Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

SP op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Aftrap SP verkiezingen 17.03.2021 “Mensen centraal”

SP-leider Lilian Marijnissen zegt dat ze het land eerlijker wil maken. “Niet meer de markten, maar de mensen moeten centraal staan in de politiek.” Ze vindt dat wie veel heeft, ook wat meer moet bijdragen aan de samenleving. “Dat vinden heel veel Nederlanders niet meer dan logisch.”

Werknemers moeten recht krijgen op een ‘winstuitkering‘ van een bedrijf. Het eigen risico in de zorg moet verdwijnen en in plaats daarvan moet er een Nationaal Zorgfonds komen.

Ook moet de AOW-leeftijd weer omlaag naar 65 jaar en het minimumloon moet omhoog. Dat zijn enkele speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de SP.

SP presenteert verkiezingsprogramma, wil af van de euro

Werknemers moeten recht krijgen op een ‘winstuitkering’ van een bedrijf. Het eigen risico in de zorg moet verdwijnen en in plaats daarvan moet er een Nationaal Zorgfonds komen. Ook moet de AOW-leeftijd weer omlaag naar 65 jaar en het minimumloon moet omhoog. Dat zijn enkele speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de SP.

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA SP: ONZE SAMENLEVING MOET EERLIJKER

 Voorlezen 

De SP draagt bouwstenen aan voor een fundamenteel andere politiek en een eerlijke samenleving. Dat blijkt uit het conceptprogramma dat de partij vandaag naar haar leden heeft gestuurd. De verkiezingen van maart 2021 zijn volgens de SP hét moment waarop de veranderende tijdsgeest ook politieke gevolgen moet krijgen. ‘De coronacrisis heeft opnieuw laten zien dat een samenleving niet draait om concurrentie maar om samenwerking. Dit is het moment om te investeren. In zorg, banen en woningen en in mensen zelf. Nederland komt sterker uit deze crisis als we nu kiezen voor eerlijke politiek,’ stelt SP-leider Lilian Marijnissen.

Marijnissen: ‘Wij willen dat ons land eerlijker wordt. Niet meer de markten, maar de mensen moeten centraal staan in de politiek. Door mensen meer zeggenschap te geven, over de zorg, over hun woning en op het werk. En door een einde te maken aan de groeiende tweedeling, op het gebied van inkomen, onderwijs en veiligheid. De SP is er voor iedereen die wil investeren in ons land. In zorg zonder marktwerking, in betaalbare huizen en in schoon en veilig Nederland. En bij alles wat we doen staat eerlijkheid voorop. Wie veel heeft, kan ook wat meer bijdragen aan wat van ons allemaal is. Dat vinden heel veel Nederlanders niet meer dan logisch.’

De SP komt met vertrouwde voorstellen zoals het afschaffen van het eigen risico, het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de huren en de AOW op 65. Daarnaast wil de SP een eerlijke bijdrage vragen van mensen met een hoog inkomen of vermogen en van de grote bedrijven die winst maken. Nieuwe voorstellen zijn onder andere het kleinschalige zorgbuurthuis, waarin iedereen oud kan worden in de eigen buurt, winstdeling waarmee de winsten van bedrijven niet alleen onder aandeelhouders verdeeld worden, maar ook onder de werknemers en gratis OV voor kinderen en ouderen.

BEKIJK HET CONCEPTPROGRAMMA

DIT ZIJN DE TIEN SPEERPUNTEN IN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE SP:

  1. Werknemers krijgen een grote stem in belangrijke beslissingen van bedrijven, bij grote investeringen, de hoogte van inkomens aan de top of bij de verkoop van een bedrijf. Medewerkers krijgen voortaan ook recht op een deel van de winst, door een ‘winstuitkering’.
  2. De marktwerking in de zorg wordt gestopt, door een Nationaal ZorgFonds dat voortaan álle noodzakelijke zorg vergoedt, zonder eigen risico. Ouderen die zorg nodig hebben of niet meer thuis kunnen blijven wonen kunnen kiezen voor een kleinschalig Zorgbuurthuis: oud worden in je eigen buurt.
  3. Iedereen die dat wil krijgt het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. De inkomens worden verhoogd, het minimumloon gaat naar 14 euro. In de cao’s wordt afgesproken dat topsalarissen niet meer dan tien keer zo hoog mogen zijn dan dat van de laagstbetaalden.
  4. Niet bestuurders maar huurders krijgen het voor het zeggen bij de woningcorporaties. Nul is genoeg: de huur gaat komende jaren niet omhoog en wordt lager voor alle mensen met een lager inkomen. Met een nationaal bouwplan bestrijden we de groeiende woningnood en zorgen we voor betaalbare huizen.
  5. In het onderwijs gaan de lonen omhoog en worden de klassen kleiner. Onderwijs wordt weer een motor van emancipatie, door goed beroepsonderwijs voor iedereen. Studeren is niet alleen voor de elite, iedere student krijgt het recht op een fatsoenlijke studiebeurs.
  6. Iedere bewoner heeft recht op een veilige buurt, daarom wordt geïnvesteerd in meer agenten op straat. Ook klassenjustitie wordt bestreden: in Huizen voor het recht maken we het recht halen voor iedereen betaalbaar.
  7. Gebouwd wordt aan een duurzame samenleving, in plaats van de huidige wegwerpeconomie. Met een eerlijk klimaatbeleid waarin niet de mensen maar de grote vervuilers de rekening gaan betalen. Voor een beter klimaat planten we voor iedere Nederlander een boom.
  8. Elke vorm van discriminatie, door wie dan ook, wordt bestreden. Bedrijven die discrimineren komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. Met de invoering van werkvergunningen wordt verdringing van werk en uitbuiting van arbeidsmigranten tegengegaan.
  9. In Europa stellen we de belangen van bedrijven niet meer boven die van mensen. In een nieuw verdrag maken landen afspraken over een EU waarin de nationale democratie wordt gerespecteerd. Dit nieuwe verdrag wordt in een referendum voorgelegd aan de bevolking.
  10. Met een bindend referendum krijgen mensen de mogelijkheid om de politici terug te fluiten als die wetten aannemen die de mensen niet willen. Politici mogen niet betere voorzieningen hebben dan andere mensen. De riante ‘wachtgeldregeling’ wordt dan ook afgeschaft.

In de SP hebben de leden het laatste woord. Zij bespreken dit conceptprogramma komende periode in alle afdelingen. Op basis van de suggesties en de commentaren van de leden wordt een nieuwe versie gemaakt, die opnieuw aan de leden wordt voorgelegd. Het uiteindelijke programma zal worden vastgesteld op het congres in december.

Telegraaf 12.03.2021

‘We doen alleen mee aan kabinet dat ongelijkheid aanpakt’

De SP is altijd een partij van de oppositie geweest, maar daar moet – als het aan lijsttrekker Lilian Marijnissen ligt – dit keer verandering in komen. Marijnissen vertelt in gesprek met NU.nl waar de partij voor wil strijden en wat haar ideale coalitie is. “Uiteindelijk wil je dat iedereen in Nederland een gelijke kans heeft.”

Bij de Provinciale Statenverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen ging de SP flink onderuit. Wordt het erop of eronder?
“Nou, erop of eronder suggereert alsof het iets definitiefs is. Zo voel ik dat niet. Ik zie veel kansen, omdat het politiek gezien op veel onderwerpen onze kant op komt. Bijvoorbeeld op het gebied van een eerlijker loon, het aanpakken van huurstijgingen, meer investeren in veiligheid en het onderwijs, en de marktwerking in de zorg. Dat zijn allemaal al jarenlang SP-punten. Daar was een ander denken toch altijd dominant. En nu zie je dat steeds meer partijen zeggen: daar zit toch wel wat in.”

Kandidatenlijst

Behalve het verkiezingsprogramma heeft de SP de concept-kandidatenlijst bekendgemaakt: Lilian Marijnissen staat, zoals bekend, op nummer 1. Op nummer 2 staat het ervaren Kamerlid Renske Leijten. Zij werd de afgelopen tijd bekend door haar inzet voor slachtoffers van de affaire met de Kinderopvangtoeslag. Mahir Alkaya, Kamerlid sinds 2018, staat op nummer 3.

Op de SP-lijst staan veel ervaren mensen, die nu ook in de Tweede Kamer zitten, zoals Michiel van Nispen (4), Maarten Hijink (5), Sandra Beckerman (6), Peter Kwint (7), Bart van Kent (8) en Jasper van Dijk (9). De hoogste nieuwkomer staat op nummer 10: Jimmy Dijk is nu SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Groningen.

Kamerlid Frank Futselaar, die eerder zei te willen stoppen, staat alsnog op de kandidatenlijst, op de relatief lage plek 19.

Lees meer: 

ZORG

De zorg is geen markt. We investeren in samenwerken in plaats van concurrentie. We pakken de bureaucratie aan

LEES MEER

INKOMEN

Werknemers gaan voortaan ook meedelen in de winsten van bedrijven

LEES MEER

WONEN

75.000 nieuwe betaalbare woningen. De huren omlaag en een lagere energierekening door woningverbetering

LEES MEER

ONDERWIJS

Met een basisbeurs is studeren betaalbaar voor iedereen

LEES MEER

ECONOMIE

De rekening van de crisis moet niet bij mensen komen te liggen

LEES MEER

VEILIGHEID

Meer politie, die ook vaker in de buurt te zien zal zijn

LEES MEER

KLIMAAT

Klimaatkosten voor de vervuilers, niet voor de mensen

LEES MEER

EUROPA

EU van de mensen, niet van de multinationals

LEES MEER

WERELD

Samenwerken voor internationale solidariteit

LEES MEER

BELASTING

Eerlijk delen betekent solidaire belastingen

LEES MEER

VERKEER

Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer

LEES MEER

DEMOCRATIE

Een bindend referendum, zodat mensen de politici kunnen terugfluiten

LEES MEER

DEFENSIE

Voor vrede en veiligheid. Erkenning en waardering voor onze veteranen

LEES MEER

lees: concept verkiezingsprogramma SP_2021-2025

Zie ook: De heksenjacht bij de SP – deel 2

Zie ook: De heksenjacht bij de SP – deel 1

Marijnissen (SP): ‘We doen alleen mee aan kabinet dat ongelijkheid aanpakt’

NU 09.03.2021 De SP is altijd een partij van de oppositie geweest, maar daar moet – als het aan lijsttrekker Lilian Marijnissen ligt – dit keer verandering in komen. Marijnissen vertelt in gesprek met NU.nl waar de partij voor wil strijden en wat haar ideale coalitie is. “Uiteindelijk wil je dat iedereen in Nederland een gelijke kans heeft.”

Bij de Provinciale Statenverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen ging de SP flink onderuit. Wordt het erop of eronder?
“Nou, erop of eronder suggereert alsof het iets definitiefs is. Zo voel ik dat niet. Ik zie veel kansen, omdat het politiek gezien op veel onderwerpen onze kant op komt. Bijvoorbeeld op het gebied van een eerlijker loon, het aanpakken van huurstijgingen, meer investeren in veiligheid en het onderwijs, en de marktwerking in de zorg. Dat zijn allemaal al jarenlang SP-punten. Daar was een ander denken toch altijd dominant. En nu zie je dat steeds meer partijen zeggen: daar zit toch wel wat in.”

Waarom lijkt het succes dan toch niet jullie kant op te komen? In de peilingen staan jullie op tien zetels.
“Niet om flauw te zijn, maar dat moet op 17 maart 2021 blijken.”

Een belangrijk speerpunt van de SP is stoppen met marktwerking in de zorg en een hoger salaris voor verpleegkundigen. Tijdens de coronacrisis zijn alle blikken op deze sector gericht. Waarom komen kiezers dan nu niet massaal naar jullie toe?
“Als SP krijgen we dingen voor elkaar. Het sluiten van verzorgingstehuizen was wat ons betreft echt een grote fout. Daarom stellen we zorgbuurthuizen in de eigen wijk voor en je ziet dat daar steeds meer bijval voor komt. Maar dat is alleen maar in woord.”

“Dit zorgt er misschien voor dat mensen denken dat de zorg bij andere partijen ook wel in goede handen is, maar ik zou mensen in alle eerlijkheid ook wel willen waarschuwen. Trap er echt niet in. Neem bijvoorbeeld het verhogen van de zorgsalarissen. Daar hebben we keilang voor gestreden. Uiteindelijk is onze motie aangenomen, maar nog steeds heb je CDA en VVD die het naast zich neerleggen.”

“Maar het punt is wel: met Mark Rutte krijg je de VVD er cadeau bij.”, aldus Lilian Marijnissen.

Toch moet het pijn doen dat die veranderingen in ideeën niet tot succes leiden voor de SP.
“Het is natuurlijk veel leuker om campagne te voeren als je in de peilingen op grote winst staat. Maar het gaat onze kant op komen, daar ben ik van overtuigd. Je ziet de kentering op zo veel gebieden, maar ik snap ergens ook wel dat mensen nu midden in een grote coronacrisis denken: Mark Rutte zit er al tien jaar en we moeten deze crisis door. Maar het punt is wel: met Mark Rutte krijg je de VVD er cadeau bij.”

“Een aantal ideeën van ons wordt in woord ook overgenomen en daarmee wordt bijna de suggestie gewekt: nou, we zijn het allemaal met elkaar eens. We zitten in een crisis, samen de schouders eronder. Dat vind ik echt de grootste onzin die er is. Want let maar op: dadelijk hebben we een gevaccineerd land en daarna gaat het toch over wie de rekening gaat betalen. Nou, reken maar dat de politieke verschillen dan gigantisch zijn.”

Op hoeveel zetels mikken jullie?
“Ik zeg steeds: winst. We hebben er nu veertien, dus alles daarboven is winst. Dat zou ik supermooi vinden.”

In de huidige peilingen staat de SP op tien. Waar zitten jullie potentiële kiezers?
“Ik denk dat we een brede partij zijn; dat zie je ook wel aan onze leden: van winkelmedewerkers tot buschauffeurs en van ingenieurs tot hoogleraren. Er zijn heel veel mensen in Nederland die willen dat het eerlijker wordt.”

Waarom moeten zij dan op de SP stemmen?
“Omdat ik denk dat de SP niet alleen in ideeën, maar ook in werkwijze het verschil kan maken. Een voorbeeld is de toeslagenaffaire. We hadden een meldpunt en daaruit werd duidelijk dat het niet alleen om een klein groepje ouders ging, maar dat het systeem veel meer ouders trof. Naast meldpunten bieden we mensen ook gratis juridische hulp. Zo trekken we continu samen op. Een grote SP is de beste garantie dat we sociaal uit deze crisis gaan komen.”

De SP is altijd een oppositiepartij geweest. Willen jullie wel meeregeren?
“Jazeker, dat willen we.”

Dat moet dan wel met de VVD gaan gebeuren.
“Die staan onderaan het lijstje. Ik denk dat het heel goed is voor Nederland als er een kabinet zonder de VVD zou komen.”

Lilian Marijnissen (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (voormalig PvdA-leider) tussen duizenden schoenen op het Malieveld tijdens de Landelijke Actiedag Zorg. Foto: ANP

Wat zou dan uw ideale coalitie zijn?
“Een die breekt met het beleid van de afgelopen jaren. Dus dat is breken met het vergroten van de tweedeling, breken met de economische gedachte dat het met iedereen goed gaat als het goed gaat met de top. Dat is breken met de doorgeslagen marktwerking en betekent meer investeren in de publieke sector. Als ik het zelf voor het zeggen zou hebben, zou ik partijen die dat met ons willen doen als eerste uitnodigen.”

Welke partijen zijn dat?
“Dan kijk je toch eerst naar de partijen aan de linkerkant: PvdA en GroenLinks. Daarmee trekken we natuurlijk ook regelmatig op als het over belangrijke onderwerpen gaat.”

Maar een aanbod tot een stembusakkoord van Jesse Klaver (GroenLinks) heeft u van de hand gewezen.
“Ik ben heel erg voor samen optrekken als we het ergens over eens zijn en samen een vuist kunnen maken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het niet afschaffen van de dividendbelasting. Ik denk dat we dit de afgelopen jaren juist hebben laten zien. Maar ook dat we op punten kunnen samenwerken met andere partijen, zoals met de ChristenUnie, met het reguleren van arbeidsmigratie, en met het CDA, met het heropenen van sociale werkplaatsen.”

Wat zou voor de SP een breekpunt zijn tijdens een formatie?
“Ik denk dat je over alles moet praten als je uiteindelijk wil gaan formeren. Je kan niet 100 procent je zin krijgen. Maar ik kan me niet voorstellen dat we meedoen aan een kabinet dat de ongelijkheid in Nederland niet zou aanpakken.”

Is die ongelijkheid het belangrijkste aspect voor u?
“Ja. Uiteindelijk wil je dat iedereen in Nederland een gelijke kans heeft. Als je ziet dat kinderen opgroeien in een gezin waarin zo weinig geld is dat ze niet naar de sport of met een fatsoenlijk ontbijt naar school kunnen, vind ik dat niet passen bij een schatrijk land als Nederland.”

Zie ook: Verkiezingsprogramma: Waar staat de SP voor?

Lees meer over: SP  Politiek  Tweede Kamerverkiezingen 2021  Lilian Marijnissen

SP wil minister van zorg leveren in volgend kabinet

AD 09.03.2021 Het volgend kabinet krijgt wat de Socialistische Partij betreft een SP-minister op zorg. Dat zei lijsttrekker Lilian Marijnissen gisteravond bij het tv-programma Op1.

,,Tien jaar VVD-beleid onder leiding van Mark Rutte heeft laten zien hoe ongezond het is voor de zorg als VVD-ministers de dienst uitmaken”, laat de SP weten. ,,De zorg is uitgekleed en beloftes om hier wat aan te doen, worden niet nagekomen.”

Daarom is het volgens Marijnissen hoog tijd voor een SP-minister die zich over de zorg ontfermt. ,,De zorg is geen markt. De zorg is geen kostenpost, het is juist een sociale investering die ons land sterker en gezonder maakt.”

De partij heeft in het verkiezingsprogramma de wens staan om ‘te stoppen met het marktdenken en afbreken van de zorg’. Het opbouwen van onze zorg – zonder winstoogmerk – wordt voor de SP de nieuwe norm.

De Socialistische Partij presenteerde gisteravond tien ‘medicijnen’ om onze zorg beter bestand te maken tegen een volgende pandemie. Naast een SP-minister moet bijvoorbeeld de ziekenhuiscapaciteit worden uitgebreid, met heropening van acute zorgafdelingen. Ook gaat de aansturing van de GGD’s op de schop.

Overigens zal pas na de verkiezingen blijken of de SP plaats mag nemen aan de formatietafel.

Iris van de Kolk (SP) wil mensen niet op kosten jagen: ‘Van het gas af gaan moet voor iedereen betaalbaar zijn’

AD 08.03.2021 Iris van de Kolk is beoefenaar van de Japanse krijgskunst ninjutsu. De Alphense (27) zet zich met evenveel overgave in voor de SP. Voor die partij staat ze als nummer 35 op de kandidatenlijst voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen.

Windmolens of zonnepanelen?

,,De SP geeft de voorkeur aan het uitbreiden van windmolenparken op zee en verder alleen daar waar mensen er in principe geen overlast van ervaren. Daarnaast willen we zonnepanelen op alle daken die daarvoor geschikt zijn. Iedereen moet kunnen profiteren van de duurzame energie die we gezamenlijk opwekken, dat is de enige manier om het eerlijk te maken.

Dat houdt in dat we de energievoorziening publiek maken, huizen collectief verduurzamen én dat we zorgen dat mensen die nu bijvoorbeeld in de fossiele industrie werken aan de slag kunnen in een groene baan.’’

Lees ook;

Iris van de Kolk is een van de 48 kandidaten uit het Groene Hart die bij de komende verkiezingen een gooi doen naar een plek in de Tweede Kamer. In een serie legt AD Groene Hart een aantal van hen enkele dilemma’s voor.

Koeien in de wei of natuur in de polder?

,,Er moet een betere balans komen tussen het groene landschap en landbouw. Als SP zijn we ervoor dat de koeien die er zijn in de wei staan, maar tegelijkertijd moeten we zo realistisch zijn dat een stevige beperking van de veestapel nodig is om verdere schade aan het klimaat en het milieu tegen te gaan.

Koeien zijn nu eenmaal een grote bron van CO2 en methaangas. We moeten de boeren wel een alternatief bieden door duurzame en diervriendelijke productie te ondersteunen.’’

Groene Hart behouden of buiten de kernen bouwen?

,,De SP wil het Groene Hart behouden. Eenmaal bebouwd komt natuur nooit meer terug. Door gemeenten met een enorm woningtekort wordt de illusie gecreëerd dat de enige optie is om in het Groene Hart te bouwen.

Dit is niet waar. Er zijn genoeg verrommelde gebieden waar gebouwd kan worden in steden en dorpen. Daarnaast is er nog meer dan genoeg leegstand in het Groene Hart die aangepakt kan worden.’’

Investeren in jeugdwerk of hardere straffen voor jonge criminelen?

,,Er is jarenlang bezuinigd op het jeugdwerk en daar zien we nu de resultaten van. Steeds meer jongeren vallen tussen wal en schip. Sommigen kunnen daardoor ontsporen bij gebrek aan een vangnet of perspectief.

Hen straffen voor het botte snijwerk in het jeugdwerk zou de wereld op zijn kop zijn. We moeten juist weer investeren in jeugdwerk en daarmee in de toekomst van alle jongeren. Op waar je wieg komt te staan heb je geen invloed, maar wij als samenleving kunnen wel bepalen hoe we met onze jongeren omgaan.’’

Ik woon net als veel andere mensen in een huurhuis en heb dus zelf niet de keuze om snel van het gas af te gaan, aldus Iris van de Kolk.

Hoe snel moeten we van het gas af?

,,Ik woon net als veel andere mensen in een huurhuis en heb dus zelf niet de keuze om snel van het gas af te gaan. En dat is een probleem, want we moeten met zijn allen wel snel van het gas af, maar we moeten mensen niet op kosten jagen. De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar zijn en voor wie er geen geld voor heeft moet de overheid bijspringen.’’

Minder vliegen of Lang leve Schiphol?

,,We zullen minder moeten gaan vliegen. En dat geldt niet voor dat gezin dat een keer per jaar op vakantie gaat, maar vooral voor de talloze veelvliegers. Die doen dat vaak omdat een vliegtuigticket goedkoper is en de reis ook korter dan bijvoorbeeld met de trein.

Willen we dit probleem oplossen dan moeten we zorgen dat de alternatieven sneller en goedkoper worden. Geen subsidies meer op kerosine dus, maar grootschalig investeren in duurzame reisopties.’’

Marijnisssen: SP alleen in kabinet als dat de ongelijkheid aanpakt

NOS 05.03.2021 De SP zal alleen toetreden tot een kabinet als dat de ongelijkheid in Nederland aanpakt. Lijsttrekker Marijnissen zou het wel “geweldig” vinden als haar partij voor het eerst in het kabinet komt.

Als belangrijke punten voor dat nieuwe kabinet noemde ze onder meer verhoging van het minimumloon en het meedelen van werknemers in de winsten van bedrijven. Marijnissen deed haar uitspraken vanochtend bij de NOS: eerst zat ze in het NOS Radio 1 Journaal en later gaf ze antwoord op vragen op Facebook en You Tube.

Volgens Marijnissen is het belangrijk dat de SP meeregeert, omdat het er na de coronacrisis om gaat wie de rekening gaat betalen. “Met de SP zal dat een stuk socialer zijn dan zonder ons.” Ze wil er niet erg op vooruitlopen met wie ze een coalitie wil vormen, maar ze zal dat zeker niet doen met PVV en Forum voor Democratie.

De VVD wil ze niet helemaal uitsluiten, al staat die wel onderaan het lijstje. Ze zei onder meer dat partijleider Rutte een kapitale misser heeft gemaakt in de toeslagenaffaire. Marijnissen noemde Rutte een aardige crisismanager in de coronatijd. “Maar je krijgt de VVD er wel bij. Rutte treedt op als een politieke zzp’er, een zelfstandige zonder partij.”

SP-lijsttrekker Marijnissen: liever niet samenwerken met VVD, maar niet uitgesloten

Hoekstra haalt VVD rechts in

Marijnissen had geen goed woord over voor het plan van CDA-leider Hoekstra, die de duur van een WW-uitkering wil terugdringen. Ze vindt dat “super-asociaal”. Volgens haar “haalt consultant Hoekstra de VVD rechts in”.

Over de samenwerking op links zei ze dat linkse partijen samen optrekken als ze elkaar kunnen versterken. Volgens haar worden de mensen moe van “geklets over linkse samenwerking”. Ze wil het vooral in de praktijk brengen en daar verder nu geen grote woorden over spreken. Ze hoopt wel dat SP, GroenLinks en PvdA alle drie groot worden.

Nationaal zorgfonds

De SP wil de macht van de zorgverzekeraars doorbreken, Voor de partij is de zorg altijd een belangrijk thema. Als de plannen van de partij werkelijkheid worden, stijgen de uitgaven voor de zorg met 22,5 miljard euro. De SP wil een ‘nationaal zorgfonds’, waardoor zorgverzekeraars uiteindelijk overbodig worden.

“Het interesseert niemand bij welke zorgverzekeraar je bent, als je maar de zorg krijgt die je nodig hebt. Nu hebben we een polis-jungle opgetuigd, waar niemand wijs uit kan en die suggereert dat je kan kiezen of je ziek wordt”, zei Marijnissen.

Verder moet er een groter basispakket komen en moet het eigen risico worden afgeschaft. De marktwerking moet verdwijnen. Volgens Marijnissen doet CDA-minister De Jonge over dat laatste steeds uitspraken die hij in de praktijk niet waarmaakt. De zorgplannen van de SP moeten worden betaald door onder meer de winstbelasting voor de bedrijven fors te verhogen.

AOW en euro

De SP wil nog steeds dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65. “De verhoging is allemaal leuk bedacht als je achter een bureau zit, maar ik geef het je te doen als je ander soort werk hebt.” Ook wil de SP nadenken over “alternatieven voor de euro”.

De SP ziet voorlopig weinig in een vaccinatiepaspoort voor mensen die al zijn ingeënt: “We zijn daar niet voor als dat betekent dat er een tweedeling komt in de samenleving. Nu heeft nog niet iedereen toegang tot een vaccin.”

Marijnissen vindt het door de coronamaatregelen een ‘gemankeerde campagne’: “Wij zijn een partij van de straat; en nu met de coronacrisis hebben we er veel last van dat we geen gesprekken met mensen kunnen voeren; maar we proberen dat op leuke manieren te ondervangen.”

Lilian Marijnissen: ‘Wij zijn geen zakkenvullers. We zitten er voor onze idealen’

AD 19.02.2021 Lijsttrekker Lilian Marijnissen (35) nam eind 2017 vol goede moed het stokje bij de Socialistische Partij over van Emile Roemer, maar inmiddels bungelt de SP rond de tien zetels in de peilingen (nu veertien in de Tweede Kamer). Wat gaat Marijnissen één maand voor de verkiezingen doen om het tij te keren? In ieder geval haar eigen verhaal vertellen.

Lilian Marijnissen (35) komt net uit de studio voor een live online interview. Ze pakt er een banaan bij van een schaal met lekkernijen. ,,Je staat toch een uur lang. En je moet scherp zijn: zo’n uitzending gaat over van alles: van wonen en de euro tot het koningshuis. Ik word er steeds beter in, maar wat ik veel belangrijker vind, de presentatrice zei net: ‘Goed gedaan! Jij geeft tenminste antwoord op mijn vragen’.’’

Lees ook;

Hebt u het idee dat u het eigen verhaal van de SP vertelt in de campagne?
,,Ja, dit is het. Je kunt het met ons eens zijn of niet, maar veel kiezers denken wel: het zijn eerlijke lui. Misschien omdat we een groot deel van ons salaris afstaan. Wij zijn geen zakkenvullers, we zitten er voor onze idealen. In de toeslagenaffaire hebben we laten zien hoe we iets aan het licht kunnen brengen, we staan te popelen om te laten zien hoe het anders kan.’’

Ik weet één ding zeker: wij zijn het origineel, aldus SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen

Is het wel uw taak om het vertrouwen van de burger in de overheid weer terug te winnen?
,,Ik voel me daar in elk geval zeer bij betrokken. De toeslagenaffaire heeft blootgelegd hoe mensen onmachtig kunnen zijn in een systeem. Dat ze nota bene tegenover hun eigen overheid kunnen komen te staan. En daarin ook nog eens – en dat is misschien wel het allerergste – heel lang niet gezien worden. Onze werkwijze als SP, maar ook onze mentaliteit, staat haaks op de Rutte-doctrine van het geheimhouden. Wij doen ons werk met mensen, luisteren naar ze en openbaren.’’

Het aftellen naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart is begonnen. Op deze site lees je dagelijks een verkiezingsverhaal. We bieden een mix van interviews met lijsttrekkers, inzichtgevende artikelen over verkiezingsthema’s en actuele campagneverhalen.

Is dat het onderscheidend vermogen van de SP, als je mensen daarnaar vraagt?
,,Ik hoop dat de mensen zullen antwoorden dat wij eerlijke politiek belangrijk vinden. Uiteindelijk denk ik dat het, naast ideeën, ook gaat over de manier waarop je naar politiek kijkt. Dat je beseft dat daar volksvertegenwoordigers bezig zijn voor jou. Zo’n toeslagenaffaire waarbij mensen zo zijn gemangeld, dat weten wij aan het licht te brengen. Dat telt volgens mij zwaar.’’

Andere partijen komen nu met plannen waar u al jaren voor strijdt, zoals een verhoging van het minimumloon. Hebben ze u gekopieerd?
,,Ik weet zeker: wij zijn het origineel. En een regering met de SP is socialer dan een zonder de SP.’’

Toch omarmen kiezers niet massaal de SP. Hoe kan dat?
,,Nou, gelukkig is het nog geen 17 maart. Ik wil iedereen dan ook oproepen om die mooie praatjes van partijen die onze standpunten overnemen niet te geloven en gewoon op ons te stemmen. Het ene na het andere idee wordt door hen als nieuw geplugd. Geen woningmarkt waar winst wordt gemaakt op woningen, maar meer volkshuisvesting, een betaalbaar huis voor iedereen; het minimumloon omhoog naar 14 euro per uur; betere beloning van zorgmedewerkers. De lijst is lang.’’

Is dat het frustrerende lot van een oppositiepartij?
,,Ik vind het niet frustrerend. We boeken onze successen en resultaten. We hebben in de afgelopen tijd ook nog een referendum afgedwongen en het bevriezen van de huren voor mensen in een sociaal huurhuis. Kun je nagaan wat we met een nog grotere SP of een SP in een kabinet zouden kunnen afdwingen.’’

Ik wil iedereen oproepen om die mooie praatjes van partijen die onze standpun­ten overnemen niet te geloven en gewoon op ons te stemmen

Maar als je macht wilt uitoefenen bij de formatie, moet je een links motorblok hebben. Wat weerhoudt u ervan dat te regelen?
,,Dat zou goed zijn! Wij hebben juist laten zien dat we heel goed kunnen samenwerken met verschillende partijen, zeker met de PvdA en GroenLinks. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Maar als wij met het CDA het heropenen van sociale werkplaatsen voor elkaar kunnen krijgen, of met de ChristenUnie het reguleren van arbeidsmigratie, dan doen we dat ook.’’

U lijkt een beetje uw neus op te halen voor een verregaande linkse samenwerking.
,,Volgens mij hebben we juist veel meer dan in andere jaren laten zien hoe het wél moet, bijvoorbeeld door jaarlijks samen een tegenbegroting te presenteren. Niet zo veel praten, maar doen.

Als je naar peilingen kijkt, weet je één ding: de VVD staat heel hoog, en veel andere partijen niet. Wij ook niet. Ik hoop dat mensen straks beseffen dat ze in principe voor de komende vier jaar naar de stembus gaan. Dat er met de VVD ná de crisis nog steeds geen betaalbaar huis voor ze is. Dat die zorgsalarissen niet vanzelf omhoog gaan. En dat ze vervolgens kiezen voor een partij zoals de SP, die vindt dat de verkiezingen daarover moeten gaan.’’

© Marco de Swart

Waar wilt u verder graag over praten in de campagne?
,,Er moet een nieuw plan voor de zorg komen, natuurlijk met een Nationaal Zorgfonds. De coronacrisis heeft weer laten zien hoe belangrijk de zorg is, maar ook dat investeren en samenwerken in de zorg nodig is. Er zijn steeds meer partijen die dat vinden. Minister Hugo de Jonge geeft elk jaar een interview waarin hij aangeeft af te willen van die marktwerking, maar hij krijgt het niet voor elkaar. Verder móét dat minimumloon omhoog, en niet met een beetje.’’

U heeft dit gesprek nu een paar keer uitgehaald naar de VVD van Mark Rutte. Wat doen zij verkeerd?
,,Weet u wie de rekening straks gaan betalen voor de coronacrisis? De mensen. En dan niet de mensen die het toch al goed hebben. Reken maar dat de VVD u straks in uw portemonnee gaat raken. Bij de vorige crisis hebben we gezien hoe ze dat doen. De liberalen hebben de boel kapotbezuinigd en de gewone mensen waren de dupe. Dat gaat weer gebeuren als zij de macht behouden.’’

Toch doet de VVD goede zaken. Samenwerken met die partij is geen begaanbaar pad voor jullie?
,,Nou ja, de VVD staat niet echt bovenaan ons lijstje.’’

Die moeten achteraan aansluiten, zei u zelfs in Buitenhof. Is dat niet een beetje arrogant?
,,U vraagt wat onze voorkeuren zijn.”

Als ik Rutte was en ik zou u dit horen zeggen, dan zou ik denken: die bellen we als laatste.
,,Haha, dat is dan wederzijds. Onder Rutte zijn de huren met 35 procent gestegen. We hebben een toeslagenaffaire gehad, mensen zijn ten onrechte beschuldigd als fraudeur. Tien jaar VVD-beleid heeft ook veel met de zorg gedaan. Zo kan ik nog wel even doorgaan. De tweedeling in Nederland is door het neoliberalisme de afgelopen jaren verder vergroot, dat is de harde conclusie. Als je genoeg geld hebt, kun je alles regelen. De rest zoekt het maar uit.’’

Maar is het niet de hoogste tijd dat de SP eens regeringsverantwoordelijkheid neemt?
,,Dat zou goed zijn! Maar ik ga geen voorschot nemen op de verkiezingsuitslag en met wie we dan aan de formatietafel komen. In het algemeen moet het gaan om partijen die met ons willen samenwerken aan het verkleinen van de tweedeling in Nederland, die de marktwerking uit de zorg willen halen en die de economie eerlijker willen organiseren.’’

Rutte doet het met iedereen! Van PVV tot PvdA., aldus SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen.

Wellicht is het een optie om wat kleinere stappen te nemen met de VVD erbij? Rutte vindt anders wel weer andere partners om mee te regeren.
,,Rutte doet het met iedereen! Van PVV tot PvdA. Dat is een ding dat zeker is. Jongens, de fundamentele veranderingen gaan niet van de VVD komen. Dus moeten wij en andere linkse partijen groot worden. Dan krijgen we straks een heel andere positie aan zo’n formatietafel.’’

Maar we zien het elan nu nog niet bij de SP, ondanks jullie vooraanstaande rol bij de toeslagenaffaire.
,,Het gaat gebeuren, dat geloof ik echt. Ik voel me daar heel relaxt onder. Ook wel zelfverzekerd. Het komt onze kant op, dit zijn pas mijn eerste Tweede Kamerverkiezingen. Die vinden weliswaar plaats onder buitengewone omstandigheden, maar ik zie hoeveel enthousiasme er is voor ons eigen verhaal. Dus kan het niet lang meer duren voordat we dat ook electoraal gezien verzilveren.’’

Verdeeldheid blijft niet onder de oppervlakte bij congres SP: ‘Discussie hoort erbij’

NOS 12.12.2020 De SP wil eventueel deelnemen aan een volgend kabinet, maar niet als “aanschuifpartij”. “Een volgende regering zal een sociaal antwoord moeten hebben op de coronacrisis”, zei partijleider Marijnissen op het het digitale partijcongres, dat ook in het teken stond van onrust binnen de partij.

Het is aan een volgend kabinet om “de boel niet nog verder kapot te bezuinigen, maar te investeren in dat wat van ons allemaal is”, zei Marijnissen, die erop wees dat de sociale ongelijkheid tijdens de coronacrisis erger is geworden. Maar voor de crisis was die beweging al ingezet, benadrukte ze. “Tien jaar Rutte heeft gezorgd voor een tweedeling, in plaats van een samenleving. Dat gaan wij anders doen.”

Rood

Ook binnen de Socialistische Partij is tweedeling te zien. Dat werd nog eens duidelijk voor aanvang van het congres, toen leden van de jongerenafdeling Rood zich hadden verzameld bij het partijkantoor.

 Arno van der Veen@arnonimiteit

Afbeelding

Live bij partijcongres @SPnl inmiddels tientallen ROOD-leden vanuit alle hoeken in het land die zich uitspreken voor @ROODjong in de SP

Een conflict met Rood is de afgelopen weken hoog opgelopen. Het SP-bestuur zette onlangs een aantal jongeren uit de partij, omdat die ook lid zijn van het Communistisch Platform.

De SP vindt die betrokkenheid niet te verenigen met het lidmaatschap van de ‘moederpartij’. Uiteindelijk werd de financiële ondersteuning van de jongerentak stopgezet. “Mama, neem ons terug”, was vandaag te lezen op een van de spandoeken buiten.

Inmiddels is er een onderzoek aangekondigd naar de relatie tussen de SP en de jongerenafdeling. Toch lagen er vandaag ook moties om Rood per direct weer in de armen te sluiten. Die haalden het niet, maar een aantal partijleden sprak wel steun uit aan de jongeren.

Ook de stemmingen over de kandidatenlijst en het programma lieten enige verdeeldheid zien. Zo stemde zo’n 20 procent tegen het verkiezingsprogramma en ongeveer eenzelfde deel stemde tegen Marijnissen als nummer 1. “Discussie hoort bij een volwassen partij”, zei de lijsttrekker na afloop van het congres.

BEKIJK OOK;

Marijnis­sen: SP is geen aanschuif­par­tij

AD 12.12.2020 De SP zal alleen deelnemen aan een kabinet als in het regeerakkoord genoeg punten komen te staan waar de socialisten waarde aan hechten. Dat zei SP-leider en lijsttrekker Lilian Marijnissen vanmiddag tijdens het digitale partijcongres.

Marijnissen: ,,De SP is geen aanschuifpartij. Regeren is voor ons geen doel, maar een middel. Wij willen het verschil maken. En daarom moeten we groot worden op 17 maart. Zo groot dat ze niet meer om ons heen kunnen. Zo groot dat we ervoor kunnen zorgen dat alle mooie woorden van de laatste tijd ook werkelijkheid gaan worden.

Lees ook;

Als de SP in de regering stapt, dan zal dat volgens Marijnissen genoeg moeten opleveren. ,,Denk maar aan de zorg. Denken jullie dat wij in een regering stappen die de markt en concurrentie in de zorg overeind houdt? Die onze zorgverleners niet meer waardering geeft? Nee, ik dacht het niet.”

Sociaal antwoord

Wij hoeven niet op te schuiven naar links, wij zijn al dé partij op links, aldus Lilian Marijnissen, partijleider SP.

Een volgende regering zal ook een sociaal antwoord op de crisis moet hebben, aldus de SP-leider. ,,Dat betekent dus niet de boel nog verder kapot bezuinigen, maar investeren in dat wat van ons allemaal is. Wij doen daarom alleen mee als een nieuwe regering de ongelijkheid flink gaat verkleinen.”

Steeds meer partijen hebben richting de verkiezingen standpunten van de SP overgenomen in hun programma. Zo wil een ruime Kamermeerderheid inmiddels een hoger minimumloon en minder marktwerking in de gezondheidszorg na de stembusgang.

Marijnissen: ,,We hebben al gezien dat steeds meer partijen onze kant op komen. Nu moeten we ook laten zien dat we in staat zijn en bereid zijn het verschil te maken. Wij hoeven niet op te schuiven naar links, wij zijn al dé partij op links.”

SP presenteert verkiezingsprogramma, wil af van de euro

NOS 22.09.2020 Werknemers moeten recht krijgen op een ‘winstuitkering’ van een bedrijf. Het eigen risico in de zorg moet verdwijnen en in plaats daarvan moet er een Nationaal Zorgfonds komen. Ook moet de AOW-leeftijd weer omlaag naar 65 jaar en het minimumloon moet omhoog. Dat zijn enkele speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de SP.

De SP is de tweede partij die het concept-verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen in maart 2021 bekendmaakt. Het is naar de leden van de partij gestuurd, die zich er nog over mogen uitspreken. D66 maakte afgelopen zaterdag als eerste de politieke agenda bekend.

De SP wil verder onder meer gratis OV voor kinderen en ouderen, een verlaging van de huren en een zorgbuurthuis voor ouderen, die dan in hun wijk kunnen blijven. Ander opvallend punt is dat de SP de euro wil afschaffen. Dat stond niet in het vorige verkiezingsprogramma. “De euro is onhoudbaar”, schrijft de partij, “omdat de economieën van de eurolanden onvergelijkbaar zijn.” De SP wil met “vergelijkbare landen” voorbereidingen treffen voor de ontwikkelingen van een nieuwe munt.

Mensen centraal

SP-leider Marijnissen zegt dat ze het land eerlijker wil maken. “Niet meer de markten, maar de mensen moeten centraal staan in de politiek.” Ze vindt dat wie veel heeft, ook wat meer moet bijdragen aan de samenleving. “Dat vinden heel veel Nederlanders niet meer dan logisch.”

Behalve het verkiezingsprogramma heeft de SP de concept-kandidatenlijst bekendgemaakt: Lilian Marijnissen staat, zoals bekend, op nummer 1. Op nummer 2 staat het ervaren Kamerlid Renske Leijten. Zij werd de afgelopen tijd bekend door haar inzet voor slachtoffers van de affaire met de Kinderopvangtoeslag. Mahir Alkaya, Kamerlid sinds 2018, staat op nummer 3.

Op de SP-lijst staan veel ervaren mensen, die nu ook in de Tweede Kamer zitten, zoals Michiel van Nispen (4), Maarten Hijink (5), Sandra Beckerman (6), Peter Kwint (7), Bart van Kent (8) en Jasper van Dijk (9). De hoogste nieuwkomer staat op nummer 10: Jimmy Dijk is nu SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Groningen.

Kamerlid Frank Futselaar, die eerder zei te willen stoppen, staat alsnog op de kandidatenlijst, op de relatief lage plek 19. Hij zegt desgevraagd dat een van de argumenten om te stoppen, was “dat ik niet dol ben om mezelf te verkopen in de media”. De verkiezingscommissie vroeg hem of hij dan een lagere plek wilde accepteren, omdat de kans op een mediaoptreden dan kleiner is. Daarop heeft hij ‘ja’ gezegd.

november 9, 2020 - Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 17 maart 2021, 2e kamerverkiezingen 2021, kandidatenlijst, politiek, Uncategorized, verkiezingen, verkiezingen 2021, verkiezingsprogramma 2021-2025 | , , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: