Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden

Oprichting software-coöperatie

De ex-wethouder was betrokken bij de oprichting van een innovatieve gemeentelijke software-coöperatie. Duindam deelde bij zijn benoeming als wethouder mee dat hij aandelen in het bedrijf  heeft en deed afstand van zijn belang.

Toch wordt hij door de aantijger verweten zijn rol als wethouder bij de aanbesteding aan de coöperatie te hebben misbruikt. Duindam vindt dat de aantijgingen op niets zijn gebaseerd wil graag een onafhankelijk onderzoek dat moet aantonen of hij zijn rol als wethouder zuiver heeft gebruikt en of er goede besluitvorming heeft plaatsgevonden aangaande ICT met de deelname aan de coöperatie.

Lees het volledige onderzoeksrapport van berenschot hier.

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit

‘Wethouder en college Woerden handelden onjuist’

BB 22.04.2016 Zowel het Woerdens college als de opgestapte oud-wethouder Bob Duindam hebben onjuist gehandeld. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat Bureau Berenschot uitvoerde in opdracht van de gemeenteraad.

Afstand nemen van aandelen

Duindam raakte als wethouder in opspraak nadat er sprake was van schijn van belangenverstrengeling. De opgestapte wethouder was voor zijn benoeming als wethouder aandeelhouder van het bedrijf Gemboxx, dat betrokken raakte bij een ICT-project van de gemeente. Duindam stelde bij zijn benoeming in 2012 als wethouder dat hij afstand zou doen van de aandelen in GemBoxx. In 2014 had hij dit voltooid. Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat er echter geen opgave is gedaan van de achtergestelde startlening van Duindam aan het bedrijf, ter waarde van 25.000 euro en verschillende andere leningen van in totaal 9800 euro.

 Aandelen in bedrijf met sterke banden

Daarnaast had Duindam als wethouder nog wel aandelen in het bedrijf Innovum. ‘Gezien de sterke banden die Innovum heeft met GemBoxx, komt de aanschaf van aandelen Innovum niet overeen met de toezegging aan de raad van de heer Duindam dat hij de banden met GemBoxx beëindigt. Door het niet melden van de aandelen Innovum heeft de heer Duindam geen inzicht gegeven in zijn handelen en zijn beweegredenen daarbij. De heer Duindam heeft in onze optiek in dezen onvoldoende openheid betracht en gehandeld in strijd met het normenkader, ook al heeft hij de aandelen slechts twaalf dagen in zijn bezit gehad.’

Inconsequent handelen

Alles overwegend is Duindam volgens de rapporteurs inconsequent geweest in zijn handelwijze. ‘Met zijn handelen heeft hij laten zien dat hij op sommige momenten aandacht had voor integriteit en zich bewust was van (de schijn van) belangenverstrengeling en bevoordeling die kon ontstaan. Op andere momenten was de heer Duindam hier niet alert op en handelde hij in strijd met de gedragscode integriteit.’

College niet vrijuit

Ook het college gaat voor de onderzoekers niet vrijuit, omdat deze onvoldoende alert is geweest bij de betrokkenheid van Duindam bij besluitvorming over GemBoxx. ‘Het is een besluit geweest van het college om de heer Duindam aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever voor de ICT-coöperatie die in samenwerking met GemCloud werd opgericht. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het omgaan met zijn belangen ligt bij de heer Duindam, vinden wij dat ook het college een verantwoordelijkheid had om hier alert op te zijn en zo te voorkomen dat hij portefeuillehouder werd. Te meer omdat de heer Duindam enkele maanden eerder zich in het college onthoudt van beraadslaging waar het GemBoxx betreft.’

Lees het volledige onderzoeksrapport van berenschot hier.

Gerelateerde artikelen

17-12-2015 Wethouder Duindam treedt af na vertrouwensbreuk

04-12-2015 Wethouder Woerden doet aangifte wegens smaad

Wethouder Duindam treedt af na vertrouwensbreuk

BB 17-12-2015 Een vertrouwensbreuk met de fractie van D66 Woerden heeft er toe geleid dat Woerdense wethouder Bob Duindam zijn functie heeft neergelegd. Duindam wordt door een anoniem blog beticht van belangenverstrengeling. Zelf ontkent hij dat en wenst hij een onafhankelijk onderzoek.

Doel coöperatie

De software-coöperatie wil gemeenten een alternatief geven tegenover de grote spelers in de ICT-software markt die gemeenten -naar eigen zeggen in een enquête- in een wurggreep houden. Volgens betrokkenen kan deze de ICT-kosten per inwoner met de helft omlaag brengen. Duindam geeft toe dat hij ‘niet altijd even handig heeft geopereerd door bijvoorbeeld De Volkskrant te woord te staan of de televisie.’ Maar, zo stelt hij,  ‘Dat doe ik omdat deze zaak mij aan het hart gaat. De aantijgingen gaan over mij, een onbeduidend radartje in een gemiddelde gemeente. Maar ze gaan ook over iets dat veel groter is. Er kunnen daadwerkelijk honderden miljoenen euro’s uit de gemeentelijke ICT vrijgemaakt worden.’

Geen steun eigen partij 

Binnen het college van burgemeester en wethouders kan Duindam rekenen op steun van zijn collega’s, maar in zijn eigen D66-fractie is dat niet het geval. ‘Zonder die steun kan ik niet functioneren en het algemeen belang van Woerden dienen. Daarom leg ik mijn functie neer.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

december 20, 2015 - Posted by | politiek | , , , ,

4 reacties

 1. […] Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden […]

  Pingback door Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden – PolitiekKiosk | december 20, 2015

 2. Fijne club die D66, of je door de hond of door de kat wordt gebeten, maaktallemaal niet uit, hè meneer Pechthold?b

  Reactie door B. Cortie | december 21, 2015

 3. […] zie ook: Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden […]

  Pingback door Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 1 – VVD nummer 1 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 22, 2017

 4. […] zie ook: Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden […]

  Pingback door Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 2 – VVD nummer 1 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 23, 2017


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: