Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!! – de nasleep

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is b3149-belasting.jpg

70.000 gedupeerde kinderen toeslagenaffaire krijgen compensatie

De hersteloperatie voor ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire, is verder achter komen te lopen op schema. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen dinsdag 22.06.2021 in een brief aan de Tweede Kamer. Van Huffelen meldt ook dat een groep kinderen een tegemoetkoming zal krijgen van minimaal 1.500 tot 7.500 euro, afhankelijk van hun leeftijd.

Volgens Van Huffelen wordt daarmee erkend dat ook kinderen slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire en in “schrijnende situaties” terechtkwamen. Het kabinet komt met een tegemoetkoming voor de 70.000 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire.

De regeling was een wens van de Tweede Kamer en is uitgewerkt door het zogeheten Kindpanel. Alle kinderen die door de toeslagenaffaire zijn opgegroeid in armoede en te maken kregen met gezinsproblemen, krijgen een financiële tegemoetkoming. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Naast een financiële tegemoetkoming krijgen zij langdurende ondersteuning bij traumaverwerking en het vinden van hun weg in de maatschappij.

Groepen kinderen van ‘toeslagenouders’ hebben hier zelf het kabinet over geadviseerd via gesprekken en panels.

Van Huffelen bedankt de kinderen voor hun inbreng en zal ook de komende jaren om hun advies blijven vragen. “Het verlies aan jeugd is op geen enkele manier met terugwerkende kracht te repareren”, zegt Van Huffelen. “Het kabinet kan wel hun leed erkennen en bijdragen aan een betere toekomst.”

Achterstanden

Tot nu toe hebben zich meer gedupeerde ouders gemeld van de kinderopvangtoeslagaffaire dan gedacht. Ook het aantal uren dat zij hulp nodig hebben bij de afhandeling van hun zaak is groter dan gedacht: 35 uur in plaats van 20 uur gemiddeld.

De organisatie die is opgezet voor de afwikkeling heeft daardoor een achterstand opgelopen.

Van Huffelen probeert al maanden om het aantal medewerkers op te voeren, maar het is niet eenvoudig om mensen te vinden met de juiste achtergrond. Verder moeten zij ook nog opgeleid en ingewerkt worden. Er werken nu achthonderd mensen bij de speciale organisatie.

Catshuisregeling

42.000 ouders hebben zich tot nu toe gemeld voor de Catshuisregeling. Van hen hebben 19.000 ouders de eerste compensatie van 30.000 euro ontvangen, na een ‘lichte toets’ of zij daarvoor in aanmerking komen.

Ouders die in de grote financiële problemen zitten en die niet kunnen wachten op de eerste compensatie zijn versneld geholpen. Van hen is wel het hele dossier beoordeeld. Het gaat tot nu toe om een paar duizend ouders.

Van Huffelen wil de zomer gebruiken om de werkwijzen te verbeteren om ouders meer maatwerk te geven. Er zijn groepen ouders die minder schade hebben dan de 30.000 euro die ze krijgen, maar er zijn ook ouders die de komende jaren nog hulp nodig hebben om hun situatie weer op orde te krijgen.

Ook wordt er door het kabinet gewerkt aan regelingen en bijstand voor andere gedupeerden dan de ouders, zoals hun ex-partners en gedupeerden van andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag.

De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de plannen van het kabinet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is belasting.jpg

Afhandeling toeslagen loopt vast, gemeenten willen helpen

De gemeente Rijswijk start met het kwijtschelden van schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dat heeft het college deze week besloten. Het gaat om schulden van voor 1 januari 2021, die de gedupeerden mogelijk hebben bij de gemeente.

Dit kunnen bijvoorbeeld schulden van de gemeentelijke belastingen zijn. “Er zijn nu 184 Rijswijkers die zich gemeld hebben bij de Belastingdienst als mogelijk gedupeerde. Met al deze personen hebben wij contact opgenomen, of hebben we geprobeerd contact te krijgen”, aldus wethouder Larissa Bentvelzen.

“De mensen die ook een schuld hebben bij de gemeente Rijswijk worden verder geïnformeerd over het kwijtschelden van deze schulden. Zo hopen we de ouders verder op weg te helpen om uit deze nare situatie te komen”, laat de wethouder weten. Gedupeerden worden persoonlijk geïnformeerd.

Tweede Kamer

Met het besluit sorteert het college voor op de nieuwe wet die volgend jaar moet ingaan. Eerder dit jaar vroeg het kabinet aan gemeenten en waterschappen om openstaande schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire kwijt te schelden. De nieuwe wet wordt in september ingediend bij de Tweede Kamer. “Wij vinden het wenselijk om erop vooruit te lopen”, laat wethouder financiën Jeffrey Keus weten. “De gedupeerden zitten al heel lang in de knel en onzekerheid.”

De afhandeling van de toeslagenaffaire loopt helemaat vast, nu het aantal ouders dat zich meldt veel groter is dan gedacht. Als het zo doorgaat, kan het zo nog tien jaar duren voordat alle gedupeerden dit achter zich kunnen laten. De teller staat nu op 42.000 ouders, iedere week komen daar nog 500 tot 1000 nieuwe gevallen bij.

Geld is het probleem niet, ruim 4 miljard euro is er voor dit en volgend jaar vrijgemaakt door het kabinet, maar de toeslagenafdeling kan al het handwerk niet aan.

De moeizame afhandeling komt vooral door alle niet-specifieke maatregelen, waarschuwen gemeenten. De Catshuisregeling, waarbij alle getroffen ouders 30.000 euro compensatie is toegezegd, is een hele algemene regeling die ertoe leidde dat meer mensen zich ervoor aangemeld hebben.

Medewerkers van de toeslagenafdeling die al die schade moet afhandelen zijn nu vooral druk met dossiers beoordelen die vallen onder de Catshuisregeling. Ze kunnen het werk niet aan.

Stagnatie door nieuwe toeloop

“Wij hebben zorgen dat we de mensen die we in beeld hebben en die heel zwaar getroffen zijn daardoor niet kunnen helpen”, zegt Rutger Groot Wassink namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken zegt dat gemeenten grote zorgen hebben over de nieuwe regelingen die door het kabinet worden bedacht, zoals een vergoeding voor alle ex-partners en kinderen. “Daardoor komt er weer een toeloop van mensen die de uitvoering verder bemoeilijkt.”

Volgens de planning kunnen eind dit jaar 8300 ouders het hoofdstuk sluiten, hun zaak is dan afgehandeld. 19.000 ouders hebben inmiddels de 30.000 euro ontvangen. Of zij recht hebben op meer wordt op een later moment beoordeeld.

Waar draait de toeslagenaffaire om? NOS op 3 vat het kort samen:

Staatssecretaris Van Huffelen wil dat er opnieuw wordt bekeken hoe de afhandeling moet worden aangepakt. Hoe een versnelde afhandeling eruit moet komen te zien, weet zij ook niet. Van Huffelen vraagt de Tweede Kamer om mee te denken over een oplossing, donderdag is er een debat over de voortgang.

Gedupeerde ouders denken mee

Hoe nu verder? Joël Heiner en Lynn Woodrow, twee gedupeerde ouders, hebben hun eigen ideeën over hoe het sneller kan. Deze week presenteerden ze hun plannen op het ministerie.

Zij stellen voor om de gedupeerden in meerdere categorieën te verdelen en om gemeenten in te schakelen voor hulp. Wat het zou opleveren? “Snelheid, omdat de gemeenten dichtbij de mensen staan. “

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Belastingaanslag kan prullenbak in bij registratie op illegale zwarte lijst fiscus

Belastingdienst bestempelde ook minderjarigen als mogelijke fraudeur

Op een omstreden ‘zwarte lijst’ van mogelijke fraudeurs van de Belastingdienst stonden ook minderjarigen. Dat meldt verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief donderdag aan de Tweede Kamer. Hij laat uitzoeken hoe en waarom deze jongeren in het fraudesignaleringssysteem FSV terecht zijn gekomen.

“Er is een aantal mogelijke verklaringen waarom minderjarigen zelfstandig in FSV kunnen staan”, schrijft Vijlbrief. “Bijvoorbeeld als er sprake is van vakantiewerk of een bijbaan die heeft geleid tot een risicosignaal.” Hij belooft de Kamer nader te informeren als hij “meer helderheid” heeft. Het gaat om bijna achttienhonderd jongeren, van wie er ruim duizend nu nog steeds minderjarig zijn.

Vijlbrief erkent verder dat de Belastingdienst de fout is ingegaan bij het informeren van deze jongeren. Een aantal van hen heeft zelf een brief gekregen, terwijl de wettelijk vertegenwoordiger had moeten worden ingelicht. De demissionair staatssecretaris belooft die fout te herstellen en daarbij ook excuses te maken.

Mensen op ‘zwarte lijst’ Belastingdienst moeten aanslag kunnen aanvechten

De tienduizenden mensen die op de omstreden ‘zwarte fraudelijst’ van de Belastingdienst stonden, moeten de mogelijkheid krijgen om hun belastingaanslagen van de afgelopen jaren aan te vechten. Dat adviseert advocaat-generaal René Niessen aan de Hoge Raad. Het advies van de advocaat-generaal wordt als gezaghebbend gezien, maar de Hoge Raad kan er ook van afwijken.

Volgens RTL Nieuws en Trouw, die over het advies schrijven, kunnen eventuele naheffingen die op basis van de zwarte lijst zijn opgelegd “de prullenbak in”, omdat die lijst onrechtmatig zou zijn. Het advies van Niessen kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Belastingdienst, schrijven zij. “Mensen op de zwarte lijst werden veelal voor minimaal vijf jaar extra gecontroleerd, dus het aantal mogelijke bezwaren dat de fiscus kan verwachten loopt in de vele honderdduizenden.”

Geheim systeem

Vorig jaar onthulden RTL Nieuws en Trouw dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem heeft gebruikt waarin medewerkers signalen van mogelijke fraude konden registreren. Deze Fraude Signalering Voorziening (FSV) bevatte zo’n 270.000 namen van burgers en ondernemers die werden verdacht van fouten. De belastingplichtigen wisten niet dat ze op de zwarte lijst stonden.Bij de belastingkamer van de Hoge Raad lopen momenteel drie zaken waarbij burgers protest hebben aangetekend tegen hun belastingaanslag, omdat zij op een zwarte lijst stonden. Volgens advocaat-generaal Niessen zijn twee van de drie zaken gegrond.

Hij trekt zijn conclusie door voor alle mensen die op de illegale fraudelijst stonden. Dat zijn zo’n 240.000 burgers en 30.000 ondernemers, schreef staatssecretaris Vijlbrief van Financiën eerder deze week aan de Tweede Kamer.Er is nog veel onduidelijk over hoe de tienduizenden mensen in het FSV-systeem terecht zijn gekomen. Vorig jaar werd wel bekend dat onder meer belastingplichtigen met een tweede nationaliteit extra werden gecontroleerd bij hun aangifte inkomstenbelasting.

Termijn

Alle mensen op de zwarte lijst worden dit jaar op de hoogte gebracht van hun aanwezigheid in het FSV-systeem, dat inmiddels uit de lucht is. Niessen verwacht dat sommige mensen die horen dat ze op de lijst stonden, zullen vermoeden dat ze in het verleden om die reden een hogere aanslag hebben gekregen.

Fraudeaanpak onder de loep in parlementaire enquête

De Fraudeaanpak van een reeks uitvoeringsorganisaties wordt kritisch onder de loep genomen in een nieuwe parlementaire enquête. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar het gebruik van zwarte lijsten en van dubbele nationaliteit bij extra controle.

De aanpak van de Belastingdienst, en ook het UWV, de IND en het Centraal Justitieel Incassobureau zullen in dit parlementair onderzoek worden onderzocht. Ook het Inlichtingenbureau (dat gemeenten ondersteunt bij onderzoek naar bijstandsuitkeringen) wordt onder de loep genomen. Deze organisaties worden gekozen vanwege hun ‘directe en grote impact’ op levens van mensen.

Toeslagenaffaire

Het bestuur van de Tweede Kamer is woensdag 23.06.2021 akkoord gegaan met dit onderzoeksvoorstel. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt door een tijdelijke commissie. De beoogde enquête is een uitvloeisel van de toeslagenaffaire en de onthullingen over zwarte lijsten bij de Belastingdienst.

Miniatuurvoorbeeld

Staatssecretaris wil ‘andere aanpak’ tegemoetkoming gedupeerden toeslagenaffaire

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen wil de aanpak van de gedupeerden van de toeslagenaffaire ‘tegen het licht houden’ omdat die hersteloperatie verder achter op schema is komen te liggen. Intussen zijn er zorgen om de honderdduizenden burgers die hun belastingaangifte alsnog aan kunnen vechten omdat ze op een zwarte lijst stonden.

Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) is het ‘geen optie’ om op de huidige manier door te gaan met de hersteloperatie en ze wil daarover in gesprek met de Tweede Kamer.  

Onderzoek bevestigt: automatisch stempel fraudeur bij hoge toeslagschuld

De Belastingdienst heeft mensen jarenlang automatisch het stempel fraudeur opgeplakt bij een hoge toeslagschuld. Dat blijkt uit onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR). Stond je eenmaal te boek als fraudeur, dan kwam je niet meer in aanmerking voor een betalingsregeling.

Dit had nooit mogen gebeuren, schrijven de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën in een reactie. Ouders zijn onevenredig hard getroffen. De conclusies van de ADR noemen ze ‘zeer ernstig’.

Wie eenmaal het stempel fraudeur had, kwam niet meer in aanmerking voor een betalingsregeling of schuldsanering. Veel toeslagenouders kwamen zo zwaar in de financiële problemen. In sommige gevallen moesten gezinnen zelfs hun huis verkopen en bleven ze achter met een torenhoge schuld. Eerder werd al duidelijk dat in veruit de meeste gevallen helemaal geen sprake was van fraude.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is belasting.jpg

Hersteloperatie achter op schema

Van Huffelen sprak vorig najaar de verwachting uit dat eind dit jaar 8300 gedupeerden geholpen zouden zijn met een integrale beoordeling. Maar het beoordelen van dossiers kost meer tijd dan verwacht en de teller tikt begin volgende maand waarschijnlijk pas de 2300 aan. Dat zijn er 1200 minder dan waar op was gerekend.

Bij de organisatie die de hersteloperatie uitvoert (UHT) werken inmiddels al zo’n achthonderd mensen. “Ik wil dit aantal blijven opschalen”, zei Van Huffelen. Maar daar zitten wel grenzen aan, waarschuwde zij. De kwaliteit van het werk mag er niet onder gaan lijden.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: 70.000 gedupeerde kinderen toeslagenaffaire krijgen tegemoetkoming tot 7500 euro

De staatssecretaris maakte gisteren bekend de 70.000 kinderen van gedupeerde ouders tegemoet te willen komen met een bedrag van 1500 tot 7500 euro. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met dit plan.

30.000 euro

Van Huffelen wijst er ook op dat door de Catshuisregeling voor zo’n 19.000 gedupeerden al een ‘grote stap’ is gezet. Zij hebben na een lichte toets een bedrag van 30.000 euro ontvangen dat zij hoe dan ook mogen houden.

Van nog eens 2500 mensen staat vast dat ook zij in aanmerking komen voor deze regeling. Maar zij hebben hun 30.000 euro nog niet ontvangen omdat UHT hen nog niet heeft kunnen bereiken.

Hoge Raad

Intussen vertelde staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) gisteren in een debat met de Kamer dat het ‘grote consequenties’ kan hebben als de Hoge Raad instemt met een advies van advocaat-generaal (AG) René Niessen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Roep om onderzoek naar meineed toeslagenaffaire klinkt in Tweede Kamer

Niessen adviseerde vorige week dat honderdduizenden burgers die op een zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, eerdere belastingaangiften alsnog aan kunnen vechten. De fiscus gebruikte diverse zwarte lijsten en controle-projecten voor extra toezicht, terwijl daar geen wettelijke basis voor was.

‘Grote consequenties’

“Als de Hoge Raad dit advies volgt, heeft dat grote consequenties. Voor bezwaar en beroep, maar ook voor compensatie”, zei Vijlbrief hierover. De staatssecretaris wilde eigenlijk niets zeggen over ‘zaken die onder de rechter zijn’, maar hij wil de Kamer wel uitleggen dat het om een precaire situatie gaat. De Belastingdienst heeft het al zo druk.

Lees ook: Compensatie toeslagenaffaire voor bijna 10.000 ouders voorlopig afgewezen

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Ambtenaar waarschuwde al in 2017 over ‘laakbaar handelen’ Belastingdienst rond toeslagen

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

Lees: Burgers in geldproblemen door schuldenbeleid Toeslagen MSN 09.07.2021

Lees: Niet alle gedupeerden van toeslagenaffaire willen hulp van gemeente: ‘Heel gevoelig onderwerp’ AD 09.07.2021

lees: Kamer wil hogere tegemoetkoming voor kinderen in toeslagenaffaire NOS 08.07.2021

lees: Voorbereidingen parlementaire enquête uitvoeringsinstanties begonnen NOS 08.07.2021

Lees: Belhaj leidt voorbereiding parlementaire enquête toeslagenaffaire MSN 08.07.2021

Lees: Kabinet vindt dat er veel gedaan is sinds toeslagenrapport MSN 07.07.2021

Lees: Kamer ontevreden over lessen toeslagenaffaire AD 07.07.2021

Lees: Kamer niet overtuigd dat boodschap toeslagenrapport is aangekomen MSN 07.07.2021

Lees: Onderzoek bevestigt: automatisch stempel fraudeur bij hoge toeslagschuld RTL 06.07.2021

Lees: Onderzoek bevestigt: automatisch stempel fraudeur bij hoge toeslagschuld MSN 06.07.2021

Lees: Rijswijk start met het kwijtschelden van schulden van gedupeerden toeslagenaffaire NU 01.07.2021

Lees: SP komt met meldpunt voor wie op zwarte lijst Belastingdienst stond AD 02.07.2021

Lees: SP begint meldpunt voor mensen op zwarte lijsten Belastingdienst RTL 02.07.2021

Lees: SP komt met meldpunt zwarte lijst Belastingdienst MSN 02.07.2021

Lees: SP begint meldpunt voor mensen op zwarte lijsten Belastingdienst MSN 02.07.2021

zie ookKinderopvangtoeslag RO

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

Zie ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!!

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – een nieuwe stap

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

Lees: Hoe zat het ook alweer? De toeslagenaffaire uitgelegd in begrijpelijke taal NU 11.06.2021

Afhandeling toeslagen loopt vast, gemeenten willen helpen

NOS 26.06.2021 De afhandeling van de toeslagenaffaire loopt helemaal vast, nu het aantal ouders dat zich meldt veel groter is dan gedacht. Als het zo doorgaat, kan het zo nog tien jaar duren voordat alle gedupeerden dit achter zich kunnen laten. De teller staat nu op 42.000 ouders, iedere week komen daar nog 500 tot 1000 nieuwe gevallen bij.

Geld is het probleem niet, ruim 4 miljard euro is er voor dit en volgend jaar vrijgemaakt door het kabinet, maar de toeslagenafdeling kan al het handwerk niet aan.

De moeizame afhandeling komt vooral door alle niet-specifieke maatregelen, waarschuwen gemeenten. De Catshuisregeling, waarbij alle getroffen ouders 30.000 euro compensatie is toegezegd, is een hele algemene regeling die ertoe leidde dat meer mensen zich ervoor aangemeld hebben.

Medewerkers van de toeslagenafdeling die al die schade moet afhandelen zijn nu vooral druk met dossiers beoordelen die vallen onder de Catshuisregeling. Ze kunnen het werk niet aan.

Stagnatie door nieuwe toeloop

“Wij hebben zorgen dat we de mensen die we in beeld hebben en die heel zwaar getroffen zijn daardoor niet kunnen helpen”, zegt Rutger Groot Wassink namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken zegt dat gemeenten grote zorgen hebben over de nieuwe regelingen die door het kabinet worden bedacht, zoals een vergoeding voor alle ex-partners en kinderen. “Daardoor komt er weer een toeloop van mensen die de uitvoering verder bemoeilijkt.”

Volgens de planning kunnen eind dit jaar 8300 ouders het hoofdstuk sluiten, hun zaak is dan afgehandeld. 19.000 ouders hebben inmiddels de 30.000 euro ontvangen. Of zij recht hebben op meer wordt op een later moment beoordeeld.

Waar draait de toeslagenaffaire om? NOS op 3 vat het kort samen:

Staatssecretaris Van Huffelen wil dat er opnieuw wordt bekeken hoe de afhandeling moet worden aangepakt. Hoe een versnelde afhandeling eruit moet komen te zien, weet zij ook niet. Van Huffelen vraagt de Tweede Kamer om mee te denken over een oplossing, donderdag is er een debat over de voortgang.

Gedupeerde ouders denken mee

Hoe nu verder? Joël Heiner en Lynn Woodrow, twee gedupeerde ouders, hebben hun eigen ideeën over hoe het sneller kan. Deze week presenteerden ze hun plannen op het ministerie.

Zij stellen voor om de gedupeerden in meerdere categorieën te verdelen en om gemeenten in te schakelen voor hulp. Wat het zou opleveren? “Snelheid, omdat de gemeenten dichtbij de mensen staan. “

Het leven van Heiner en Woodrow werd de afgelopen jaren gedomineerd door een onterechte schuld van respectievelijk 80.000 en 30.000 euro. Nu voelen zij zich geroepen om vooruit te kijken. “Wij weten wat de ouders meemaken en nodig hebben”, zegt Woodrow.

42.000 in plaats van 9000 zaken

Dat de afwikkeling nu zo stroperig verloopt komt volgens Heiner omdat het systeem vorig jaar bedacht is. “Toen werd er gedacht aan zo’n 9000 gedupeerden. Nu gaat het over 42.000 gevallen. Het systeem past niet voor het aantal ouders dat erdoorheen moet.”

Hulp van gemeenten zou een oplossing kunnen bieden. Maar dan hebben die wel meer bevoegdheden nodig. Zo moeten de gemeenten toegang krijgen tot de juiste gegevens.

“De toets of iemand echt gecompenseerd moet worden, rechthebbend is, moet snel worden gedaan”, zegt Groot Wassink. “Gemeenten willen groot helpen, maar dan hebben wij wel de juiste informatie nodig van de Belastingdienst. Dat loopt nu heel stroef.”

BEKIJK OOK;

Ook fraudeaanpak en rol Kamer onderzocht in enquête toeslagenaffaire

NU 23.06.2021 In de parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire worden fraudebestrijding en handhaving bij uitvoerders van de overheid onderzocht. Ook moet duidelijk worden wat de “politieke besluitvorming en de rol van de Tweede Kamer in het bijzonder” betekende voor ontspoorde fraudejachten. Dat blijkt woensdag uit een brief van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken aan de rest van de Kamer.

Uiterlijk begin juli moet een tijdelijke commissie in het leven worden geroepen die het onderzoeksvoorstel gaat opstellen voor de parlementaire enquête.

Het voorstel is om naast de fraudeaanpak en de rol van de politiek ook de dienstverlening van uitvoerders te onderzoeken, net als hun onderlinge informatie-uitwisseling. Het gaat om clubs als de Belastingdienst, het UWV, het Inlichtingenbureau, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Justitieel Incassobureau. Mogelijk worden nog meer organisaties betrokken bij het onderzoek.

De enquête is dus breder dan alleen de toeslagenaffaire. Maar dat schandaal, als gevolg van een ontspoorde fraudeaanpak, heeft er wel voor gezorgd dat de Kamer meer wil weten over de omgang van de overheid met haar burgers, in het bijzonder zij die van fraude verdacht worden.

De Kamer stemde begin dit jaar voor het instellen van zo’n parlementaire enquête. Het kabinet was toen net opgestapt wegens snoeiharde conclusies van een commissie die al eerder onderzoek deed naar het toeslagenschandaal.

Zie ook: Meerderheid Tweede Kamer wil parlementaire enquête over toeslagenaffaire

Enquête richt zich onder meer op omstreden ‘zwarte lijsten’

De enquête richt zich onder meer op omstreden ‘zwarte lijsten’, die bijvoorbeeld door de Belastingdienst werden bijgehouden. De enquêtecommissie wil “onder de motorkap” kijken hoe uitvoerders beleid omzetten naar de praktijk.

Ook wordt onderzocht in hoeverre uitvoerders wetten overtraden, “waarbij onder meer wordt gekeken in hoeverre er sprake was van etnische profilering, het bijhouden van de dubbele nationaliteit, de rol van de toenemende digitalisering en het toepassen van algoritmes”.

De commissie die de enquête uiteindelijk gaat houden, moet voor de zomer van volgend jaar openbare verhoren houden. Daarbij worden betrokken politici en ambtenaren onder ede gehoord. Ook is denkbaar dat in het onderzoek van de enquêtecommissie bepaalde organisaties (zowel publieke als private partijen) naar voren komen die ook in het onderzoek betrokken kunnen worden.

Lees meer over: Binnenland  Toeslagenaffaire 

Fraudeaanpak van uitvoeringsorganisaties onder de loep in parlementaire enquête

RTL 23.06.2021 De fraudeaanpak van een reeks uitvoeringsorganisaties wordt kritisch onder de loep genomen in een nieuwe parlementaire enquête. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar het gebruik van zwarte lijsten en van dubbele nationaliteit bij extra controle.

hl De aanpak van de Belastingdienst, het UWV, de IND en het Centraal Justitieel Incassobureau zullen in dit parlementair onderzoek worden onderzocht. Ook het Inlichtingenbureau (dat gemeenten ondersteunt bij onderzoek naar bijstandsuitkeringen) wordt onder de loep genomen. Deze organisaties worden gekozen vanwege hun ‘directe en grote impact’ op levens van mensen.

Toeslagenaffaire

Het bestuur van de Tweede Kamer is vandaag 23.06.2021 akkoord gegaan met dit onderzoeksvoorstel. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt door een tijdelijke commissie. De beoogde enquête is een uitvloeisel van de toeslagenaffaire en de onthullingen over zwarte lijsten bij de Belastingdienst.

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

Waarheidsvinding

De Kamer stemde in februari al in met een motie van SP-leider Lilian Marijnissen om meer duidelijkheid te krijgen over de harde fraudebestrijding door de overheid, niet alleen bij toeslagen voor kinderopvang.

De bedoeling is ‘waarheidsvinding’: om in kaart te brengen welke effecten de fraudebestrijding op mensenlevens heeft gehad en om ‘lessen te trekken voor de toekomst’.

Etnische profilering

In het onderzoeksvoorstel wordt gezegd dat de commissie eind jaren negentig als startpunt zou moeten nemen, omdat controle en toezicht vanaf toen werden aangescherpt. Er is extra onderzoek nodig naar zwarte lijsten, naar algoritmes en naar het gebruik van (dubbele) nationaliteit bij selectie van groepen burgers voor extra controle en toezicht en in hoeverre er sprake was van etnische profilering’.

Ook moet de onderzoekscommissie het delen van informatie tussen de overheidsorganisaties in kaart brengen, en of dat wettelijk gezien wel mocht.

Onder de motorkap

De parlementaire enquetecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening gaat ook de rol van de Tweede Kamer onder de loep nemen. In het onderzoeksvoorstel staat dat de ‘politieke context’ en de dynamiek tussen Kamer, ambtenarij en uitvoeringsorganisaties moet worden gereconstrueerd.

Daarna moet ‘onder de motorkap’ van Belastingdienst, UWV, IND en de andere organisaties  worden gekeken.

Burgers kunnen informatie leveren

Het is niet wenselijk om Kamerleden die in het verleden betrokken waren bij deze onderwerpen te laten deelnemen in de commissie, stelt de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, die het voorstel voorbereidde. Volgende week stemt de Tweede Kamer over het voorstel. Direct daarna gaat een voorbereidingsgroep aan de slag. Die kan daarna informatie vorderen bij de organisaties. De bedoeling is dat de openbare verhoren voor volgend jaar zomer plaats vinden.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Staatssecretaris wil ‘andere aanpak’ tegemoetkoming gedupeerden toeslagenaffaire

De Kamercommissie vindt dat ook burgers een stem moeten krijgen in het onderzoek, omdat ‘de ervaring is dat dat een stroom aan aanvullende informatie oplevert’. Daarom moet het onderzoek zo worden ingericht dat de enquêtecommissie ‘systematisch’ brieven, mails en telefoontjes van burgers gaat bijhouden.

Fraudeaanpak en rol Kamer onderzocht in enquête toeslagenaffaire

Fraudeaanpak en rol Kamer onderzocht in enquête toeslagenaffaire

MSN 23.06.2021 In de parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire worden fraudebestrijding en handhaving bij uitvoerders van de overheid onderzocht. Ook moet duidelijk worden wat de “politieke besluitvorming en de rol van de Tweede Kamer in het bijzonder” betekende voor ontspoorde fraudejachten. Dat blijkt uit een brief van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken aan de rest van de Kamer.

Uiterlijk begin juli moet een tijdelijke commissie in het leven worden geroepen die het onderzoeksvoorstel gaat opstellen voor de parlementaire enquête.

Het voorstel is om naast de fraudeaanpak en de rol van de politiek ook de dienstverlening van uitvoerders te onderzoeken, net als hun onderlinge informatie-uitwisseling. Het gaat om clubs als de Belastingdienst, het UWV, het Inlichtingenbureau, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Justitieel Incassobureau. Mogelijk worden nog meer organisaties betrokken bij het onderzoek.

Omgang

De enquête is dus breder dan alleen de toeslagenaffaire. Maar dat schandaal, als gevolg van een ontspoorde fraudeaanpak, heeft er wel voor gezorgd dat de Kamer meer wil weten over de omgang van de overheid met haar burgers, in het bijzonder zij die van fraude verdacht worden. De Kamer stemde begin dit jaar voor het instellen van zo’n parlementaire enquête. Het kabinet was toen net opgestapt wegens snoeiharde conclusies van een commissie die al eerder onderzoek deed naar het toeslagenschandaal.

De enquête (een uitgebreider en breder onderzoek) richt zich onder meer op omstreden ‘zwarte lijsten’, die bijvoorbeeld door de Belastingdienst werden bijgehouden. De enquêtecommissie wil “onder de motorkap” kijken hoe uitvoerders beleid omzetten naar de praktijk. Ook wordt onderzocht in hoeverre uitvoerders wetten overtraden, “waarbij onder meer wordt gekeken in hoeverre er sprake was van etnische profilering, het bijhouden van de dubbele nationaliteit, de rol van de toenemende digitalisering en het toepassen van algoritmes”.

De commissie die de enquête uiteindelijk gaat houden, moet voor de zomer van volgend jaar openbare verhoren houden. Daarbij worden betrokken politici en ambtenaren onder ede gehoord. Ook is denkbaar dat in het onderzoek van de enquêtecommissie bepaalde organisaties (zowel publieke als private partijen) naar voren komen die ook in het onderzoek betrokken kunnen worden.

Anashya en haar moeder Natasja.

Anashya (11): ‘Compensatie toeslagenaffaire voor kinderen maakt niet alles goed’

MSN 23.06.2021 Elk kind van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire, krijgt een bedrag van 1500 tot 7500 euro. Die compensatie is te laag, zegt Anashya (11). “Ik ben gepest omdat we geen geld hadden voor warm water. Geld maakt dat niet goed.”

Geen verjaardagen. Niet kunnen trakteren in de klas. Geen nieuwe fiets. Geen tablet. Niet mee kunnen met schoolreisjes. Niet kunnen douchen. Gepest worden, omdat klasgenootjes ruiken dat je niet hebt gedoucht. 

Vraag de 11-jarige Anashya uit Maassluis wat zij heeft gemerkt van de toeslagenaffaire, en ze komt met deze opsomming. Ze was 1 jaar oud toen de financiële ellende voor haar ouders begon, en nu, tien jaar verder, zit Anashya in het kinderpanel dat advies geeft aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

Mensen moeten het weten

“Ik vind het belangrijk dat de mensen het weten”, zegt Anashya. De afgelopen tijd mocht ze samen met andere kinderen aangeven hoe hoog de compensatie zou moeten zijn die elk gedupeerd kind zou moeten krijgen. Gisteren maakte Van Huffelen bekend dat het kabinet met een tegemoetkoming komt voor de 70.000 kinderen. Elk kind krijgt een bedrag van 1500 tot 7500 euro.

Anashya krijgt 4500 euro. Ze vindt het niet weinig, maar: “Ik hoop wel dat er nog meer komt. Dan kan ik er dingen van doen die ik nooit heb kunnen doen.” Ze gaat nu naar de middelbare school: ze zou er schoolspullen van kunnen kopen.

Depressief, en soms zelfs uit huis gezet

De toeslagenaffaire heeft duizenden kinderen in grote sociale en psychische problemen gebracht. Zo vertelde de 13-jarige Ricardo eerder al aan RTL Nieuws dat hij depressief werd. Hij zag van dichtbij hoe zijn ouders jarenlang werden achtervolgd door de Belastingdienst.

Veel van de kinderen van gedupeerde ouders zijn in problematische omstandigheden opgegroeid. Ouders zijn door het onterecht stopzetten van de toeslagen en het terugvorderen van grote bedragen door de Belastingdienst, in grote financiële problemen gekomen.

Ook leidde de stress die de financiële problemen met zich meebrachten, in sommige gevallen tot gebroken gezinnen of zelfs tot uithuisplaatsing van kinderen. Kinderen gaven aan dat ze het gevoel hadden geen regie te hebben over hun eigen leven.

“Ze mag zelf weten wat ze met dat geld gaat doen”, geeft haar moeder, Natasja, aan. “Het is haar geld, en dat van mijn twee andere dochters. Ik kan me voorstellen dat ze dingen wil inhalen.”

Over de hoogte van het bedrag is Natasja wel wat stelliger. “Weet je wat het is? Deze ellende duurt al elf jaar voor ons. We konden nooit op vakantie, ik moest zo vaak ‘nee’ verkopen aan die meiden. We moesten op een gegeven moment naar een veel kleinere woning verhuizen, we hebben in de kou gezeten omdat de verwarming en het water was afgesloten. Hoeveel geld mijn kinderen ook ontvangen: die tijd kunnen we niet meer terugkrijgen.”

Kromme dingen

Er moet volgens Natasja beter worden gekeken naar het leed dat het gezin heeft meegemaakt. “Nu zie ik kromme dingen: kinderen die ouder zijn krijgen meer, maar hebben misschien minder ellende meegemaakt dan kinderen die jonger zijn en van wie de ouders hogere schulden hadden.”

Ze heeft er gisteren een slapeloze nacht van gehad nadat ze het nieuws hoorde. “Ik wist dat het zou komen, maar toch doet het wat. Ik denk gewoon weer aan alle ellende waar we in zaten.”

Anashya herkent het. Maar, het moet gezegd: inmiddels gaat het weer goed met haar. “Echt heel goed.” Ze wordt niet meer gepest, de kinderen in haar klas zeggen geen gekke dingen meer. Maar het zijn wel nare herinneringen. “En die krijg je niet weg met geld.”

Anashya (11): ‘Compensatie toeslagenaffaire voor kinderen maakt niet alles goed’

RTL 23.06.2021 Elk kind van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire, krijgt een bedrag van 1500 tot 7500 euro. Die compensatie is te laag, zegt Anashya (11). “Ik ben gepest omdat we geen geld hadden voor warm water. Geld maakt dat niet goed.”

Geen verjaardagen. Niet kunnen trakteren in de klas. Geen nieuwe fiets. Geen tablet. Niet mee kunnen met schoolreisjes. Niet kunnen douchen. Gepest worden, omdat klasgenootjes ruiken dat je niet hebt gedoucht. 

Vraag de 11-jarige Anashya uit Maassluis wat zij heeft gemerkt van de toeslagenaffaire, en ze komt met deze opsomming. Ze was 1 jaar oud toen de financiële ellende voor haar ouders begon, en nu, tien jaar verder, zit Anashya in het kinderpanel dat advies geeft aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

Mensen moeten het weten

“Ik vind het belangrijk dat de mensen het weten”, zegt Anashya. De afgelopen tijd mocht ze samen met andere kinderen aangeven hoe hoog de compensatie zou moeten zijn die elk gedupeerd kind zou moeten krijgen. Gisteren maakte Van Huffelen bekend dat het kabinet met een tegemoetkoming komt voor de 70.000 kinderen. Elk kind krijgt een bedrag van 1500 tot 7500 euro.

Anashya krijgt 4500 euro. Ze vindt het niet weinig, maar: “Ik hoop wel dat er nog meer komt. Dan kan ik er dingen van doen die ik nooit heb kunnen doen.” Ze gaat nu naar de middelbare school: ze zou er schoolspullen van kunnen kopen.

Depressief, en soms zelfs uit huis gezet

De toeslagenaffaire heeft duizenden kinderen in grote sociale en psychische problemen gebracht. Zo vertelde de 13-jarige Ricardo eerder al aan RTL Nieuws dat hij depressief werd. Hij zag van dichtbij hoe zijn ouders jarenlang werden achtervolgd door de Belastingdienst.

Veel van de kinderen van gedupeerde ouders zijn in problematische omstandigheden opgegroeid. Ouders zijn door het onterecht stopzetten van de toeslagen en het terugvorderen van grote bedragen door de Belastingdienst, in grote financiële problemen gekomen.

Ook leidde de stress die de financiële problemen met zich meebrachten, in sommige gevallen tot gebroken gezinnen of zelfs tot uithuisplaatsing van kinderen. Kinderen gaven aan dat ze het gevoel hadden geen regie te hebben over hun eigen leven.

“Ze mag zelf weten wat ze met dat geld gaat doen”, geeft haar moeder, Natasja, aan. “Het is haar geld, en dat van mijn twee andere dochters. Ik kan me voorstellen dat ze dingen wil inhalen.”

Over de hoogte van het bedrag is Natasja wel wat stelliger. “Weet je wat het is? Deze ellende duurt al elf jaar voor ons. We konden nooit op vakantie, ik moest zo vaak ‘nee’ verkopen aan die meiden. We moesten op een gegeven moment naar een veel kleinere woning verhuizen, we hebben in de kou gezeten omdat de verwarming en het water was afgesloten. Hoeveel geld mijn kinderen ook ontvangen: die tijd kunnen we niet meer terugkrijgen.”

Kromme dingen

Er moet volgens Natasja beter worden gekeken naar het leed dat het gezin heeft meegemaakt. “Nu zie ik kromme dingen: kinderen die ouder zijn krijgen meer, maar hebben misschien minder ellende meegemaakt dan kinderen die jonger zijn en van wie de ouders hogere schulden hadden.”

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Topambtenaren verzwegen waarheid voor onderzoekscommissie toeslagenschandaal

Ze heeft er gisteren een slapeloze nacht van gehad nadat ze het nieuws hoorde. “Ik wist dat het zou komen, maar toch doet het wat. Ik denk gewoon weer aan alle ellende waar we in zaten.”

Anashya herkent het. Maar, het moet gezegd: inmiddels gaat het weer goed met haar. “Echt heel goed.” Ze wordt niet meer gepest, de kinderen in haar klas zeggen geen gekke dingen meer. Maar het zijn wel nare herinneringen. “En die krijg je niet weg met geld.”

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Kamer: afhandeling toeslagenaffaire moet sneller en simpeler

meer: Lisanne van Sadelhoff Toeslagenaffaire Belastingdienst

Alexandra van Huffelen.

Staatssecretaris wil ‘andere aanpak’ tegemoetkoming gedupeerden toeslagenaffaire

MSN 23.06.2021 Staatssecretaris Alexandra van Huffelen wil de aanpak van de gedupeerden van de toeslagenaffaire ‘tegen het licht houden’ omdat die hersteloperatie verder achter op schema is komen te liggen. Intussen zijn er zorgen om de honderdduizenden burgers die hun belastingaangifte alsnog aan kunnen vechten omdat ze op een zwarte lijst stonden.

Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) is het ‘geen optie’ om op de huidige manier door te gaan met de hersteloperatie en ze wil daarover in gesprek met de Tweede Kamer.  

Hersteloperatie achter op schema

Van Huffelen sprak vorig najaar de verwachting uit dat eind dit jaar 8300 gedupeerden geholpen zouden zijn met een integrale beoordeling. Maar het beoordelen van dossiers kost meer tijd dan verwacht en de teller tikt begin volgende maand waarschijnlijk pas de 2300 aan. Dat zijn er 1200 minder dan waar op was gerekend.

Bij de organisatie die de hersteloperatie uitvoert (UHT) werken inmiddels al zo’n achthonderd mensen. “Ik wil dit aantal blijven opschalen”, zei Van Huffelen. Maar daar zitten wel grenzen aan, waarschuwde zij. De kwaliteit van het werk mag er niet onder gaan lijden.

De staatssecretaris maakte gisteren bekend de 70.000 kinderen van gedupeerde ouders tegemoet te willen komen met een bedrag van 1500 tot 7500 euro. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met dit plan.

30.000 euro

Van Huffelen wijst er ook op dat door de Catshuisregeling voor zo’n 19.000 gedupeerden al een ‘grote stap’ is gezet. Zij hebben na een lichte toets een bedrag van 30.000 euro ontvangen dat zij hoe dan ook mogen houden.

Van nog eens 2500 mensen staat vast dat ook zij in aanmerking komen voor deze regeling. Maar zij hebben hun 30.000 euro nog niet ontvangen omdat UHT hen nog niet heeft kunnen bereiken.

Hoge Raad

Intussen vertelde staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) gisteren in een debat met de Kamer dat het ‘grote consequenties’ kan hebben als de Hoge Raad instemt met een advies van advocaat-generaal (AG) René Niessen.

Niessen adviseerde vorige week dat honderdduizenden burgers die op een zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, eerdere belastingaangiften alsnog aan kunnen vechten. De fiscus gebruikte diverse zwarte lijsten en controle-projecten voor extra toezicht, terwijl daar geen wettelijke basis voor was.

‘Grote consequenties’

“Als de Hoge Raad dit advies volgt, heeft dat grote consequenties. Voor bezwaar en beroep, maar ook voor compensatie”, zei Vijlbrief hierover. De staatssecretaris wilde eigenlijk niets zeggen over ‘zaken die onder de rechter zijn’, maar hij wil de Kamer wel uitleggen dat het om een precaire situatie gaat. De Belastingdienst heeft het al zo druk.

Alexandra van Huffelen.

Staatssecretaris wil ‘andere aanpak’ tegemoetkoming gedupeerden toeslagenaffaire

RTL 23.06.2021 Staatssecretaris Alexandra van Huffelen wil de aanpak van de gedupeerden van de toeslagenaffaire ‘tegen het licht houden’ omdat die hersteloperatie verder achter op schema is komen te liggen. Intussen zijn er zorgen om de honderdduizenden burgers die hun belastingaangifte alsnog aan kunnen vechten omdat ze op een zwarte lijst stonden.

Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) is het ‘geen optie’ om op de huidige manier door te gaan met de hersteloperatie en ze wil daarover in gesprek met de Tweede Kamer.  

Hersteloperatie achter op schema

Van Huffelen sprak vorig najaar de verwachting uit dat eind dit jaar 8300 gedupeerden geholpen zouden zijn met een integrale beoordeling. Maar het beoordelen van dossiers kost meer tijd dan verwacht en de teller tikt begin volgende maand waarschijnlijk pas de 2300 aan. Dat zijn er 1200 minder dan waar op was gerekend.

Bij de organisatie die de hersteloperatie uitvoert (UHT) werken inmiddels al zo’n achthonderd mensen. “Ik wil dit aantal blijven opschalen”, zei Van Huffelen. Maar daar zitten wel grenzen aan, waarschuwde zij. De kwaliteit van het werk mag er niet onder gaan lijden.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: 70.000 gedupeerde kinderen toeslagenaffaire krijgen tegemoetkoming tot 7500 euro

De staatssecretaris maakte gisteren bekend de 70.000 kinderen van gedupeerde ouders tegemoet te willen komen met een bedrag van 1500 tot 7500 euro. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met dit plan.

30.000 euro

Van Huffelen wijst er ook op dat door de Catshuisregeling voor zo’n 19.000 gedupeerden al een ‘grote stap’ is gezet. Zij hebben na een lichte toets een bedrag van 30.000 euro ontvangen dat zij hoe dan ook mogen houden.

Van nog eens 2500 mensen staat vast dat ook zij in aanmerking komen voor deze regeling. Maar zij hebben hun 30.000 euro nog niet ontvangen omdat UHT hen nog niet heeft kunnen bereiken.

Hoge Raad

Intussen vertelde staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) gisteren in een debat met de Kamer dat het ‘grote consequenties’ kan hebben als de Hoge Raad instemt met een advies van advocaat-generaal (AG) René Niessen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Roep om onderzoek naar meineed toeslagenaffaire klinkt in Tweede Kamer

Niessen adviseerde vorige week dat honderdduizenden burgers die op een zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, eerdere belastingaangiften alsnog aan kunnen vechten. De fiscus gebruikte diverse zwarte lijsten en controle-projecten voor extra toezicht, terwijl daar geen wettelijke basis voor was.

‘Grote consequenties’

“Als de Hoge Raad dit advies volgt, heeft dat grote consequenties. Voor bezwaar en beroep, maar ook voor compensatie”, zei Vijlbrief hierover. De staatssecretaris wilde eigenlijk niets zeggen over ‘zaken die onder de rechter zijn’, maar hij wil de Kamer wel uitleggen dat het om een precaire situatie gaat. De Belastingdienst heeft het al zo druk.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Compensatie toeslagenaffaire voor bijna 10.000 ouders voorlopig afgewezen

RTL Nieuws / ANP; Alexandra van Huffelen Belastingdienst Toeslagenaffaire Belastingdienst Kinderopvangtoeslag Toeslagenwet

Geld voor gedupeerde kinderen toeslagenaffaire, hersteloperatie wel vertraagd

NU 22.06.2021 De hersteloperatie voor ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire, is verder achter komen te lopen op schema. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Van Huffelen meldt ook dat een groep kinderen een tegemoetkoming van minimaal 1.500 tot 7.500 euro zal ontvangen.

Volgens Van Huffelen wordt daarmee erkend dat ook kinderen slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire en in “schrijnende situaties” terechtkwamen.

Tot dusver hebben in totaal negentienduizend ouders minimaal 30.000 euro ontvangen. Tevens hebben de ouders uitgebreide hulp van gemeenten ontvangen en worden hun schulden opgelost, schrijft Van Huffelen.

Het proces loopt echter vertraging op doordat de integrale beoordeling van dossiers veel meer tijd kost dan verwacht. Het aantal mensen dat slachtoffer zegt te zijn is hard opgelopen. Per week zouden 500 tot 1.000 ouders zich melden. In totaal zouden 42.000 ouders zich hebben geregistreerd, 33.000 van hen deden dat in het afgelopen half jaar.

Van ruim 32.000 ouders is de situatie beoordeeld. 21.000 van hen hebben recht op minimaal 30.000 euro. Toen de hersteloperatie van kracht werd, hadden ‘slechts’ 6.000 ouders zich gemeld. “Het is geen optie om op de huidige manier door te gaan”, meldt Van Huffelen. Zij wil daarover in gesprek met de Tweede Kamer.

Van Huffelen wil hersteloperatie blijven uitbreiden

De staatssecretaris sprak vorig jaar september de verwachting uit dat eind dit jaar 8.300 gedupeerden geholpen zouden zijn met een integrale beoordeling, maar de teller tikt begin juli naar verwachting pas de 2.300 aan. Dat zijn er 1.200 minder dan waar destijds op was gerekend.

Bij de organisatie die de hersteloperatie uitvoert (UHT), werken inmiddels al zo’n achthonderd mensen. “Ik wil dit aantal blijven opschalen”, zegt Van Huffelen. Daar zitten echter wel grenzen aan, benadrukt zij. De kwaliteit van het werk mag daar niet onder gaan lijden.

Lees ook: Belastingdienst bestempelde ook minderjarigen als mogelijke fraudeur

Lees meer over: Politiek  Toeslagenaffaire

70.000 gedupeerde kinderen toeslagenaffaire krijgen tegemoetkoming tot 7500 euro

RTL 22.06.2021 Het kabinet komt met een tegemoetkoming voor de 70.000 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Elk kind krijgt een bedrag van 1500 tot 7500 euro. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen zojuist bekendgemaakt. De regeling was een wens van de Tweede Kamer en is uitgewerkt door het zogeheten Kindpanel.

Ricardo (13) is ook slachtoffer van toeslagenaffaire: ‘Ik raakte depressief’

De toeslagenaffaire heeft duizenden kinderen in grote sociale en psychische problemen gebracht. Zoals ook Ricardo (13). Ze zagen van dichtbij hoe hun ouders jarenlang werden achtervolgd door de Belastingdienst.

Armoede en stress

Veel van de kinderen van gedupeerde ouders zijn in problematische omstandigheden opgegroeid. Ouders zijn door het onterecht stopzetten van de toeslagen en het terugvorderen van grote bedragen door de Belastingdienst, in grote financiële problemen gekomen.

Ook leidde de stress die de financiële problemen met zich meebrachten, in sommige gevallen tot gebroken gezinnen of zelfs tot uithuisplaatsing van kinderen. Kinderen gaven aan dat ze het gevoel hadden geen regie te hebben over hun eigen leven.

Gescheiden ouders

Van Huffelen komt verder met een regeling voor gedupeerde ouders die gescheiden zijn. Vaak bleek dat het delen van de compensatie van de Belastingdienst voor ex-partners soms tot lastige of onoplosbare situaties leidde.

Het kabinet stelt voor dat ex-partners die tenminste één jaar na de eerste terugvordering toeslagpartner waren, formeel worden erkend als gedupeerden. Ook zij ontvangen een vergoeding van 10.000 euro. Daarnaast wordt gezocht naar een oplossing voor hun schulden.

De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de plannen van het kabinet.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Belastingaanslag kan prullenbak in bij registratie op illegale zwarte lijst fiscus

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Alexandra van Huffelen Pieter Omtzigt Pieter Klein Belastingdienst Ministerie van Financiën Toeslagenaffaire Belastingdienst Kinderopvangtoeslag Toeslagenwet

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen  op het Binnenhof na afloop van de wekelijkse ministerraad

Voorstel: compensatie tot 7500 euro voor 70.000 toeslagenkinderen

AD 22.06.2021 Het kabinet overweegt om kinderen van ouders die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal, maximaal 7500 euro aan tegemoetkoming te geven. Het voorstel hiertoe is gebaseerd op een voorstel van een panel van gedupeerde kinderen zelf, schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. Het gaat om ongeveer 70.000 jongeren die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kunnen zij tussen 1500 tot 7500 euro ontvangen. Kinderen tot en met vijf jaar komen voor het laagste bedrag in aanmerking, jongeren vanaf 18 jaar komen voor het maximumbedrag in aanmerking. Het gemiddelde komt neer op 5000 euro. De groep kinderen en jongeren zelf hadden hogere bedragen voorgesteld. Het bedrag van gemiddeld 5000 euro sluit volgens Van Huffelen beter aan “op eerdere vastgestelde compensatieregelingen, zoals bijvoorbeeld de compensatie van geweld in de jeugdzorg”.

Van Huffelen voegt toe: “Wij achten deze bedragen, alles overziend, passend omdat wij naast deze tegemoetkoming ook een breder pakket aan hulp en specifieke hulp voor kinderen in schrijnende situaties willen bieden.” Haar voorstel is een “richting”, waarover ze nog wil praten met de Tweede Kamer en met de kinderen zelf.

Vanuit de Kamer klinkt al langer de wens om ook ex-partners van gedupeerden te compenseren. Van Huffelen heeft ook hiervoor een voorstel gedaan, hoewel zij benadrukt dat het ingewikkeld is om tot een goede regeling te komen voor de 8.000 ex-partners die het aangaat. Exen die zeker een jaar na de eerste terugvorderingen nog officieel partner waren van de gedupeerde toeslagenouders, worden erkend als gedupeerden. Zij krijgen daarmee bijvoorbeeld bij gemeenten dezelfde hulp aangeboden als slachtoffers die compensatie hebben ontvangen. Ook krijgen zij een vergoeding van eenmalig 10.000 euro en “wordt nagegaan welke oplossing zou kunnen worden geboden voor hun schulden”.

Ook compensatie voor kinderen toeslagenouders: maximaal 7500 euro

Telegraaf 22.06.2021  Kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire krijgen ook compensatie, van maximaal 7500 euro. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) zet daarnaast openlijk twijfels bij de manier waarop het herstel van het schandaal loopt.

Het blijft wat haar betreft niet bij de compensatie, er komt ook een ’breed pakket aan langjarige ondersteuning’. Zo krijgen de getroffen kinderen ’ondersteuning op bijvoorbeeld ontwikkelkansen, traumaverwerking, schuldenproblematiek of huisvestingsproblematiek’.

Het kabinet trekt de afgelopen tijd flink de portemonnee voor de misstanden bij belastingen en toeslagen. Zo is er al compensatie voor de toeslagenouders en worden hun schulden kwijtgescholden. Daarnaast wordt er nog gekeken naar compensatie voor ex-partners van de toeslagenouders, mensen die met andere toeslagen in de problemen zijn gekomen of de degenen die buiten hun weten om door de fiscus op een zwarte lijst werden gezet.

Tegen het licht houden

Van Huffelen meldt ook aan de Tweede Kamer dat ze vraagtekens heeft over de manier waarop het compenseren van gedupeerde ouders nu gaat. Inmiddels hebben meer dan 42.000 ouders zich gemeld en het integraal beoordelen van veel van die dossiers kost te veel tijd.

De bewindsvrouw wil daarom deze zomer de organisatie ’tegen het licht houden’. „De aanpak, zoals verankerd in de wet, ongewijzigd doorzetten is namelijk geen optie”, schrijft ze. De staatssecretaris waarschuwt daarbij meteen: een snelle oplossing is een illusie: „Hoewel ik mij elke dag inzet voor zo snel mogelijk en zo goed mogelijk herstel voor gedupeerden, zal hier onvermijdelijk geruime tijd voor nodig zijn.”

BEKIJK MEER VAN; samenleving overheid overheidsbeleid Van Huffelen

Voorstel: compensatie tot 7500 euro voor 70.000 toeslagenkinderen

Voorstel: compensatie tot 7500 euro voor 70.000 toeslagenkinderen

MSN 22.06.2021 Het kabinet overweegt om kinderen van ouders die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal, maximaal 7500 euro aan tegemoetkoming te geven. Het voorstel hiertoe is gebaseerd op een voorstel van een panel van gedupeerde kinderen zelf, schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. Het gaat om ongeveer 70.000 jongeren die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kunnen zij tussen 1500 tot 7500 euro ontvangen. Kinderen tot en met vijf jaar komen voor het laagste bedrag in aanmerking, jongeren vanaf 18 jaar komen voor het maximumbedrag in aanmerking. Het gemiddelde komt neer op 5000 euro. De groep kinderen en jongeren zelf hadden hogere bedragen voorgesteld. Het bedrag van gemiddeld 5000 euro sluit volgens Van Huffelen beter aan “op eerdere vastgestelde compensatieregelingen, zoals bijvoorbeeld de compensatie van geweld in de jeugdzorg”.

Van Huffelen voegt toe: “Wij achten deze bedragen, alles overziend, passend omdat wij naast deze tegemoetkoming ook een breder pakket aan hulp en specifieke hulp voor kinderen in schrijnende situaties willen bieden.” Haar voorstel is een “richting”, waarover ze nog wil praten met de Tweede Kamer en met de kinderen zelf.

Vanuit de Kamer klinkt al langer de wens om ook ex-partners van gedupeerden te compenseren. Van Huffelen heeft ook hiervoor een voorstel gedaan, hoewel zij benadrukt dat het ingewikkeld is om tot een goede regeling te komen voor de 8.000 ex-partners die het aangaat. Exen die zeker een jaar na de eerste terugvorderingen nog officieel partner waren van de gedupeerde toeslagenouders, worden erkend als gedupeerden. Zij krijgen daarmee bijvoorbeeld bij gemeenten dezelfde hulp aangeboden als slachtoffers die compensatie hebben ontvangen. Ook krijgen zij een vergoeding van eenmalig 10.000 euro en “wordt nagegaan welke oplossing zou kunnen worden geboden voor hun schulden”.

Alle gedupeerde kinderen toeslagenaffaire krijgen tegemoetkoming

NOS 22.06.2021 Alle kinderen die door de toeslagenaffaire zijn opgegroeid in armoede en te maken kregen met gezinsproblemen, krijgen een financiële compensatie. Het gaat om 1500 tot 7500 euro, afhankelijk van hun leeftijd. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Het gaat om ongeveer 70.000 kinderen en jongeren. Naast een financiële tegemoetkoming krijgen zij langdurende ondersteuning bij traumaverwerking en het vinden van hun weg in de maatschappij.

Groepen kinderen van ‘toeslagenouders’ hebben hier zelf het kabinet over geadviseerd via gesprekken en panels.

Van Huffelen bedankt de kinderen voor hun inbreng en zal ook de komende jaren om hun advies blijven vragen. “Het verlies aan jeugd is op geen enkele manier met terugwerkende kracht te repareren”, zegt Van Huffelen. “Het kabinet kan wel hun leed erkennen en bijdragen aan een betere toekomst.”

Achterstanden

Tot nu toe hebben zich meer gedupeerde ouders gemeld van de kinderopvangtoeslagaffaire dan gedacht. Ook het aantal uren dat zij hulp nodig hebben bij de afhandeling van hun zaak is groter dan gedacht: 35 uur in plaats van 20 uur gemiddeld.

De organisatie die is opgezet voor de afwikkeling heeft daardoor een achterstand opgelopen.

Van Huffelen probeert al maanden om het aantal medewerkers op te voeren, maar het is niet eenvoudig om mensen te vinden met de juiste achtergrond. Verder moeten zij ook nog opgeleid en ingewerkt worden. Er werken nu achthonderd mensen bij de speciale organisatie.

Catshuisregeling

42.000 ouders hebben zich tot nu toe gemeld voor de Catshuisregeling. Van hen hebben 19.000 ouders de eerste compensatie van 30.000 euro ontvangen, na een ‘lichte toets’ of zij daarvoor in aanmerking komen.

Ouders die in de grote financiële problemen zitten en die niet kunnen wachten op de eerste compensatie zijn versneld geholpen. Van hen is wel het hele dossier beoordeeld. Het gaat tot nu toe om een paar duizend ouders.

Van Huffelen wil de zomer gebruiken om de werkwijzen te verbeteren om ouders meer maatwerk te geven. Er zijn groepen ouders die minder schade hebben dan de 30.000 euro die ze krijgen, maar er zijn ook ouders die de komende jaren nog hulp nodig hebben om hun situatie weer op orde te krijgen.

Ook wordt er door het kabinet gewerkt aan regelingen en bijstand voor andere gedupeerden dan de ouders, zoals hun ex-partners en gedupeerden van andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag.

BEKIJK OOK

juni 22, 2021 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: