Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

Angst voor fractiefusie GroenLinks en PvdA

De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA is nog niet eens echt begonnen, of het is al hommeles. PvdA’ers en GroenLinksers roeren zich flink over mogelijke fusieplannen. “Ik vind het onvoorstelbaar slecht”, zegt oud-partijvoorzitter Hans Spekman. Het ‘Einde van partij is ingezet’, zegt Adri Duivesteijn.

Vandaag maakten de partijleiders bekend in de formatie-onderhandelingen als één fractie op te trekken. Maar prominente leden vrezen dat de partijen zelfs in de Tweede Kamer één fractie willen vormen.

Hans Spekman.

‘Fuseren om de macht maakt blind’

Prominente PvdA’ers roeren zich op sociale media. “Fuseren om de macht maakt blind voor de onmachtigen”, zegt oud-partijvoorzitter van de PvdA Hans Spekman. Hij is fel tegen een fusie. 

Prominent PvdA’er Adri Duivesteijn schrijft op Twitter: “VVD en CDA eisen blokvorming van de Tweede Kamer-fracties. De fractie lijkt daarin mee te gaan. Kortom: het einde van de PvdA is ingezet. Weg geschiedenis, traditie en sociale democratie.”

Martijn Balster
Haagse PvdA-leider en wethouder Martijn Balster.

Haagse PvdA verzet zich tegen ‘gedwongen’ samenwerking met GroenLinks

De PvdA in Den Haag voelt niets voor een door rechtse partijen ‘afgedwongen samengaan’ van PvdA en GroenLinks. Dat zegt de Haagse PvdA-leider en wethouder Martijn Balster. Hij reageert daarmee op berichten dat zijn partij en GroenLinks in de Tweede Kamer onder druk staan om zo een kabinet met VVD, D66 en CDA mogelijk te maken. ‘Dat vind ik heel erg kwalijk.’

Omdat VVD en CDA er niets voor voelen om een regering te vormen met twee linkse partijen, zouden PvdA en GroenLinks denken over nauwe samenwerking. Dat zou kunnen leiden tot het vormen van één onderhandelingsteam of mogelijk zelfs één fractie in de Tweede Kamer.

Balster, lijsttrekker van de PvdA bij de volgende raadsverkiezingen in Den Haag, is onaangenaam verrast door de druk van VVD en CDA. ‘Dat is absoluut niet aan die partijen en sterker nog: dat riekt weer naar die bestuurscultuur waar we nou met z’n allen vanaf wilden. Dat je tegenspraak wegstopt. Dat je de veelkleurigheid van fracties en Kamerleden – waar de verkiezingen ook een beetje over gingen na de toeslagenaffaire – weg wilt stoppen. Dat vind ik heel erg kwalijk’, zegt de Haagse wethouder in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Opstelling van VVD en CDA is ongepast

Volgens hem is die opstelling van VVD en CDA richting PvdA en GroenLinks ongepast. ‘De partijen gaan daar zelf over. Het is ook geen geheim dat gesprekken worden gevoerd over hoe er beter kan worden samengewerkt. Maar dat mag nooit een verzoek zijn van twee onderhandelende partijen. Wij gaan CDA en VVD – die als twee druppels water op elkaar lijken – ook niet vragen om met een onderhandelingsteam op te treden. Dat zijn zaken die partijen met elkaar bespreken.’

Voor Balster is een intensievere samenwerking tussen PvdA en GroenLinks wel bespreekbaar, maar die discussie moet eerst intern worden gevoerd en niet onder druk van de formatie. ‘Dat is een gesprek in de verenigingen van de leden. Die gaan er uiteindelijk ook over.’

Elkaar vasthouden

Verder vindt Balster het goed dat PvdA en GroenLinks elkaar tijdens de formatie in ieder geval ‘vasthouden’, omdat zo ‘een stevig links geluid op tafel ligt’. Hij noemt het zelfs ‘cruciaal’ dat afstemming plaats heeft. Maar, zegt hij: ‘In welke vorm moeten ze zelf bepalen. Dat mag nooit een verzoek of dwangmatigheid van andere partijen zijn om te doen.’

Hoewel hij zegt ‘op afstand te staan’ noemt Balster het bovendien ‘onverstandig’ als PvdA en GroenLinks een onderhandelingsteam zouden gaan vormen in de formatie. ‘Die partijen hebben een eigen mandaat op basis van de verkiezingsuitslag. Dat maakt ook dat we de mogelijkheid hebben om met eigen onderhandelaars mee te doen.’

Honderden leden uiten ongenoegen

Ook hebben PvdA’ers er geen goed woord voor over dat er nog niets met de leden is besproken. “De verkiezingen zijn meer dan vijf maanden geleden. Hoog tijd om de PvdA-leden uit te nodigen met elkaar in gesprek te gaan over hoe we verder gaan”, zeg senator Esther-Mirjam Sent.

Pieter Paul Slikker, kandidaat-voorzitter van de PvdA , laat weten dat er inmiddels honderden leden via de app en sociale media hun ongenoegen geuit hebben over de door rechts beraamde fusie van de PvdA en GroenLinks-fractie.

Jesse Klaver komt aan bij zijn gesprek met de informateur.
Jesse Klaver komt aan bij zijn gesprek met de informateur.

Kritiek uiten

Ook vanuit GroenLinks klinkt kritiek. Alexander de Roo, mede-oprichter van de partij, is tegen. GroenLinks werd in 1990 opgericht na een fusie van vier kleine linkse partijen: de PPR, de PSP, de CPN en de EVP. 

“Ik ben niet voor een fusie. Ze halen nu tactische trucjes uit, ik weet niet waar dat toe leidt”, zegt De Roo tegen RTL Nieuws. “Jesse Klaver wilde de vorige keer te weinig en deze keer te graag.”

Een samengaan van partijen heeft enorme gevolgen. “Je bent gekozen op verschillende programma’s en op klimaat en natuur gaat GroenLinks verder dan de PvdA. Je moet herkenbaar blijven voor je kiezers. De PvdA heeft geen groene kiezers, maar rode.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

‘Kans zo goed als nul’

De twee linkse partijen zeggen al maanden dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. Uit het verleden is al talloze keren geprobeerd om een linkse samenwerking van de grond te krijgen, maar tot een fusie kwam het nooit. 

Volgens politiek commentator Frits Wester is de kans op een fusie tussen de twee linkse partijen ook nu zo goed als nul. “Een fusie is een proces van jaren. Beide partijen hebben verschillende achterbannen en die staan bepaald niet te springen. Het zijn totaal verschillende werelden. Die breng je niet zomaar even samen.”

Inhoud

Diverse betrokkenen concluderen dat het zomaar gebeuren kan dat bijna een half jaar na de verkiezingen toch echt inhoudelijke onderhandelingen kunnen beginnen, en wel tussen VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks.

Mark Rutte en Sigrid Kaag na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer.
Mark Rutte en Sigrid Kaag na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer. © ANP

Deze vijf partijen hebben samen 89 zetels in de Tweede Kamer en 42 in de senaat, een royale meerderheid in beide Kamers. Kaag opperde deze voorkeursvariant vanaf het begin, PvdA en GroenLinks toonden zich eveneens gretig over coalitiedeelname.

VVD en CDA hielden juist lange tijd de boot af bij de ‘Kaag-coalitie’, de linkse tandem bevatte één passagier te veel, redeneerden zij. Maar nu het linkse duo bereid lijkt tot ‘concessies’, bijvoorbeeld door slechts één formatieteam te vormen of nog verdergaande samenwerking te zoeken, zou een coalitie toch acceptabel worden voor VVD en CDA. 

‘Geen besluit’

,,Daarover zijn nog geen besluiten genomen’’, aldus een ingewijde. ,,We moeten nog zien wat ze formeel willen”, klinkt het bij een andere bron op rechts afwachtend. Bij VVD en CDA is te horen dat enkel een afgeslankt onderhandelingsteam niet genoeg is om het credo ‘één keer links is genoeg’ overboord te gooien.

Ondertussen geldt voor het rechtse blok ‘eerst zien, dan geloven’: gaan PvdA en GroenLinks écht innig samenwerken? CDA-leider Wopke Hoekstra zei donderdag: ,,Nu gaan ze kennelijk onder druk van de formatie vooral met elkaar verder praten. Het CDA heeft er tien jaar over gedaan, GroenLinks heeft er zelf een jaar of acht, negen over gedaan.’’ Daarbij doelt Hoekstra op de tijd die het kostte voor voorgangers van CDA en GroenLinks om tot een fusiepartij te komen.

Wopke Hoekstra is sceptisch over de samenwerking van GroenLinks en PvdA.
Wopke Hoekstra is sceptisch over de samenwerking van GroenLinks en PvdA. © ANP

De argwaan zal eerst nog weggenomen moeten worden. Een formele samensmelting van de partijen PvdA en GroenLinks is volgens Haagse bronnen niet aan de orde, maar de linkse Kamerfracties kunnen wél toezeggen om samen op te trekken, door in de fracties bijvoorbeeld hetzelfde te stemmen. ,,U kunt erop rekenen dat wij doen wat we zelf willen en niet naar de pijpen van andere partijen dansen”, zegt een PvdA-woordvoerder over eventuele innige fractiesamenwerking. 

De ChristenUnie lijkt voorlopig uit beeld. De partij van Gert-Jan Segers is een voorname beoogde coalitiepartner voor VVD en CDA, maar D66 gooide de deur naar Segers afgelopen week nogmaals hard dicht, waarop de ChristenUnie-leider de conclusie trok dat hij ‘niet gewenst’ is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Fusie%2Blinks.jpg

Fusie 2e Kamerfracties PvdA en GroenLinks 

Een fusie van de Tweede Kamerfracties van PvdA en GroenLinks wordt gezien als een serieuze uitweg uit de impasse in de formatie. Bronnen zeggen tegen de NOS dat dit scenario wordt besproken door VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en informateur Hamer.

De VVD zegt al vanaf de start van de formatie niet met PvdA en GroenLinks in een vijfpartijenkabinet te willen, omdat er maar vier partijen nodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Een extra partij zou de coalitie onnodig instabiel maken, is de vrees.

PvdA en GroenLinks zeggen echter al maanden dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. In november vorig jaar verbonden de twee zich aan elkaar en daarna was consequent de boodschap: we doen het samen of we doen het niet. D66 zegt al vanaf het begin een “zo progressief mogelijk kabinet” te willen, en blokkeert de ChristenUnie als mogelijke coalitiepartner.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 4a8bc-fusie2blinks2b252822529.jpg

Stabieler

Om de patstelling te doorbreken, is nu de fractiefusie-uitweg bedacht. Een gezamenlijke fractie heeft voor de VVD en andere partijen in het kabinet als voordeel dat het stabieler is dan twee afzonderlijke fracties.

“Een bezwaar van Rutte en CDA-leider Hoekstra is dat je met twee linkse partijen in een coalitie automatisch linkser beleid krijgt”, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. “Omdat je twee keer toezeggingen moet doen omdat er altijd wel een van de twee linkse partijen is die extra eisen stelt.” Als de twee samen in één fractie zitten, heb je dat niet, is het idee.

Een woordvoerder van GroenLinks wil geen commentaar geven op een mogelijke fusie van de fracties. “Want dit raakt de vertrouwelijkheid van de kabinetsformatie.” Een PvdA-woordvoerder zegt dat er nog niks is besloten. “En verder kunt u erop rekenen dat wij doen wat we zelf willen en niet naar de pijpen van andere partijen dansen.”

Impuls voor linkse samenwerking

PvdA en GroenLinks spreken al langer over meer samenwerking en zelfs over een fusie van de twee partijen. Op dit moment werken de fracties in de Tweede Kamer al nauw samen op een aantal terreinen.

Overigens is de fractiefusie als uitweg in de formatie zeker nog geen feit. “Bij VVD en CDA is ook scepsis over deze optie”, zegt verslaggever Fresen. “Er wordt betwijfeld of de twee linkse partijen wel echt een eenheid kunnen vormen in een fractie.”

Mocht het wel echt gebeuren, zou het wel een bijzondere stap zijn. “Het zou betekenen dat onder druk van de kabinetsformatie de linkse samenwerking die al jaren mislukt ineens een impuls krijgt.”

Nog geen doorbraak

Maar definitief is bijna niets op het Binnenhof, dus mocht de poging voor de ‘Kaag-coalitie’ alsnog stranden, dan zal de telefoon bij Segers snel af gaan. 

Nasleep

lees: Politieke Ledenraad | PvdA 28.08.2021

Lees: GroenLinksGesprek over de formatie | GroenLinks 28.08.2021

PvdA

PvdA-leden vliegen elkaar in de haren over deelname nieuw kabinet

Nog voordat de ledenraad in Zeist goed en wel is begonnen, proberen PvdA’ers elkaar de loef af te steken en hun zin door te drukken. De inzet: wel of niet meeregeren met Rutte of samengaan met GL.

EU-parlementariër Paul Tang en de Bossche PvdA’er Pieter Paul Slikker hebben inmiddels een brief aan de leden gestuurd waarin ze hen oproepen de deelname aan de formatie met de VVD niet te blokkeren. Tijdens de ledenraad komt een motie in stemming van andere bezorgde PvdA’ers die oproept om dat wél te doen.

Ze vinden het een slecht idee om na de toeslagenaffaire en ’verkennersgate’ in een kabinet met de VVD van Mark Rutte te stappen. Luttele maanden geleden steunde hun partij nog een motie van wantrouwen tegen Rutte en keerde de fractie zich tegen achterkamertjespolitiek en politieke spelletjes.

Zij vinden het – ook met het oog op de snel naderende gemeenteraadsverkiezingen – niet uit te leggen dat hun partij nu opeens wel weer met de VVD in een kabinet wil. Liever zien ze dat de PvdA in de oppositie gaat sleutelen aan verdere samenwerking met GL.

Ingewijden denken dat dit anti-Ruttegevoel breed leeft in de partij en dat de verschillende moties hierover het wel eens zouden kunnen gaan halen.

Voor partijleider Ploumen zou dat een donderwolk boven haar hoofd opleveren. Zij heeft namelijk wel oren naar de Kaag-coalitie van VVD, D66, CDA, GL en de PvdA. Als ze door haar eigen partij wordt teruggefloten, wordt daar mogelijkerwijs een streep doorheen gezet.

BEKIJK OOK: Segers: ’Trage formatie begint gênant te worden’

Overtuigen

En prompt is daar de lange brief van Tang en voormalig campagneleider Slikker, die in de race is voor het partijvoorzitterschap en in de PvdA te boek staat als een klankbord van Ploumen. Daarin doen ze een poging om partijgenoten ervan te overtuigen om de moties van over al dan niet meeregeren eenvoudigweg af te wijzen.

Volgens de brievenschrijvers bepalen de rechtse partijen momenteel ’met hun veto tegen twee keer links’ het formatiespel. „Links is het initiatief uit handen geslagen. Links is niet leidend maar lijdend.” Die koers willen ze keren. „Wij roepen de leden van de PvdA op: kies voor een winnende strategie. Laat je niet verleiden tot een debat over de knikkers en wijs iedere motie af die oproept om per definitie wel of niet te regeren.”

Ook moties over fuseren met GL pruimen Tang en Slikker niet. „Moties die per definitie voor of tegen fuseren pleiten dienen ons niet.”

PvdA’ers reageren witheet op de brief. Ze wijzen erop dat de PvdA partijdemocratie altijd hoog in het vaandel had staan. Ze vinden dat Tang en Slikker daaraan tornen.

’Onbegrijpelijk’

Het Haarlemse raadslid Maarten Wiedemeijer, initiatiefnemer van een van de door Tang en Slikker betwiste moties kan zijn ogen niet geloven. „Onze ledendemocratie is er een om te koesteren. Onze partij bestaat uit allerlei verschillende opvattingen. Ik kijk er naar uit dat onze leden zich zaterdag over een en ander mogen uitspreken. De suggestie van een kandidaat-voorzitter dat leden nu niet aan zet zijn is onbegrijpelijk.

Ook kandidaat-voorzitter Frank van de Wolde toont weinig begrip voor de brief. „Een pleidooi tegen ledendemocratie? Deze zeer actuele thema’s – samenwerken met GroenLinks ja/nee, of regeringsdeelname ja/nee – daar moeten de leden vooral wel wat van vinden.”

Muurvast

De formatie zit nog steeds muurvast. VVD en CDA willen het liefst in een kabinet met CU. Ook een linkse partij vinden ze acceptabel. D66 gruwelt van beide opties, partijleider Sigrid Kaag koerst nog steeds op haar favoriete vijftal met zowel GL als PvdA.

GroenLinks

Beste GroenLinkser,

Graag nodig ik je uit voor een GroenLinksGesprek over de formatiezaterdag 28 augustus van 10.30 – 12.00 uur.

Jesse, Corinne en ik praten je bij over de stappen die we tot nu toe zetten in de formatie, zoals onze samenwerking met de PvdA en onze inhoudelijke inzet. We horen graag hoe jullie hierover denken. Er is tijd om vragen te stellen en ideeën met ons te delen.

De afgelopen maanden hebben we elkaar vaker online ontmoet om bij te praten over de formatie. De aanleiding voor het gesprek van aanstaande zaterdag laat zich raden: vrijdag lieten we jullie weten dat als we gaan onderhandelen over een nieuw kabinet, we dat samendoen met de PvdA in een gezamenlijk onderhandelteam en met een gezamenlijke inzet.

Het is een logisch gevolg van waar we al langer aan werkten: de PvdA en GroenLinks houden elkaar vast omdat we daarmee de kansen op een zo progressief mogelijk kabinet vergroten. Een kabinet dat doet wat nodig is om de klimaatcrisis te bestrijden en om de ongelijkheid in ons land te verkleinen.

Er is heel positief gereageerd op de mail die Jesse en Lilianne vrijdag stuurden. Het is goed om te merken hoeveel leden enthousiast zijn over deze stap. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die mij benaderen met vragen. Dat begrijp ik volkomen en ik kijk, net als Jesse en Corinne, dan ook uit naar het gesprek van zaterdag. Want alleen met de steun van onze partijgenoten kunnen wij hier een succes van maken.

Na lange tijd kunnen we eindelijk weer eens fysiek samenkomen. We ontmoeten elkaar graag – coronaproof – in de Jaarbeurs in Utrecht. Uiteraard wordt de bijeenkomst ook via een livestream gedeeld en kun je ook vanuit huis vragen stellen.

Dit GroenLinksGesprek is bedoeld om met leden en sympathisanten in gesprek te gaan en om een beeld te krijgen van welke opvattingen er leven. Er wordt niet gestemd over voorstellen of moties. Mocht het komen tot een regeerakkoord waar GroenLinks een onderdeel van is, dan wordt dat ter instemming voorgelegd aan de leden op een speciaal congres.

Ik ben erbij in de Jaarbeurs 🎪

Ik kijk graag mee vanuit huis, stuur me de livestream 🏠

Ik hoop je zaterdag te spreken. Meld je je aan?

Hartelijke groet,

Katinka Eikelenboom – Partijvoorzitter GroenLinks

Niemand kan er meer omheen. Zelfs de leiders van andere partijen hebben het erover: linkse samenwerking. En ja, we werken veel samen.

Want Nederland staat voor grote opgaven. Zekerheid van werk en wonen, klimaatverandering en de steeds groter wordende ongelijkheid hebben een antwoord nodig dat niet langer kan wachten. Nederland verdient een kabinet dat deze uitdagingen aangaat, een zo progressief mogelijk kabinet is daarvoor noodzakelijk. Zoals we al maanden beloven, doen wij dat alleen samen.

Wij willen niet afzonderlijk, maar samen een vuist maken. Daarom hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks besloten om een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie te vormen voor de formatie. Over onze inzet en over het vervolg van mogelijke onderhandelingen overleggen we in een gezamenlijke fractie. Zodat we als één sterk blok verandering mogelijk kunnen maken. Verandering waar Nederland om staat te springen.

Een gezamenlijke inzet voor de formatie en een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie is een logisch gevolg van de afspraak om elkaar vast te houden. Werkende weg geven we verder vorm aan deze samenwerking. Daarmee versterken we de progressieve en linkse beweging.

Wij doen dit omdat we geloven dat we er samen voor kunnen zorgen dat een volgend kabinet eerlijker, duurzamer en progressiever is.  En we geloven dat we samen sterker staan dan alleen. Wij kiezen juist nu voor samenwerking in plaats van verdeeldheid. Want als links en progressief Nederland de krachten bundelt dan kunnen we Nederland veranderen.

Want dat is nodig. Een nieuw kabinet dat werk maakt van de groeiende ongelijkheid en de aanpak van klimaatverandering. Een eerlijker, duurzamer en socialer Nederland vraagt om ambitieuze investeringen in zeker werk en inkomen, betaalbare woningen, kansengelijkheid in het onderwijs en in liefdevolle zorg. Daar gaan wij voor strijden, vanuit een coalitie of vanuit de oppositie. Samen sterk.

Groet,

Lilianne & Jesse

(Natuurlijk gaan we hierover met jullie in gesprek. We mikken vooralsnog op een ledengesprek eind volgende week om het met elkaar te hebben over deze laatste ontwikkelingen in de kabinetsformatie. -Jesse)

Lees: PvdA onderzoekt fraude met stemmen ledenraad MSN 29.08.2021

Lees: PvdA onderzoekt fraude met stemmen ledenraad Telegraaf 30.08.2021

Lees: Links is de band met kiezer volledig verloren’ Telegraaf 29.08.2021

Lees: Ploumen: niet meedoen is rechts zijn gang laten gaan MSN 28.08.2021

Lees: Ploumen mag van PvdA-leden aanschuiven bij VVD Telegraaf 28.08.2021

Lees: Ploumen mag van PvdA-leden aanschuiven bij VVD MSN 28.08.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen samen formeren, maar voor rechts blijft het ‘nee’ NOS 28.08.2021

Lees: Angel uit PvdA-ledenraad: motie tegen formeren met Rutte niet in stemming  NOS 28.08.2021

Lees: Boodschap aan GroenLinks-leden: samen met PvdA tegen ‘weigerpolitici’ op rechts NOS 28.08.2021

Lees: Leden PvdA en GroenLinks scharen zich achter linkse samenwerking AD 28.08.2021

Lees: Leden van PvdA en GroenLinks geven groen licht voor samenwerking BI 28.08.2021

Lees: PvdA-leden willen in formatie samen met GroenLinks, stemden niet over VVD NU 28.08.2021

Lees: LIVE | Leden PvdA gaan niet op voorhand voor samenwerking met Rutte liggen Telegraaf 28.08.2021

Lees: Leden PvdA gaan nu niet voor onderhandelingen met VVD liggen MSN 28.08.2021

Lees: De leden van de PvdA en GroenLinks geven groen licht voor de linkse samenwerking  MSN 28.08.2021

Lees: Brede steun in GroenLinks voor samenwerking met de PvdA MSN 28.08.2021

Lees: Brede steun GroenLinks en PvdA voor samenwerking bij formatie RTL 28.08.2021

Lees: Brede steun binnen GroenLinks voor fractie met PvdA bij formatiegesprekken NU 28.08.2021

Lees: Brede steun GroenLinks en PvdA voor samenwerking bij formatie MSN 28.08.2021

Lees: Samenwerking tussen PvdA en GroenLinks: wat wil de achterban?  NOS 28.08.2021

Lees: PvdA en GroenLinks staan op een wankel trapje Elsevier 27.08.2021

Lees: Klaver en Ploumen in gesprek met leden: zien zij de samenwerking ook zitten? NU 27.08.2021

Lees: Linkse partijen overleggen morgen over mogelijke fusie: ‘Zijn praktisch al één partij’ AD 27.08.2021

Lees: Linkse samenwerking omdat het moet? Ploumen en Klaver hebben heel wat uit te leggen (vn.nl) VN   27.08.2021

Lees: Pleidooien in PvdA voor en tegen fusie met GroenLinks NOS 26.08.2021

Lees: Grote’ linkse partijen zijn met alles bezig behalve met de kiezer Elsevier 25.08.2021

Bekijk ook: PvdA-leden vliegen elkaar in de haren over deelname nieuw kabinet Telegraaf 25.08.2021

BEKIJK OOK: ‘Linkse list verdeelt PvdA’ Telegraaf 24.08.2021

Lees: Hoe PvdA en GroenLinks met alle geweld willen regeren RTL 21.08.2021

Lees: Klaver en Ploumen reageren op nieuw plan MSN 20.08.2021

Lees: Hoe ziet de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA eruit? NU 20.08.2021

Lees: Haagse PvdA verzet zich tegen ‘gedwongen’ samenwerking met GroenLinks  OmroepWest 20.08.2021

Lees: Felle kritiek op blokvorming PvdA en GroenLinks: ‘Laat dit een grap zijn’ AD 20.08.2021

Lees: Achterban reageert verdeeld op mogelijke fractiefusie PvdA en GroenLinks Elsevier 20.08.2021

Lees: Angst voor fractiefusie GroenLinks en PvdA: ‘Einde van partij is ingezet’ RTL 20.08.2021

Lees: Formatie-update: Mogelijke linkse samenwerking zorgt voor onrust NU 20.08.2021

Lees: Klaver en Ploumen reageren op nieuw plan | Video  Telegraaf 20.08.2021

Lees: PvdA en GL willen als één blok formeren, VVD niet overtuigd Telegraaf 20.08.2021

Lees: PvdA en GroenLinks gaan als één team verder in formatiegesprekken NOS 20.08.2021

Lees: GroenLinks en PvdA gaan één team vormen in eventuele onderhandelingen NU 20.08.2021

Lees: GroenLinks en PvdA gaan één team vormen in eventuele formatieonderhandelingen MSN 2008.2021

Lees: PvdA en GroenLinks gaan als één team verder in formatiegesprekken OmroepWest 20.08.2021

Lees: GroenLinks en PvdA willen als één fractie onderhandelen in formatie RTL 20.08.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen als één blok de formatie in: ‘Dit is iets groots’ AD 20.08.2021

Lees: Gespot! Links topoverleg tussen PvdA en GL op station Den Haag Telegraaf 20.08.2021

Lees: PvdA-fractie wil blok vormen met GroenLinks in formatie  NOS 19.08.2021

Lees: Formatie zit vast, want de spelers zijn de verkiezingsuitslag vergeten Elsevier 20.08.2021

Lees: Komende dagen nog geen doorbraak in formatie verwacht MSN 19.08.2021

Lees: Fusie fracties GroenLinks en PvdA mogelijk uitweg uit formatie-impasse NOS 19.08.2021

Lees: Linkse partijen waren samen nog nooit zo klein in de Kamer NU 17.03.2021

Zie ook: De terugkeer van de PvdA ???? – deel 3

Zie ook: Onrust bij GroenLinks – “Nieuw Kritisch GroenLinks” laat van zich horen !!!

Zie: Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP definitief !!??……… of toch maar Fusie???

Zie: Niet alleen de PvdA heeft een probleem op links !!

zie: Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-D66 definitief ???

zie; Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

Zie: Toch maar de Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-PvdD-D66 !?!?!?

Zie ook: Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

zie verder : Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !!!

zie dan ook; Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

zie ook nog: Lijstverbinding PvdA, GroenLinks, SP ??

en zie ook: PvdA-Plus is linkse samenwerking met PvdA + Groenlinks + SP + D66 !!!

zie verder dan ook: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente – deel 2

en dan ook nog: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente !?!?!? deel 1

en zie ook: Manifest Linkse oppositie SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV

zie ook deze nog: Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA, SP en ook D66 Samen ?

zie verder dan ook nog: Een Links Den Haag – samenwerking SP, Groenlinks en PvdA

zie ook deze dan nog: Geen Samenwerking PvdA, Groenlinks, SP en D66 ?

en zie verder ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

augustus 21, 2021 - Posted by | Uncategorized

8 reacties

 1. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 25, 2021

 2. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2021

 3. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 31, 2021

 4. […] Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 3, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: