Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

CDA bestaat al weer 35 jaar en verder

35 jaar – geschiedenis – CDA


#CDAcongres: 35 jaar CDA!

Het CDA bestaat dit jaar 35 jaar. Dit jubileumcongres staat in het teken van de verkiezing van de voorzitter, de verkiezing van nieuwe bestuursleden én 35 jaar CDA.Meer informatie over het #CDAcongres en aanmelden via:www.CDA.nl/partijcongres. Lees meer – Congresnieuws

AD 08.11.2019

Telegraaf 07.11.2019

AD 07.11.2019

AD 22.05.2019

AD 11.02.2019

 

Telegraaf 09.02.2019

Telegraaf 09.02.2019

AD 08.02.2019

AD 09.11.2017

AD 09.11.2017

AD 09.11.2017

AD 09.11.2017

CDA: Partijcongres – Op zaterdag 11 april 2015 vindt tussen 09.45-18.00 uur in De Fabrique in Utrecht (Maarssen) het jubileumcongres plaats. Het CDA bestaat dit jaar 35 jaar!

#CDAcongres: 35 jaar CDA! – Europa Nu

#CDAcongres: 35 jaar CDA! – Parlementaire monitor

Waarom het CDA de verkiezingen al 25 jaar op rij verliest …

#CDAcongres: 35 jaar CDA! – Heyevent.com

#CDAcongres: 35 jaar CDA! – Facebook

Apr 2 – Twitter

NPO Radio 1 – CDA jubileum met Sybrand Buma

Partijcongres 11 april – CDA – Nissewaard

12345678910Volgende

zie ook: CDA op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – CDA

zie ook: CDA en de nieuwe Koers vanaf 2012

zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 5

zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 4

zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 3

zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2

zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 1

‘Kruistocht’ Omtzigt moet beginnen bij erfenis van 40 jaar CDA

Elsevier 14.10.2020 Tijdens de digitale 40ste verjaardag van het CDA omschreef Pieter Omtzigt de functie van zijn partij: dienen als ‘schild van de kruisvaarders’ tegen anonieme bureaucraten die burgers vervolgen met hardvochtig beleid. Heldhaftig, maar ook komisch, vindt Constanteyn Roelofs: zo’n christen-democratische kruistocht zou zich in eerste instantie moeten richten tegen de vruchten van decennialang CDA-beleid.

Gefeliciteerd jongens, het CDA is veertig. In verband met de coronapandemie geen groot feest in een tent met hoempapamuziek en een stichtelijk woord van de voorzitter, maar een heuse quiz die live op YouTube werd uitgezonden.

Constanteyn Roelofs

De 182 mensen die hadden ingeschakeld, konden hun lol op. Er waren ingezonden videoboodschappen van prominenten, de pubquizkampioenen werden met pittige vragen bediend en het geheel werd aan elkaar gepraat door Anne Kuik, voor CDA-begrippen een fris jong gezicht (1987).

Op een filmset die eruitzag als een open woonkeuken zaten ‘Pieter’ en ‘Hugo’ elkaar veders in de bips te steken als deel van het ongemakkelijke duolijsttrekkerstoneeltje dat het campagneteam van het CDA voor ons heeft bedacht. Er was zelfs een Jan Peter Balkenende-knuffel! Dolle boel.

De gezellige niksigheid werd op een zeker moment doorbroken toen ‘Anne’ gezellig met ‘Pieter’ ging bomen over de aard en missie van de christen-democratische politiek. In een metafoor ontleend aan de Italiaanse traditie zei Omtzigt dat de christelijke politiek moet dienen als ‘het schild van de kruisvaarder’ dat de zwakkeren in de samenleving moet beschermen.

Hij gaf meteen aan dat die uitspraak misschien wat minder handig is – een kruisvaardersverwijzing in een samenleving waarin een groot deel van de zwakkeren bestaat uit mohammedanen, is immers vragen om problemen.

U begrijpt natuurlijk dat de Richard Leeuwenhart die het schild hanteert, Omtzigt zelf is – en de Saracenen in dit verhaal worden gespeeld door de anonieme bureaucraten die burgers vervolgen met hardvochtig beleid.

Zoals Omtzigt meer dan eens heeft aangetoond, vooral in de dossiers rond het toeslagencircus, dreigen burgers vermalen te worden in bureaucratische systemen die nodeloos complex zijn, omdat ze recht moeten doen aan alle ‘stakeholders’.

CDA-kruisvaarders moeten zorgen dat overheid burger centraal stelt

CDA

Meer over dit onderwerp; Plan B spookt door het CDA: Pieter Omtzigt op 1? ‘Er zijn mensen die daarop drukken’

Het polderen en het nevenschikkend of zelfs leidend maken van zakelijke belangen en bureaucratische modellen heeft volgens Omtzigt op tal van terreinen het belang van de burger naar de achtergrond gedrukt en geleid tot monstrueus complexe systemen waarin gewone burgers zonder dure advocaten en accountants verdwalen, maar waar elke fout genadeloos wordt afgestraft.

De christen-democratische kruisvaarders moeten er dus voornamelijk voor zorgen dat de overheid weer de burger centraal stelt, rekenschap aflegt en verantwoordelijkheid neemt om zo de democratische opdracht van een functioneel, toegankelijk en solidair systeem te vervullen.

Het heeft vanuit een romantisch perspectief wel iets aantrekkelijks, zo’n Kamerlid dat dapper tegen alle Haagse logica in met een groot zwaard en een kruis op zijn schild ten strijde trekt tegen de duistere hordes bureaucraten, polderaars en consultants die het Jeruzalem aan de Haagse Beek bezet houden.

Zorgbonus

Meer van Constanteyn Roelofs over dit onderwerp: Heimwee naar ouderwetse christen-democratie door managementstijl De Jonge

Bendes rond toeslagen, zorg en privatiseringen ook vruchten CDA-beleid

Het heeft ook iets komisch. Laten we vooral niet vergeten dat de toeslagenbende onder CDA-premier Balkenende is ingevoerd, en dat een groot deel van de Verschlimmbesserungen van het sociale stelsel en de zorg ook zijn doorgevoerd toen Omtzigt al voor de regeringspartij in de Kamer zat, om nog maar te zwijgen van alle hele en halve privatiseringen van openbare voorzieningen waarmee geen burger is gediend.

Bestuurderslogica is immers het handelsmerk van een bestuurderspartij. Wat dat betreft hebben de kruisvaarders van het CDA de komende veertig jaar genoeg werk om de erfenis van veertig jaar CDA te bestrijden.

Europarlementariër woedend op ‘haar’ CDA

MSN 08.11.2019 Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft geen goed woord over voor het CDA-stuk van het Wetenschappelijk Instituut (WI) met de titel ‘Zij aan zij’, waarin wordt geadviseerd boeren minder te laten exporteren. “In dit stuk laat deze CDA-commissie de boeren vallen. Dan ben je geen haar beter dan D66, dat de veestapel wil halveren”, zegt zij in een interview met het AD.

Volgens haar vergeten de samenstellers van het stuk het belang van de Nederlandse agrisector. “De totale Nederlandse landbouwexport was afgelopen jaar liefst 90 miljard euro, daar mag je niet zo achteloos mee omspringen. De deskundigheid ontbreekt, het is te merken dat er geen agrariër in de commissie zat. De landbouw draagt voor bijna 50 procent – dat is 26 miljard euro – bij aan ons nationale handelsoverschot. Daaraan danken we onze welvaart.”

Ook zet ze fel in op het aspect dat de commissie de focus minder wil leggen op de export van goedkoop vlees, omdat dat is beter voor het milieu en ervoor zorgt dat de boer er ook nog wat aan verdient. “Nederlandse landbouwproducten behoren al tot de duurzaamste en schoonste ter wereld met de laagste CO2-voetafdruk. Je mag in Nederland nog geen hond uitlaten, want dan kom je boven de stikstofnorm. Je mag op dit moment niks”, reageert ze desgevraagd in de krant.

CDA wil rem op ‘ongebreidelde migratie’

Elsevier 07.11.2019 Het CDA keert zich tegen de ‘ongebreidelde migratie’. Leonard Geluk, voorzitter van een studiegroep die de discussie opent over een nieuwe koers voor de partij, zegt dat ‘zeventig miljoen mensen zich hier willen vestigen en dat is niet te doen’.

Volgens Geluk (49) – voormalig CDA-wethouder in Rotterdam – moet ‘alles in het werk worden gesteld om de migratiestromen te reguleren en de regie terug te krijgen’. Echte vluchtelingen zijn welkom, maar verder moet de immigratie worden beperkt tot een niveau ‘wat de samenleving nog kan dragen’.

Ideologische afsplitsing zou kleurloos CDA goed doen, schreef Afshin Ellian na het aftreden van Sybrand Buma

Ook in het belang van de migranten zelf moet de toestroom worden beperkt. Geluk: ‘Als we mensen niet kunnen begeleiden tot volwaardig burgerschap moeten we ze niet toelaten. Het is ook niet goed voor deze nieuwkomers zelf als ze aan hun lot worden overgelaten.’

Nieuwe versie van het gedachtegoed

Zaterdag bespreekt het CDA-Congres in Utrecht de notitie Zij aan Zij. Het is de aanzet tot een discussie over de koers van de partij. Het stuk is geschreven door de commissie Beraad Perspectief 2030 van het wetenschappelijk instituut van het CDA.

Commissievoorzitter Leonard Geluk en partijvoorzitter Rutger Ploum zeggen tegen Elsevier Weekblad dat ze de notitie zien als een nieuwe versie van het CDA-gedachtegoed. Het stuk moet na een discussie in de partij worden vastgesteld en vervolgens dienstdoen als ideologisch kompas. Het is de bedoeling dat vanuit de ideeën in Zij aan zij partijnotities worden opgesteld voor diverse beleidsterreinen.

Lees ook deze column van Gerry van der List Linkse Hugo de Jonge vecht tegen spookbeeld: Het neoliberalisme

In het stuk wordt kritiek geuit op de ‘neoliberale markteconomie’, waarin het streven naar winst te ver is doorgeschoten en waar mensen te veel bezig zijn met hun persoonlijke gewin en te weinig met de belangen van de gemeenschap. Marktwerking is volgens de notitie niet de oplossing voor de problemen in de ouderenzorg of de jeugdzorg.

Ploum en Geluk geven geen duidelijk antwoord op de vraag of de discussienota is geschreven voor Hugo de Jonge of Wopke Hoekstra. Beide ministers gelden als belangrijkste kandidaat om bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 aan te treden als CDA-lijsttrekker. In de loop van volgend jaar houdt het CDA een interne verkiezing en bepalen de leden wie de nieuwe partijleider wordt.

Notitie buigt op veel punten naar links, maar niet op punt van immigratie

Op veel punten lijkt de notitie een beweging naar de linkervleugel te willen maken, zoals met de kritiek op marktwerking en een pleidooi voor solidariteit. Maar op het punt van immigratie is dit niet het geval. De discussie daarover zal zaterdag losbarsten.

De eerder dit jaar vertrokken partijleider Sybrand Buma zei in de HJ Schoo-lezing van 2017 dat veel Nederlanders zich bedreigd voelen door nieuwkomers met een ander geloof en een andere cultuur. Dat kwam hem ook in eigen kring op kritiek te staan.

Ook kwam er een actie in het CDA op gang voor een generaal pardon voor asielkinderen. Buma en zijn Kamerfractie hadden zich daartegen jarenlang verzet, maar maakten een draai.

‘Maximaal aan de knoppen draaien’

Geluk zegt over de migratie-paragraaf in het nieuwe partijdocument: ‘Dit heeft het CDA nog nooit zo specifiek opgeschreven.’ Hij stelt verder dat ‘er weinig knoppen zijn’ om de immigratie te beperken. ‘Maar de knoppen die er zijn, moeten we maximaal gebruiken.’

Ook de ChristenUnie roerde zich vorig jaar over dit thema. Lees dit interview terug met lijsttrekker Gert-Jan Segers: ‘Arbeidsmigratie is potentieel gif’

In het discussiestuk staat dat Nederland vooral via Europa greep moet zien te krijgen op de immigratiestromen. Op die manier moeten landen in Afrika en het Midden-Oosten onder druk worden gezet om afgewezen asielzoekers terug te nemen. Vluchtelingen moeten worden opgevangen ‘in de regio’, dat wil zeggen in landen als Turkije. De Europese Unie moet zorgen dat het ‘geen uitzichtloze kampen’ zijn, maar ‘echte asielsteden’ waar vluchtelingen onderwijs en opleiding krijgen.

Vluchtelingen die niet in de regio worden opgevangen en zich in Europa bevinden, moeten op gezag van Brussel over de diverse lidstaten van de Europese Unie worden verdeeld.

Nederland moet ook de toestroom van arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije kunnen reguleren, schrijft de commissie. Ook hierbij moet beslissend zijn hoeveel arbeidsmigranten een stad of dorp aankan. ‘Het overkomt ons nu en dat maakt Nederland onrustig,’ zegt Geluk.

CDA: Nederland hoeft niet heel grote voedselexporteur te blijven

NOS 07.11.2019 Een CDA-commissie vindt dat Nederland niet de tweede voedselexporteur van de wereld hoeft te blijven. Volgens de commissie onder leiding van de vroegere Rotterdamse wethouder Geluk zijn “duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van de boeren belangrijker”.

De commissie komt met de voorstellen in het discussiestuk “Zij aan zij” over de toekomstvisie van het CDA. In een toelichting zei Geluk in het NOS Radio 1 Journaal dat er een nieuwe balans in de landbouw moet komen.

“De massaproductie heeft ons veel gebracht, maar de vraag is of dat de weg is naar de toekomst.” Geluk benadrukte dat boeren een goed inkomen moeten hebben. “We hebben de boeren heel hard nodig en we moeten de problemen samen met hen oplossen.”

Sociale werkplaatsen

De commissie pleit verder voor een terugkeer van de sociale werkplaatsen. Volgens Geluk is afschaffing ervan een historische fout. Ook wil de commissie voor langdurig werklozen een ‘basisbaan’, dat is een baan met begeleiding als springplank naar een nieuwe loopbaan.

De commissie vindt in het algemeen “het neoliberale idee van vrijheid blijheid niet houdbaar”. Volgens Geluk wordt de overheid te veel als een hindermacht gezien en ligt er teveel nadruk op individualisme. De commissie verzet zich tegen polarisatie en tegen het denken in ‘wij en zij’.

Het discussiestuk wordt zaterdag voor het eerst besproken op het CDA-congres. De commissie komt in maart met definitieve voorstellen.

Optimistisch CDA wil er ook voor de stedeling zijn

AD 07.11.2019 Nu steeds meer Nederlanders – en kiezers – in steden wonen, kan het CDA zich niet langer te veel profileren als de plattelandspartij. Met een optimistisch verhaal waarin ook het moderne gezin in de Vinex moet worden aangesproken, verlegt de partij haar koers. Het toverwoord luidt: vertrouwen.

Het Wilhelmus ontbreekt, al moeten Nederlandse jongeren wel oefening krijgen in de ‘klassieke deugdenethiek, met waarden als ingetogenheid wellevendheid en echte tolerantie’. Het blijft immers een pennenvrucht van het CDA.

Toch is de toon van het toekomstperspectief dat het Wetenschappelijk Instituut van de partij schetst in vele opzichten opvallend opgewekt. De sikkeneurigheid waarover leden zich nog weleens beklaagden in het tijdperk-Buma lijkt in het document ‘Zij aan Zij’ – niet te verwarren met de gelijknamige club voor lesbiënnes – lichtjaren geleden. Illustratief: het woord ‘rechten’ komt in het hele stuk tien keer voor, vijf maal zo vaak als het woord ‘plichten’.

Flow

,,Het CDA zit dan ook in een heel positieve flow”, zegt partijvoorzitter Rutger Ploum goedgeluimd. Komende zaterdag komt er volgens hem 1250 man naar het partijcongres in Utrecht. ,,Zo’n opkomst hebben we lang niet gehad”, jubelt hij.

CDA-voorzitter Rutger Ploum is blij met het stuk: ,,Ik ben ervan overtuigd dat alle CDA’ers zich in de visie zullen kunnen herkennen, anders heb je niks bij het CDA te zoeken.”

CDA-voorzitter Rutger Ploum is blij met het stuk: ,,Ik ben ervan overtuigd dat alle CDA’ers zich in de visie zullen kunnen herkennen, anders heb je niks bij het CDA te zoeken.” © ANP

Vermorzeld

Ook voorzitter Leonard Geluk van het Beraad Perspectief 2030 erkent dat zijn club ‘denkers’ een ‘optimistisch’ verhaal heeft neergelegd over een land ‘waar de gelukkigste kinderen op aarde’ wonen. Maar er zit ook een zorg in, stelt hij.

,,We komen uit een tijd waarin het marktdenken is doorgeslagen, waarin het ik-gerichte voorop is komen te staan en mensen zelf verantwoordelijk zijn gemaakt voor hun eigen geluk en hun eigen falen. Maar de sfeer in de samenleving is aan het omslaan, daar haken wij bij aan.”

Mensen worden vermorzeld door de bureaucra­tie. We moeten niet langer in stelsels denken, maar vanuit mensen, naast elkaar, aldus Leonard Geluk.

Geluk spreekt van een ‘afrekening met het neoliberale mensbeeld’. Het CDA vindt dat de overheid sterk moet zijn, niet alleen als schild voor de zwakken, maar ook met sterke instituties, die ‘voorkomen dat Nederland een narcostaat wordt’.

En daarnaast moet de overheid betrouwbaar zijn en weer vertrouwen hebben in het goede van de mens. Geluk: ,,Als mensen ergens geïrriteerd over zijn is het de stapeling van controle. Mensen worden vermorzeld door de bureaucratie. We moeten niet langer in stelsels denken, maar vanuit mensen, naast elkaar.”

Moderne gezin

Dit is een prachtig verhaal voor de stad. Het is goed dat het er is, aldus Rutger Ploum, Beraad Perspectief 2030.

Daarmee is ook meteen de titel van het stuk verklaard. Opvallend is echter ook de aandacht voor het werkende, moderne gezin. Het verschil tussen moeder- en vaderschapsverlof kan worden verkleind, is de boodschap. ,,Een geboorteverlof voor vaders kan de start van een goede gewoonte zijn om zorgtaken meer gelijk te verdelen tussen mannen en vrouwen”, zo luidt één van de voorstellen.

Daarnaast springt de aandacht voor ‘vitale steden’ in het oog. Tot en met 2030 moeten er een miljoen woningen worden gebouwd, met name in de steden. Ook moeten steden ‘bereikbaar en leefbaar’ blijven en regio’s beter met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld door OV-aansluitpunten en ‘echte hogesnelheidslijnen’ vanuit de Randstad naar het noorden, het oosten en het zuiden.

Krimpregio’s niet vergeten

Die focus op de steden is bewust gekozen, al haast Geluk zich erbij te zeggen dat ook de krimpregio’s niet zijn vergeten. ,,Maar het is een feit dat het aantal mensen dat in de stad of in stedelijk gebied woont toeneemt.”

Het zijn juist die gebieden – van provinciestad tot Vinexwijk – waar het CDA de afgelopen verkiezingen veel aanhang is kwijtgeraakt. Geluk, zelf Rotterdammer, benadrukt dat het stuk ‘niet vanuit kiezersonderzoek’ is geschreven. Partijvoorzitter Ploum is echter in zijn nopjes: ,,Dit is een prachtig verhaal voor de stad. Het is goed dat het er is.”

Het is de bedoeling dat de langetermijnvisie bouwstenen aanreikt voor het volgende verkiezingsprogramma. Ploum ontwijkt de vraag wie de nieuwe koers het meest op het lijf geschreven is, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge of misschien wel iemand anders. ,,Ik ben ervan overtuigd dat alle CDA’ers zich in de visie zullen kunnen herkennen, anders heb je niks bij het CDA te zoeken.”

Andere voorstellen die het WI doet:

– Het aantal van 2,5 miljoen laaggeletterden moet in 2030 gehalveerd zijn.

– Het moet makkelijker worden zorgverlof op te nemen bij ziekte van familieleden.

– Het stempel ‘werkloos’ moet verdwijnen: mensen zonder werk zitten in transitie naar ander werk door bijscholing.

– Er komt een basisbaan met begeleiding voor mensen die langdurig werkloos zijn.

– Ouderen kunnen al vanaf hun 62ste minder dagen gaan werken, op weg naar hun pensioen. 

Nieuwe koers: CDA omarmt energietransitie

Trouw 07.11.2019 Vóór fatsoen en tegen de lawaai-papegaaien is de sfeer die het CDA wil uitstralen in een discussienota over de koers van de partij.

Van scepsis over het draagvlak bij de bevolking voor klimaatmaatregelen is bij het CDA niks meer te merken. In een discussienota over de koers van de partij gaan wind en zon de energie voor de toekomst leveren.

Nieuwe technologie, zoals waterstof, biedt ook volop kansen, vinden de christen-democraten. Boeren zouden in de eerste plaats moeten produceren voor de lokale markt. En economie moet in evenwicht worden gebracht met de natuur.

Het omarmen van de energietransitie is opvallend. Het CDA betuigt weliswaar steun aan het klimaat­akkoord van Parijs en de maatregelen op dit terrein van het kabinet, maar voormalig partijleider Sybrand Buma waarschuwde ook voor de draagkracht bij de bevolking. Buma nam in mei afscheid en werd burgemeester in Leeuwarden.

Het rapport is geschreven door de commissie ‘Beraad Perspectief 2030’. Die heeft als opdracht om te formuleren welke richting de partij op wil met de samenleving. De partij gaat er de komende maanden over discussiëren, om te beginnen zaterdag op het CDA-congres.

Het woord ‘perspectief’ is opvallend bij deze nieuwste commissie. Pieter Jan Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, zei een jaar geleden in Trouw dat het CDA het geluid vertolkt van de ontevreden burger en onvoldoende ‘een hoopvol perspectief’ biedt.

Geen verkiezingsprogramma

Het rapport is geen verkiezingsprogramma, maar kan daarvoor wel de basis vormen. Dat wordt volgend jaar geschreven in voorbereiding op de verkiezingen voor de Tweede Kamer die, als het derde kabinet Rutte de termijn vol maakt, worden gehouden in maart 2021.

Volgend jaar wordt ook een nieuwe lijsttrekker gekozen: twee kanshebbers zijn Hugo de Jonge, minister van volksgezondheid, en Wopke Hoekstra, minister van financiën. Aan de hand van het rapport is nog niet te zeggen wie daar het beste bij past. Waarschijnlijk kunnen zij er allebei mee uit de voeten.

Nieuwe opvallende ideeën zijn een door de overheid gefinancierde volwassenen-educatie. ‘Elke Nederlander krijgt de tijd en de ruimte om zich te blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren’, staat in het rapport.

De term ‘werkloos’, kan wat de CDA-commissie betreft bij het vuil, want wie zijn baan verliest, krijgt bijscholing of tijdelijk werk. Nog een voorbeeld: er moeten drie hogesnelheidslijnen komen: een naar het noorden van het land, een naar het zuiden (en naar België) en eentje naar het oosten (en naar Duitsland).

Belangrijker, maar ook wat vager dan concrete maatregelen, is de sfeer die het CDA wil uitstralen. Of zoals de partij het formuleert: de fundamentele waarden waarmee naar de wereld wordt gekeken. Die samenleving lijkt verdeeld.

Het CDA wil de boer op met ‘de menselijke maat’ en ‘samenwerking’. De christen-democraten schrijven: ‘We zullen er altijd samen uit moeten komen om iets voor elkaar te krijgen.’ Daarom heet het rapport ‘Zij aan zij’. Samenwerking en fatsoen zijn de krachten tegen ‘een wereld van polarisatie, van lawaai-papegaaien’.

Voorzitter van de commissie Beraad Perspectief 2030 is Leonard Geluk, oud-wethouder in Rotterdam en nu voorzitter van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool. Twee keer eerder publiceerde het CDA een rapport over de koers van de partij.

Beide keren was dat na een verkiezingsnederlaag. In 1994 verscheen een discussiestuk onder leiding van oud-minister Frans Andriessen. In 2012 was oud-minister Aart Jan de Geus voorzitter van dit Strategisch Beraad.

Opvallende CDA-ideeën

 • Iedereen moet gedurende het hele leven tijd en ruimte hebben om bij te leren.
  • Wie zijn baan verliest, wordt niet werkloos, maar krijgt bijscholing of tijdelijk werk.
  • Er komen hogesnelheidslijnen naar het noorden, oosten en zuiden van het land.
  • Inspiratie kan uit christelijke traditie komen maar ook uit een rijkdom aan ander gedachtengoed.
  • Er is meer (zorg-)verlof nodig.
  • De sociale werkplaats afschaffen was een historische vergissing. Die keert terug.
  • Het bestaande leenstelsel verdwijnt. Jongeren beginnen zonder schuld hun loopbaan.
  • Hulp bij zelfdoding als het leven ‘voltooid’ is, is te beperkt. Het gaat om waardig ouder worden.
  • Bij een klimaatneutrale economie hoort een klimaatneutrale energievoorziening.
  • Het is belangrijk dat jongeren worden onderwezen in de klassieke deugden, zoals ingetogenheid, wellevendheid en tolerantie.

Lees ook: 

‘Het CDA snakt naar een nieuw verhaal’

Het CDA laat ook niet-leden meepraten over toekomst van de partij. ‘Wij bouwen een beweging.’

Het CDA bezint zich op de Christen-democratie: ‘Ieder mens telt. Wat betekent dat?’

Het CDA houdt de Dag van de Christen-democratie, waar de leden op zoek gaan naar een toekomstvisie. Pieter Jan Dijkman, directeur van het wetenschappelijk instituut: ‘Gevoelens van onbehagen vertolken is niet genoeg.’ 

Voorzitterswissel bij het CDA: ‘De C staat ook voor compassie’

Rutger Ploum volgt Ruth Peetoom op als CDA-voorzitter. ‘We hadden als CDA de klimaatdoelen beter moeten uitleggen.’

Meer over; CDA politiek Jelle Brandsma

CDA-offensief tegen ’maffiapraktijken’

Telegraaf 09.02.2019 Nederland valt ten prooi aan maffiapraktijken. Dat stelt CDA-leider Sybrand Buma die vandaag op zijn partijcongres een pakket voorstellen presenteert waarmee onze rechtsstaat beter beschermd moet worden. Zo moet bedreiging veel zwaarder bestraft worden.

Verslaggever Niels Rigter is zaterdagmiddag bij het CDA-congres en doet live verslag via Twitter. Volg zijn tweets onderaan dit artikel.

Als voorbeeld van de ondermijning van onze rechtsstaat noemt Buma het groeiend aantal bedreigingen dat burgemeesters voor hun kiezen krijgen. Die zijn zo ernstig dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen.

De CDA’er wil dat de maximale straf voor een ’gewone’ bedreiging verdubbeld wordt naar vier jaar. Een bedreiging die onze democratie ontwricht, zou zelfs met zes jaar cel bestraft moeten kunnen worden.

Onderwereld

De onderwereld probeert met geweldsdreiging de bovenwereld te beïnvloeden, ziet Buma. Hij wil dat criminelen voortaan harder in de portemonnee worden geraakt. Zo moeten verdachten voortaan kunnen verklaren waar hun geld vandaan komt en of dat wel netjes verdiend is. Een omgekeerde bewijslast dus. Ook kunnen ze strafrechtelijk onder curatele worden gesteld, als het aan het CDA ligt. Daardoor kunnen de tegoeden van criminelen bevroren worden, net zoals dat bij terroristen kan.

Advocaten, die soms loopjongens zijn van de onderwereld, moeten vaker vervolgd worden door het OM, vindt Buma. En wie veroordeeld wordt voor bedreiging moet de beveiligingskosten die zijn gemaakt vanwege het dreigement, in de toekomst terug betalen.

Tweets by ‎@Nielsrigter

Lees verder:

Bekijk ook:

Buma: ’Voorkomen dat we een soort Italië worden’

Bekijk meer van; christen-democratisch appèl (cda) sybrand van haersma buma

Rutger Ploum nieuwe voorzitter CDA

Telegraaf 09.01.2019 Rutger Ploum wordt de nieuwe voorzitter van het CDA. Niemand wil het tegen de huidige partijsecretaris opnemen, waardoor voor Ploum de weg vrij is om volgende maand op het partijcongres van de christendemocraten aan te treden.

Ploum, die een advocaten- en notarissenkantoor heeft in Rotterdam, was voorgedragen door het partijbestuur. De leden kregen drie weken de tijd om een ander voor te stellen, maar geen enkele kandidaat heeft zich gemeld.

De 54-jarige Ploum volgt Ruth Peetoom op. Die zwaait na twee termijnen af.

Bekijk meer van; rutger ploum cda

Rutger Ploum nieuwe voorzitter CDA

AD 09.01.2019 Rutger Ploum (54) wordt de nieuwe voorzitter van het CDA. Niemand wil het tegen de huidige partijsecretaris opnemen, waardoor voor Ploum de weg vrij is om volgende maand op het partijcongres van de christendemocraten aan te treden.

Ploum, die een advocaten- en notarissenkantoor heeft in Rotterdam, was voorgedragen door het partijbestuur. De leden kregen drie weken de tijd om een ander voor te stellen, maar geen enkele kandidaat heeft zich gemeld.

Ploum volgt Ruth Peetoom op, die na twee termijnen afzwaait. Hij omschrijft zichzelf als een familiemens, die in zijn woonplaats Bergambacht als hockeycoach op het veld staat en schapen houdt.

Als voorzitter wil Ploum binnen het CDA ‘verdiepen,  vernieuwen en verbreden’. Naast inhoudelijke verdieping wil hij de partij vernieuwen door van het CDA ‘meer een beweging te maken’, waarbij regionale afdelingen meer ruimte krijgen om hun eigen kleur uit te dragen.

Ploum is sinds zijn 15e actief binnen het CDA en heeft de partij naar eigen zeggen de afgelopen zes jaar ‘tot in de haarvaten’ leren kennen.

 CDA

✔ @cdavandaag

Vanaf 9 februari mag @RutgerPloum, als het congres zijn kandidatuur bekrachtigt, aan de slag als partijvoorzitter van het CDA. Hij wil het CDA vernieuwen, verdiepen en verbreden.

Meer informatie over het congres kunt u vinden op https://cda.nl/congres .

40   10:16 AM – Jan 9, 2019  25 people are talking about this

Eerder zei hij al dat hij het als zijn belangrijkste taak ziet dat er binnen de partij discussie moet worden gevoerd over de middel- en lange termijn. ,,Discussies over de koers moeten altijd worden gevoerd, ook al vinden sommige mensen dat lastig en vervelen

CDA draagt secretaris Ploum voor als voorzitter: Schapenhou­der wil discussie terug

AD 18.12.2018 Het CDA-bestuur heeft partijsecretaris Rutger Ploum (54) voorgedragen als nieuwe voorzitter. Als er zich geen tegenkandidaten melden, neemt de Rotterdammer op 9 februari de voorzittershamer over van Ruth Peetoom, wier tweede en laatste termijn er bijna op zit.

De geboren Brabander is eigenaar van het advocaten- en notarissenkantoor aan de Rotterdamse Blaak dat zijn naam draagt. Ploum omschrijft zichzelf als een familiemens, die in zijn woonplaats Bergambacht als hockeycoach op het veld staat en schapen houdt.

Discussie

Ploum zegt het als zijn belangrijkste taak te zien dat er binnen het CDA discussie wordt gevoerd over de lange en middellange termijn. ,,Discussies over de koers moeten altijd worden gevoerd, ook al vinden sommige mensen dat lastig en vervelend’’, stelt de kandidaatvoorzitter.

Het laatste jaar heeft hij die discussie een beetje gemist. Hij noemt als voorbeeld de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting, die uiteindelijk niet doorging. Volgens Ploum moet de partijtop er niet van schrikken als een CDA-prominent zich in de krant zich tegen een dergelijke maatregel uitspreekt.

Dalend ledental

Ploum denkt niet dat hij in staat zal zijn de trend van een dalend ledental te keren. Daarvoor is het ledenbestand van het CDA te vergrijsd. Wel wil hij experimenteren met andere vormen van deelname aan de partij. Daarbij zet hij niet alleen in op verjonging, maar ook op diversiteit. Minderheden en andersdenkenden moeten bij de partij worden betrokken, evenals ondernemers.

Rutger Ploum en scheidend partijvoorzitter Ruth Peetoom tijdens het voorstellen van Ploum als kandidaat-partijvoorzitter. Als er geen tegenkandidaten zijn, wordt het voorzitterschap op het eerstvolgende partijcongres bekrachtigd. © ANP

Ploum is sinds zijn 15e actief binnen het CDA, al stond hij nooit op een kieslijst. De afgelopen zes jaar heeft hij de partij als secretaris naar eigen zeggen ‘tot in de haarvaten’ leren kennen. Naast inhoudelijke verdieping wil hij de partij vernieuwen door van het CDA ‘meer een beweging te maken’, waarbij regionale afdelingen meer ruimte krijgen om hun eigen kleur uit te dragen.

Rutger Ploum moet CDA gaan leiden

Telegraaf 18.12.2018 Partijsecretaris Rutger Ploum moet Ruth Peetoom opvolgen als voorzitter van het CDA. Het partijbestuur draagt hem voor na een selectieprocedure.

Ploum (53) is zes jaar secretaris van het CDA. Hij heeft een advocaten- en notariskantoor in Rotterdam. Voorzitter Peetoom, die na twee termijnen aftreedt, spreekt over een betrouwbare, betrokken en humoristische teamspeler.

Volgens Ploum vraagt de situatie bij het CDA met minder leden en minder financiën om actie. „We moeten aan de slag om de partij te vernieuwen. Wij moeten meer lef en durf tonen. Wij moeten barmhartig zijn en dichter bij de mensen staan.”

Ploum kwam als enige kandidaat voor het voorzitterschap uit de bus. Binnen drie weken kunnen zich nog tegenkandidaten melden. Op het partijcongres op 9 februari wordt dan definitief bekend wie Peetoom opvolgt.

Rutger Ploum voorgedragen als nieuwe CDA-partijvoorzitter

NOS 18.12.2018 Het partijbestuur van het CDA draagt partijsecretaris Rutger Ploum voor als nieuwe partijvoorzitter. Hij volgt Ruth Peetoom op, die bezig is aan haar tweede en laatste termijn. Volgens de CDA-statuten mag iemand maar twee keer vier jaar achter elkaar de functie bekleden. Peetoom is voorzitter sinds 2011.

Ploum (53), die een advocatenkantoor heeft in Rotterdam, is sinds zijn vijftiende actief in de partij. Hij is geboren in Brabant en woont met zijn vrouw en drie dochters in Bergambacht.

Volgens Ploum verkeert CDA in een uitdagende fase. “Minder leden en minder financiën vragen om actie. Ook discussie over de koers op middellange termijn wordt volgens velen niet genoeg gevoerd. Of het CDA nu in de regering zit of niet, die koers moet steeds besproken en bijgesteld worden.”

Dichter bij de mensen

Verder wil hij aan de slag om de partij te vernieuwen. “Wij moeten meer lef en durf tonen. Wij moeten barmhartig zijn en dichter bij de mensen staan.”

Ploum is als enige kandidaat voorgedragen door de selectiecommissie van CDA. Er kan zich binnen drie weken nog een tegenkandidaat melden.

Het CDA dreigt de fouten te herhalen die in 2010 tot enorm zetelverlies bij de partij leidden.

’CDA is doof voor eigen achterban’

Telegraaf 05.12.2018 Het CDA dreigt de fouten te herhalen die in 2010 tot enorm zetelverlies bij de partij leidden. Daarvoor waarschuwt de eigen, ontevreden jongerenafdeling nu partijleider Buma geen stokje steekt voor een hogere rente op studieschulden. Zijn partijcongres had wel van hem geëist dat hij zich daartegen zou verzetten.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het kabinetsplan om de rente op studieschuld te verhogen. Buma zegt dat zijn partij goed is voor de handtekening onder het regeerakkoord en dus met het plan instemt. Samen met de andere coalitiepartijen is er daarmee in principe een meerderheid sowieso voor.

Buma stemt vandaag in terwijl zijn eigen congres onlangs eiste dat hij moest proberen het voorstel te wijzigen. De CDA-leider geeft toe dat hij dit niet eens geprobeerd heeft in het coalitieoverleg. Dat zou naar zijn inschatting toch ’niet zinvol’ zijn.

’Onbestaanbaar’

De jongerenafdeling, het CDJA, kreeg het partijcongres onlangs zo ver om een vuist te maken tegen de hogere rente op studieleningen. Als de CDA-fractie de wens van het congres echt negeert vindt Lotte Schipper, voorzitter van de jongerenafdeling, dat ’onbegrijpelijk en onbestaanbaar’. „Ik kan het niet uitleggen dat we jongeren dwingen zich in de schulden te werken en deze achteraf ook nog gaan verhogen.”

De CDJA-voorzitter vindt het ’niet alleen een klap in het gezicht van de CDA-leden’ dat hun wens terzijde wordt geschoven, ze waarschuwt dat dit de partij kan achtervolgen bij de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar.

Want net als voorafgaand aan het zetelverlies in 2010 wordt het verhaal van het CDA – dat zich in campagnetijd nog verzette tegen hoge studieschulden – zo ’onduidelijker’ en dreigt er gedoe in de achterban, stelt het CDJA. ’Die fout lijken we nu te herhalen’, zegt Schipper in een ongebruikelijk felle waarschuwing. Ze spreekt over een ’slecht vooruitzicht’ voor de komende stembusgang.

Noodrem

Buma heeft achter de schermen gesproken met het CDJA over de motie van het partijcongres, maar dat leverde niets op. In de partij valt te horen dat de top niks met de wens van de leden wil doen omdat het veel geld kost, mede omdat andere coalitiepartijen op hun beurt dan geld willen voor hún wensen.

De partijtop denkt ook dat het CDA niet zo vaak drastisch kan bijsturen als er iets ongewensts gebeurt in het kabinet. Die noodrem zou men liever voor een andere keer willen bewaren.

Bekijk meer van; studieschulden  jongeren  jorn jonker christen-democratisch appèl (cda)

Wopke Hoekstra debuteert met flair: wie is hij?

Elsevier 09.11.2017 Niet bang, helder, uitleggen, complimenteren en soepel debatteren. Zie hier de stijl van minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA). Zijn debuut in de Tweede Kamer tijdens de Financiële Beschouwingen was zelfverzekerd.

Wie is de redelijk onbekende 42-jarige CDA-minister die alleen al vanwege zijn 2 meter lengte opvalt in kabinet-Rutte III?

Houd Wopke Hoekstra in de gaten, klonk het jaren geleden al in het CDA. De jurist, die al op zijn 35ste  in de Eerste Kamer belandde, wordt afgeschilderd als een van de wonderkinderen in de politiek.

Zijn motto: rust, reinheid en regelmaat

De in Zeist opgegroeide en in Leiden afgestudeerde Hoekstra gaf bij zijn aantreden zijn visitekaartje af met een persoonlijk motto: rust, reinheid en regelmaat. Dit naar de jaren vijftig van de vorige eeuw riekende gezegde, betekent niet dat Hoekstra een ouderwetse man is.

Hij lijkt met zijn no-nonsensehouding eerder een soort Ruud Lubbers in zijn jonge dagen. Ook toont hij hetzelfde ongeduld. ‘Van nature ongeduldig denk ik vaak dat dingen sneller kunnen,’ zei hij in debat met de Tweede Kamer. Hoekstra wil dingen beter maken. Vandaar dat hij tijdens zijn debuut in Brussel meteen hamerde op hervormingen van de economieën in de eurolanden die dat nog niet hebben gedaan. Pas als dat is gebeurd, wil hij praten over het optuigen van de eurozone met nieuwe instellingen.

Lees ook dit commentaar van Carla Joosten; Kabinet doorstaat vuurdoop in parlement goed >

Als student was Wopke Hoekstra al no nonsense. In het AD memoreert vriend Wouter van der Gaag dat Hoekstra zijn medestudenten aanmoedigde om hun studie serieus te nemen opdat ze tijd zouden overhouden voor andere zaken. Van der Gaag: ‘Hij was zeker geen bierdrinkende corpsbal.’ Hoekstra was preses van studentencorps Minerva. Een springplank voor zijn latere carrière. Hij trad in dienst bij Shell en werkte in commerciële functies in Berlijn, Hamburg en Rotterdam. In 2006 verruilde hij het olieconcern voor adviesbureau McKinsey.

Gedoogconstructie met de PVV stond hem niet aan

Sinds 2011 combineerde hij zijn werk bij McKinsey met het lidmaatschap van de Senaat. Een jaar eerder had hij het aanbod om op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te komen afgeslagen. De gedoogconstructie met de PVV stond hem niet aan. Maar zijn reputatie bleef hem vooruitsnellen. Hoekstra zou het CDA-verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in maart 2017 schrijven, maar meldde zich af toen zijn pasgeboren zoontje ernstig ziek bleek en schoof weer aan toen het beter met hem ging.

De vader van vier kinderen is volgens zijn officiële cv ‘verloofd’: met zijn vriendin uit zijn studententijd, die zelf arts is. Het gezin woont in Bussum.

Hoekstra’s debuut als minister kenmerkte zich door een chaotisch begin op de tweede dag van de Financiële Beschouwingen. De PVV eiste een debat over de afschaffing van de dividendbelasting en 50Plus wilde dat premier Mark Rutte uitleg kwam geven, maar beide eisen werden na hoofdelijke stemming door een Kamermeerderheid afgewezen. Het debat begon door dit alles wel een uur te laat.

Hoekstra: ‘Ik heb me allerlei romantische en minder romantische voorstellingen gemaakt van het begin hier, maar dit had ik niet helemaal verwacht.’

Later op de dag werd alsnog besloten tot een debat met Rutte op een later tijdstip.

De warme hand en een deur op de kier

Hoekstra mag dan politiek gezien een onbeschreven blad zijn, maar toont zich van meet af aan assertief. ‘De heer Baudet is een geweldige debater, ik verheug me al op de knip in de filmpjes,’ reageerde hij op een interruptie van FvD-Kamerlid Thierry Baudet. Ook waarschuwde hij dat hij wil voorkomen dat ‘mij iets in de mond wordt gelegd wat ik niet heb gezegd’.

De CDA’er gaf grif toe dat hij in een gespreid bedje terecht was gekomen wegens het beleid van het voorgaande VVD-PvdA-kabinet. ‘Ik denk dat we geholpen worden door die goede economie en de situatie waarin Nederland zich bevindt. Laat ik een compliment maken aan mijn voorganger en het vorige kabinet.’

Ook noemde Hoekstra in zijn betoog de uitgestoken hand, de warme hand en de deur op een kier: uitdrukkingen waarmee Rutte III, en dus ook deze CDA-minister, de oppositie wil verleiden om het kabinetsbeleid te steunen.

     Carla Joosten (1960) werkt sinds 2000 voor redactie Nederland bij Elsevier Weekblad. Ze is politiek redacteur in Den Haag en covert het koningshuis. Voor de Leven & Dood-pagina’s van Elsevier Weekblad verzorgt zij de nieuwtjes over mensen.

Wopke Hoekstra: geen bierdrinkende corpsbal, wel een family man

AD 09.11.2017 Wopke Hoekstra is de nieuwe golden boy van het CDA. Hoewel hij niet altijd de partijlijn volgde,  schopte hij het al tot minister van Financien. Vandaag kruist hij voor het eerst de degens met de Tweede Kamer.

Hij hoeft niet iedereen te overtuigen van zijn gelijk, aldus Rien Fraanje, CDA.

Wie zijn cv ziet, kan maar één ding denken: Wopke Hoekstra is een ontzettende streber. Hij is tijdens zijn studie rechten in Leiden voorzitter (praeses) van studentencorps Minerva, gaat na zijn bul werken bij Shell in Duitsland, behaalt een master in business administration (MBA) aan het prestigieuze INSEAD in Fontainebleau en wordt ver voor zijn veertigste al partner bij McKinsey consultants. Geen wonder dat het CDA hem al op zijn 35e binnenhaalt als Eerste Kamerlid. Dit is ministersmateriaal.

Maar wat in de partij misschien wel het meeste indruk maakt is die ene dag in juli 2016. Hoekstra, eerder dat jaar benoemd tot penvoerder van het nieuwe verkiezingsprogramma, trekt aan de bel bij de partijtop. Hij moet terugschakelen. Bij zijn jongste zoon van 2 is een tumor aan de lever geconstateerd. Een slopende periode van ziekenhuis in, ziekenhuis uit volgt. Misschien jammer voor het CDA, maar zijn vriendin sinds studententijd, arts Liselot, en hun vier kinderen hebben nu al zijn aandacht nodig. Pas in januari 2017 is hij weer van de partij, om wijzigingsvoorstellen op ‘zijn’ programma te behandelen. De toestand van zijn zoon is dan verbeterd, al staat hij nog wel onder controle.

Juiste moment

Een piepjonge Wopke © Privé

Wopke Hoekstra maakt de juiste keuzes op het juiste moment. Dat zit er al vroeg in. In de buurt van zijn ouderlijk huis in het lommerrijke Zeist heeft de oudste zoon in een gezin van drie kinderen de scholen voor het uitkiezen. Toch kiest de jonge Wopke, al dan niet geholpen door zijn academisch opgeleide ouders, voor het kilometers verderop gelegen christelijk gymnasium in Utrecht.

Die school staat heel goed aangeschreven en zal hem uiteindelijk toegang verschaffen tot de meest voorname jaarclub van studentenvereniging Minerva. Tussen jongemannen met dubbele achternamen en een heuse prins – Floris van Oranje, de jongste zoon van prinses Margriet – valt Hoekstra op. En niet alleen omdat hij bijna 2 meter lang is. ,,Hij is gewoon een heel charismatisch persoon. Iedereen mocht hem.”, herinnert Ab actis (secretaris) van destijds Annemarie Sechterberger zich. ,,Hij is zeker niet gekozen omdat hij in een goed clubje zat.”

Leider

Het bestuur van Minerva met in het midden preses Hoekstra © Privé

Hij was zeker geen bierdrinkende corpsbal. De kratjes stonden bij ons zeker niet eindeloos opgestapeld, aldus Annemarie Sechterberger.

Praeses Hoekstra krijgt het al na enkele weken na zijn benoeming voor de kiezen. Eerstejaars Jeltje Dorresteijn wordt na een avond op de sociëteit door haar vriend op gruwelijke wijze met 51 schaarsteken vermoord. Minerva is in shock. Hoekstra moet de boel in goede banen leiden, zoekt contact met de ouders, spreekt de leden toe. Vooral zijn rust valt Sechterberger op. ,,Hij is heel kalm en tegelijkertijd voortvarend. Een echte leider. Drukt geen dingen door, maar luistert eerst.”

Het voorzitterschap opent later vele deuren, zo blikt Hoekstra in 2005 terug in Mare, het Leidse universiteitsblad. ,,99 Procent van de sollicitatiegesprekken die ik heb gevoerd ging over mijn praesidiaat”, zegt hij daarover. De jurist belandt na zijn studie bij Shell in Berlijn en Hamburg. Na zijn studie wordt hij bovendien actief in het CDA, bij de Amsterdamse afdeling.

Politiek geëngageerd is hij dan allang. In het Minervahuis aan Rapenburg 84 wordt de krant gelezen en staat ’s avonds het journaal aan. Hoekstra roept als praeses zijn huisgenoten op hun studie menens te nemen, zodat ze daardoor tijd overhouden om dingen ernaast te doen. ,,Hij was toen al heel serieus”, zegt vriend Wouter van der Gaag. ,,Zeker geen bierdrinkende corpsbal. De kratjes stonden bij ons zeker niet eindeloos opgestapeld.”

Van der Gaag, ook al met een MBA op zak, spreekt met bewondering over Hoekstra’s bijna onbegrensde ambitie. Tegelijkertijd ziet hij een enorme veerkracht. Hoekstra verloor aan het begin van zijn studie in Leiden zijn moeder aan kanker. Ze was pas 48 jaar. In een interview in het Leidsch Dagblad twee jaar later sprak hij over ‘een hele lieve en bijzondere vrouw’, die hem na een ‘geintje’ weliswaar onder vier ogen de les las, maar naar buiten toe altijd solidair met hem bleef. ,,Natuurlijk heb ik er verdriet van, maar die gedachten aan haar zitten me niet in de weg bij andere zaken”, aldus Hoekstra in dat interview.

Family man

Hij is een family man in hart in nieren, weet voormalig buurmeisje Hermine Erenstein. ,,Hij vindt het geweldig dat zijn zusje en broertje nu ook weer in de omgeving van Utrecht wonen, lekker dicht bij elkaar.” Uren kan Hoekstra nog altijd praten over hun kindertijd in de Zeister villawijk Couwenhoven, waar ze uitzicht hadden over de weilanden en de koeien. Dat ze samen boer en boerin speelden, en dat Hoekstra met zijn plastic trekker door het gras reed, met hond Beike in het kielzog.

Hij vindt het geweldig dat zijn zusje en broertje nu ook weer in de omgeving van Utrecht wonen, lekker dicht bij elkaar, aldus Hermine Erenstein.

,,Hun gezin was heel anders dan het onze”, zegt Erenstein. ,,Zijn beide ouders hadden gestudeerd en werkten. Hij als internist en zij bij Bartiméus, het instituut voor blinden en slechtzienden. Er was vaak een oppas en iemand die het huis schoonmaakte. Maar tegelijkertijd waren zijn ouders heel betrokken bij hun ontwikkeling. Ik vind hem geen typische CDA’er, maar het gezin als hoeksteen van de samenleving, dat past wel bij hem.”

Als Hoekstra actief wordt voor de Amsterdamse afdeling van het CDA, hebben talentscouts hem al snel in de smiezen. Al in 2010 wordt hij gepolst of hij in is voor een Tweede Kamerlidmaatschap. Hoekstra bedankt voor de eer. Bovendien voelt hij niets voor de gedoogconstructie met de PVV. Op het beruchte partijcongres in Arnhem stemt hij tegen. ,,Ik was bezorgd voor chaos, voor de partij en het land,’’ zo motiveerde hij later zijn nee-woord in NRC Handelsblad.

Vanuit zijn positie als consultant bij Mc Kinsey kijkt hij naar andere politieke mogelijkheden. Voor het CDA Noord-Holland schrijft hij met partijgenoot Rien Fraanje mee aan het provinciale verkiezingsprogramma. Hoekstra valt Fraanje op als een man met een politiek sensitief vernuft. ,,Waar liggen de pijnpunten?”

Carrièreswitch

© Photo News

In de wereld van goed verdienende consultants is het niet vanzelfsprekend een politieke loopbaan te ambiëren. Hoekstra had voor zijn vijftigste al binnen kunnen zijn. CDA-Eerste Kamerlid Marnix van Rij: ,,Hij is een van de weinigen in de top van het bedrijfsleven die het belang inziet van politiek. Uiteindelijk kun je daar dingen veranderen die er echt toe doen.”

Intimi zien de carrièreswitch dan al aankomen. ,,Ik plaagde hem grappend wel eens met een opmerking over een toekomstig ministerschap’’, zegt Fraanje. ,,Dan kreeg ik een onpeilbare glimlach terug.’’

Als 35-jarige Benjamin van de Senaatsfractie wordt hij onder hoede genomen door fractieleider Elco Brinkman. Met de prestigieuze portefeuille Financiën mag Hoekstra zich profileren. Hij ontpopt zich niet als een ja-knikker, maar markeert zijn eigen positie als hem dat aan het hart gaat, zonder de dissident uit te hangen.

Dat blijkt tijdens de stemming over het Oekraïneverdrag. Carrière-technisch is het slimmer om partijleider Buma te volgen, die tegen de door premier Rutte uit het vuur gesleepte aanpassingen is. Een van de senatoren zegt zelfs: ,,Wopke, ik snap heel goed dat je nog verder moet in het leven. Als je anders stemt, snap ik dat.’’ Maar Hoekstra zegt dat hij de lijn van Europagezinde CDA-senatoren volgt en het ermee eens is. Hij steunt, anders dan de Tweede Kamerfractie, het kabinetsvoorstel.

Midden

Politiek gezien is hij niet makkelijk in te delen. Hoekstra is niet rechts in het CDA, hij is meer van het midden. Dat is zijn voordeel, zegt Fraanje. ,,Hij is geen politieke scherpslijper. Hij hoeft niet iedereen te overtuigen van zijn gelijk.’’ Zo stemt Hoekstra voor het adoptierecht van lesbische paren. En hij wil als enige CDA’er de weigerambtenaar definitief verbannen van het stadhuis.

Hoekstra toont zich daarmee een representant van het moderne CDA, zeggen partijgenoten. Niet typisch CDA, maar wel met grote uitstraling naar potentiële CDA-stemmers. ,,In die zin is hij ook een van de Höffnungsträger, iemand die de hoop voor het CDA draagt.’’ Politiek mentor Elco Brinkman durft alvast één voorspelling te doen. ,,Reken maar dat hij op Financiën gaat voor de degelijkheidstrofee.’’

Het CDA is nog altijd een beetje bijziend

Trouw 27.11.2016 Net was ik in het boek ‘Tegen het cynisme’ van CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma begonnen, toen zich in het parlement een incident voordeed. Buma’s partijgenoot Raymond Knops sprak het Kamerlid Öztürk aan met de naam van diens kompaan Kuzu, waarop de voorzitter hem corrigeerde. De reactie van Knops: “O ja, inderdaad. Het is de andere. Excuus. Ze lijken ook zo op elkaar.”

Geen krullenjongens dus, maar politici die worden geacht over de dijken heen te kijken

© anp.

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma.

Het incident deed me denken aan het bruistige CDA-Kamerlid Wim Mateman, die begin jaren negentig op een spreekbeurt de Chinese regering uitmaakte voor ‘een paar bejaarde spleetogen’. In beide gevallen kleine incidenten, maar getuigend van een sterk bijziende kijk op de wereld: in het Verre Oosten en zelfs het Nabije Oosten, waar Öztürk en Kuzu vandaan komen, zijn mensen uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden.

Mateman was destijds voorzitter van de Kamercommissie voor buitenlandse zaken, Knops is defensiewoordvoerder. Geen krullenjongens dus, maar politici die worden geacht over de dijken heen te kijken.

Het incident met Knops is des te frappanter, omdat Buma in zijn boek krachtig afrekent met een houding van ‘gemakzucht en paternalisme’ in de buitenlandse politiek van het Westen. De tijd dat Europa de wereld nog geografisch kon indelen in het Nabije, Midden- en Verre Oosten ligt ver achter ons. De huidige machtsverhoudingen vragen volgens Buma om een nieuw realisme. Hij verkiest een Westen dat ‘bescheiden en sterk’ is in plaats van ‘zwak en arrogant’.

Nuchtere taal

Een tv-journalist vroeg aan Whoopi Goldberg of hier racisme achter zat. Ze antwoordde indirect: “Het is aan Bush en Clinton nooit gevraagd.”

Dat is nuchtere taal, maar de vraag is of, ook in de CDA-fractie, de mentale houding met de veranderde wereld gelijke tred heeft gehouden. Het antwoord is niet alleen van betekenis voor de buitenlandse politiek, maar ook voor de verhoudingen in ons land, die onder spanning staan als gevolg van geopolitieke en economische verschuivingen, terreurdreiging, migratie en een veranderende samenstelling van de bevolking.

Barack Obama, de gaande president van de Verenigde Staten, analyseerde deze week in een vraaggesprek met Der Spiegel dat Trump heeft geprofiteerd van de angsten die deze veranderingen oproepen. Amerika verschilt in dit opzicht niet veel van Europa, waar ook beduchtheid voor verlies van het oude en vertrouwde heerst, en voor het verlies van macht.

Toen ik vijf jaar geleden een journalistieke reis door de Verenigde Staten maakte, was in de onderstromen al voelbaar de vrees voor het einde van de blanke suprematie die nu voluit aan de oppervlakte is gekomen. Het was in de tijd dat Donald Trump openlijk twijfel zaaide over het staatsburgerschap van Obama. Waarom wilde hij zijn geboortebewijs niet laten zien? Misschien was hij wel moslim. Een tv-journalist vroeg aan Whoopi Goldberg of hier racisme achter zat. Ze antwoordde indirect: “Het is aan Bush en Clinton nooit gevraagd.”

Superioriteit

De vraag is of Buma in zijn kijk op Nederland net zo realistisch is als in zijn visie op de buitenlandse politiek

© anp.

Raymond Knops

Sprak er uit de reactie van Knops niet een houding van superioriteit? Het kan zijn dat hij zich echt vergiste, al lijkt Öztürk net zoveel op Kuzu als Buma op Rutte. Maar het kan. In dat geval had hij kunnen volstaan met een excuus. Dat kwam er wel, maar vergezeld van zijn denigrerende opmerking.

De vraag is of Buma in zijn kijk op Nederland net zo realistisch is als in zijn visie op de buitenlandse politiek. Zijn Duitse partijgenote Angela Merkel zei vorig jaar tegen haar landgenoten er rekening mee te houden dat het toekomstige Duitsland ‘niet louter blank en christelijk meer zal zijn’. Buma houdt daarentegen stevig vast aan ‘de joods-christelijke cultuur’ als basis van de samenleving.

De paradox is dat Merkel juist op de christelijke waarden vertrouwt in haar politiek van ontvankelijkheid, terwijl Buma ze node zegt te missen in het smeden van gemeenschapszin die nodig is om sterk te staan. Misschien omdat Duitsland christelijker is dan Nederland, waar de secularisatie snel is gegaan. Het gevolg is dat Buma’s beroep op de joods-christelijke cultuur vooral de indruk wekt van een politieke mantra ter afgrendeling, die de bijziendheid waarvan Knops getuigde in de hand werkt.

Dat de bevolking in de VS en Europa van samenstelling verandert, is waar. Over twintig jaar zullen de blanke Amerikanen in de minderheid zijn. Misschien vervagen zelfs de raciale scheidslijnen door de toename van gemengde huwelijken (thans één op de zes). De vraag is: is dat erg? De weerstanden zijn hoe dan ook groot en worden politiek manifest in het populisme, dat het komende jaar in verscheidene Europese landen, waaronder het onze, zijn slag hoopt te slaan.

Obama en Merkel rekenen erop dat de weerstanden zullen afnemen omdat nieuwe generaties met een ander zelfbeeld opgroeien. Obama zei in het Spiegel-interview: ‘Het jonge Amerika is divers, het gelooft in tolerantie en integratie.” Volgend jaar zal blijken of het optimisme en de hoop het kunnen winnen van de angst en de neiging tot verschansing.

Een 8 voor het CDA- gedachtengoed

Trouw 10.08.2016  Het is in Amsterdam maar een kleine speler. Van de 45 raadsleden is er maar een van het CDA. Dat maakt ook de plaatselijke partij-afdeling maar een heel klein afdelinkje. Voor wie in de hoofdstad CDA-lid wordt, is er niet bepaald een levendig aanbod aan christen-democratische activiteiten. Er zijn in Amsterdam geen high teas, opgeluisterd met een gratis kleurenanalyse, zoals bij bijeenkomsten van CDA-vrouwen in Flevoland of hoog in Noord-Holland.

Voor Amsterdammers is er alleen het ledenblad. Daarin lees ik een bijdrage van voorzitter Ruth Peetoom. “Ons hele politieke systeem is gebaseerd op de veronderstelling dat als je de politieke idealen van een partij deelt, je lid wordt”, zegt ze. “Dat is zwaar achterhaald. Je wordt niet gauw ergens meer lid van. Ja, van de ANWB, maar daar krijg je de Wegenwacht gratis bij.”

Peetoom twijfelt openlijk: is er nog wel toekomst voor politieke partijen? “Het lijkt een en al treurigheid. Afnemende ledenaantallen, dalende inkomsten en teruglopend vertrouwen.” Haar antwoord: ze richtte een werkgroep op die zich buigt over de politieke partij nieuwe stijl.

Zoals mijn zestienjarige zoon leert voor zijn theorie-examen, zo leer ik voor CDA’er.

Nieuwe stijl
Die nieuwe stijl moet dus nog komen, terwijl het CDA toch al een behoorlijk vernieuwende partij is. Het is bijvoorbeeld de enige partij die een proeflidmaatschap kent, dat na een half jaar automatisch stopt. En, beter nog, het CDA biedt een cursus CDA-gedachtengoed op internet.

Het kost vijf euro, het gedachtengoed van het CDA. Een kwestie van een account aanmaken bij het Piet Steenkamp-instituut, betalen, inloggen en starten. Zoals mijn zestienjarige zoon leert voor zijn theorie-examen, zo leer ik voor CDA’er.

Rentmeesterschap
Net als bij de online rijexamentheoriecursus zijn er bij het CDA hoofdstukken. Ze gaan niet over remmen of gas loslaten, maar over mens- en maatschappijbeeld, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. Ik kan ook kiezen voor ‘publieke gerechtigheid’ en ‘rentmeesterschap’.

Rentmeesterschap vind ik het moeilijkste woord. Het kwam twee keer voor in het laatste verkiezingsprogramma, maar hier heeft het een heel hoofdstuk. “We kunnen het zichtbaar maken met een boom”, zegt de partij. “Als we er goed voor zorgen, komen er vruchten. Die kunnen we eten, maar de boom moet blijven staan. De overheid moet ervoor zorgen dat mensen zich als een goede rentmeester kunnen gedragen.”

Ik heb een 8 voor het CDA-gedachtengoed, maar in de stad kan ik er niets mee.

Gedachtegoed
In het bijbehorende filmpje vertelt CDA-raadslid Lucie Boelsma uit Joure, agrariër van beroep, dat het voor haar betekent “dat we goed moeten zorgen voor deze aarde, die we van God hebben gekregen en dat we hem moeten doorgeven aan onze nakomelingen”. Verder is ze bij het CDA, zegt ze, omdat die ‘goed opkomt voor de agrarische sector’.

Waar of niet waar? vraagt het Piet SteenKamp-instituut. “Ieder mens komt het best tot zijn recht door individuele ontplooiing”. Ik gok: nee, in relatie tot anderen. Het is goed.

Ik heb een 8 voor het CDA-gedachtengoed, maar in de stad kan ik er niets mee.

Bij het CDA van fantast Sybrand Buma heerst totale leegte

Elsevier 06.06.2016 Het is de Nederlandse christen-democraten nooit gelukt om zichzelf uit te vinden als oppositiepartij. Ze zijn niet onmisbaar in de politiek, en toen ze in 1994 voor het eerst in zeventig jaar in de oppositie belandden, ervoeren ze dat als een politieke misvatting.

Maar gedurende acht jaar liet de sociaal-democratische leider Wim Kok zien dat het goed kan gaan met het land zonder CDA in de regering. De moord op Pim Fortuyn bracht het CDA weer aan de macht. Het was een uitzonderlijke periode die zich niet snel weer zal voordoen.

CDA’er Jan Peter Balkenende werd in 2002 politiek leider van ons land. Slechts drie jaar kon het CDA met succes een coalitie leiden van CDA, VVD en D66. Dat waren de gouden jaren van de christen-democraten. Daarna ging het aan alle kanten mis: het kabinet met CDA, PvdA en ChristenUnie werd een vechtkabinet. Na een kortstondig avontuur met de VVD en Geert Wilders belandde het CDA in de oppositie. Wat is de onmisbare ideologie van het CDA?

Afshin Ellian:

De frappante verwantschap tussen Sybrand Buma en Alexis Tsipras  Lees verder >

Ego’s

Sybrand Buma werd door het CDA-congres aangewezen als lijsttrekker. In een interview met NRC benadrukte hij dat het CDA alleen wil regeren als hij een samenleving kan maken die minder draait om ego’s en eigen opvattingen: ‘Zolang de vrijheid van meningsuiting het hoogste goed is, wordt het niets.’

Het is een raadselachtige manier om de problemen van Nederland te ontvouwen. Alle ellende komt door ‘de liberale dominantie van dit moment’ en de ‘totale individualisering van de samenleving’, aangewakkerd door partijen als VVD en D66. Ik kan dit niet volgen.

De individualisering van de samenleving heeft niet zozeer te maken met de VVD of D66. Ook in de jaren tachtig van de vorige eeuw sprak en schreef het CDA over de individualisering – terwijl de CDA’ers toen de baas van Nederland waren. Het CDA is ook onderdeel van deze individualisering. Die partij verving het scharnierbegrip ‘christendom’ door het vage en ruime begrip ‘religie’. Daarmee gaven ze toe toe aan de postmoderne, geïndividualiseerde wereld.  Bovendien deed het CDA vrolijk mee aan het privatiseren van de publieke sector.

Sprookjes

En dan D66. Die partij heeft in het afgelopen decennium eenmaal in een kabinet gezeten, en niet toevallig onder leiding van het CDA. Zo konden D66 – ook en vooral met het CDA – de ‘economische egoïstische plannen’ uitvoeren. Het CDA begrijpt dus niets van de individualisering waarvan de partij zelf een wezenlijk onderdeel was. In de ogen van het CDA manifesteert de individualisering zich via de vrijheid van meningsuiting die door Buma wordt aangeduid als het kernprobleem.

Syp Wynia:

Tijd voor een opfrisbeurt van de Nederlandse democratie
Lees verder >

De vrijheid van meningsuiting is volgens Buma verabsoluteerd. Er wordt te veel gescholden en gedreigd. Meneer Buma vertelt niet alleen sprookjes, hij lijdt ook aan geheugenverlies: tussen 2002 en 2010 werd Nederland geleid door het CDA. De dominantie van de christen-democraten heeft geen morele orde teweeggebracht. Ook in die tijd werd behoorlijk gescholden en gedreigd. Jan Peter Balkenende had dan ook slogans als: ‘fatsoen moet je doen’ en ‘normen en waarden’. Het heeft niet gewerkt, meneer Buma. De toetsenbordhooligans ontspoorden ook in gouden tijden van het CDA. Het verschil is dat ze door sociale media nu enorm kunnen opvallen.

Rust en vrede

Na de moord op Theo van Gogh bedreigde CDA’er Piet Hein Donner, destijds minister van Justitie, niet de jihadisten maar de islamcritici: hij wilde het blasfemiedelict actiever toepassen. Daarna arresteerde het Openbaar Ministerie met groot machtsvertoon een cartoonist, Gregorius Nekschot.

Leverde dit alles een morele orde op? Nee, het gevolg was vooral een beschadigd aanzien van het CDA. De overheid moet optreden bij bedreiging en andere strafbare feiten. Niettemin wil het CDA iets heel belangrijks: ‘In de samenleving willen we rust en vrede, geen chaos en geweld.’ Wie niet, meneer Buma. Maar wie verstoort de rust en vrede en brengt geweld naar ons continent? Over het kernprobleem van deze tijd, namelijk salafisme en jihadisme, praat de CDA-leider niet. Toen de CDA’ers hun congres hielden, werden in Oekraïne en Frankrijk explosieven en wapens van jihadisten in beslag genomen.

Ook op dat moment kopte De Telegraaf: ‘Buma heeft somber beeld van Nederland‘. Met angst en beven hebben lazen wat Buma te melden had: ‘Ons land is de afgelopen jaren somber en onzeker geworden. De toekomst hangt als een donkere, dreigende wolk boven ons hoofd,’ aldus de leider van christen-democraten.

Leegte

Het zijn apocalyptische woorden. Maar wat ons precies bedreigt, blijft bij Buma volstrekt onduidelijk. We weten echter allemaal hoe die dreiging eruitziet: niet de toetsenbordhooligans, maar de islamisering van Europa door de salafisten, hun jihadisme en de migratiecrisis. Geen van deze bedreigingen worden door het CDA aan de orde gesteld.

Een fantast leidt het CDA. Een fantast die denkt dat er nog steeds de negentiende-eeuwse strijd tussen liberalen en christelijke conservatieven gaande is. Buma is een fantast omdat hij de reële problemen van Europa terugbrengt tot clichés zoals individualisering. Wie nu op het CDA stemt, stemt op gebakken lucht, oftewel leegte.

De christen-democraten hebben geen actuele, ter zake doende wereldbeschouwing. Het apocalyptische taalgebruik van Buma kan de ondraaglijke leegte van het CDA niet verhullen.

Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is momenteel hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Tags: CDA Sybrand Buma Vrijheid van meningsuiting

Buma’s CDA wil het alternatief zijn tussen de kemphanen

Trouw 04.06.2016  Het is nog een lange weg naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017. Maar het officieel aantreden van de lijsttrekker biedt een vaag beeld van hoe een partij zich opstelt. CDA-aanvoerder Sybrand van Haersma Buma presenteerde zich zaterdag op het partijcongres in Utrecht als een man van het midden, het alternatief voor links en rechts.

© anp.

Stefaan de Clerck en Eelco Brinkman in gesprek met lijsttrekker Buma.

© anp.

CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom.

Buma werd door het congres aangewezen als eerste man op de lijst voor de Kamerverkiezingen. In zijn speech zei hij: “Ik wil een politiek van het midden.”

De weg die Buma bewandelt ‘leidt niet verder naar links of naar rechts’; “Tegenstellingen hebben we genoeg. Polarisatie is de vijand van de oplossing.” Bij de oprichting van het CDA moest toenmalig leider Dries van Agt al duidelijk maken waar het CDA stond: “We maken geen buiging naar links en buigen niet naar rechts.”

Ondanks de woorden van Buma is toch het beeld dat hij het CDA de afgelopen jaren naar rechts heeft getrokken. Hij hamerde op lastenverlichting, op veiligheid en een kleinere overheid. 

Pijlen op de VVD
Zijn pleidooi voor het midden was dan ook opvallend en daar komt bij dat hij toch zijn kritiek voornamelijk richtte op de VVD. Dat wordt in de verkiezingscampagne waarschijnlijk zijn grote concurrent. Buma sprak over ‘gebroken beloftes’ en stelt dat ‘Nederland met Mark Rutte in een kramp terecht is gekomen’.

Buma legde in zijn toespraak de nadruk op normen en waarden en vindt dat het afgelopen moet zijn met schelden, vernederen en beledigen. “De vrijheid van meningsuiting biedt geen recht om te beledigen, en geen recht om maar wat te roepen, hoe kwetsend en hatelijk ook.” Buma vindt dat andere partijen te tolerant zijn over vrijheid van meningsuiting. En hij noemde weer de VVD.

© anp.

Felicitaties voor Buma van Liesbeth Spies en Mona Keijzer.

© anp.

Hij maakte ook duidelijk dat van het CDA een harder buitenlandbeleid te verwachten is als de partij deelneemt aan een volgend kabinet. Kritischer over Europa en over samenwerking met Turkije.

“Zijn wij op de goede weg als wij in Europa het vluchtelingenvraagstuk willen oplossen door ons over te leveren aan een president die in eigen land democratie en mensenrechten aan zijn laars lapt?”

Geen kans
Buma was de enige kandidaat. Alhoewel het congres een paar jaar geleden nog meende dat lijsttrekkersverkiezingen prachtig zijn, is er nu in de partij geen behoefte aan een discussie over koers en ideologie. De ruzies die het CDA teisterden bij de samenwerking met de PVV in 2010 zijn nog te vers. Aardig zijn voor elkaar, samen optrekken, is nu de overheersende gedachte.

Kandidaten die zich meldden om met Buma in het strijdperk te treden kregen te horen dat zij geen kans maken. Het bestuur concludeerde dat Sybrand Buma ‘er met zijn nuchterheid en standvastigheid met kop en schouders bovenuit stak’, zei voorzitter Ruth Peetoom tegen het congres.

Het CDA vergadert in september met duizend leden over het verkiezingsprogramma: alle afdelingen kunnen mensen afvaardigen. Het programma dient beknopt te zijn, is de opdracht en moet in januari door het partijcongres worden vastgesteld.

De kandidatenlijst komt in november op een congres aan de orde. Oud-minister Liesbeth Spies selecteert een rijtjes namen van mogelijke Kamerleden.

Verwant nieuws;

 

Buma opnieuw aangewezen als lijsttrekker CDA

NU 04.06.2016 Sybrand van Haersma Buma is bij het CDA-partijcongres van zaterdag opnieuw aangewezen als lijsttrekker van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Buma gaat voor de tweede keer als lijsttrekker de verkiezingen in. Zijn leiderschap binnen de partij is onbetwist. Het CDA wilde weer een verkiezing houden voor het lijsttrekkerschap, maar er was geen geschikte tegenkandidaat. Daarom werd Buma op het congres bij acclamatie gekozen.

De CDA-leider hekelde op het voorjaarscongres van zijn partij zaterdag in Maarssen de polarisatie in politiek en samenleving. Hij pleitte voor een “politiek van het midden, politiek van waarden”.

“Polarisatie is de vijand van de oplossing”, zei Buma op de bijeenkomst. Hij wees onder meer op de discussie rond Zwarte Piet en vluchtelingen.

Murw

“Schelden, vernederen, beledigen, discrimineren. Het is aan de orde van de dag. Het lijkt alsof we er murw van zijn geworden. Maar dat kan niet en het moet stoppen. Anders glijdt onze samenleving af naar een wederzijdse scheldkanonnade die alleen verliezers kent en eindigt in ruzie en geweld”, aldus Buma.

Hij haalde uit naar het kabinet en premier Mark Rutte. ,”Na zes jaar Rutte is ons land in een kramp gekomen. Mensen staan tegenover elkaar. Breuklijnen en polarisatie overheersen.” Het kabinet heeft de samenleving “verweesd” achtergelaten.

Volgens de CDA-leider wacht het volgende kabinet een zware taak. “De opgave waar we voor staan is niet gering. De problemen in Nederland zijn groot. Ons land is de afgelopen jaren somber en onzeker geworden. De toekomst hangt als een donkere dreigende wolk boven ons hoofd.”

50PLUS

Eerste Kamerlid Jan Nagel werd zaterdag op een algemene ledenvergadering van 50PLUS in Utrecht gekozen tot voorzitter.

Hoewel volgens het reglement een Kamerlid geen partijvoorzitter mag zijn, kreeg hij van de leden “vanwege zijn grote ervaring dispensatie voor het verkiezingsjaar”, aldus een verklaring van de partij.

Nagel zei in zijn toespraak dat zijn partij de PVV niet op voorhand moet uitsluiten als er kans op regeringsdeelname is. In de peilingen staat de ouderenpartij op zes zetels.

Lees meer over: Sybrand van Haersma Buma CDAJan Nagel 50PLUS

Buma somber over Nederland

Telegraaf 04.06.2016 CDA-leider Sybrand Buma schetste vandaag in zijn congresspeech een somber beeld van Nederland. Hij gaf daarvan zowel links als rechts de schuld.

“Ons land is de afgelopen jaren somber en onzeker geworden. De toekomst hangt als een donkere, dreigende wolk boven ons hoofd”, sprak Buma de zaal toe.

De problemen zijn volgens hem grotendeels te wijten aan de regeerperiode tussen VVD en PvdA, waardoor de samenleving ‘verweesd’ is achtergebleven.

“Links wil nog meer overheid, meer regels en meer bureaucratie. Heel veel mensen zijn daar nu al in verstrikt. Rechts wil nog meer marktwerking en individualisme”, zo zei hij. “Beiden vergeten dat in het hart van onze samenleving waarden liggen die ons binden.”

Volgens Buma is het nu de opdracht van het CDA om met antwoorden te komen. “Om vanuit onze visie op de samenleving een nieuw perspectief te bieden. Een perspectief op een beter Nederland.”

Buma werd op het congres opnieuw gekozen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017.

CDA-leider Buma zinspeelt op coalitie met SP

NU 04.06.2016 Het CDA sluit een coalitie met bijvoorbeeld de socialistische SP niet uit. Een coalitie met andere dan de gevestigde partijen, zoals met de SP “biedt perspectief”. Dat zegt de politiek leider van de christendemocraten, Sybrand Buma, zaterdag in de Leeuwarder Courant.

De Haagse top van het CDA kijkt naar de ontwikkelingen in de provincies. In Friesland regeert het CDA met VVD, Friese Nationale Partij en SP. In Groningen kwam er een combinatie met SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks.

“Wij leerden van de regio dat je verder kunt kijken”, aldus Buma. “Dat verrassende combinaties, zoals met de SP, mogelijk zijn. En dat het nog prima werkt óók. Dat biedt perspectief. Ook voor Den Haag, ja.”

De Fries Buma wordt zaterdag opnieuw gekozen tot lijsttrekker van het CDA tijdens het voorjaarscongres in Maarssen. Bij de verkiezingen in 2012 haalde de partij onder zijn leiding dertien zetels, het laagste aantal ooit.

Lees meer over: Sybrand van Haersma Buma CDA SP

Gerelateerde artikelen;

Bestuur CDA draagt Buma unaniem voor als lijsttrekker 

‘Europa moet een vuist durven te maken’ 

‘Rutte moet Nederlands belang dienen in vluchtelingencrisis’  

CDA wil geen lang verkiezingsprogramma meer 

CDA zinspeelt op coalitie met SP

Telegraaf 04.06.2016 Het CDA sluit een coalitie met bijvoorbeeld de socialistische SP niet uit. Een coalitie met andere dan de gevestigde partijen, zoals met de SP, ,,biedt perspectief’’.

Dat zegt de politiek leider van de christendemocraten, Sybrand Buma, zaterdag in de Leeuwarder Courant. De Haagse top van het CDA kijkt naar de ontwikkelingen in de provincies. In Friesland regeert het CDA met VVD, Friese Nationale Partij en SP. In Groningen kwam er een combinatie met SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks.

Buma: ,,Wij leerden van de regio dat je verder kunt kijken. Dat verrassende combinaties, zoals met de SP, mogelijk zijn. En dat het nog prima werkt óók. Dat biedt perspectief. Ook voor Den Haag, ja.’’

De Fries Buma wordt zaterdag opnieuw gekozen tot lijsttrekker van het CDA tijdens het voorjaarscongres in Maarssen. Bij de verkiezingen in 2012 haalde de partij onder zijn leiding dertien zetels, het laagste aantal ooit.

WethouderKarstenKleinnietbeschikbaarvoorTweedeKamer

Den HaagFM 29.05.2016 Wethouder Karsten Klein heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een plek in de Tweede Kamer na de verkiezingen in 2017. Een staatssecretariaat sluit de CDA-politicus echter niet uit.


In het programma Nieuwslicht op Den Haag FM vertelde Klein waarom hij niet op de landelijke kandidatenlijst voor de verkiezingen wil staan. “Ik heb me niet kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer omdat ik het hier enorm naar mijn zin heb.” Klein is sinds twee jaar wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens.

Een functie als staatssecretaris lijkt Klein wél wat. “Ik vind besturen heel leuk. Een gezamenlijke verantwoordelijk dragen, ook als je zelf er minder achter staat, dat kan ik. Maar het is nu niet aan de orde. Als ik gebeld word, maak ik dan een afweging.”

Gemeenteraad

Voordat Klein wethouder werd, was hij gemeenteraadslid en sinds 2008 fractievoorzitter voor het CDA. Af en toe mist hij die tijd. “Soms heb ik wel behoefte om meer te zeggen dan je kunt als bestuurder. Soms branden wel dingen op mijn lippen, maar ja daar ga ik dan niet over. Als bestuurder sta je boven de partijen en ben je uitvoerder van het algemene beleid. Daar past een gematigde toon bij.” …lees meer

Historische breuk dreigt in het CDA

Trouw 17.04.2016 Is patriottisme het antwoord op de identiteitscrisis waarin de Nederlandse samenleving na de ontzuiling lijkt te verkeren? Het begrip beleeft de laatste decennia een politieke revival, zowel in de zin van vaderlandsliefde als in de betekenis van breekijzer in verstarde verhoudingen.

Zij zien het als een taak van het onderwijs dit patriottisme aan de jonge generaties over te dragen.

© anp.

Geert Wilders

PVV-voorman Wilders had zonder twijfel beide betekenissen voor ogen, toen hij de uitslag van het Oekraïne-referendum aanduidde als een ‘Patriottische Lente’. Net als eerder Bolkestein en Fortuyn plaatst Wilders zich graag in de traditie van de patriottische beweging die aan het einde van 18e eeuw in verzet kwam tegen het verstarde bestel onder Oranjestadhouder Willem V en de stoot gaf tot een kortstondige democratische revolutie. Tegelijk hebben deze drie politici laten zien dat zij een hernieuwd patriottisme ook zien als voertuig in hun strijd tegen immigratie van moslims en vergroting van de invloed van de Europese Unie.

Des te opvallender is het dat nu ook CDA-voorman Buma, een politiek kleinkind van de stichters van een verenigd Europa, het patriottisme omarmt. In een artikel in het blad CD Verkenningen propageert hij, samen met zijn fractiegenoot Heerma, gezonde vaderlandsliefde en dominantie van de joods-christelijke cultuur als het fundament van onze samenleving. Zij zien het als een taak van het onderwijs dit patriottisme aan de jonge generaties over te dragen.

Pluriformiteit
Neemt het CDA hier definitief afscheid van pluriformiteit als grondslag van de gemeenschap, de erfenis van Abraham Kuyper met als kern de gewetensvrijheid? Het lijkt er sterk op. Buma en Heerma beschouwen patriottisme weliswaar meer als de deugd van toewijding aan de publieke zaak dan als nationaal chauvinisme, maar de grens tussen deugd en sentiment is een dunne.

© ANP. Piet Hein Donner

Hij zag voor zich een door de overheid gestimuleerde cultuur waaraan in de verdeelde, ontzuilde en van God los geraakte samenleving iedereen ‘een zekere warmte’ zou kunnen ontlenen.

Dat blijkt al uit het feit dat zij hun pleidooi direct koppelen aan de komst van ‘grote aantallen vluchtelingen’ uit islamitische landen. Anders dan hun geestverwant Angela Merkel houden zij de islam angstvallig op afstand van de ‘heersende cultuur’. Merkel hield haar landgenoten vorig jaar augustus voor er rekening mee te houden dat het toekomstige Duitsland ‘niet louter blank en christelijk meer zal zijn’. Buma en Heerma nemen daarentegen, meer in lijn met de Hongaarse christen-democraat Orbán, een afwerende houding aan tegenover vreemdelingen.

Die houding verleidt hen nu zelfs de overheid een rol toe te kennen bij het uitdragen van een publieke moraal via het onderwijs. Daarmee zetten zij feitelijk ook de vrijheid van onderwijs op de helling en koersen zij aan op een soort staatsreligie. Die neiging komt niet voor het eerst op in het CDA. Tien jaar terug pleitte de theoloog Gerrit de Kruijf in het blad CD Verkenningen voor zo’n publieke religie. Hij zag voor zich een door de overheid gestimuleerde cultuur met rituelen en symbolen, waaraan in de verdeelde, ontzuilde en van God los geraakte samenleving iedereen ‘een zekere warmte’ zou kunnen ontlenen.

Culturele homogeniteit
Piet Hein Donner bestreed deze gedachte in de geest van Kuyper fundamenteel. Wie streeft naar culturele homogeniteit en van de overheid zingeving verwacht, is gevaarlijk bezig, zei hij. Aan het eind van de weg ligt een totalitair systeem dat de publieke religie gebruikt om mensen uit te sluiten. Je moest, aldus Donner, de consensus van een vreedzame samenleving niet zoeken in de grootste gemene deler, maar in de erkenning van de verschillen.

Sinds dit principiële titanengevecht is het CDA op twee benen blijven hinken

Sinds dit principiële titanengevecht is het CDA op twee benen blijven hinken, maar lijkt de politieke top nu voor de lijn-De Kruijf te kiezen. De vraag is hoe deze stap valt te rijmen met het concept van de ‘partij van de samenleving’. De consequentie is immers dat niet de samenleving maar politiek Den Haag gaat bepalen wat vaderlandsliefde is en derhalve ook wat als ‘onvaderlandslievend’ moet worden aangemerkt. Het onderzoek van de Amerikaanse senator McCarthy in de jaren vijftig naar ‘onAmerikaanse activiteiten’ heeft laten zien waartoe dat kan leiden.

De tendens van afweer zit trouwens al in het immigratie- en integratiebeleid, waarin de toelating tot verblijf en volwaardig Nederlanderschap aan steeds strengere eisen wordt onderworpen. De slagbomen zijn eenvoudigweg verplaatst van de grens naar het traject van inburgering. De fysieke verschansing wordt vervangen door een culturele verschansing. Het patriottisme van Buma en Heerma, dat als een historische breuk in het christen-democratische denken mag worden beschouwd, zal die tendens verder versterken.

Verwant nieuws;

Donner: referendum bedreigt democratie – 05/04/16

Liberale denkers zijn niet allemaal zo optimistisch als Mark Rutte – 28/12/15

Trump en Wilders passen in de tijd – 06/03/16

Sybrand Buma opnieuw voorgedragen als lijsttrekker CDA Parool 02.04.2016

CDA draagt Buma voor als lijsttrekker Kamerverkiezingen VK 02.04.2016

Bestuur CDA draagt Buma unaniem voor als lijsttrekker 

Tegenkandidaten kunnen zich nog twee weken melden

NU 02.04.2016 Het partijbestuur van het CDA heeft zaterdag unaniem huidig partijleider Sybrand Buma voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

De voordracht is conform het advies van een commissie die onder voorzitterschap van oud­-partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt gesprekken heeft gevoerd met drie kandidaten die zich hadden aangemeld voor de lijsttrekkersverkiezingen. Buma voldeed als enige aan de profielschets, aldus de commissie.

Tot 14 april kunnen andere CDA­-leden zich nog als tegenkandidaat aanmelden, mits zij voldoende steun binnen de partij hebben. Gebeurt dit niet, dan wordt Buma op het voorjaarscongres van het CDA op 4 juni officieel verkozen tot ­lijsttrekker.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar op 15 maart.

Buma unaniem voorgedragen als lijsttrekker CDA AD 02.04.2016

cda

Buma nog niet zeker van lijsttrekkerschap CDA

AD 11.03.2016 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma krijgt mogelijk concurrentie in de strijd om het lijsttrekkerschap. Het Amsterdamse oud-Kamerlid Marieke van der Werf overweegt Buma uit te dagen. De benodigde steunverklaringen heeft ze al bijna binnen, volgende week hakt ze de knoop door.

We moeten laten zien dat we voor mensen in de stad ook een verhaal hebben. Dat moet met meer kracht worden neergezet, aldus Marieke van der Werf.

Van der Werf, werkzaam als partner bij lobbykantoor Dröge & Van Drimmelen, vindt dat het CDA meer moet inzetten op thema’s als duurzaamheid, innovatie en de stad. ,,We moeten laten zien dat we voor mensen in de stad ook een verhaal hebben”, zegt ze tegen het AD. ,,Dat verhaal moet met meer kracht worden neergezet.”

Ook vicefractievoorzitter Mona Keijzer zegt niet meteen ‘nee’ op de vraag of ze opnieuw een gooi wil doen naar het lijsttrekkerschap. ,,Daar ben ik nu niet mee bezig”, is het enige wat ze er vanuit Duitsland over kwijt wil.

Aanmelden
Tot volgende week vrijdag kunnen kandidaten zich melden bij de sollicitatiecommissie, die onder leiding staat van ex-minister Marja van Bijsterveldt. In 2012 versloeg Buma Keijzer en nog vier andere kandidaten met een ruime voorsprong.

In de partijtop wordt de kans overigens niet groot geacht dat Keijzer de handschoen daadwerkelijk zal oppakken. Buma en Keijzer zijn na een moeizame start naar elkaar toegegroeid en vormen inmiddels een tandem die elkaar aanvult, stelt een ingewijde.

Strijd
Buma zou de eerste kandidaat-lijsttrekker zijn die in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2017 de strijd met partijgenoten aan moet. Bij de meeste andere partijen moeten de procedures nog beginnen. GroenLinks hees gisteren Jesse Klaver al wel op het schild, bij gebrek aan tegenkandidaten. De SGP draagt Kees van der Staaij voor.

Buma drong in eigen kring aan op een lijsttrekkersverkiezing, nadat de editie in 2012 hem goed was bevallen. Een open strijd geeft de partijleider bovendien een vers mandaat, is de gedachte. Binnen het CDA werd overigens niet verwacht dat de animo onder tegenstrevers groot zou zijn: Buma zit stevig in het zadel als partijleider. Onder zijn leiding is de partij na de bijna-scheuring door het gedoogavontuur met de PVV in rustiger vaarwater terecht gekomen. Ook staat het CDA al geruime tijd op winst in de peilingen.

Steun
Van der Werf belt intussen CDA’ers in onder meer het belangrijke zuiden om te polsen of haar kandidatuur op steun kan rekenen. CDA-wethouder Hubert Mackus uit Nederweert, tevens Statenlid in Limburg, kreeg donderdag een telefoontje. Hij vraagt zich af wat het CDA opschiet met Van der Werf als uitdager. ,,Buma doet het goed. Duurzaamheid is belangrijk, maar ik weet niet of we er als partij op zitten te wachten om daarvan een speerpunt te maken.”

Lees ook;

IMG_1060

IMG_1065

Het CDA kruipt weg in de provincie

Trouw 11.04.2015 Het CDA viert zaterdag op een congres in Maarssen zijn 35-jarig bestaan. Maar veel reden tot feest is er niet, vindt Hans Goslinga.

Van de machtigste partij in het land is het CDA in twee decennia teruggeworpen op enkele van zijn oude bastions: Friesland, Overijssel en Limburg. En zelfs daar haalde het bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorige maand nog geen kwart van de stemmen. In de grote steden is de partij vrijwel weggevaagd. Van de 180 raadszetels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bezet het CDA er tien.

De conclusie moet zijn dat de partij geen gelijke tred heeft weten te houden met de grote veranderingen binnen en buiten de grenzen, vooral de immigratie. Zij heeft zich laten meeslepen door de angst voor de buitenwereld, vooral de islam, en lijkt letterlijk en metaforisch weggekropen in de uitmiddelpuntige provincies.

april 11, 2015 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , ,

2 reacties

 1. […] zie ook: CDA bestaat al weer 35 jaar […]

  Pingback door Oud-CDA-politicus Willem Aantjes overleden « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 22, 2015

 2. […] SP dondert het nog steeds. En het is ook de PVV die de wonden nog likt. Ondertussen klom het CDA inmiddels langzaam uit de […]

  Pingback door Op weg naar 21 maart 2018  !!! | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | september 11, 2017


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: