Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Commissie Meurs – De bijna-ondergang van het ROC Leiden

Exterieur van onderwijsinstelling ROC Leiden. © anp.

‘Grote fouten en ondeugdelijke voorbereiding’

Dure nieuwe gebouwen bij de stations Leiden Centraal (2013) en Lammenschans (2011) leidden bijna tot de ondergang van de mbo-school. ROC Leiden werd gered door een financiële bijdrage van 40 miljoen euro, opgebracht door alle andere mbo-scholen samen.

Nadat de Tweede Kamer afgelopen zomer met een kleine meerderheid akkoord ging met de redding van de school, probeert ROC Leiden zich op de toekomst te richten. Voor de dure huisvesting is een oplossing gevonden. En ROC Leiden wil per 1 augustus 2018 samen met het ID College één organisaties met 17.000 studenten gaan vormen.

LEES OOK: ROC Leiden en ID College worden één mbo-instelling

Bij de bouw van de twee nieuwe gebouwen zijn grote fouten gemaakt, beschrijft de ‘Commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden’ in het rapport ‘Ontspoorde Ambitie’. Zo zijn belangrijke besluiten rond de nieuwbouw ‘ondeugdelijk voorbereid’.

Het bestuur van het ROC Leiden, onder leiding van Jacques van Gaal, heeft zich volgens de commissie vertild aan de ambitieuze nieuwbouwplannen. De kosten vallen uiteindelijk ruim vijf keer zo hoog uit als geraamd: 220 miljoen in plaats van circa 40 miljoen euro. Het rapport: ‘risico’s, complexiteit en de hoeveelheid open einden’ zijn te groot geworden bij de bouw van de schoolpanden.

Raad van toezicht hield geen toezicht

De raad van toezicht, die het handelen van de directie hoort te controleren, is volgens de commissie ‘te weinig effectief sturend’ geweest. De raad van toezicht heeft ‘steeds achter de feiten aangelopen’.

Oud-directeur Van Gaal zat mogelijk fout

Dat geldt dus wel voor het voormalige college van bestuur. De toenmalige bestuursvoorzitter Jacques van Gaal, directeur van 2001 tot 2010, geldt als de initiator van de nieuwbouw. De commissie ‘ziet aanknopingspunten voor nader onderzoek naar de bestuurlijke aansprakelijkheid van de toenmalige bestuurders’.

Van Gaal heeft voor zijn aftreden met de raad van toezicht afgesproken dat hij na zijn vertrek niet meer verantwoordelijk kon worden gehouden voor de beslissingen die hij als bestuursvoorzitter heeft genomen. Onduidelijk is of dat soort afspraken stand houden in een eventuele rechtszaak.

Ook externe adviseurs onder vuur

Van Gaal zelf deed er de afgelopen tijd vooral het zwijgen toe. Wel zei hij in november 2014 tegen hetLeidsch Dagblad dat hij zich niet aangesproken voelt over de financiële malaise bij ROC Leiden. ‘Als er iets is misgegaan, moeten mijn opvolgers het oplossen.’

De commissie-Meurs is ook kritisch op de rol van externe adviseurs bij de nieuwbouw van de schoolgebouwen. Adviesbureaus als Ilfa en Fakton lieten zich vooral leiden door de ‘doelstellingen van de bestuurder’. Omroep West berichtte maandag over de dubbele rol van de adviseurs.

De adviseurs beschikten over een ‘onvoldoende kritische en onafhankelijke opstelling’. Dat komt volgens de commissie onder meer door de provisie die de adviseurs kregen bij de bouw van de twee panden. Dat heeft hun ‘kritisch vermogen in de advisering’ van het college van bestuur ‘waarschijnlijk niet versterkt’.

‘Inspectie onderwijs moet beter’

Ook het financieel toezicht van de Inspectie van het Onderwijs schoot tekort. De inspectie is volgens de commissie-Meurs ‘nu niet in staat om financiële problemen tijdig te signaleren en daar een adequate aanpak op af te stemmen’. Een nieuw op te richten afdeling ‘bijzonder beheer’ zou de mogelijkheid moeten hebben om een instelling onder curatele te stellen. Minister Bussemaker zegt daar niets in te zien.

Nader onderzoek

Een van de vragen die de commissie wil beantwoorden is of oud-bestuurders van het ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de problemen bij de mbo-school. De commissie vindt nader onderzoek nodig om te concluderen of bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de financiële problemen bij het roc.

Een beslissing daarover moet genomen door de huidige raad van toezicht van de mbo-instelling. Minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs wil graag dat de toezichthouders van ROC Leiden onderzoek doen naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen door voormalige bestuurders’.

Volgens de commissie “zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.” Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeert de commissie. Belangrijkste les: “Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten.”

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders dus nadrukkelijk om een diepgaand onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag “onacceptabel” dat voormalige bestuurders “onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s” namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met “verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

Rapport Ontspoorde ambitie

kamerbrief met reactie op rapport onderzoek huisvesting roc leiden

zie ook:  Femke Halsema Groenlinks – voortgang onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – verder onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

zie ook: Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 2

zie ook:  Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 1

zie ook: Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

ROC Leiden wil 40 miljoen euro van oud-bestuurders

RTVWEST 25.08.2016 Vijftien oud-bestuurders van ROC Leiden zijn door de mbo-instelling samen aansprakelijk gesteld voor 40 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat het ministerie van Onderwijs overmaakte om de school te redden.

ROC Leiden kwam in de financiële problemen toen de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen veel duurder uitviel dan gedacht. Onderwijsminister Bussemaker besloot 40 miljoen over te maken om de school te redden van een faillissement.

Een onderzoekscommissie concludeerde vorig jaar dat het ROC-bestuur ‘onverantwoord en verwijtbaar’ heeft gehandeld. De uitkomst van het onderzoek was voor het ROC de reden om 15 oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Het gaat om dertien ex-leden van de Raad van Toezicht en twee oud-leden van het College van Bestuur.

Misstanden aan de kaak stellen

In februari maakte minister Bussemaker van Onderwijs al bekend dat de school naar de rechter stapt. Nu is bekend geworden dat de oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbraste 40 miljoen. De dagvaardingen liggen bij de rechter.

‘De Stichting ROC Leiden neemt hierbij haar verantwoordelijkheid om het onbehoorlijk bestuur van oud-bestuurders en voormalige Raad van Toezicht-leden te corrigeren en misstanden aan de kaak te stellen’, zo luidt een statement op de site van ROC Leiden. De rechter buigt zich vanaf september over de zaak. De procedure kan jaren gaan duren.

Meer over dit onderwerp:

ROC LEIDEN LEIDEN JET BUSSEMAKERONDERWIJS MBO

Claim ROC Leiden tegen ex-bestuur

Telegraaf 25.08.2016 Het ROC Leiden wil 40 miljoen euro terughalen bij dertien oud-bestuurders. Die zijn daarvoor aansprakelijk gesteld. De procedure gaat waarschijnlijk jaren duren, meldt het Leidsch Dagblad.

Het ROC was in grote problemen gekomen door een duur nieuwbouwproject en riskante financiële constructies. Het ministerie van Onderwijs sprong bij met 40 miljoen euro om de instelling te redden. Dat bedrag wil het roc nu dus krijgen van de ex-bestuurders.

Als de rechter de oud-bestuurders aansprakelijk stelt, hoeven die niet zelf te betalen. Het roc heeft een aansprakelijkheidsverzekering.

LEES MEER OVER; ROC-OPLEIDINGEN ONDERWIJS LEIDEN

GERELATEERDE ARTIKELEN;

ROC Leiden claimt 40 miljoen euro van bestuurders

NOS‎ 25.08.2016 Dertien oud-bestuurders van ROC Leiden zijn aansprakelijk gesteld voor 40 miljoen euro, precies het bedrag dat vanuit de overheid in de school werd gestoken om een faillissement te voorkomen.

De oud-bestuurders werden door de school in februari al aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Het Leidsch Dagblad heeft de dagvaarding tegen de ex-bestuurders ingezien, die onlangs is ingediend.

De procedure gaat naar verwachting jaren duren. De bestuurders hebben strafrechtelijk niets verkeerd gedaan en worden daarom niet vervolgd door justitie. Het ROC kwam in grote financiële problemen bij een nieuwbouwproject. Een commissie concludeerde dat de schoolleiding onverantwoorde risico’s heeft genomen.

BEKIJK OOK;

Ex-bestuurders ROC Leiden aansprakelijk gesteld

Bestuur ROC Leiden nam onverantwoorde risico’s

ROC Leiden gered van faillissement

ROC Leiden wil schade verhalen op bestuurders

VK 04.02.2016 ROC Leiden gaat proberen de schade die is geleden door de bouw van megalomane nieuwbouwprojecten te verhalen op voormalige bestuurders en toezichthouders. Dit liet minister Jet Bussemaker (Onderwijs) donderdag weten aan de Tweede Kamer. Ze zal de instelling ‘zo goed mogelijk’ ondersteunen bij het aanspannen van een procedure.

Doorgewinterde rasbestuurder, kaliber straatvechter

Megalomane nieuwbouw kostte ROC Leiden bijna de kop. Uit onderzoek moet dinsdag blijken wat er fout ging. Hoe komt voormalig collegevoorzitter Jacques van Gaal ervan af? Lees hier een profiel (+).

ROC Leiden kwam door de nieuwbouw in grote financiële problemen. Vorig jaar moest Bussemaker de school redden door 40 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dat bedrag komt ten laste van de mbo-sector. Een commissie onder leiding van Pauline Meurs concludeerde in december dat het toenmalige bestuur ‘onverantwoord en verwijtbaar’ had gehandeld. Ook de toezichthouders hadden hun taak niet naar behoren vervuld.

Bussemaker wilde toen al dat ROC Leiden zou proberen de verantwoordelijken te vervolgen. Daartoe zou school de oud-bestuurders aansprakelijk moeten stellen en een zaak moeten aanspannen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Die kan oordelen of sprake is geweest van wanbeleid.

Deze procedure is nu in gang gezet. Rond de jaarwisseling heeft ROC Leiden een aansprakelijkheidsstelling verzonden aan twee voormalige leden van het college van bestuur en dertien voormalige leden van de raad van toezicht. Zij stonden tussen 2001 en 2011 aan het roer van ROC Leiden, toen de instelling twee enorme gebouwen liet neerzetten naast de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans.

Jacques van Gaal

Motor achter die plannen was de toenmalige collegevoorzitter Jacques van Gaal. Hij zou volgens Meurs ‘verliefd’ zijn geweest op de nieuwbouw. In een reactie zegt Van Gaal dat hij nog geen aansprakelijkheidsstelling heeft ontvangen en niet telefonisch op de hoogte is gesteld door ROC Leiden. Hij wil nog niet inhoudelijk reageren.

Onder de dertien oud-toezichthouders die ROC Leiden aansprakelijk stelt, zitten nog een aantal andere opvallende namen. Zo ontvingen de Leidse oud-wethouder Tjeerd van Rij, de huidige collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam en wethouder Kees den Ouden van Zoeterwoude een brief.

De verzonden aansprakelijkheidsstellingen hebben een algemeen karakter, schrijft Bussemaker aan de Tweede Kamer. ‘Op dit moment is de Stichting ROC Leiden bezig met de voorbereiding van individuele dagvaardingen. Voor de dagvaardingen moet voor elke persoon de noodzakelijke informatie worden verzameld over diens handelen in de periode 2001-2011 en de schade die ten gevolge daarvan is geleden.’ Dat zal vermoedelijk nog enkele maanden in beslag nemen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Meeste mbo-scholen hebben hun zaakjes goed op orde

Vervolging ROC Leiden stap dichterbij

Doorstart ROC Leiden gaat mislukken, vreest inspectie

ROC Leiden neemt stappen tegen ex-bestuurders

Trouw 04.02.2016 ROC Leiden heeft vijftien oud-bestuurders aansprakelijk gesteld voor de grote problemen bij de onderwijsinstelling. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de wilde bouwplannen van voormalige bestuurders. Minister Bussemaker (PvdA, Onderwijs), zal de eisers ‘zo goed mogelijk’ ondersteunen.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) meldt donderdag aan de Tweede Kamer dat Stichting ROC Leiden de aansprakelijkstelling eind december en begin januari heeft verstuurd. Het gaat om dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee oud-leden van het college van bestuur.

Alle oud-bestuurders bekleedden tussen 2001 en 2011 functies bij de school in Leiden, die door megalomane bouwprojecten bijna kopje onder ging. De school van 9000 leerlingen balanceerde op de rand van faillissement toen Bussemaker besloot de opleiding te redden met maximaal 40 miljoen euro. Ze kreeg de Tweede Kamer maar op het nippertje mee.

Wat ging er precies mis bij de bouw van de nieuwe schoolgebouwen? Een onafhankelijke commissie kwam in december met harde conclusies. Het hele project werd gekenmerkt door te grote ambities, gebrek aan deskundigheid en onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten. Het bestuur nam daardoor onverantwoordelijke risico’s genomen, zo werd geschreven in het rapport ‘Ontspoorde ambities’.

ROC Leiden bereidt individuele dagvaardingen voor tegen de oud-bestuurders. De verwachting is dat dit enkele maanden gaat duren. Een van de vijftien bestuurders is Jacques van Gaal, oud-voorzitter van het college van bestuur. Hij werd enkele jaren geleden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Tweede Kamerfractie van de VVD vindt dat de bestuurder zijn lintje terug moet geven.

Verwant nieuws;

ROC Leiden neemt stappen tegen ex-bestuurders 

NU 04.02.2016 ROC Leiden heeft vijftien oud-bestuurders aansprakelijk gesteld voor de grote problemen bij de onderwijsinstelling. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de wilde bouwplannen van voormalige bestuurders.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) meldt donderdag aan de Tweede Kamer dat Stichting ROC Leiden de aansprakelijkstelling eind december en begin januari heeft verstuurd. Dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee oud-leden van het college van bestuur worden aangesproken voor geleden schade.

ROC Leiden bereidt individuele dagvaardingen voor tegen de oud-bestuurders. De verwachting is dat dit enkele maanden gaat duren.

De raad van toezicht van ROC Leiden zegt in een verklaring de uitkomsten en aanbevelingen in het rapport buitengewoon serieus te nemen. ”De komende periode zullen wij ons richten op het nadere onderzoek en de uitkomsten met het ministerie delen.”

Faillissement

De school van 9000 leerlingen balanceerde op de rand van faillissement toen Bussemaker besloot de opleiding te redden met maximaal 40 miljoen euro. Ze kreeg de Tweede Kamer maar op het nippertje mee.

Een van de vijftien bestuurders is Jacques van Gaal, oud-voorzitter van het college van bestuur. Hij werd enkele jaren geleden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Tweede Kamerfractie van de VVD vindt dat de bestuurder zijn lintje terug moet geven.

De liberalen zijn vooral verbolgen over de uitspraak van Van Gaal dat hij geen spijt heeft van de omstreden deal. Hij zou de afspraken weer maken, zei hij een tijd geleden tegen het Leidsch Dagblad. Ook oud-voorzitter van de raad van toezicht Tjeerd van Rij verdedigde de deal. Hij sprak in de krant over “prachtige afspraken”.

Zie ook: Wat ging er mis bij ROC Leiden?

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

ROC Leiden wil oud-bestuurders voor rechter

Conclusies van commissie over ROC Leiden

Hoop gloort voor ROC Leiden

Bussemaker stopt maximaal 40 miljoen euro in ROC Leiden

ROC Leiden neemt stappen tegen ex-bestuurders

Telegraaf 04.02.2016 ROC Leiden heeft vijftien oud-bestuurders aansprakelijk gesteld voor de grote problemen bij de onderwijsinstelling. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de wilde bouwplannen van voormalige bestuurders.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) meldt donderdag aan de Tweede Kamer dat Stichting ROC Leiden de aansprakelijkstelling eind december en begin januari heeft verstuurd. Dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee oud-leden van het college van bestuur worden aangesproken voor geleden schade.

ROC Leiden bereidt individuele dagvaardingen voor tegen de oud-bestuurders. De verwachting is dat dit enkele maanden gaat duren. De raad van toezicht van ROC Leiden zegt in een verklaring de uitkomsten en aanbevelingen in het rapport buitengewoon serieus te nemen. ,,De komende periode zullen wij ons richten op het nadere onderzoek en de uitkomsten met het ministerie delen.”

De school van 9000 leerlingen balanceerde op de rand van faillissement toen Bussemaker besloot de opleiding te redden met maximaal 40 miljoen euro. Ze kreeg de Tweede Kamer maar op het nippertje mee.

Een van de vijftien bestuurders is Jacques van Gaal, oud-voorzitter van het college van bestuur. Hij werd enkele jaren geleden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Tweede Kamerfractie van de VVD vindt dat de bestuurder zijn lintje terug moet geven.

De liberalen zijn vooral verbolgen over de uitspraak van Van Gaal dat hij geen spijt heeft van de omstreden deal. Hij zou de afspraken weer maken, zei hij een tijd geleden tegen het Leidsch Dagblad. Ook oud-voorzitter van de raad van toezicht Tjeerd van Rij verdedigde de deal. Hij sprak in de krant over ,,prachtige afspraken”.

Wat ging er mis?

Een grote school die per se nog groter wilde worden. Dat is het verhaal van het ROC Leiden in een notendop. Een speciale commissie onderzocht hoe de instelling in de problemen kon komen. Op basis van dat onderzoek heeft het ROC besloten vijftien voormalige bestuurders aansprakelijk te stellen. Een overzicht van de belangrijkste conclusies, die in december werden gepresenteerd:

– De gebouwen van het ROC Leiden waren rond 2000 sterk verouderd. Daarom besloot de instelling tot nieuwbouw. Die keuze was ,,passend”, aldus de commissie, maar het project werd steeds groter en complexer. Eerst werd alleen bij station Leiden Lammenschans gebouwd, daarna ook bij station Leiden Centraal. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De oppervlakte groeide van 32.000 vierkante meter naar 100.000 vierkante meter.

– Het college van bestuur heeft bij de bouw ,,onverantwoorde risico’s” genomen, belangrijke signalen genegeerd en besluiten niet goed voorbereid en gecontroleerd. Goed onderwijs was ondergeschikt aan nieuwbouw. Daarom betwijfelt de commissie of het bestuur wel ,,behoorlijk” heeft bestuurd. Er is genoeg aanleiding voor een onderzoek naar verwijtbaar handelen.

– In 2011 kreeg het ROC Leiden een nieuwe bestuursvoorzitter. Die heeft geprobeerd de instelling te redden, maar de problemen waren te groot geworden.

– De raad van toezicht hield geen toezicht. Dat gebeurde sinds 2006 wel, maar toen was het eigenlijk al te laat.

– Ook de gemeente Leiden kreeg kritiek. Die heeft de verouderde gebouwen van het ROC gekocht. Daarbij kreeg de instelling te maken met allerlei eisen en risico’s. De gemeente ,,had zich wellicht iets terughoudender kunnen opstellen”.

– De Onderwijsinspectie hield niet genoeg financieel toezicht op het ROC. De commissie noemt het ,,onbegrijpelijk” dat de inspectie pas tien jaar na de belangrijkste beslissingen zich met het ROC ging bemoeien.

– Het ministerie van Onderwijs heeft geen heldere aanpak voor scholen in financiële problemen. ROC Leiden vroeg begin 2012 om hulp, maar die kwam pas in 2015. Dat heeft ,,onnodig lang” geduurd.

Stappen tegen 15 ex-bestuurders ROC Leiden

AD 04.02.2016 ROC Leiden heeft vijftien oud-bestuurders aansprakelijk gesteld voor de grote problemen bij de onderwijsinstelling. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de wilde bouwplannen van voormalige bestuurders.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) meldt donderdag aan de Tweede Kamer dat Stichting ROC Leiden de aansprakelijkstelling eind december en begin januari heeft verstuurd. Dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee oud-leden van het college van bestuur worden aangesproken voor geleden schade.

ROC Leiden bereidt individuele dagvaardingen voor tegen de oud-bestuurders. De verwachting is dat dit enkele maanden gaat duren.
De school van 9000 leerlingen balanceerde op de rand van faillissement toen Bussemaker besloot de opleiding te redden met maximaal 40 miljoen euro. Ze kreeg de Tweede Kamer maar op het nippertje mee.

Een kort portretje van de onderwijsinstelling:
– Ruim 9000 studenten

– ROC Leiden biedt volgens de gegevens uit 2013 219 beroepsopleidingen (mbo), voor jongeren en volwassenen in verschillende categorieën zoals bouw, horeca, ICT, toerisme en zorg.

– Ook is er volwassenenonderwijs op de niveau’s vmbo-TL, havo en vwo.

– Het onderwijs is op meerdere locaties in Leiden; onder meer bij Leiden Centraal Station, Lammenschans en in het gebouw van Hogeschool Leiden.

– Dure nieuwbouw heeft het ROC in zware problemen gebracht. In 2012 werd ruim 12 miljoen euro verlies gemaakt. In 2013 was het verlies op de balans 139.000 euro.

– De onderwijskwaliteit laat te wensen over. De Onderwijsinspectie volgt de instelling ,,intensief” en noemt de kwaliteit onvoldoende. Van de 51 mbo-opleidingen die de inspectie de afgelopen drie jaar beoordeelde, zijn er 21 met tekortkomingen.

Lees ook;

roc leiden

Royaal schoolplein kan noodsteun kosten

Telegraaf 17.12.2015 Het is niet uitgesloten dat een deel van de noodsteun die ROC Leiden heeft gekregen om een faillissement af te wenden, moet worden gebruikt om een megalomaan schoolplein aan te leggen voor het onderwijspaleis van de opleider bij station Lammenschans.

“Dat is nog een open eindje in de gesprekken die nu lopen”, gaf minister Bussemaker (Onderwijs) donderdagochtend toe in de Tweede Kamer. Ze benadrukte daarbij wel dat wat betreft het ROC en haar er eigenlijk geen cent van dit geld moet worden besteed aan het plein.

Bij het gigantische schoolgebouw moet een niet minder groot plein komen, van tienduizend vierkante meter groot. Eigenaar Green Real Estate van het pand bood eerder al vijf miljoen euro aan de eigenaars van een autogarage om hen uit te kopen. Nu zij daar niet op ingingen, probeert de gemeente Leiden de vastgoedbezitters te onteigenen.

Gisteren zei Bussemaker in een algemeen overleg met de Kamer dat ROC Leiden op geen enkele wijze betrokken is bij die al jaren slepende affaire. Maar PVV-Kamerlid Beertema kwam donderdag met een vaststellingsovereenkomst op de proppen, waarin het ROC wel degelijk haar handtekening had gezet onder een overeenkomst die mede tot doel had het royale schoolplein naast het onderwijspaleis te ontwikkelen.

Die overeenkomst is inmiddels vervangen door een andere, maar daarin is de kwestie van het plein nog niet opgelost. Wanneer die impasse blijft, dan kan ROC Leiden gevraagd worden maximaal ruim 9 ton bij te dragen aan de ontwikkeling van het zogeheten Betaplein.

Beertema hekelde de grootte van het plein, die in zijn ogen voortkomt uit de megalomane ideeën van voormalige bestuurders van ROC Leiden. Enkele weken terug bleek uit onderzoek dat zij meer met het bouwen van imposant vastgoed bezig waren dan met de kwaliteit van onderwijs op het ROC.

‘Onderzoek naar externe adviseurs ROC Leiden’

RTVWEST 17.12.2015 Het CDA en de SP in de Tweede Kamer willen dat er een onderzoek komt naar de rol van externe adviseurs bij de nieuwbouw van ROC Leiden. Minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs heeft donderdag laten weten dat ze een motie van de twee partijen gaat uitvoeren.

Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Jasper van Dijk (SP) willen dat een ‘daartoe toegeruste’ onafhankelijke organisatie onderzoek doet naar betalingen van ROC Leiden aan externe adviseurs. De Leidse mbo-instelling ging eerder dit jaar bijna ten onder aan de financiële last van te grote en te dure nieuwe schoolgebouwen bij de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans.
In de periode 2003 tot en met 2013 zou ROC Leiden zo’n 9,4 miljoen euro hebben uitgegeven aan adviseurs die een rol speelden bij de nieuwbouwprojecten. Volgens de twee Kamerleden moeten alle bankafschriften en ‘uitgaande geldstromen’ worden onderzocht, schrijven zij in hun donderdag ingediende motie. Uit het onderzoek moet blijken of er sprake is van ‘ongeoorloofde belangenverstrengeling’.

Dubbele rollen externe adviseurs  
Omroep West meldde onlangs dat zeker twee adviseurs tegelijkertijd werkten voor zowel ROC Leiden als voor Green Real Estate, het bedrijf dat de twee nieuwe schoolgebouwen uiteindelijk kocht. Het bureau Ilfa declareerde in de periode 2004 – 2013 bedragen van in totaal ruim een miljoen euro bij de Leidse mbo-school. Daaronder een succesfee van 150.000 euro voor de deal rond het schoolgebouw bij Leiden Centraal.

Minister Bussemaker zei woensdag in de Tweede Kamer nog dat ze geen grond ziet voor juridische stappen tegen de externe adviseurs van ROC Leiden. ‘Moreel kan je iets verwerpelijk vinden, maar dat is iets anders dan het juridisch aantonen.’ Bussemaker wil wel bekijken hoe kansrijk een onderzoek naar de externe adviseurs is en welke kosten dat met zich meebrengt. Eind januari hoopt de minister daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Mogelijke aansprakelijkheid oud-bestuurders
De kosten van de twee nieuwe schoolgebouwen  vielen ongeveer vijf keer zo hoog uit als geraamd: bijna 223 miljoen in plaats van circa 46 miljoen euro. ROC Leiden moest gered worden met een financiële injectie van 40 miljoen euro – opgebracht uit het budget van alle mbo-scholen.

Het voormalige bestuur van ROC Leiden handelde ‘onverantwoord en verwijtbaar’ bij de bouw van de schoolgebouwen, concludeerde een onderzoekscommissie onder leiding van Pauline Meurs eerder deze maand. Volgens de commissie lieten de schoolbestuurders zich te veel leiden door ‘een beperkt gezelschap van enkele externe adviseurs’ en organiseerden zij niet of nauwelijks tegenspraak.

Ook oud-toezichtouders mogelijk aansprakelijk gesteld
De huidige raad van toezicht van de Leidse mbo-school onderzoekt nu of de oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Tijdens een Kamerdebat bleek woensdag dat ook oud-toezichthouders op de korrel worden genomen. Daarnaast onderzoekt de Algemene Onderwijsbond of een juridische procedure tegen oud-bestuurders mogelijk is.

Meer over dit onderwerp: 

ROC Leiden Mbo NieuwbouwLeiden Centraal Leiden LammenschansExterne adviseurs Declaraties OnderzoekTweede Kamer Minister Bussemaker

Minister Bussemaker: ‘Onderzoek naar aansprakelijkheid oud-bestuurders ROC Leiden uitgebreid’

RTVWEST 16.12.2015 Bij ROC Leiden worden mogelijk ook oud-toezichthouders persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de financiële problemen bij de mbo-school. Dat zei minister Bussemaker woensdag in de Tweede Kamer. Eerder werd al duidelijk dat oud-bestuursleden zich misschien voor de rechter moeten verantwoorden voor hun handelen bij de bouw van twee veel te dure schoolgebouwen.

Volgens een eerder verschenen rapport heeft het bestuur ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld bij de bouw. Voormalig bestuursvoorzitter Jacques van Gaal wordt gezien als de initiator van de nieuwbouw. De kosten daarvan vielen uiteindelijk ongeveer vijf keer zo hoog uit als geraamd: bijna 223 miljoen in plaats van circa 46 miljoen euro.

Direct nadat het onderzoeksrapport uitkwam steunde minister Bussemaker de conclusie van de commissie dat er ‘aanknopingspunten voor nader onderzoek naar de bestuurlijke aansprakelijkheid van de voormalige bestuurders’ zijn. Zij vroeg de huidige Raad van Toezicht om dat onderzoek naar zijn eigen oud-bestuurders in te stellen. De Tweede Kamer nam daar vanmiddag ternauwernood genoegen mee. ‘Veel te vrijblijvend’, zei PvdA-kamerlid Jadnanansing daarover.

Onderwijsbond AOb onderzoekt mogelijke aangifte
Pauline Meurs, voorzitter van de onderzoekscommissie, vindt dat het tot een rechtszaak moet komen, zei ze eerder tegen de Volkskrant. ‘Met de feiten die nu op tafel liggen, denk ik wel: als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?’

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van ROC Leiden aansprakelijk worden gesteld. De onderwijsvakbond onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen.

Volgens de minister houdt de huidige Raad van Toezicht de mogelijkheid open om, naast de oud-leden van het College van Bestuur, ook de eigen voorgangers van de Raad van Toezicht aansprakelijk te stellen. Bussemaker sluit zelfs niet uit dat zowel de Raad als de bond als zijzelf naar de rechter stappen.

‘Draaiboek faillissement ligt klaar’
Een meerderheid van de Tweede Kamer geeft het reddingsplan van ROC Leiden opnieuw het voordeel van de twijfel. De Leidse mbo-school wil per 1 augustus 2018 één organisatie vormen met het ID College.

De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in het reddingsplan van ROC Leiden, zo bleek vorige week. Volgens de inspectie kan de mbo-school beter haar onderwijsactiviteiten beter afbouwen en gecontroleerd overdragen aan andere instellingen in de regio.

De kamer is het eens met de minister dat een faillissement op dit moment alleen maar nadelen heeft. Maar volgens de minister ligt het draaiboek daarvoor wel klaar. Voorlopig krijgt het ROC opnieuw 5 miljoen euro steun.

Anonieme brief medewerkers
ROC Leiden heeft inmiddels al 38 opleidingen gesloten. Er zijn nu ongeveer 1.600 studenten minder dan de 9.000 van vorig jaar. In een anonieme brief, die in handen is van Omroep West, schrijven medewerkers van ROC Leiden dat zij zich zorgen maken over de toekomst van de mbo-school. ‘Wij zien dat de school waar wij jaren voor hebben gewerkt en gevochten hebben nu in enkele maanden kapot gaat.’

Volgens de medewerkers hebben dit jaar zich ‘zogenaamd 7.000 leerlingen’ aangemeld. ‘Zogenaamd want je ziet ze nu al weer vertrekken. Je merkt ook dat jonge docenten aan het solliciteren zijn. Er is onrust en veel willen weg.’

Meer over dit onderwerp:

ROC ROC Leiden Leiden Tweede KamerOnderwijs mbo Bussemaker

Vervolging ROC Leiden stap dichterbij

VK 16.12.2015 Vervolging wegens wanbeleid van oud-bestuurders van ROC Leiden is een stap dichterbij gekomen. De onderwijsinstelling heeft daartoe een advocatenkantoor in de arm genomen. Onderwijsvakbond AOb werkt aan een eigen juridische procedure. De Tweede Kamer roept minister Bussemaker (Onderwijs) op tot actie.

Reddingsplan

In hoeverre is er vertrouwen in het reddingsplan? Lees het stuk van Bart Dirks en Rik Kuiper hier

‘De megalomane bestuurders met grootheidswaan moeten worden aangepakt’, zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk dinsdag tijdens een Kamerdebat over ROC Leiden. ‘Wat mij betreft krijgt dat soort boeven nooit meer een publieke functie.’ Ook PvdA, D66 en CDA willen dat Bussemaker de oud-bestuurders financieel aansprakelijk stelt. ‘Dat kan je niet aan ROC Leiden overlaten’, aldus Paul van Meenen (D66). ‘Daar hebben ze wel wat anders te doen.’

Haast bij vervolging

De megalomane bestuurders met grootheidswaan moeten worden aangepakt. Wat mij betreft krijgt dat soort boeven nooit meer een publieke functie, aldus Jasper van Dijk – SP-Kamerlid.

ROC Leiden zit in grote financiële problemen door de bouw van twee te grote en te dure gebouwen. Het toenmalige bestuur heeft tussen 2001 en 2011 ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld, aldus begin deze maand de commissie-Meurs. Terwijl de aandacht uitging naar het vastgoed, ging de onderwijskwaliteit hard achteruit.

Er is haast geboden bij vervolging,  de kwestie verjaart in 2017. Wanbeleid kan worden vastgesteld door de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Opvallend is dat de raad van toezicht van ROC Leiden naast oud-bestuurder Jacques van Gaal ook oud-toezichthouders aansprakelijk wil stellen. Volgens de commissie-Meurs heeft dat laatste minder kans.

Reddingsplan

Het reddingsplan tegen het faillissement van ROC Leiden heeft geen nut. De minister deelt een aspirientje uit terwijl de patiënt al op sterven ligt, aldus Anne-Wil Lucas – VVD.

Bussemaker juicht de stappen van ROC Leiden en onderwijsbond AOb toe. Ze acht het echter ‘niet kansrijk’ als ook zij een procedure begint tegen de oud-bestuurders. ‘De commissie-Meurs acht dat niet zinnig en we moeten elkaar ook niet in de weg gaan lopen.’ Het ROC moet de juridische procedure zelf betalen, aldus de minister.

Wel zal Bussemaker nog voor de kerst 5 miljoen euro over maken aan ROC Leiden, een tweede tranche van een reddingsplan van in totaal 40 miljoen euro. Een Kamermeerderheid stemt daar mee in. Ook het CDA, dat in juni de instelling nog failliet wilde laten gaan. ‘Er zijn veel verbeteringen ingezet’, aldus Michel Rog (CDA). ‘Het reddingsplan is nu het beste voor personeel en studenten.’ VVD en PVV blijven voor het faillissement. ‘De minister deelt nog een aspirientje uit terwijl de patiënt op sterven ligt’, aldus Anne-Wil Lucas (VVD).

Onderwijsbond wil bestuurders ROC Leiden voor rechter na vastgoeddebacle

RTVWEST 16.12.2015 De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van het ROC Leiden worden aangepakt. Zij zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij met hun ‘financiële avonturen’ aanrichtten. De bond hoopt dat onderwijsbestuurders dergelijke avonturen niet meer aangaan als ze weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het ROC Leiden, dat 9000 leerlingen telt, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond na de onverantwoorde bouw van twee nieuwe, dure schoolgebouwen. Het ging het bestuur meer om het imago en de concurrentiestrijd dan om goed onderwijs, concludeerde de commissie-Meurs die het debacle onderzocht. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De commissie oordeelde dat de ambities te groot waren en inzicht en de regie onvoldoende was.

LEES OOK: Geen vertrouwen Onderwijsinspectie in reddingsplan ROC Leiden
De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen. Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest.

Kritiek Jet Bussemaker
Minister Jet Bussemaker stelde eerder al vast dat goed onderwijs op het ROC ‘geheel uit het oog is verloren‘.

Meer over dit onderwerp:

AOb Algemene Onderwijsbond ROC LeidenVastgoeddebacle

Algemene Onderwijsbond wil bestuurders ROC Leiden voor rechter 

NU 16.12.2015 De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van het ROC Leiden worden aangepakt.

Zij zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij met hun ”financiële avonturen” hebben aangericht.

De bond hoopt dat onderwijsbestuurders dergelijke avonturen niet meer aangaan als ze weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, zegt de bond woensdag.

Het ROC Leiden, met negenduizend leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond door veel te wilde nieuwbouw. Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeerde de commissie-Meurs die de kwestie onderzocht.

De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De commissie oordeelde dat de ambities te groot waren en inzicht en regie onvoldoende.

Zie ook: Conclusies van commissie over ROC Leiden

Procedure

De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen.

Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest.

Voorzitter Pauline Meurs van de onderzoekscommissie zei eerder: ”Als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?” De conclusie van Meurs was dat de oud-bestuurders, onder wie oud-voorzitter Jacques van Gaal, mogelijk aansprakelijk zijn te stellen.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

‘Inspectie heeft geen vertrouwen in doorstart ROC Leiden’ 

Onderzoek naar verwijtbaarheid ROC Leiden  

Miljoenen voor redding ROC onder strenge voorwaarden 

Bussemaker stopt maximaal 40 miljoen euro in ROC Leiden 

ROC Leiden wil oud-bestuurders voor rechter

NU 16.12.2015 De raad van toezicht van het ROC Leiden onderzoekt of oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de grote problemen bij de mbo-instelling. Dat zei minister Jet Bussemaker (Onderwijs) woensdag in de Tweede Kamer.

Een advocaat is inmiddels aan de slag gegaan. Een onderzoek van de commissie-Meurs naar de gang van zaken bij het ROC wees eerder uit dat de voormalige bestuurders verwijtbaar en onverantwoord gehandeld hebben. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de ‘megalomane’ bouwplannen van oud-bestuurders.

Het ministerie neemt op advies van de commissie-Meurs deze zaak zelf ter hand. ”De meeste kans maakt het als de raad van toezicht het doet”, aldus Bussemaker. Ze vindt het goed als het tot een rechtszaak zou komen om zo ”een goed voorbeeld te stellen voor de sector”.

Als het plan van voor een rechtszaak door de raad van toezicht spaak loopt, gaat haar ministerie kijken of het alsnog hiermee aan de slag kan. Een deel van de Kamer (PvdA, SP, CDA, PVV en D66) wilde dat de minister zich op dit vlak actiever zou gaan opstellen.

40 miljoen euro 

Bussemaker heeft eerder maximaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de school met 9000 leerlingen te redden. Daarvan moet binnenkort de tweede tranche van 5 miljoen worden overgemaakt. De VVD en PVV zijn hier tegen. ”Het is niet gelukt een robuust herstelplan op te stellen”, stelde Anne-Wil Lucas (VVD).

De minister gaat door met de reddingsactie. Een meerderheid van onder meer PvdA, CDA, D66, SP steunt haar. Een faillissement heeft volgens Bussemaker veel nadelen voor leerlingen en docenten. Ook zijn de kosten daarvan hoog. Ze ”hoopt” dat het ROC uiteindelijk minder steun nodig zal hebben.

De Onderwijsinspectie meldde onlangs weinig vertrouwen te hebben in het herstelplan, maar is ook geen voorstander van een faillissement. De inspectie had in eerdere jaren kritisch moeten zijn, aldus D66’er Paul van Meenen. Ook CDA’er Michel Rog krijgt het gevoel dat de inspectie zijn eigen straatje probeert schoon te vegen.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

Algemene Onderwijsbond wil bestuurders ROC Leiden voor rechter 

‘Inspectie heeft geen vertrouwen in doorstart ROC Leiden’ 

Hoop gloort voor ROC Leiden  

Bussemaker wil ‘gecontroleerde ontmanteling’ ROC Leiden

ROC: bestuur voor rechter

Telegraaf 16.12.2015  De raad van toezicht van het ROC Leiden onderzoekt of oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de grote problemen bij de mbo-instelling. Dat zei minister Jet Bussemaker (Onderwijs) woensdag in de Tweede Kamer.

Een advocaat is inmiddels aan de slag gegaan. Een onderzoek van de commissie-Meurs naar de gang van zaken bij het ROC wees eerder uit dat de voormalige bestuurders verwijtbaar en onverantwoord gehandeld hebben. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de ‘megalomane’ bouwplannen van oud-bestuurders.

Het ministerie neemt op advies van de commissie-Meurs deze zaak zelf niet ter hand. ,,De meeste kans maakt het als de raad van toezicht het doet”, aldus Bussemaker. Ze vindt het goed als het tot een rechtszaak zou komen om zo ,,een goed voorbeeld te stellen voor de sector”.

Als het plan van voor een rechtszaak door de raad van toezicht spaak loopt, gaat haar ministerie kijken of het alsnog hiermee aan de slag kan. Een deel van de Kamer (PvdA, SP, CDA, PVV en D66) wilde dat de minister zich op dit vlak actiever zou gaan opstellen.

Bussemaker heeft eerder maximaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de school met 9000 leerlingen te redden. Daarvan moet binnenkort de tweede tranche van 5 miljoen worden overgemaakt. De VVD en PVV zijn hier tegen. ,,Het is niet gelukt een robuust herstelplan op te stellen”, stelde Anne-Wil Lucas (VVD).

De minister gaat door met de reddingsactie. Een meerderheid van onder meer PvdA, CDA, D66, SP steunt haar. Een faillissement heeft volgens Bussemaker veel nadelen voor leerlingen en docenten. Ook zijn de kosten daarvan hoog. Ze ,,hoopt” dat het ROC uiteindelijk minder steun nodig zal hebben.

De Onderwijsinspectie meldde onlangs weinig vertrouwen te hebben in het herstelplan, maar is ook geen voorstander van een faillissement. De inspectie had in eerdere jaren kritisch moeten zijn, aldus D66’er Paul van Meenen. Ook CDA’er Michel Rog krijgt het gevoel dat de inspectie zijn eigen straatje probeert schoon te vegen.

Gerelateerde artikelen;

16-12: Bobo’s ROC aangepakt

15-12: Leids ROC wil giga-schoolplein

10-12: Inval bij gemeente Leiden

Lees meer over; jet bussemaker

Kamer akkoord met vrijgeven extra geld voor ROC Leiden

AD 16.12.2015 ROC Leiden wordt niet alsnog failliet verklaard. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat – zij het schoorvoetend – akkoord dat er opnieuw een deel wordt overgemaakt van de 40 miljoen euro die is vrijgemaakt om de mbo-school te redden.

Zij zitten nu met een mojito in de hand in hun leunstoel naar dit debat te kijken, aldus SP’er Jasper van Dijk over verantwoordelijke oud-bestuurders ROC Leiden.

De VVD en PVV willen de stekker uit ROC Leiden trekken. Het CDA wilde in juni ook zo’n ‘gecontroleerd faillissement’, maar weigert de studenten midden in het schooljaar voor het blok te zetten. ,,Dan zijn zij de dupe”, vindt Kamerlid Michel Rog. Ook SP’er Jasper van Dijk vindt dat niet in het belang van de studenten.

Expansiedrift
ROC Leiden kwam in 2012 in financiële problemen door wanbeleid. Er werden nieuwe panden gebouwd waarvan de kosten opliepen van 46 miljoen euro naar 223 miljoen euro. Niemand bekommerde zich meer om het onderwijs en de studenten, zo concludeerde een commissie die onderzoek deed naar de expansiedrift.

Nog altijd laat de onderwijskwaliteit veel te wensen over, zo constateerde de onderwijsinspectie recent in een kritisch rapport over het herstelplan voor de school. Dat oordeel viel minister Jet Bussemaker van Onderwijs ‘eerlijk gezegd nogal tegen’, erkende ze in het debat. ,,Maar ik constateer ook dat er verschil zit tussen het oordeel van de inspectie en de ervaringen van bestuur, docenten en studenten.”

Mojito in de hand
De Kamer wil dat de bestuurders die het toen bij ROC Leiden voor het zeggen hadden, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun wanbeleid. ,,Zij zitten nu met een mojito in de hand in hun leunstoel naar dit debat te kijken”, stelde Van Dijk, die wil dat de verantwoordelijken nooit meer een bestuursfunctie krijgen. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing viel hem bij: ,,Zij denken: pak me dan, als je kan.”

De kans dat zij zich inderdaad moeten verantwoorden voor hun rol in het debacle, is groot. De huidige raad van toezicht onderneemt nu stappen om het oude bestuur aansprakelijk te stellen. Ook Bussemaker en onderwijsbond AOb kunnen dat doen. Volgens Bussemaker is de route via de raad van toezicht het meest kansrijk. ,,Het lijkt me niet verstandig als er drie procedures door elkaar gaan lopen.”

Algemene Onderwijsbond wil bestuurders ROC Leiden voor rechter

NU 16.12.2015 De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van het ROC Leiden worden aangepakt.

Zij zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij met hun ”financiële avonturen” hebben aangericht.

De bond hoopt dat onderwijsbestuurders dergelijke avonturen niet meer aangaan als ze weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, zegt de bond woensdag.

Het ROC Leiden, met negenduizend leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond door veel te wilde nieuwbouw. Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeerde de commissie-Meurs die de kwestie onderzocht.

De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De commissie oordeelde dat de ambities te groot waren en inzicht en regie onvoldoende.

Zie ook: Conclusies van commissie over ROC Leiden

Procedure

De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen.

Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest.

Voorzitter Pauline Meurs van de onderzoekscommissie zei eerder: ”Als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?” De conclusie van Meurs was dat de oud-bestuurders, onder wie oud-voorzitter Jacques van Gaal, mogelijk aansprakelijk zijn te stellen.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

‘Inspectie heeft geen vertrouwen in doorstart ROC Leiden’ 

Onderzoek naar verwijtbaarheid ROC Leiden  

Miljoenen voor redding ROC onder strenge voorwaarden 

Bussemaker stopt maximaal 40 miljoen euro in ROC Leiden 

VVD wil geen noodsteun meer voor ROC Leiden

AD 16.12.2015 De VVD wil dat er geen noodsteun meer gaat naar het ROC Leiden. De partij ziet geen toekomst meer voor de school. ,,Het is niet gelukt een robuust herstelplan op te stellen”, zei Anne-Wil Lucas woensdag in de Tweede Kamer.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft eerder 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de school te redden. Daarvan moet binnenkort de tweede tranche van 5 miljoen worden overgemaakt. ,,Het is een puinhoop rond het dossier ROC Leiden”, meent Lucas en daarom moet volgens haar de hulp aan de instelling worden gestopt.
De VVD wilde de school in eerste instantie al failliet laten gaan. Het ROC kwam in grote financiële problemen door bouwplannen van de bestuurders. Ook de PVV wil er geen geld meer in pompen. D66 en de SP willen de reddingsactie niet stoppen. ,,Dan pak je de studenten en docenten”, aldus Jasper van Dijk (SP).

Kapot
In een anonieme brief die deze krant ontving, luiden medewerkers de noodklok. Zij constateren een forse terugloop van het aantal studenten en zien dat jonge docenten op zoek zijn naar een nieuwe baan. ,,Wij zien dat de school waar wij al die jaren voor gewerkt en gevochten hebben, nu in enkele maanden kapot gaat,” schrijven ze.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat het ROC moet onderzoeken wie aansprakelijk is voor het financiële debacle. ,,Bestuurders in het onderwijs kunnen niet zo maar met gemeenschapsgeld doen wat ze willen,” betoogt bestuurder Ben Hoogenboom. ,,Dat gaat ten koste van studenten en leraren. Er moet een signaal worden afgegeven.”

Lees ook;

Bobo’s ROC aangepakt

Telegraaf 16.12.2015 De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van het ROC Leiden worden aangepakt. Zij zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij met hun “financiële avonturen” hebben aangericht. De bond hoopt dat onderwijsbestuurders dergelijke avonturen niet meer aangaan als ze weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, zegt de bond woensdag.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond door veel te wilde nieuwbouw. Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeerde de commissie-Meurs die de kwestie onderzocht. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De commissie oordeelde dat de ambities te groot waren en inzicht en regie onvoldoende.

De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen. Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest. Voorzitter Pauline Meurs van de onderzoekscommissie zei eerder: “Als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?” De conclusie van Meurs was dat de oud-bestuurders, onder wie oud-voorzitter Jacques van Gaal, mogelijk aansprakelijk zijn te stellen.

Lees meer over; roc leiden aob commissie-meurs

Tweede Kamer legt ROC Leiden op de grill

AD 16.12.2015 Kan er uit de puinhopen van ROC Leiden nog goed onderwijs komen? Minister Bussemaker moet daar ja op zeggen, anders gaat woensdag de stekker eruit.

Bestuurders in het onderwijs kunnen niet zo maar met gemeenschapsgeld doen wat ze willen, aldus Ben Hoogenboom.

Jet Bussemaker © anp.

Voor de VVD is het al duidelijk: ROC Leiden moet zo snel mogelijk dicht. PVV en CDA denken er net zo over. De 8000 studenten moeten naar een ander mbo. ,,Wij willen niet de boeman zijn, maar wie komt er op voor de leerlingen?” vraagt VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas zich af. ,,Wij vinden dat we pas echt opkomen voor de studenten als we zeggen: dit kan niet meer.”

Lucas benadrukt dat de Onderwijsinspectie het herstelplan van de onderwijsinstelling heeft afgekeurd. De Tweede Kamer is verdeeld in twee kampen. VVD, PVV en CDA sturen al sinds het voorjaar aan op een faillissement. PvdA, SP en D66 willen de mbo-school nog een kans geven, maar dan moet ROC Leiden op 1 augustus 2017 samengaan met de andere mbo-scholen in de regio.

De SP wil van minister Jet Bussemaker van Onderwijs weten of haar oplossing perspectief biedt. ,,Zo niet, dan houdt het op.” ROC Leiden is al jaren onderwerp van hevig debat. Aanleiding is de veel te duur uitgevallen nieuwbouw die de mbo-school op de rand van de afgrond bracht. Volgens een onderzoeksrapport in opdracht van het ministerie valt dit de bestuurders en in inspectie te verwijten: de school handelde onverantwoord, het ministerie greep te laat in.

Kapot
In een anonieme brief die deze krant ontving, luiden medewerkers de noodklok. Zij constateren een forse terugloop van het aantal studenten en zien dat jonge docenten op zoek zijn naar een nieuwe baan. ,,Wij zien dat de school waar wij al die jaren voor gewerkt en gevochten hebben, nu in enkele maanden kapot gaat,” schrijven ze.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat het ROC moet onderzoeken wie aansprakelijk is voor het financiële debacle. ,,Bestuurders in het onderwijs kunnen niet zo maar met gemeenschapsgeld doen wat ze willen,” betoogt bestuurder Ben Hoogenboom. ,,Dat gaat ten koste van studenten en leraren. Er moet een signaal worden afgegeven.”

Vervolgd
Dat signaal lijkt een Kamermeerderheid in ieder geval op te pikken: de bestuurders moeten persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en vervolgd kunnen worden. De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen. Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest.

Lees ook;

Leids ROC wil giga-schoolplein

Telegraaf 15.12.2015 Nadat tientallen miljoenen euro’s belastinggeld nodig waren om ROC Leiden overeind te houden, wil het mbo nu een tienduizend vierkante meter groot schoolplein aanleggen naast het megalomane onderwijspaleis bij station Lammenschans.

Kamerleden zijn hier hier verbijsterd over. Donderdag moet PvdA-minister Bussemaker (Onderwijs) zich in het parlement verdedigen na de kritiek die de onderzoekscommissie van Pauline Meurs op haar departement, het ROC en de Onderwijsinspectie had. De minister greep veel te laat in: pas afgelopen juni zette ze de Tweede Kamer voor het blok. Zonder 40 miljoen euro noodsteun zouden alle leerlingen plotseling op straat komen te staan. Die steun kreeg ze maar net.

De noodsteun zou voor het onderwijs gebruikt zou worden, maar gaat voor een flink deel op aan huurlasten. En dan moet er nog een schoolplein komen van niet minder dan tienduizend vierkante meter.

Daarvoor moet de familie Heemskerk, die naast het ROC een garagebedrijf verhuurt, haar bezit verkopen. “Vijf miljoen euro is er door de eigenaar van het ROC geboden voor de grond en de garage”, vertelt Kristel Heemskerk. Dat is evenveel geld als Bussemaker nog voor de kerst als noodsteun wil overboeken naar het ROC.

Slecht bruikbaar

Haar onderwijspaleis is door constructiefouten alleen slecht bruikbaar voor onderwijs. Toch moet er een schoolplein van tienduizend vierkante meter komen; de gemeente wil de Heemskerks zelfs onteigenen. Alternatieven van de familie worden niet bekeken, “omdat e r allerlei dealtjes zijn tussen gemeente en school”, stelt Heemskerk op basis van accountantsrapporten van PWC.

De gemeente is zo star, dat de Heemskerks zich nu in arren moede tot de Tweede Kamer richten. De VVD, PVV en de SP willen Bussemaker erover bevragen. Het is een nieuwe angel in het debat, dat voor Bussemaker toch al lastig wordt omdat de voormalig bestuurders van het ROC partijgenoten van haar zijn.

Bovendien houdt de minister een rapport achter van de Onderwijsinspectie, nadat ze wel opbiechtte dat die instantie nauwelijks vertrouwen heeft in de oplossing die Bussemaker en het ROC bedachten. De VVD is daar boos over. “Zo kan ik mijn werk niet doen”, zegt Kamerlid Lucas.

Vingerwijzen

Extra ellendig is het voor Bussemaker dat alle hoofdrolspelers PvdA’ers zijn. Zelfs de kritische onderzoeker Meurs is oud-senator voor die partij, net als de wethouders die belangrijke besluiten namen en de oud-bestuurders van de mbo.

Het vingerwijzen beperkt zich echter niet tot de linkse regeringspartij. Ook D66-leider Pechtold wordt genoemd. Hij was onderwijswethouder in Leiden toen de besprekingen over de nieuwbouw begonnen. “Ik weet daar niks meer van, dat deed mijn PvdA-collega van Ruimtelijke Ordening”, zegt Pechtold daar nu over. Het Leids college wil vragen van deze krant niet beantwoorden.

ROC Leiden niet eens met kritiek van Onderwijsinspectie

RTVWEST 08.12.2015 ROC Leiden is het niet eens met de kritiek van de Onderwijsinspectie. De inspectie vindt dat ROC Leiden verkeerde prioriteiten stelt en dat de plannen voor verbetering van het onderwijs onvoldoende zijn uitgewerkt. Daarnaast zet collegevoorzitter Ricardo Winter vraagtekens bij de objectiviteit van de inspectie.

De onderwijsinspectie wil dat de veranderingen die nodig zijn om het onderwijs te verbeteren van bovenaf worden opgelegd. ROC Leiden wil juist de meningen van het personeel meenemen: ‘Vanaf de conciërge tot aan de leidinggevende neem je mee in het verbeteren van je organisatie. Dat is een methodiek die zichzelf bewezen heeft en ook op langere termijn beter gedragen wordt dan een top-down besturing’, aldus Winter. ‘Wij hebben voor het eerste gekozen, maar dit staat haaks op wat de inspectie wil.’
Winter vindt de kritiek van de inspectie overigens vreemd omdat ROC Leiden in 2013 nog door de inspectie op de vingers werd getikt dat de directie te veel het beleid oplegde en de medewerkers niet meekreeg.

Steken laten vallen
De collegevoorzitter vindt dat de onderwijsinspectie zeker kritiek mag hebben op ROC Leiden, maar zet wel zijn vraagtekens bij de objectiviteit van de inspectie. In het rapport dat vorige week verscheenover de financiële problemen bij de onderwijsinstelling kreeg de onderwijsinspectie er ook flink van langs omdat ze steken hebben laten vallen in het toezicht.
Winter zegt daarover: ‘Als het gaat om de kritiek die je hebt opgedaan bij het inspecteren van een instelling als ROC Leiden, ben je dan na het verschijnen van het rapport nog wel objectief in staat om dezelfde instelling, waar je kritiek op hebt gekregen, te beoordelen?’

Jaar sneller
De inspectie heeft ook aangegeven dat het verbeterplan sneller doorgevoerd moet worden. Er stond drie jaar voor en dat moet twee jaar worden. Dit advies heeft Onderwijsminister Bussemakerovergenomen. Voor ROC Leiden zal dit geen probleem opleveren, zij wilden zelf al het programma versneld doorvoeren.

Het verbeterplan houdt in dat alle opleidingen van het ROC Leiden worden doorgelicht. Daarna wordt bepaald welke opleidingen blijven, gestopt worden of worden afgestoten naar andere MBO’s als het ID-college, ROC Mondriaan of het NOVA college.

Meer over dit onderwerp:

ROC Leiden Inspectie Onderwijs Leiden

Geen vertrouwen Onderwijsinspectie in reddingsplan ROC Leiden

RTVWEST 08.12.2015 De Onderwijsinspectie heeft er geen vertrouwen in dat het reddingsplan van ROC Leiden soelaas biedt. De mbo-instelling kan volgens de inspectie haar onderwijsactiviteiten beter afbouwen en gecontroleerd overdragen aan andere instellingen in de regio, blijkt dinsdag uit een brief van minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

De minister geeft de herstelplannen van het ROC vooralsnog het voordeel van de twijfel, maar neemt het advies van de inspectie wel ter harte. Een speciaal op te richten taskforce moet er voor zorgen dat studenten geen last krijgen van een afbouw van de onderwijsactiviteiten van de in de problemen geraakte instelling.

LEES OOK: Minister Bussemaker over rapport ROC Leiden: ‘Goed onderwijs is men geheel uit oog het verloren’
Het bestuur van het ROC handelde bij de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen ‘onverantwoord en verwijtbaar’, concludeerde de commissie die de oorzaken van het Leidse vastgoeddebacle onderzocht vorige week. Bussemaker vindt het ‘onacceptabel’ dat de voormalige bestuurders ‘onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s’ namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen.

Meer over dit onderwerp: ROC Leiden ReddingsplanOnderwijsinspectie

Doorstart ROC Leiden gaat mislukken, vreest inspectie

VK 08.12.2015 De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in het reddingsplan van ROC Leiden. Volgens de inspectie moet de mbo-instelling haar onderwijsactiviteiten afbouwen en ‘gecontroleerd overdragen’ aan andere mbo-instellingen in de regio.

Minister houdt vast aan herstel en kondigt ‘task force’ aan

Minister Bussemaker (Onderwijs) neemt het oordeel en het advies van de inspectie ‘ter harte’, schrijft ze maandag aan de Tweede Kamer. Een op te richten ‘task force’ moet voorkomen dat studenten ‘de dupe worden van deze versnelde afbouw van opleidingen’.

Toch geeft de minister de ‘herstelplannen’ van ROC Leiden het voordeel van de twijfel. Wel eist ze meer tempo: niet over drie jaar, zoals in juni is afgesproken, maar al over twee jaar moet de onderwijskwaliteit op alle fronten op orde zijn gebracht.

Herstelprogramma

Interview Ricardo Winter, collegevoorzitter ROC Leiden

De Onderwijsinspectie maakt gehakt van het verbeterplan van ROC Leiden. Onterecht, meent collegevoorzitter Ricardo Winter. ‘Ik ben ernstig teleurgesteld en ongelooflijk verbaasd.’ Lees hier het interview (+).

Half november diende ROC Leiden een herstelprogramma voor 2015-2018 in, maar dat biedt volgens de inspectie ‘onvoldoende basis’ om tijdig de onderwijskwaliteit te verhogen. De instelling zou de verkeerde prioriteiten stellen. Veel plannen zouden onvoldoende zijn uitgewerkt, zoals dat om de kwaliteit van de examens op peil te brengen.

Ricardo Winter, sinds een half jaar bestuursvoorzitter van ROC Leiden, zegt ‘ernstig teleurgesteld’ te zijn over de brief van de minister, en dan vooral over het oordeel van de inspectie. ‘Ik snap hun rol heel goed, ze moeten streng zijn. Maar tegelijkertijd vraag ik me af of deze inspectie wel in staat is om een goed oordeel over ROC Leiden te vellen.’

Hij verwijst naar de kritiek op de Onderwijsinspectie van de commissie-Meurs. Die presenteerde vorige week een onderzoek over de hoe ROC Leiden door de bouw van twee grote en te dure onderwijsgebouwen in problemen raakte. Dat was in de eerste plaats te wijten aan ROC Leiden zelf, vinden de onderzoekers, maar ook aan gebrekkig optreden van de inspectie.

40 miljoen euro

Ricardo Winter, bestuursvoorzitter ROC Leiden. © Cigdem Yuksel

Dit jaar zijn al 38 opleidingen van ROC Leiden gestopt omdat de kwaliteit van het onderwijs en de examinering onder de maat was. ROC Leiden is met het ID College uit Gouda bezig alle opleidingen door te lichten. Een aantal zal worden opgeheven, andere worden samengevoegd of overgedragen. Over de afstemming van het onderwijsaanbod in de regio wordt verder overlegd met ROC Mondriaan (Den Haag) en het Nova College (Haarlem).

Anders dan de inspectie heeft Bussemaker ‘voldoende vertrouwen’ in de samenwerking tussen ROC Leiden en ID College. Wel eist ze dat de overgangsperiode sneller en scherper wordt uitgewerkt. Studenten en docenten hebben volgens de minister ‘een heftige periode doorgemaakt en ook zij werken hard aan de toekomst van hun opleidingen’.

Bussemaker stelde in juni 40 miljoen euro ter beschikking voor de redding van ROC Leiden, anders was de instelling failliet gegaan. Daarvan is al 18 miljoen euro uitgekeerd. Voor de Kerst volgt een uitbetaling van 5 miljoen euro. De overige 17 miljoen zijn gereserveerd voor 2016 en 2017. Het bedrag is afkomstig uit het budget voor alle mbo’s.

‘Inspectie heeft geen vertrouwen in doorstart ROC Leiden’

NU 08.12.2015 De Onderwijsinspectie denkt niet dat het ROC Leiden een doorstart kan maken. Volgens de inspectie heeft een reddingsplan geen zin.

De mbo-instelling kan volgens de inspectie haar onderwijsactiviteiten beter afbouwen en gecontroleerd overdragen aan andere instellingen in de regio, meldt de Volkskrant dinsdag.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt het advies van de inspectie ter harte, maar geeft het ROC nog een kans.

Een speciaal op te richten taskforce moet ervoor zorgen dat studenten geen last krijgen van een afbouw van de onderwijsactiviteiten van de in de problemen geraakte instelling.

Wel moet het ROC het tempo van de reddingsoperatie opvoeren: de onderwijsinstelling krijgt twee jaar de tijd om de kwaliteit van het onderwijs te herstellen.

Wat de VVD betreft moet minister Bussemaker nu doorpakken, in plaats van “doorgaan met pappen en nathouden”, zegt Kamerlid Anne-Wil Lucas-Smeerdijk. “Dit rapport bevestigt wat wij dachten. Dit gebeurt er als je de belangen van de bobo’s en de instellingen boven die van de leerlingen stelt.”

Volgens de VVD moet Bussemaker zich alsnog gaan voorbereiden op een faillissement. De partij wijst erop dat er alleen geld naar de onderwijsinstelling mag gaan als het onder andere een positief oordeel zou krijgen van de inspectie. Die ligt er niet, dus zou er geen cent meer naar het ROC moeten gaan.

Aansprakelijkheid

In een vorige week gepresenteerd rapport staat dat er voldoende aanleiding is voor een onderzoek naar de aansprakelijkheid voor de bijna-ondergang van het ROC. Dit advies heeft Bussemaker overgenomen. Bovendien wil ze de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met negenduizend leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw. De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

Conclusies van commissie over ROC Leiden 

Onderzoek naar verwijtbaarheid ROC Leiden  

ROC Leiden voorlopig gered  

ROC Leiden vraagt advocatenkantoor vorig bestuur door te lichten

RTVWEST 03.12.2015  Kan het vroegere schoolbestuur van het ROC Leiden aansprakelijk worden gesteld voor de financiële malaise waarin de school verkeert? Dat gaat het Leidse advocatenkantoor TeekensKarstens (TK) onderzoeken, in opdracht van de raad van toezicht van het ROC Leiden. Minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs heeft daarom gevraagd.

Een onderzoekscommissie concludeerde dinsdag dat de twee bestuurders uit de periode 2001-2011 ‘onverantwoord en verwijtbaar’ hebben gehandeld. Als gevolg daarvan raakte de mbo-instelling in grote financiële problemen. Belangrijkste boosdoeners waren de ‘megalomane’ nieuwe panden, die toenmalige bestuurders lieten bouwen, bij de stations Leiden Centraal en Lammenschans.

‘Door te hoog opgelopen kosten voor de bouw van twee panden dreigde een faillissement’, schrijft het huidige college van bestuur van ROC Leiden eerder deze maand in een toelichting op de jaarrekening 2014. Daarin is een forse waardevermindering van de gebouwen opgenomen. ‘Het jaar eindigt daardoor met een negatief resultaat van € 48,9 miljoen.’ ROC Leiden moest afgelopen zomer worden gered met een financiële injectie van 40 miljoen euro, opgebracht door alle andere mbo-scholen.

Weinig zin in
Veel zin lijken de toezichthouders niet te hebben in een procedure tegen de oud-bestuurders. In het Leidsch Dagblad zegt voorzitter van de raad van toezicht René van Leeuwen: ‘We moeten er wel iets aan hebben. Als de kosten hoger worden dan wat het opbrengt, dan heeft het geen nut.’ Voorlopig zal het advocatenkantoor de handen vol hebben aan het onderzoek of, waarvoor en voor welke bedragen ROC Leiden de oude leiding aansprakelijk gaat stellen.

Tot dan blijft het stil bij de raad van toezicht, blijkens een summiere verklaring. ‘De komende periode zullen wij ons richten op dit nadere onderzoek en de uitkomsten met het ministerie van OCW delen. Tot die tijd zal de raad van toezicht niet inhoudelijk op de zaak ingaan.’

Schade
De onderzoekscommissie heeft geen berekening gemaakt van de ‘schade’ die het ROC heeft geleden door het verwijtbaar handelen van de toenmalige bestuurders Jacques van Gaal en Marieke Jas. De meest relevante bedragen zijn: de plannen begonnen met één nieuwbouwpand voor 46 miljoen euro, eindigden met twee panden – die overigens 60 procent te groot zijn voor alleen het ROC – voor in totaal bijna 223 miljoen euro.

Daarvoor was een constructie bedacht met onder meer de investeringspoot van de textielfamilie Zeeman, Green Real Estate. Grof gezegd zou het ROC de panden aan Green verkopen, terughuren en na 20 jaar voor ongeveer hetzelfde geld terugkopen. Die constructie werd de molensteen om de nek van ROC Leiden.

‘Als hier geen zaak van wordt gemaakt…’
Minister Bussemaker wil met een aansprakelijkstelling ook een waarschuwing afgeven aan andere bestuurders. Dat vindt Van Leeuwen geen taak voor ROC Leiden, zegt hij in het Leidsch Dagblad. ‘Onze taak is leerlingen opleiden, niet rechtszaken voeren.’ Dat lijkt een verwijzing naar één van de andere aanbevelingen van de onderzoekscommissie, over rolvastheid van toezichthouders: ‘Onderwijs geven. En niet: garages en supermarkten bouwen.’

Maar de voorzitter van de onderzoekscommissie, Pauline Meurs, vindt dat het wel degelijk tot een rechtszaak zou moeten komen. In de Volkskrant zegt Meurs: ‘Met de feiten die nu op tafel liggen, denk ik wel: als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?’

Meer over dit onderwerp:

ROC Leiden onderwijs vastgoedonderzoek Bussemaker

 

Minister greep te laat in bij kapseizend ROC Leiden

VK 02.12.2015 Het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie hebben drie jaar verloren laten gaan bij de redding van ROC Leiden. De mbo-instelling vroeg in het voorjaar van 2012 om hulp, maar pas begin 2015 greep minister Jet Bussemaker van Onderwijs in.

Interview Pauline Meurs

De conclusies over het wanbeheer bij ROC Leiden zijn snoeihard. Lees hier het interview met Pauline Meurs, voorzitter van de onderzoekscommissie.

Dit oordeelde dinsdag een commissie onder leiding van de Rotterdamse hoogleraar Pauline Meurs. Ze heeft onderzoek gedaan naar de financiële problemen bij ROC Leiden. Die instelling verhuisde de afgelopen jaren van circa twintig kleine locaties naar twee nieuwe gebouwen, naast de Leidse stations Lammenschans en Centraal.

Door de ambitieuze nieuwbouw stegen de huisvestingskosten zo hard dat een faillissement aanstaande leek. In juni van dit jaar besloot Bussemaker financieel bij te springen. De 40 miljoen euro voor de redding van ROC Leiden komt ten laste van de mbo-sector.

Het had strakker, scherper en sneller gemoeten, aldus Minister van Onderwijs Jet Bussemaker.

Al in 2012 vroeg toenmalig collegevoorzitter Jeroen Knigge, die was aangesteld om puin te ruimen, het ministerie om hulp, maar het departement verwees naar de Onderwijsinspectie. De inspectie plaatste ROC Leiden onder verscherpt financieel toezicht, maar daar bleef het bij. De inspectie verwarde vervolgens de rol van toezichthouder en helper. Die periode heeft ‘onnodig lang geduurd’, aldus Meurs.

‘Het had strakker, scherper en sneller gemoeten’, erkent Bussemaker. ‘De maatregelen die we hebben ingevoerd om dit soort problemen aan te pakken, waren toen nog niet uitgekristalliseerd.’ Bussemaker nam het rapport Ontspoorde ambitie in ontvangst. Ze memoreerde dat ze ‘op de kop af drie jaar geleden’ een vergelijkbaar onderzoek had gekregen, over de ondergang van het roc Amarantis. ‘Opnieuw een rapport over falend bestuur en toezicht op een groot roc.’

‘De financiële maalstroom achtervolgt ROC Leiden tot op de dag van vandaag’, aldus de minister. ‘Imago, concurrentie voerden de boventoon, niet het onderwijs. Dat is schokkend en onaanvaardbaar. Eerder heb ik het toenmalige bestuur van ROC Leiden amateuristisch en naïef genoemd. Uit het oordeel van de commissie blijkt dat die conclusie te mild was.’

Volgens Meurs hebben de bestuurders van ROC Leiden tussen 2001 en 2011 ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld. De bestuurders lieten zich te veel leiden door ‘een beperkt gezelschap van enkele externe adviseurs’. Er werd niet of nauwelijks tegenspraak georganiseerd. Dat leidde tot ‘onverantwoorde risico’s’.

Verjaring

Imago, concurrentie voerden de boventoon, niet het onderwijs. Dat is schokkend en onaanvaardbaar, aldus Minister van Onderwijs Jet Bussemaker.

Meurs ziet aanleiding voor nader onderzoek naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen’ van het toenmalige college van bestuur. Minister Bussemaker kan dat niet zelf in gang zetten, maar roept de raad van toezicht van ROC Leiden ertoe op. ROC Leiden wilde gisteren nog niet reageren. De kwestie verjaart vermoedelijk in 2017.

Toenmalig topman Jacques van Gaal reageert laconiek. ‘Ik ga dat rapport eerst eens rustig lezen. Voorlopig vind ik er niks van. Ik wacht de ontwikkelingen met vertrouwen af’, zegt hij desgevraagd. Zijn voormalige collega-bestuurder Marieke Jas zegt ‘dat de conclusies van de commissie mij raken. Ik heb behoefte het rapport goed te bestuderen, zeker ook omdat ik een andere rol had dan de toenmalige voorzitter.’

Volg en lees meer over:

Minister Bussemaker over rapport ROC Leiden: ‘Goed onderwijs is men geheel uit oog het verloren’

RTVWEST 02.12.2015  Dat bestuurders van ROC Leiden bij de nieuwbouw van twee megalomane schoolgebouwen te veel hun oren hebben laten hangen naar externe adviseurs is ‘pijnlijk’. Dat zegt minister Bussemaker (PvdA) tegen Omroep West.

Op de rol van de adviseurs had eerder zicht moeten zijn, ook door de raad van toezicht, vindt Bussemaker. Dinsdag oordeelde een onderzoekscommissie onder leiding van Pauline Meurs dat voormalige bestuurders van ROC Leiden ‘onverantwoord en verwijtbaar’ hebben gehandeld bij de nieuwbouw van twee panden bij de stations Leiden Centraal en Lammenschans. De dure gebouwen leidden bijna tot de ondergang van de mbo-school.

Volgens de onderzoekers liep de raad van toezicht bij de totstandkoming van de schoolpanden achter de feiten aan. Bussemaker wil dat de huidige toezichthouders van het Leidse regionale opleidingscentrum (roc) onderzoek doen naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen door voormalige bestuurders’. De raad van toezicht heeft daar nog geen besluit over genomen.

‘Adviseurs niet kritisch en onafhankelijk genoeg’
Het college van bestuur in de periode 2001 – 2011, onder leiding van Jacques van Gaal, liet zich bijstaan door verschillende externe adviesbureaus. Omroep West berichtte maandag over de dubbelrol van adviseurs. De commissie-Meurs oordeelt hard over de externe adviesbureaus, die zich vooral lieten leiden door de ‘doelstellingen van de bestuurder’. De adviseurs beschikten over een ‘onvoldoende kritische en onafhankelijke opstelling’.

LEES OOK: ROC Leiden en ID College worden één mbo-instelling met 17.000 leerlingen

Dat valt mede te verklaren door de provisie die zij kregen bij de financiering van de nieuwbouw. Afhankelijk van de gekozen variant kregen de bureaus Ilfa en Fakton een provisie van 0,7 of 0,4 procent over de waarde van de overeenkomst, zo staat in het rapport ‘Ontspoorde Ambitie’ van de commissie-Meurs.

Miljoenen gedeclareerd
De variant met het hoogste percentage – en dus het grootste belang voor de adviseurs – had indertijd ‘de voorkeur’, zo stellen de onderzoekers vast. De provisie die de adviseurs kregen bij de bouw van de twee panden heeft hun ‘kritisch vermogen in de advisering’ van het college van bestuur ‘waarschijnlijk niet versterkt’, schrijven de onderzoekers.

Omroep West berichtte maandag dat alleen al het bureau Ilfa in een periode 9 jaar voor ruim een miljoen euro declareerde bij ROC Leiden. Ilfa werkte bovendien gelijktijdig voor de belegger Green Real Estate, dat de schoolgebouwen bij Leiden Centraal en Lammenschans kocht.

‘Dit mag nooit meer gebeuren’
Voor het binnenhalen van Green als koper van het schoolgebouw naast station Lammenschans declareerde het bureau in 2007 bijna een ton bij ROC Leiden, en een klein jaar later nog eens ruim 142.000 euro, ‘volgens afspraak uit 2007’. Eind 2009 kreeg Ilfa nog een succesfee van 150.000 euro – voor de deal rond het pand bij Leiden Centraal.

LEES OOK: Politici boos na vernietigend rapport over bestuur ROC Leiden: ‘een heel dure, wijze en laatste les’

Minister Bussemaker: ‘Goede huisvesting is belangrijk voor studenten. Maar het moet allereerst gaan om goed onderwijs en dat is men hier geheel uit het oog verloren. Dit mag nooit meer gebeuren.’

Meer over dit onderwerp:

ROC Leiden Mbo Problemen GebouwenOnderzoek Commissie-MeursMinister Bussemaker Externe adviseurs

Politici boos na vernietigend rapport over bestuur ROC Leiden: ‘een heel dure, wijze en laatste les’

RTVWEST 01.12.2015 Het ROC Leiden is ‘een heel dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen’. Dat vindt Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD). Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk is kritisch: ‘Vastgoed moet uit de handen van onderwijsbestuurders’.

Het bestuur van ROC Leiden heeft bij de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld. Dat zijn de conclusies van de commissie die de oorzaken van het Leidse vastgoeddebacle heeft onderzocht.
‘Het ROC Leiden is een heel dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen. Financieel verwijtbaar wanbeleid van bestuurders beloon je niet met een doorstart, maar straf je keihard af’, aldus VVD’er Lucas.

‘Ongelukkig huwelijk’
‘Vastgoed moet uit de handen van onderwijsbestuurders’, zei Jasper van Dijk van de SP in een reactie op het rapport-Meurs. ‘Vastgoed en onderwijsbestuurders vormen een ongelukkig huwelijk.’
Verantwoordelijk minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemt het ‘onacceptabel’ dat voormalige bestuurders ‘onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s’ namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met ‘verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding’.

Meer over dit onderwerp: ROC Leiden Politiek VVD SP RapportMeurs Bestuurders

Presentatie onderzoeksrapport ROC Leiden rechtstreeks te volgen bij Omroep West

RTVWEST 01.12.2015 De onderwijswereld wacht in spanning af: dinsdagmiddag verschijnt het rapport over het vastgoedfiasco van het ROC Leiden. Een commissie onder leiding van Pauline Meurs heeft in opdracht van minister Bussemaker van Onderwijs de oorzaken van het debacle met de nieuwe schoolgebouwen van het ROC onderzocht.

Een van de vragen die de commissie wil beantwoorden is of oud-bestuurders van het ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de problemen bij de mbo-school.

De persconferentie van de commissie-Meurs is vanaf 16.00 uur rechtstreeks te volgen via deze website.

Meer over dit onderwerp: ROC Leiden ROC Leiden OnderzoekRapport MBO Scholen Onderwijs

Bussemaker: ‘Stel oud-bestuurders ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk’

VK 01.12.2015 De bestuurders van ROC Leiden hebben tussen 2001 en 2011 ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld. Dat harde oordeel velt een commissie die twee grote nieuwbouwprojecten onderzocht. Minister Bussemaker (Onderwijs) wil dat ROC Leiden onderzoekt of de toenmalige bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het debacle.

Bussemaker © ANP

Bussemaker neemt daarmee het advies over van een commissie onder leiding van de Rotterdamse hoogleraar Pauline Meurs. In het rapport Ontspoorde ambitie, dat dinsdag gepresenteerd werd, schrijft Meurs dat de toenmalige bestuurders ‘verliefd waren’ op de vastgoedplannen. Daardoor verdwenen ‘overwegingen van onderwijskwaliteit in de besluitvorming over de nieuwbouw naar de achtergrond’.

‘Dit vind ik onacceptabel’, aldus Bussemaker over de risico’s en verplichtingen rond de nieuwbouw.

40 miljoen euro

ROC Leiden

De Tweede Kamer heeft in juni een motie van de VVD verworpen om de geldkraan voor de noodlijdende onderwijsinstelling dicht te draaien.

Minister Bussemaker (Onderwijs) gaat de school nu ‘gecontroleerd ontmantelen’.

Profiel van oud-bestuurder Jacques van Gaal: doorgewinterde rasbestuurder, kaliber straatvechter (+)

ROC Leiden © anp

ROC Leiden verhuisde de afgelopen jaren van circa twintig kleine onderwijslocaties naar twee nieuwe gebouwen naast de stations Leiden Lammenschans en Leiden Centraal. Door de nieuwbouw stegen de huisvestingslasten dermate dat een faillissement dreigde. In juni besloot Bussemaker de portemonnee te trekken. De 40 miljoen euro voor de redding van ROC Leiden komt ten laste van de mbo-sector.

Het college van bestuur van ROC Leiden had tussen 2001 en 2011 meer aandacht voor de nieuwbouw dan voor het onderwijs, oordeelt de commissie-Meurs. Bestuurders lieten zich te veel leiden door ‘een beperkt gezelschap van enkele externe adviseurs’. Er werd niet of nauwelijks tegenspraak georganiseerd. Dat leidde tot ‘onverantwoorde risico’s’.

‘Verwijtbaar handelen’

Als ware men verliefd geworden op het concept, verdwijnen overwegingen van onderwijskwaliteit in de besluitvorming over de nieuwbouw naar de achtergrond

Onderzoekscommissie naar ROC Leiden

De bevindingen kunnen gevolgen hebben voor twee oud-bestuurders van ROC Leiden, collegevoorzitter Jacques van Gaal (inmiddels gepensioneerd) en collegelid Marieke Jas (nu manager bij de Rotterdamse scholenstichting LMC Voortgezet Onderwijs). Volgens de commissie is er voldoende aanleiding voor een nader onderzoek naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen’. Zo’n onderzoek moet ROC Leiden zelf instellen. Daar is wel enige haast bij, want de kwestie verjaart vermoedelijk in 2017. Of de instelling dat ook daadwerkelijk gaat doen, wil de huidige collegevoorzitter Ricardo Winter nog niet zeggen.

Ook de voormalige raad van toezicht van ROC Leiden krijgt er van de commissie-Meurs van langs. Tot 2006 is de raad ‘feitelijk noch formeel aanwezig geweest als interne toezichthouder’. Daarna stelden de toezichthouders wel kritische vragen, ‘maar deze komen veelal net iets te laat’. De commissie ziet echter geen aanleiding voor een onderzoek naar verwijtbaar handelen van de leden van de raad van toezicht.

De commissie is ook kritisch over de rol van de Onderwijsinspectie, het ministerie van Onderwijs, de gemeente Leiden en accountant KPMG.   

Aanvankelijk was het de bedoeling dat ROC Leiden één nieuwe locatie zou krijgen, bij station Leiden Lammenschans. De onderwijsinstelling zou dat gebouw zelf in bezit krijgen. De kosten waren geraamd op 46 miljoen euro, de omvang 32.000 vierkante meter. Uiteindelijk werden twee gebouwen gerealiseerd van in totaal 100.000 vierkante meter. De totale kosten kwamen uit op 222,8 miljoen euro. ROC Leiden werd geen eigenaar, maar huurder van de gebouwen en werd verplicht om ‘Lammenschans’ op termijn te kopen.

Volg en lees meer over: NEDERLAND ONDERWIJS POLITIEK KABINET-RUTTE II

KABINET-RUTTE II;

Bussemaker: ‘Stel oud-bestuurders ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk’

Minister greep te laat in bij kapseizend ROC Leiden

Onderzoek naar schuldkwestie ROC-drama

AD 01.12.2015 Minister van onderwijs Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden persoonlijk te verwijten valt aan de toenmalige bestuurders. Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

Exterieur van onderwijsinstelling ROC Leiden. © anp.

Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten

Commissie

In het rapport, dat is opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek. De bewindsvrouw wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw.

Gebrek
Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw. ‘Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie’, aldus de commissie.

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen euro’s staatssteun. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie ‘zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.’

Onacceptabel
Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeert de commissie. Belangrijkste les: ,,Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten.”

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag onacceptabel dat voormalige bestuurders onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met ,,verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

Geen reactie
ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden ,,dat het hen niet past te spreken over het verleden”, laat de instelling in een verklaring weten. ,,Het voormalige college van bestuur en raad van toezicht hebben hierin naar eigen inzicht gehandeld en keuzes gemaakt. De keuzes van toen moeten in ieder geval in die tijdsgeest worden geplaatst.”

Er wordt gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

,,Het ROC Leiden is een hele dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen. Financieel verwijtbaar wanbeleid van bestuurders beloon je niet met een doorstart, maar straf je keihard af”, aldus VVD’er Lucas in de Tweede Kamer. ,,Vastgoed moet uit de handen van onderwijsbestuurders”, zei Jasper van Dijk van de SP in een reactie op het rapport-Meurs. ,,Vastgoed en onderwijsbestuurders vormen een ongelukkig huwelijk.”

Conclusies van commissie over ROC Leiden

– De gebouwen van het ROC Leiden waren rond 2000 sterk verouderd. Daarom besloot de instelling tot nieuwbouw. Die keuze was ,,passend”, aldus de commissie, maar het project werd steeds groter en complexer. Eerst werd alleen bij station Leiden Lammenschans gebouwd, daarna ook bij station Leiden Centraal. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De oppervlakte groeide van 32.000 vierkante meter naar 100.000 vierkante meter.

– Het college van bestuur heeft bij de bouw ,,onverantwoorde risico’s” genomen, belangrijke signalen genegeerd en besluiten niet goed voorbereid en gecontroleerd. Goed onderwijs was ondergeschikt aan nieuwbouw. Daarom betwijfelt de commissie of het bestuur wel ,,behoorlijk” heeft bestuurd. Er is genoeg aanleiding voor een onderzoek naar verwijtbaar handelen.

– In 2011 kreeg het ROC Leiden een nieuwe bestuursvoorzitter. Die heeft geprobeerd de instelling te redden, maar de problemen waren te groot geworden.

– De raad van toezicht hield geen toezicht. Dat gebeurde sinds 2006 wel, maar toen was het eigenlijk al te laat.

– Ook de gemeente Leiden kreeg kritiek. Die heeft de verouderde gebouwen van het ROC gekocht. Daarbij kreeg de instelling te maken met allerlei eisen en risico’s. De gemeente ,,had zich wellicht iets terughoudender kunnen opstellen”.

– De Onderwijsinspectie hield niet genoeg financieel toezicht op het ROC. De commissie noemt het ,,onbegrijpelijk” dat de inspectie pas tien jaar na de belangrijkste beslissingen zich met het ROC ging bemoeien.

– Het ministerie van Onderwijs heeft geen heldere aanpak voor scholen in financiële problemen. ROC Leiden vroeg begin 2012 om hulp, maar die kwam pas in 2015. Dat heeft ,,onnodig lang” geduurd.

MEER OVER; JET BUSSEMAKER ONDERWIJS

Onderzoek naar verwijtbaarheid wanbeleid ROC Leiden

Trouw 01.12.2015 Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden aan de toenmalige bestuurders daarvan persoonlijk te verwijten valt. Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

© anp.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te uitbundige nieuwbouw. ,,Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie”, aldus de commissie.

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie ,,zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.” Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeert de commissie. Belangrijkste les: ,,Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten.”

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag ,,onacceptabel” dat voormalige bestuurders ,,onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s” namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met ,,verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

© anp.

Pauline Meurs (L) van de onafhankelijke commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden biedt het rapport aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

Anne-Wil Lucas van de VVD in de Tweede Kamer noemt het wanbeleid bij ROC Leiden ‘een hele dure les’. “Het ROC Leiden is een hele dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen. Financieel verwijtbaar wanbeleid van bestuurders beloon je niet met een doorstart, maar straf je keihard af.”

De liberalen vonden de miljoenen kostende reddingsplan voor ROC Leiden in juni al niks en stelden voor om de school maar failliet te laten gaan. Met het CDA en de PVV vonden ze dat de fouten van het bestuur moesten worden afgestraft met een faillissement. Maar andere partijen wilden leerkrachten en leerlingen niet laten opdraaien voor de fouten van het bestuur.

De doorslaggevende stem was toen van Jasper van Dijk van de SP. Hij wilde leerlingen en leerkrachten niet de straat opsturen, maar was woedend over wat er was gebeurd. Hij zei dinsdag dat is aangetoond dat het systeem niet deugt.

“Als dat niet verandert, blijft het dweilen met de kraan open. Vastgoed moet uit de handen van onderwijsbestuurders. Vastgoed en onderwijsbestuurders vormen een ongelukkig huwelijk”, aldus Van Dijk. “Die bestuurders hadden in Leiden miljoenen voor hun megalomane nieuwbouw. De Raad van toezicht was passief. De taken van die raden kunnen beter naar de medezeggenschapsraden, dat zijn de echte controleurs.”

Van Dijk zal dit nader toelichten bij de behandeling van een eigen voorstel voor democratisering in het hoger onderwijs.

ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek die een speciale commissie dinsdag naar buiten bracht. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden ,,dat het hen niet past te spreken over het verleden”, laat de instelling in een verklaring weten.

Bouwen is ,,ingewikkeld, tijdrovend en duur”, zei het ROC leiden dinsdag. Het voegt er aan toe: ,,Het voormalige college van bestuur en raad van toezicht hebben hierin naar eigen inzicht gehandeld en keuzes gemaakt. De keuzes van toen moeten in ieder geval in die tijdsgeest worden geplaatst.”

Conclusies Commissie-Meurs

Onverantwoord en verwijtbaar. Dat was het beleid van ROC Leiden tussen 2001 en 2011, concludeert een speciale commissie na onderzoek. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen over beslissingen die een grote instelling aan de rand van de afgrond brachten;
– De gebouwen van het ROC Leiden waren rond 2000 sterk verouderd. Daarom besloot de instelling tot nieuwbouw. Die keuze was ,,passend”, aldus de commissie, maar het project werd steeds groter en complexer. Eerst werd alleen bij station Leiden Lammenschans gebouwd, daarna ook bij station Leiden Centraal. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De oppervlakte groeide van 32.000 vierkante meter naar 100.000 vierkante meter.
– Het college van bestuur heeft bij de bouw ,,onverantwoorde risico’s” genomen, belangrijke signalen genegeerd en besluiten niet goed voorbereid en gecontroleerd. Goed onderwijs was ondergeschikt aan nieuwbouw. Daarom betwijfelt de commissie of het bestuur wel ,,behoorlijk” heeft bestuurd. Er is genoeg aanleiding voor een onderzoek naar verwijtbaar handelen.
– In 2011 kreeg het ROC Leiden een nieuwe bestuursvoorzitter. Die heeft geprobeerd de instelling te redden, maar de problemen waren te groot geworden.
– De raad van toezicht hield geen toezicht. Dat gebeurde sinds 2006 wel, maar toen was het eigenlijk al te laat.
– Ook de gemeente Leiden kreeg kritiek. Die heeft de verouderde gebouwen van het ROC gekocht. Daarbij kreeg de instelling te maken met allerlei eisen en risico’s. De gemeente ,,had zich wellicht iets terughoudender kunnen opstellen”.
– De Onderwijsinspectie hield niet genoeg financieel toezicht op het ROC. De commissie noemt het ,,onbegrijpelijk” dat de inspectie pas tien jaar na de belangrijkste beslissingen zich met het ROC ging bemoeien.
– Het ministerie van Onderwijs heeft geen heldere aanpak voor scholen in financiële problemen. ROC Leiden vroeg begin 2012 om hulp, maar die kwam pas in 2015. Dat heeft ,,onnodig lang” geduurd.

Onderzoek naar verwijtbaarheid ROC Leiden-drama 

NU 01.12.2015 Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden aan de toenmalige bestuurders daarvan persoonlijk te verwijten valt. Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw.

”Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie”, aldus de commissie.

Vele miljoenen

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie ”zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.”

Onderzoek

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag ”onacceptabel” dat voormalige bestuurders ”onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s” namen en verplichtingen aangingen waarvan het eigenlijk wel duidelijk was dat die niet konden worden nagekomen.

Ze namen beslissingen met ”verregaande of onoverzienbare (financiële) consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

CNV

CNV Onderwijs wil naar aanleiding van het rapport dat er verscherpt toezicht komt op scholen. ”De huidige manier werkt niet, bestuurders van scholen moeten beter in de gaten gehouden worden”, aldus een woordvoerder.

De onderwijsbond wil ook dat er een discussie komt over de verdeling van het geld dat scholen te besteden hebben. Volgens CNV moet 90 procent van de geldmiddelen naar onderwijs gaan, en niet meer dan 10 procent naar ‘overhead’, zoals onderhoudskosten en beveiliging.

ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek die een speciale commissie dinsdag naar buiten bracht. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden ”dat het hen niet past te spreken over het verleden”, laat de instelling in een verklaring weten.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen; 

ROC Leiden voorlopig gered

Hoop gloort voor ROC Leiden

Miljoenen voor redding ROC onder strenge voorwaarden

Bussemaker stopt maximaal 40 miljoen euro in ROC Leiden

ROC reageert niet op kritiek

Telegraaf 01.12.2015  ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek die een speciale commissie dinsdag naar buiten bracht. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden “dat het hen niet past te spreken over het verleden”, laat de instelling in een verklaring weten.

ROC Leiden kwam aan de rand van de afgrond door peperdure nieuwbouw. Die viel 180 miljoen euro duurder uit dan gepland. Het project was onverantwoord, concludeerde de commissie-Meurs na onderzoek. De commissie adviseert om te kijken of het bestuur van toen aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.

Bouwen is “ingewikkeld, tijdrovend en duur”, zei het ROC leiden dinsdag. Het voegt er aan toe: “Het voormalige college van bestuur en raad van toezicht hebben hierin naar eigen inzicht gehandeld en keuzes gemaakt. De keuzes van toen moeten in ieder geval in die tijdsgeest worden geplaatst.”

‘ROC Leiden hele dure les’

Telegraaf 01.12.2015   “Het ROC Leiden is een hele dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen. Financieel verwijtbaar wanbeleid van bestuurders beloon je niet met een doorstart, maar straf je keihard af. ” Zo reageert Anne-Wil Lucas van de VVD in de Tweede Kamer op het vernietigende oordeel van de commissie-Meurs over het voormalige bestuur van de school, dat grote financiële problemen veroorzaakte met te uitbundige nieuwbouw.

Onderwijsminister Jet Bussemaker moest de school redden met vele miljoenen euro’s. De liberalen vonden dat in juni al niks en stelden voor om de school maar failliet te laten gaan. Met het CDA en de PVV vonden ze dat de fouten van het bestuur moesten worden afgestraft met een faillissement. Maar andere partijen wilden leerkrachten en leerlingen niet laten opdraaien voor de fouten van het bestuur.

Gerelateerde artikelen;

01-12: Onderzoek verwijtbaarheid ROC

Onderzoek verwijtbaarheid ROC

Telegraaf 01.12.2015  Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden aan de toenmalige bestuurders daarvan persoonlijk te verwijten valt. Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw. “Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie”, aldus de commissie.

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie “zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.” Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeert de commissie. Belangrijkste les: “Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten.”

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag “onacceptabel” dat voormalige bestuurders “onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s” namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met “verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

Advertenties

december 2, 2015 - Posted by | politiek, topinkomens | , , , , , ,

1 reactie »

  1. […] Commissie Meurs – De bijna-ondergang van het ROC Leiden […]

    Pingback door Commissie Meurs – De bijna-ondergang van het ROC Leiden | PolitiekKiosk | december 2, 2015 | Beantwoorden


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: