Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Verbod Shariapartij ??

Democratische rechtsorde

De Kamer sprak donderdag 09.04.2015 over een wettelijk verbod op partijen of groeperingen die tot doel hebben de democratische rechtsorde omver te werpen.

Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod op de zogenoemde anti-democratische partijen – die tot doel hebben om de democratische rechtsorde omver te werpen. Een voorstel daartoe van CDA, VVD en SGP krijgt nu ook steun van de ChristenUnie.

Sharia

Als voorbeeld worden in het originele voorstel van het CDA ‘sharia-partijen’ genoemd, partijen die de islamitische wetgeving willen invoeren, maar ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers wil verder kijken dan dat. In het originele voorstel van het CDA gaat het vooral om de zogenoemde sharia-partijen, die de strikte islamitische wetgeving willen invoeren, maar de ChristenUnie wil dit ook uitbreiden naar extreemrechtse partijen.

De motie die nu voorligt en donderdag wordt besproken in het parlement, vindt hij te eenzijdig. ‘We hebben te maken met radicalisering van beide kanten. Aan de ene kant de salafisten en de jihadisten, aan de andere kant de extreemrechtse partijen. De krachten in het midden, die de democratische rechtsstaat verdedigen, kunnen versterking gebruiken,’ aldus Segers in de Volkskrant.

Herziening grondwet

Ook de PVV gaat volgens hem te ver met ‘het selectief shoppen in vrijheden’, al beklemtoont hij dat het oordeel daarover aan de rechter is. Een wijziging  van de Grondwet zal helpen om ‘koers te houden in turbulente tijden,’ denkt Segers.

Voor zo’n herziening moet overigens twee derde van zowel de Eerste als de Tweede Kamer voorstander zijn – een (erg) lastige opgave. Regeringspartij PvdA is tegen een verbod op anti-democratische groeperingen.

‘Er zullen altijd mensen zijn die extremistische opvattingen hebben. Dat verdwijnt niet door groeperingen te verbieden,’ zegt Kamerlid Martijn van Dam.

Nazi’s

In de recente geschiedenis is het al eens voorgekomen dat een anti-democratische partij in ons land een verbod kreeg opgelegd. Nadat Nederland in 1945 van de Duitse bezetters was bevrijd, werd de met de nazi’s collaborerende Nationaal-Socialistische Beweging verboden, alsook de daaraan verwante en andere nationaal-socialistische en fascistische organisaties, vanwege hun landverraderlijke karakter.

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog is het partijverbod, waartoe in Nederland de mogelijk bestaat, slechts éénmaal toegepast. Daarvoor moeten we teruggaan tot 1894. Het ging in dit geval om de Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis.

Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken benadrukte dat organisaties als Islamitische Staat (IS) in Nederland allang verboden zijn. Volgens hem liggen de grenzen ook al ruim voor het punt waarop iemand echt kan beginnen met het omverwerpen van de democratie.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) zegt dat de bescherming van nu al afdoende is tegen het gebruiken van de democratie om uiteindelijk ondemocratische dingen te doen. Sharia-achtige praktijken zoals een afvallige bestraffen met de dood zijn al in strijd met de Nederlandse rechtsstaat.

De regering, de Tweede Kamer noch particulieren hebben momenteel rechtsmiddelen om een politieke partij te laten verbieden. Alleen het Openbaar Ministerie (OM) kan een verzoek daartoe bij de rechter neerleggen. Dat zegt de juridische organisatie Wet & Recht in Sittard.

Eerst ‘verkenning’ en ‘analyse’ over verbod op sharia-partijen

Elsevier 09.04.2015 De Tweede Kamer heeft nog geen overeenstemming bereikt over het verbod op partijen die de democratische rechtsorde omver willen werpen. Het debat dat de Kamer er donderdag over voerde liep donderdag zo ver uit dat een tweede bijeenkomst nodig is.

In het originele voorstel van het CDA gaat het vooral om de zogenoemde sharia-partijen, die de strikte islamitische wetgeving willen invoeren, maar de ChristenUnie wil dit ook uitbreiden naar extreemrechtse partijen.

Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken benadrukte dat organisaties als Islamitische Staat (IS) in Nederland allang verboden zijn. Volgens hem liggen de grenzen ook al ruim voor het punt waarop iemand echt kan beginnen met het omverwerpen van de democratie.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) zegt dat de bescherming van nu al afdoende is tegen het gebruiken van de democratie om uiteindelijk ondemocratische dingen te doen. Sharia-achtige praktijken zoals een afvallige bestraffen met de dood zijn al in strijd met de Nederlandse rechtsstaat.

Alleen OM kan partij verbieden

Telegraaf 09.04.2015 De regering, de Tweede Kamer noch particulieren hebben momenteel rechtsmiddelen om een politieke partij te laten verbieden. Alleen het Openbaar Ministerie (OM) kan een verzoek daartoe bij de rechter neerleggen. Dat zegt de juridische organisatie Wet & Recht in Sittard.

De Kamer spreekt donderdag over een wettelijk verbod op partijen of groeperingen die tot doel hebben de democratische rechtsorde omver te werpen. CDA, VVD en SGP hebben een voorstel daartoe ontworpen. Momenteel kan de onafhankelijke rechter na een verzoek van het OM een politieke partij ontbinden indien haar doel in strijd is met de openbare orde. Het probleem is echter dat een partij direct na ontbinding weer kan worden opgericht.

Gerelateerde artikelen;

09-04: Kamer nog niet uit verbod ‘shariapartijen’

Moeten ‘shariapartijen’ verboden worden? Tweede Kamer is er nog niet uit

RTVWEST 09.04.2015 Moet er een verbod komen op partijen of groeperingen die de democratische rechtsorde omver willen werpen? De Tweede Kamer is er voorlopig nog niet uit. Een debat erover liep donderdag zo uit, dat er een tweede bijeenkomst nodig is.

CDA, VVD en SGP wilden al wel zo’n verbod. Maar andere partijen zeggen dat er al duidelijk grenzen zijn tot waar je kunt gaan. Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) is van mening dat verbieden niet helpt. ‘Dan wordt het net als een schimmel, dat in het donker groeit’. De PvdA en de SP zien vooral veel in het weerbaar maken van de samenleving tegen gevoelens die mensen voor terreurorganisaties doen kiezen.

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) wees erop dat een organisatie als Islamitische Staat (IS) in Nederland allang verboden is. Bovengenoemde grenzen liggen ook al ruim voor het punt waarop iemand echt met omverwerpen kan beginnen.

PVV niet bij debat

De PVV woonde het debat niet bij. Minister Asscher liet merken weinig van de partij te moeten hebben, maar zei dat ze echt niet in aanmerking zou komen voor een verbod. Lees verder

LEES OOK: Voorwaardelijke geldboete voor imam Fawaz uit Den Haag voor illegale ‘sharia-huwelijken’

gerelateerde artikelen;

Kamer neigt naar verbod ‘shariapartijen’

NU 09.04.2015 In de Tweede Kamer komt steeds meer steun voor een verbod op partijen of groeperingen die tot doel hebben de democratische rechtsorde omver te werpen.

Een voorstel daartoe van CDA, VVD en SGP nadert een meerderheid nu ook de ChristenUnie zich achter deze gedachte schaart.

Donderdag praat de Kamer over dit onderwerp. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil nog kijken naar de voorliggende motie. Die is in zijn ogen nog te eenzijdig omdat die alleen kijkt naar partijen die de sharia zouden bepleiten. Maar volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma worden shariapartijen als voorbeeld genoemd.

Lees meer over: Shariapartijen

Kamer neigt naar verbod ‘shariapartijen’

AD 09.04.2015 In de Tweede Kamer komt steeds meer steun voor een verbod op partijen of groeperingen die tot doel hebben de democratische rechtsorde omver te werpen. Een voorstel daartoe van CDA, VVD en SGP nadert een meerderheid nu ook de ChristenUnie zich achter deze gedachte schaart.

Vandaag praat de Kamer over dit onderwerp. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil nog kijken naar de voorliggende motie. Die is in zijn ogen nog te eenzijdig omdat die alleen kijkt naar partijen die de sharia zouden bepleiten. Maar volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma worden shariapartijen als voorbeeld genoemd.

Meer steun in Kamer voor verbod op anti-democratische partijen

Elsevier 09.04.2015 Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod op de zogenoemde anti-democratische partijen – die tot doel hebben om de democratische rechtsorde omver te werpen. Een voorstel daartoe van CDA, VVD en SGP krijgt nu ook steun van de ChristenUnie.

Maar dat betekent nog niet dat er ook een meerderheid is voor de motie. De vier bovengenoemde partijen hebben samen 61 zetels, terwijl er 76 nodig zijn.

Sharia

Als voorbeeld worden in het originele voorstel van het CDA ‘sharia-partijen’ genoemd, partijen die de islamitische wetgeving willen invoeren, maar ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segerswil verder kijken dan dat.

Volgens onze bloggers;

Afshin Ellian: Waarom een sharia-partij mag worden verboden

De motie die nu voorligt en donderdag wordt besproken in het parlement, vindt hij te eenzijdig. ‘We hebben te maken met radicalisering van beide kanten. Aan de ene kant de salafisten en de jihadisten, aan de andere kant de extreemrechtse partijen. De krachten in het midden, die de democratische rechtsstaat verdedigen, kunnen versterking gebruiken,’ aldus Segers in de Volkskrant.

Herziening

Ook de PVV gaat volgens hem te ver met ‘het selectief shoppen in vrijheden’, al beklemtoont hij dat het oordeel daarover aan de rechter is. Een wijziging  van de Grondwet zal helpen om ‘koers te houden in turbulente tijden,’ denkt Segers.

Voor zo’n herziening moet overigens twee derde van zowel de Eerste als de Tweede Kamer voorstander zijn – een (erg) lastige opgave. Regeringspartij PvdA is tegen een verbod op anti-democratische groeperingen.

‘Er zullen altijd mensen zijn die extremistische opvattingen hebben. Dat verdwijnt niet door groeperingen te verbieden,’ zegt Kamerlid Martijn van Dam.

Nazi’s

In de recente geschiedenis is het al eens voorgekomen dat een anti-democratische partij in ons land een verbod kreeg opgelegd. Nadat Nederland in 1945 van de Duitse bezetters was bevrijd, werd de met de nazi’s collaborerende Nationaal-Socialistische Beweging verboden, alsook de daaraan verwante en andere nationaal-socialistische en fascistische organisaties, vanwege hun landverraderlijke karakter.

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog is het partijverbod, waartoe in Nederland de mogelijk bestaat, slechts éénmaal toegepast. Daarvoor moeten we teruggaan tot 1894. Het ging in dit geval om de Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis.

zie ook;

12 nov 2014 Wat te doen met anti-democratische partijen?

27 nov 2014 Wat zei Opstelten onlangs over anti-democratische partijen?

12 dec 2014 Is het wenselijk om de democratie soms buiten werking te stellen?

‘Verbied IS-achtige partijen’

Telegraaf 09.04.2015 Moet er een verbod komen op partijen of groeperingen die de democratische rechtsorde omver willen werpen? De Tweede kamer is er voorlopig nog niet uit. Een debat erover liep donderdag zo uit, dat er een tweede bijeenkomst nodig is.

CDA, VVD en SGP wilden al wel zo’n verbod. Maar anderen zeggen dat er al duidelijk grenzen zijn tot waar je kunt gaan. Steven van Weyenberg van D66 zei dat verbieden ook gewoon niet helpt. „Dan wordt het net als een schimmel, die in het donker groeit”. De PvdA en de SP zien vooral veel in het weerbaar maken van de samenleving tegen gevoelens die mensen voor dubieuze organisaties doen kiezen.

Gerelateerde artikelen;

09-04: Alleen OM kan partij verbieden

ChistenUnie: wijzig grondwet om anti-democratische partijen te verbieden

VK 09.04.2015 De rechter moet de mogelijkheid krijgen om partijen en groeperingen te verbieden die de democratische rechtsstaat willen omverwerpen. De ChristenUnie stelt vandaag voor de grondwet daartoe te wijzigen.

Ook de PVV gaat volgens CU-Kamerlid Gert-Jan Segers te ver met het selectief shoppen in vrijheden, al benadrukt hij dat het oordeel daarover aan de rechter is. Een grondwetswijziging zal helpen ‘koers te houden in turbulente tijden’, denkt Segers.

‘We hebben te maken met radicalisering van beide kanten. Aan de ene kant de salafisten en de jihadisten, aan de andere kant de extreem-rechtse partijen. De krachten in het midden, die de democratische rechtsstaat verdedigen, kunnen versterking gebruiken.’

Advertenties

april 10, 2015 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: