Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

De groeiende kans op een minderheidskabinet.

Het Binnenhof is bijna ontruimd voor de renovatie. Kamerleden konden deze week hun dozen uitpakken in hun tijdelijke onderkomen: het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken met zijn gangen die allemaal op elkaar lijken. ,,Dat wordt twee maanden rondlopen als een brugpieper op zijn nieuwe school’’, lacht GroenLinks-leider Jesse Klaver als hij na een zoveelste gesprek met informateur Mariëtte Hamer de kantoorkolos binnenloopt.

Lees ook;

Felle kritiek op blokvorming PvdA en GroenLinks: ‘Laat dit een grap zijn’
Reacties op trage kabinetsformatie: ‘Suggereer nieuwe verkiezingen, dan lukt het wel’

De parallel met de formatie is snel getrokken. Want zoals politici in het nieuwe Kamergebouw verweesd zoeken naar hun werkplek, zo zoeken politici in de formatie naar een uitweg. Het probleem: iedereen heeft zich ingegraven en niemand lijkt een plan B te hebben. Partijen kunnen het maar niet eens worden wie met wie gaat onderhandelen over een regeer­akkoord.

Phil Nijhuis

‘Innige samenwerking’

Dit weekeinde gaat alle aandacht uit naar PvdA en GroenLinks die hun achterbannen raadplegen over de plannen voor ‘innige samenwerking’. Wie weet gebeurt daar nog iets onverwachts waardoor de formatie toch kan worden losgetrokken, is de hoop bij sommige hoofdrolspelers. Ondertussen krijgt de innige samenwerking tussen twee andere partijen in de formatie minder aandacht: die tussen VVD en CDA.

,,Natuurlijk willen wij met het CDA in een kabinet’’, vertelt voormalig VVD-partijvoorzitter Ivo Opstelten. ,,Ik heb tijdens de verkiezingscampagne tegen mijn CDA-vrinden gezegd dat de VVD hen niet zal loslaten.’’

Want wil VVD-leider Mark Rutte in dit volkomen versplinterde politieke landschap nog iets van zijn partijprogramma kunnen uitvoeren, dan lukt dat alleen door de partij vast te houden waarmee inhoudelijk de grootste overeenkomsten zijn. Er wordt bij de liberalen met zorgen gekeken naar de interne onrust bij hun ‘natuurlijke coalitiepartner’. Als het afgescheiden lid Pieter Omtzigt straks een eigen partij opricht, dreigt het CDA te scheuren.

ANP

Vertrouwen

Opstelten: ,,Wij hebben altijd goede ervaringen gehad met het CDA. Hoe het ook met hen gaat, ik heb veel vertrouwen dat er met hen een stabiele regering is te vormen. En dat vertrouwen heeft onze achterban ook: kijk naar alle peilingen waarin kiezers wordt gevraagd met wie moet worden samengewerkt. Zowel VVD’ers als CDA’ers wijzen naar elkaar.’’

Wopke Hoekstra (CDA) en Pieter Heerma (CDA) op het Binnenhof .

Ook de andere partijen houden vast aan een coalitievoorkeur waarmee de kans het grootst is om de eigen standpunten te verwezenlijken. Zo zit de boel dus al bijna een halfjaar muurvast.

Toen ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers woensdag zei dat dan maar eens serieus naar een minderheidskabinet moet worden gekeken, verwoordde hij als eerste hardop een plan B. Aan het begin van de formatie werd alle partijleiders door de toenmalige informateurs al gevraagd naar deze optie. Rutte zei toen: ,,Vind ik niks. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer nodig.’’

Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

En ook de voorlieden van GroenLinks en PvdA wezen de optie af. In een Kamer met negentien partijen waarbij de flanken steeds extremer worden, is elke keer op zoek gaan naar een nieuwe meerderheid geen werken, zeiden ze. ,,In dit landschap wordt het echt hard ball’’, staat in het gespreksverslag van Klaver.

Minderheidskabinet

Maar ook Segers was destijds tegen. Hij noemde de minderheidsvariant ‘een noodgreep en politieke armoede’. ,,Als je niet vanuit een basis moeilijke besluiten kunt nemen, dan wordt het heel complex.’’ Deze week bleek hij van gedachten veranderd. Een minderheidskabinet zou juist werkbaar kunnen zijn, aldus Segers. Ook wordt zo meer recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en de roep om een nieuwe bestuurscultuur.

Ruttes CDA-buddy Hoekstra voelde dit voorjaar al iets voor deze variant

Net als Segers kan ook Rutte van mening veranderen. Hij heeft al elf jaar ervaring met het zoeken van wisselende meerderheden. En wie voelde er dit voorjaar juist wél iets voor een minderheidskabinet, getuige de gespreksverslagen? Zijn CDA-buddy Wopke Hoekstra. We zijn immers al gewend om te moeten onderhandelen met de oppositie voor meerderheden in de Eerste Kamer, zei hij toen. ,,Natuurlijk is een meerderheid makkelijker. Maar in Denemarken werkt het opvallend goed.’’

De enige die zich er niet over uitliet, was D66-leider Kaag. Maar uitsluiten doet ze het ook niet. Eerst moet de mogelijkheid van een stabiele meerderheidscoalitie worden onderzocht, zegt ze. ‘Eerst’. Als geen enkele partij toegeeft, is niet uitgesloten dat de volgende vraag wordt: onderzoeken we een minderheidskabinet van VVD en D66 of mag ook het CDA daar zitting in nemen? De VVD wil zeker het laatste.

Zet de gang erin

Het is al vijf maanden wachten op een nieuw kabinet. Onder leiding van informateur Mariette Hamer is er de afgelopen drie maanden weinig vooruitgang geboekt. Ook deze week kwam geen duidelijkheid over met welke partijen VVD en D66 gaan onderhandelen. “Iemand zal over zijn schaduw heen moeten springen”, zegt politiek commentator Frits Wester.

Er zijn drie reële opties voor het vervolg van de formatie:

 • over rechts met de ChristenUnie, een voortzetting van het huidige kabinet.
 • over links met de PvdA en GroenLinks, die als één fractie willen aanschuiven.
 • of een minderheidskabinet van VVD en D66 en eventueel het CDA.

Het duo Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) is sinds de verkiezingen onafscheidelijk. Ze willen bij eventuele formatieonderhandelingen één team vormen, maar wat willen de leden? Zaterdag zullen zij zich uitspreken over de linkse samenwerking en de voortgang van de formatie.

Progressief kabinet

Klaver en Ploumen zetten sinds de verkiezingen al in op een zo progressief mogelijk kabinet. Sinds verkenner Kajsa Ollongren (D66) begin juni gefotografeerd werd met geheime formatienotulen waarin de aantekening stond “linkse partijen houden elkaar niet echt vast” is de samenwerking nog steviger geworden. Ze gaan alleen samen in een coalitie, of helemaal niet.  

“Alle pogingen om ons uit elkaar te spelen zijn mislukt”, benadrukte Ploumen deze week nogmaals na gesprekken met informateur Mariëtte Hamer. VVD en CDA lijken, ondanks het plan van Klaver en Ploumen, nog niet bereid tot onderhandelingen met GroenLinks én PvdA.

Het plan dat voor nu op tafel ligt bij de partijen: Een onderhandelingsteam vormen tijdens de formatie en op dat vlak als één Tweede Kamer-fractie optrekken. Maar hoe gaan de fracties dan verder ná de formatie? En zit er ooit een volledige partijfusie in?

Formatie 2021

Zie ook: Hoe ziet de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA eruit?  

PvdA-leden kunnen stemmen over uiteenlopende moties

GroenLinks en PvdA organiseren zaterdag allebei een ledenbijeenkomst om te praten over de linkse samenwerking en de formatie. Bij de partij van Klaver zal het bij praten blijven, aangezien de leden niet kunnen stemmen. (Als er uiteindelijk een regeerakkoord op tafel ligt moet daar wel over gestemd worden).

Bij de PvdA kunnen de leden wel stemmen over ingediende voorstellen. Er worden twaalf uiteenlopende moties behandeld: Van nog meer fractiesamenwerking met GroenLinks tot aan het stoppen met formatiegesprekken én het uitsluiten van meeregeren onder leiding van VVD-leider Mark Rutte. Ook is een motie ingediend die pleit voor het plan van Klaver en Ploumen.

Hoewel het onzeker is welke kant het precies op zal gaan, lijkt het erop dat de partij wel voor samenwerking met GroenLinks is aangaande de formatie. Een verdere fusie, waar ook al jaren over wordt gepraat, zal op dit moment nog een stap te ver zijn.

Of de blokkade tegen Rutte genoeg steun zal krijgen is niet duidelijk, al zullen veel leden wel vertrouwen houden in de visie van Ploumen. Ondanks dat zij (net als Klaver) begin april een motie van wantrouwen tegen de VVD-leider steunden, lijkt het erop dat Rutte het vertrouwen heeft teruggewonnen.

Uitkomst kan mogelijk van invloed zijn op de formatie

Ondertussen zit de formatie nog steeds muurvast. Rutte en D66-leider Sigrid Kaag werkten afgelopen zomer aan de ‘bouwstenen’ van een mogelijk regeerakkoord, waar zowel GroenLinks als PvdA enthousiast over zijn. CDA-leider Wopke Hoekstra zag “dingen die hem wel bevielen en dingen die hem niet bevielen” en Gert-Jan Segers zag een “liberaal stuk” dat niet de kant van de ChristenUnie opkomt.

Hoewel de partijen elkaar op de zo vaak verwoorde “lijnen van de inhoud” wel zouden kunnen vinden, lijkt het vooralsnog stuk te lopen op politieke smaken. Informateur Mariëtte Hamer schreef woensdagavond aan de Tweede Kamer dat de “bouwstenen in beweging” zijn.

Naar verwachting staan er volgende week nieuwe gespreksrondes in de planning. Die konden donderdag niet doorgaan vanwege de drukke agenda’s. Vooral Kaag en Rutte hadden hun handen vol aan de ontwikkelingen in Afghanistan.

Toevalligerwijs zijn dan ook de ledenbijeenkomsten van PvdA en GroenLinks achter de rug. Wie weet zorgen de leden voor een opening in de formatie, of zetten ze er juist een streep door.

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) in de fietsenstalling van het Johan de Witthuis, na afloop van een gesprek met informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie.
Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) in de fietsenstalling van het Johan de Witthuis, na afloop van een gesprek met informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie.
 Foto: ANP

In een interview met de Volkskrant wilde Klaver vrijdag, met Ploumen naast zich aan tafel, nog geen antwoord geven op de vraag of hij alleen verder gaat met onderhandelen als de PvdA ermee stopt. “Ik heb in mijn hoofd geen ruimte voor dat scenario, omdat ik mij niet kan voorstellen dat onze samenwerking stopt”, zei hij.

Water bij de wijn !!

Maar iemand aan de onderhandelingstafel zal water bij de wijn moeten doen. Want CDA en VVD willen liever niet over links en D66 wil liever niet met de ChristenUnie, een optie die ook de ChristenUnie zelf niet ziet zitten.

Komend weekend spreken de leden van de PvdA zich uit tijdens een ledenraad. Als zij zich uitspreken tegen een kabinet met Rutte is de tandem met GroenLinks al bij voorbaat uitgespeeld. Zeggen de PvdA-leden ja tegen meedoen aan een kabinet met Rutte, dan ligt de bal bij CDA en VVD.

Drie vragen over de moeizame formatie aan politiek commentator Frits Wester:

Wat is er aan de hand met de formatie? Waarom duurt het zo lang?

“Het politieke landschap is flink versplinterd. Geen grote blokken meer, maar veel partijen met nog geen tien of twintig zetels. Dat maakt het zoeken naar werkbare meerderheidscoalitie lastig. Vooral ook omdat veel partijen elkaar op voorhand uitsluiten”, zegt politiek commentator Frits Wester. “Daarnaast is er ook in de nasleep van de toeslagenaffaire veel gebeurd wat tot onderling wantrouwen heeft geleid.”

Waarom is dit een belangrijk weekend voor de formatie?

Informateur Hamer is nu, met een pauze van een paar weken vanwege zomervakantie, al een tijd lang bezig. Het zou vooral moeten gaan over de inhoud, maar het gaat vooralsnog vooral over de vraag wie met wie en met wie niet. Hamer wil nu even de ledenraad van de PvdA afwachten. Daar liggen weer moties op tafel over wel of niet samen optrekken met GroenLinks. En over samenwerken met de VVD van Rutte. 

Directe aanleiding is de bekendmaking, vorige week, van PvdA-leider Ploumen en GroenLinks-voorman Klaver dat ze één onderhandelingsteam gaan vormen en dat over de onderhandelingen wordt overlegd in één ‘gelegenheidsfractie’.

De ledenraad zal zich zaterdag buigen over twaalf moties, van onder anderen Frank van de Wolde, een van de zeven kandidaat-voorzitters van de PvdA. Hij staat achter het idee om de twee fracties in de formatie samen te laten optrekken, maar gaat nog een stap verder: hij wil dat PvdA en GroenLinks onderzoeken of de fracties ook los van de formatie kunnen worden samengevoegd.

Ik snap wel dat Informateur Hamer dit eerst wil afwachten voordat ze met haar verslag komt. Maar het kost wel veel tijd allemaal. Heel veel tijd.

Hoe gaat het na dit weekend verder?

“Ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal afloopt”, zegt Wester. “Maar als iedereen zo in zijn schuttersputje blijft zitten en niemand over de eigen schaduw heen wil springen, komt een minderheidscoalitie wel heel dicht bij als enige werkbare oplossing.”

Hamer komt naar verwachting volgende week met haar rapport. Dan moet blijken of Hamer met een oplossing komt, of dat ze haar opdracht teruggeeft zonder resultaat.

Meer: kabinetsformatie 2021

Meer: Formatie 2021 NU

Meer:  Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: Linkse samenwerking omdat het moet? Ploumen en Klaver hebben heel wat uit te leggen VN 27.08.2021

Lees: PvdA en GroenLinks staan op een wankel trapje Elsevier 27.08.2021

Lees: Vrijwel niks veranderd in vijf maanden: ‘Formeren kost veel tijd, heel veel tijd’ MSN 27.08.2021

Lees: Vrijwel niks veranderd in vijf maanden: ‘Formeren kost veel tijd, heel veel tijd’ RTL 27.08.20211

Lees: Op zoek naar een uitweg in de formatie, is daar ineens: het minderheidskabinet  AD 27.08.2021

Lees: Klaver en Ploumen in gesprek met leden: zien zij de samenwerking ook zitten? NU 27.08.2021

Lees: Pleidooien in PvdA voor en tegen fusie met GroenLinks  NOS 26.08.2021

augustus 27, 2021 - Posted by | Uncategorized

14 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 28, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 29, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 31, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 1, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 3, 2021

 7. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 3, 2021

 8. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 5, 2021

 9. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 5, 2021

 10. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 6, 2021

 11. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 7, 2021

 12. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 9, 2021

 13. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 9, 2021

 14. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 10, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: