Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De werkgroep-Bisschop en de Afsplitsers

De werkgroep-Bisschop

In het kort
Een Kamercommissie wil dat het voor Kamerleden onaantrekkelijker wordt om zich af te splitsen. Afsplitsers zouden een veel lagere vergoeding moeten krijgen en minder spreektijd bij debatten
Volgens afgesplitst Kamerlid Klein vereist dit ijzeren fractiediscipline en maakt het Kamerleden monddood.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop presenteerde dat advies op woensdag aan Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij had de Tweede Kamer gevraagd zich te buigen over de vele afsplitsingen. In vier jaar tijd ging het aantal fracties van elf naar zestien, iets wat veel partijen als problematisch ervaren omdat debatten zo langer duren en het de besluitvorming kan bemoeilijken.

Ook de commissie van Bisschop vindt de huidige situatie onwenselijk. Terwijl voor haar buiten kijf staat dat het werken in fracties de effectiviteit van het parlementaire bedrijf vergroot, heeft het voor Kamerleden nauwelijks gevolgen als zij zich afsplitsen. Ze krijgen een vergoeding naar rato waarmee ze medewerkers kunnen aanstellen, plus een fractievoorzittersvergoeding. Alleen in spreektijd gaan ze erop achteruit.

De werkgroep stelt voor om de wijzigingen te laten ingaan na de verkiezingen in 2017, als de nieuwe Kamer is geïnstalleerd. 

zie ook: Versplintering 2e Kamer en verder

‘Het is pure schande dat afsplitsing Kamerleden geld gaat kosten’

Trouw 23.06.2016 Een werkgroep uit de Tweede Kamer wil Kamerleden die uit een fractie stappen, de pas afsnijden. Hun salaris wordt gehalveerd, ze krijgen minder spreektijd en hun fractie moet het doen met minder geld voor ondersteuning van medewerkers. Want met die zestien fracties die er nu zijn, kan de Kamer niet meer effectief opereren. Trouw-commentator Lex Oomkes wist niet wat hij las in het rapport van de werkgroep.

Democratie mag wat kosten., aldus Trouw-commentator Lex Oomkes.

“Ik had gedacht dat ze onze parlementaire democratie zouden behoeden voor slechte dingen, maar dat doen ze dus niet”, reageert Oomkes. “Ik kon niet verwachten dat ze de schoonheid van de democratie zo makkelijk ter zijde zouden schuiven.”

Hoe mooi vind jij Kamerdebatten die eindeloos duren omdat nu maar liefst 16 fracties hun woordje mogen doen, vijf meer dan waar ze in deze periode mee begonnen?
“Ja, die lange vergaderingen zijn vervelend en lastig. Debatten duurden vroeger ook lang, en zeker bij een crisis gingen ze toen net zo goed door tot midden in de nacht. Maar nu zijn ze nog langer geworden, omdat al die fracties hun zegje willen doen. Het gevolg is dat de spreektijden korter worden, ook voor de grotere fracties. Jammer, maar dat is eerder een praktisch dan een principieel punt. Daarvoor kun je niet zulke ingrijpende maatregelen treffen.”

Die nieuwe fracties kosten ook nog eens extra geld, omdat een fractieleider net iets meer verdient dan een gewoon kamerlid. En daar zijn er nu vijf extra van. Is dat iets om je zorgen over te maken?
“Nee, daar ben ik niet erg gevoelig voor. Democratie mag wat kosten. Als wij het belangrijk vinden dat Kamerleden zelfstandig tot een oordeel komen, dan mag je daar best wat voor uittrekken. Onze democratie is toch al zo goedkoop, dat is het punt niet.”

We hebben al een bijna dodelijke fractiediscipline, aldus Lex Oomkes.

© Maartje Geels.

Lex Oomkes

Wat zit er dan achter deze wens om het de zetelrovers moeilijker te maken?
“Er zijn oprechte zorgen over de effectiviteit van de Kamer als er zoveel versplintering is in zoveel fracties. Maar de werkelijke reden is het ongenoegen in de Kamer dat mensen zomaar weglopen als het hen niet zint. Ze zeggen gewoon: flikker op met je fractie, ik begin voor mezelf.”

Mooi dus dat het moeilijker wordt er tussenuit te piepen?
“Zeker niet! We hebben al een bijna dodelijke fractiediscipline. De wil van de leiding van de fractie is doorslaggevend, individuele Kamerleden moeten die lijn volgen. En vergis je niet, die lijn wordt niet bepaald door de hele fractie, maar door een klein clubje aan de top. Daar moet iedereen zich aan houden. Dat wordt alleen maar erger als je afsplitsen moeilijker maakt.”

Hoezo? Alleen Henk Krol wil het Kamerleden verbieden om uit de fractie te stappen. Hij is de enige, dus dat is kansloos.
“Hij wil die fractiediscipline dus in de wet formaliseren. Dat is volkomen belachelijk. Maar dan nog, ook als je het Kamerleden niet verbiedt voor zichzelf te beginnen, krijgen ze grote problemen als ze opstappen. De werkgroep wil korten op de ondersteuning. Maar je moet niet hebben dat Kamerleden gaan denken: als ik eruit stap, wie neemt dan zometeen mijn telefoon nog op? Het is waanzin dat de ondersteuning wordt ingetrokken als je voor jezelf begint.”

Iets van dat idee van onafhankelijkheid moet blijven, aldus Lex Oomkes.

De werkgroep wil ook het salaris van een zetelrover halveren. Daar heeft alleen hij of zij zelf last van. Wat is daar verkeerd aan?
“Dat raakt mensen rechtstreeks in de eigen portemonnee. Dan krijg je een nog grotere druk om zich aan te passen aan de partijlijn. Stel, een Kamerlid is tegen een voorstel om te bezuinigen op de bijstand, dat vindt hij onrechtvaardig. Maar de partij zegt: we zetten je eruit als je niet vóór stemt. Zo’n Kamerlid kan zich dan afvragen of ie zijn hypotheek nog wel kan betalen, als zijn salaris wordt gehalveerd. Dat is een oneigenlijke afweging, het is pure schande dat dat financiële punt een rol gaat spelen.”

Gaat dit voorstel het halen?
“Als ik de samenstelling van de commissie zie, is er zeker een meerderheid. Maar dit is een heel principiële zaak, het gaat over de onafhankelijkheid van Kamerleden, al valt daar wel wat op af te dingen. Formeel geredeneerd hebben Kamerleden individueel het mandaat van de kiezer, in de Grondwet komt het hele begrip fractie niet voor. Maar dat ze puur op individuele basis worden gekozen is een illusie. Alleen Kamerleden die genoeg voorkeurstemmen hebben, zitten er op eigen kracht.

De overgrote meerderheid komt binnen op de slippen van de lijsttrekker van de partij, hij verzamelt alle stemmen en op basis daarvan worden de zetels voor de partij verdeeld. De meeste Kamerleden hebben hun positie dus aan de partij te danken. Maar ze zijn niet in dienst van de fractie. Iets van dat idee van onafhankelijkheid moet blijven. We hebben jaren met de illusie geleefd dat ze er dankzij de kiezer zitten en niet dankzij de partij. Laten we er lekker mee doorleven.”

Vindt u dat afsplitsen in de Tweede Kamer bestraft moet worden?

Ja

Nee

resultaat »

Verstoten Kamerleden boos om minder budget

AD 23.06.2016 Afgesplitste Kamerleden zijn boos dat gevestigde partijen het budget en de spreektijd voor hun navolgers willen beknotten. Zij vrezen dat het parlement straks uit eerste- en tweederangs Kamerleden bestaat.

Volgens de wet zijn alle Kamerleden gelijk. Ze hebben allemaal stemrecht, mogen zelf wetsvoorstellen indienen en hebben recht op hetzelfde salaris, de zogeheten schadeloosstelling. Maar voor fracties, het clubje Kamerleden dat onder één partijvlag opereert, bestaan aparte afspraken waarbij verschil mogelijk is. Deze staan niet in de wet, maar in het reglement van de Kamer. Zo krijgen fractievoorzitters een extra toeslag op hun salaris, die bovendien oploopt naarmate de fractie groter is. En alle fracties kunnen hun medewerkers betalen uit de pot voor fractieondersteuning, al krijgen kleine fracties relatief meer geld per Kamerlid dan grotere.

Nieuwe regels
Wie zich afsplitst van een fractie wordt nu nog behandeld als een nieuwe fractie, die een deel van het budget van de verlaten partij meekrijgt. Maar een werkgroep onder voorzitterschap van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil daar deels een einde aan maken. Afsplitsers kunnen straks geen fractie meer worden en verliezen daardoor hun recht op fractieondersteuning. Daarnaast krijgen ze nog maar de helft van het spreekrecht van even grote ‘echte’ fracties’.  Een grote Kamermeerderheid kan zich wel vinden in dit ontmoedigingsbeleid: zij vinden dat er door al die ‘zetelrovers’ – de Kamer telt inmiddels zestien fracties – een bijna onwerkbare situatie is ontstaan.

Lees ook

Minder geld voor ‘zetelrovers’ Tweede Kamer

Lees meer

Het is volstrekt onmogelijk om een initiatiefwetsvoorstel te maken, zonder ondersteuning, aldus Norbert Klein.

De verstotenen zelf zijn het er niet mee eens dat toekomstige afsplitsers een andere behandeling krijgen. Volgens Ex-50PLUS’er Norbert Klein, die zich opwerpt als spreekbuis namens de bannelingen, druisen de voorstellen zelfs tegen de Grondwet in. ,,Het is volstrekt onmogelijk om een initiatiefwetsvoorstel te maken, zonder ondersteuning. Dat lukt je niet in je eentje. Dit is gewoon een strafexpeditie tegen afgesplitste Kamerleden.”

Principieel
D66 is de enige van de gevestigde partijen die het ‘principieel’ voor Klein cum suis opneemt. ,,Een vorm van ondersteuning voor afgescheiden fractieleden moet mogelijk zijn. Er moet toch iemand de telefoon kunnen opnemen als een Kamerlid in een debat zit”, meent D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya. Kleins voormalig fractiegenoot Henk Krol had daarentegen liever gezien dat afsplitsingen domweg worden verboden. Maar dat gaat een Kamermeerderheid te ver.

De werkgroep stelt voor om de wijzigingen te laten ingaan na de verkiezingen, als de nieuwe Kamer is geïnstalleerd.

Minder geld moet zetelrovers in spe ontmoedigen

Elsevier 22.06.2016  Zetelrovers – Tweede Kamerleden die zich afsplitsen van hun fractie en als zelfstandige leden verdergaan- moeten minder financiële vergoeding krijgen dan Kamerleden die wel nog in een partij zitten. Daarnaast mogen zij zichzelf geen ‘fractie’ meer noemen, maar slechts ‘groep’.

Dat wil een werkgroep van de Tweede Kamer, die zich over de kwestie zetelrovers boog en woensdag een aantal aanbevelingen presenteerde.

Vergoeding

De meest bekende (of beruchte) afgesplitste leden zijn momenteel Tunahan Kuzu enSelcuk Ozturk, de ex-PvdA’ers die daarna de beweging DENK hebben opgezet. Ook zijn zij dus nog actief als zetelrovers. De twee vertrokken in november 2014 uit de PvdA-fractie.

Lees ook Rutte: Media-filmpje van DENK ‘slaat echt nergens op’

Andere afsplitsingen zijn de Groep Bontes/Van Klaveren (ex-PVV), Kamerlid van Vliet (ook ex-PVV), Kamerlid Klein (voormalig van de 50Plus-partij) en Kamerlid Houwers (oud-VVD’er).

De werkgroep concludeert dat het, ‘gezien de recente ontwikkelingen’, te veel geld gaat kosten. Voor Kamerleden die als ‘groep’ verdergaan, blijft alleen de individuele vergoeding over en niet die voor een fractie.

Verder zou de spreektijd van groepen in de Kamer moeten worden gehalveerd in vergelijking met die van fracties van dezelfde grootte. Kamerleden die zich afsplitsen ondervinden daar geen enkele hinder of repercussie van. Het enige wat dit moment niet mag, is dat ze in de Kamer de naam van een nieuwe partij gaan hanteren, zoals VNL of DENK.

Grondwet

Onterecht dat er geen gevolgen aan zitten aan afsplitsing, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die aanbevelingen moeten het afsplitsen van partijen ontmoedigen. Op dit moment zitten er vijf afgesplitste fracties in de Kamer.

De aanbevelingen gaan 50Plus-Kamerlid Henk Krol niet ver genoeg. Hij wilde dat er ook een Grondwetswijziging zou komen, die regelt dat een Kamerlid ook zijn zetel kwijtraakt als hij een partij uitstapt of eruit wordt gezet. Anderen vinden echter dat dit teveel juridische rompslomp met zich meebrengt.

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags: DENK Groep Bontes/Van Klaveren Henk Krol Selcuk Öztürk Tunahan Kuzu Tweede Kamer VNL zetelrovers

Verstoten Kamerleden boos om minder budget

AD 22.06.2016 Afgesplitste Kamerleden zijn boos dat gevestigde partijen het budget en de spreektijd voor hun navolgers willen beknotten. Zij vrezen dat het parlement straks uit eerste- en tweederangs Kamerleden bestaat.

Volgens de wet zijn alle Kamerleden gelijk. Ze hebben allemaal stemrecht, mogen zelf wetsvoorstellen indienen en hebben recht op hetzelfde salaris, de zogeheten schadeloosstelling. Maar voor fracties, het clubje Kamerleden dat onder één partijvlag opereert, bestaan aparte afspraken waarbij verschil mogelijk is. Deze staan niet in de wet, maar in het reglement van de Kamer.

Zo krijgen fractievoorzitters een extra toeslag op hun salaris, die bovendien oploopt naarmate de fractie groter is. En alle fracties kunnen hun medewerkers betalen uit de pot voor fractieondersteuning, al krijgen kleine fracties relatief meer geld per Kamerlid dan grotere.

Nieuwe regels
Wie zich afsplitst van een fractie wordt nu nog behandeld als een nieuwe fractie, die een deel van het budget van de verlaten partij meekrijgt. Maar een werkgroep onder voorzitterschap van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil daar deels een einde aan maken. Afsplitsers kunnen straks geen fractie meer worden en verliezen daardoor hun recht op fractieondersteuning.

Daarnaast krijgen ze nog maar de helft van het spreekrecht van even grote ‘echte’ fracties’.  Een grote Kamermeerderheid kan zich wel vinden in dit ontmoedigingsbeleid: zij vinden dat er door al die ‘zetelrovers’ – de Kamer telt inmiddels zestien fracties – een bijna onwerkbare situatie is ontstaan.

Lees ook

Minder geld voor ‘zetelrovers’ Tweede Kamer

Lees meer

Het is volstrekt onmogelijk om een initiatiefwetsvoorstel te maken, zonder ondersteuning, aldus Norbert Klein.

De verstotenen zelf zijn het er niet mee eens dat toekomstige afsplitsers een andere behandeling krijgen. Volgens Ex-50PLUS’er Norbert Klein, die zich opwerpt als spreekbuis namens de bannelingen, druisen de voorstellen zelfs tegen de Grondwet in. ,,Het is volstrekt onmogelijk om een initiatiefwetsvoorstel te maken, zonder ondersteuning. Dat lukt je niet in je eentje. Dit is gewoon een strafexpeditie tegen afgesplitste Kamerleden.”

Principieel
D66 is de enige van de gevestigde partijen die het ‘principieel’ voor Klein cum suis opneemt. ,,Een vorm van ondersteuning voor afgescheiden fractieleden moet mogelijk zijn. Er moet toch iemand de telefoon kunnen opnemen als een Kamerlid in een debat zit”, meent D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya. Kleins voormalig fractiegenoot Henk Krol had daarentegen liever gezien dat afsplitsingen domweg worden verboden. Maar dat gaat een Kamermeerderheid te ver.

De werkgroep stelt voor om de wijzigingen te laten ingaan na de verkiezingen, als de nieuwe Kamer is geïnstalleerd.

Einde van de politieke splinter in zicht

Trouw 22.06.2016   Het moet na de verkiezingen van volgend jaar gedaan zijn met Kamerleden die zich afsplitsen van hun fractie en op eigen houtje verdergaan. In een uiterste poging de versplintering in de Kamer tegen te gaan, stelt een commissie van Kamerleden voor om afgescheiden collega’s een veel lagere financiële vergoeding te geven.

In het kort
Een Kamercommissie wil dat het voor Kamerleden onaantrekkelijker wordt om zich af te splitsen
Afsplitsers zouden een veel lagere vergoeding moeten krijgen en minder spreektijd bij debatten
Volgens afgesplitst Kamerlid Klein vereist dit ijzeren fractiediscipline en maakt het Kamerleden monddood

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop presenteerde dat advies op woensdag aan Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij had de Tweede Kamer gevraagd zich te buigen over de vele afsplitsingen. In vier jaar tijd ging het aantal fracties van elf naar zestien, iets wat veel partijen als problematisch ervaren omdat debatten zo langer duren en het de besluitvorming kan bemoeilijken.

Ook de commissie van Bisschop vindt de huidige situatie onwenselijk. Terwijl voor haar buiten kijf staat dat het werken in fracties de effectiviteit van het parlementaire bedrijf vergroot, heeft het voor Kamerleden nauwelijks gevolgen als zij zich afsplitsen. Ze krijgen een vergoeding naar rato waarmee ze medewerkers kunnen aanstellen, plus een fractievoorzittersvergoeding. Alleen in spreektijd gaan ze erop achteruit.

Ontmoedigingsbeleid
“Nu heeft afsplitsen een zekere aantrekkingskracht”, zegt Bisschop, die met zijn commissie meer voelt  voor stevig ontmoedigingsbeleid. Kamerleden die overwegen zich af te scheiden, moet geen ondersteuningsgeld meer in het vooruitzicht worden gesteld. Ook mogen afsplitsers zich niet langer fractie noemen, enkel ‘groep’, en dient hun spreektijd te worden gehalveerd ten opzichte van fracties van dezelfde grootte.

Volgens Bisschop is er simpelweg ‘één logisch moment’ om fracties te vormen en dat is tijdens de eerste vergadering na de verkiezingen. Daarna kunnen fracties nog wel fuseren en kunnen Kamerleden overstappen naar een andere fractie, maar moet het vormen van nieuwe fracties onmogelijk zijn. Afsplitsen als ‘groep’ blijft een optie, maar wel een optie met een zeer sober vooruitzicht.

Individuele mandaat
Hoewel de voorstellen in samenspraak met alle fracties zijn opgesteld, zijn ze tegen het zere been van ex-50Plus-Kamerlid Norbert Klein. Hij hamert op het individuele mandaat van Kamerleden en hun onafhankelijkheid. Zitten zij muurvast aan een fractie, dan zijn zij ‘marionetten van partijen’, meent hij. “Niemand kan meer zijn eigen geweten laten spreken zonder het risico te lopen monddood te worden gemaakt.”

Tegelijk had de discussie van 50Plus-Kamerlid Henk Krol nog wel een stap verder mogen gaan. Wie op een kieslijst staat, staat daar namens een partij, stelt hij. Trekt die partij tijdens je rit je lidmaatschap in, dan zou je recht op een Kamerzetel moeten komen te vervallen. In die lezing had Klein in 2014 zijn zetel moeten teruggeven aan de ouderenpartij.

Grote behoefte
Bisschop erkent dat het een ‘heel lastig’ thema is omdat elk advies al snel riekt naar het inperken van de rechten van parlementariërs. “Het is een beetje een ondankbare klus, want je stelt hoe dan ook mensen teleur.” Toch viel het voorzitterswerk hem mee. “Het waren steeds heel constructieve bijeenkomsten, geen slaande deuren.” Dat bewijst voor hem dat de behoefte om anders om te gaan met fractieafsplitsingen, groot is.

Nu Bisschop de aanbevelingen aan Kamervoorzitter Arib heeft overhandigd, is het aan het presidium om te besluiten of het de voorstellen – al dan niet in gewijzigde vorm – voorlegt aan de Tweede Kamer. Stemt de Kamer in,  dan kunnen de regels na de verkiezingen van volgend jaar ingaan en moeten politieke splinters tot het verleden gaan behoren.

Verwant nieuws;

Meer over; Politiek

Tweede Kamer opent aanval op ‘zetelrovers’ zoals Denk

VK 22.06.2016 De Tweede Kamer wil korte metten maken met Kamerleden die zich tussentijds afsplitsen van hun fractie. Een speciale werkgroep met Kamerleden van onder meer VVD, PvdA, SP, PVV, D66 stelt aan de rest van de Kamer voor om afscheiden een stuk onaantrekkelijker te maken en daarmee ‘zetelroof’ te ontmoedigen.

Kamerleden die zich afsplitsen en voor zichzelf beginnen kunnen volgens het voorstel niet langer een beroep doen op de financiële voorzieningen die een fractie krijgt (extra geld per zetel en een extra fractievoorzitterstoelage). Zij houden dus alleen hun eigen salaris (de schadeloosstelling) over. Ook stelt de werkgroep voor om de spreektijden van afgesplitste ‘groepen’ te halveren ten opzichte van fracties van dezelfde omvang. Bij het Vragenuur mogen zij na hun eerste vraag nog maar één ‘vervolgvraag’ stellen aan bewindslieden. Andere Kamerleden hebben recht op twee vervolgvragen.

Wij werken al in benauwde en slecht geventileerde peeskamertjes, aldus Tunahan Kuzu, Kamerlid Denk.

De werkgroep komt voort uit de onvrede over het hoge aantal afsplitsingen in de afgelopen jaren. In de huidige zittingsperiode is het aantal fracties in de Kamer gestegen van elf naar zestien. De PvdA, de VVD, de PVV en 50Plus zagen een of meer van hun zetels verdwijnen. Daardoor duren debatten langer en wordt coalitievorming lastiger. ‘Afsplitsen lijkt een rage te worden’, zei het VVD-Kamerlid Helma Neppérus daarover eerder. ‘Het is ook wel erg gemakkelijk. Het is een loterij zonder nieten. Maar het strooit zand in de machine van onze organisatie.’

Namens de afsplitsingen had het Kamerlid Norbert Klein – die zich afsplitste van 50Plus – een plek in de commissie. Hij distantieert zich van de aanbevelingen om afsplitsers financieel te beperken. De klachten van de grote partijen leidden eerder al tot woede bij de kleintjes. ‘Wij werken al in benauwde en slecht geventileerde peeskamertjes, we hebben al minder spreektijd en draaien al weken van zeventig tot tachtig uur om iets van ons werk te kunnen maken’, aldus bijvoorbeeld Tunahan Kuzu, die zich afsplitste van de PvdA en nu vanaf zijn meegenomen zetel bouwt aan zijn Denk-beweging.

Verbieden

Louis Bontes (L) en Joram van Klaveren (R) in de Tweede Kamer. De twee voormalige PVV-Kamerleden vormen nu een eigen fractie. © ANP

Eerder gingen in de Kamer ook stemmen op om afsplitsen daadwerkelijk te verbieden. Zetels zouden dan wettelijk ‘eigendom’ worden van de partij die ze veroverd heeft bij de verkiezingen. Dit tornt echter aan de grondwettelijke positie van Kamerleden, die hen nadrukkelijk het recht geeft om als individu te opereren en eigen afwegingen te maken. De werkgroep wil daarom niet zo ver gaan. Voor de nu voorgestelde aanpassingen hoeven alleen het Reglement van Orde en de regeling Financiële ondersteuning fracties te worden gewijzigd.

Het rapport wordt nog voor het zomerreces besproken in het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Daarna doet het Presidium een voorstel voor verdere behandeling van het rapport.

Volg en lees meer over:  TWEEDE KAMER  POLITIEK  NEDERLAND

Werkgroep wil financiële ondersteuning afgesplitste Kamerleden afschaffen

NU 22.06.2016 Tweede Kamerleden die zich afsplitsen van hun fractie mogen niet langer aanspraak maken op financiële ondersteuning voor het inhuren van ondersteunend personeel.

Dat staat in het woensdag gepubliceerd rapport van de werkgroep van de Tweede Kamer dat in opdracht van het dagelijks bestuur van de Kamer is uitgevoerd

Nu maken afgesplitste fracties aanspraak op financiële ondersteuning voor ondersteunend personeel. De Kamer geeft de nieuwe fracties daar 165.000 euro voor dat van het budget van de oude fractie afgaat.

Ook krijgen de nieuwe partijen een fractievoorzitterstoelage die onder andere afhankelijk is van de grootte van de fractie en de duur van het fractievoorzitterschap. Dat komt neer op een paar duizend euro extra.

Geen fractie

De werkgroep, onder leiding van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, stelt voor het Reglement van Orde en de regeling Financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer aan te passen door de afgesplitste Kamerleden niet langer de status van fractie, maar van groep te verlenen. Hierdoor kan ook de spreektijd van de nieuwe groepen worden ingeperkt. Wel mogen de de groepen mondelinge en schriftelijke vragen blijven stellen.

Omdat het gaat om een aanpassing van het reglement is een tijdrovende grondwetswijziging overbodig. De werkgroep concludeert dat de nieuwe regels de grondwettelijke positie van Kamerleden niet aantast.

Hoewel Kamerleden in Nederland vaak via een partij in de Kamer komen, heeft ieder Kamerlid een individueel mandaat. Parlementariërs vertegenwoordigen het volk “zonder last”, zo staat in de wet. Daar wordt volgens de werkgroep niet aan getornd.

AfsplitsingenDe werkgroep-Bisschop probeert met het rapport tegemoet te komen aan de onvrede bij een deel van de Kamer over de vele afsplitsingen. Deze kabinetsperiode verlieten zeven Kamerleden hun partij om een eigen fractie te beginnen. Hierdoor telt de Kamer nu zestien fracties.

Het rapport wordt voor het zomerreces in het presidium besproken. Daarna volgt een voorstel aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels zouden voor de verkiezingen van maart volgend jaar al kunnen worden ingevoerd.

Minder geld ‘zetelrovers’

Telegraaf 22.06.2016 Tweede Kamerleden die zich afsplitsen van hun fractie mogen niet langer aanspraak maken op financiële ondersteuning voor het inhuren van ondersteunend personeel.

Dat staat in het woensdag gepubliceerd rapport van de werkgroep van de Tweede Kamer dat in opdracht van het dagelijks bestuur van de Kamer is uitgevoerd

Nu maken afgesplitste fracties aanspraak op financiële ondersteuning voor ondersteunend personeel. De Kamer geeft de nieuwe fracties daar 165.000 euro voor dat van het budget van de oude fractie afgaat.

Ook krijgen de nieuwe partijen een fractievoorzitterstoelage die onder andere afhankelijk is van de grootte van de fractie en de duur van het fractievoorzitterschap. Dat komt neer op een paar duizend euro extra.

Geen fractie

De werkgroep, onder leiding van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, stelt voor het Reglement van Orde en de regeling Financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer aan te passen door de afgesplitste Kamerleden niet langer de status van fractie, maar van groep te verlenen. Hierdoor kan ook de spreektijd van de nieuwe groepen worden ingeperkt. Wel mogen de de groepen mondelinge en schriftelijke vragen blijven stellen.

Omdat het gaat om een aanpassing van het reglement is een tijdrovende grondwetswijziging overbodig. De werkgroep concludeert dat de nieuwe regels de grondwettelijke positie van Kamerleden niet aantast.

Hoewel Kamerleden in Nederland vaak via een partij in de Kamer komen, heeft ieder Kamerlid een individueel mandaat. Parlementariërs vertegenwoordigen het volk “zonder last”, zo staat in de wet. Daar wordt volgens de werkgroep niet aan getornd.

Afsplitsingen

De werkgroep-Bisschop probeert met het rapport tegemoet te komen aan de onvrede bij een deel van de Kamer over de vele afsplitsingen. Deze kabinetsperiode verlieten zeven Kamerleden hun partij om een eigen fractie te beginnen. Hierdoor telt de Kamer nu zestien fracties.

Het rapport wordt voor het zomerreces in het presidium besproken. Daarna volgt een voorstel aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels zouden voor de verkiezingen van maart volgend jaar al kunnen worden ingevoerd.

Lees meer over: Tweede Kamer

Minder geld voor ‘zetelrovers’ Tweede Kamer

AD 22.06.2016 Tweede Kamerleden die zich afsplitsen van hun fractie, zogenoemde zetelrovers, zouden minder financiële vergoeding moeten krijgen. Ook mogen zij zich geen fractie meer noemen, maar slechts groep.

Dat wil een werkgroep van de Tweede Kamer die zich over de zetelrovers boog. De groep presenteerde vandaag een reeks aanbevelingen. Voor de Kamerleden in een groep blijft alleen de individuele vergoeding over, niet die voor een fractie.

Stap verder
Kamerlid Henk Krol van 50PLUS, die in de werkgroep zat, was liever een stap verder gegaan. Het fundamentele probleem bij afsplitsingen blijft onaangeroerd, vindt hij. Wie op een kieslijst staat, vertegenwoordigt een partij. Wie het partijlidmaatschap verliest, moet ook de Kamerzetel verliezen, zo stelt Krol. Hij pleit voor een wijziging van de Grondwet.

In de Kamer zit nu een handvol afgescheiden leden.

Lees ook

VNL snoept 2,5 ton subsidie van PVV af

Lees meer

Advertenties

juni 23, 2016 - Posted by | politiek | , , , , , , ,

1 reactie

  1. […] zie ook: De werkgroep-Bisschop en de Afsplitsers […]

    Pingback door Zetelroof door Splinterpartijen wordt aangepakt « Debat in de Digitale Hofstad | december 7, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: