Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Integriteitgedonder ook met voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen Limburg

Tja, wat is nou toch jullie probleem mannekes !!!

Hoe een ex-gedeputeerde met hulp van het CDA in Limburg subsidiegeld doorsluisde naar zijn eigen bv’s

De voormalige Limburgse CDA-politicus Herman Vrehen heeft als directeur van een natuurstichting tonnen subsidiegeld naar zijn eigen bedrijven doorgesluisd. Dat schrijft NRC.

Vrehen is directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van het landschap. Dat gebeurt in opdracht van de provincie en gemeenten die hiervoor subsidies verleenden. Het zou gaan om ongeveer 3 miljoen euro op jaarbasis. Een deel van het geld kwam ook van de Postcodeloterij.

Voor de opdrachten werden statushouders en mensen met een arbeidshandicap via uitzendbureaus ingezet, maar een deel van de verleende subsidies, zo schrijft NRC, blijft via een inhuurconstructies achter in de bv’s die in handen zijn van Vrehen. Ook verkocht hij producten van zijn eigen ondernemingen via de stichting.

CDA-verleden

De 59-jarige Vrehen leunt daarbij op zijn verleden als gedeputeerde voor het CDA in Limburg, schrijft de krant. CDA-gedeputeerden zouden hem aan opdrachten helpen.

Vrehen trad in 2009 af als CDA-gedeputeerde in Limburg, nadat er twijfels over zijn integriteit waren ontstaan. In de zogeheten Sinterklaasaffaire zou hij als bestuurder van de CDA-afdeling in zijn woongemeente Echt-Susteren heimelijk geld hebben toegespeeld aan bevriende organisaties. Ook waren er twijfels over de verkoop van zijn woonhuis aan een projectontwikkelaar met banden met het provinciebestuur.

De 59-jarige Vrehen liet vandaag 23.03.2021 weten dat de berichtgeving door NRC onjuist is en dat hij het onderzoek afwacht. ,,Het lijkt wel een complot”, zegt hij tegen De Limburger. ,,In onderling overleg treed ik terug en wacht af wat er uitkomt. Formeel ben ik uit mijn functie ontheven.”

Integriteitsonderzoek

GroenLinks noemt de gang van zaken voor de provincie dinsdag ‘beschamend’, temeer omdat huidig CDA-gedeputeerde Ger Koopmans onderdeel is van een integriteitsonderzoek in een grondkwestie. D66 wil onder meer weten waarom de provincie in 2014 bosonderhoud gunde aan een bv van Vrehen die toen nog niet eens bestond. Ook D66 is bezorgd over het beeld dat door dit alles van Limburg ontstaat.

meer: Herman Vrehen cda – Bing

Zie ook: Problemen met CDA-gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg

Onderzoek affaire-Vrehen: ‘Wel belangenverstrengeling, geen zelfverrijking’

NOS 22.06.2021 Oud-directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen heeft zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, maar niet aan fraude of zelfverrijking. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de Limburgse affaire waardoor het gehele provinciebestuur viel.

Volgens een publicatie in NRC eind maart zette Vrehen een aantal bedrijven en stichtingen op die in opdracht van provincie en gemeenten het Limburgse landschap onderhouden. Onder anderen de Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus waren bij de subsidieverlening betrokken. Koopmans en Mackus traden als eerst af vanwege de kwestie.

Later stapte het voltallige college van Gedeputeerde Staten op. Ook gouverneur Theo Bovens nam afscheid, toen bleek dat hij nog weinig vertrouwen genoot.

Meerdere studies

Er lopen meerdere studies naar geldstromen binnen de IKL, die grotendeels wordt gefinancierd door de provincie. Dit onderzoek is gedaan door hoogleraar Governance Rienk Goodijk van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) in opdracht van IKL.

Uit het onderzoek blijkt dat er sprake was van belangenverstrengeling tussen Vrehen en meerdere ondernemingen, waarvan de Raad van Toezicht niet op de hoogte was. Ook werden aanbestedingsregels niet altijd gevolgd en overschreed Vrehen de interne integriteitscode.

Ook de Raad van Toezicht komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Volgens Goodijk had de raad scherper moeten toezien en hardere grenzen moeten stellen. Ze “lieten het een beetje gaan”, concludeert de onderzoeker. Wel stelt Goodijk dat de ophef rond de zaak groter was dan nodig. “Nu is er een – mijn inziens overdreven – beeld ontstaan van bestuurlijke zelfverrijking en een afwezige Raad van Toezicht.”

Nog geen provinciebestuur

Er is nog geen nieuw provinciebestuur aangesteld. Het dagelijks bestuur is tot die tijd in handen van Johan Remkes (VVD), waarnemend commissaris van de koning in Limburg.

Stichting IKL balanceert momenteel op het randje van faillissement vanwege het wegvallen van opdrachten en oplopende onderzoeks- en juridische kosten. De stichting heeft de provincie om een lening van 350.000 euro gevraagd, maar die wees Remkes af.

Naast de studie van Goodijk lopen er momenteel nog meer onderzoeken. Een daarvan is in opdracht van de provincie. Ook het CDA kondigde eerder een integriteitsonderzoek aan binnen de Limburgse tak, omdat bij meerdere integriteitskwesties in de provincie leden van de partij betrokken zijn, schrijft 1Limburg.

BEKIJK OOK;

Limburgse gouverneur informeerde provincie verkeerd over corruptiezaak

NOS 08.04.2021 De commissaris van de koning in Limburg, Theo Bovens, heeft de Provinciale Staten niet juist geïnformeerd over de integriteitsaffaire rond oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Dat schrijft NRC op basis van documenten die de provincie Limburg gisteren publiceerde.

De CvdK, die in Limburg ‘gouverneur’ wordt genoemd, zei vrijdag in een debat “absoluut nooit een signaal” te hebben gekregen over het wegsluizen van tonnen aan subsidiegeld in de zaak-Vrehen. Hij kreeg het verwijt dat hij niet daadkrachtig handelde bij integriteitsschandalen.

Herman Vrehen was tot voor kort directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van het landschap. Dat gebeurt in opdracht van de provincie en gemeenten, die hiervoor subsidies verlenen. Vrehen sluisde geld van die stichting door naar eigen ondernemingen, zo bleek vorige maand.

Pas actie na publicatie

CDA’er Bovens stelde dat hij vóór de publicatie in NRC op 23 maart over de affaire “nooit een signaal” had gekregen over Vrehen. “Ik had het graag eerder geweten, want dan had ik het onderzoek eerder kunnen starten.” Hij zei ook niet niet op de hoogte te zijn geweest van de vragen die de krant op 11 maart stelde. “Ik weet niet dat er persvragen zijn gesteld, excuus”, zei hij.

Uit de gepubliceerde documenten blijkt nu dat de vragen op 11 maart zijn doorgestuurd naar de inmiddels afgetreden gedeputeerde Ger Koopmans. Die werd gewaarschuwd dat er een nieuwe affaire aan zat te komen. Bovens werd op 16 maart bijgepraat over de kwestie. Op die dag maakte Koopmans in de collegevergadering ook melding van de persvragen. Bovens ondernam vervolgens een week lang geen actie. Pas na publicatie in de krant liet hij een controller onderzoek verrichten.

Limburgse Statenleden zien in dat Bovens een week buiten de kwestie is gehouden, maar nemen hem kwalijk dat hij daarna een week lang niets met de informatie deed. Morgen staat er weer een debat gepland. “Bovens gaat het lastig krijgen”, zegt SP-fractieleider Van Caldenberg. Er zijn verschillende moties van wantrouwen aangekondigd tegen de commissaris en gedeputeerden.

BEKIJK OOK;

Onderzoekscommissie subsidieschandaal Limburg geeft opdracht terug

NOS 02.04.2021 De commissie die onderzoek doet naar het subsidieschandaal bij de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), heeft de opdracht teruggegeven. De stap volgt op kritiek waarin getwijfeld wordt aan de onafhankelijkheid van de commissie.

Eind maart bleek dat oud-gedeputeerde Herman Vrehen als directeur van Stichting IKL provinciaal subsidiegeld ten goede liet komen van zijn eigen bedrijven, door ze opdrachten te gunnen. Ook zou hij te veel betaald hebben gekregen voor zijn directeurschap. Hij legde daarop zijn functie neer en er werd een onderzoek gestart door een commissie.

Voorzitter van die onderzoekscommissie was Maria Henneman. Haar man was CDA-senator in de tijd dat Vrehen gedeputeerde voor deze partij was. In 2009 moest Vrehen als gedeputeerde vertrekken, ook wegens een integriteitskwestie.

“We hebben de opdracht woensdag teruggegeven, omdat we als onderzoekscommissie geen onderdeel willen zijn van een publiek debat”, zegt Henneman. De commissie vreest dat haar conclusies in twijfel worden getrokken, ongeacht de uitkomsten van het onderzoek.

Paardenwereld

Volgens De Limburger kennen voorzitter Henneman en Vrehen elkaar uit de paardenwereld, waarin ze beiden actief waren. Henneman spreekt dat tegen. “Van tevoren hebben we ons afgevraagd of we de betrokkenen kennen. Dat bleek niet het geval”, zegt ze.

De raad zoekt naar een nieuwe, onafhankelijke onderzoekscommissie.

Naast Vrehen stapten ook gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus van het CDA op naar aanleiding van het subsidieschandaal. Beiden ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. Toch wilden ze hun verantwoordelijkheid nemen.

“Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens bestuurder Herman Vrehen als centrale persoon”, verklaarde Mackus. Koopmans zei dat de manier waarop Vrehen te werk ging “haaks staat op mijn morele opvatting”. Hij verwijt zichzelf dat hij “onvoldoende totaaloverzicht” had, waardoor het mis kon gaan.

Het CDA levert geen nieuwe gedeputeerden om de plekken van de opgestapte gedeputeerden in te nemen.

Spoeddebat

Niet alleen gedeputeerden Koopmans en Mackus liggen onder vuur. Vandaag zou tijdens een debat ook worden gesproken over onder meer de rol van gouverneur Theo Bovens. Het is nog de vraag of hij in functie kan blijven. Dat debat is met een week uitgesteld, omdat er nog onbeantwoorde vragen zijn over de affaire rond Vrehen, meldt 1Limburg.

Volgens Bovens is de provincie Limburg geschaad door het subsidieschandaal. “Het is schadelijk voor het imago van onze mooie provincie en voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. En dat raakt ieder van ons, mijzelf nadrukkelijk ook”, zei hij aan het begin van het debat.

BEKIJK OOK;

Omstreden CDA’er Vrehen weg bij Limburgse landschapsbeheerder IKL

AD 26.03.2021 Oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen keert definitief niet terug als directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL in Limburg. De raad van toezicht van IKL heeft dat vrijdag besloten. Ook de leden van de toezichthouder zelf houden het voor gezien. IKL snijdt bovendien de banden door met de vennootschappen waarvan Vrehen eigenaar is.

Oud-CDA-gedeputeerde Vrehen was jarenlang directeur van IKL. Sinds afgelopen dinsdag lag zijn doen en laten onder een vergrootglas na een publicatie in NRC. Daaruit bleek dat Vrehen voor tonnen aan subsidiegelden doorsluisde naar eigen bv’s, die op hun beurt werkzaamheden uitvoerden voor IKL.

Bovendien streek Vrehen als parttime bestuurder zeker voor 118.000 euro aan jaarsalaris op, terwijl IKL mede gesubsidieerd wordt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dat stelt een maximum aan de salariëring van bestuurders van goede doelen. Een maximum waar Vrehen ver boven zat. Het CBF heeft vrijdagmiddag hierover een gesprek met de raad van toezicht.

Een van de bv’s van Vrehen hield zich bezig met bosonderhoud. Deze vennootschap werd door de provincie Limburg voorgetrokken. Men kreeg door toedoen van CDA-gedeputeerden opdrachten toebedeeld. De provincie is een van de subsidiegevers aan IKL. In verband met deze gang van zaken stapten vrijdag twee CDA-gedeputeerden, Ger Koopmans en Hubert Mackus, op.

De toezichtsraad van IKL besliste eerder tot een extern, onafhankelijk integriteitsonderzoek naar aanleiding van de publicatie in NRC. Dat onderzoek gaat gewoon door. Ook gouverneur Theo Bovens van Limburg heeft een integriteitsonderzoek aangekondigd.

“De raad van toezicht en de organisatie van IKL zijn geraakt door de omvang van de kwestie”, laat de raad vrijdag in een verklaring weten. Daarin staat dat de raad “na een kritische zelfreflectie” tot de conclusie is gekomen dat stichting IKL nieuwe toezichthouders nodig heeft. Tot die tijd blijven de huidige leden de lopende zaken behartigen.

Voorzitter van de nu afgetreden raad van toezicht was CDA-burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten. Akkermans was voorzitter van het CDA in Limburg, toen hij partijgenoot Vrehen in 2013 directeur van IKL maakte. Volgens NRC wist de raad onder voorzitterschap van Akkermans al in 2016 dat Vrehen zichzelf te vorstelijk beloonde en ook dat Vrehen via zijn eigen bedrijven werknemers inhuurde van IKL.

Limburgse CDA-gedeputeerden weg vanwege subsidieschandaal

NOS 26.03.2021 De Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus treden per direct af. Reden is een subsidieschandaal rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen.

Vrehen, net als Koopmans en Mackus lid van het CDA, was tot voor kort directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Die natuurstichting ontving tonnen aan subsidie van de provincie. Vrehen heeft dat geld doorgesluisd naar zijn eigen bedrijven die opdrachten uitvoerden voor IKL.

Hij zou volgens een publicatie in NRC met behulp van de CDA-top in Limburg een netwerk van bedrijven en stichtingen hebben opgezet die in opdracht van provincie en gemeenten groen- en bosonderhoud uitvoeren. Onder meer Koopmans en Mackus zouden hierbij betrokken zijn.

Vrehen, toezichthouders weg

Vrehen keert definitief niet terug als directeur van de stichting, zo werd vanmiddag bekend. Naar aanleiding van een onderzoek naar het subsidieschandaal was hij aanvankelijk op non-actief gezet, maar de raad van toezicht besloot dat hij niet kon terugkeren, meldt 1Limburg.

Ook de voltallige raad van toezicht stapt op. Het integriteitsonderzoek naar Vrehen wordt, ondanks Vrehens vertrek, voortgezet, meldt de zender.

‘Onvoldoende totaaloverzicht’

“Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens bestuurder Herman Vrehen als centrale persoon”, verklaarde Mackus vanochtend, aldus 1Limburg. “Uit de gesprekken die ik in de afgelopen dagen hierover heb gevoerd, rijst voor mij het beeld dat er op onoorbare wijze is omgegaan met de besteding van subsidiegelden van de provincie en met het verstrekken van opdrachten door hemzelf aan hemzelf en door hem aan derden.”

Koopmans zegt dat de manier waarop Vrehen te werk ging “haaks staat op mijn morele opvatting”. Hij verwijt zichzelf dat hij “onvoldoende totaaloverzicht” had, waardoor het mis kon gaan.

Integriteitsonderzoek

De gouverneur van Limburg Theo Bovens kondigde dinsdag een integriteitsonderzoek aan naar de gang van zaken rond Vrehen en de rol van de provincie daarin. Dat onderzoek gaat gewoon door. Koopmans en Mackus hebben hun medewerking toegezegd.

In december besloten de Provinciale Staten in Limburg tot het instellen van een parlementaire enquête naar de manier van handelen van Koopmans in een andere zaak. Er waren volgens de gedeputeerden nog te veel vragen rond de politicus over diens betaalde nevenfunctie bij een baggerbedrijf.

Meerderheid voor doorlichten bestuurscultuur

De provincie had toen net de ophef achter de rug over de vele oud-politici die door Limburg werden ingeschakeld voor betaalde klussen. Onder andere demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vroeg Limburg om opheldering.

Zo kreeg CDA-prominent Maxime Verhagen in vier jaar tijd 105.000 euro uitbetaald als ambassadeur voor het Limburgse bedrijfsleven. Oud-gedeputeerde Antoine Janssen (PVV) had volgens 1Limburg zelfs 753.000 euro ontvangen voor advieswerk. Vorig jaar besloot Limburg de oud-politici, onder wie ook voormalig CDA-staatssecretaris René van der Linden, niet langer in te huren.

Volgens NRC zijn de partijen in de Provinciale Staten geschokt door het nieuwste schandaal. Er lijkt volgens de krant een meerderheid te zijn voor een nieuw onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de provincie.

BEKIJK OOK;

CDA-gedeputeerden in Limburg treden per direct af om subsidieaffaire

NU 26.03.2021 De Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus zijn vrijdag per direct opgestapt. Aanleiding is een affaire rond voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Die zou als directeur van een landschapstichting tonnen aan subsidie naar eigen bedrijven hebben doorgesluisd.

Een van die bedrijven van Vrehen houdt zich bezig met bosbeheer. Koopmans en Mackus hielpen dat bedrijf volgens een publicatie in NRC aan opdrachten.

De provincie is één van de subsidieverleners van de stichting waar Vrehen directeur van is, de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Gouverneur Theo Bovens laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen naar de gang van zaken rond Vrehen, liet hij dinsdag weten. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de provincie en haar bestuurders daarbij.

Gedeputeerde Staten (GS) gaven vrijdag een korte verklaring uit over het vertrek van Koopmans en Mackus. “Aanleiding is de twijfel die is gerezen over de besteding van subsidiegelden door de directeur van een van de partners van de Provincie in landschapsbeheer”, aldus het college van GS.

Koopmans: ‘Er is ook nog zoiets als moraliteit’

Rechtmatigheid bij subsidies is belangrijk, schrijft Koopmans. “Maar er is ook nog zoiets als moraliteit. Mag je elke mogelijkheid te baat nemen die de overheid je biedt? De eerste indruk die ik in de afgelopen dagen gekregen heb van de subsidiestromen, opdrachten aan IKL en zijn directeur Herman Vrehen én Herman Vrehen als persoon en zijn BV’s staat haaks op mijn morele opvattingen.”

Koopmans zegt in zijn brief aan de staten zijn verantwoording te nemen als politiek leider van het CDA in Limburg. “Voor mijn partij ontstaat daardoor de ruimte om te werken aan nieuw leiderschap”, schrijft hij.

Provinciale Staten zijn overigens bezig met de voorbereiding van een parlementaire enquête in een andere affaire rond Koopmans, een Venlose grondkwestie waar hij bij betrokken zou zijn geweest.

Mackus zegt verantwoordelijkheid te nemen

Mackus van zijn kant wijst ook naar Vrehen als reden voor zijn vertrek. “Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens bestuurder Herman Vrehen als centrale persoon”, aldus Mackus. Hij erkent als portefeuillehouder voor Landbouw en Landschap hierin verantwoordelijkheid te voelen. “En ik neem die ook.”

Limburg heeft een extraparlementair College, een college dat wordt samengesteld op basis van deskundigheid in plaats van op basis van partijlidmaatschap. “In de context van een extraparlementair College is het aan de Staten om richting te geven aan de wijze waarop dient te worden omgegaan met de nu opengevallen vacatures”, schrijft GS in een verklaring.

Lees meer over: Politiek 

Limburgse CDA-gedeputeerden Koopmans en Mackus stappen op

Telegraaf 26.03.2021 CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus hebben per direct hun functie opgegeven. Dat gebeurde vrijdagmorgen. Aanleiding zijn de IKL-affaire rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen en de aanhoudende vragen rond de integriteit van met name Koopmans.

Dat hebben de gedeputeerden vrijdagmorgen bekendgemaakt. Dinsdag werd bekend dat gouverneur Theo Bovens een integriteitsonderzoek wil laten uitvoeren dat duidelijk moet maken of de twee gedeputeerden zuiver hebben gehandeld bij het geven van subsidie en opdrachten aan natuurbeheerder IKL. Die stichting kwam dinsdag in opspraak na een publicatie in NRC over IKL-directeur en oud-gedeputeerde Herman Vrehen. Die zou tonnen aan subsidiegeld via IKL naar zijn eigen bedrijven hebben gesluisd.

In een verklaring schrijft Koopmans dat hij zich altijd heeft ingezet voor het verantwoord besteden van belastinggeld. „De eerste indruk die ik in de afgelopen dagen gekregen heb van de subsidiestromen, opdrachten aan IKL en zijn directeur Herman Vrehen én Herman Vrehen als persoon en zijn BV’s staat haaks op mijn morele opvattingen.” Koopmans neemt het zichzelf kwalijk dat hij hier onvoldoende bovenop heeft gezeten.

BEKIJK OOK:

Limburg koopt gesprek met Mark Rutte

BEKIJK OOK:

CDA-prominenten over uitsluiten Forum voor Democratie: ’Ongepast’

Enquête

Rond Koopmans was al een parlementaire enquête in voorbereiding door Provinciale Staten vanwege zijn betaalde commissariaat bij baggeraar Terraq. Koopmans zou een lobbymail van dat bedrijf hebben doorgestuurd naar een ambtenaar. „Het besturen van de Provincie Limburg vergt dat je met meer dan 100% inzet aan de slag bent en dat je dat in vol vertrouwen van Provinciale Staten kunt doen. Door voortdurende discussies over Limburgse integriteitskwesties wordt die inzet voor mij steeds moeilijker.” Koopmans zegt wel beschikbaar te zijn voor elk onderzoek dat nu uitgevoerd wordt of gaat worden.

Gedeputeerde Mackus schrijft in een verklaring: „Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens bestuurder Herman Vrehen als centrale persoon. (…) Daar draagt natuurlijk vooral de heer Vrehen in persoon zelf verantwoordelijkheid voor. (…) Maar ook ik als portefeuillehouder voor Landbouw en Landschap voel hierin een verantwoordelijkheid en ik neem die ook.” Ook Mackus houdt zich beschikbaar voor onderzoeken.

Herman Vrehen is door De Limburger om een reactie gevraagd maar is nog niet op dat verzoek ingegaan.

Wat de gevolgen zijn voor het extraparlementair college in Limburg, waarbij er geen coalitieakkoord is en gedeputeerden per voorstel een politieke meerderheid moeten zoeken, is nog niet bekend. Provinciale Staten zullen zich moeten buigen over de vraag hoe ze met het vertrek van de twee omgaan, en of en hoe de vacatures worden ingevuld. Dinsdag bekijken GS de herverdeling van de portefeuilles.

Gedeputeerde Andy Dritty liet mede namens de andere gedeputeerden weten het besluit van de twee CDA’ers te respecteren. Mackus en Koopmans informeerden hun collega’ vrijdagmorgen om acht uur in een ingelaste vergadering. Dritty noemt het besluit moedig maar ook droevig.

BEKIJK OOK:

Strijd binnen het CDA is nog niet gestreden

BEKIJK MEER VAN; human interest  lokale autoriteiten  Ger Koopmans  Herman Vrehen  Hubert Mackus

Het Limburgs provinciehuis in Maastricht.

CDA-gedeputeerden Limburg per direct weg om integriteitskwestie

AD 26.03.2021 De twee CDA-gedeputeerden van de provincie Limburg zijn vrijdag per direct afgetreden. Ger Koopmans en Hubert Mackus maakten dat in een brief aan Provinciale Staten bekend.

Aanleiding voor het opstappen is de affaire rond voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Die zou als voorzitter van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) tonnen aan subsidie naar eigen bedrijven hebben doorgesluisd. Een van die bedrijven houdt zich bezig met bosbeheer. Koopmans en Mackus hielpen dat bedrijf van Vrehen volgens een publicatie in NRC aan opdrachten.

De provincie is één van de subsidieverleners van het IKL. Gouverneur Theo Bovens laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen naar de gang van zaken rond Vrehen, liet hij dinsdag weten. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de provincie en haar bestuurders daarbij.

Statenvragen over handelen Limburgse ex-gedeputeerde Vrehen

MSN 23.03.2021 De fracties van GroenLinks en D66 in de Limburgse Staten willen opheldering van het provinciebestuur over het vermeende laakbare handelen van de voormalige Limburgse CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Volgens GroenLinks gaan de integriteitskwesties rondom het provinciebestuur in Limburg intussen alle perken te buiten. Beide fracties hebben vragen gesteld over het handelen van Vrehen als directeur van de mede door de provincie gesubsidieerde stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL.

Volgens NRC sluisde Vrehen als directeur van IKL tonnen aan subsidies door naar eigen bv’s. Hij was naast directeur van IKL ook eigenaar van een aantal bv’s, die voor IKL werkten. Als directeur zou hij ruim 127.000 euro per jaar hebben verdiend met een deeltijdbaan bij IKL, dat mede gefinancierd wordt door de Postcodeloterij. De salariëring zou volgens de regels maar maximaal de helft van Vrehens salaris mogen zijn, aldus NRC. De raad van toezicht zou de te hoge beloning door de vingers hebben gezien.

De provincie Limburg deed zaken met een bv van Vrehen voor bosonderhoud. CDA-gedeputeerden, onder wie Ger Koopmans, zorgden er volgens de krant voor dat een bv van Vrehen voorgetrokken werd in bosonderhoud. Een CDA-gedeputeerde sloot alvast een contract hierover met Vrehen, nog voordat de bv in kwestie was opgericht. Voor het bosonderhoud bracht de bv bij IKL kosten in rekening met een opgeld van per uur minstens 20 euro, aldus de krant.

Extern onderzoek

Volgens NRC heeft de raad van toezicht van IKL Vrehen vorige week uit zijn functie ontheven na vragen door de krant en in afwachting van de resultaten van extern onderzoek. De 59-jarige Vrehen liet dinsdag weten dat de berichtgeving door NRC onjuist is en dat hij het onderzoek afwacht. Een woordvoerster van IKL verwees naar de raad van toezicht. Voorzitter Dieudonné Akkermans van de raad, burgemeester van Eijsden-Margraten en voormalig voorzitter van CDA-Limburg, heeft nog geen reactie gegeven.

GroenLinks noemt de gang van zaken voor de provincie dinsdag “beschamend”, temeer omdat huidig CDA-gedeputeerde Ger Koopmans onderdeel is van een integriteitsonderzoek in een grondkwestie. D66 wil onder meer weten waarom de provincie in 2014 bosonderhoud gunde aan een bv van Vrehen die toen nog niet eens bestond. Ook D66 is bezorgd over het beeld dat door dit alles van Limburg ontstaat.

Het Limburgs provinciehuis in Maastricht. © Shutterstock

Limburgse ex-gedeputeerde Vrehen in opspraak om vermeend wegsluizen subsidies

AD 23.03.2021 De fracties van GroenLinks en D66 in de Limburgse Staten willen opheldering van het provinciebestuur over het vermeende laakbare handelen van de voormalige Limburgse CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Volgens GroenLinks gaan de integriteitskwesties rondom het provinciebestuur in Limburg intussen alle perken te buiten. Beide fracties hebben vragen gesteld over het handelen van Vrehen als directeur van de mede door de provincie gesubsidieerde stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL.

Volgens NRC sluisde Vrehen als directeur van IKL tonnen aan subsidies door naar eigen bv’s. Hij was naast directeur van IKL ook eigenaar van een aantal bv’s, die voor IKL werkten. Als directeur zou hij ruim 127.000 euro per jaar hebben verdiend met een deeltijdbaan bij IKL, dat mede gefinancierd wordt door de Postcodeloterij. De salariëring zou volgens de regels maar maximaal de helft van Vrehens salaris mogen zijn, aldus NRC. De raad van toezicht zou de te hoge beloning door de vingers hebben gezien.

De provincie Limburg deed zaken met een bv van Vrehen voor bosonderhoud. CDA-gedeputeerden, onder wie Ger Koopmans, zorgden er volgens de krant voor dat een bv van Vrehen voorgetrokken werd in bosonderhoud. Een CDA-gedeputeerde sloot alvast een contract hierover met Vrehen, nog voordat de bv in kwestie was opgericht. Voor het bosonderhoud bracht de bv bij IKL kosten in rekening met een opgeld van per uur minstens 20 euro, aldus de krant.

‘Complot’

Voorzitter Dieudonné Akkermans van de raad van toezicht, tevens burgemeester van Eijsden-Margraten en voormalig voorzitter van CDA-Limburg, laat in een verklaring weten dat de raad ‘een extern, onafhankelijk onderzoek laat doen naar eventuele integriteitsschendingen’ bij IKL. ,,De raad van toezicht is met de bestuurder-directeur overeengekomen dat hij hangende het onderzoek ontheven is uit zijn functie”, aldus Akkermans.

De 59-jarige Vrehen liet vandaag weten dat de berichtgeving door NRC onjuist is en dat hij het onderzoek afwacht. ,,Het lijkt wel een complot”, zegt hij tegen De Limburger. ,,In onderling overleg treed ik terug en wacht af wat er uitkomt. Formeel ben ik uit mijn functie ontheven.”

Integriteitsonderzoek

GroenLinks noemt de gang van zaken voor de provincie dinsdag ‘beschamend’, temeer omdat huidig CDA-gedeputeerde Ger Koopmans onderdeel is van een integriteitsonderzoek in een grondkwestie. D66 wil onder meer weten waarom de provincie in 2014 bosonderhoud gunde aan een bv van Vrehen die toen nog niet eens bestond. Ook D66 is bezorgd over het beeld dat door dit alles van Limburg ontstaat.

Vrehen trad in 2009 af als gedeputeerde in de Provinciale Staten van Limburg na de aankondiging van een integriteitsonderzoek naar hem.

‘Oud-CDA-bestuurder in Limburg sluisde tonnen subsidiegeld naar eigen bv’s’

NOS 23.03.2021 De voormalige Limburgse CDA-politicus Herman Vrehen heeft als directeur van een natuurstichting tonnen subsidiegeld naar zijn eigen bedrijven doorgesluisd. Dat schrijft NRC.

Vrehen is directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van het landschap. Dat gebeurt in opdracht van de provincie en gemeenten die hiervoor subsidies verleenden. Het zou gaan om ongeveer 3 miljoen euro op jaarbasis. Een deel van het geld kwam ook van de Postcodeloterij.

Voor de opdrachten werden statushouders en mensen met een arbeidshandicap via uitzendbureaus ingezet, maar een deel van de verleende subsidies, zo schrijft NRC, blijft via een inhuurconstructies achter in de bv’s die in handen zijn van Vrehen. Ook verkocht hij producten van zijn eigen ondernemingen via de stichting.

CDA-verleden

De 59-jarige Vrehen leunt daarbij op zijn verleden als gedeputeerde voor het CDA in Limburg, schrijft de krant. CDA-gedeputeerden zouden hem aan opdrachten helpen.

Vrehen trad in 2009 af als CDA-gedeputeerde in Limburg, nadat er twijfels over zijn integriteit waren ontstaan. In de zogeheten Sinterklaasaffaire zou hij als bestuurder van de CDA-afdeling in zijn woongemeente Echt-Susteren heimelijk geld hebben toegespeeld aan bevriende organisaties. Ook waren er twijfels over de verkoop van zijn woonhuis aan een projectontwikkelaar met banden met het provinciebestuur.

Hoge beloning

Daarnaast zou Vrehen zichzelf laten inhuren voor bijna 130.000 euro voor een parttime aanstelling. Dat is twee keer zo veel als toegestaan door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De toezichthouder stelt IKL daarom mogelijk onder verscherpt toezicht.

De raad van toezicht, onder leiding van CDA’er Dieudonné Akkermans (burgemeester van Eijsden-Margraten), gaf toestemming voor de hoge beloning. Het CBF gaat met de raad in gesprek. In afwachting van het onderzoek is Vrehen tijdelijk uit zijn functie ontheven.

Tegenover de krant erkent hij zaken te hebben gedaan met zijn eigen ondernemingen en daar nog altijd achter te staan. Dat geldt ook voor zijn hoge salaris. Desondanks zegt Vrehen tegen NRC “dat het misschien wel het moment is om te zeggen: we gaan het anders doen”.

maart 23, 2021 Posted by | Uncategorized | , , , | Reacties uitgeschakeld voor Integriteitgedonder ook met voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen Limburg