Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8

Samsom asiel

PvdA

Nederland kan als het nodig is 200.000 vluchtelingen opvangen. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom in een interview met het Nederlands Dagblad. “We kunnen dit aan als land.”

Volgens Samsom is het aantal een ‘overzichtelijke hoeveelheid op een bevolking van zeventien miljoen’. “Daar is draagvlak voor, maar níet als het er misschien 300.000 worden.” Dit jaar worden in Nederland zo’n zestigduizend vluchtelingen opgevangen.

Het beheersen van de vluchtelingenstroom naar Europa is heel actueel. Daarom de belangrijkste opdracht voor de politiek, de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden meent Samsom. “Het liefst door de oorlog in Syrië te stoppen.”

“Maar als dat niet lukt, moet je de gevolgen zo goed en eerlijk mogelijk beheersen. Die opdracht ligt op de route die de vluchtelingen afleggen.”

Hij is er “hoopvol” over dat dat gaat lukken. “Maar we hebben niet alles in de hand. Er zijn zes miljoen Syriërs die niet meer in hun eigen huis wonen, maar nog wel in Syrië. Als ook zij besluiten hun heil elders te gaan zoeken, is elke beheersbaarheid verdwenen.”

Hoop dooft nooit uit, zegt Diederik Samsom. De PvdA-leider heeft een onverwoestbaar geloof in de vooruitgang. Van acht zetels in de peilingen wordt hij niet wanhopig; desnoods stemmen de mensen hem in 2017 maar weg. ‘Ik zou alleen in de buurt van wanhoop komen, als we de vluchtelingencrisis niet weten te beheersen.’

‘Wat mij overeind houdt, is dat ik weet waar ik naartoe wil. Ik ben een romanticus wat betreft de democratie, en dat geeft een zekere ontspanning. Als PvdA hebben we in 2012 een mandaat gekregen, na knotsgekke verkiezingen. Toen heb ik met de VVD afgesproken: dit kabinet moet de rit eens uitzitten. We hadden toen al de vijfde Kamerverkiezingen in tien jaar tijd. De kiezer werd daar chagrijnig van; en dat is hij nog steeds.

De kiezer wil een politiek die dingen oplost, liefst in één dag. Dat laatste lukt alleen niet, vandaar dat de grondwet ons vier jaar de tijd geeft om op de top van ons vermogen aan de slag te gaan. Straks kijken we achter ons, en zien we: de werkloosheid daalt en de armoede eindelijk ook, de koopkracht neemt toe, de inkomensverdeling is eerlijker, en de vluchtelingenstroom – even afkloppen – is beheersbaar. Als de kiezers straks zeggen: “We vonden het niks” … prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk.

Diederik Samsom blijft hoopvol in de Haagse jungle ND 30.12.2015

Bent u ook hoopvol over de – tot nu toe beperkte – integratie van grote aantallen vluchtelingen?

‘Ja. Omdat ik weet wat wij kunnen als land. Wij kunnen dit. Het gaat om honderd-, honderdvijftig-, of misschien tweehonderdduizend vluchtelingen, waarop we in de komende jaren moeten rekenen. Dat is op een bevolking van zeventien miljoen mensen een overzichtelijke hoeveelheid. Er zitten veel kinderen bij die hier hun leven gaan opbouwen; over hen maak ik me niet zo veel zorgen. Er zitten volwassenen bij die diploma’s hebben, en die dus kansen hebben op de arbeidsmarkt. Er zitten ook volwassenen bij die nog niet gekwalificeerd zijn. De werkloosheid onder de volwassen allochtone bevolking is een stuk hoger dan onder de autochtone bevolking. Maar ook dat verschil is met hard werken en met nieuwe methodes overbrugbaar. We hebben dertig, veertig jaar ervaring met de opvang van asielzoekers. We weten hoe het niet moet. Natuurlijk is tweehonderdduizend mensen die zich in korte tijd melden veel. Maar er melden zich in Nederland jaarlijks veel meer gewone migranten dan asielzoekers, en dat is al jaren zo.’

lees ook:  Samsom: plek voor 200.000 vluchtelingen – ND 30.12.2015

Verkiezingen

In het interview zegt Samsom ook dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 desnoods uit de politiek vertrekt, als zijn partij zich niet herstelt van de huidige, slechte peilingen.

“Als de kiezers straks zeggen: ‘we vonden het niks’… prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk. Het enige slachtoffer zou ikzelf zijn, of een paar andere politici. Als dat het grootste offer is dat gebracht moet worden, dan is dat op te brengen”, aldus de PvdA-leider in de krant.

CDA

Het CDA moet in het vluchtelingenvraagstuk meer de christelijke kaart van gastvrijheid en solidariteit spelen en minder die van angst.

Dat zegt bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Trouw. De partij moet veel meer spreken ,,vanuit de christelijke wortels” en zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ,,Zij durft wel meer te spreken vanuit de christelijke wortels van de CDU. In de zin van: wij geloven dat ieder mens door God geschapen is en daarmee fundamentele waardigheid heeft gekregen.”

Op scherp ??

Een paar jaar geleden slikte de VVD een volgende eis van Samsom, namelijk het schrappen van het beboeten van illegaal verblijf in Nederland. In ruil daarvoor moest Samsom accepteren dat er iets minder werd genivelleerd.

Maar veel PvdA’ers wilden al steeds dat ook een andere kwestie van tafel moest. In 2007 werd namelijk overeengekomen dat in ruil voor een ‘generaal pardon’ voor 27.000 afgewezen asielzoekers gemeenten niet meer mogen meewerken aan de opvang van andere afgewezen asielzoekers.

Die laatste kwestie is nu op scherp gezet door uitspraken van comités van de Raad van Europa in Straatsburg, waar 47 Europese landen bij aangesloten zijn. De Protestantse Kerken in Nederland hadden zich tot de Raad van Europa gewend over de illegalenopvang.

Basisvoorziening

Het kabinet werd vanuit Straatsburg op de vingers getikt. Nederland zou voor illegalen minstens een bed, eten en sanitaire voorzieningen ter beschikking moeten stellen. Het kabinet maakte bezwaar tegen de rechtmatigheid van het besluit.

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. Hoeveel kost een asielzoeker? U leest het hier >

Opvang

VVD en PvdA zijn het niet eens over hoe Nederland moet omgaan met illegalen. Als het aan de PvdA ligt, wordt er voor deze groep een zogenoemde bed-bad en broodregeling getroffen. De VVD is daar fel tegen, omdat opvang van illegalen een aanzuigende werking zou hebben. Maar nu is het voor de PvdA duidelijk: illegalen moeten van overheidswege een basisvoorziening krijgen. De VVD wil dat niet, hooguit als zo’n basisvoorziening het begin is van vertrek uit Nederland.

Dat de twee partijen nu verhit tegenover elkaar staan, komt zowel door de voor beide partijen vitale aanleiding als door de politieke situatie. De VVD is al een paar keer door de pomp gegaan voor de PvdA over het illegalenbeleid en probeert sinds de Statenverkiezingen het eigen profiel op te poetsen met een scherpe koers op immigratiegebied.

Opvang in de regio

Zo kwam de VVD-fractie meteen na de Statenverkiezingen ook al met een plan om geen Illegale asielzoekers meer op te nemen in Europa, maar opvang in de regio te subsidiëren. VVD migratienota

VVD wil einde aan asielinstroom Europa – De VVD wil niet langer machteloos toekijken hoe mensen dagelijks verdrinken in de Middellandse Zee. Alleen al in 2014 zijn er meer dan 3000 mensen omgekomen. Tweede Kamerlid Malik Azmani wil daarom een einde aan de asielstromen naar Europa. ‘De alsmaar stijgende toestroom van vluchtelingen zorgt daarnaast voor ontwrichting van de samenleving: het draagvlak voor opvang neemt af, het zet onze sociale voorzieningen onder druk en we weten niet wie we binnenhalen: een echte vluchteling, een gelukszoeker of een terrorist. Met het creëren van voldoende veilige opvang in de regio, maken we asielaanvragen in Europa overbodig.’ Lees verder

De PvdA probeert na drie verloren verkiezingen ook kleur op de wangen te krijgen. Daarbij ondervindt de verzwakte PvdA-leider Diederik Samsom zowel binnen de fractie in de Tweede Kamer als binnen het partijkader druk om de illegalenkwestie scherp te spelen.

VVD en PvdA waren het indertijd niet eens over de vraag of illegalen in Nederland recht hebben op opvang en eten. Een van de te bespreken opties zou zijn om toe te gaan naar een landelijke opvang voor uitgeprocedeerden, met alleen een sobere basisvoorziening, bijvoorbeeld in Ter Apel of Gilze Rijen.

Compromis

Bronnen in Den Haag zeiden dat vooral fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) zich hard opstellen in het conflict, en premier Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher(PvdA) zouden meer bereid zijn een compromis te sluiten.

Lees meer over: 

Vluchtelingen  NU 

Vluchtelingen Trouw 

VLUCHTELINGENDRAMA VK

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ??? 

—>>> Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

zie ook: Terugblik – debat 22.04.2015 Vluchtelingencrisis

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 7

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 6

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

Dit jaar al 100.000 migranten over Middellandse Zee naar Europa

VK 23.02.2016 In 2016 zijn tot nu toe meer dan honderdduizend migranten en vluchtelingen over de Middellandse Zee in Griekenland en Italië aangekomen. Dit heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dinsdag meegedeeld.

Vorig jaar werd het aantal van honderdduizend migranten en vluchtelingen pas in juli bereikt. Op Griekse eilanden kwamen dit jaar zeker 102.547 personen aan land. De meesten zijn afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Irak en Iran. Volgens de IOM zouden afgelopen week 7.286 migranten en vluchtelingen de grens tussen Griekenland en Macedonië hebben overgestoken.

In Italië arriveerden dit jaar 7.507 migranten, aldus de IOM. De meesten zijn afkomstig uit sub-Sahara Afrika. Van bijna een kwart van de migranten die in 2016 arriveerde in Italië is Eritrea het land van herkomst. Vluchtelingen uit Azië verkiezen de route via Griekenland; geografisch gezien een logische keuze. Slechts 4,7 procent van de migranten die in januari Italië binnenkwamen was daarom van Syrische komaf.

Dat de vluchtelingencrisis vooral Griekenland treft, blijkt wel uit de aantallen bootmigranten die afgelopen jaren naar Europa zijn gekomen. In 2014 kwamen de meeste bootvluchtelingen nog aan in Italië; meer dan 170 duizend, zo schat de IMO. Sinds 2015 trekt Griekenland honderdduizenden migranten aan, terwijl de aantallen in Italië juist afnemen.

Doden

Europol: mensensmokkel is snelst groeiende criminele markt in Europa…

Mensensmokkelaars verdienden in 2015 zo’n zes miljard euro, het overgrote deel met de smokkel van vluchtelingen naar Europa.Dit zegt de Europese politie-organisatie Europol in een rapport dat maandag is gepresenteerd. Mensensmokkel is volgens Europol door de vluchtelingencrisis uitgegroeid tot ‘de snelst groeiende criminele markt’ in Europa.

‘We zien bij aankomst nog altijd veel kwetsbare migranten, die vaak ook nog eens in zeer slechte staat verkeren en zijn blootgesteld aan geweld door smokkelaars in Libië. Ook zien we nog altijd veel vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel. Een alarmerende trend die ons al in 2015 was opgevallen’, aldus woordvoerder Flavio Di Giacomo van de IOM in Italië.

Meer dan 410 migranten en vluchtelingen kwamen tijdens de oversteek om het leven. Het merendeel, 321, op de oostelijke route tussen Turkije en Griekenland. 

Sinds 1 januari 2015 hebben al bijna 940 duizend migranten en vluchtelingen Griekenland bereikt. De IOM verwacht dat de teller in maart op één miljoen komt te staan.

Land van herkomst migranten in 2016

Bijna de helft van de migranten die tot dusver in 2016 aankwamen in Europa is afkomstig uit Syrië

VLUCHTELINGENDRAMA;

Dit jaar al 100.000 migranten over Middellandse Zee naar Europa

Europol: mensensmokkel is snelst groeiende criminele markt in Europa

‘Ik moest de wereld laten zien wat er gebeurt’

Premier Orban: Europees migratiebeleid is mislukt

Vluchtelingen terugduwen naar Turkije is geen oplossing

BEKIJK HELE LIJST

Dit jaar al 100.000 migranten naar Europa

Trouw 23.02.2016 Dit jaar zijn al meer dan 100.000 migranten over de Middellandse Zee in Griekenland en Italië aangekomen. Dat heeft de Internationale Organisatie voor Migratie dinsdag meegedeeld.

Op Griekse eilanden landden zeker 97.325 mensen en in Italië 7507, zegt de IOM.

Meer dan 410 migranten en vluchtelingen kwamen tijdens de oversteek om het leven, het merendeel, 321, op de oostelijke route tussen Turkije en Griekenland.

VVD en PvdA botsen om vertrekbonus voor statusloze asielzoekers

Elsevier 20.02.2016 De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het niet met elkaar eens over de vertrekregeling voor mensen zonder verblijfsstatus die terug willen naar hun land. Mogelijk misbruik van de regeling ligt op de loer.

Daarom wil de VVD dat mensen uit landen die op de zogenoemde lijst van veilige landen staan geen gebruik meer kunnen maken van de regeling. Coalitiepartner PvdA vindt echter dat de terugkeer zo lastig is in de praktijk, dat een financiële stimulans om weg te gaan juist kan helpen.

De partijen reageerden donderdag op het mogelijke misbruik van de terugkeerpremie door Oekraïners. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) signaleerde namelijk eenenorme stijging in het aantal Oekraïners dat een beroep doet op deze regeling.

Vorig jaar is het aantal Oekraïners dat bij het IOM aanklopte gestegen naar 387. Deze mensen wisten zo soms meer dan 3.000 euro op te strijken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan de kwestie nu te onderzoeken.

Bonus

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Asiel zegt dat hij de terugkeerpremier voor Oekraïners stop wil zetten als blijkt dat er inderdaad misbruik wordt gemaakt van de regeling. Eerder gebeurde dat ook massaal bij Kosovaren, Georgiërs en Macedoniërs.

Het gaat daarbij om mensen die puur asiel aanvragen om een terugkeerpremie op te kunnen strijken, en niet omdat ze echt in Nederland willen blijven. Zij weten dat ze geen kans maken op een verblijfsstatus maar willen toch die vertrekbonus.

Lees ook

Rutte: ‘Filters’ langs migratieroute moeten hun werk doen

Repressief

Het IOM heeft verschillende regelingen om migranten en afgewezen asielzoekers te ondersteunen die vrijwillig terugkeren naar hun land. Dijkhoff is niet van plan de regeling voor terugkeerpremies op zich te wijzigen of stop te zetten. Volgens hem komt het Nederland duurder te staan als mensen weigeren terug te keren of eventueel gedwongen worden uitgezet. Zijn VVD wil de IOM-regeling wel veranderen.

‘Nu merken we misbruik meestal pas achteraf op, maar dit kunnen we voorkomen als het IOM de lijst met veilige landen aanhoudt bij de toepassing van de regeling,’ zegt Malik Azmani(VVD). Volgens hem zal het ook repressief werken op anderen die misschien ook het idee hebben om voor de vertrekbonus naar Nederland te komen.

De PvdA kan zich hier niet in vinden. Volgens PvdA-kamerlid Attje Kuiken is het vaak al ingewikkeld genoeg om mensen überhaupt te laten terugkeren. ‘Een financiele stimulans kan dan helpen, hoewel je altijd scherp moet zijn op misbruik. Maar het hele instrument in een vlaag van misplaatste stoerdoenerij afschaffen, is het kind met het badwater weggooien,’ aldus het PvdA-Kamerlid.

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; vvd pvda iom oekraïners migratie migratiecrisis migranten asielzoekers vertrekpremie

zie ook;

20-2-2016 Hongaarse minister Szijjártó: ‘Europa is volstrekt weerloos’ 

19-2-2016 VNO-NCW: alleen nog kansrijke asielzoekers toelaten

19-2-2016 Zijlstra: ‘Goedpraten salafisme gevaar voor vrije samenleving’

Onderzoek mogelijk misbruik vertrekpremie Oekraïeners

Trouw 18.02.2016 Het aantal asielzoekers uit Oekraïne dat een beroep doet op de Nederlandse vertrekregeling is de afgelopen maand sterk gegroeid. Dat schrijft NRC. Staatssecretaris Dijkhoff van veiligheid en justitie laat de zaak onderzoeken, en zegt niet te zullen aarzelen de vertrekpremie voor Oekraïeners stop te zetten als er sprake blijkt te zijn van misbruik.

Het aantal Oekraïners dat afgelopen januari met een terugkeerpremie ons land heeft verlaten blijkt sterk te zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Waren het er in heel 2015 nog 58, alleen in januari was al sprake van 64 Oekraïeners die met een premie weer vertrokken.

Opvallend is dat vrijwel alle recente terugkeerders afkomstig zijn uit Ivano-Frankivsk in westelijk Oekraïne, een regio die bekend staat als veilig. De oorlog in Oekraïne speelt zich alleen af in het uiterste oosten van het land, 1200 kilometer rijden verderop.

De plotselinge stijging van het aantal Oekraïense terugkeerders viel zowel het ministerie van justitie als de IOM op, de Internationale Organisatie voor Migratie die de terugkeerregeling uitvoert. Volgens de IOM zijn er aanwijzingen voor “mogelijk misbruik”, hoewel daar geen hard bewijs voor is.

‘Businessplan’
Andere aanwijzingen zijn, volgens bronnen van NRC, dat de meesten nog maar kort in Nederland waren toen zij een beroep deden op de vertrekpremie, en ook vaak werkloos bleken te zijn. Sommigen kwamen zelfs met een ‘doortimmerd businessplan’ op de proppen.

De premie van de terugkeerregeling bestaat uit drie bedragen; een van 200 euro voor de eerste kosten, een bedrag van 1750 euro voor bijvoorbeeld het beginnen van een eigen zaak, en eventueel een aanvulling van 1500 euro in natura voor het volgen van opleidingen, minimaal dus 1950 euro.

© anp. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff is verantwoordelijk voor asielzaken.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff erkent dat de “premies die we hebben heel vaak effectief zijn, maar ook mensen op verkeerde gedachten kunnen brengen”. Hij is bezig de zaak te onderzoeken, samen met IOM, “omdat zij zien dat er een toename is, die niet meteen te verklaren is uit de situatie in Oekraïne zelf”, aldus Dijkhoff tegen BNR Nieuwsradio.

Stopzetten
Eerder bleek dat onder meer Albanezen en Kosovaren naar Nederland kwamen om de vertrekpremie op te strijken, een relatief korte reis. Het gaat om mensen die weten dat ze geen kans maken op een verblijfsstatus, maar alleen uit zijn op de vertrekpremie. “Zodra we deze effecten zien zoals we bij Albanië zagen, zal ik ook niet aarzelen om het stop te zetten”, zei Dijkhoff.

Hij zei dat de lijst met veilige landen voortdurend wordt bijgewerkt, en zijn ministerie bekijkt nu of Oekraïne ook op deze lijst moet komen, net als eerder Kosovo, Albanië en Mongolië.

Asielverzoeken van migranten uit veilige landen worden voor het grootste deel afgewezen, en ook hebben zij vanaf 1 maart geen recht meer op opvang in Nederland, aldus de staatssecretaris.

Elite lokt opstand van kiezers uit

VK 14.01.2016 De zelfzuchtige bestuurlijke elite heeft haar morele gezag verspeeld. Dat maakt de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk extra moeilijk.

Waardoor komt het dat de huidige vluchtelingenstroom het welvarende Europa in een diepere crisis stort dan ooit, de lidstaten uit elkaar speelt, xenofobe partijen als kool doet groeien en zelfs ‘Schengen’ ter discussie komt te staan? Dat ook in Nederland de regering in dit dossier vrijwel elk gezag lijkt te ontberen? Het totale aantal asielzoekers is immers nog altijd geringer dan in de jaren negentig.

Wat die jaren negentig van de huidige periode onderscheidt, is echter het toenmalige optimisme. Daarvan is weinig meer over. Voor het eerst bestaat het algemene gevoel dat het met de eigen kinderen materieel slechter zal gaan. Het vormt al jarenlang de constante in elk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau: tweederde van de burgers wil meer bestaanszekerheid, maar verwacht het tegendeel. Die verwachte neergang maakt het moeilijker in te schikken voor nieuwkomers.

Anders dan de ‘flexibiliteit’ propagerende beleidselites hechten veel gewone burgers aan de verzorgingsstaat; de nu vanuit Den Haag opgelegde participatiemaatschappij op basis van de fictie van het zelfredzame individu vormt voor hen, die sterk van die verzorgingsstaat afhankelijk zijn, een bedreiging.

Het gaat straks slechter

Sfeerbeeld van het Drentse dorp Oranje, december 2014. © ANP

De politieke boodschap van boven, zoals die beneden wordt verstaan, kort samengevat: het gaat straks slechter met u, en dat is goed voor u. Die boodschap wordt daarbij steeds technocratisch-financieel beargumenteerd, zonder oog voor welke andere dimensie ook. Zoals Gabriël van den Brink 28 november in Vonk constateerde: ‘Het vermogen van politici om publiekelijk in te gaan op morele en sociale vragen, ontbreekt totaal.’

Daarbij komt de toegenomen individualisering, gepaard aan een bewust gepropageerde ieder-voor-zich-mentaliteit. Zij ligt ten grondslag aan de vermarkting van collectieve voorzieningen, een ‘sanering’ die door het minder hoogopgeleide, minder verdienende en minder weerbare deel van de kiezers als afbraak wordt ervaren; zie de huidige implosie van de thuiszorg.

Tegen die achtergrond kijken velen wantrouwend naar politici die komen verkondigen dat zij het vanwege de vele asielzoekers met minder moeten doen, temeer daar de prijs ervan niet in de villawijken, maar in de volkswijken wordt betaald – denk aan de oplopende wachtlijsten voor goedkope huurwoningen. Het chique Haagse Benoordenhout wist een azc buiten de poorten te houden, het eenvoudige Oranje wist dat met de autoritair afgedwongen noodopvang niet.

Niet los te zien van eigen aard

Velen zien zelfs het ministerschap slechts als opstapje naar het bedrijfsleven

Dat politici het morele gezag voor het overtuigend verdedigen van nare maatregelen ontberen en dus naar juridische bevoegdheden moeten grijpen, valt niet los te zien van hun eigen aard en gedrag. Zij werken, eveneens als gevolg van de dominante ieder-voor-zich-mentaliteit, steeds minder voor de publieke zaak en steeds meer voor de eigen carrière. Een leven lang je in dienst stellen van het openbaar bestuur is er niet meer bij. Velen zien zelfs het ministerschap slechts als opstapje naar het bedrijfsleven, om, zoals Hans Hoogervorst het in 2007 bestond te zeggen, ‘nu echt iets interessants te gaan doen’.

Die zelfzuchtige mentaliteit komt men inmiddels in de hele bestuurlijke bovenlaag vaker tegen, waarbij het bedrijfsleven de norm geworden is, inclusief de bijbehorende bonus- en beloningscultuur. Het onvermogen van de bankensector om te leren bleek nog dit voorjaar, toen het bestuur van het met geld van de modale burger geredde ABN Amro zichzelf, nu de markt weer in zicht was, een wonderbaarlijke salarisvermenigvuldiging toedacht, omdat in deze kring niet meer de nationale samenleving, maar de internationale geldelite de norm geworden is.

De met grootheidswaan en graaizucht gepaard gaande ontsporingen op het terrein van zorg, woningbouw en onderwijs heeft het aanzien van de hele elite inmiddels zodanig aangetast dat haar boodschap dat de tijden nu even iets minder zijn, niet meer wordt geslikt. Eens temeer zolang diezelfde elite – met een beroep op de ‘globalisering’ die haar eigen exorbitante inkomens zou rechtvaardigen – zichzelf bij het brengen van offers zorgvuldig buiten schot weet te houden.

Neoliberale ideologie

Europa is de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan de neoliberale ideologie van flexibilisering en privatisering

De oplossing zou deels van Europa kunnen komen, ware het niet dat Brussel om precies dezelfde reden te veel aan gezag heeft ingeboet om de bevolking van de noodzaak van impopulaire maatregelen te kunnen overtuigen. Ook Europa is de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan de neoliberale ideologie van flexibilisering en privatisering, waardoor de belangen van het grote bedrijfsleven het steevast wonnen van die van kleine burgers.

Het staat voor opstandige kiezers symbool voor afbraak van sociale voorzieningen en een politiek die vooral een welgestelde bovenlaag ten goede komt: zij die Europa het luidste propageren, zijn dezelfden die er het meeste van profiteren. Open grenzen betekent voor de directeur dat hij verwijzend naar Amerikaanse concurrentie zijn salariseisen nog verder kan opschroeven, voor de monteur dat hij vanwege Albanese concurrentie met minder genoegen nemen moet.

Pas als dit verandert, kan het politieke midden de populistische flanken de wind uit de zeilen nemen. Laat de bestuurlijke elite dat uit kortzichtig eigenbelang na, dan moet zij niet verbaasd zijn als eurosceptische partijen nog verder groeien, nationale regeringen genoopt worden zich steeds egoïstischer te gedragen en Europa zo onder druk van de vluchtelingencrisis uiteindelijk ontploft.

Nederland neemt eerste vluchtelingen over volgens herverdelingsplan EU

VK 14.01.2016 Met twee vliegtuigen komen vrijdag vijftig Eritrese vluchtelingen van Italië naar Nederland gevlogen. Het zijn de eerste vluchtelingen die door Nederland worden overgenomen volgens het herverdelingsplan van de EU. Dit meldt de NOS.

Met de Eritreeërs erbij geteld zijn er tot nu toe 300 vluchtelingen overgenomen

Haperende herverdeling

De Europese Unie besloot 160 duizend vluchtelingen in Griekenland en Italië over de rest van Europa te verspreiden. Daarvan is nog nauwelijks wat terechtgekomen. Lees hier drie verklaringen voor de haperende herverdeling (+).

De Europese lidstaten spraken in september af 120 duizend vluchtelingen over te nemen uit landen als Griekenland en Italië, waar de meeste vluchtelingen arriveren. Met het herverdelingsplan moeten deze lidstaten worden ontlast.

Het plan is niet onomstreden: Slowakije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië stemden tegen het plan, maar moeten wel vluchtelingen opnemen omdat een meerderheid van EU-lidstaten voor stemde. Slowakije en Hongarije leggen zich niet bij deze beslissing neer: zij stappen naar het Hof van Justitie om de regeling aan te klagen.

Met de Eritreeërs erbij geteld zijn er tot nu toe 300 vluchtelingen overgenomen. Het plan is ook onder vluchtelingen niet erg populair. Voor degenen die deelnemen aan het herverdelingsprogramma is er geen duidelijkheid in welk land ze eindigen. De meeste vluchtelingen willen asiel aanvragen in landen als Nederland, Duitsland of Denemarken en zij willen niet het risico lopen in een ander land terecht te komen.

De vluchtelingen die nu naar Nederland komen hebben een grote kans hier een verblijfsvergunning te krijgen. Nederlandse ambtenaren hebben de groep in Italië bezocht ter voorbereiding op hun komst.

http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/28268edd-bd19-425e-8f38-7c9123d0f90f?width=664&height=374

De eerste negentien vluchtelingen werden in oktober overgenomen van Italië door Zweden. © EPA

Van herverdeling van migranten over Europa komt weinig terecht

Elsevier 14.01.2016  De gemaakte afspraken van de Europese Unie over de migratiecrisis komen maar langzaam op gang. Tot nu toen zijn er van het totale aantal van 160.000 slechts 272 migranten verdeeld. Dat meldt NOS. De afspraak voor de herverdeling werd in september gemaakt.

Toppen

De afspraak werd tijdens een van de vele EU-toppen over migratie gemaakt. Het ging toen om een aantal van 120.000 migranten. Eerder die zomer waren regeringsleiders het er al over eens geworden om 40.000 migranten te spreiden over Europa. In totaal kwam het aantal daarna op 160.000. De migranten moesten vooral vanuit de zuidelijke landen Italië en Griekenland herverdeeld worden, om deze landen te ontlasten.

Het herverdelingsplan stuitte op veel weerstand, vooral vanuit de zogenoemde Visegrad-landen. Onder meer Slowakije en Hongarije gaven aan de opgelegde quota van asielzoekers niet te implementeren.

Van alle Europese lidstaten hebben tot dusver alleen België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje en Zweden migranten uit Italië of Griekenland overgenomen. Nederland beloofde in eerste instantie 100 migranten op te nemen. De eerste groep uit Italië komt vrijdag aan in Nederland. Die groep van 100 werd in november al verwacht.

Eerder op Elsevier.nl

EU en migratiecrisis: veel woorden, geen daden

Afspraken

Ook andere EU-afspraken over de migratiecrisis worden niet nagekomen: onder meer het bij elkaar scharrelen van financiële hulp en het creëren van ‘hotspots’ in Italië en Griekenland verloopt stroef.

De afspraak was om gezamenlijk 2,8 miljard euro bijeen te brengen om de migratiecrisis het hoofd te bieden. Daarvan is nu 2,3 miljard verzameld. Het geld is onder meer bedoeld voor een investeringsfonds voor Afrika en een noodfonds voor Syrië. Afrikaanse landen zouden in ruil voor ruim 1,8 miljard euro van de EU onder meer de mensensmokkel vanuit dat continent harder moeten aanpakken.

De creatie van hotspots was bedoeld om registratie en identificatie van migranten soepeler te laten verlopen. De afspraak was dat de elf hotspots in Griekenland en Italië eind november in werking moesten treden. Op dit moment zijn er slechts drie functioneel: in Griekenland is het identificatiecentrum op het eiland Lesbos actief en in Italië een centrum in Lampedusa en Trapani.

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; eu italie griekenland visegrad migratie migratiecrisis vluchtelingen asielzoekers

zie ook;

16-1-2016 Schäuble: extra heffing op benzine om migratiecrisis te betalen

16-1-2016 Schäubles eigen CDU veegt ‘migratietaks’ weer van tafel

15-1-2016 ‘Merkels migranten’ weer terug naar Beieren gestuurd

Aantal migranten stijgt naar 244 miljoen: dit zijn de cijfers

Elsevier 13.01.2016 Het aantal migranten en vluchtelingen wereldwijd blijft maar stijgen. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal mensen, die om allerlei redenen huis en haard verlaten, met 41 procent toegenomen.

In 2015 waren er in totaal 244 miljoen migranten, schrijven de Verenigde Naties (VN).

Land van herkomst

Volgens de organisatie zijn daaronder 20 miljoen vluchtelingen, die vanwege een conflict of oorlogssituatie vertrokken naar een andere plek. De meesten zijn afkomstig uit Syrië, Afghanistan en Somalië.

Veel mensen uit bijvoorbeeld Syrië, waar al meer dan vier jaar een bloedige oorlog woedt, vertrekken veelal naar buurlanden als Libanon, Jordanië en Turkije. Daar komen zijn terecht in vaak overvolle vluchtelingenkampen. Heel wat Syriërs besluiten daarom om af te reizen naar Europa

‘In de cijfers zijn de 40 miljoen mensen die in het land van herkomst blijven, niet meegerekend,’ zegt plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN, Jan Eliasson. Het gaat hier om de categorie internally displaced persons.

Hulp

Eenderde van deze mensen leeft in Europa. Het continent telt op dit moment 76 miljoen mensen die elders zijn geboren. Van deze groep wonen er inmiddels 12 miljoen in Duitsland, en 9 miljoen in het Verenigd Koninkrijk.

In Amerika zijn 47 miljoen inwoners van buitenlandse afkomst. Rusland heeft er 12 miljoen, en Saudi-Arabië 10 miljoen, aldus de VN. Vluchtelingenorganisatie UNHCR trekt dit jaar 7,1 miljard euro uit voor hulp. ‘Het is een van de meest uitdagende problemen waar we momenteel voor staan,’ zegt Eliasson.

Lees meer over migratie…

Macedonië krijgt Hongaarse hulp bij grensbescherming

Griekenland

Intussen blijft de stroom migranten en vluchtelingen, die vanuit Turkije naar Griekenland trekken, aanhouden. De weersomstandigheden hebben wel enig effect op het aantal migranten dat de oversteek waagt, maar de influx blijft onverminderd groot.

In december telden de autoriteiten in Athene nog altijd 108.742 mensen die het land binnenkwamen. In november, toen het qua weer wat rustiger was, lag het aantal vreemdelingen nog op151.000. De Griekse kustwacht denkt dat de stroom in het voorjaar weer aanzwelt.

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Tags; verenigde naties migranten migratie griekenland

zie ook;

17-1-2016 ‘Duitse politici zwegen bewust over Noord-Afrikaanse bendes’

15-1-2016 Verdwenen aanrandingen Almere ook in doofpot van politie?

15-1-2016 Activisten op Lesbos opgepakt wegens mensensmokkel

Wereld telde 244 miljoen migranten in 2015 

NU 13.01.2016 De wereld telde vorig jaar 244 miljoen migranten. In vergelijking met 2000 is dat een stijging van 41 procent, zo blijkt woensdag uit cijfers van de Verenigde Naties.

De VN telden vorig jaar 20 miljoen vluchtelingen die vanwege een conflict elders hun heil zochten. De meesten kwamen uit Syrië, Afghanistan en Somalië.

Europa telt momenteel 76 miljoen mensen die elders zijn geboren. Van die groep wonen er 12 miljoen in Duitsland en 9 miljoen in Groot-Brittannië. De Verenigde Staten tellen 47 miljoen inwoners die van elders komen. Rusland herbergt 12 miljoen en Saudi-Arabië 10 miljoen mensen die uit een ander land komen.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR trekt dit jaar 7,1 miljard euro uit voor hulp.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Duitse marine redde al 10.000 vluchtelingen uit Middellandse Zee  

In drie weken honderdduizend vluchtelingen naar Kroatië 

Recordaantal asielaanvragen in 2015

NU 08.01.2016 In 2015 zijn een recordaantal asielaanvragen gedaan. Met 59.100 asielaanvragen is het record uit 1994, dat stond op een asielstroom van 52.575, verbroken.

Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Veiligheid van Justitie vrijdag bekend maakte.

Sinds er migratiestatistieken worden bijgehouden, is de instroom nog nooit zo hoog geweest, schrijft het ministerie.

Driekwart van de asielzoekers bereikte Nederland in de tweede helft van het jaar. Van het totale aantal asielzoekers zijn in 2015 1940 nareizigers geteld. Vorig jaar was de asielstroom 29.890.

In de laatste maanden van 2015 moesten er extra medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) worden ingezet om de registratieachterstand van asielzoekers weg te werken.

Lees meer over: Asiel Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Timmermans heeft meer zorgen om vervreemde allochtoon dan vluchteling 

‘Geen tijd te verliezen’ bij Europese aanpak vluchtelingencrisis  

‘Vluchtelingen dreigen nieuwe onderklasse te worden in Nederland’ 

Met 59.100 asielaanvragen was 2015 officieel een recordjaar

Trouw 08.01.2016 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft alle asielaanvragen van het afgelopen jaar bij elkaar opgeteld en komt uit op 59.100 verzoeken. Dat is het hoogste aantal aanvragen sinds Nederland migratiestatistieken bijhoudt, zo meldt de dienst. In het vorige recordjaar, 1994, klopten 52.575 asielzoekers aan.

Het afgelopen jaar is het aantal aanvragen bijna verdubbeld ten opzichte van 2014, toen de teller aan het eind van het jaar bij 29.890 verzoeken stopte. Vergeleken met 2013 gaat het om een ruime verdriedubbeling. Toen kwam het aantal aanvragen uit op 17.189.

Het totaalcijfer over 2015 ligt in lijn met de 58.000 asielaanvragen waar staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, veiligheid en justitie) de afgelopen maanden rekening mee hield. Het gaat om aanvragen van asielzoekers die zich het afgelopen jaar in Nederland hebben gemeld, om nieuwe aanvragen bij een afwijzing en verzoeken van familieleden van asielzoekers die herenigd willen worden.

Gezinshereniging
Opvallend is de stijging van het aantal aanvragen in het kader van gezinshereniging. In 2014 ging het om enkele duizenden mensen die met familieleden in Nederland wilden worden herenigd; afgelopen jaar dienden 14.070 mensen een aanvraag in. Verwacht wordt dat dit cijfer de komende jaren verder zal toenemen, gezien de stijging van het aantal asielaanvragen in Nederland.

Grilligheid
Ook bijzonder is dat driekwart van de aanvragen in de tweede helft van het jaar binnenkwam. “Dit benadrukt de grilligheid van de instroom”, aldus de IND. In totaal klopten 43.090 asielzoekers hier afgelopen jaar voor het eerst aan ten opzichte van 23.970 het jaar ervoor. Verder deden 1940 asielzoekers een nieuwe poging om Nederlandse verblijfspapieren te krijgen. Dat zijn er minder dan in 2014, toen er 2154 herhaalde aanvragen binnenkwamen.

Er zijn nog geen jaarcijfers bekend over de herkomstlanden van de asielaanvragers. De eerste elf maanden van het jaar kwamen verreweg de meeste verzoeken van Syriërs (26.171), gevolgd door Eritreëers (8054), staatloze burgers (4593), Irakezen (3000) en Afghanen (2308).

Dit jaar verwacht Dijkhoff eveneens 58.000 asielaanvragen. Daar zullen verzoeken om gezinshereniging naar verwachting weer een groot onderdeel van uitmaken. Vluchtelingen kunnen die pas indienen als hun eigen asielaanvraag is goedgekeurd. Door de grote druk op de IND loopt de verwerkingstijd van aanvragen op. Daardoor kunnen veel vluchtelingen die afgelopen jaar zijn aangekomen pas dit jaar een verzoek voor gezinshereniging indienen.

Voorlopig geen nieuwe noodopvang voor vluchtelingen in Den Haag, zegt wethouder Wijsmuller

RTVWEST 06.01.2016 Den Haag krijgt voorlopig geen nieuwe locatie voor de noodopvang van vluchtelingen. Dat zei wethouder Joris Wijsmuller (Wonen) woensdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Hij reageert hiermee op de oproep van de PvdA in Den Haag om een nieuwe noodopvang te openen.

‘Den Haag gaat de ingezette koers niet wijzigen. We gaan ons vooral richten op de opvang van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning, red.), want dat is belangrijk voor de lange termijn’, zei Wijsmuller.
De wethouder toonde zich geïrriteerd over de oproep van de PvdA. Wijsmuller: ‘De PvdA probeert een politiek puntje te maken met dit gevoelige onderwerp. We hebben in september een discussie gehad over de ingezette lijn van het college en voor deze koers hebben we brede steun gekregen. Dat moeten we niet gaan wijzigen. Helderheid richting de stad is juist op dit onderwerp belangrijk.’

Niet in kazerne
Ook de suggestie om vluchtelingen op te vangen in de voormalige Julianakazerne aan de Thérèse Swartzestraat werd door de wethouder terzijde geschoven. ‘We hebben de kazerne niet nodig voor opvang want er zijn genoeg andere opties in de stad,’ zei hij.

LEES OOK: Nieuwe ‘Marktplaats’ moet vluchtelingen Bezuidenhout Den Haag aan spullen helpen
Wel gaf Wijsmuller aan dat het stadsbestuur welwillend staat tegenover noodopvang als er een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt. ‘Er ligt echter momenteel géén aanvraag voor nieuwe noodopvang in Den Haag van het COA’, benadrukte de wethouder.

Medemenselijkheid tonen
PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster riep Den Haag tijdens de vergadering op om zijn medemenselijkheid te tonen, omdat de behoefte aan noodopvang groot is. De partij wil dat de stad aan zeker 600 asielzoekers noodopvang biedt. Dit aantal komt bovenop de 2.100 statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – die Den Haag in 2016 gaat opvangen.
De VVD reageerde tijdens de commissievergadering ontstemd op de woorden van haar coalitiepartij. VVD-raadslid Ingrid Michon noemde de oproep van de PvdA ‘ronduit schandalig’. Volgens haar komt de PvdA hiermee de collegeafspraken over het opvangen van vluchtelingen niet na. Het Haagse college richt zich liever op het opvangen van statushouders.

CDA: Verbaasd
Coalitiepartner CDA is vooral verbaasd over de oproep van haar coalitiepartij. De partij vraagt zich af wat Hagenaars ervan vinden als de gemeente Den Haag ineens ruimere opvang gaat bieden. ‘Heldere communicatie is belangrijk,’ zei CDA-raadslid Michel Rogier.

LEES OOK: Vluchtelingen krijgen schaatsles in De Uithof in Den Haag
Het voormalige pand van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was afgelopen jaar aangewezen als noodopvangplek voor 600 vluchtelingen. In dit gebouw komen dit jaar tijdelijke woningen voor statushouders en studenten.

Voor 1 februari duidelijkheid
Wanneer de eerste statushouders hier arriveren is nog niet duidelijk, maar ‘we houden de druk erop’, aldus Wijsmuller. Hij geeft ook aan dat voor 1 februari duidelijk moet zijn wanneer het pand open kan voor statushouders.
Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen

Meer over dit onderwerp: Asielzoekers Vluchtelingen Den Haag PvdA Wijsmullerazc Opvang

Voorlopig geen nieuwe locatie voor noodopvang vluchtelingen

Den HaagFM 06.01.2016 Er komen voorlopig geen nieuwe locaties voor de noodopvang van vluchtelingen in onze stad. Dat zei wethouder Joris Wijsmuller woensdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Hij reageert hiermee op de oproep van de PvdA om een nieuwe noodopvang te openen.

“Den Haag gaat de ingezette koers niet wijzigen. We gaan ons vooral richten op de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, want dat is belangrijk voor de lange termijn”, zei Wijsmuller.

Ook de suggestie om vluchtelingen op te vangen in de voormalige Julianakazerne aan de Thérèse Swartzestraat werd door de wethouder terzijde geschoven. “We hebben de kazerne niet nodig voor opvang. Er zijn genoeg andere opties in de stad.” …lees meer

PvdA in Den Haag wil meer vluchtelingen opvangen

RTVWEST 06.01.2016 Den Haag moet een nieuwe locatie openen voor de noodopvang van vluchtelingen. Volgens de PvdA in Den Haag is de stad in staat om, behalve de 2.100 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, aan zeker 600 asielzoekers noodopvang te bieden.

De partij gaat hiermee in tegen het Haagse college. Dat wil zich liever richten op het opvangen van mensen met een verblijfsvergunning, de zogeheten statushouders. Maar volgens collegepartij PvdA moet Den Haag zijn medemenselijkheid tonen omdat de behoefte aan noodopvang groot is.

BEKIJK OOK: Ruime steun in politiek voor opvang vluchtelingen in Den Haag

‘Het Rijk heeft grote moeite om noodopvangplekken te realiseren’, zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. ‘Wij vinden dat Den Haag als stad van Vrede en Recht hier een bijdrage aan moet leveren en opvang moet aanbieden.’

Nog geen locatie
Het college heeft vooralsnog geen noodopvanglocatie in de planning zitten. Wel wil het college het komende jaar 2.100 statushouders opvangen. Dat zijn er 700 meer dan de stad verplicht is. Daarnaast was het voormalige pand van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de afgelopen weken aangewezen als noodopvangplek voor 600 vluchtelingen. In dit gebouw komen tijdelijke woningen voor statushouders en studenten.

De noodopvang bij SZW is volgens Balster een succes geweest. De protesten van vluchtelingen omdat ze de voorzieningen in het ministerie onvoldoende vonden en de protesten van buurtbewoners daartegen, noemt Balster een valse start. ‘Daarvan hebben we kunnen leren. Na deze incidenten is er een enorme kracht vrijgekomen van bewoners, vrijwilligers, scholen en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan goede opvang.’

Julianakazerne
Balster heeft nog geen specifieke plekken op het oog waar noodopvang moet komen. ‘Het moet in wijken waar de veerkracht en het draagvlak onder de bewoners groot is. De voormalige Julianakazerne aan de Thérèse Swartzestraat zou een goede mogelijkheid zijn.’
Woensdag praat de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen in Den Haag.

LEES OOK: Den Haag vangt minderjarige vluchtelingen op aan Monsterseweg en Ad van Emmenesstraat

Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen

Meer over dit onderwerp: Vluchtelingen Asielzoekers Statushouders Den HaagPvdA Martijn Balster

PvdA wil meer noodopvang voor vluchtelingen in Den Haag

Den HaagFM 06.01.2016 Den Haag moet een nieuwe locatie openen voor de noodopvang van vluchtelingen. Volgens de PvdA is de stad in staat om, behalve de 2.100 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, aan zeker 600 asielzoekers noodopvang te bieden.

De partij gaat hiermee in tegen het beleid van het stadsbestuur dat zich richt op het opvangen van mensen met een verblijfsvergunning. De noodopvang in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken was volgens Balster “een succes”. De protesten van vluchtelingen omdat ze de voorzieningen in het ministerie onvoldoende vonden en de protesten van buurtbewoners daartegen, noemt Balster een valse start. “Daarvan hebben we kunnen leren. Na deze incidenten is er een enorme kracht vrijgekomen van bewoners, vrijwilligers, scholen en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan goede opvang.”

Balster heeft nog geen specifieke plekken op het oog waar noodopvang moet komen. “Het moet in wijken waar de veerkracht en het draagvlak onder de bewoners groot is. De voormalige Julianakazerne aan de Thérèse Swartzestraat zou een goede mogelijkheid zijn.” Woensdag praat de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen in Den Haag. …lees meer

Den Haag vangt minderjarige vluchtelingen op aan Monsterseweg en Ad van Emmenesstraat

RTVWEST 05.01.2016  Op twee locaties in Den Haag gaat het stadsbestuur 84 alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning opvangen. De jongeren tussen de 15 en 18 jaar komen tijdelijk te wonen op de Ad van Emmenesstraat en aan de Monsterseweg.

Op de Ad van Emmenesstraat krijgen maximaal 44 jongeren een plek in twaalf woningen. Het is de bedoeling dat ze vrijdag 15 januari aankomen. Na uiterlijk een half jaar worden ze verspreid over kleine opvanglocaties in de stad. Zorginstelling Jeugdformaat zal de jongeren dagelijks begeleiden. Ook is er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

LEES OOK: Den Haag moet volgend jaar 2100 statushouders opvangen

Aan de Monsterseweg 83 komen op 1 februari nog eens veertig jongeren te wonen voor maximaal een jaar. Zorginstelling Parnassia begeleidt deze jonge vluchtelingen. Ook zij zullen uiteindelijk doorstromen naar kleinschalige opvangplekken in de stad. Parnassia vangt op dit moment al een groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de Kiwistraat op.

Bewonersbijeenkomst
Maandag 11 januari praat wethouder Joris Wijsmuller (HSP) direct omwonenden bij tijdens een bewonersbijeenkomst.
Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen

Meer over dit onderwerp: Vluchtelingen Asielzoekers Den Haag MonstersewegOpvang Ad van Emmenesstraat

Nieuwe opvanglocaties minderjarige vluchtelingen aan Monsterseweg en Ad van Emmenesstraat

Den HaagFM 06.01.2016 Er komen twee nieuwe locaties bij waar alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning zullen worden opvangen.

De in totaal 84 jongeren van vijftien tot en met achttien jaar komen tijdelijk te wonen in twee straten in stadsdeel Loosduinen. Op de Ad van Emmenesstraat krijgen maximaal 44 jongeren een plek in twaalf woningen. Het is de bedoeling dat de eersten volgende week vrijdag arriveren. Aan de Monsterseweg komen op 1 februari nog eens veertig jongeren te wonen.

De zorginstellingen Jeugdformaat en Parnassia begeleiden de vluchtelingen. Na verloop van tijd zullen zij doorstromen naar kleinschalige opvangplekken in de stad. Maandag praat wethouder Joris Wijsmuller de omwonenden bij tijdens een bewonersbijeenkomst. …lees meer

Commissaris van de Koning Zuid-Holland: elke gemeente moet vluchtelingen opvangen

RTVWEST 06.01.2016 Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit wil dat alle gemeenten in de provincie meedoen aan de opvang van vluchtelingen. ‘In sommige gemeenten kan alleen kleinschaliger opvang geregeld worden, maar ik verwacht echt van elke gemeente in deze provincie dat een bijdrage wordt geleverd.’

Smit geeft in zijn nieuwjaarstoespraak toe dat dit geen gemakkelijke opgave is. Goed luisteren en overtuigen zijn volgens hem van groot belang. Toch vindt hij dat iedere vluchteling moet worden opgevangen, al pleit hij wel voor Europese maatregelen om de migrantenstroom terug te dringen naar ‘behapbare grootte’.

BEKIJK OOK: Voorlopig geen nieuwe noodopvang voor vluchtelingen in Den Haag, zegt wethouder Wijsmuller

Volgens de CDA’er vraagt ‘deze tijd vol spanningen om wijsheid, kalmte en moedige leiders’. Hij wil niet dat we ons ‘terugtrekken op ons eigen terrein’ en ‘denken dat we dan veilig zijn’. Het is volgens hem beter om ‘de samenhang te versterken’ en ‘krachtige besluiten te nemen tegen de bedreigingen van dit moment’.

Zeggen wat het volk wil horen
Smit wil wegblijven van populisme. ‘Leiderschap is het hebben van een goed en overtuigend verhaal en het vermogen om mensen mee te nemen op onbekende wegen’, betoogt de commissaris, en niet ‘zeggen wat het volk wil horen’.

LEES OOK: Laatste vijftien vluchtelingen vertrokken uit voormalig pand ministerie SZW in Den Haag

In zijn nieuwjaarstoespraak stipte Smit daarnaast de zorgtaak van de gemeenten aan. Het beloofde maatwerk in de zorg staat volgens hem nog in de kinderschoenen. Hij verwacht dat gemeenten het komend jaar nog aardig druk zullen zijn met het goed regelen van hun extra zorgtaken.

Meer over dit onderwerp:

Commissaris Koning Smit Vluchtelingen Opvang

Commissaris van de Koning: “Plaats voorvluchteling in elke gemeente”

Den HaagFM 06.01.2016  De Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning Jaap Smit wil dat alle gemeenten in de provincie meedoen aan de opvang van vluchtelingen. Dat zei hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het provinciehuis.

Smit sprak zijn respect uit voor gemeenten als Den Haag die al zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen een plek te geven. “In sommige gemeenten kan alleen kleinschaliger opvang geregeld worden, maar ik verwacht echt van elke gemeente in deze provincie dat een bijdrage wordt geleverd.” Smit maakte daarbij wel een kanttekening. “Op Europees niveau moeten maatregelen genomen worden om de instroom terug te brengen naar behapbare grootte. Alleen dan wordt het in Europa en dus ook in ons land gemakkelijker om tot breed gedragen besluiten te komen.”

De PVV in de Provinciale Staten zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de nieuwjaarstoespraak. “De toespraak had helaas maar drie onderwerpen, te weten: vluchtelingen, vluchtelingen en nog eens vluchtelingen. Stuitend”, zegt fractievoorzitter Henk de Vree. “Mensen die gelukszoekers niet met open armen ontvangen worden neergezet als domme, angstige en vooral niet goed geïnformeerde mensen. Predikant Smit kan beter in de kerk weer belerende teksten verspreiden maar in de provincie Zuid-Holland zitten we daar niet op te wachten.”  …lees meer

ChristenUnie wil gemeenten verplichten asielzoekers op te nemen 

NU 06.01.2016 Als het aan de ChristenUnie ligt mogen gemeenten niet meer weigeren om asielzoekers die ons land binnenkomen op te vangen.

“Gemeenten mogen niet hun verantwoordelijkheid afschuiven op andere gemeenten”, stelt ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind tegen NU.nl.

Hij wil een verdeelsleutel instellen waarbij gemeenten vanaf ongeveer honderd inwoners naar rato van het aantal inwoners asielzoekers moeten opvangen.

“Ik hoor nu van wethouders dat ze zich verplicht voelen asielzoekers op te vangen, omdat buurtgemeenten opvang weigeren. Dat is niet eerlijk”, stelt hij.

Afgelopen maanden zorgde de opvang van asielzoekers regelmatig voor oververhitte raadsvergaderingen, die niet zelden uit de hand liepen door boze buurtbewoners die fel tegenstander waren van de opvang van asielzoekers.

Boosheid

Voordewind is niet bang dat die boosheid alleen maar groeit als gemeenten door het Rijk verplicht worden asielzoekers op te nemen.

“Doordat de asielzoekers over het hele land worden verspreid zal het gaan om kleinschalige opvang. De boosheid richtte zich op de grote groepen die kleine gemeenten moesten opnemen”, aldus Voordewind.

“De verwachting is dat er net als in 2015 dit jaar minimaal weer 58.000 asielzoekers naar ons land komen. We kunnen het ons niet veroorloven langer achterover te leunen”.

Volgens Voordewind is een bijkomend voordeel van de verdeelsleutel voor asielzoekers dat vluchtelingen die mogen blijven (statushouders) op een vergelijkbare manier worden verdeeld over de gemeenten.

“Als de vluchtelingen toch al in die gemeenten aanwezig zijn zullen zij ook sneller integreren als ze daar mogen blijven zodra ze een status hebben”, aldus Voordewind. “De begeleiding kan dan ook beter worden georganiseerd.”

Stevige nationale aanpak

Afgelopen weekend riep de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ook al op tot een “stevige nationale aanpak” om in elke gemeente asielzoekers op te vangen.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman diende eerder al een motie in om opvang kleinschaliger in gemeenten te regelen en deze werd ook door de Tweede Kamer aangenomen. “Het zou inderdaad goed zijn als elke gemeente asielzoekers op gaat vangen”, stelt ze.

Volgens haar weigert verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) echter deze motie uit te voeren. “Nu zet het kabinet vooral in op het snel opzetten van grote azc’s. Dat leidt tot weerstand”, aldus Voortman.

“Als het kabinet nu eindelijk eens onze motie uit gaat voeren en prioriteit gaat geven aan kleinschalige opvang, en gemeentes daarbij ruimte geeft hoe ze dit willen vormgeven, denk ik dat alle gemeentes mensen zullen kunnen opvangen.”

Buiten spel

PvdA, D66 en CDA zien niets in een verplichting voor gemeenten. “Het is niet de oplossing om de lokale democratie volledig buiten spel te zetten door gemeenten tot opvang te verplichten”, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Als er iets funest is voor het draagvlak is het dat wel.”

Volgens Sjoerdsma zou het wel goed zijn als Dijkhoff met de gemeenten tot afspraken komt over een eerlijke verdeling van de asielzoekers in kleinschalige opvang.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Wij zijn waar nodig en mogelijk voor kleinschalige opvang en zo veel mogelijk spreiden over het land en gemeenten. We willen het echter niet verplichten. Ik ben juist bang dat daarmee draagvlak wordt ondermijnd.”

Ook CDA-Kamerlid Mona Keijzer loopt niet warm voor een verplichting voor gemeenten. “Draagkracht en draagvlak zijn voorwaarden om te komen tot opvang. In welke gemeente dan ook. Bovendien moet rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden in gemeenten”, stelt ze.

In november bereikte het kabinet al een hoofdlijnenakkoord met de VNG (gemeenten) en het IPO (provincies) over het realiseren van 2.500 noodopvangplekken per provincie. De leden hebben hier echter nog niet mee ingestemd.

De VNG laat aan NU.nl weten dat wat Voordewind wil feitelijk op regionaal niveau al gebeurd. “Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de noodopvang en asielzoekerscentra. Als niemand wil opvangen kan dat vanuit daar alsnog worden opgelegd”, aldus een woordvoerder.

Lees meer over: Asielzoekers Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Van der Laan wil dat alle gemeenten vluchtelingen opvangen

Samsom denkt dat Nederland 200.000 vluchtelingen kan opvangen

PvdA wil noodopvang in kazerne Den Haag

AD 06.01.2016 De Haagse PvdA zet de lokale vluchtelingendiscussie flink op scherp. Nog geen week na de beëindiging van de opvang in Bezuidenhout vraagt de coalitiepartij vandaag in een debat om nieuwe noodopvanglocaties.

De lege Julianakazerne in het chique Benoordenhout, het VVD-heartland, is hiervoor een ‘prima optie’, zegt PvdA-fractieleider Martijn Balster. ,,Er staan hier genoeg kantoren en rijksgebouwen leeg. En de behoefte aan noodopvang neemt toe, de instroom gaat maar door.” Den Haag zou wederom ongeveer 600 asielzoekers moeten opnemen, volgens de PvdA.

Noodopvang ligt politiek gevoelig in de coalitie. De duur van de opvang in het oude ministerie van Sociale Zaken was – onder meer onder druk van de VVD – beperkt tot 1 januari. In de gemeenteraad gloort een meerderheid voor ruimhartige asielopvang. Vandaag debatteert de raad over het vluchtelingendossier.

PvdA-fractieleider Balster noemt het een ‘kwestie van medemenselijkheid’ dat Den Haag – ‘stad van Vrede en Recht’ – nu opnieuw noodopvang biedt.

Het Haagse stadsbestuur richt zich vooral op de huisvesting van vluchtelingen mèt verblijfsvergunning. Komend jaar moet er voor 2100 statushouders woonruimte gevonden worden.

Lees ook;

Dralen met opvang asielzoekers loont

Trouw 06.01.2016 Even afwachten blijkt voor gemeenten een profijtelijke strategie als het gaat om huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dit is de belangrijkste oorzaak waardoor de doorstroom vanuit asielzoekerscentra stagneert, zegt Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De tweede oorzaak is de grote druk op de woningmarkt.

Dat sommige gemeenten dralen, heeft ook te maken met de sociale huurmarkt 

Elke gemeente moet een vastgesteld aantal statushouders aan een woning helpen, zo is met de Rijksoverheid en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers afgesproken. Het aantal wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, maar er is geen sanctie op het niet nakomen van de afspraak.

“Iedereen moet er uiteindelijk aan voldoen, je kunt niet de taakstelling beïnvloeden, maar wel het tempo bepalen”, aldus Wienen. Veel gemeenten houden daarom graag nog even de hand op de knip. “Wie aan de taakstelling voldoet, is er geld aan kwijt. Ik weet van gemeenten die niet zo hard van stapel lopen, omdat de komst van asielzoekers financiële lasten met zich meebrengt.”

Doorstroom
Dat verklaart mogelijk de verschillen die het Platform Opnieuw Thuis gisteren bekendmaakte. Waar gemeenten als Haarlem, Nijmegen, Utrecht en Zwolle vorig jaar ruimschoots de hen toegewezen statushouders onderdak wisten te bieden, kampen steden als Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Leeuwarden met standen. “Als Amsterdam aan de afspraken zou voldoen, zou de doorstroom zo verbeteren dat we het asielzoekerscentrum in Katwijk zouden kunnen sluiten”, stelt Wienen.

De VNG denkt na over een ander systeem, zegt de commissievoorzitter, want “dit is een perverse prikkel”. Een alternatief is echter niet zomaar voorhanden. “Het moet wel een goed systeem zijn.”

Huurmarkt
Dat sommige gemeenten dralen, heeft ook te maken met de sociale huurmarkt, zegt Wienen. “Een woning voor een asielzoeker gaat af van het aanbod. Er zijn gemeenten, vooral aan de randen van het land, met weinig wachttijd voor een sociale huurwoning. Maar in de meeste gemeenten, met name in de Randstad, is de huurmarkt gespannen.”

Rijksbouwmeester Floris Alkemade hekelt klachten uit de vakwereld over de ‘vele regels’ bij transformatie. In een interview met Trouw zegt hij dat verbeeldingskracht nodig is om de vijftig miljoen vierkante meter aan lege kantoren, fabrieken, scholen en garages te verbouwen tot goedkope flexibele woningen. “Door een andere manier van wonen ontstaat weer een nieuwe ontwikkeling voor grotere groepen.”

Verwant nieuws;

In Nederland dreigt nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan

VK 05.01.2016 Onderzoekers waarschuwen voor werkloosheid en misdaad. Er dreigt een nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan in de Nederlandse samenleving, waarbij werkloosheid en criminaliteit een grote rol spelen.

Studie: sta asielzoekers veel sneller toe te gaan werken

Een snelle integratie van asielzoekers voorkomt niet alleen langdurige werkloosheid en criminaliteit, zij stimuleert juist ook terugkeer naar het land van herkomst. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek naar de integratie van de vorige grote groep asielmigranten. Lees hier de drie belangrijkste bevindingen.

Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Ze doen dit op basis van een studie naar de integratie van 33 duizend asielmigranten die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Een groot deel daarvan is langdurig werkloos. De onderzoekers vinden dat de overheid veel meer moet doen om de huidige asielmigranten sneller aan werk te helpen zodat kan worden voorkomen dat ook zij massaal en langdurig in de bijstand blijven.

© anp

Reactie minister Asscher:

‘Een waardevol onderzoek, waarbij de essentie door het kabinet nu wordt toegepast op de huidige groep vluchtelingen. Werk staat voorop voor mensen die mogen blijven en daarom gaan we eerder de arbeidskansen screenen en stimuleren we het aanleren van de taal. Blijven moeten gelijk staan aan meedoen.’

De integratie van asielmigranten verloopt veel langzamer en stroever dan die van arbeidsmigranten, blijkt uit de omvangrijke studie. De lange wachttijd op een status en een woning, plus de ‘verloren tijd’ in de opvangcentra, zetten deze groep op grote achterstand en vergroten de kans op langdurige werkloosheid. Ook is de criminaliteit onder deze groep hoger dan gemiddeld.

Vijf jaar na hun aankomst in Nederland had een kwart van de asielzoekers uit het onderzoek een betaalde baan van meer dan 30 uur. Na vijftien jaar was dat nog maar 35 procent. Bij de arbeidsmigranten is dat 65 en 50 procent. Asielmigranten met weinig opleiding, zoals die uit Somalië, vinden het moeilijkst werk. Hoger opgeleiden, zoals de vluchtelingen uit Joegoslavië, doen het op de arbeidsmarkt het best.

Criminaliteit

Vluchteling in AZC Eindhoven die zijn beroep uitoefent in ruil voor andere diensten. © Cigdem Yuksel

De criminaliteit onder de groep asielmigranten uit de jaren tachtig en negentig blijkt drie keer hoger dan onder autochtonen, en ook hoger dan die onder arbeidsmigranten. Onderzoeker Roel Jennissen van het WODC noemt dat ‘een erg groot verschil’. Het gaat vooral om vermogensdelicten zoals diefstal door alleenstaande, jonge, werkloze mannen. Dat een ruime minderheid van de huidige asielmigranten bedstaat uit alleenstaande mannen, is een reden te meer voor snelle integratie, vinden de onderzoekers.

Zij vinden dat al tijdens de asielprocedure moet worden begonnen met intensieve taalles en voorbereiding op de arbeidsmarkt, omdat daar nu veel kostbare tijd verloren gaat. De regels hiervoor zouden moeten worden verruimd. Bij de intake kunnen opleidingsniveau, beroep en werkervaring worden geïnventariseerd. Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, zou hij aan het werk geholpen moeten worden. Nu is dat vaak het sluitstuk van integratie in veel gemeenten. Voor deze groep moet een specifiek beleid komen, met een grote rol voor gemeenten.

‘In het asieldebat gaat de aandacht nu vooral uit naar de opvang, maar om problemen in de toekomst te voorkomen, zijn integratiemaatregelen voor diegenen die een verblijfsvergunning krijgen net zo urgent. Zeker omdat er voorlopig geen einde lijkt te komen aan de vluchtelingenstroom en een groot deel een verblijfsvergunning krijgt’, zegt hoogleraar Engbersen.

Wonder

Asielzoekers nemen deel aan een Hollandse Koek-en-Zopie schaatsmiddag in De Uithof. © anp

Migratiehistoricus Leo Lucassen van het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Leiden vindt de onderzoekers te somber. ‘Gezien hun slechte uitgangspositie kun je ook zeggen dat het een wonder is dat eenderde van de asielmigranten erin is geslaagd betaald werk te vinden. Bovendien laten de onderzoekers na te vertellen dat veel kinderen van asielmigranten uit de jaren negentig het goed doen in het onderwijs, dus waarschijnlijk beter zullen integreren dan hun ouders.’

Acht asieltaboes doorbroken

Trouw 05.01.2016 Vluchtelingen die niet langer voorrang krijgen bij een sociale huurwoning en jaren moeten wachten op hereniging met hun gezin. Wat een jaar geleden nog ondenkbaar was, is onder druk van de grote vluchtelingeninstroom veranderd in regeringsbeleid.

Het kabinet is nu officieel van mening dat asielaanvragen in principe niet meer op Europese bodem ingediend moeten worden

Uitgerekend in het jaar met een recordaantal asielaanvragen wist het kabinet zonder al te veel gedoe het ene na het andere asieltaboe te slechten. En dat met de VVD en PvdA aan de knoppen, de twee regeringspartijen die er prat op gaan totaal anders te denken over asiel, migratie en integratie. Na de principiële, maar in aantallen kleine kwestie rondom de bed-bad-brood-opvang voor illegalen in het voorjaar, hing er geen politieke crisissfeer meer rondom asielzaken. Integendeel: VVD en PvdA sloten menig akkoord over de opvang en huisvesting van vluchtelingen.

Ogenschijnlijk willen de twee regeringspartijen komend jaar, waarin opnieuw 58.000 asielaanvragen worden verwacht, een ander pad bewandelen. Stelde PvdA-leider Diederik Samsom vorige week dat Nederland de komende jaren 200.000 asielzoekers kan opvangen, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil het aantal asielaanvragen ‘richting de nul’. Die uiteenlopende opvattingen lijken nieuwe compromissen te bemoeilijken, maar schijn kan bedriegen: de twee partijen hebben afgelopen jaar laten zien dat ze over menig onaantastbaar geacht onderwerp afspraken kunnen maken.

1. Geen asiel meer in Europa
Wie op de vlucht is voor oorlog of te vrezen heeft voor vervolging, kan asiel aanvragen in Europa. Kwestie van medemenselijkheid, luidt de aloude gedachte. VVD-Kamerlid Malik Azmani ging daar in maart met gestrekt been tegenin met zijn voorstel de Europese grenzen te sluiten voor asielzoekers. ‘Volstrekt onaanvaardbaar’, oordeelde PvdA-leider Samsom.

Maar toen het aantal asielzoekers vanaf de zomer bleef groeien en het kabinet in het gealarmeerde Europa een standpunt in moest nemen, kwam het plan haast een-op-een in de brief aan Brussel terecht. Het kabinet is nu officieel van mening dat asielaanvragen in principe niet meer op Europese bodem ingediend moeten worden, maar dat landen in de buurt van oorlogsgebieden vluchtelingen moeten opvangen. EU-landen kunnen vluchtelingen uitnodigen naar hun land, maar alleen als landen in de regio het niet meer aankunnen. Het kabinet spreekt van een ‘overdrukventiel’.

Binnen de VVD klopte men zich op de borst: Azmani’s plan is overgenomen. Dat zien ze buiten de VVD net even anders. Want de Europese grenzen dicht? Dat kan helemaal niet. Zijlstra en Azmani moesten dat ook toegeven en spreken daarom nu van de grenzen ‘beleidsmatig’ sluiten.

© Catrinus van der Veen. Een kind in de Frieslandhal van het WTC in Leeuwarden. ‘Tentenkampen? Kortstondige opvang in sporthallen en kazernes? Daar dacht begin 2015 niemand aan.’

Er zat een prop in het systeem: asielzoekers met verblijfspapieren schoven vanuit de azc’s niet door naar woningen

2. Crisisnoodopvang

Tentenkampen? Kortstondige opvang in sporthallen en kazernes? Daar dacht begin 2015 niemand aan. De blik was gericht op de illegalenopvang. Zou het kabinet uitgeprocedeerde vreemdelingen wel of niet bed, bad en brood (moeten) gaan bieden ?

Een eerste alarmsignaal kwam in april van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa). Dat zei op korte termijn zeker tienduizend extra bedden nodig te hebben om elke asielzoeker van een slaapplaats te voorzien. Niet dat de asielinstroom het eerste half jaar nou zo uitzonderlijk hoog was – het jaar ervoor waren de cijfers hoger – maar er zat een prop in het systeem: asielzoekers met verblijfspapieren schoven vanuit de azc’s niet door naar woningen omdat gemeenten die niet voldoende wisten vrij te spelen. 

Hoe funest dat was, werd half september duidelijk toen het Coa zich genoodzaakt zag gemeenten te vragen om crisisnoodopvangloacties: sporthallen en congrescentra waar asielzoekers 72 uur kunnen verblijven. Dergelijke opvang regelen gemeenten bij calamiteiten als brand of lekkages; voor de opvang van asielzoekers is het zeer uitzonderlijk. De betrokken partijen hadden er het liefst vorig jaar een einde aan gemaakt, maar de zoektocht naar permanente opvangcentra verloopt te moeizaam.

3. Extra asielzoekers opnemen

Het stond jarenlang in steen gebeiteld: Nederland nodigt elk jaar 500 vluchtelingen uit crisisgebieden uit om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Punt. De oproep van de Kamer – inclusief PvdA – in 2014 aan het kabinet om 250 extra vluchtelingen uit Syrië naar Nederland te laten komen, haalde bij oud-staatssecretaris Fred Teeven van veiligheid en justitie niets uit. 

Maar onder druk wordt alles vloeibaar, zo bleek ook in dit geval. Door de grote instroom in Griekenland en Italië kwam het herverdelen van asielzoekers na de zomer op de Europese agenda te staan. En ziedaar: na jaren politiek gesteggel over 250 extra vluchtelingen ging Nederland in september akkoord met het opnemen van 7214 asielzoekers bovenop de reguliere groep aanvragers.

Voorwaarde van het kabinet was wel dat Europa op de lange termijn achter het Nederlandse plan zou gaan staan om asielaanvragen op Europese bodem terug te dringen door opvang dichtbij oorlogsgebieden te verbeteren. Overigens is er nu, een paar maanden na de toezegging, nog niet één herverdeelde asielzoeker naar Nederland gekomen.

© Catrinus van der Veen. Binnen in de Friezenhal is een gevluchte tandarts uit Syrië aan het bidden in zijn kamer.

Zouden er al meer sociale huurhuizen beschikbaar zijn, dan kunnen vluchtelingen daar binnenkort niet meer eerder aanspraak op maken dan andere woningzoekenden

 1. Huizen delen
  Er bestond eigenlijk geen discussie over: een asielzoeker met een verblijfsvergunning krijgt een eigen huis. Maar gemeenten, die dit moeten regelen, bleken die huizen de afgelopen jaren maar moeilijk te kunnen vinden. Daardoor groeide in asielzoekerscentra de groep vluchtelingen in afwachting van een woning.Toen vanaf de zomer de druk op gemeenten verder toenam door de verhoogde instroom van vluchtelingen, werd het probleem nijpend: er was in de bestaande azc’s geen plek meer voor nieuwe asielzoekers. Dus koos het kabinet voor onorthodoxe oplossingen: leegstaande kantoren ombouwen, oude kazernes en gerechtsgebouwen vrijspelen voor tijdelijke bewoning, en containerwoningen plaatsen.Nee, een zelfstandig huis met eigen keuken en badkamer, daar moeten asielzoekers niet meer automatisch van uitgaan, schreef staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, asielzaken) hen in oktober in een brief. “Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Als er wel woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning of omgebouwd kantoorpand zijn. Het is mogelijk dat u hier met anderen moet samenwonen.”5. Geen voorrang meer bij sociale huurwoning
  Zouden er al meer sociale huurhuizen beschikbaar zijn, dan kunnen vluchtelingen daar binnenkort niet meer eerder aanspraak op maken dan andere woningzoekenden. Jarenlang bestond over die voorrangsregeling geen discussie: de overheid vond het logisch om vluchtelingen zo snel mogelijk aan een woning te helpen omdat dat hun integratie zou bevorderen. Vanuit een eigen huis zouden ze meer werk kunnen maken van de Nederlandse taal, een opleiding en baan dan vanuit een asielzoekerscentrum.In het najaar nog was het kabinet bij monde van minister Stef Blok (VVD, wonen) dat standpunt toegedaan. Maar VVD-Kamerlid Roald van der Linde zag er toen in het licht van de groeiende groep asielzoekers geen heil meer in en hamerde op het opheffen van die voorrang. De overheid moet niemand bevoordelen, en zonder aantrekkelijke huisvestingsregeling kiezen asielzoekers misschien wel voor een ander land dan Nederland, stelde hij.Plus: zonder voorrang ontstaat meer druk om alternatieve woonruimten te creëren, bijvoorbeeld in leegstaande kantoren. Aanvankelijk leek de PvdA niet happig om hierin mee te gaan, maar op voorwaarde dat er genoeg alternatieve woonruimte beschikbaar komt voor alle woningzoekenden, stemde het dit najaar toch in. Het kabinet past nu de Huisvestingswet aan om de voorrangsregel voor vluchtelingen te schrappen. Andere hulpbehoevenden kunnen wel een beroep op de urgentieverklaring blijven doen.

© ANP. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra (foto) sprak zijn afschuw uit over asielzoekers die hier komen voor ooglidcorrecties en borstvergrotingen – een uitspraak die hij introk.

Als de linkerflank van de Kamer op één onderwerp zit als een bok op de haverkist, is het wel de hereniging van vluchtelinggezinnen

 1. Bijstand in natura
  Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen en geen inkomen hebben, moeten rondkomen van de bijstand: 972,20 euro per maand voor een alleenstaande. In een interview met het AD gaf VVD-fractievoorzitter Zijlstra in oktober te kennen dat vluchtelingen ook wel toekonden met ‘een paar tientjes leefgeld’ per week. Even was er consternatie: was dit een sterk staaltje VVD-profilering of zou de financiële situatie van vluchtelingen echt op de schop gaan?De week erop werd stukje bij beetje duidelijk hoe de vork in de steel zat. VVD en PvdA willen vluchtelingen bijstand in natura uitkeren. Oftewel: huur en zorgverzekering inhouden op de toelage, zodat er een paar honderd euro per maand aan leefgeld overblijft. “Sommigen noemen dat een paar tientjes per week”, zei PvdA-leider Diederik Samsom in het debat hierover.Ogenschijnlijk mag dan alleen de financiële afhandeling veranderen, bij de oppositie leven zorgen over de afhankelijkheidsrelatie die de overheid zo met vluchtelingen creëert. “Als je ze langer afhankelijk van je maakt, creëer je eigenlijk alweer een volgende groep bijstandsgerechtigden”, waarschuwt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman.7. Gezinshereniging in de wacht
  Als de linkerflank van de Kamer op één onderwerp zit als een bok op de haverkist, is het wel de hereniging van vluchtelinggezinnen. Uiteengevallen door oorlog en geweld moet het families niet te moeilijk worden gemaakt om weer bij elkaar onder een dak te wonen. Daarbij wijzen partijen op het recht op een gezinsleven, zoals dat in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.Anderzijds wil de rechterflank die hereniging ook weer niet te makkelijk maken, omdat dit kindersmokkel en andere vormen van fraude in de hand kan werken. Een bewindspersoon moet op dit beleidsterrein dus op eieren lopen.Met die kennis in het achterhoofd is het verwonderlijk hoe rustig de oppositie blijft na Dijkhoffs mededeling dat hij de beslistermijn voor gezinshereniging flink wil oprekken. Vluchtelingen kunnen nu in de drie maanden nadat zij een verblijfsvergunning hebben ontvangen, een nareisaanvraag voor gezinsleden indienen. Daar mogen ze als het aan Dijkhoff ligt voortaan tot zes maanden over gaan doen.Daarna moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in principe binnen drie maanden reageren op het verzoek. Die termijn kan de IND al met drie maanden uitbreiden, maar Dijkhoff denkt dat dat de komende tijd niet genoeg zal zijn: hij wil de drukbezette IND per verzoek nog eens drie maanden extra de tijd geven. Zo kan het jaren duren voordat gezinsleden elkaar weer in de armen kunnen sluiten.

Zijlstra’s integratiewoordvoerder gaf aan dat vluchtelingen de eerste vijf jaar niet te veel moeten integreren

 1. Grensverleggend taalgebruik
  Ook in het verleden is er al van alles gezegd over asielzoekers, maar het afgelopen jaar zagen heel wat nieuwe begrippen en connotaties het daglicht. Zo bestempelde PVV-leider Geert Wilders jonge asielzoekers als ‘testosteronbommen’ en riep hij burgers op ‘in verzet’ te komen, om de Tweede Kamer als ‘nepparlement’ weg te zetten omdat het ‘niet vertegenwoordigt wat de bevolking wil’.VVD-fractievoorzitter Zijlstra sprak zijn afschuw uit over asielzoekers die hier komen voor ooglidcorrecties en borstvergrotingen – een uitspraak die hij introk toen bleek dat asielzoekers daar helemaal niet zomaar aanspraak op kunnen maken.Na de aanslagen in Parijs stelde Zijlstra voor om asielzoekers in zogenoemde vrijheidsbeperkende locaties op te vangen. Daar geldt een dagelijkse meldplicht en mogen bewoners niet zonder toestemming de gemeentegrond verlaten. Deze locaties zijn doorgaans bedoeld voor uitgeprocedeerde vreemdelingen.Zijlstra’s integratiewoordvoerder Sjoerd Potters gaf verder aan dat vluchtelingen de eerste vijf jaar niet te veel moeten integreren; misschien mogen ze na die tijd niet in Nederland blijven. En dan waren er nog de publieke protesten die uit de hand liepen, zoals in Steenbergen en Geldermalsen. Voorstanders van de komst van een asielzoekerscentrum werden overschreeuwd door tegenstanders en kregen grove, seksistische leuzen naar het hoofd geslingerd; vuurwerk werd richting de politie gegooid.

Verwant nieuws;

Burgemeester Van der Laan (Amsterdam): elke gemeente moet vluchtelingen opvangen

VK 02.01.2016 Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is ‘een stevige nationale aanpak’ nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

‘Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of zelfs ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden’, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. ‘Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.’

‘Neem de kosten voor lief’

Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen, aldus Burgemeester Van der Laan.

Daarbij moeten we volgens de burgemeester ‘voor lief nemen’ dat kleinschalige opvang meer kost. ‘Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.’

Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd, stelt Van der Laan. Hij noemde de opvang van de ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. ‘Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen.’

Onzeker en boos

Ook vindt hij dat we in Nederland ‘niet echt in gesprek zijn’ met elkaar. ‘Een raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten en het moet altijd worden veroordeeld. Maar daarmee ben je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van hun pad? Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing, wat mensen onzeker en dus eerder boos maakt.’

Amsterdam zelf heeft 1500 opvangplekken voor vluchtelingen. Met de nieuwe aanpak is de hoofdstad bereid dat ‘ruimhartig’ uit te breiden. Voor de nieuwjaarsreceptie waren vijfhonderd vrijwilligers uitgenodigd die hebben geholpen met de opvang van vluchtelingen.

‘Overal opvang vluchtelingen’

Telegraaf 01.01.2016 Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is “een stevige nationale aanpak” nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

“Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden”, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. “Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.”

Daarbij moeten we volgens de burgemeester “voor lief nemen” dat kle”Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of zelfs ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden”, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. “Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.”

Daarbij moeten we volgens de burgemeester “voor lief nemen” dat kleinschalige opvang meer kost. “Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.”

Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd, stelt Van der Laan. Hij noemde de opvang van de ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. “Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen.”

Ook vindt hij dat we in Nederland “niet echt in gesprek zijn” met elkaar. “Een raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten en het moet altijd worden veroordeeld. Maar daarmee ben je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van hun pad? Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing, wat mensen onzeker en dus eerder boos maakt.”

Amsterdam zelf heeft 1500 opvangplekken voor vluchtelingen. Met de nieuwe aanpak is de hoofdstad bereid dat “ruimhartig” uit te breiden. Voor de nieuwjaarsreceptie waren vijfhonderd vrijwilligers uitgenodigd die hebben geholpen met de opvang van vluchtelingen.

Uit een rondgang van het AD bleek onlangs dat Amsterdam van alle gemeenten de duurste nieuwjaarsborrel organiseert. De receptie kost 100.000 euro, waarvan de gemeente de helft bijdraagt.inschalige opvang meer kost. “Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.”

Van der Laan wil dat alle gemeenten vluchtelingen opvangen

NU 01.01.2016 Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen.

Daarvoor is “een stevige nationale aanpak” nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

“Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden”, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. “Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.”

Daarbij moeten we volgens de burgemeester “voor lief nemen” dat kleinschalige opvang meer kost. “Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.”

Stenen gooien

Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd, stelt de burgemeester. Hij noemde de opvang van de ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. “Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen.”

Ook vindt hij dat we in Nederland “niet echt in gesprek zijn” met elkaar. “Een raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten en het moet altijd worden veroordeeld. Maar daarmee ben je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van hun pad? Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing, wat mensen onzeker en dus eerder boos maakt.”

Lees meer over: Eberhard van der Laan VluchtelingenAmsterdam

Van der Laan: Opvang vluchtelingen in heel NL

AD 01.01.2016 Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is ,,een stevige nationale aanpak” nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden, aldus Eberhard van der Laan.

,,Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden”, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. ,,Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.”

Daarbij moeten we volgens de burgemeester ,,voor lief nemen” dat kleinschalige opvang meer kost. ,,Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.”

Tijdelijk
Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd, stelt Van der Laan. Hij noemde de opvang van de ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. ,,Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen.”

Ook vindt hij dat we in Nederland ,,niet echt in gesprek zijn” met elkaar. ,,Een raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten en het moet altijd worden veroordeeld. Maar daarmee ben je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van hun pad? Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing, wat mensen onzeker en dus eerder boos maakt.”

Amsterdam zelf heeft 1500 opvangplekken voor vluchtelingen. Met de nieuwe aanpak is de hoofdstad bereid dat ,,ruimhartig” uit te breiden. Voor de nieuwjaarsreceptie waren vijfhonderd vrijwilligers uitgenodigd die hebben geholpen met de opvang van vluchtelingen.

Borrel
Uit een rondgang van het AD bleek onlangs dat Amsterdam van alle gemeenten de duurste nieuwjaarsborrel organiseert. De receptie kost 100.000 euro, waarvan de gemeente de helft bijdraagt.

Lees ook;

Bisschop: ‘CDA is te bang voor de vluchteling’

Trouw 31.12.2015 Het CDA moet als het gaat om vluchtelingen meer nadruk leggen op gastvrijheid en solidariteit en minder inspelen op angst. Dat zegt bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De rooms-katholieke kerkleider is teleurgesteld in de visie van CDA-leider Buma. “Misschien zou hij, maar dus ook het CDA, zich wat meer de lessen van ‘Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus, ter harte moeten nemen. Minder nationaal denken, meer universeel denken. De paus spreekt niet voor niets over een integrale ecologie. We hebben het over één mensheid en één aarde.”

De meeste slachtoffers van terrorisme zijn overigens moslims. Dat wordt ook weleens vergeten…

De theoloog des vaderlands begint de Oudejaarsavond, zoals hij zelf zegt, vroom: met een eucharistieviering. De laatste van het jaar. Daarna gaat hij traditiegetrouw met een groep Groningers dineren. De avond eindigt altijd bij een van hen thuis. Samen wachten ze op het nieuwe jaar. Televisie kijken doen ze niet, dus de oudejaarsconference van Herman Finkers gaat aan Gerard de Korte voorbij. Als het vuurwerk is afgelopen loopt hij rustig naar huis. Heel laat maken kan hij het niet, want op nieuwjaarsochtend moet hij al weer vroeg in het Noord-Groningse Uithuizen zijn om de mis te vieren.

Het leven van de bisschop van Groningen-Leeuwarden is niet drastisch veranderd sinds zijn uitverkiezing tot theologisch geweten van Nederland. “Ik ben al lang referent voor kerk en samenleving namens de bisschoppen. De maatschappelijke actualiteit zit zogezegd een beetje in mijn constitutie.” Toch merkt hij dat hij meer gevraagd wordt voor lezingen en interviews. “Ik heb nu een groter podium tot mijn beschikking.”

Veel mensen zullen zeggen: 2015 was een uitgesproken rotjaar.
“Natuurlijk. Aan de andere kant: er zijn heel veel jaren in de geschiedenis waar je hetzelfde van kan zeggen. Terrorisme is er al heel lang en in allerlei vormen. En laten we wel zijn: als er aanslagen in Europa plaatsvinden wordt het enorm uitvergroot. Terwijl we weten dat in het Midden-Oosten vrijwel elke dag iets dergelijks gebeurt. De meeste slachtoffers van terrorisme zijn overigens moslims. Dat wordt ook weleens vergeten.”

De vluchtelingenstroom heeft gezorgd voor een verdeeld land. Maakt u zich daar zorgen over?
“Ja, dat hebben de bisschoppen ook in hun kerstbrief geschreven. Het is geweldig te zien hoeveel katholieken en protestanten in beweging zijn gekomen sinds die crisis uitbrak. Er komt enorm veel goedheid in Nederland los. Maar tegelijkertijd is er ook angst en onzekerheid. En laat ik duidelijk zijn: die zit ook in mijn hart. Het zijn niet alleen twee groepen die tegenover elkaar staan, maar elk mens kent die gevoelens.”

U heeft mededogen met mensen die protesteren?
“Er is een onderstroom van onbehagen en populistische politici als Geert Wilders spelen daarop in. De peilingen waarop de PVV op veertig zetels staat, maken mij ongerust. Tegelijkertijd zou ik een oproep aan de grote middenpartijen willen doen om de zorgen van de PVV-achterban wel serieus te nemen. Dan gaat het over angst voor geweld, verlies van banen en zoiets als voorrang voor vluchtelingen bij huurwoningen.”

Buma is oppositieleider en Merkel is premier. Maar zij durft wel meer te spreken vanuit de christelijke wortels van de CDU…

De PVV heeft de oplossing niet?
“De partij heeft geen enkel werkbaar antwoord op de vluchtelingencrisis. Het zijn antwoorden die ik vanuit het christelijke sociaal denken moet afwijzen. Het uit elkaar drijven van mensen, de godsdienstvrijheid waar Wilders aan wil tornen: we zullen hem als kerk blijven weerspreken.”

Hoe vindt u dat een christelijke partij als het CDA hierin opereert?
“Nou, ik ben daar maar beperkt tevreden over, maar dat weet het CDA ook. Ik mag ze als kerkman blijven aanspreken op de C.”

Had u meer verwacht van CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma als het gaat om het vluchtelingenvraagstuk?
“Zeker. Misschien zou hij, maar dus ook het CDA, wat meer de lessen van Laudato Si, de encycliek van paus Franciscus, ter harte moeten nemen. Minder nationaal denken, meer universeel denken. De paus spreekt niet voor niets over een integrale ecologie. We hebben het over één mensheid en één aarde.”

En dat betekent meer nadruk op gastvrijheid, solidariteit en wat minder op de angst als het om vluchtelingen gaat?
“Dat lijkt me duidelijk.”

Doet Angela Merkel het dan beter?
“Zij zit natuurlijk in een andere positie. Buma is oppositieleider en Merkel is premier. Maar zij durft wel meer te spreken vanuit de christelijke wortels van de CDU. In de zin van: wij geloven dat ieder mens door God geschapen is en daarmee fundamentele waardigheid heeft gekregen. Dat betekent dat mensen die moeten vluchten voor oorlog in Duitsland veilig zijn.”

En daar zou Buma een voorbeeld aan moeten nemen?
“Ja, ik zou hopen dat de christen-democratie van Nederland meer in die geest zou spreken.” Er zit iets van zondigheid in ons. In ons mensen is ‘iets mis’. Noem het maar het mysterie van het kwaad

De dingen die goed gaan krijgen veel te weinig aandacht. Het is mensen ook eigen dat het kwaad ons meer raakt

We leven in een verdeeld land, maar we zijn ook een bang volk aan het worden. Wat kunnen we daaraan doen?
“Als je vroom wil zijn, moet je zeggen: wees niet bang. Voor mij is het basisvertrouwen dat God het leven draagt zo fundamenteel. Een gelovige zal daar toch altijd weer terecht komen.”

Maar God krijgt het steeds moelijker in Nederland. Hoe krijgen bijvoorbeeld mensen in Geldermalsen het gevoel terug dat het allemaal goed komt?
“Ik zou zeggen: de dialoog aangaan en wat meer benadrukken wat er goed gaat. Als je naar het nieuws kijkt zou je zeggen: de wereld is een grote puinhoop. Dat is helemaal niet zo. De dingen die goed gaan krijgen veel te weinig aandacht. Het is mensen ook eigen dat het kwaad ons meer raakt.”

Na de aanslagen in Parijs was er bij sommigen de neiging om alle religies bij het grofvuil te zetten. Waarom kan Nederland volgens u niet zonder religie?
“U lijkt te suggereren dat geloof nuttig moet zijn. Godsdienst heeft ook iets belangeloos. Natuurlijk: het geeft mensen zin, wil helpen bij het beantwoorden van de grote levensvragen rond dood, rond schuld en rond het kwaad. Maar dat is uiteindelijk toch een instrumentele benadering. Uiteindelijk zal ieder gelovig mens zeggen: ik kan niet anders.”

Maar het gaat om die Nederlanders die niet geloven. Hoe kun je die overtuigen dat religies wel deugen?
“Allereerst door aan te geven dat als je religies afschaft dat niet betekent dat je dan van al het geweld af bent. De grote ideologieën van de twintigste eeuw hebben veel meer slachtoffers gemaakt dan welk geloof dan ook. Kijk naar de miljoenen die onder Stalin en in de nazikampen zijn omgekomen. Het probleem is niet religie, maar de mens. Er zit iets van zondigheid in ons. In ons mensen is ‘iets mis’. Noem het maar het mysterie van het kwaad.”

De oplossingen voor de grote problemen moeten komen uit een grensoverschrijdend, universeel denken…

Was 2015 voor u toch ook weer het jaar van paus Franciscus? Hij schreef een milieu-encycliek die de wereld overging en speelde naar verluidt een rol bij de totstandkoming van het klimaatakkoord.
“Het is heel hoopvol. En dan doel ik natuurlijk ook op dat akkoord. Er moet nog veel gebeuren, maar het is er. Ik denk dat de paus een rol gespeeld heeft bij de opinievorming. Die encycliek heeft echt zijn werk gedaan. Ik merk het als ik hier in het Noorden met werkgevers praat. Daar zitten maar weinig katholieken tussen. Toch hoor ik vaak: ‘Stuur mij die encycliek eens op’.”

Veel katholieken en protestanten kregen het afgelopen jaar te maken met kerksluitingen. Stemt dat somber?
“Ja, maar we moet ook reëel zijn. Als er minder mensen zijn en minder geld, kunnen we minder kerkgebouwen in stand houden.”

Kerken verdwijnen uit een wereld die volgens u en andere kerkleiders God meer dan ooit nodig heeft.
“Dat is ook een groot dilemma. Daarom probeer ik als bisschop ook zoveel mogelijk geloofsgemeenschappen in stand te houden, maar een kerkgebouw kan alleen maar blijven bestaan als er voldoende mensen zijn om dit financieel te dragen.

Vanuit het doopsel spreek ik mensen aan om te zorgen dat zo’n geloofsgemeenschap blijft bestaan. Uiteindelijk bepaalt de geloofskracht van de christenen in ons land wat er van ons geloof nog overblijft. Eigenlijk zeg ik: christenen neemt uw verantwoordelijkheid.”

Wat wenst de theoloog des vaderlands zijn land toe voor het nieuwe jaar?
“Iets minder angst. Ik las laatst een uitspraak van een socioloog: ‘We zijn steenrijk en doodsbang’. Het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft dit bevestigd: we zijn best gelukkig, maar bang dingen te verliezen. We leven – zeker als je het vergelijkt met andere landen – in een van de mooiste delen van de wereld. Ik wil niet meteen onze premier napraten, maar het is wel zo.

Er is veel waar we dankbaar voor moeten zijn, ook uit christelijk perspectief. Maar laten we ons tegelijkertijd niet opsluiten in onszelf en een gesloten wereld creëren die sommige populisten ons voorspiegelen. De oplossingen voor de grote problemen moeten komen uit een grensoverschrijdend, universeel denken.

En als christen zeg ik dan: we hebben één aarde waarop wij leven, een gemeenschappelijk huis. Ga daar vanuit.”

CDA te bang voor vluchteling

Telegraaf 31.12.2015 Het CDA moet in het vluchtelingenvraagstuk meer de christelijke kaart van gastvrijheid en solidariteit spelen en minder die van angst.

Dat zegt bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Trouw. De partij moet veel meer spreken ,,vanuit de christelijke wortels” en zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ,,Zij durft wel meer te spreken vanuit de christelijke wortels van de CDU. In de zin van: wij geloven dat ieder mens door God geschapen is en daarmee fundamentele waardigheid heeft gekregen.”

Samsom: ‘we kunnen 200.000 vluchtelingen aan’

Trouw 31.12.2015 Nederland kan als het nodig is 200.000 vluchtelingen opvangen. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom vandaag in een interview met het Nederlands Dagblad. “We kunnen dit aan als land.”

Volgens Samsom is het aantal een ‘overzichtelijke hoeveelheid op een bevolking van zeventien miljoen’. “Daar is draagvlak voor, maar níet als het er misschien 300.000 worden.” Dit jaar worden in Nederland zo’n zestigduizend vluchtelingen opgevangen.

De belangrijkste opdracht voor politici is de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden, en om de oorlog in Syrië te stoppen. “Maar als dat niet lukt, moet je de gevolgen zo goed en eerlijk mogelijk beheersen. Die opdracht ligt op de route die de vluchtelingen afleggen.”

Tweede Kamer
In het interview zegt Samsom ook dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 desnoods uit de politiek vertrekt, als zijn partij zich niet herstelt van de huidige, slechte peilingen. “Als de kiezers straks zeggen: ‘we vonden het niks’… prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk. Het enige slachtoffer zou ikzelf zijn, of een paar andere politici. Als dat het grootste offer is dat gebracht moet worden, dan is dat op te brengen.”

Samsom denkt dat Nederland 200.000 vluchtelingen kan opvangen

NU 31.12.2015 Nederland is in staat 200.000 vluchtelingen op te vangen, bijna vier keer zoveel als er in 2015 arriveerden. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom woensdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

Samsom noemt dat aantal “op een bevolking van zeventien miljoen mensen een overzichtelijke hoeveelheid. Daar is draagvlak voor, maar níet als het er misschien 300.000 worden.”

Het beheersen van de vluchtelingenstroom naar Europa is daarom de belangrijkste opdracht voor de politiek, meent Samsom. “Het liefst door de oorlog in Syrië te stoppen.”

Hij is er “hoopvol” over dat dat gaat lukken. “Maar we hebben niet alles in de hand. Er zijn zes miljoen Syriërs die niet meer in hun eigen huis wonen, maar nog wel in Syrië. Als ook zij besluiten hun heil elders te gaan zoeken, is elke beheersbaarheid verdwenen.”

Verkiezingen

In het interview zegt Samsom ook dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 desnoods uit de politiek vertrekt, als zijn partij zich niet herstelt van de huidige, slechte peilingen.

“Als de kiezers straks zeggen: ‘we vonden het niks’… prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk. Het enige slachtoffer zou ikzelf zijn, of een paar andere politici. Als dat het grootste offer is dat gebracht moet worden, dan is dat op te brengen”, aldus de PvdA-leider in de krant.

Lees meer over: Diederik Samsom Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

‘1.100 extra leerkrachten nodig voor onderwijs aan vluchtelingen’ 

Ook eind van jaar duizenden vluchtelingen via Balkanroute

Vluchtelingen ontdekt in vrachtwagen bij grensovergang Hazeldonk  

januari 1, 2016 - Posted by | 2e kamer, europa, illegalen, moslim, Nederland, politiek, PvdA, Rutte 2, terreurdreiging, terrorisme, vluchtelingen, VVD, VVD-PvdA | , , , , , , , , , , ,

3 reacties

 1. […] Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8 […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8 – PolitiekKiosk | januari 1, 2016

 2. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8 […]

  Pingback door Peiling 2e kamer 10.01.2016 Maurice de Hond – PVV “all time High” met 41 zetels « Debat in de Digitale Hofstad | januari 10, 2016

 3. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8 […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 9 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 2, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: