Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

‘Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’

En ook Jan Terlouw (D66) maakt zich boos op de flierefluitende politici. “Waar, in vredesnaam, blijft 5 maanden na de verkiezingen een nieuw kabinet ?, met een regeerakkoord dat in het teken staat van een doeltreffend Klimaatbeleid?”

,,De politiek is met vakantie. Ik denk aan de lange formatie van 1977, toen wij gewoon doorgingen in de zomer. Nu ligt alles grotendeels stil. Ik vind dat hoogst vreemd.’’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 4fc3c-2e2bkamer2b2021.jpg

Het verbaast Terlouw dat VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag sinds eind juni werken aan een concept-regeerakkoord, waarbij andere partijen later kunnen aanhaken. ,,Dat is een hele gekke opzet. Je moet eerst weten met wie je het wilt gaan doen, dan kun je met die mensen gaan schrijven. Ik snap niet waarom in juni niet met de vuist op tafel is geslagen: met deze partijen gaan we onderhandelen.’’

Terlouw vreest dat de formatie op deze manier nog lang gaat duren. ,,En dat kan eigenlijk niet. Nederland heeft te veel urgente problemen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2B%25282%2529.jpg

Het IPCC-klimaatrapport laat nog eens zien dat de nood hoog is. Alle kranten staan vol met klimaatproblemen. Maar wij hebben een demissionair kabinet en dus eigenlijk géén kabinet.’’ Bron(nen): Stentor 

Stand van zaken Formatie

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp heeft informateur Hamer namens de Kamer gevraagd naar de stand van zaken van de formatie. Zij wil meer inzicht in de planning en het verdere verloop van het formatieproces.

Directe aanleiding is een brief van PVV-leider Wilders. Die vroeg zijn collega’s vandaag om steun voor een Kamerdebat over de formatie, die hij traag vindt verlopen. Hij noemt het staatsrechtelijk onzuiver en politiek ongewenst dat het demissionaire kabinet nieuwe bewindspersonen benoemt en besluiten neemt “alsof men missionair is”.

Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van Wilders niet en wil pas een debat als er een eindverslag van Hamer is, schrijft Bergkamp. “Maar ik constateer dat er behoefte bestaat aan nader inzicht in het proces van de kabinetsformatie. Ook vanuit de samenleving bereiken mij dergelijke berichten.”

Nieuwe besluiten

“Iedere week worden politiek-inhoudelijke besluiten genomen”, zegt Wilders over zijn wens om over de formatie te debatteren. “Het wringt aan alle kanten, staatsrechtelijk en politiek. Alsof er niets is gebeurd en het kabinet niet is gevallen.” Hij wijst erop dat er deze week nog een nieuwe minister en twee staatssecretarissen zijn benoemd en besloten is om voorlopig geen Afghanen meer uit te zetten. Later deze week worden bovendien nieuwe besluiten genomen over het coronabeleid.

Volgens de PVV’er moet dit soort besluiten eigenlijk genomen worden door een missionair kabinet. “En als ze nou enorme haast zouden maken met de formatie… Maar het gaat op zijn boerenfluitjes. Dat maakt dat het niet te verkroppen is.”

Wanneer Hamer van zich zal laten horen, is nog niet duidelijk. Het bureau van de informateur was woensdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie. De Tweede Kamer heeft volgens planning tot en met 6 september reces.

Vakantie

Informateur Hamer kondigde een maand geleden aan dat de formatie een ‘vakantieperiode’ inging. Half augustus zouden de onderhandelingen over een nieuw kabinet weer kunnen beginnen, verwachtte zij.

Ze gaf VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag de opdracht mee om binnen een paar weken een “document op hoofdlijnen” te schrijven, een soort aanzet tot een regeerakkoord. Daarin moeten ze ook rekening houden met de andere vier partijen die nog over zijn: CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

Hoe het met dat document staat is onduidelijk. Evenmin is bevestigd of de formatiebesprekingen volgens verwachting maandag 16.08.2021 weer gaan beginnen.

Twijfels over de Status van het huidig demissionaire kabinet

Sinds de val van het kabinet op 15 januari 2021 zijn al vier nieuwe bewindslieden beëdigd. Gisteren werden Tom de Bruijn (D66), Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) als nieuwe krachten aan het kabinet toegevoegd. En ruim twee maanden geleden werd Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) ook al tot vervangend staatssecretaris benoemd.

Nog nooit eerder werden vier bewindslieden in de regering benoemd tijdens een demissionaire periode. Dat roept de vraag op: mag dat wel?

PVV-leider Wilders bestempelde de benoemingen van gisteren als “staatsrechtelijk onzuiver” en zelfs “politiek ongewenst”. Ook SP-leider Marijnissen heeft hier inmiddels Kamervragen over gesteld.

Andere Kamerleden zien in de benoemingen een aanleiding om verder te debatteren over de formatie. Die is al vijf maanden gaande en zit vooralsnog vast. In de tussentijd moet er iemand op de winkel passen en wil het kabinet niet dat de overgebleven bewindspersonen overwerkt raken. Voor het kabinet is het daarnaast logisch om Kamerleden aan te wijzen die al goed ingevoerd zijn op bepaalde dossiers.

Maar deskundigen zijn erg kritisch over de benoemingen. Zij wijzen erop dat een demissionair kabinet – net als een gewoon kabinet – staatssecretarissen en ministers mag benoemen, maar dat hier wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden is. De benoemde bewindslieden mogen niet gelijktijdig ook Kamerlid zijn. En dat is bij Wiersma, Weyenberg en Yesilgöz-Zegerius wel het geval.

profielfoto


Mark Rutte @MinPres

We verwelkomen vandaag drie nieuwe krachten in het kabinet. Tom de Bruijn is beëdigd tot minister voor BHOS, @DennisWiersma tot staatssecretaris van SZW en @svanweyenberg tot staatssecretaris van I&W. Ik zie uit naar een goede samenwerking en wens hen veel succes.

Hoe zit dat precies? Door een uitzonderingsregel mogen de bewindslieden uit het ‘oude’ kabinet, zoals demissionair premier Rutte zelf, wel tegelijkertijd Kamerlid zijn. Dit geldt zolang de formatie duurt.

Die regel bestaat al decennia en heeft vooral praktische redenen: afgetreden bewindslieden moeten als Kamerlid mee kunnen doen aan de nieuwe verkiezingen.

Maar in het geval van de benoemingen van Wiersma, Weyenberg en Yesilgöz-Zegerius is een ongrondwettige situatie ontstaan, zeggen de staatsrechtelijk experts. De drie bewindslieden waren voor de verkiezingen nog geen lid van het afgetreden kabinet. De uitzonderingsregel, die bijvoorbeeld wel geldt voor de Kamerleden Rutte en Kaag, zou voor hen niet bedoeld zijn.

Met andere woorden: het kabinet heeft volgens de experts tegen de regels van de Grondwet in gehandeld. “De uitzonderingsregel is er speciaal voor de verkiezingen. Maar zulke spelregels zijn er niet voor niets”, zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans.

‘Grondwettelijke regels stilzwijgend opgerekt’

Volgens Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis, heeft het demissionaire kabinet de grondwettelijke regels met de drie benoemingen stilzwijgend opgerekt. En dat komt volgens hem de geloofwaardigheid van het kabinet niet ten goede. “Wij als burgers moeten ons ook aan allerlei wetten houden. Dat geldt ook voor het kabinet”, zegt Van den Braak.

Hij ziet daarnaast nog een ander probleem. “Het is een precedentwerking. Ieder kabinet zou dan na de verkiezingen nog allerlei Kamerleden kunnen aanstellen als bewindslieden, terwijl dat niet mag.”

De grote vraag is nu of het demissionaire kabinet en demissionair minister-president Rutte willens en wetens tegen de bepalingen in de Grondwet hebben gehandeld. Is er bijvoorbeeld juridisch advies gevraagd aan de Raad van State? Of meent het kabinet dat de uitzonderingsregel hier van toepassing is?

Navraag bij de Rijksvoorlichtingsdienst leidde vandaag niet tot een antwoord. Dat bewindslieden (ministers en staatssecretarissen) niet tegelijkertijd Kamerlid mogen zijn, is sinds 1938 vastgelegd in Artikel 57 van de Grondwet. De ambten zijn volgens de Grondwet onverenigbaar. In hetzelfde artikel staat bijvoorbeeld ook dat een politicus geen lid van beide Kamers mag zijn.

Voor demissionaire bewindslieden geldt wel een uitzondering. Zij mogen gelijktijdig wel Kamerlid zijn, maar dat geldt alleen voor de duur van de formatie.Om de huidige situatie te voorkomen, had het kabinet volgens Voermans een aantal dingen kunnen doen. De taken van de uitgevallen bewindslieden hadden verdeeld kunnen worden over de overgebleven bestuurders, bijvoorbeeld.

Ook had het kabinet ervoor kunnen kiezen iemand van buitenaf – van buiten de Kamer dus – aan te wijzen. Dat is gebeurd bij Tom de Bruijn, gisteren beëdigd als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Als laatste optie zouden de pas aangestelde bewindslieden (Wiersma, Weyenberg en Yesilgöz-Zegerius) hun Kamerzetel op kunnen geven. Maar dat zal volgens Voermans niet snel gebeuren.

“De Kamerleden die nu staatssecretaris zijn geworden, worden dat in het nieuwe kabinet misschien niet”, legt Voermans uit. “Als zij hun lidmaatschap nu opzeggen, zijn ze hun plek kwijt in de Kamer. Hun zetel moeten ze dan namelijk opgeven aan de volgende op de lijst en dat zullen ze dus niet snel doen.”

‘Buitengewoon onzorgvuldig’

Of de gang van zaken volledig in strijd is met de grondwet, is volgens de twee lastig te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat de ontstane situatie niet problematisch is.

Wat Van den Braak aan de huidige situatie met name een probleem vindt, is dat de Kamer niet is geïnformeerd. De verantwoordelijkheid om de Kamer op de hoogte te stellen van de ongebruikelijke gang van zaken, lag bij demissionair premier Rutte.

“Dit gaat allemaal stilzwijgend, dat is buitengewoon slordig en onzorgvuldig. Hoe dan ook gaat de situatie in tegen de geest van de Grondwet.”

De Koning benoemt Yesilgoz-Zegerius (VVD) tot staatssecretaris van Economische Zaken ANP

Nieuwe bewindslieden gedurende de Formatie

De koning beëdigde dinsdag 10.08.2021 drie nieuwe bewindslieden in het nu demissionaire kabinet. Tom de Bruijn (D66) wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Tweede Kamerleden Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) worden respectievelijk staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De benoemingen waren vorige maand al aangekondigd, maar gaan vanwege de vakantie vandaag pas in. Het is de bedoeling dat ze deze portefeuilles op zich nemen tot er een nieuw kabinet zit. Hoe lang dat nog zal duren is de vraag. De formatie loopt nog, maar het ziet er vooralsnog niet naar uit dat daarin een grote doorbraak is bereikt.

Ervaren diplomaat

De Bruin (72) is zeer ervaren. Hij werkte lange tijd als diplomaat, onder meer als permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Ook was hij staatsraad in de Raad van State en wethouder in Den Haag. Tot voor kort was hij ook voorzitter van de raad van toezicht van Instituut Clingendael.

Van Weyenberg (48) is sinds 2012 Tweede Kamerlid voor D66. Hij voerde onder meer het woord over financiën en sociale zekerheid en was lid van het onderhandelingsteam van D66 in de lopende kabinetsformatie. Eerder was hij ambtenaar op verschillende ministeries.

Wiersma (35) zit sinds 2017 in de Tweede Kamer voor de VVD en had onder andere pensioenen en vreemdelingenzaken in zijn portefeuille. Voor hij in de Kamer kwam, was hij onder meer voorzitter van FNV Jong.

Twee ministers

Door de benoeming van De Bruijn zijn er weer twee bewindslieden op het departement van Buitenlandse Zaken: zijn partijgenoot (en partijleider) Kaag blijft minister van Buitenlandse Zaken en De Bruin neemt dus het deel Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel voor zijn rekening.

Sinds het voorjaar was er geen aparte minister voor Ontwikkelingssamenwerking meer: Kaag nam in mei het stokje als minister van Buitenlandse Zaken over van VVD’er Blok. Die stapte over naar Economische Zaken vanwege een burn-out van zijn partijgenoot Van ’t Wout.

Van Weyenberg is op Infrastructuur en Milieu de opvolger van zijn partijgenoot Van Veldhoven. Die wordt vicevoorzitter van een internationale organisatie voor duurzaam beleid. Sinds begin dit jaar was er geen staatssecretaris van Sociale Zaken meer. Minister Koolmees nam die taken er in januari bij.

Toegenomen werkdruk

De gecombineerde functies van Kaag en Koolmees werden uiteindelijk te zwaar geacht. In Den Haag wordt de benoeming van drie nieuwe bewindslieden ook als een signaal gezien dat de formatie nog wel even zal duren en dat er nog geen zicht is op een nieuw kabinet.

Vrijdag 13.08.2021 komt het demissionaire kabinet voor het eerst na de vakantie weer bij elkaar.

Lees het dagelijks verkiezingsverhaal. We bieden een mix van interviews met lijsttrekkers, inzichtgevende artikelen over verkiezingsthema’s en actuele campagneverhalen. Lees hier alle artikelen

Meer: kabinetsformatie 2021

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: Staatssecretaris worden in een demissionair kabinet: mag dat wel? NOS 11.08.2021

Lees: Tweede Kamer wil opheldering over voortgang formatieproces NU 11.08.2021

Lees: Kamer wil opheldering over voortgang formatie NOS 11.08.2021

Lees: Kamer wil debat over voortgang formatie: ’ Het wringt aan alle kanten’ Telegraaf 11.08.2021

Lees: Kamer wil een brief en debat over voortgang formatieproces MSN 11.08.2021

Lees: Jan Terlouw (D66): ‘Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’ AD 10.08.2021

Lees: Jan Terlouw maakt zich boos: ‘Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’ – Wel.nl 10.08.2021

Lees: Jan Terlouw maakt zich boos: ‘Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’ MSN 10.08.2021

Lees: Ongenoegen neemt toe over slakkengang formatie: ’Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’ Telegraaf 10.08.2021

Lees: Drie nieuwe bewindslieden beëdigd in demissionair kabinet NOS 10.08.2021

Lees: Nieuwe minister en staatssecretarissen beëdigd MSN 10.08.2021

Lees: Koning beëdigt nieuwe minister en staatssecretarissen Telegraaf 10.08.2021

Lees: Nieuwe bewindslieden De Bruijn, Wiersma en Van Weyenberg beëdigd MSN 10.08.2021

Lees: Oud-wethouder Tom de Bruijn (D66) beëdigd tot minister voor Buitenlandse Handel Den Haag FM 10.08.2021

augustus 10, 2021 - Posted by | Uncategorized

8 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 12, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 16, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 17, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 19, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 19, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 21, 2021

 7. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 22, 2021

 8. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onder… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 23, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: