Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Het is tijd om knopen door te hakken

CDA-leider Hoekstra en ChristenUnie-leider Segers vinden allebei dat het tijd is voor een volgens stap in de formatie. De twee kwamen vandaag, apart van elkaar, langs bij informateur Hamer en de onderhandelaars van VVD en D66.

De ChristenUnie verhoogt de druk in het formatieproces: de partij wil dat VVD en D66 het document dat ze de afgelopen weken samen hebben geschreven naar de voltallige Tweede Kamer sturen. Tegelijkertijd doet VVD-leider Mark Rutte er alles aan om de ChristenUnie aan tafel te houden.

Gisteren werden de partijleiders ook al ontvangen, om te praten over het document van VVD en D66 dat een aanzet tot een regeerakkoord moet worden. CDA-leider Hoekstra zei toen dat in het document dingen zitten die hem wel bevallen, maar ook dingen die hem niet bevallen, Hij voegde eraan toe dat het aan VVD en D66 is om te zeggen hoe het nu verder moet, maar dat hij er “constructief in zit”.

Woensdag 18.08.2021 zei hij na afloop van zijn onderhoud dat het een inhoudelijk gesprek was. Hij wilde niet ingaan op de vraag of hij samen met zowel PvdA als GroenLinks in een kabinet wil. “Het is wel tijd om knopen door te hakken”, voegde Hoekstra eraan toe.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Nog in het spel

ChristenUnie-leider Segers gebruikte ongeveer dezelfde woorden als zijn CDA-collega. “Het is tijd dat er knopen worden doorgehakt. Dat zullen VVD en D66 moeten doen.”

Over het document zei Segers dat je duidelijk kan zien dat het “een verhaal van twee liberale partijen” is. De ChristenUnie-leider herhaalde dat hij nu moeilijk een rol voor zijn partij ziet in de formatie, omdat D66 niet met de ChristenUnie verder wil. Dat zei D66-leider Kaag maandag nog eens in het AD.

VVD-leider Rutte zei gisteren dat alle vier partijen (CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) nog in het spel zijn en hij herhaalde dat vanochtend. Rutte zei daarbij dat het de bedoeling is deze fase af te sluiten met een advies over welke partijen gaan onderhandelen. “Dat zal in de komende dagen moeten gebeuren”, voegde hij eraan toe.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25284%2529.jpg

Hoe verder

De formatie, die inmiddels vijf maanden duurt, zat de afgelopen tijd muurvast vanwege allerlei onderlinge blokkades. De afgelopen weken hebben VVD en D66 een stuk geschreven, dat mogelijk als startpunt van onderhandelingen kan dienen, maar het is nu nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren en welke partijen aanschuiven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

PvdA en GroenLinks lieten zich gisteren in ieder geval gematigd positief uit over het document. Partijleiders Ploumen (PvdA) en Klaver (GroenLinks) waren vandaag niet uitgenodigd bij de informateur.

Kortom, de situatie is hopeloos, maar verder niet rampzalig. VVD en CDA pruimen de combinatie PvdA-GroenLinks niet, terwijl die partijen bezweren dat ze elkaar niet loslaten. D66 weigert ‘onder deze omstandigheden’ samenwerking met de ChristenUnie. Die partij voelt zich nu zo door Kaag beledigd, dat ze zichzelf buitenspel zet.

Zo lang dit spelletje voortduurt kan er niet inhoudelijk worden onderhandeld. Partijen geven pas iets toe als ze redelijk zeker zijn dat het ook echt tot regeringssamenwerking leidt. Ze sluiten geen compromissen als er later een nieuwe onderhandelingsronde aankomt met andere partijen, want dan heb je al iets weggegeven en moet je nog een keer slikken.

Donderdag 19.08.2021 om 13.00 uur komen de onderhandelaars van VVD en D66 samen naar informateur Hamer om te praten over de volgende stappen.

Combinatie staatssecretaris/Kamerlid in het huidige demissionaire kabinet

De Tweede Kamer wil advies van de Raad van State over het combineren van het Tweede Kamer-lidmaatschap met een post in het kabinet. Er zijn na de verkiezingen inmiddels drie staatssecretarissen benoemd (Yesilgöz, Van Weyenberg en Wiersma) die ook lid van de Tweede Kamer zijn en blijven. Volgens twee hoogleraren staat dat op gespannen voet met de Grondwet en ook Kamerleden hebben vraagtekens gezet bij de gang van zaken

De Grondwet bepaalt dat het niet mogelijk is om tegelijk Kamerlid en lid van het kabinet te zijn, behalve als “een bewindsman zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.” Volgens de hoogleraren Van den Braak en Voermans betekent dat dat alleen zittende ministers en staatssecretarissen de functies kunnen combineren. De drie staatssecretarissen zijn pas benoemd, nadat ze bij de verkiezingen van maart in de Kamer waren gekozen. De hoogleraren vinden verder dat niet het kabinet, maar de Kamer hierover gaat.

Goede afspraken

Premier Rutte verdedigt de combinatie. Volgens hem geldt de uitzonderingsregel uit de Grondwet ook voor nieuw te benoemen bewindspersonen. Bovendien zijn er goede afspraken gemaakt om problemen met dubbele petten te voorkomen, schreef hij vorige week aan de Kamer.

De afgelopen weken ontstond er discussie over de interpretatie van artikel 57 van de Grondwet. Daarin staat dat een Kamerlid niet óók minister of staatssecretaris kan zijn. Dat kan alleen als het kabinet al demissionair is of er verkiezingen zijn geweest. Zo zitten premier Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag nu beiden in het kabinet maar ook in de Kamer, omdat zij bij de verkiezingen van maart lijsttrekker waren van hun partij.

Lees ook;

Oud-wethouder Den Haag nieuwe minister Buitenlandse Handel
Yesilgöz nieuwe staatssecretaris voor klimaat en energie

Maar bij Yeşilgöz, Wiersma en Van Weyenberg was de volgorde anders: zij zaten in de Tweede Kamer en werden recent als staatssecretaris toegevoegd aan het al demissionaire kabinet. Als de drie uit de Kamer zouden stappen voor de periode dat ze staatssecretaris zijn, kunnen zij niet meer terugkeren in het parlement. 

Grondwet

Omdat zij tijdelijk staatssecretaris zijn – tot een nieuw kabinet is geformeerd – willen zij ook Kamerlid blijven. Daardoor kan het drietal in de Kamer mogelijk mee gaan stemmen over voorstellen die zij als staatssecretaris hebben gedaan. Volgens een aantal staatsrechtgeleerden kan dat volgens de Grondwet niet. De SP heeft een debat over de kwestie aangevraagd; dat kreeg steun van een Kamermeerderheid.

De fracties van het demissionaire kabinet, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, stemmen nu in met een SGP-voorstel om de Raad van State ‘voorlichting’ te vragen over ‘de interpretatie van artikel 57 Grondwet inzake verenigbaarheid van functies met lidmaatschap van de Kamer’.

Toekomst

De partijen willen ‘op zo kort mogelijke termijn’ weten hoe de benoeming van Yeşilgöz (Klimaat), Wiersma (Sociale Zaken) en Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) zich verhoudt ‘tot het staatsrecht’ en ‘hoe in de toekomst in demissionaire periodes na verkiezingen moet worden omgegaan met demissionaire bewindspersonen die in de Kamer zijn gekozen’. 

De SP en Forum voor Democratie hadden liever gezien dat de Kiesraad zou adviseren of de drie nieuwe staatssecretarissen wel ‘rechtmatig’ Kamerlid zijn. Ook zouden deze fracties liever zien dat de Kamervoorzitter, Vera Bergkamp (D66), een ‘grondwettelijke analyse’ zou maken. 

Meer: kabinetsformatie 2021

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: Tweede Kamer wil advies over staatssecretarissen die ook Kamerlid zijn NU 18.08.2021

Lees: Kamer wil advies over combinatie staatssecretaris/Kamerlid NOS 18.08.2021

Lees: Kamer vraagt Raad van State advies om dubbelfuncties AD 18.08.2021

Lees: Kamer wil advies over positie nieuwe staatssecretarissen Telegraaf 18.08.2021

Lees: ‘Afwijzen CU door Kaag is niet geloofwaardig’ MSN 18.08.2021

Lees: Welke coalitie wordt het? De bal ligt weer bij Rutte en Kaag NU 18.08.2021

Lees: Hoekstra en Segers: het is tijd om knopen door te hakken NOS 18.08.2021

Lees: Formatie is hopeloos, maar niet rampzalig Elsevier 18.08.2021

Lees: Informateur Hamer praat donderdag verder met VVD en D66 MSN 18.08.2021

Lees: Segers: VVD en D66 moeten formatiestuk naar de Tweede Kamer sturen AD 18.08.2021

Lees: Segers wil dat VVD en D66 de formatiestukken met de Kamer delen MSN 18.08.2021

Lees: Rutte na nieuw formatiegesprek: ’Alle partijen zitten nog in de mand’ Telegraaf 18.08.2021

Lees: Rutte na nieuw formatiegesprek: ’Alle partijen zitten nog in de mand’ MSN 18.08.2021

Lees: Kaag zat aan diner met Ploumen en Klaver toen Kabul viel Telegraaf 18.08.2021

Lees: Kaag zat aan diner met Ploumen en Klaver toen Kabul viel MSN 18.08.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen formeren, voor ChristenUnie hoeft het niet meer AD 17.08.2021

Lees: Rutte: er zijn nog geen partijen afgehaakt bij de informatie MSN 17.08.2021

augustus 19, 2021 - Posted by | Uncategorized

13 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 19, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 21, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 22, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 23, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 25, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 25, 2021

 7. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 26, 2021

 8. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 27, 2021

 9. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 28, 2021

 10. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 29, 2021

 11. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2021

 12. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 31, 2021

 13. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | september 1, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: