Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !!

Het dualisme. 

‘je bent pas voor iets verantwoordelijk, als je er ook echt over gaat’. Daar is door regionalisering, privatisering van voorheen gemeentelijke taken en diverse vormen van burgerparticipatie (de verplaatsing van de politiek) steeds minder sprake van.

Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Bas Denters (Universiteit Twente) in zijn essay Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur. De democratische controle en verantwoording moet opnieuw worden vormgegeven.

Controlefunctie raad moet in nieuw jasje

BB 07-12-2015 De verplaatsing van de politiek holt niet alleen het belang uit van de traditionele controlerende rol van de raad, maar maakt de controle en verantwoording door raden lastiger. Controle en verantwoording is traditioneel geënt op het principe ‘je bent pas voor iets verantwoordelijk, als je er ook echt over gaat’. Daar is door regionalisering, privatisering van voorheen gemeentelijke taken en diverse vormen van burgerparticipatie (de verplaatsing van de politiek) steeds minder sprake van.

Experimenten
Om tot vernieuwende innovatieve controle en verantwoordingsprocessen te komen, pleit Denters voor lokale experimenten op diverse terreinen. Zo kan de werkingssfeer van (regionale) samenwerkingsverbanden worden verbreed; door niet alleen raden, maar ook burgers en organisaties in de regio hun zegje te laten doen over belangrijke regionale beleidsaangelegenheden die in voorbereiding zijn.

Ook kan worden geëxperimenteerd met interactieve manieren van beleidsvorming als er een Regionale Agenda of Toekomstvisie moet komen.

Duidelijkheid
Raden kunnen daarnaast eisen dat er voor alle strategisch belangrijke samenwerkingsprojecten kadernotities worden opgesteld. Daarin legt de raad vooraf vast op welke momenten, aan wie en op welke manier het college zich over voortgang en resultaten van de samenwerking moet verantwoorden. Dat schept aan de voorkant duidelijkheid voor alle betrokkenen en het voorkomt frustraties achteraf, stelt Denters. ‘Enerzijds kan zo worden voorkomen dat de raad zich gepasseerd voelt als het nietsvermoedend wordt geconfronteerd met als voldongen feiten gepresenteerde afspraken van het college en zijn samenwerkingspartners. Anderzijds kan zo ook worden voorkomen dat het college en zijn partners worden verrast door onverhoedse interventies vanuit de gemeenteraad nadat men na vaak moeizaam overleg eindelijk tot overeenstemming is gekomen.’

‘Democratische omsingeling’
Het organiseren van de ‘democratische omsingeling van het bestuur’ door het in stelling brengen van onder meer burgers, cliëntenraden, onafhankelijke derden, accountants en lokale rekenkamers is een derde type experiment waarmee raden in de ogen van Denters aan de slag kunnen. ‘De raad positioneert zich dan niet zelf als controleur, maar schept controle- en verantwoordingskanalen voor burgers en hun organisaties’.

zie ook:  Douwe Jan Elzinga – Wikipedia

Zie ook: Wet dualisering gemeentebestuur – Wikipedia

lees ook: Raad moet democratisch gat dichten

lees ook: Over twee jaar moet democratisch gat gedicht zijn

zie ook: Wijkraden Nieuwe Stijl ????

zie ook: Wijkraden en verder | Jan de Wandelaar in het Den Haag …

zie ook: Meer zeggenschap voor Buurtbewoners | Jan de Wandelaar …

december 20, 2015 Posted by | Douwe Jan Elzinga, dualisme, gemeenteraad, politiek | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !!

Politici en het gerommel met wachtgeld

Ja ja, we hebben het wel over uw belastinggeld !!!

Politici en wachtgeld

Sinds 2012 is er bijna 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd o.a. aan vertrokken Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers. Dat meldt NU.nl op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Misbruik
Met wachtgeld kunnen bestuurders die plotseling zonder werk komen te zitten de tijd tussen hun ontslag en hun nieuwe functie overbruggen. Deze voormalige politici kunnen een beroep doen op de wachtgeldregeling nadat zij ontslag hebben genomen. Hun inkomen wordt dan voor minstens twee jaar en hooguit drie jaar en twee maanden aangevuld met een deel van hun oorspronkelijke salaris.

Eventuele neveninkomsten en salaris uit nieuw werk wordt van de wachtgelden afgetrokken. Een politicus moet zelf elke maand deze inkomsten doorgeven. Met gegevens van de Belastingdienst worden deze gegevens gecontroleerd. Volgens het ministerie van BZK is er niet eerder fraude gepleegd door een wachtgeldontvanger uit de Tweede Kamer.

Er kan echter ook misbruik van worden gemaakt, zoals in het geval van een wethouder in Albrandswaard die er zijn salaris mee aanvulde.

De Groningse hoogleraar Douwe Jan Elzinga, gespecialiseerd in staatsrecht, keurt dergelijk misbruik resoluut af. ,,Wachtgeld is bedoeld voor de overgang naar een nieuwe functie, als een overbrugging. Dit is verstoppertje spelen: zeg dan gewoon eerlijk dat je fulltime betaald wil worden.”

Grillig

De wachtgeldregeling ligt regelmatig onder vuur. Minister Ronald Plasterk van BZK heeft in het verleden laten weten dat het wachtgeld niet verder teruggeschroefd moet worden. Lees hier het opiniestuk

“Het werk van een politicus kan grillig zijn”, zegt de woordvoerder van Plasterk. “Wachtgeld voorkomt dat een politieke ambtsdrager bij beslissingen rekening houdt met eventuele negatieve financiële consequenties, en daardoor geen zuiver oordeel meer zou kunnen vormen.”

Politici zouden ook hun financiële zekerheden opzij zetten voordat zij een politieke carrière beginnen. De wachtgeldregeling zorgt er dan ook voor dat het ambt van politicus aantrekkelijker wordt ten opzichte van een vaste aanstelling of een eigen bedrijf.

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 3

zie ook: Het mysterie rondom Wassila Hachchi D66 is ontsluierd.

zie ook:De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 2

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 1

zie ook: Peter Rehwinkel PvdA – Het zit me niet mee de laatste tijd

zie ook: Gedonder met Bert van der Roest ex-PvdA-raadslid in Utrecht

lees: Rel om wethoudersloon: dit is pure zakkenvullerij

lees; VVD-wethouder vult zijn deeltijdsalaris aan met wachtgeld

zie ook: wachtgeld BB

Zie ook: Ministers en Wachtgeld – een vetpot

Zie ook: Rel bij de PvdA over wachtgeld van ex-wethouder Rinda den Besten

Zie ook: Wachtgeld Raadsleden kost al 6,9 miljoen euro

Zie ook; Gesjoemel met wachtgeld SP en Groenlinks

wachtgeld

wachtgeld (2)

#Ophef: vijf veelbesproken wachtgeldaffaires

Elsevier 26.01.2016 Rond het plotselinge vertrek van D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi laait ook de discussie rond de wachtgeldregeling voor politici weer op. Dat is bepaald niet de eerste keer. Elsevier zet vijf opvallende affaires op rij.

De meeste Nederlanders hoorden pas van het bestaan van Wassila Hachchi toen ze haar Tweede Kamerlidmaatschap voor D66 plotseling neerlegde om voor het campagneteam van Hillary Clinton te werken. ‘Ik moet aannemen dat het betaald werk is,’ zei D66-leider Alexander Pechtold die net zo verrast leek als de rest van Nederland.

Volgens ingewijden liep ze al een tijdje ‘met haar ziel onder de arm’ en besloot ze daarom het einde van haar termijn niet af te wachten. Al snel rees de vraag op of het om een betaalde functie ging en, zo niet, of Hachchi dan gebruik zou maken van wachtgeld. Reeds aangekomen in New York zaaide het ex-Kamerlid met een nieuwe verklaring voor nog meer verwarring. ‘Wassila Hachchi streeft ernaar af te kunnen zien van wachtgeld, zodra zij een arbeidscontract heeft getekend,’ was te lezen in de verklaring. Wordt dat arbeidscontract nu getekend bij de firma Clinton of niet? Daarover blijft het voorlopig speculeren…

Lees ook…

Wassila Hachchi, backbencher die alleen opviel door plotse vertrek

Aan de rijzende ster van Tofik Dibi bij GroenLinks kwam een einde toen hij zich in september 2012 in de strijd wierp om het lijsttrekkerschap van de partij. Dibi verloor de strijd tegen partijleider Jolande Sap en verliet de Tweede Kamer.

Na zijn Kamerlidmaatschap ging Dibi Media en Cultuur studeren aan de Universiteit van Amsterdam en volgde hij een opleiding tot leraar maatschappijleer. Beide opleidingen maakte hij niet af. Omdat Dibi geen baan wist te vinden ontving hij tot november vorig jaar wachtgeld. Het eerste jaar kreeg hij maandelijks 5.849 en het tweede jaar 5.118 euro. Dibi kreeg veel kritiek over het feit dat hij nooit een baantje heeft kunnen vinden, al werden die soms aangeboden. In een interview met Trouw zei Dibi het als ‘frustrerend’ te hebben ervaren van wachtgeld te moeten leven. ‘Dat wachtgeld is een diepe, diepe frustratie voor mij geweest omdat ik niet in staat was een baan te vinden, en nog steeds niet.

Na de dertigste brief denk je: heeft het nog zin?,’ zei hij. Eind oktober blijkt dat Dibi zijn wachtgeld voor een goed deel heeft gebruikt om aan een boek te werken. In Djinn vertelt hij over zijn Marokkaanse achtergrond, zijn politieke carrière en de lang door hem zelf ontkende homoseksualiteit. Worden de inkomsten uit de boekverkopen nu verrekend met het ontvangen wachtgeld?

Peter Rehwinkel (PvdA) maakte op 24 april 2013 bekend geen tweede ambtstermijn te willen als burgemeester van Groningen. Officieel was de geplande, gemeentelijke herindeling de reden voor Rehwinkels vertrek. Achter de schermen speelden ook de ontwikkelingen rond de rellen in Haren een rol.
Enkele maanden later werd duidelijk dat Rehwinkel zijn ambtstermijn, dat nog door zou lopen tot 2015, niet vol zou maken. Er wachtte hem een baan bij United Cities and Local Governments in Barcelona die hij niet aan zich voorbij kon laten gaan.

Rond die baan ontstond de nodige ophef, omdat niet duidelijk was of het om een betaalde functie ging. De betaalde functie kwam er uiteindelijk niet. Volgens Rehwinkel ging de baan vooral niet door vanwege de publiciteit die erover ontstond. Rehwinkel stortte drie maanden wachtgeld terug, maar maakte vervolgens wel gebruik van de regeling. De oud-burgemeester startte zijn eigen adviesbureau, werd associate directeur bij een pr-bureau en heeft zijn wachtgeld vorig jaar ‘op nihil’ laten zetten.

Het Utrechtse gemeenteraadslid Bert van der Roest kwam eind 2013 in het nieuws omdat hij veel geld zou hebben ontvreemd uit de kas van straatkrant Straatnieuws. Volgens de straatkrant ging het om 40.000 euro, volgens Van der Roest om veel minder. Van der Roest werd uit het bestuur vanStraatnieuws gezet en stapte op als gemeenteraadslid. Tegen de wil van het landelijke PvdA-bestuur in, maakte Van der Roest gebruik van de toen nog voor raadsleden geldende wachtgeldregeling. Het ging om een totaalbedrag van 7.000 euro.

Volgens zijn woordvoerder had Van der Roest het geld hard nodig om van te leven. Hij moest het gestolen geld terugbetalen aan de straatkrant, kon door de slechte publiciteit niet aan een baan komen en hij had ook geen recht op een bijstandsuitkering. Ook Van der Roest schreef vervolgens een boek. In ‘De Leugen Voorbij’ beschrijft de PvdA’er hoe een leugen een eigen leven kan gaan leiden in de media.

Kathleen Ferrier is vrijwel op de dag af tien jaar Kamerlid voor het CDA als ze op 21 mei 2012 haar vertrek uit de Kamer aankondigde. De CDA-‘dissident’ had geen betere dag voor haar vertrek kunnen uitkiezen. Ze was op dat moment 55 jaar oud, tien jaar in dienst en had dus tot haar pensioen, op 65ste leeftijd, recht op wachtgeld.

Ook was het vertrek goed getimed, omdat de wachtgeldregeling enkele maanden later zou worden versoberd.Die versobering gold dus niet voor Ferrier, die tot haar pensioen jaarlijks ruim 70.000 euro aan wachtgeld ontvangt. Het wachtgeld zou pas stoppen bij het aannemen van een nieuwe baan. Maar Ferrier verhuisde naar Hong Kong en geniet daar naar verluidt van een vervroegd pensioen. Dit zorgt voor de nodige frustratie bij haar wachtgeldregelingcritici.

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags wachtgeld politici wassila hachchi peter rehwinkel tofik dibi

zie ook

27-1-2016 In New York getraceerde Wassila Hachchi blijft zwijgen

26-1-2016 Wachtgeld voor politici is terecht, maar niet bij vrijwillig vertrek

26-1-2016 Vertrek Wassila Hachchi blijft vragen oproepen

Bijna 15 miljoen wachtgeld uitgekeerd aan oud-politici

VK 20.12.2015 Sinds 2012 is bijna 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd aan afgezwaaide Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers. Dat meldt NU.nl zondag op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wachtgeld voor politici is al sober genoeg

De wachtgeldregeling is altijd goed voor heftige discussies. Terecht? Lees hier het opiniestuk van Marcel Boogers en Marjolein Blom.

Het jaarlijks uitgekeerde bedrag neemt geleidelijk af sinds 2013, net als het aantal personen dat een beroep doet op de regeling. Gemiddeld wordt per persoon 3600 euro per maand overgemaakt.

Ministers en staatssecretarissen ontvangen hogere bedragen, omdat zij ook een hoger salaris krijgen tijdens hun dienstverband. Het ministerie wil niet bekendmaken welke personen hoeveel wachtgeld hebben ontvangen.

Voormalige politici kunnen een beroep doen op de wachtgeldregeling nadat zij ontslag hebben genomen. Hun inkomen wordt dan voor minimaal twee en maximaal vier jaar aangevuld met een deel van hun oorspronkelijke salaris: een jaar 80 procent van dat salaris en daarna drie jaar 70 procent. In 2013 streken 67 ex-Kamerleden samen 4 miljoen euro op aan wachtgeld. Daar kwam nog een miljoen bij voor ex-ministers en staatssecretarissen.

De uitkering komt te vervallen zodra de oud-politicus in een andere functie voldoende verdient.

Bijna 15 miljoen aan wachtgeld uitgekeerd

Telegraaf 20.12.2015 Sinds 2012 is bijna 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd aan afgezwaaide Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers.

Dat meldt NU.nl zondag op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het jaarlijks uitgekeerde bedrag neemt geleidelijk af sinds 2013, net als het aantal personen dat een beroep doet op de regeling.

Gemiddeld wordt per persoon 3600 euro per maand overgemaakt. Ministers en staatssecretarissen ontvangen hogere bedragen, omdat zij ook een hoger salaris krijgen tijdens hun dienstverband. Het ministerie wil niet bekendmaken welke personen hoeveel wachtgeld hebben ontvangen.

Bijna 15 miljoen aan wachtgeld betaald in drie jaar

 

AD 20.12.2015 Sinds 2012 is er bijna 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd aan vertrokken Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers. Dat meldt NU.nl op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het jaarlijks uitgekeerde bedrag neemt geleidelijk af sinds 2013, net als het aantal personen dat een beroep doet op de regeling. Gemiddeld wordt per persoon 3600 euro per maand overgemaakt. Ministers en staatssecretarissen ontvangen hogere bedragen, omdat zij ook een hoger salaris krijgen tijdens hun dienstverband. Het ministerie wil niet bekendmaken welke personen hoeveel wachtgeld hebben ontvangen.

Misbruik
Met wachtgeld kunnen bestuurders die plotseling zonder werk komen te zitten de tijd tussen hun ontslag en hun nieuwe functie overbruggen. Er kan echter ook misbruik van worden gemaakt, zoals in het geval van een wethouder in Albrandswaard die er zijn salaris mee aanvulde.

De Groningse hoogleraar Douwe Jan Elzinga, gespecialiseerd in staatsrecht, keurt dergelijk misbruik resoluut af. ,,Wachtgeld is bedoeld voor de overgang naar een nieuwe functie, als een overbrugging. Dit is verstoppertje spelen: zeg dan gewoon eerlijk dat je fulltime betaald wil worden.”

Lees ook

Bijna 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd sinds 2012

NU 20.12.2015 Sinds 2012 is bijna 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd aan Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers.

Het jaarlijks uitgekeerde bedrag neemt geleidelijk af sinds 2013, blijkt uit een Wob-verzoek van NU.nl bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Tussen 2012 en oktober 2015 wordt per persoon gemiddeld 3.600 euro per maand aan wachtgeld overgemaakt. Ministers en staatssecretarissen ontvangen hogere bedragen, omdat zij ook een hoger salaris krijgen tijdens hun dienstverband.

Het totale overgemaakte bedrag aan wachtgeld neemt af sinds 2013, net als het aantal personen dat jaarlijks beroep doet op de regeling. In april 2012 viel het kabinet Rutte-I, waardoor veel bewindslieden en Kamerleden beroep mogen doen op de wachtgeldregeling.

Aftreden

Voormalige politici kunnen een beroep doen op de wachtgeldregeling nadat zij ontslag hebben genomen. Hun inkomen wordt dan voor minstens twee jaar en hooguit drie jaar en twee maanden aangevuld met een deel van hun oorspronkelijke salaris.

Eventuele neveninkomsten en salaris uit nieuw werk wordt van de wachtgelden afgetrokken. Een politicus moet zelf elke maand deze inkomsten doorgeven. Met gegevens van de Belastingdienst worden deze gegevens gecontroleerd. Volgens het ministerie van BZK is er niet eerder fraude gepleegd door een wachtgeldontvanger uit de Tweede Kamer.

Grillig

De wachtgeldregeling ligt regelmatig onder vuur. Minister Ronald Plasterk van BZK heeft in het verleden laten weten dat het wachtgeld niet verder teruggeschroefd moet worden.

“Het werk van een politicus kan grillig zijn”, zegt de woordvoerder van Plasterk. “Wachtgeld voorkomt dat een politieke ambtsdrager bij beslissingen rekening houdt met eventuele negatieve financiële consequenties, en daardoor geen zuiver oordeel meer zou kunnen vormen.”

Politici zouden ook hun financiële zekerheden opzij zetten voordat zij een politieke carrière beginnen. De wachtgeldregeling zorgt er dan ook voor dat het ambt van politicus aantrekkelijker wordt ten opzichte van een vaste aanstelling of een eigen bedrijf.

Het ministerie van BZK wil niet bekendmaken welke personen hoeveel wachtgeld hebben ontvangen. “Dat doen we om de vertrouwelijkheid van bepaalde persoonlijke aspecten – zoals diensttijd, leeftijd, arbeidsongeschiktheid en neveninkomsten – te beschermen”, verklaart een woordvoerder van BZK.

Lees meer over: Wachtgeld

december 20, 2015 Posted by | 2e kamer, integriteit, politiek | , , , | 7 reacties

Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden

Oprichting software-coöperatie

De ex-wethouder was betrokken bij de oprichting van een innovatieve gemeentelijke software-coöperatie. Duindam deelde bij zijn benoeming als wethouder mee dat hij aandelen in het bedrijf  heeft en deed afstand van zijn belang.

Toch wordt hij door de aantijger verweten zijn rol als wethouder bij de aanbesteding aan de coöperatie te hebben misbruikt. Duindam vindt dat de aantijgingen op niets zijn gebaseerd wil graag een onafhankelijk onderzoek dat moet aantonen of hij zijn rol als wethouder zuiver heeft gebruikt en of er goede besluitvorming heeft plaatsgevonden aangaande ICT met de deelname aan de coöperatie.

Lees het volledige onderzoeksrapport van berenschot hier.

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit

‘Wethouder en college Woerden handelden onjuist’

BB 22.04.2016 Zowel het Woerdens college als de opgestapte oud-wethouder Bob Duindam hebben onjuist gehandeld. Zo luidt de conclusie van het onderzoek dat Bureau Berenschot uitvoerde in opdracht van de gemeenteraad.

Afstand nemen van aandelen

Duindam raakte als wethouder in opspraak nadat er sprake was van schijn van belangenverstrengeling. De opgestapte wethouder was voor zijn benoeming als wethouder aandeelhouder van het bedrijf Gemboxx, dat betrokken raakte bij een ICT-project van de gemeente. Duindam stelde bij zijn benoeming in 2012 als wethouder dat hij afstand zou doen van de aandelen in GemBoxx. In 2014 had hij dit voltooid. Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat er echter geen opgave is gedaan van de achtergestelde startlening van Duindam aan het bedrijf, ter waarde van 25.000 euro en verschillende andere leningen van in totaal 9800 euro.

 Aandelen in bedrijf met sterke banden

Daarnaast had Duindam als wethouder nog wel aandelen in het bedrijf Innovum. ‘Gezien de sterke banden die Innovum heeft met GemBoxx, komt de aanschaf van aandelen Innovum niet overeen met de toezegging aan de raad van de heer Duindam dat hij de banden met GemBoxx beëindigt. Door het niet melden van de aandelen Innovum heeft de heer Duindam geen inzicht gegeven in zijn handelen en zijn beweegredenen daarbij. De heer Duindam heeft in onze optiek in dezen onvoldoende openheid betracht en gehandeld in strijd met het normenkader, ook al heeft hij de aandelen slechts twaalf dagen in zijn bezit gehad.’

Inconsequent handelen

Alles overwegend is Duindam volgens de rapporteurs inconsequent geweest in zijn handelwijze. ‘Met zijn handelen heeft hij laten zien dat hij op sommige momenten aandacht had voor integriteit en zich bewust was van (de schijn van) belangenverstrengeling en bevoordeling die kon ontstaan. Op andere momenten was de heer Duindam hier niet alert op en handelde hij in strijd met de gedragscode integriteit.’

College niet vrijuit

Ook het college gaat voor de onderzoekers niet vrijuit, omdat deze onvoldoende alert is geweest bij de betrokkenheid van Duindam bij besluitvorming over GemBoxx. ‘Het is een besluit geweest van het college om de heer Duindam aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever voor de ICT-coöperatie die in samenwerking met GemCloud werd opgericht. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het omgaan met zijn belangen ligt bij de heer Duindam, vinden wij dat ook het college een verantwoordelijkheid had om hier alert op te zijn en zo te voorkomen dat hij portefeuillehouder werd. Te meer omdat de heer Duindam enkele maanden eerder zich in het college onthoudt van beraadslaging waar het GemBoxx betreft.’

Lees het volledige onderzoeksrapport van berenschot hier.

Gerelateerde artikelen

17-12-2015 Wethouder Duindam treedt af na vertrouwensbreuk

04-12-2015 Wethouder Woerden doet aangifte wegens smaad

Wethouder Duindam treedt af na vertrouwensbreuk

BB 17-12-2015 Een vertrouwensbreuk met de fractie van D66 Woerden heeft er toe geleid dat Woerdense wethouder Bob Duindam zijn functie heeft neergelegd. Duindam wordt door een anoniem blog beticht van belangenverstrengeling. Zelf ontkent hij dat en wenst hij een onafhankelijk onderzoek.

Doel coöperatie

De software-coöperatie wil gemeenten een alternatief geven tegenover de grote spelers in de ICT-software markt die gemeenten -naar eigen zeggen in een enquête- in een wurggreep houden. Volgens betrokkenen kan deze de ICT-kosten per inwoner met de helft omlaag brengen. Duindam geeft toe dat hij ‘niet altijd even handig heeft geopereerd door bijvoorbeeld De Volkskrant te woord te staan of de televisie.’ Maar, zo stelt hij,  ‘Dat doe ik omdat deze zaak mij aan het hart gaat. De aantijgingen gaan over mij, een onbeduidend radartje in een gemiddelde gemeente. Maar ze gaan ook over iets dat veel groter is. Er kunnen daadwerkelijk honderden miljoenen euro’s uit de gemeentelijke ICT vrijgemaakt worden.’

Geen steun eigen partij 

Binnen het college van burgemeester en wethouders kan Duindam rekenen op steun van zijn collega’s, maar in zijn eigen D66-fractie is dat niet het geval. ‘Zonder die steun kan ik niet functioneren en het algemeen belang van Woerden dienen. Daarom leg ik mijn functie neer.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

december 20, 2015 Posted by | politiek | , , , , | 4 reacties