldt alleen voor boerenbedrijven die zorgen voor piekbelasting bij Natura 2000-gebieden. Wel zijn de scenario’s door onzekerheid omgeven, onder meer door wat er gebeurt met de stikstofuitstoot in het buitenland.

‘Geen landjepik’

Boerenorganisaties reageerden vandaag zeer kritisch op de plannen. “Wij zien er niks in, we hebben zelf plannen ingediend”, zei voorzitter Sjaak van der Tak van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) vanochtend. “We willen geen landjepik. We zijn tegen dwang en we zijn uiteraard voor een vrijwillige lijn.”

Agractie noemt gedwongen verkoop “onacceptabel” en spreekt van proefballonnetjes.

Experts: duurdere scenario haalbaarder

Deskundigen aan wie de NOS het PBL-rapport vandaag voorlegde, noemen het duurdere scenario haalbaarder dan het goedkopere. “Het grote verschil tussen de plannen is dat bij de duurdere variant alle grond wordt opgekocht, bij de andere niet”, zegt advocaat Joske Hagelaars, die bij advocatenkantoor Dirkzwager is gespecialiseerd in onteigeningsrecht. “Dan verdwijnen alleen de stallen en productierechten. De kans bestaat dat als je voor B kiest, de rechter – die oordeelt over de onteigening – zal constateren dat de grond minder waard wordt en dat je dan dus toch veel meer vergoedingen moet betalen dan is begroot.”

Ook is er een verschil in wie wordt geraakt, zegt hij. “In de eerste optie zijn vooral melkveehouders de klos, dat zijn de boeren met de meeste grond. Bij variant B raakt het eigenlijk álle boeren.” Volgens hem zal die laatste variant “desastreus” zijn voor agrariërs. “In feite zeg je daarmee: los het zelf maar op.”

Politiek verslaggever Xander van der Wulp over de politieke worsteling met de stikstofproblematiek:

“D66 zit er wat harder in op dit thema dan VVD en CDA; die partij wil veel verder gaan om de veestapel terug te dringen. VVD en CDA hebben boeren juist beloofd dat er tijdens deze regeerperiode geen verplichte uitkoop zou komen.

Maar er komt nu een nieuw kabinet. De commissie-Remkes heeft vorig jaar al in kaart gebracht dat er echt iets moet gebeuren, wil Nederland aan Europese natuurnomen blijven voldoen. Alle partijen zijn er uiteindelijk ook wel van doordrongen dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Anders gaat de vergunningverlening voor woningen en andere projecten zorgelijke vertraging oplopen.

Dus liet het demissionaire kabinet verschillende scenario’s doorrekenen: welke plannen leveren tegen welke kosten welke reductie op? Er was ergens nog de hoop om daar voor Prinsjesdag uit te komen, maar Haagse bronnen benadrukken vandaag dat er nog niets besloten is. Op Prinsjesdag zullen dus waarschijnlijk ook geen grote plannen naar buiten komen, en daarmee liggen stikstof en de aanpak van het woningtekort vooral in de formatie bovenop de stapel van ingewikkelde kwesties”.

Hagelaar is daarnaast kritisch op de planning. “Dit moet binnen kort tijdsbestek geboren. Ze willen 300.000 hectare grond onteigenen, dat is twee keer de provincie Utrecht. Wie gaat dat allemaal organiseren, welke ambtenaren?” Juridisch kan het volgens hem weliswaar, maar hij plaats vraagtekens bij de uitvoering.

Alles begint met ander bestemmingsplan

Hoogleraar onteigening Jacques Sluysmans (Radboud Universiteit Nijmegen), die tevens als advocaat grondeigenaren bijstaat, zegt ook dat de duurste optie van volledige onteigening het makkelijkst uitvoerbaar is. “Bij de andere variant wordt uitgegaan van een onteigeningsmogelijkheid waarbij de grond bij de eigenaar blijft, maar de opstallen en productierechten niet. Daarvoor zal de wet moeten worden gewijzigd, dit kan niet in het huidige systeem.”

Een procedure waarbij onteigening de uitkomst is, begint met een bestemmingsplan dat wordt gewijzigd, zegt Sluysmans. Grond waar bijvoorbeeld nu koeien op grazen, is dan ergens anders voor nodig.

“Die onteigening is dus niet vrijwillig, maar juist bedoeld als vrijwillige verkoop niet lukt“,aldus Hoogleraar onteigening Jacques Sluysmans.

“Dan gaan partijen allereerst om de tafel om te kijken of ze tot een overeenkomst kunnen komen. Als dat niet lukt, is onteigening de stok achter de deur. Die onteigening is dus niet vrijwillig, maar juist bedoeld als vrijwillige verkoop niet lukt.

Als er sprake is van onteigening wordt iemand schadeloosgesteld. “Dit betekent: de waarde van de grond wordt vergoed, maar ook andere schade zoals het verlies aan inkomen. Het is een van de ruimste schadeloosstellingen die we in de wet kennen”, zegt Sluysmans.

Het gaat dan om serieuze bedragen. Uiteindelijk bepaalt de rechter die over de zaak besluit, de hoogte van het bedrag. Daarbij laat de rechtbank zich adviseren door drie deskundigen die tot een voorstel komen.

Wat er gebeurt met de plannen voor onteigening is vooralsnog dus onduidelijk; de kwestie komt terug in de formatie.

Dinsdag 07.09.2021 debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van de afzwaaiende informateur Hamer over de kabinetsformatie. Die duurt inmiddels bijna een half jaar zonder dat er zicht is op een nieuw kabinet.

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: Kaag doet scherpe aanval op Rutte – Wel.nl 07.09.2021

Lees: Sigrid Kaag haalt in lezing stevig uit naar Mark Rutte MSN 06.09.2021

Lees: D66-leider Kaag haalt uit naar Rutte en ‘Haags gedoe’ NU 06.09.2021

Lees:  Lees hier de volledige HJ Schoo-lezing van Sigrid Kaag Elsevier 06.09.2021

Lees: D66-leider Kaag zet formatie op scherp met sneer naar Rutte AD 06.09.2021

Lees: Kaag in lezing kritisch over Rutte en mislukken formatie met links NOS 06.09.2021

Lees: Kaag haalt midden in stroeve formatie hard uit naar Rutte Telegraaf 06.09.2021

Lees: Segers: linkse partijen lekten om ChristenUnie af te schrikken MSN 06.09.2021

Lees: Kabinetsplannen onteigening bevatten grote verschillen, materiaal voor formatie NOS 06.09.2021

Lees: Waarom een fusie tussen PvdA en GroenLinks is gedoemd te mislukken Elsevier 06.09.2021

Lees: Linkse droom van Kaag zorgde voor het formatiedebacle Elsevier 03.09.2021

september 6, 2021 - Posted by | Uncategorized

11 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 7, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 9, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 9, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 10, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 11, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 12, 2021

 7. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 13, 2021

 8. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 15, 2021

 9. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 17, 2021

 10. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – bezinning onderhandelingen 18.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 19, 2021

 11. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderha… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 19, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: