Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12

Rechtbank: Shell moet CO2-uitstoot reduceren

De uitspraak van de Haagse rechtbank over Shell krijgt grote internationale aandacht. Het oordeel is uniek, zo wordt wereldwijd onderstreept. Shell heeft wereldwijd de verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en moet daar op korte termijn werk van maken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 9c458-klimaat2bb.jpg

Kortom !!!!!!!!

Shell moet in 2030 de CO2-uitstoot met 45 procent teruggebracht hebben ten opzichte van 2019. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in ‘de klimaatzaak tegen Shell’ die was aangespannen door onder andere Milieudefensie en Greenpeace. Shell verwacht in hoger beroep te gaan.

De foto van een juichende Donald Pols gaat de wereld rond. ‘Zoveel plezier kun je hebben aan een aanklacht’, schrijft de Duitse Tageszeitung onder de stralende directeur van Milieudefensie. ‘Ein Urteil wie ein Paukenschlag’, meldt de Duitse Tagesschau. Een oordeel als een paukenslag of donderslag, zeg maar.

Milieudefensie heeft inmiddels de smaak te pakken. Nog voor het eind van het jaar wil de organisatie met de grote CO2-vervuilers van Nederland om de tafel om harde afspraken te maken over terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas. Wie weigert, krijgt een rechtszaak aan de broek.

Dat zegt Donald Pols, de directeur van Milieudefensie. Gisteren kreeg zijn bescheiden organisatie het machtige Shell op de knieën. De rechter draagt het olieconcern op om de CO2-uitstoot in nog geen tien jaar bijna te halveren. In 2030 moet er een reductie zijn van 45 procent ten opzichte van 2019.

Gaat Shell ten onder aan de eisen van de rechter? Zeven vragen over een unieke uitspraak

Een rechtbank die een olieconcern een CO2-reductie oplegt door met mensenrechten en klimaatverandering te zwaaien. Dat is in heel de wereld nooit eerder vertoond. Wat zijn de gevolgen?

Wat heeft de rechter nu gezegd?
Shell moet de netto uitstoot van CO2 in 2030 met 45 procent hebben verlaagd ten opzichte van 2019. Dat woordje netto is belangrijk. Het bedrijf kan niet zeggen ‘per kilojoule energie is er minder CO2-emissie’. Het absolute getal moet omlaag.

Olie- en gasbedrijf Shell maakt zich schuldig aan gevaarlijke klimaatverandering en moet de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent reduceren. Dat is het oordeel van de Rechtbank in Den Haag in de zaak die Milieudefensie aanspande tegen Shell. Wat maakt de zaak zo bijzonder?

Vier vragen en antwoorden;

1.Wat is de uitspraak van de rechter?

Eind 2030 moet de uitstoot van Shell met netto 45 procent zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2019. Volgens de rechter is de CO2-uitstoot van Shell groter dan die van vele landen en draagt hij bij aan de opwarming van de aarde. Dat leidt tot ‘gevaarlijke klimaatverandering’ in Nederland, bijvoorbeeld in het Waddengebied. De rechter sprak over gezondheidsrisico’s, ziektes en sterftegevallen.

Ook verslechtering van luchtkwaliteit en uv-blootstelling vormen een gevaar. Daarnaast zijn er volgens de rechter fysieke risico’s zoals waterstijging. Bovendien worden de mensenrechten van inwoners geschonden, zei de rechter. Als voorbeeld werd het ‘recht op een ongestoord gezinsleven’ genoemd.

Lees meer over deze zaak: Historisch ‘klimaatproces’ tegen Shell begint

De rechter erkent dat Shell niet als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor klimaatverandering. ‘Ook andere bedrijven zullen CO2-uitstoot moeten terugbrengen, ’ zei de rechtbank.

De uitspraak leidt mogelijk tot rechtszaken tegen andere bedrijven die ook veel broeikasgassen uitstoten. Het kwam niet eerder voor dat een groot olie- en gasbedrijf dit door een rechtbank kreeg opgelegd. Shell heeft de mogelijk in beroep te gaan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 780e4-klimaat2bc.jpg

2.Waarom werd de zaak aangespannen?

Milieudefensie wil voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt en vindt de huidige klimaatmaatregelen niet effectief genoeg. Samen met zes andere organisaties en ruim zeventienduizend individuele mede-eisers werd in 2019 een zaak tegen Shell aangespannen. Volgens Milieudefensie is Shell de grootste vervuiler van Nederland en draagt het olie- en gasbedrijf daardoor een grote verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Shell zou negen keer zoveel COuitstoten als heel Nederland bij elkaar. De uitstoot van Shell moet drastisch worden verminderd, vindt Milieudefensie. In december begon de rechtszaak.

Lees ook: Hoge Raad zit met Urgenda-uitspraak op verkeerd spoor

De aanklagers zagen hun kansen toenemen na de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat in 2019. Deze klimaatactiegroep werd door de Hoge Raad in het gelijk gesteld: vanaf 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland minimaal 25 procent lager zijn dan in 1990.

3.Wat was de eis van Milieudefensie?

Shell moet de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, fors terugdringen om klimaatverandering tegen te gaan. De klagers eisen dat in 2030 de uitstoot 45 procent lager is dan in 2010, en tien jaar later zelfs 72 procent lager, om in 2050 op netto nul uit te kunnen komen. Alleen zo kan de opwarming van de aarde nog onder de 1,5 graad blijven, is de gedachte. Dat maakt de zaak uniek. Het kwam niet eerder voor dat een bedrijf in Nederland werd aangeklaagd voor de gevolgen van CO2-uitstoot.

4.Hoe heeft Shell zich verweerd?

Het bedrijf zegt ambitieuze klimaatdoelen te hebben opgesteld. Zo wil Shell met de eigen activiteiten in 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Daarnaast zegt het bedrijf uitstoot te compenseren, bijvoorbeeld door de aanplant van bossen. Ook wil het olie- en gasbedrijf COafvangen en opslaan. Verder investeert Shell in alternatieven, zoals waterstof en windenergie. Maar volgens de eisers zijn deze investeringen onvoldoende en blijft de multinational toegespitst op fossiele brandstoffen.

Lees ook: Maakt zaak Milieudefensie tegen Shell kans?

Shell zegt dat het niet aan de rechter is om de strategie van een privaat olie- en gasbedrijf te beoordelen. Het is de wetgever die de regels voor het oppompen en verhandelen van olie en gas bepaalt. De milieuorganisatie moet daarom bij de overheid zijn en niet bij Shell, zeggen de juristen van de multinational. 

Meer: Urgenda NU

meer: Klimaat NU

meer: Klimaat | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Lees: Kabinet neemt extra klimaatmaatregelen om aan Urgenda-vonnis te voldoen AD 10.06.2021

Lees: Milieudefensie voert actie bij grote vervuilende bedrijven NOS 10.06.2021

Lees: Milieudefensie nagelt tien grote bedrijven aan schandpaal MSN 10.06.2021

Lees: Overheid kan zelf veel doen om schade aan klimaat en milieu te voorkomen NOS 10.06.2021

Lees: Subsidiestop op biomassa: ‘Beslissing valt op formatietafel’ MSN 09.06.2021

Lees: Shell-ceo Van Beurden ‘teleurgesteld’ over CO2-vonnis rechtbank MSN 09.06.2021

Lees: Shell-ceo Van Beurden ‘teleurgesteld’ over CO2-vonnis rechtbank RTL 09.06.2021

Lees: Shell-topman belooft sneller te verduurzamen na uitspraak rechter, maar hoger beroep lijkt door te gaan MSN 09.06.2021

Lees: Shell-topman belooft sneller te verduurzamen na uitspraak rechter BI 09.06.2021

lees: Shell-uitspraak rechter wringt AD 28.05.2021

lees: Big oil in big trouble: aandeelhouders roeren zich voor het klimaat RTL 28.05.2021

lees: Oliebedrijven zitten in een spagaat tussen fossiele en duurzame energie AD 28.05.2021

lees: Reeks van zaken tegen CO2-vervuilers in de maak AD 28.05.2021

lees:  Gaat Shell ten onder aan de eisen van de rechter? Zeven vragen over een unieke uitspraak AD 27.05.2021

lees: Uitspraak Shell is uniek: Haagse ‘paukenslag’ gaat de wereld rond AD 27.05.2021

lees: Shell overweegt hoger beroep in ‘klimaatzaak’ NOS 26.05.2021

lees: Klimaatzaak Shell is ‘strategische zaak’ met grote gevolgen voor oliebedrijven NU 26.05.2021

lees: Waarom de Shell-uitspraak opnieuw een klap is voor de fossiele industrie NU 26.05.2021

lees: Milieubewegingen vieren historische uitspraak in zaak tegen Shell Video NU 26.05.2021

lees: Staatssecretaris Yesilgöz: ‘Ook Shell moet zich aan Klimaatakkoord houden’ AD 26.05.2021

lees: Rechtbank: Shell moet CO2-uitstoot reduceren Elsevier 26.05.2021

lees: Milieudefensie wint rechtszaak tegen Shell: CO2-uitstoot moet sneller dalen NOS 26.05.2021

lees: Milieudefensie wint historische klimaatzaak: Shell moet CO2-uitstoot verlagen NU 26.05.2021

lees: Wereldwijd unicum: Shell moet uitstoot CO2 halveren AD 26.05.2021

Lees: Wereldwijd steeds meer rechtszaken over het klimaat NOS 25.05.2021

Lees: Greenpeace over plan stikstofcrisis: ‘Onvoldoende en slap compromis’ NOS 25.05.2021

Lees: Boeren, ondernemers en natuurbeheerders willen gezamenlijk stikstofcrisis aanpakken NOS 25.05.2021

lees: Green Deal H2-Wijken Convenant 12.03.2021

Lees: Hypocriet getetter van activisten tegen kerncentrale in Groningen Elsevier 03.03.2021

Lees: Kernenergie helemaal terug als campagnethema: dit staat er in de verkiezingsprogramma’s Elsevier 01.03.2021

Lees: Groen licht voor stikstofwet, maar wat staat er nou precies in? RTL 10.12.2020

lees: Zo loodst Schouten stikstofwet toch door Kamer  Elsevier 10.12.2020

lees: EGR20 UN Emissions Gap Report 2020

lees: kamerbrief over klimaat en energieverkenning 2020 en uitvoering Urgenda-vonnis 09.12.2020

lees: Het Uitvoeringsprogramma Natuur KB brief 2e kamer 08.12.2020

lees: Programma Natuur 20282379 bijlage

lees: Overzicht deelnemende gemeenten proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde 2020

lees: Proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde

lees: Behandelverzoek wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering brief 2e kamer 13.10.2020

lees: Advies_Raad_van_State_wetsvoorstel_stikstofreductie_en_natuurverbetering

lees: Kamerstuk wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering

lees: Memorie van toelichting Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

lees: Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

lees: aanbiedingsbrief rapport kernenergie 22.09.2020

lees: bijlage POSSIBLE ROLE OF NUCLEAR IN THE DUTCH ENERGY MIX IN THE FUTURE

lees: Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) 10.06.2020

lees: Niet alles kan overal’ eindadvies over structurele aanpak Stikstofproblematiek aanbiedingsbrief 08.06.2020

lees: Eindadvies ‘Niet alles kan overal’ 08.06.2020

lees: Kamerbrief Voortgang stikstofproblematiek structurele aanpak bijlage 1 en 2 24.04.2020

lees: Bijlage 3

Lees: Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe NU

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook: Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Zie: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 11

Zie: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 10

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 9

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 8

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 7

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 6

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 5

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 4

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 3

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 1

Nog geen aandeelhoudersrevolutie bij oliebedrijf Total over klimaat

NOS 28.05.2021 Het ene na het andere olie- en gasbedrijf werd afgelopen twee weken gedwongen zijn aanpak voor het verminderen van broeikasgassen aan te scherpen. Niet alleen door de rechter, zoals Shell, maar ook door aandeelhouders. Vandaag dreigde hetzelfde voor het Franse oliebedrijf Total, maar daar bleef tijdens de vergadering de grote druk door aandeelhouders uit.

Het bedrijf, een van de grootste private olie- en gasbedrijven in de wereld, presenteerde in de vergadering zijn eigen klimaatplan. Volgens critici gaat het niet ver genoeg: er loopt in Frankrijk al een rechtszaak tegen Total. Ruim 92 procent van de aandeelhouders stemde er desondanks mee in.

Plan van Total

Met het eigen klimaatplan wil het bedrijf duidelijk maken hoe het stappen zet om in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. Dat einddoel is in lijn met de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs.

Maar over de weg ernaartoe bestaat discussie. Het Parijsakkoord schrijft bijvoorbeeld voor dat de uitstoot in 2030 al 45 procent minder moet zijn dan in 2019. Total heeft een ander tempo voor ogen en wil de gemiddelde uitstoot van de producten die het verkoopt in 2030 met 20 procent hebben verminderd ten opzichte van 2015.

“Met dat soort beloftes gaan we het klimaatakkoord niet halen”, zegt Mark van Baal van de activistische beleggersorganisatie Follow This.

“Het klimaatakkoord gaat de komende tien jaar wel of niet gehaald worden, niet pas in 2050″, aldus Mark van Baal van Follow This.

De twee doelen laten zich lastig vergelijken. Van Baal wijst er onder meer op dat Total de gemiddelde uitstoot naar beneden wil brengen door niet alleen meer hernieuwbare energie, maar ook meer gas te verkopen in plaats van olie. Daarbij komt bij verbranding gemiddeld weliswaar minder, maar nog steeds CO2 vrij.

Bovendien wil het bedrijf al met al meer energie verkopen, met het oog op de groeiende wereldwijde vraag. Het zou dus zelfs kunnen dat er meer CO2 de lucht in gaat, terwijl tegelijk de gemiddelde uitstoot van wat het bedrijf verkoopt daalt. Dan raakt Parijs verder uit zicht. Van Baal: “Het klimaatakkoord gaat in de komende tien jaar wel of niet gehaald worden, niet pas in 2050.”

Saillant is dat de huidige doelen van Total vergelijkbaar zijn met de doelstellingen van Shell, waarover de Nederlandse rechter inmiddels geoordeeld heeft dat ze niet volstaan. Inmiddels is een milieuorganisatie in Frankrijk een zaak begonnen tegen Total.De afgelopen twee weken zagen olie- en gasbedrijven een golf van dwang over zich heen komen. Zo werd bij het kleinere Amerikaanse ConocoPhillips voor het eerst een voorstel van Follow This aangenomen, een Nederlandse activistische aandeelhoudersorganisatie die olie- en gasbedrijven wil dwingen om de doelstellingen van Parijs te halen.

Aandeelhouders bij het veel grotere Amerikaanse Chevron volgden. Een andere activistische belegger, het Amerikaanse Engine No. 1, wist twee plekken in het bestuur van ExxonMobil te veroveren. Daar kwam de overwinning van Milieudefensie in de zaak tegen Shell bovenop.Vorig jaar dienden aandeelhouders zelf nog een voorstel in bij Total, op initiatief van Follow This, om het bedrijf te dwingen scherpere doelen te stellen. Toen stemde 16,8 procent van de aandeelhouders daarvoor.

Dit keer was de weerstand tegen de plannen van de top van het bedrijf dus een stuk kleiner. Uiteindelijk stemde 8 procent van de aandeelhouders tegen het plan van het bestuur zelf. Hoewel dat nog steeds meer is dan gebruikelijk bij voorstellen in een vergadering, ziet Total-baas Patrick Pouyanné er geen signaal in om zijn plannen op de schop te nemen. Hij zei dat bepaalde aandeelhouders zich meer gedragen als activisten dan als aandeelhouders.

‘Radicaliteit is niet het antwoord’

Activistische geluiden waren tijdens de vergadering inderdaad wel hier en daar te horen. Zo kwam er de vraag van aandeelhouders of Total niet per direct moest stoppen met het aanboren van nieuwe fossiele brandstofbronnen. Daarmee zou het bedrijf gehoor geven aan het Internationaal Energieagentschap, dat brandstofbedrijven daar vorige week toe opriep.

“Radicaliteit is niet het antwoord”, kaatste Pouyanné terug. Hij wees erop dat voor 80 procent van de wereldwijde vraag naar energie nog fossiele brandstoffen nodig zijn, en dat concurrenten die zullen leveren als Total dat niet doet. Het bedrijf heeft de inkomsten van de verkoop van olie en gas bovendien nodig om te kunnen investeren in hernieuwbare energie, aldus Pouyanné.

Total wordt TotalEnergies

Een ander voorstel van Total dat op een meerderheid van de aandeelhouders kon rekenen: het bedrijf verandert zijn logo en naam in TotalEnergies. Daarmee wil het laten zien dat het zich nu richt op een diversere en duurzamere mix aan energiebronnen, van olie tot zonne- en windenergie. 99,88 procent stemde voor.

BEKIJK OOK;

mei 30, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12

Opening 28.05.2021 omstreden moskee Taksimplein/Gezipark Istanbul


Turkse president Erdogan opende vrijdag 28.05.2021 omstreden moskee in Istanboel

De Turkse president Erdogan heeft vrijdag de omstreden moskee geopend aan het Taksimplein in Istanboel. Het was de grote droom van Erdogan om op die plek een moskee te bouwen.

Hij is 21 meter hoog, omvat onder andere een tentoonstellingsruimte, een food court en een digitale islamitische bibliotheek en voor de opening ervan werd 25 ton rozenwater op het aangrenzende plein gespoten.

Het gaat om de nieuwe moskee aan het Taksimplein in Istanbul. De moskee werd vrijdag 28.05.2021 officieel geopend door de Turkse president Erdogan, waarmee diens langgekoesterde wens in vervulling is gegaan. Maar seculier Turkije is er een stuk minder blij mee.

De eerste keer dat Erdogan het plan opperde om een moskee te bouwen op het belangrijkste plein van de stad was al in 1994, toen hij burgemeester van Istanbul was. “Ook andere conservatieve regeringen hebben wel eens pogingen gedaan”.

Symbool voor modern Turkije

Jaren geleden beloofde de Turkse president Erdogan zijn achterban twee dingen; van de Hagia Sophia weer een moskee te maken, en een nieuwe moskee te bouwen op het bekendste plein van Istanboel, het Taksimplein. Vorig jaar zomer kreeg de Hagia Sophia de status van moskee terug.

Vooral vanwege weerstand uit het seculiere deel van de samenleving lukte het nooit. “Maar toen Erdogan in 2017 meer macht kreeg als president zette hij door. Vier jaar lang is eraan gewerkt en nu is Erdogans moskee een feit”, zegt Nazar.

Seculier

Voor sommige Turken stond het Taksimplein symbool voor het moderne, door Atatürk gestichte Turkije, waar kerk en staat gescheiden zijn. In die kringen wordt dit gezien als onderdeel van een islamisering onder Erdogan. Atatürks plein wordt nu toch een beetje Erdogans plein.

Ataturk, die in 1938 overleed, vond dat het land zonder religie geregeerd moest worden. Onder zijn bewind en vele regeringen na hem werden veel religieuze uitingen onderdrukt. Een gigantische moskee juist op deze plek is seculiere Turken zoals Huseyin een doorn in het oog. ,,Dit is Atatürks plein’’, zegt hij resoluut.

Istanboel heeft meer dan 3000 moskeeën. Toch vond de regering dat er in het hart van de stad niet genoeg gebedsplek­ken waren

,,Groot is-ie, hè’’, zucht Huseyin, die elke dag op het Taksimplein staat. Hij verkoopt simit, traditionele Turkse bagelbroodjes. Huseyin is cynisch. ,,Er waren niet genoeg moskeeën, zeggen ze.’’ Veel liever kijkt hij naar het monument van steen en brons op het midden van het plein. Een eerbetoon aan de stichter van de republiek Turkije, Atatürk.

En dan ligt de gekozen openingsdatum ook nog extra gevoelig. Precies 8 jaar geleden, op 28 mei 2013, begonnen de Gezi-protesten, vernoemd naar het Gezipark, dat grenst aan het Taksimplein.

BEKIJK OOK;

Lees: Turkse president Erdogan opent omstreden moskee in Istanboel Video  NU 28.05.2021

lees: Erdogan opent omstreden moskee op Taksimplein, seculier Turkije is minder blij NOS 28.05.2021

lees: Met opening nieuwe moskee op het Taksimplein komt Erdogans droom uit  AD 28.05.2021

Zie: Turkse president Recep Tayyip Erdogan zet het bouwproject door in Gezipark Istanbul

zie ook: Occupy 4 Taksim – demonstratie Beursplein Amsterdam 02.06.2013

zie ook: Turkse demonstratie tegen Erdogan op Haagse Malieveld

Het kanaal maakt van een deel van Istanbul een eiland

Het kanaal maakt van een deel van Istanbul een eiland © REUTERS

Megaproject met prijskaartje van 15 miljard dollar verdeelt Turkije tot op het bot

AD 11.07.2021 Als het aan president Erdogan ligt, wordt de komende zes jaar een tweede kanaal gegraven tussen de Zwarte Zee en de Zee van Marmara. Het wordt het grootste infrastructurele project ooit in Turkije, maar het verdeelt het land tot op het bot. De grootste tegenstander is de burgemeester van Istanboel, de stad waar het kanaal moet komen.

Een feestelijke ceremonie met ballonnen en muziek op een bouwplaats ten noord-westen van Istanboel, live uitgezonden op de staatstelevisie. President Erdogan gaf vorige week het startschot voor een langgekoesterde droom, een plan dat hij in 2011 voor het eerst lanceerde als zijn eigen ‘krankzinnige project’: een tweede kanaal door Istanboel.

Lees ook;

Turken smullen van corruptiebeschuldigingen regering door zware crimineel

Van graven komt het voorlopig nog niet. Aan het megaproject hangt een prijskaartje van zeker 15 miljard dollar. Het wachten is op buitenlandse investeerders. Toch wordt nu begonnen met de bouw van de eerste van zes bruggen.

Zware olietankers

In een uur durende speech sprak Erdogan over de noodzaak van zijn kanaal, om de drukke vaarroute over Bosporus te ontlasten. Over het dreigende gevaar van zware olietankers die nu door de oude stad varen, over de duizenden banen die de bouw van het kanaal zal opleveren, en over hoe goed het project is voor het aanzien van Turkije in de wereld.

Maar twee dagen eerder stond op dezelfde plek iemand anders te praten voor draaiende camera’s. Erdogan’s grootste politieke rivaal Ekrem Imamoglu had een persconferentie belegd. Hij wilde dat mensen wisten dat hij er alles aan zal doen, om het project te stoppen voor het kan beginnen. ,,Ik heb nachtmerries over dit betonproject”, zei hij zwaarmoedig.

Imamoglu 

De ster van de seculiere oppositie, is sinds twee jaar burgemeester van Istanbul. Imamoglu’s verkiezingswinst in de belangrijkste stad van het land was een klap voor Erdogan. Sindsdien wordt Imamoglu genoemd als de man die Erdogan ook landelijk kan onttronen.

We spreken Imamoglu in een stadsbos aan de rand van Istanboel. ,,Deze stad kan nog meer constructie niet verdragen”, zegt hij rustig, terwijl hij naar het groen om zich heen wijst. ,,Istanboel moet een gezonde stad worden, dat zijn we verschuldigd aan toekomstige generaties”.

Imamoglu: ‘Dit kanaal is destructief voor de natuur. Het zal de ecologische balans verstoren, de geografie van de stad compleet veranderen’

Imamoglu: ‘Dit kanaal is destructief voor de natuur. Het zal de ecologische balans verstoren, de geografie van de stad compleet veranderen’ © REUTERS

Al jaren spreekt Imamoglu zich uit tegen megalomane bouwprojecten van de regering, zoals het nieuwe vliegveld (het ‘grootste vliegveld ter wereld’) en een derde brug over de Bosporus (de ‘grootste brug ter wereld’).

,,Het is niet ‘ik’ tegen een project van Erdogan”, zegt hij, nu feller. ,,Dit is een kwestie van wetenschap. Dit kanaal is destructief voor de natuur. Het zal de ecologische balans verstoren, de geografie van de stad compleet veranderen. Ik noem het niet niet eens een project, ik noem het een ramp.”

Voorbeeldstad

Milieugroepen en stadsplanners waarschuwen de regering al jaren voor de gevolgen van zo’n kanaalproject. Het gebied is rijk aan vruchtbare landbouwgrond, natuurgebied, waterbronnen en de laatste bossen rond Istanboel. Omdat het kanaal van een deel van Istanboel ook nog eens een eiland maakt, wordt gevreesd voor de gevolgen voor evacuaties na aardbevingen.

Het kanaal moet 15 miljard euro kosten

Het kanaal moet 15 miljard euro kosten © Anadolu Agency via Getty Images

De regering kwam zelf een veel positiever uitgevallen milieurapport. De zorgen zijn overdreven, was de boodschap. ,,Er is altijd politiek gemotiveerde kritiek op de baanbrekende projecten van onze president”, zegt transportprofessor en AKP-er Mustafa Ilicali, nauw betrokken bij de uitvoering van de kanaalplannen. ,,Dit kanaal is belangrijk. We beschermen onze Bosporus, en we maken van Istanboel een moderne voorbeeldstad.”

Het blijft namelijk niet bij een kanaal alleen. Aan de oevers komen gloednieuwe woonwijken en luxe jachthavens. Allemaal te zien in flitsende animatiefilmpjes die de regering liet maken. De landprijzen op de kanaalroute zijn al flink omhoog geschoten. Speculanten zien dollartekens, bedrijven uit Qatar hebben al grond gekocht.

Afschuw

Imamoglu kijkt er met afschuw naar. ,,Ik zie geen enkele goede intenties, alleen mensen in kringen rond de regering die financieel willen profiteren”.

De Turkse president  Erdogan

De Turkse president Erdogan © REUTERS

Het argument dat het nieuwe kanaal de drukte in de Bosporus zal verminderen, snijdt volgens critici geen hout. De Bosporus staat centraal in het Montreux-verdrag, waarin is bepaald dat schepen er vrije doorgang hebben. “Je kunt ze niet dwingen door een ander kanaal te varen, dus ik zie niet hoe dit de Bosporus gaat ontlasten”, aldus Imamoglu. “Dit kanaal is niet meer dan onderdeel van een populistische discours”.

Imamoglu’s tegencampagne heet ‘Of het kanaal, of Istanboel’, maar hij wordt flink tegengewerkt. Protestbanners die zijn team ophangt in de stad, worden ’s nachts op orders van de regering weggehaald. Met rechtszaken tegen de staat en persconferenties hoopt Imamoglu het kanaalproject nu dwars te zitten. “Dit heeft niks te maken met een machtsstrijd tussen mij en de president”, zegt hij tot slot. “Dit gaat over het redden van onze stad”.

Het antwoord van Erdogan? ,,Of jullie het willen of niet, het kanaal komt er”.

Machines staan klaar om te beginnen aan de bouw van de Sazlidere-brug REUTERS

Startschot Erdogan voor aanleg alternatief Bosporus, burgemeester spreekt van bedrog

NOS 26.06.2021 In Turkije heeft president Erdogan het startschot gegeven voor de bouw van het Istanbul-kanaal, een 45 kilometer lange waterweg die de Zwarte Zee verbindt met de Zee van Marmara. De eerste stap in het project is volgens Erdogan de bouw van een brug van 840 meter die onderdeel wordt van een nieuwe achtbaanssnelweg, ten westen van Istanbul. Het nieuwe kanaal moet de drukke Bosporus ontlasten.

De burgemeester van Istanbul spreekt van bedrog van Erdogan. De brug en de snelweg zijn volgens Ekrem Imamoglu al jaren voordat er over een kanaal werd gesproken, gepland. Door de brug in verband te brengen met het kanaal probeert Erdogan gezichtsverlies te voorkomen, zegt Imamoglu.

Het kanaal geldt als prestigezaak voor Erdogan, maar het project is als gevolg van kritiek en economische tegenslag al meerdere keren uitgesteld. Met het startschot vandaag wekt Erdogan ten onrechte de indruk dat de aanleg van het kanaal is begonnen, zegt Imamoglu.

‘Krankzinnig project’

Erdogan opperde het idee voor een kanaal in 2011 en noemde het destijds zijn “krankzinnige project”. Tegenstanders van Erdogan vinden het project ook krankzinnig, maar om andere redenen. Ze zeggen dat er schade aan milieu en ecosystemen ontstaat, en dat de drinkwatervoorziening voor Istanbul er door in gevaar komt.

Het geplande kanaal doorkruist een meer waar veel drinkwater voor Istanbul uit afkomstig is. Peilingen wijzen uit dat een merendeel van de inwoners van Istanbul tegen het project is. Banken zijn terughoudend met financiering vanwege de verwachte milieuschade.

Verdrag van Montreux

Erdogan wil dat er een alternatief voor de Bosporus komt. De zeestraat die het Europese van het Aziatische deel van Istanbul scheidt, is een zeer drukke zeeroute. Jaarlijks varen er 43.000 schepen door de zeestraat, terwijl de veilige capaciteit eigenlijk maar 25.000 schepen bedraagt. Naar schatting is er in 2050 een jaarlijkse capaciteit van 78.000 schepen nodig. Over zes jaar moet het Istanbul-kanaal klaar moeten zijn.

President Erdogan begroet zijn aanhang tijdens een ceremonie REUTERS
Vlak voor Erdogans ceremonie bekritiseert de burgemeester van Istanbul de plannen tijdens een persconferentie REUTERS
Tegenstanders demonstreren tegen de plannen. “Ik hou van Istanbul, daarom wil ik geen kanaal”, staat op een bordje REUTERS

De bouw van het kanaal kost omgerekend 12,5 miljard euro. In potentie levert het Turkije echter ook geld op. In het Verdrag van Montreux uit 1936 is afgesproken dat commerciële schepen in vredestijd vrije doorgang hebben door de Bosporus. Turkije mag daarom geen tol heffen. Het nieuwe kanaal zou volgens Turkije niet onder dat verdrag vallen en daarmee kan Turkije passerende schepen een bedrag in rekening brengen.

Ex-admiralen opgepakt

Rusland is niet blij met het nieuwe kanaal. In het Verdrag van Montreux is afgesproken dat landen die niet aan de Zwarte Zee grenzen maar beperkt oorlogsschepen door de Bosporus mogen sturen. Voor landen die wel aan de Zwarte Zee grenzen, zoals Rusland, geldt dat niet.

Turkije krijgt door het nieuwe kanaal daarom meer autonomie over welke oorlogsschepen de Zwarte Zee op kunnen. Om tegenwicht aan de Russische aanwezigheid te kunnen bieden zou Turkije in theorie dus meer Amerikaanse schepen in de Zwarte Zee kunnen toelaten als het kanaal geopend is.

In Turkije klinkt ook om deze reden kritiek. 104 voormalige hooggeplaatste marineofficieren schreven in een verklaring te vrezen voor de veiligheid van Turkije. De spanningen in de regio kunnen oplopen als Turkije het Verdrag van Montreux omzeilt, zeggen de officieren. Tien ex-admiralen werden na de kritische verklaring opgepakt.

BEKIJK OOK;

mei 30, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Opening 28.05.2021 omstreden moskee Taksimplein/Gezipark Istanbul