Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

De formatie is nog geen steek opgeschoten

De irritaties over het ontbreken van vorderingen aan het formatiefront lopen op. Naast de usual suspects zoals fractievoorzitters van partijen die niet meer worden uitgenodigd voor gesprekken over een nieuwe regering, klagen nu ook de oudgedienden.

Een beetje oudgediende zwijgt over de formatie. Daarvoor is hij namelijk een oudgediende; zijn tijd is geweest. Alexander Pechtold haalt het niet in zijn hoofd om iets te vinden van de kabinetsvorming. Dat laat hij graag over aan zijn opvolgers. Klaas Dijkhoff hoor je ook niet. Sybrand Buma evenmin.

Maar Jan Terlouw kan het niet laten, kennelijk vanwege zijn constante zorgen over het klimaat. De vroegere voorman van D66 is een uitgesproken voorstander van welke maatregel dan ook om de aarde te redden. En het verontrustende VN-rapport van deze week gaf Terlouw het laatste zetje om zijn mond open te trekken. Zolang er geen kabinet is, gebeurt er niets om de opwarming van de aarde te stoppen, is zijn redenering. Dus opschieten met die formatie.

Kortom,  ook Jan Terlouw (D66) maakt zich boos op de flierefluitende politici. “Waar, in vredesnaam, blijft 5 maanden na de verkiezingen een nieuw kabinet ?, met een regeerakkoord dat in het teken staat van een doeltreffend Klimaatbeleid?”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is e9772-2e2bkamer2b20212bformatie2b252832529.jpg

“In juni waren de kanshebbers CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Is dat is vandaag-de-dag nog steeds zo ??”

Hamer mag dan wel denken dat de tijd is aangebroken dat andere partijen kunnen aanschuiven, maar het is nog steeds onduidelijk met wie VVD en D66 daadwerkelijk gaan onderhandelen !!

In juni waren de kanshebbers CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. Maar voor de talrijke bezwaren (VVD en CDA willen niet in zee met een linkse wolk van PvdA en GroenLinks; D66 ziet de ChristenUnie niet zitten) is nog altijd geen oplossing gevonden. Maandag praten Rutte en Kaag voor de zoveelste keer met Hamer.

De zomer begint aan zijn laatste maand; de formatie zeker niet.

Op 16.08.2021 verder met VVD en D66

De formatie besprekingen gaan maandagochtend 16.08.2021 om 9.00 uur weer verder. Dan ontvangt informateur Hamer de onderhandelaars Rutte en Hermans van de VVD en Kaag en Jetten van D66. Zij verwacht snel een doorbraak te kunnen aankondigen.

Gisteren liet Hamer weten dat VVD en D66 inmiddels zo ver zijn met het schrijven van hun “document op hoofdlijnen”, dat de gesprekken met CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks verder kunnen. Het gaat om een stuk met “oplossingsrichtingen op grote onderwerpen”.

In de Tweede Kamer ontstond deze week ongeduld omdat er niets bekend was over het verdere verloop van de kabinetsformatie. Kamervoorzitter Bergkamp vroeg vervolgens om opheldering.

Kortom, Na flink gemopper over de trage formatie, hervat informateur Mariëtte Hamer maandag 16.08.2021 gesprekken met gegadigden voor het kabinet. Als eerste zijn VVD en D66 aan de beurt die sinds eind juni 2021 aan een soort grove schets voor een regeerakkoord werken.

De twee partijleiders hebben dan hun proeve van een regeerakkoord klaar. Het moet dan ook snel duidelijk worden welke partijen met VVD en D66 gaan onderhandelen.

Ingewijden melden dat het gaat om de zeven belangrijkste thema’s die Hamer in juni in haar eindverslag noteerde. Het ging dan onder meer om de “kansenrijke en inclusieve samenleving”, duurzaamheid, digitalisering en innovatie, gezondheid, infrastructuur en wonen, veiligheid en internationale politiek.

VVD en D66 zijn inmiddels zo ver met het schrijven van hun “document op hoofdlijnen”, dat er vanaf begin volgende week gesprekken kunnen worden gevoerd met de overige vier partijen die in aanmerking komen voor de regeringscoalitie: CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Dat schrijft informateur Hamer aan de Tweede Kamer.

De informateur denkt dat er nu snel duidelijkheid komt over de vraag wie met wie verder wil onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Volgens haar liggen de twee grootste partijen goed op schema en hebben ze ook in de afgelopen vakantieweken gewerkt “aan het formuleren van bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord”.

In dat document wordt rekening gehouden met de wensen van de overige vier partijen, schrijft Hamer. En het is de komende week aan die partijen om te besluiten of zij willen deelnemen aan de formatieonderhandelingen. De informateur denkt dat er, na de gesprekken van begin volgende week, “binnen afzienbare tijd” duidelijkheid komt.

Kamervoorzitter Bergkamp vroeg gisteren om opheldering over de voortgang van de formatie. Nadat informateur Hamer VVD en D66 de opdracht had gegeven om een gezamenlijk stuk te gaan schrijven, was er weinig meer vernomen.

Politiek verslaggever Ron Fresen:

“Wij horen dat het stuk nog niet helemaal af is. In het weekend worden de puntjes op de i gezet en aanstaande maandag zullen de partijleiders Rutte en Kaag het dan aan informateur Hamer presenteren. Het gaat om een stuk met ‘oplossingsrichtingen op grote onderwerpen’, dat voldoende inhoudelijke basis zou hebben om nu vaart te kunnen maken.

Er zit bijvoorbeeld geen financiële onderbouwing bij, zodat de andere partijen voldoende ruimte overhouden om een eigen bijdrage te leveren. Formeel is er nog niets veranderd aan de patstelling tussen de verschillende partijen. Maar de hoop bij VVD en D66 is nu dat dit stuk, en het feit dat er een vakantie overheen is gegaan, andere partijen nu toch laat denken: dit smaakt naar meer.”

De verkiezingen waren op 17 maart; dat is volgende week vijf maanden geleden. In juni, toen er nog zes partijen over waren die zouden kunnen deelnemen aan een nieuwe regering, constateerde Hamer dat er sprake was van een impasse: VVD en CDA wilden niet met twee linkse partijen aan tafel, terwijl PvdA en GroenLinks niet zonder elkaar wilden. D66 zag het niet zitten met de ChristenUnie en die partij zei pas te willen meedoen als er geen andere optie meer was.

Na het gesprek van VVD en D66 met de informateur op maandag, worden vanaf dinsdag de vier andere partijen uitgenodigd.

Terugblik

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 179a5-2e2bkamer2b20212bformatie.jpg

Rutte III gaat door tot het gaatje: ‘demissionairen’ is het devies

De rek raakt eruit. De kabinetsformatie schiet niet op en de demissionaire oppositie slijpt de messen. De gespeelde verontwaardiging kan zelfs het beeld van een toekomstig kabinet beschadigen. VVD-leider Mark Rutte komt onder tijdsdruk. Politiek redacteur Eric Vrijsen over de groeiende neiging van Rutte III om te ‘demissionairen’.

Deze week werden drie nieuwe bewindslieden beëdigd, die meteen demissionair waren. In de slotfase van het reeds in januari gevallen kabinet-Rutte III mogen D66-minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) plus de staatssecretarissen Steven van Weyenberg (D66, Infrastructuur en Waterstaat) en Dennis Wiersma (VVD, Sociale Zaken) nog even plaatsnemen op de vacante plek in drie dienstauto’s.

Lees ook: Waarom duurt het zo lang in Den Haag?

Ho, ho, ze hebben heus nog wat te doen. Vooral De Bruijn – gepensioneerd topdiplomaat – liet weten dat hij er hard tegenaan wil om de wereld te verbeteren. Veel succes! Maar de kersverse bewindsman moet niet vergeten dat baas Rutte en alle ministeriële collega’s reeds in februari ontslag hebben aangevraagd bij het staatshoofd.

In mei trad ook nog Dilan Yesilgöz (VVD) aan als extra staatssecretaris op Economische Zaken en Klimaat. Daar was reeds Stef Blok (VVD) als minister ingevlogen, omdat Bas van ’t Wout (VVD) overspannen afhaakte. Van ’t Wout was begin dit jaar aangetreden vanwege het aftreden van partijgenoot Eric Wiebes. Blok kwam van Buitenlandse Zaken, waar Sigrid Kaag (D66) zijn taken overnam en haar werk wordt nu dus gedaan door De Bruijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Aanstaande maandag gaan Rutte en Kaag weer voor het eerst met de informateur praten, nadat zij ontzettend lang aan een soort van regeringsakkoord hebben gewerkt.

Het is dus inmiddels alweer vijf maanden geleden dat we allemaal naar de stembus mochten. In de tussentijd kwam de deltavariant van het coronavirus in Nederland wonen, ontdekten we dat Sywert van Lienden de grootste oplichter van Nederland is en vonden grote sportevenementen plaats, zoals de Tour de France, het EK voetbal en de Olympische Spelen.

Ondertussen vonden er zo veel wisselingen plaats in het kabinet, dat niemand nog weet wie nu precies de demissionaire ministers en staatssecretarissen zijn. Een lidmaatschap van de VVD lijkt tegenwoordig voldoende om een mooi departement toegewezen te krijgen. Het kan allemaal dezer dagen.

Zo kom je in het Guinnes Book of Records

Dit alles is nog maar een deel van de carrousel. Ook VVD-minister Tamara van Ark (Medische Zorg) is met ziekteverlof. ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis neemt haar taken waar. Omdat vóór Van Ark de ministers Bruno Bruins (VVD) en Martin van Rijn (PvdA) de functie bekleedden, is Blokhuis dus de vierde bewindspersoon op deze positie. Zo haal je op den duur het Guinness Book of Records.

Je denkt dat een kabinet ruim een half jaar na aftreden een uitgebluste indruk moet maken, maar Rutte III ontpopt zich als het Tempo Team Uitzendbureau. Daar wringt hem de schoen. Een demissionair kabinet moet lopende zaken afhandelen en staat min of meer onder curatele van de Tweede Kamer. Tijdens de kabinetsformatie mogen bewindslieden tijdelijk een Kamerzetel bezetten, maar Rutte III doet eigenlijk het omgekeerde. Het heeft nu drie Kamerleden (Yesilgöz, Van Weyenberg en Wiersma) ingelijfd om een staatssecretariaat te draaien.

Staatsrechtelijk is het scheef

Staatsrechtelijk is dat scheef, want op deze manier komt er van parlementaire controle niets terecht. Staatsrechtgeleerde Bert van den Braak wees daarop al in mei, toen Yesilgöz de dubbelfunctie aannam. Nu ook Van Weyenberg en Wiersma het doen, geldt zijn punt extra.

De Leidse hoogleraar Wim Voermans zegt nu ook dat het staatsrechtelijk de spuigaten uitloopt. De SP heeft Kamervragen gesteld, maar het antwoord daarop ligt voor de hand: het is misschien niet helemaal de bedoeling, maar de Grondwet heeft zo’n tijdelijke dubbelfunctie van Kamerleden niet uitdrukkelijk verboden en dus kan het.

In de huidige Tweede Kamer zitten nu vijf demissionaire ministers en zes demissionaire staatssecretarissen. In theorie kan Rutte III nog tientallen staatssecretariaten in het leven roepen en daar Kamerleden neerzetten, dan komt er van parlementair toezicht helemaal niks meer terecht.

Hamer

Lees hier over de rol van de polder bij deze formatie

Dit is natuurlijk niet kosjer. Het combineren van functies is alleen toegestaan als tijdelijke overbrugging voor bewindslieden die op de kieslijst van de Kamerverkiezingen stonden. Ze hebben zich onderworpen aan de tucht van de democratie en dat is mooi. In afwachting van een nieuw kabinet mogen ze voorlopig even hun parlementaire zetel bezetten. Maar je moet het niet omdraaien – Kamerleden ronselen voor functies in de demissionaire ploeg – want dan wordt het een trucje om het parlement monddood te maken.

Rutte III haalt nog van alles overhoop

Zeker mag dat niet als de demissionaire regering nog van alles overhoop wil halen. Rutte III is druk met coronabeleid en beslist over zaken als het wel of niet doorgaan van de Grand Prix op Zandvoort. De wereld staat niet stil en een nieuwe vluchtelingencrisis (Afghanen) dringt zich op. Het kabinet werkt ook aan een ‘beleidsrijke’ begroting voor 2022.

Dit is een beetje raar voor een kabinet dat in januari toch echt was afgetreden. In Den Haag is een nieuw werkwoord ontstaan: demissionairen. Het betekent zoveel als: je mag formeel geen initiatieven nemen, maar er zijn allerlei praktische redenen om het wel te doen en daarom druk je door. Demissionairen klinkt als demarreren en geeft een kabinet vleugels op het moment dat het zich eigenlijk bij alles zou moeten neerleggen.

Rutte III echter, gaat door tot het gaatje. Geert Wilders (PVV) wil de Kamer terugroepen van reces om daartegen te fulmineren. Zo’n Kamerdebat loopt dan weer met een sisser af, maar de inzet is natuurlijk de publieke opinie. Wilders en alle andere toekomstige fractieleiders in de oppositie hebben er belang bij om Rutte III te kwalificeren als een ploeg brekebenen die maar wat doormoddert.

Hoe langer de formatie duurt, hoe groter de kans op ‘een doorstart’ en dan lijkt Rutte IV – met opnieuw VVD, D66, CDA en ChristenUnie – op diezelfde ploeg Rutte III-strompelaars die zich van Kamer en samenleving niks aantrekken.

Touwtje uit de brievenbus

De ophef over de trage kabinetsformatie is gespeelde verontwaardiging. Kabinetsinformateur Mariëtte Hamer is met vakantie. De onderhandelaars hebben af en toe een vergadering per laptop. De woordvoerder van de kabinetsinformatie is onbereikbaar. Zo wordt er geklaagd en gespind.

Oud-vicepremier Jan Terlouw (D66) – de man van het ‘touwtje uit de brievenbus’ – mopperde deze week op Twitter dat de kabinetsformatie in slaap is gevallen, terwijl de wereld ten onder gaat door de klimaatcrisis. Nee, dan vroeger. ‘In mijn tijd’ was alles beter. Al moet gezegd dat D66 onder Terlouw spectaculair snel opgebouwde verkiezingswinst in een nog hoger tempo weer verloor. Mooi boek over verschenen: ‘Naar zeventien zetels en terug.’

Terlouw heeft natuurlijk een punt. Vijf maanden na de verkiezingen en nog altijd geen witte rook. Sterker, de vraag wie met wie blijft voorlopig onbeantwoord. Een extra Kamerdebat gaat daar niets  aan veranderen. Behalve als Sigrid Kaag zegt dat ze de ChristenUnie pruimt of als Lilian Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) toegeven dat ze niet langer elkaars handje vasthouden.

Meer: kabinetsformatie 2021

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

nog meer;

Lees: De formatie is nog geen steek opgeschoten RTL 14.08.2021

Lees: Rutte en Kaag maandagochtend naar informateur Hamer NOS 13.08.2021

Lees: Informateur Hamer ontvangt leiders VVD en D66 en hun secondanten MSN 13.08.2021

Lees: Politiek wordt bedreven om het eigen vege lijf te redden, niet omdat het land in crisis zit AD 13.08.2021

Lees: Rutte na kritiek: nieuwe staatssecretarissen kunnen ook Kamerlid blijven NOS 13.08.2021

Lees: Rutte: nieuwe staatssecretarissen kunnen Kamerzetel houden MSN 13.08.2021

Lees: Rutte III gaat door tot het gaatje: ‘demissionairen’ is het devies Elsevier 12.08.2021

Lees: Binnen afzienbare tijd duidelijkheid over verdere coalitieonderhandelingen NU 12.08.2021

Lees: Informateur verwacht nu snel doorbraak in formatie NOS 12.08.2021

Lees: ’Grove schets regeerakkoord klaar’: maandag gesprekken met VVD en D66 Telegraaf 12.08.2021

Lees: VVD en D66 bespreken maandag hoofdlijnen akkoord met Hamer AD 12.08.2021

Lees: Hamer: onderhandelingen over regering begin volgende week hervat MSN 12.08.2021

Lees: Proeve van regeerakkoord klaar: Rutte en Kaag praten maandag verder over formatie RTL 12.08.2021

augustus 12, 2021 - Posted by | Uncategorized

9 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 16, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 17, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 19, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 19, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 21, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 22, 2021

 7. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 23, 2021

 8. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 25, 2021

 9. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsro… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 25, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: