Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart

Plasterk-Gate ?!?!?

Je snapt er niks meer van !!!!

Je snapt er niks meer van !!!!

Het kabinet begon al te kraken met het schandaal  rondom Co Verdaas (PvdA).  En weer later het gedonder met staatssecretaris Weekers (VVD)Dan is nu, door een “draai” over de vermeende afluisterpraktijken,  minister Plasterk PvdA (Binnenlandse Zaken) in het nauw  gebracht !!!  De Tweede Kamer ruikt zijn bloed al.

Inmiddels bood Minister Plasterk zijn excuses aan. Al eerder ging Frans Weekers een stap verder en bood zijn ontslag aan.

Zie: Staat het krakende kabinet Rutte 2 op ploffen meneer Weekers ??

Zie ook: Ex-Staatssecretaris C. Verdaas PvdA rommelt met Euro’s

De volgende

De volgende Rode kaart is reeds onderweg want Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) verzweeg een vernietigend rapport over de BES eilanden !!!! Inmiddels is ook gekozen voor een  verscherpt toezicht op de  inlichtingendiensten !!  In de wandelgangen gaat steeds vaker het geluid op: ‘Plasterk had hetzelfde moeten doen als Weekers: opkrassen’

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) wijst kritiek van D66 op zijn functioneren van de hand. D66 vindt dat Plasterk een rapport over het slecht functioneren van de Haagse oud-wethouder Wilbert Stolte zonder iets te doen maanden heeft laten liggen.

Het rapport gaat over de werkwijze van Stolte als rijksvertegenwoordiger op Bonaire. Stolte ligt onder vuur, vanwege het dubbel declareren van dagvergoedingen en het slecht toezicht houden op het Water- en Energiebedrijf.  Volgens Plasterk handelt hij geheel volgens afspraken met de Kamer om het rapport in april te sturen.Naast D66 was ook de SP verontwaardigt over het handelen van Plasterk, maar de coalitie van VVD en PvdA wordt op belangrijke punten gesteund door D66. Daarom slaat de vijandigheid van D66 een grotere deuk in stabiliteit van de regering.

Plasterk ‘houdt zich aan afspraak met kamer en eilanden’

Plasterk zei dat hij Stolte eerder had uitgenodigd voor een gesprek na berichten over diens functioneren en bestuurlijke onrust op Bonaire. ‘Het resultaat daarvan is dat hij besloot drie jaar eerder te vertrekken’, aldus Plasterk.

Kortom, het kabinet Rutte II vertoont nog meer scheuren. Ligt de drukproef voor de stembiljetten al bij de drukker ?? Wie het weet mag het zeggen !!

Het “gevalletje” rond Plasterk leidde tot een grote golf van verontwaardiging in het parlement. Plasterk zou de Kamer wel eens onjuist kunnen hebben geïnformeerd, hetgeen geldt als een politieke doodzonde.

In het diepste Geheim overlegden de fractievoorzitters van de Tweede Kamer met de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Hennis (Defensie). Ook de chefs van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Bindt en van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Bertholee waren bij die vergadering aanwezig.

Op tafel lag de korte brief die de twee bewindslieden hadden gestuurd. Daarin slikte het kabinet eerdere uitlatingen van Plasterk in. De chaotische situatie die gisteren rond het kattebelletje open pdf  van het kabinet ontstond, werd gevoed toen Hennis overvallen leek door media die nadere uitleg verlangden.

Op de vraag waarom het zo lang heeft geduurd voordat duidelijk was dat het registreren van telefoondata door de bloedeigen NSO is uitgevoerd, reageerde Hennis verbaasd: „Bij míj is er nooit een misverstand over geweest.” Notabene zat  bij de stukken ook een grafiek met de kop ‘Nederland’, waaruit bleek dat de NSA in december 2012 1,8 miljoen sets metadata van telefoonverkeer in relatie tot Nederland had verzameld.

Dat Plasterk (PvdA) iets anders leek te beweren, legde een onwaarachtige kloof in het doorgaans eensgezinde regeringskamp bloot. „Ik ga niet over de woorden van meneer Plasterk. Ik ken hem als een integer mens”, aldus Hennis (VVD). ’s Avonds moest ze zich met haar collega melden bij het geheime Overleg met premier Rutte in het Torentje.

Opvallend was dat SP-leider Roemer, wiens partij zich eerder nog openlijk afvroeg of Plasterk nog wel kon aanblijven, er niet bij was. Hij was volgens zijn zegsman gewoon op zijn kamer aan het werk.

Waarschijnlijk wil de SP de handen vrijhouden bij het ingelaste Kamerdebat over de kwestie, dat zal  plaatsvinden. Ook elders in de oppositie worden de messen voor Plasterk scherp geslepen.

AFLUISTERGATE  Elsevier

NSA Elsevier

NSA NRC

Reconstructie: Rel rond Plasterk NU 

Vijf vragen geheime diensten NU

Achtergrond: Wat doet de NSO? NU

Gisteren bleek uit een Kamerbrief dat niet de NSA, maar de AIVD en MIVD voor de Amerikanen 1,8 miljoen telefoon- en e-mailgegevens hebben onderschept. De berichten zijn onderschept door de Nationale SIGINT Organisatie, de organisatie die radio- en satellietcommunicatie afluistert voor de AIVD en de MIVD.

Hoewel dat geoorloofd is, is minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een lastig parket beland. Plasterk zei namelijk vorig jaar oktober in Nieuwsuur het tegenovergestelde: ‘We werken samen, maar die 1,8 miljoen gesprekken die u noemt, ik heb daar nog eens nadrukkelijk naar gekeken. Die zijn niet door de Nederlandse diensten verzameld en dus ook niet door de Nederlandse diensten verstrekt.’ Kamerdebat 6 november 2013 Verslag.

Op pagina 31 van de 40 pagina’s tellende reactie van de landsadvocaat staat: ‘In werkelijkheid gaat het hierbij niet om gesprekken, maar om metadata, die door de Staat in het kader van de internationale samenwerking rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig aan andere landen zijn verstrekt.’

Klik op het pdf-document of op deze link voor het hele document met de reactie van de landsadvocaat.

Klik hieronder om te downloaden:  landsadvocaat.pdf.pdf

AFTAPDEBAT

AFTAPGATE

AFLUISTEREN  Elsevier

RONALD PLASTERK

De vragen van de Tweede Kamer. Open pdf (69,1 kB)

De brief van Plasterk aan de Kamer Open Word-document (.docx)(48,4 kB)

GroenLinks noemt de brief  “niet overtuigend”. Fractieleider Bram van Ojik vindt het “vreemd” dat Plasterk er blijkbaar geen probleem in zag om op 30 oktober vorig jaar het tv-programma Nieuwsuur uitgebreid te woord te staan over de zaak, terwijl hij op 22 november het belang van de Staat gebruikte als argument om de Tweede Kamer niet te infomeren.

De SP noemt het ‘flutverhaal’ van Plasterk ‘shockerend’. ‘Ik heb hem vijf dagen de tijd gegeven en nu komt hij met een flutverhaal,’ zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. De SP’er noemt de brief van Plasterk en Hennis ‘shockerend’. Morgen zal Plasterk met een beter verhaal moeten komen tijdens het debat over de aftapgate. ‘Dit wordt zijn allerlaatste kans. Hij zit in blessuretijd.’

KRITISCH RAPPORT EUROPEES PARLEMENT

Tweede Kamerlid Gerard Schouw reageerde tijdens het debat op een oproep die het Europees Parlement (pdf) aan onder meer Nederland doet om wetgeving over inlichtingendiensten zo aan te passen, zodat die “voldoet aan de fundamentele plichten als databescherming, privacy en de onschuldpresumptie”. Schouw: “We hebben na het debat voor een klein deel opheldering gekregen over de 1,8 miljoen belgegevens. Maar de vraag of de Nederlandse inlichtingendiensten zich aan de wet houden, staat nog steeds overeind.” (zie  ontwerprapport ).

Touw om zijn nek

De PVV gelooft al lang niet meer in een politiek overleven van de PvdA-minister. Volgens PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft Plasterk met deze brief ‘een touw om zijn nek gedaan’.

Dinsdag 11.02.2014  is het debat met de Tweede Kamer. U kunt de brief die maandag is vrijgegeven hier teruglezen. Wij selecteerden alvast de belangrijkste antwoorden op de tientallen Kamervragen.

Civiele zaak tegen Plasterk

Pas vorige week dwong een civiele rechtszaak het kabinet tot openheid van zaken. Een groep burgers meende dat sprake zou zijn van ‘witwassen van illegale data’ en daagde minister Plasterk in november voor de rechter.

en ook: Via de NSA wordt illegale data door Nederland witgewassen’

en ook: Plasterk vraagt ambassade VS om bevestiging NSA-publicaties in NRC

Woedend over motie

De ‘Commissie Stiekem’ kwam deze week in het nieuws door het debat over de inlichtingendiensten met PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Daarin kreeg hij tot woede van Samsom een motie van wantrouwen aan de broek omdat hij de Kamer niet zou hebben geïnformeerd . Volgens Samsom is dat een politiek oordeel waartegen Plasterk zich niet kon verdedigen.

Lekken

Hoewel de gesprekken in de commissie stiekem geheim moeten blijven, kwam Derk Stokmans, biograaf van Diederik Samsom, in NRC Handelsbladdinsdag met de onthulling dat de commissie op 12 december over de zaak was geïnformeerd. Dit zou de boosheid van Diederik Samsom (PvdA) verklaren over de motie van wantrouwen in de richting van zijn partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk.

Daar ook minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) daarbij aanwezig was,  zo bleek dat uit een reconstructie van NRC Handelsblad, ligt het dan ook voor de hand dat Samsom deze geheime informatie aan zijn biograaf heeft gelekt om het gelijk van Plasterk achteraf aan te tonen. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma noemde dat ‘ongelofelijk stom’.

Boos

De zaak zou nieuw licht werpen op de boze reactie van PvdA-leider Diederik Samsom op de motie van wantrouwen van vorige week woensdag tegen Plasterk, ingediend door D66-leider Alexander Pechtold.

Von der Dunk: ‘Commissie Stiekem moet minder stiekem doen’

VK 23.02.2014 Het heeft er alle schijn van, dat Plasterk zijn eerdere vergissing al maanden geleden in de commissie-stiekem heeft gecorrigeerd. ‘Alleen mag daaraan niet worden gerefereerd’, schrijft Thomas von der Dunk. ‘Dilemma voor Samsom: Zwijgen is onterechte extra schade voor de eigen minister, praten betekent gevoelige informatie lekken.’

 •  

   Er bestaat in de media een neiging om elk verschil van mening tussen twee ministers meteen tot een grote ruzie op te blazen.
   

‘Diederik Samsom slaat de plank volledig mis’. Aldus de kop boven een stuk in de Volkskrant van 15 februari. De tendens vertolkte de overheersende gevoelens in de media op dat moment: men snapte niet waarom Samsom boos was op Pechtold. Intussen begint het beeld te kantelen: als zo vaak blijkt het toch wat ingewikkelder te liggen.

Hoe stiekem is de commissie stiekem?

VK 19.02.2014 De veiligheidsdiensten opereren nu eenmaal in het geheim, dat is de aard van het beestje. Maar de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer moeten de diensten desondanks kunnen controleren. Zodoende bestaat de vertrouwelijke commissie stiekem. Sinds minister Plasterks blunder over 1,8 miljoen metadata staat de commissie in de spotlight. Hoe stiekem is stiekem nog?

De commissie stiekem, waar hebben we het over?

De Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (de Wiv) schrijft voor dat de betrokken ministers (Binnenlandse Zaken en Defensie) ‘uit eigen beweging beide kamers der Staten-Generaal informeren, indien daartoe aanleiding bestaat’. In vertrouwen vertelt het kabinet over ‘aangewende middelen, geheime bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst’. 

Dat dilemma speelt het debat over minister Plasterk ook parten. Op 4 februari rectificeerde de minister publiekelijk een eigen uitspraak: niet de Amerikanen, zoals hij drie maanden eerder had beweerd, maar de Nederlandse diensten hadden 1,8 miljoen metadata vergaard. Die informatie, zo zei hij, had hij eerder niet kunnen delen omdat de regels hem niet toestaan om over de ‘modus operandi’ van de diensten mededelingen te doen. 

·     Lees het hele jaarverslag 2012 van de commissie stiekem Open pdf (46,6 kB)

Lek in ‘commissie stiekem’ verdeelt Tweede Kamer

VK 19.02.2014 Het afluisterschandaal rondom minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken groeit uit tot een splijtzwam in de Tweede Kamer. Fractievoorzitters van de oppositie reageerden dinsdag ziedend op de suggestie dat Plasterk de Kamer beter informeerde dan de Kamer zelf wilde toegeven. Nieuw spoedberaad was nodig om de lucht te klaren.

Commissie stiekem was ‘niet geïnformeerd’

Fractievoorzitters niet op de hoogte over verzameling telefoongeggevens

NU 18.02.2014 De ‘commissie stiekem’ ”acht zich niet geïnformeerd” over de rol en werkwijze van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de verzameling van de 1,8 miljoen getapte belgegevens. De commissie, bestaande uit de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, liet dat dinsdag in een verklaring weten.

Dinsdag liep in politiek Den Haag de spanning op, nadat CDA-leider Sybrand Buma had uitgehaald naar PvdA-leider Diederik Samsom. Buma noemde het “ongelofelijk stom” dat Samsom had gesuggereerd dat de fractievoorzitters via deze commissie wel al vertrouwelijk waren geïnformeerd over de afluisterzaak.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Commissie stiekem NSA

Commissie stiekem acht zich niet geïnformeerd

Trouw 18.02.2014 De ‘commissie stiekem’, bestaande uit de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, ,,acht zich niet geïnformeerd” over de rol en werkwijze van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de verzameling van de 1,8 miljoen metadata telefoongegevens. De fractievoorzitters lieten dat dinsdag in een verklaring weten naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad dinsdag dat zij op 12 december vorig jaar vertrouwelijk waren bijgepraat door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) over het aftappen door de Nederlandse diensten van de gegevens.

Commissie ‘niet geïnformeerd’

Telegraaf 18.02.2014 De ‘commissie stiekem’, bestaande uit de fractievoorzitters in de Tweede Kamer „acht zich niet geïnformeerd” over de rol en werkwijze van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de verzameling van de 1,8 miljoen metadata telefoongegevens.

‘Commissie stiekem’ over Plasterkgate: wij wisten van niets

Elsevier 18.02.2014 De Tweede Kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in de parlementaire volksmond ook wel ‘commissie stiekem’ genoemd, ‘acht zich niet geïnformeerd’ over de verzameling van 1,8 miljoen metadata. Dat is de conclusie na een crisisberaad over het mogelijke lekken in de Plasterk-affaire.

De fractievoorzitters lieten dinsdag in een gezamenlijke verklaring weten ‘zich niet geïnformeerd te voelen’ over de rol van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verzamelen van 1,8 miljoen metadata.

Lekken

Hoewel de gesprekken in de commissie stiekem geheim moeten blijven, kwam Derk Stokmans, biograaf van Diederik Samsom, in NRC Handelsbladdinsdag met de onthulling dat de commissie op 12 december over de zaak was geïnformeerd. Dit zou de boosheid van Diederik Samsom (PvdA) verklaren over de motie van wantrouwen in de richting van zijn partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Het ligt dan ook voor de hand dat Samsom deze geheime informatie aan zijn biograaf heeft gelekt om het gelijk van Plasterk achteraf aan te tonen. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma noemde dat dinsdag ‘ongelofelijk stom’.

zie ook;

Gebruik commissie stiekem door Samsom ‘ongelofelijk stom’

Trouw 18.02.2014  CDA-leider Sybrand Buma vindt het ‘ongelofelijk stom’ dat PvdA-leider Diederik Samsom de zogenoemde commissie stiekem probeert te gebruiken om PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vrij te pleiten. Buma heeft dat vandaag gezegd.

Hij reageerde op commotie die is ontstaan over een bericht in NRC Handelsblad. Die krant meldde dat de spionagezaak die Plasterk vorige week in problemen bracht, al in december is besproken in de commissie stiekem. Daarin worden fractieleiders vertrouwelijk bijgepraat over veiligheidszaken. Ze mogen tegen niemand praten over wat ze er te horen krijgen.

Buma: Samsom stom bezig

Telegraaf 18.02.2014 CDA-leider Sybrand Buma vindt het „ongelofelijk stom“ dat PvdA-leider Diederik Samsom de commissie stiekem probeert te gebruiken om PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vrij te pleiten. Buma heeft dat dinsdag gezegd.

Gerelateerde artikelen;

15-02: ‘Commissie stiekem’ anders

Buma: ‘ongelofelijk stom’ dat Samsom commissie Stiekem gebruikt

Elsevier 18.02.2014 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt het ‘ongelofelijk stom’ dat Pvda-leider Diederik Samsom de zogeheten ‘commissie Stiekem’ probeert te gebruiken om zijn partijgenoot, minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) vrij te pleiten.

Buma reageert daarmee op de dinsdag gepubliceerde reconstructie vanNRC Handelsblad. Oppositiepartijen die de afgelopen week zo kritisch waren op de gang van zaken, zeggen nu dat het ‘politieke belang‘ van die mededeling in de commissie Stiekem voor hen niet duidelijk was.

‘Oppositie was wel al geïnformeerd over afluisterzaak’

NU 18.02.2014  De oppositie is wel degelijk in een eerder stadium vertrouwelijk geïnformeerd over de herkomst van de 1,8 miljoen getapte belgegevens.  Dat blijkt uit een reconstructie van NRC.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) kwam onlangs in grote politieke problemen toen bleek dat hij de Kamer verkeerd had geïnformeerd over de taps. Ook zou hij aanvankelijk hebben verzuimd om zijn fout te corrigeren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: NSA Ronald Plasterk Jeanine Hennis

Afluisterzaak besproken in ‘commissie-stiekem’, zij acht zich niet geïnformeerd›

NRC 18.02.2014 In de ‘commissie-stiekem’ is de werkelijke herkomst van 1,8 miljoen ‘Nederlandse’ belgegevens in handen van de Amerikaanse afluisterdienst NSA wel degelijk besproken. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad van bijeenkomsten van de commissie. Daar krijgen alle fractievoorzitters vertrouwelijke informatie over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zij mogen daar niet over praten.

In een reactie op de berichtgeving in NRC Handelsblad verspreidde de commissie, na meer dan een uur spoedoverleg, vanmiddag een uitzonderlijkeschriftelijke verklaring. Daarin schrijft de commissie dat zij zich “niet geïnformeerd acht”. De commissie ontkent niet dat de zaak eind vorig jaar in de commissie aan de orde is geweest.  LEES VERDER›

‘Afluisterzaak al in december besproken in commissie Stiekem’

Elsevier  18.02.2014 Dat de 1,8 miljoen belgegevens uit Nederland niet door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA zijn afgetapt, maar door Nederlandse diensten, was al in december vorig jaar besproken in de zogeheten ‘commissie Stiekem’. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) meldde dit op 12 december aan de ‘commissie-stiekem’.

Boos

De zaak zou nieuw licht werpen op de boze reactie van PvdA-leider Diederik Samsom op de motie van wantrouwen van vorige week woensdag tegen Plasterk, ingediend door D66-leider Alexander Pechtold. Daar ook minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) daarbij aanwezig was, blijkt dinsdag uit een reconstructie van NRC Handelsblad.

‘Commissie Stiekem in december geïnformeerd over metadata’

VK 18.02.2014 Minister Hennis (Defensie) heeft via de commissie Stiekem de fractievoorzitters in de Tweede Kamer op 12 december geïnformeerd over de werkelijke herkomst van de 1,8 miljoen metadata. Dat meldtNRC Handelsblad. Hennis en een van haar ambtenaren zouden tijdens de bijeenkomst van de commissie hebben uitgelegd dat de 1,8 miljoen gegevens door de Nederlandse diensten zelf waren verzameld. Ook minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) was daarbij aanwezig.

VERWANT NIEUWS

Bas Heijne: Haagse modder

NRC 17.02.2014 Het bleek een misrekening: de zichtbare woede van Diederik Samsom over de motie van wantrouwen die D66 dinsdag indiende tegen minister Plasterk. De commentatoren waren het eens: Samsom had beter wat bozer kunnen zijn op ‘zijn’ minister, die eigenlijk had moeten aftreden. Als blijkt dat je voor de camera onzin hebt zitten verkopen, dan moet je dat rechtzetten; ‘staatsgeheim’ is een doorzichtig excuus. Het door D66-leider Pechtold toegepaste middel paste, anders dan Samsom beweerde, bij uitstek in „het democratisch debat”. LEES VERDER

Wakkerschud schokje

NRC 17.02.2014 Hoop wel dat Samsom een beetje hersteld is. Want hij deed deze week gewoon raar. Heel raar zelfs. Hij ging als een razende tekeer tegen Alexander Pechtold, die niets anders had gedaan dan zijn politieke plicht. Namelijk een motie van wantrouwen indienen tegen een minister, die poedelnaakt op zijn eigen puinhoop excuses zat te murmelen. Een puinhoop gebouwd van louter jokkebrokken. De minister was trouwens onverstaanbaar omdat hij tot over zijn wenkbrauwen in het stof zat. Alleen zijn hoed kwam er nog bovenuit. Ronald wilde zelf niet van het pluche. En wat doe je dan? Dan help je hem een handje. Al was het maar in de geest van de deze week op tragische wijze overleden Els Borst, de zachtmoedige en wijze voorvechter van humane euthanasie. Ronald diende na ondraaglijke pijn uit zijn lijden verlost te worden.

Plasterk kan toch beter zijn hoed afnemen

Trouw 16.02.2014 Nee, deze column gaat niet over de ijdelheid van minister Plasterk en ook niet over de vraag of hij in de kwestie van de inlichtingendiensten voldoende as op zijn hoofd heeft gestrooid. Deze aspecten leiden maar af van de vraag die in deze kwesties telkens in het geding is: kan de burger zijn overheid vertrouwen?

Dat is geen vanzelfsprekendheid. De filosoof Augustinus vroeg zich in de vijfde eeuw al af wat het verschil is tussen een staat en een roversbende, als de staat niet is onderworpen aan het recht. De burger moet dus oppassen als een staat met een beroep op het staatsbelang het recht terzijde lijkt te schuiven. Dat speelt in internationale verhoudingen, met als pregnant voorbeeld de aanval van Amerikanen en Britten op Irak, maar ook op nationaal niveau.

Samsom vindt ‘Commissie Stiekem’ te stiekem

Trouw 15.02.2014  PvdA-voorman Diederik Samsom wil dat de afspraken van de zogeheten Commissie Stiekem ‘lichtelijk’ worden veranderd. Dat zei hij gisteren bij Pauw & Witteman. In de commissie worden fractieleiders in de Tweede Kamer bijgepraat door de inlichtingendiensten.

Samsom wil wijziging ‘commissie stiekem’

NU 15.02.2014 PvdA-voorman Diederik Samsom wil dat de afspraken van de commissie stiekem – waarin fractieleiders in de Tweede Kamer worden bijgepraat door de inlichtingendiensten – ”lichtelijk” worden veranderd.

Dat zei hij vrijdag bij Pauw & Witteman. Volgens Samsom is de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD), zoals het orgaan officieel heet, ”te onbeholpen” en ”te geheim”. Momenteel is het zo dat niets uit de commissie naar buiten mag komen.

‘Commissie stiekem’ anders

Telegraaf 15.02.2014 PvdA-voorman Diederik Samsom wil dat de afspraken van de commissie stiekem – waarin fractieleiders in de Tweede Kamer worden bijgepraat door de inlichtingendiensten – ,,lichtelijk” worden veranderd.

Dat zei hij vrijdag bij Pauw & Witteman. Volgens Samsom is de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD), zoals het orgaan officieel heet, ,,te onbeholpen” en ,,te geheim”. Momenteel is het zo dat niets uit de commissie naar buiten mag komen.

‘Plasterk is zeker niet de laatste die struikelt over die verdomde data’

VK 14.02.2014 Nu data steeds meer een persoonlijke lading krijgen, schuiven ze in toenemende mate onder de politieke paraplu, schrijft Terry Vrijenhoek van SciencePalooza. ‘We moeten praten over bescherming van privacy zonder krampachtige afscherming van data.’

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft het Nederlandse inlichtingenspel op scherp gezet. Media speculeren volop over de (politieke) gevolgen van het ‘Plasterkdebat’. Over de informatievoorziening over de geheime diensten die anders moet. Over de gele kaart die Plasterk heeft gekregen. En over de spanning binnen de coalitie en tussen verschillende fracties. Maar de gevolgen voor omgang met data – toch de aanleiding van Plasterks struikelpartij – worden zorgvuldig genegeerd. En dat terwijl politici zich steeds vaker zullen verslikken in data.

Alleen in de PvdA-bananenrepubliek kan Plasterk aanblijven

Elsevier 14.02.2014 Ronald Plasterk (PvdA) moest zich beroepen op het staatsgeheim om zijn eigen onvermogen te verdoezelen. Het is niet te bevatten dat Diederik Samsom zijn minister in bescherming nam. Een lichtpunt: Alexander Pechtold hield zijn rug recht. Een warm compliment voor Alexander Pechtold. In de voorbije dagen gedroeg Pechtold zich, ondanks alle druk, als een echte volksvertegenwoordiger. Het betrof de affaire rondom de fictieve politicus Ronald Plasterk.

‘De fictieve politicus’ is de titel boven de analyse van Elseviers Gertjan van Schoonhoven van Plasterks optreden. Terecht verwijt hij minister Plasterk ‘de collectieve anti-Amerikaans paranoia’ te hebben bevorderd.

Rutte heeft begrip voor irritatie Samsom

Premier vond optreden Plasterk in debat ‘overtuigend’

NU 14.02.2014 Premier Mark Rutte heeft begrip voor de irritatie van PvdA-leider Diederik Samsom over de motie van wantrouwen door D66 jegens PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).  Bekijk video / Dat zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte: ‘Spreek spanning uit, dat is goed voor je hart’

VK 14.02.2014 Spanning tussen Samsom en Pechtold? Ach, het knettert weleens tussen politici, maar deze veteranen kunnen tegen een stootje, zei premier Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. Je hart luchten is juist goed, hield hij de pers voor. ‘Als er wel spanning is, spreek hem uit! Dat raad ik jullie ook aan. Het is goed voor je hart.

Rutte begrijpt irritatie bij Samsom

Telegraaf 14.02.2014  Premier Mark Rutte begrijpt „heel goed” de irritatie bij PvdA-leider Diederik Samsom over de motie van wantrouwen die deze week tegen diens partijgenoot minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) werd ingediend. Of hij zelf die irritatie deelt, wilde hij niet zeggen. Wel vindt Rutte dat Plasterk en minister Jeanine Hennis van Defensie de Tweede Kamer goed hebben geïnformeerd over het onderscheppen van telefoongegevens.

Samsom en Pechtold spreken twee keer over motie van wantrouwen

VK 14.02.2014 PvdA-leider Diederik Samsom en zijn D66-collega Alexander Pechtold hebben de afgelopen dagen twee keer gesproken over de motie van wantrouwen die de oppositie dinsdag indiende tegen PvdA-minister Ronald Plasterk. Samsom vond die motie aanvankelijk ‘volstrekt onbegrijpelijk’. Volgens betrokkenen heeft het meningsverschil geen gevolgen voor de samenwerking tussen de partijen.

Kamer was mogelijk wél al geïnformeerd over telefoondata›

NRC 14.02.2014 De ‘commissie-stiekem’, waarin fractievoorzitters in de Tweede Kamer worden bijgepraat over de geheime diensten, is mogelijk wel geïnformeerd over de werkelijke herkomst van de 1,8 miljoen Nederlandse belgegevens waarover de Amerikaanse afluisterdienst NSA beschikte.

Dat valt op te maken uit een ongebruikelijke reactie van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra op de motie van wantrouwen die acht oppositiepartijen dinsdag indienden tegen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA). In die motie schreven zij dat Plasterk “de Kamer niet heeft geïnformeerd” over de werkelijke herkomst van die gegevens. Daarmee impliceerden ze dat ze ook niet vertrouwelijk waren voorgelicht. LEES VERDER›

‘Geen reden voor zorg coalitie’

Telegraaf 14.02.2014 Premier Mark Rutte en andere ministers maken zich geen zorgen over de samenwerking tussen coalitie en bevriende oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP.

Dat er irritatie was bij PvdA-leider Diederik Samsom nadat D66 tegen zijn partijgenoot minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) een motie van wantrouwen had ingediend, vindt Rutte begrijpelijk. Maar volgens hem kunnen Samsom en de andere hoofdrolspelers op het Binnenhof „tegen een stootje”.Het uitspreken van emoties werkt „reinigend”, zei de premier en VVD-leider vrijdag.

Samsom en Pechtold praten het uit

Trouw 14.02.2014 PvdA-leider Diederik Samsom en zijn D66-collega Alexander Pechtold hebben gisteren een ‘goed gesprek’ gehad. hebben ingewijden laten weten. Volgens bronnen lijkt het conflict tussen hen nu uit de wereld.

Eerder deze week toonde Samsom zich geërgerd over de door Pechtold ingediende motie van wantrouwen tegen PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in het debat over het onderscheppen van telefoongegevens. De samenwerking tussen de PvdA en de ‘bevriende’ oppositiefractie D66 zou zelfs op het spel staan.

Samsom en Pechtold praten conflict uit

NU 14.02.2014 PvdA-leider Diederik Samsom en zijn D66-collega Alexander Pechtold hebben donderdag een ”goed gesprek” gehad, waarin ”een en ander is opgehelderd”, hebben ingewijden vrijdag laten weten. Volgens bronnen lijkt het conflict tussen hen nu uit de wereld. Eerder deze week toonde Samsom zich geërgerd over de door Pechtold ingediende motie van wantrouwen tegen PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in het debat over het onderscheppen van telefoongegevens.

Plasterk: ‘Goed gehandeld met rapport-Stolte’

RTVWEST 14.02.2014 Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) wijst kritiek van D66 op zijn functioneren van de hand. D66 vindt dat Plasterk een rapport over het slecht functioneren van de Haagse oud-wethouder Wilbert Stolte zonder iets te doen maanden heeft laten liggen.

Het rapport gaat over de werkwijze van Stolte als rijksvertegenwoordiger op Bonaire. Stolte ligt onder vuur, vanwege het dubbel declareren van dagvergoedingen en het slecht toezicht houden op het Water- en Energiebedrijf.  Volgens Plasterk handelt hij geheel volgens afspraken met de Kamer om het rapport in april te sturen.Naast D66 was ook de SP verontwaardigt over het handelen van Plasterk, maar de coalitie van VVD en PvdA wordt op belangrijke punten gesteund door D66. Daarom slaat de vijandigheid van D66 een grotere deuk in stabiliteit van de regering.

Plasterk ‘houdt zich aan afspraak met Kamer en eilanden’

Plasterk zei dat hij Stolte eerder had uitgenodigd voor een gesprek na berichten over diens functioneren en bestuurlijke onrust op Bonaire. ‘Het resultaat daarvan is dat hij besloot drie jaar eerder te vertrekken’, aldus Plasterk. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Plasterk wijst D66-kritiek op rapport Stolte van de hand

VK 14.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wijst nieuwe kritiek van D66 op zijn functioneren van de hand. D66 vindt dat Plasterk een rapport over het slecht functioneren van de Rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Wilbert Stolte, zonder iets te doen maanden heeft laten liggen.

Plasterk wijst nieuwe D66-kritiek van de hand

NU 14.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wijst nieuwe kritiek van D66 op zijn functioneren van de hand.  D66 vindt dat Plasterk een rapport over het slecht functioneren van de Rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Wilbert Stolte, zonder iets te doen maanden heeft laten liggen.

Volgens Plasterk handelt hij geheel volgens afspraken met de Kamer om het rapport in april te sturen. Dat D66, na het spionagedebat opnieuw boos op hem is, laat hij van zich afglijden.

Plasterk: ‘Pluk een roos, zet ‘m op je hoed’

Trouw 14.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wijst nieuwe kritiek van D66 op zijn functioneren van de hand. D66 vindt dat Plasterk een rapport over het slecht functioneren van de Rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Wilbert Stolte, zonder iets te doen maanden heeft laten liggen.

Plasterk wijst nieuwe D66-kritiek van de hand

Telegraaf 14.02.2014  Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wijst nieuwe kritiek van D66 op zijn functioneren van de hand. D66 vindt dat Plasterk een rapport over het slecht functioneren van de Rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Wilbert Stolte, zonder iets te doen maanden heeft laten liggen.

Plasterk negeert boosheid van D66 over verzwegen rapport

Elsevier 14.02.2014 Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) wijst nieuwe kritiek van D66 op zijn functioneren van de hand. De minister zegt dat het vernietigende rapport over de besturen van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba pas in april naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Dat is geheel volgens afspraken met de Kamer, zegt de minister. Dat D66, na het spionagedebat waarin Plasterk een motie van wantrouwenoverleefde, opnieuw boos op hem is, laat hij van zich afglijden. ‘Pluk een roos, zet hem op je hoed dan ben je morgen weer goed. Dit is echt gewoon afgesproken met de Tweede Kamer.’

Asscher: geen onrust geproefd in PvdA

Trouw 14.02.2014 Vicepremier Lodewijk Asscher heeft deze week ‘geen onrust geproefd’ in de PvdA. Asscher (ook PvdA) zei dat vandaag voor de wekelijkse ministerraad. Hij reageerde op berichten dat er in zijn partij veel kritiek is op partijleider Diederik Samsom.

Die zou een conflict met D66 over de motie van wantrouwen die deze week tegen PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) werd ingediend, te veel op de spits drijven. Die motie werd overigens verworpen, onderstreepte Asscher.

Asscher: geen onrust geproefd

Telegraaf 14.02.2014  Vicepremier Lodewijk Asscher heeft deze week „geen onrust geproefd” in de PvdA. Asscher (ook PvdA) zei dat vrijdag voor de wekelijkse ministerraad. Hij reageerde op berichten dat er in zijn partij veel kritiek is op partijleider Diederik Samsom.

‘Nog steeds onrust in de coalitie over affaire-Plasterk’

Elsevier 14.02.2014 Minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) mag dan aanblijven, maar daarmee is de rust in het kabinet niet teruggekeerd. Ingewijden zeggen dat binnen het kabinet een crisisachtige situatie is ontstaan door de ruzie tussen PvdA en ‘gedoogpartij’ D66.

Bronnen zeggen vrijdag in De Telegraaf dat het kabinet ‘boven de afgrond hangt’. Er is onvrede over de motie van wantrouwen tegen Plasterk en het optreden van PvdA-leider Diederik Samsom.

Commentaar

Eric Vrijsen: Samsom kan wel kwaad zijn, maar Pechtold opereert gewoon slimmer

Paniek in coalitie – Video

Telegraaf 14.02.2014 De zaak-Plasterk ontaardt in een crisisachtige situatie in de coalitie. De ruzie tussen coalitiepartner PvdA en gedoger D66 over de motie van wantrouwen tegen de minister van Binnenlandse Zaken raakt nu ook de stabiliteit van het kabinet Rutte II. In de coalitie is paniek uitgebroken.

Christiaan Alberdingk Thijm: ‘De koning moet zichzelf nog een beetje uitvinden’

VK 13.02.2014 Minister Plasterk zet zijn politieke leven voort na het grote inlichtingendebat in de Tweede Kamer, hyperlinken mag van het EU-hof en Nederland krijgt een ‘Spotify’ voor e-boeken. Internetjurist Christiaan Alberdingk-Tijm van Bureau Brandeis (o.a. Burgers tegen Plasterk) over het nieuws van vandaag.

U bent initiatiefnemer van het burgerplatform ‘Burgers tegen Plasterk’, die de minister van Binnenlandse Zaken voor de rechter daagde wegens het witwassen van informatie (door inlichtingen aan te nemen van de NSA). Bent u teleurgesteld dat Plasterk het Kamerdebat van afgelopen dinsdag overleefde?

‘Nee. Ik had het wel verwacht. Het dossier is explosief, want ook minister Hennis van Defensie en premier Rutte zijn erbij betrokken. Hun aftreden zou een enorme kabinetscrisis veroorzaken die ook de oppositie te veel zou zijn. Bovendien is de vraag of Plasterk wel of niet zou moeten aanblijven een politieke discussie die niets te maken heeft met de zaak die wij tegen hem voeren. Het gaat ons erom dat de Staat illegaal verkregen informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten gebruikt.’

Vandaag was er ook ander nieuws rondom internetrecht: het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat hyperlinken, het plaatsen van linkjes naar andere bronnen, niet strafbaar is. In 2012 verdedigde u uitgever Sanoma in de zaak tegen GeenStijl, die hyperlinks naar naaktfoto’s van Britt Dekker uit de Playboy had geplaatst. U won: GeenStijl moest de links verwijderen. Zet het Hof nu een streep door die overwinning?

‘Nee. De uitspraak van het hof is niet verrassend: linken is in normale omstandigheden gewoon toegestaan. Het Europese Hof geeft aan dat het soms niet mag. Dat is hetzelfde als wat de rechtbank in de zaak van Sanoma versus GeenStijl heeft geoordeeld. In hoger beroep wilde het Hof Amsterdam de rechtbank daar niet letterlijk in volgen. Nu blijkt uit de uitspraak van het Europese Hof dat de rechtbank toch gelijk had.’

De Speld: ‘Wat de metadata zeggen over Ronald Plasterk’

VK 13.02.2014  Ronald is halverwege de vijftig en woont in Bussum. Dat blijkt uit metadata die De Speld afgelopen maand over Ronald kreeg. Er zijn geen inhoudelijke telefoongesprekken, emails en sms-berichten opgevangen.

Het lijkt een tumultueuze periode te zijn voor Ronald. Hij voerde meer dan 500 telefoongesprekken, de meeste gesprekken vonden plaats met mensen in Den Haag. Of hij getrouwd is is niet met zekerheid te zeggen. Wel whatsappte hij de laatste dagen meer dan 73 keer per dag met ene Jeanine.

‘Het land is niet gediend met het aanblijven van Plasterk’

VK 13.02.2014  Minister Plasterk opereerde handig in het debat, maar niet geloofwaardig. Hij had moeten vertrekken, schrijft Martin Sommer in het commentaar van de Volkskrant.

Wie minister Plasterk in de zaak van de zogenoemde metadata nog het voordeel van de twijfel wilde geven, heeft het na het Kamerdebat alleen maar moeilijker gekregen. Plasterk deed het handig, niet overtuigend. Hij werd flink geholpen door chaotisch opererende oppositiewoordvoerders. Zij hingen zo enthousiast in zijn kuiten dat ze vergaten de aanvallen te coördineren. Met tamelijk gemak glibberde Plasterk tussen hun vragen door.

De nieuwe Plasterk zal minder zichtbaar zijn

Trouw 13.02.2014 Hij oogde vermoeid en opgelucht tegelijk. Minister Ronald Plasterk (PvdA, binnenlandse zaken) verliet gisteren in het midden van de nacht de zaal van de Tweede Kamer, na een debat van tien uur over het opereren van de Nederlandse geheime diensten. Hij kan aanblijven, ternauwernood.

Maar dat hij er een prijs voor moet betalen, is evident. Allereerst waren er de ruiterlijke excuses voor zijn achteraf onjuiste uitspraken over het verzamelen van telefoondata in het tv-programma ‘Nieuwsuur’. “Zeer onverstandig”, sprak Plasterk. “Niet moeten doen, verkeerde keuze. Nogmaals: mijn excuus.”

‘Plasterk deed het goed’

Telegraaf 13.02.2014  Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft het debat over het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongegevens door de Nederlandse inlichtingendiensten goed gedaan. Dat zei premier Mark Rutte desgevraagd donderdag in Brussel, na afloop van overleg met de Belgische en Luxemburgse premier Elio Di Rupo en Xavier Bettel. „Ik vond dat hij het goed deed.”

D66 zoekt vandaag opnieuw confrontatie met Plasterk›

NRC 13.02.2014 Informele gedoogpartner D66 zoekt opnieuw de confrontatie met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). Tweede Kamerlid Gerard Schouw vraagt vandaag opheldering van de minister over de vraag of de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich houden aan het Europees mensenrechtenverdrag.

KRITISCH RAPPORT EUROPEES PARLEMENT

Schouw reageert op een oproep die het Europees Parlement (pdf) aan onder meer Nederland doet om wetgeving over inlichtingendiensten zo aan te passen, dat die “voldoet aan de fundamentele plichten als databescherming, privacy en de onschuldpresumptie”. Schouw: “We hebben na het debat voor een klein deel opheldering gekregen over de 1,8 miljoen belgegevens. Maar de vraag of de Nederlandse inlichtingendiensten zich aan de wet houden, staat nog steeds overeind.”

‘VVD aan het bemiddelen om oppositie binnenboord te houden’

Elsevier  13.02.2014 De verhoudingen tussen PvdA-leider Diederik Samsom en de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP staan al langer onder druk. Achter de schermen is zijn VVD-collega Halbe Zijlstra al maanden bezig om te bemiddelen. Ingewijden zeggen donderdag in De Telegraaf dat het Zijlstra was die de ChristenUnie en SGP tijdens het spionagedebat ‘binnenboord wist te houden’.

D66 en PvdA werken aan herstel onderlinge verhouding

Elsevier 12.02.2014 D66-leider Alexander Pechtold heeft gebeld met PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom, die boos is dat D66 een motie van wantrouwen heeft ingediend tegen minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken). Volgens ingewijden was het een ‘goed gesprek’. Donderdag gaan de twee nogmaals met elkaar in gesprek bij een kopje koffie om de onderlinge verhouding te herstellen.

PvdA

Volgens Samsom gaf het debat dinsdag geen aanleiding voor de motie van wantrouwen, omdat Plasterk goed had uitgelegd dat hij de Tweede Kamer wettelijk niet kon informeren, toen hij ontdekte dat Nederlandse inlichtingendiensten 1,8 miljoen sets metadata van telefoongesprekken hadden verzameld.

Spanning D66 en PvdA na motieVideo

Telegraaf 12.02.2014 De motie van wantrouwen die D66 indiende tegen PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft de onderlinge relatie tussen de partijen op scherp gezet. PvdA-leider Diederik Samsom en zijn D66-collega Alexander Pechtold hebben elkaar er woensdag telefonisch over gesproken. Volgens bronnen was het „een goed gesprek”. De twee praten donderdag waarschijnlijk verder bij een kopje koffie.

‘Nederland moet toezicht op AIVD verscherpen’

NU 12.02.2014 Het Europees Parlement wil dat Nederland en vijf andere EU-landen het toezicht op hun inlichtingen- en veiligheidsdiensten verscherpen.  Dat staat in een ontwerprapport van het Europees Parlement (EP), dat woensdag door de bevoegde commissie (mensenrechten, justitie en binnenlandse zaken) werd aangenomen.\

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over AIVD

‘Meerderheid Nederlanders wil vertrek Plasterk’

NU 12.02.2014 Een meerderheid van de Nederlanders vindt het een slechte zaak dat minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) niet is opgestapt. Een derde steunt zijn beslissing om aan te blijven wel. Dat blijkt woensdag uit een peiling van het tv-programma Eenvandaag. Plasterk overleefde dinsdag een motie van wantrouwen vanwege zijn optreden in de afluisteraffaire.

Reconstructie: Rel rond Plasterk | Vijf vragen over de geheime diensten

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Ronald Plasterk

‘Plasterk had hetzelfde moeten doen als Weekers: opkrassen’

VK 12.02.2014 Plasterk kan niet meer doen wat nodig is: ons met gezag informeren. Daarom had hij moeten opstappen, vindt Malou van Hintum.

Politici, ik vind ze soms moeilijk te begrijpen. Dat ze een olifantshuid moeten hebben willen ze politiek furore maken, dat snap ik. De weg naar boven is een hindernisbaan waarop ze allerlei soorten ondermijnend, aanvallend en onheus gedrag tegenkomen, en daar moeten ze niet van wakker liggen. Dat is het spel. En dat spel spelen ze zelf ook. Tackelen en pootje haken zijn niet voorbehouden aan sporters, daar zijn politici ook heel bedreven in.

Staatssecretaris is politieke leven stuk minder zeker dan minister

VK 12.02.2014 Minister Plasterk overleefde gisteravond een Kamerdebat over het afluisterschandaal. In Nederland is het aftreden van een minister een zeldzaamheid. Anders dan in de VS of Frankrijk, brengt dit immers het voortbestaan van het kabinet in gevaar.

In Frankrijk benoemt en ontslaat de president zijn ministers. Dat maakt wisselingen relatief makkelijk. In de Verenigde Staten is één partij aan de macht. Ook daar komen ministerswisselingen daarom vaak voor; ze destabiliseren niet. Nederland wordt geregeerd door coalities van politieke partijen. Zo’n coalitie kan uit haar evenwicht raken als bewindslieden opstappen. Zeker als het om ministers gaat: een ministerscrisis draagt het risico te escaleren tot een kabinetscrisis. Daarom gebeurt het zelden.

Wat zijn de gevolgen van het Plasterkdebat?

VK 12.02.2014 Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) mocht vannacht weliswaar met steun van de SGP en ChristenUnie aanblijven, maar die hulp was niet gratis. Wat zijn de belangrijkste politieke gevolgen van het debat van gisteravond? Andere informatievoorziening over geheime diensten ?
Plasterk en en minister Hennis (Defensie) moesten het gisteravond vaak zeggen: als het huidige informatieverkeer tussen het kabinet en de Kamer over de diensten niet voldoet, dan valt daarover te praten. Het onderwerp stond al op de agenda, naar aanleiding van het rapport van de commissie-Dessens. Die stelde in december dat de  bevoegdheden van de AIVD moeten worden uitgebreid, maar dat tegelijkertijd het toezicht moet worden versterkt, vooral op het niveau van de minister zelf en toezichthouder CTIVD.

Plasterk overleeft motie van wantrouwen

Trouw 12.02.2014 In een bijna elf uur durend kamerdebat kwam minister Plasterk gisteren en vannacht zwaar onder vuur te liggen vanwege de 1,8 miljoen telefoongegevens die zijn inlichtingendiensten met de NSA deelden. Maar uiteindelijk overleefde hij nipt een motie van wantrouwen.

Plasterk houdt steun van coalitie

NU 12.02.2014 Ronald Plasterk blijft aan als minister van Binnenlandse Zaken, hoewel een groot deel van de oppositie in de nacht van dinsdag op woensdag het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Plasterk (PvdA) stelde aan het eind van het urenlange debat over de afluisterzaak NSA dat hij “het vertrouwen van de oppositiepartijen wil herwinnen”.

Samsom en Pechtold botsen over motie van wantrouwen

VK 12.02.2014 De motie van wantrouwen die D66-leider Alexander Pechtold gisteravond indiende tegen minister Ronald Plasterk heeft kwaad bloed gezet bij PvdA-leider Diederik Samsom. De PvdA’er noemde de motie ‘volstrekt onbegrijpelijk’. Het meningsverschil is een nieuwe knauw in de relatie tussen de twee, ze moeten echter samen verder. D66 is de belangrijkste partij in het oppositiesmaldeel dat het financiële kader van het kabinet steunt.

Om 3.00 uur ’s nachts, kort na het debat, toonde PvdA’er Samsom zijn verbolgenheid voor de camera van de NOS. Volgens hem waren de excuses van Plasterk door de Kamer geaccepteerd en bestond er consensus onder de fracties over de afweging van de ministers om in tweede instantie niet over de werkwijze van de inlichtingendiensten te spreken. ‘Dat is geaccepteerd in de Kamer in het debat.’ De motie van wantrouwen was voor Samsom dan ook ‘volstrekt onbegrijpelijk’. ‘Ik vind het een stijlfiguur die niet past bij het democratisch debat.’ Hij zei te moeten gissen naar de werkelijke reden waarom de motie was ingediend.

Pechtold spreekt van ‘andere afweging’ 

NU 12.02.2014 D66-leider Alexander Pechtold heeft weinig behoefte om te reageren op uitspraken van PvdA-leider Diederik Samsom.  Samsom noemde het na het Kamerdebat met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) ”volstrekt onbegrijpelijk” dat er in de nacht van dinsdag op woensdag een motie van wantrouwen tegen zijn partijgenoot was ingediend. Plasterk kreeg het verwijt de Kamer verkeerd geïnformeerd te hebben over het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongegevens

Pechtold: emotie om Plasterk

Telegraaf 12.02.2014  D66-leider Alexander Pechtold heeft weinig behoefte om te reageren op uitspraken van PvdA-leider Diederik Samsom. Die noemde het na het Kamerdebat met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) „volstrekt onbegrijpelijk” dat er in de nacht van dinsdag op woensdag een motie van wantrouwen tegen zijn partijgenoot was ingediend. Pechtold was de indiener. Zijn partij had het debat aangevraagd.

Pechtold: wij hebben andere afweging gemaakt

Trouw 12.02.2014 D66-leider Alexander Pechtold heeft weinig behoefte om te reageren op uitspraken van PvdA-leider Diederik Samsom. ‘Daar vinden wij niet veel van’, zei hij vandaag.

Samsom noemde het na het Kamerdebat met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) ‘volstrekt onbegrijpelijk’ dat er vannacht een motie van wantrouwen tegen zijn partijgenoot was ingediend. Plasterk kreeg het verwijt de Kamer verkeerd geïnformeerd te hebben over het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongegevens.

Pechtold begrijpt emotionele reactie van Samsom wel

Elsevier 12.02.2014 D66-leider Alexander Pechtold snapt wel waarom zijn PvdA-collega Diederik Samsom zo stellig reageerde op de motie van wantrouwen tegen minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken). ‘Wij hebben gisteren een andere afweging gemaakt dan de coalitie.’

Samsom zei na afloop van het urenlange debat in de Tweede Kamer dat hij de motie van wantrouwen, die door het overgrote deel van de oppositie werd gesteund, ‘volstrekt onbegrijpelijk’ vond.

Samsom noemt motie ‘volstrekt onbegrijpelijk’

Trouw 12.02.2014 PvdA-leider Diederik Samsom bestempelt de motie van wantrouwen die de oppositie tegen PvdA-minister Ronald Plasterk indiende, als ‘volstrekt onbegrijpelijk’. Hij zei dat vannacht na afloop van het spionagedebat. Volgens Samsom gaf het debat geen aanleiding voor de motie van wantrouwen, omdat Plasterk goed had uitgelegd waarom hij de Kamer niet kon informeren toen hij ontdekte dat hij eerder foutieve informatie had verstrekt.

‘Motie is onbegrijpelijk’

Telegraaf 12.02.2014  Voor PvdA-leider Diederik Samsom is de motie van wantrouwen die de oppositie tegen PvdA-minister Ronald Plasterk indiende „volstrekt onbegrijpelijk”. Hij zei dat woensdag na afloop van het spionagedebat.

Zwaar gehavende Plasterk blijft op zijn plaats

Trouw  12.02.2014 Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) ziet geen aanleiding om op te stappen nadat D66-leider Pechtold vannacht, gesteund door een groot deel van de oppositie, een motie van wantrouwen tegen hem had ingediend. Pechtold betitelde het als ‘zeer ernstig’ dat de minister de Kamer eind vorig jaar niet juist had geïnformeerd over het aftappen van de gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken.

Brede steun motie van wantrouwen, maar Plasterk treedt niet af›

NRC 12.02.2014  Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) heeft het Kamerdebat over zijn handelen inzake het afluisterschandaal overleefd, maar is er zwaar beschadigd uitgekomen. De minister kreeg een motie van wantrouwen aan zijn broek van D66, die werd gesteund door alle oppositiepartijen behalve de ChristenUnie en SGP. Plasterk besloot daarop toch aan te blijven.

Plasterk blijft aan ondanks breed gesteunde motie van wantrouwen

Elsevier 12.02.2014 Na uren debatteren heeft D66 in de nacht van dinsdag op woensdag een motie van wantrouwen tegen minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) ingediend. Bijna de voltallige oppositie steunt de motie. Plasterk treedt niet af, maar belooft zijn uiterste best te doen het vertrouwen te herwinnen.

Plasterk maakte eerder in het debat zijn excuses voor het foutief informeren over de aftappraktijken van de inlichtingendiensten. In de tweede termijn beloofde hij voortaan foutieve informatie te rectificeren.  PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom steunt zijn partijgenoot, die heeft volgens hem ‘afwegingen in het belang van Nederland en de veiligheidsdiensten gemaakt’. Samsom heeft nog steeds ‘vol vertrouwen in de beide ministers‘.

Commentaar

Syp Wynia: Twijfelachtig inroepen ‘staatsbelang’ blijft Plasterk aankleven

Lees ook: Oppositie neemt nog geen genoegen met Plasterks uitleg

Ministers overleven debat

Telegraaf 12.02.2014 Na drie termijnen en meer dan 10 uur praten (inclusief pauzes) in de Tweede Kamer was het in de nacht van dinsdag op woensdag duidelijk: de ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) en Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie (VVD) hebben het debat in de Tweede Kamer over hun optreden in de spionagezaak overleefd. Maar een groot deel van de oppositie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag wel het vertrouwen in Plasterk opgezegd.

Kamer dubt over vertrouwen in Plasterk 

NU 12.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft rond middernacht nog geen zekerheid of de Kamer hem blijft steunen. Volg hier ons LIVEBLOG over dit debat

Ook na urenlang debatteren over de afluisterzaak zat de oppositie, ondanks de excuses van de minister, nog met vragen die niet beantwoord zijn. Pas na twee uur vannacht zal duidelijk worden of Plasterk nog het vertouwen heeft van de Kamer. De twijfels spitsen zich toe op de vraag of de minister de Kamer wel adequaat heeft geïnformeerd in de zaak rond de 1,8 miljoen metadata gegevens die zouden zijn doorgegeven aan de Amerikaanse afluisterdienst NSA.

Kamerdebat geschorst

Telegraaf 12.02.2014 Het spionagedebat in de Tweede Kamer met de ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) en Jeanine Hennis van Defensie (VVD) is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw geschorst. Rond 02.15 uur volgt een derde termijn. De fracties zullen dan hun conclusies trekken over het optreden van Plasterk en Hennis in de zaak.

Uitleg belgegevens is bijvangst voor ‘Burgers tegen Plasterk’

Trouw 12.02.2014 Eén overwinning heeft de groep burgers die de staat voor de rechter daagt vanwege het verzamelen van gegevens door de veiligheidsdiensten al binnen. Dat de minister van binnenlandse zaken zich vanwege die zaak gedwongen voelde toe te geven dat niet de Amerikanen, maar Nederland zelf de 1,8 miljoen telefoongegevens onderschepte, heeft voor meer transparantie gezorgd.

Kamer krijgt rectificatie bij verkeerde info

Telegraaf 12.02.2014 Als een minister de Tweede Kamer verkeerde informatie geeft, zal er altijd worden gerectificeerd. Die garantie gaf minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in de nacht van dinsdag op woensdag aan D66 in het debat over het verzamelen van telefoongegevens.

‘Kon Kamer niet informeren’

Telegraaf 12.02.2014 Het kabinet kon de Tweede Kamer niet vertrouwelijk informeren omdat het initiatief daarvoor bij de ‘commissie stiekem’ in de Kamer ligt. Daarin worden de fractievoorzitters in vertrouwen geïnformeerd over geheime zaken. Het staat het kabinet niet vrij om op die regel te improviseren, zei minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag in het Kamerdebat over het aftappen van telefoongegevens.

Oppositie neemt nog geen genoegen met Plasterks uitleg

Elsevier 12.02.2014 De oppositiepartijen zijn nog niet tevreden met de uitleg van minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) over het foutief informeren over aftappraktijken van de Nederlandse inlichtingendiensten. Bijna de hele oppositie heeft besproken of er eventueel een motie van wantrouwen tegen minister Plasterk wordt ingediend.

Legio mogelijkheden

De minister ‘had legio mogelijkheden’ om voor die tijd de Kamer te informeren dat hij deze ‘maar wat op de mouw gespeld’ had, aldus SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij vraagt zich af of de minister van plan was ‘tot in de eeuwigheid niet de waarheid te vertellen’ als er geen rechtszaak was geweest.

Hennis: Kamer niet informeren was weloverwogen

Telegraaf 11.02.2014 Minister Hennis van Defensie zegt in het spionagedebat dat zij en Plasterk het besluit om de Kamer niet te informeren niet lichtvaardig is besloten. “Het is echt niet in een achterkamertje zo maar besloten. Het was een zwaarwegende afweging. We hebben er lang over gesproken”, aldus de VVD-minister.

De minister legt uit waarom zij zwijgt over de werkwijze van de geheime diensten. “Het is om de mensen die het minder gezellig met ons voor hebben niet in onze kaarten te laten kijken.”

Hennis wilde niet geheimzinnig doen over aftappraktijken

Elsevier 11.02.2014 Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) wilde niet geheimzinnig doen over de aftappraktijken van Nederlandse inlichtingendiensten. Maar zij wilde ook geen informatie over de werkwijze van de diensten kwijt, om ‘mensen die het minder gezellig met ons voorhebben niet in onze kaarten te laten kijken’.

‘Kamer niet fout geïnformeerd’

Telegraaf 11.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) ontkent dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over de inlichtingendiensten. ,,Ik weerspreek dat ik de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd zou hebben”, zei hij dinsdag in een debat in de Tweede Kamer.

Kabinet wilde zwijgen over AIVD

Telegraaf 11.02.2014 Het kabinet was tot voor kort niet van plan de Kamer te informeren dat eerdere uitlatingen van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) over het afluisteren van Nederlandse telefoontjes door de Amerikaanse geheime dienst onjuist waren. Dat bleek dinsdag in het Kamerdebat over de kwestie.

Oppositie nog niet overtuigd

Telegraaf 11.02.2014 De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn nog niet overtuigd door de verdediging van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in het Kamerdebat over het aftappen van telefoongegevens. Een gezamenlijke motie van wantrouwen komt er mogelijk in de verlenging van het debat.

‘Politici zijn sterren en er is niets mooiers dan een vallende ster’

VK 11.02.2014 De eenzijdige fixatie op ‘onthoofdingen’ in de politiek maakt dat belangrijkere vragen onbeantwoord blijven, schrijft Bart Smout. ‘Tot nu toe houden we ons vooral bezig met de vraag of we Plasterk een kleine of een grote landverrader vinden.’

‘Off with their heads!’ Het is de favoriete uitspraak van de Hartenkoningin in Alice in Wonderland. Voor iedere misstap moeten er koppen rollen. Onthoofding geldt als de beste oplossing, maakt niet uit wat het probleem is. In het beroemde boek van Lewis Carroll is er maar één Hartenkoningin; dat waren er in Nederland de afgelopen week een stuk meer.

Plasterk biedt excuses aan voor foute verklaring 

‘Verklaring stond niet vast en bleek later onjuist’

NU 11.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft zijn excuses aangeboden voor zijn foutieve uitlatingen in de afluisterzaak NSA. Volg hier ons LIVEBLOG over dit debat – Plasterk kwam afgelopen week in grote politieke problemen toen hij terugkwam op zijn uitspraken eind oktober in Nieuwsuur dat de Amerikanen in Nederland 1,8 miljoen aan metadata-gegevens over telefoongesprekken zouden hebben getapt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: NSA Ronald Plasterk

LIVEBLOG: Plasterk noemt eigen handelen ‘onverstandig’

NU 11.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) verdedigt zich dinsdag in de Tweede Kamer tegen de ophef die is ontstaan nadat hij de Kamer onjuiste informatie had verschaft over de afluisterzaak. Plasterk kwam vorige week woensdag onder vuur te liggen toen hij en zijn collega-minister Jeanine Hennis (Defensie) in een brief aan de Kamer opbiechtten dat niet de Amerikaanse afluisterdienst NSA, zoals hij eerder leek te beweren, maar Nederland zelf de 1,8 miljoen metadata vastlegden en doorgaven. Klik hier voor de mobiele versie van dit liveblog

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Ronald Plasterk NSA

Plasterk biedt excuses aan

Telegraaf 11.02.2014  Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft de Tweede Kamer dinsdag zijn excuses aangeboden voor zijn uitlatingen in een Nieuwsuur-uitzending op 30 oktober vorig jaar. Dat deed hij tijdens het spionagedebat, dat momenteel gevoerd wordt.

Gerelateerde artikelen

11-02: Oppositie nog niet overtuigd

11-02: VS willen geen excuus NL

11-02: VIDEO: ‘Ik wist het niet zeker’

11-02: 50PLUS: niet geloofwaardig

11-02: SGP: meer helderheid Plasterk

11-02: ChristenUnie: ‘geen vertrouwen’

11-02: VVD: foute uitlatingen Plasterk

11-02: PvdA: Plasterk zat fout

11-02: CDA: Plasterk onverantwoord

11-02: PVV houdt hart vast

11-02: D66: ‘Geen plek geklungel’

Plasterk noemt zijn uitspraak ‘zeer onverstandig’ en biedt excuses aan

Elsevier 11.02.2014 Minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) heeft zijn excuses gemaakt aan de Tweede Kamer, omdat hij foute informatie heeft doorgegeven. ‘Ik had dat niet moeten doen,’ zei Plasterk dinsdagavond.

‘Ik kijk er als volgt op terug: ik vond het van groot belang om naar buiten te treden om te melden dat de AIVD niet tegen de wet Nederlandse telefoongesprekken afluisterde,’ zegt Plasterk. Plasterk zei op 30 oktober dat het niet de Nederlandse veiligheidsdiensten waren die 1,8 miljoen data over telefoongesprekken hadden verzameld. Dat bleek later onjuist.

LIVE: Plasterk biedt excuses aan na forse kritiek oppositie›

NRC 11.02.2014 Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) heeft vanavond in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor het verstrekken van verkeerde informatie over het aftappen van 1,8 miljoen telefoongesprekken. Hij verdedigt deze beslissing echter wel.

Deze gesprekken zijn door de Nederlandse diensten AIVD en MIVD zijn verzameld. Plasterk erkende vanavond in de Kamer dat hij niet zeker wist of het klopte dat de Amerikaanse geheime dienst NSA de gesprekken had afgetapt. Toch zei hij eerder dat dat wel degelijk het geval was. Hierover zegt hij vandaag.  LEES VERDER›

Plasterk biedt excuus aan voor verstrekken foute informatie

NRC11.02.2014 Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) heeft vanavond in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor het, naar eigen zeggen onbewust, verstrekken van verkeerde informatie over het aftappen van 1,8 miljoen telefoongesprekken.

Deze gesprekken zijn door de Nederlandse diensten AIVD en MIVD zijn verzameld. Plasterk erkende vanavond in de Kamer dat hij niet zeker wist of het klopte dat de Amerikaanse geheime dienst NSA de gesprekken had afgetapt. Toch zei hij eerder dat dat wel degelijk het geval was. LEES VERDER

LIVE: Oppositie zoals verwacht zeer kritisch op Plasterk›

NRC 11.02.2014 PLASTERK BEGONNEN AAN PITTIG DEBAT – Sinds 16.30 uur debatteert de Kamer over de 1,8 miljoen metadata van telefoontjes tussen Nederland en de Verenigde Staten die door de Nederlandse diensten AIVD en MIVD zijn verzameld, en waarover minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk de Kamer onjuiste informeerde. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, verantwoordelijk voor de MIVD, maar vooral Plasterk zal in Kamer met een sterk verhaal moeten komen. Is Plasterk na vandaag nog minister? WAARSCHUWDE HENNIS PLASTERK EXPLICIET OF NIET?

 LEES VERDER›

Oppositie opent aanval op Plasterk  

NU 11.02.2014 De oppositie heeft dinsdag tijdens het debat over de afluisterzaak NSA de aanval geopend op minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). 

Volg hier ons LIVEBLOG over dit debat – De oppositie wil onder meer helderheid waarom het kabinet besloot vorige week ineens wel helderheid te geven over de zaak, terwijl dit eerder “in het staatsbelang” niet is gedaan. Ook vragen de partijen zich af hoe het kan dat Plasterk eind oktober bij Nieuwsuur de Amerikanen beschuldigde van het tappen van metadata van Nederlanders terwijl dit later niet bleek te kloppen

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: NSA Ronald Plasterk

Oppositie ondervraagt VVD en PvdA stevig – fracties erkennen fout Plasterk

NRC 11.02.2014 Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk zat fout toen hij op televisie verkeerde uitspraken deed over het afluisterschandaal. Hij had voorzichtiger moeten zijn. Dat zijn tot nu toe de conclusies van de PvdA- en VVD-fractie tijdens het Kamerdebat.

In de openingsrondes gingen de oppositiepartijen meteen al flink in de aanval over Plasterk en herhaalden zij hun kritiek van gisteren. Ze legden de fracties van VVD en PvdA het vuur na aan de schenen. Plasterk had voorzichtiger moeten zijn met zijn uitspraken over het afluisterschandaal, die achteraf onjuist bleken. Die verklaring had Plasterk “achterwege moeten laten”, zei VVD’er Klaas Dijkhoff. LEES VERDER

Live – ‘Wilde u de Kamer jarenlang op het verkeerde been zetten?’

VK 11.02.2014 Ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) moeten zich verantwoorden in de Tweede Kamer voor hun gestuntel in de communicatie over het verzamelen van de 1,8 miljoen telefoongegevens door de Nederlandse inlichtingendiensten. Krijgen zij genoeg vertrouwen van de Kamer of is de breuk compleet? Volkskrant.nl doet live verslag.

21.33 uur – Burgers tegen Plasterk
Plasterk gaat nu uitleggen waarom vorige week de informatie wel naar buiten kwam. Hij legt uit dat de rechtszaak ‘Burgers tegen Plasterk’ tot uitkomst kon hebben dat Nederland niet meer gegevens zou mogen uitwisselen met buitenlandse diensten. Toen dat risico duidelijk werd besloten Plasterk en Hennis meteen de Kamer in te lichten over de 1,8 miljoen satelliettelefoongesprekken. Vorige week woensdag was de deadline voor de landsadvocaat om zijn verweerschrift in de zaak in te dienen. Op diezelfde dag stuurden Plasterk en Hennis hun Kamerbrief uit.

Voorbeschouwing – Plasterk en Hennis in het beklaagdenbankje

Het getal van 1,8 miljoen dat opdook in documenten van klokkenluider Edward Snowden duidde op de verzameldrift van de Nederlandse diensten, niet op die van de Amerikanen. Het was Nederland zelf dat in december 2012 1,8 miljoen gegevens van bellers (in het buitenland) had vergaard. De ministers besloten aanvankelijk deze informatie geheim te houden. Pas vorige week maakten Plasterk en Hennis aan de Kamer bekend waar die 1,8 miljoen echt voor staat. Ze werden hiertoe gedwongen door een groep burgers die de staat betichtten van het ‘witwassen van illegale data’. Om deze aanklacht te ontkrachten gaven de ministers een klein inkijkje in de werkwijze van de Nederlandse geheime diensten.

Live – ‘Waarom heeft Plasterk ongelijk niet toegegeven?’

VK 11.02.2014 Ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) moeten zich verantwoorden in de Tweede Kamer voor hun gestuntel in de communicatie over het verzamelen van de 1,8 miljoen telefoongegevens door de Nederlandse inlichtingendiensten. Krijgen zij genoeg vertrouwen van de Kamer of is de breuk compleet? Volkskrant.nl doet live verslag.

Live op Trouw.nl: het debat met minister Ronald Plasterk

Trouw 11.02.2014 Vanaf 16:30 debatteert de Tweede Kamer met minister Plasterk en minister Hennis over het verzamelen van 1,8 miljoen metadata door de Nederlandse inlichtingendiensten. Vooral Plasterk zal het zwaar krijgen, zo is de algemene verwachting. Waarom vertelde hij al dat de data niet van zijn inlichtingendiensten afkomstig waren, voor hij precies wist hoe het zat? Waarom zwegen hij en zijn collega Hennis vervolgens maandenlang tegenover de Kamer, nadat ze wel wisten hoe het zat? En wat is precies de aard van de verzamelde gegevens? Volg hieronder live het debat.

Aftapdebat: PvdA en VVD steunen minister Plasterk

Elsevier 11.02.2014 In de Tweede Kamer vecht minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) voor zijn politieke toekomst. De PvdA-fractie wekte woede op bij de oppositie door bij aanvang van het debat al het vertrouwen in de minister uit te spreken. Ook de VVD is lief voor de minister.

‘Ik denk dat het goed gaat komen. Ik heb er alle vertrouwen in,’ zei PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt bij aanvang van het debat tegen D66-Kamerlid Gerard Schouw.

Louis Bontes: ‘Ik snap de redenatie van Plasterk gewoon niet’

VK 11.02.2014 Minister Plasterk staat na de Kamerbrief van vandaag nog steeds een zwaar debat te wachten. Eenmansfractie Louis Bontes over het nieuws van vandaag.

De antwoorden van minister Plasterk zijn net binnen. Tevreden?
‘Plasterk gooit het op het staatsbelang, maar wat is hier precies het belang van de staat? Als blijkt dat we zelf de metadata hebben verzameld, wat zit daar voor gevaar voor de staatsveiligheid aan vast? Hij geef toch verder geen inzicht in de werkwijze van de inlichtingendiensten? Ik snap zijn redenatie gewoon niet. Het schijnt dat Plasterk in oktober onder druk van PvdA-prominenten de schuld bij de Amerikanen heeft gelegd, om als PvdA-minister op dit dossier geen ellende over zich heen te krijgen. Ik heb daar nog niet het begin van een bewijs voor, maar dit geeft toch allemaal wel te denken.’

Oppositie op ramkoers; debat over Plasterk vandaag

VK 11.02.2014 Ruim twee maanden lang verzweeg het kabinet dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer verkeerd heeft ingelicht over de onderschepping van telefoongesprekken door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.

Motie van wantrouwen dreigt voor Plasterk

Trouw 11.02.2014 Een deel van de oppositie zal vandaag naar verwachting een motie van wantrouwen indienen tegen minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Die moet zich samen met zijn collega Jeanine Hennis (Defensie) in de Tweede Kamer verantwoorden over de gang van zaken rond het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongegevens.

Plasterk wacht pittig debat. Waar ging het mis en gaat hij het redden?

NRC 11.02.2014 Vanmiddag debatteert de Kamer over de 1,8 miljoen metadata van telefoontjes tussen Nederland en de Verenigde Staten die door de Nederlandse diensten AIVD en MIVD zijn verzameld, en waarover minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk onjuiste informatie verschafte. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en, vooral, Plasterk moeten zich voor de Kamer verdedigen. Is Plasterk na vandaag nog minister? LEES VERDER

Cruciale dag voor Ronald Plasterk: overleeft hij het debat?

Elsevier 11.02.2014 Het is vandaag een cruciale dag voor minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken). Hij moet zich in de Tweede Kamer verantwoorden over het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongegevens door Nederlandse inlichtingendiensten.

Of Plasterk het debat overleeft, is nog maar de vraag. De brief die hij maandag samen met minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) stuurde naar de Tweede Kamer stelde de oppositie niet gerust.

Plasterk wacht cruciaal debat

Telegraaf 11.02.2014 De ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Jeanine Hennis (Defensie, VVD) moeten zich dinsdagmiddag in de Tweede Kamer verantwoorden over de gang van zaken rond het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongegevens. Vooral Plasterk dreigt daar onder vuur te komen te liggen. Hij zei op 30 oktober in het tv-programma Nieuwsuur dat de gegevens door de Amerikanen waren onderschept. Enkele weken later kwam hij er – samen met Hennis – achter dat Nederlandse veiligheidsdiensten de data hadden verzameld en aan de VS doorgespeeld.

Plasterk wacht cruciaal debat in spionagezaak

Trouw 11.02.2014  De ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Jeanine Hennis (Defensie, VVD) moeten zich vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoorden over de gang van zaken rond het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongegevens. Vooral Plasterk dreigt onder vuur te komen te liggen….

Plasterk heeft zichzelf behoorlijk klemgezet

Trouw 11.02.2014 Zonder te weten hoe de vork in de steel zat, deed minister Plasterk afgelopen najaar uitspraken over 1,8 miljoen verzamelde telefoongegevens. Verkeerde, zo blijkt nu. Plasterk hield vervolgens maandenlang zijn mond tegen de Kamer. Een reconstructie.

VVD heeft vertrouwen in debat met Plasterk

Trouw 10.02.2014 Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD wacht met vertrouwen het debat over de positie van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk af. Zijlstra heeft dat maandagavond gezegd in de marge van een VVD-bijeenkomst in Rijswijk. Zijlstra denkt wel dat het ‘geen makkelijk debat zal worden’.

VVD heeft vertrouwen in debat met Plasterk

NU 10.02.2014 Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD wacht met vertrouwen het debat over de positie van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk af.

Zijlstra heeft dat maandagavond gezegd in de marge van een VVD-bijeenkomst in Rijswijk. Zijlstra denkt wel dat het ”geen makkelijk debat zal worden”.

VVD: geen makkelijk debat

Telegraaf 10.02.2014  Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD wacht met vertrouwen het debat over de positie van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk af. Zijlstra heeft dat maandagavond gezegd in de marge van een VVD-bijeenkomst in Rijswijk. Zijlstra denkt wel dat het „geen makkelijk debat zal worden”.

Gerelateerde artikelen

10-02: Raadsels blijven na brief Plasterk

10-02: PvdA heeft vertrouwen Plasterk

10-02: ‘Geen data NL-nummers’

10-02: D66: essentiële vragen open

10-02: Plasterk: had moeten zwijgen

10-02: Plasterk bungelt

Plasterk en Hennis wacht morgen zwaar debat

VK 10.02.2014 De voltallige oppositie is zeer ontevreden over de antwoorden van ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) op vragen over de 1,8 miljoen vergaarde metadata. De ministers bekenden vandaag bewust informatie van de inlichtingendiensten achter te hebben gehouden met het oog op de staatsveiligheid. Morgen wacht hen een zwaar debat in de Kamer met een ongewisse uitkomst.

Op 30 oktober beweerde minister Plasterk in het programma Nieuwsuur dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken had onderschept. Op 22 november hoorde hij samen met zijn collega Hennis van inlichtingendiensten MIVD en AIVD dat het ging om door Nederland zelf verzamelde buitenlandse metadata: gegevens van bellers en tijdstippen van gesprekken. Toen besloten de ministers dat het in het staatsbelang was om de informatie van de diensten niet  publiek te maken en dus Plasterks foutieve opmerking niet te corrigeren. Pas vandaag deelden de bewindslieden deze kennis alsnog met de Kamer. Ze werden hiertoe gedwongen door een groep van burgers die Plasterk hadden aangeklaagd voor het ‘witwassen van illegale data’.

Plasterk bungelt

Telegraaf 10.02.2014 Het wordt morgen buigen of barsten voor minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), die een zware dobber krijgt aan het debat over de afluisterkwestie. In de oppositie is verbaasd en geïrriteerd gereageerd op de ogenschijnlijke ontspannenheid waarmee de coalitie dit weekeinde beweerde dat het wel goed zal komen.

„De vraag is of deze minister nog geloofwaardig genoeg is als minister van veiligheidsdienst AIVD”, zegt CDA-leider Buma. Hij wacht met spanning de antwoorden af die Plasterk en zijn collega Hennis (Defensie) vandaag over de afluisterkwestie aan de Kamer sturen.

Dit zijn de argumenten van minister Plasterk in de metadata-zaak

VK 10.02.2014 Dagenlang verschenen berichten in de pers over de verkeerde uitleg van minister Plasterk over de 1,8 miljoen gegevens en vroegen Kamerleden zich hardop af hoelang collega-minister Hennis daar al van afwist. Vandaag konden de twee bewindslieden zelf hun zegje doen in een nieuwe Kamerbrief. Wat zijn hun argumenten?

De vragen van de Tweede Kamer. Open pdf (69,1 kB)

De belangrijkste antwoorden uit de brief van Plasterk en Hennis

Elsevier 10.02.2014 Met een brief van zestien pagina’s geven de ministers Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) antwoord op de Kamervragen over de afluisterpraktijken van de geheime diensten AIVD en MIVD.

Dinsdag gaan de twee in debat met de Tweede Kamer. U kunt de brief die maandag is vrijgegeven hier teruglezen. Wij selecteerden alvast de belangrijkste antwoorden op de tientallen Kamervragen.

Plasterk liet zich net zo goed meeslepen

Trouw 10.02.2014 Er was dus eigenlijk helemaal niets aan de hand. Of liever gezegd: er hád niets aan de hand hoeven te zijn. Dat is de conclusie die je kunt trekken na het lezen van de antwoorden die minister Plasterk vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, over de 1,8 miljoen telefoongegevens die de Amerikaanse inlichtingendienst NSA van de Nederlandse inlichtingendienst NSO kreeg.

Plasterk erkent foutief informeren Kamer in aftapdebat

Elsevier 10.02.2014 Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) heeft het Nederlandse publiek en de Tweede Kamer foutief geïnformeerd over het mogelijke aftappen van Nederlandse burgers door de Amerikaanse National Security Agency (NSA).

Door te verklaren dat de Amerikanen achter het aftappen zaten, gaf de minister foute informatie en sprak hij bovendien voor zijn beurt.

Dat blijkt uit de brief die Plasterk, samen met de minister van DefensieJeanine Hennis-Plasschaert (VVD), maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees ook… De zeven belangrijkste antwoorden uit de brief van Plasterk en Hennis

Zijn goede intenties ten spijt, laat Ronald Plasterk zien dat hij niet capabel is om politieke leiding te geven aan de AIVD. Als hij niet opstapt als minister, is dat een blamage voor de Tweede Kamer en de PvdA. Naar de weblog van Afshin Ellian

Plasterk wist al in november dat hij verkeerde informatie verstrekt had›

NRC 10.02.2014 Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wist al in november dat hij verkeerde informatie aan de Kamer en in de media had gegeven over de onderschepping van telefoongegevens. Dat schrijft Plasterk vandaag in antwoord op een serie Kamervragen. LEES VERDER›

Plasterk en Hennis wisten op 22 november hoe het zat

Trouw 10.02.2014 Ministers Plasterk en Hennis zijn op 22 november gelijktijdig geïnformeerd over de herkomst van de 1,8 miljoen telefoongegevens waarover de Amerikaanse inlichtingendienst NSA beschikte. Dat blijkt uit de beantwoording van 65 kamervragen door minister Plasterk.

Op 22 november hoorden de twee ministers dat de Nederlandse inlichtingendienst NSO de data verzameld had, en gedeeld had met de NSA. De NSO is een organisatie waarin de AIVD, die onder Plasterk valt, en de MIVD, die onder Hennis valt, samenwerken.

De brief van Plasterk aan de Kamer Open Word-document (.docx)(48,4 kB)

Kamer bewust in ongewisse gelaten over metadata

VK 10.02.2014 De Tweede Kamer is bewust maandenlang in het ongewisse gelaten over de werkelijke aard van 1,8 miljoen onderschepte data. Dat blijkt uit een brief aan de Kamer van ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie). De ministers besloten ‘in het belang van de Staat’ informatie over de data niet met de Kamer te delen. Daarna hebben de Minister van Defensie en de Minister van BZK de afweging gemaakt tussen de plicht om de Kamer zoveel als mogelijk te informeren en het belang van de Staat om in het openbaar niet in te gaan op de mogelijke modus operandi van onze diensten. Het waren niet door de Amerikanen afgetapte Nederlandse telefoongesprekken, zoals Plasterk eind oktober in de media beweerde, maar door Nederlandse diensten verzamelde ‘metadata’.

Civiele zaak tegen Plasterk

Pas vorige week dwong een civiele rechtszaak het kabinet tot openheid van zaken. Een groep burgers meende dat sprake zou zijn van ‘witwassen van illegale data’ en daagde minister Plasterk in november voor de rechter.

PvdA heeft vertrouwen Plasterk

Telegraaf 10.02.2014 De PvdA denkt dat het debat met de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Jeanine Hennis (Defensie, VVD) over het onderscheppen van telefoongegevens dinsdag goed zal aflopen.

‘Geen data NL-nummers’

Telegraaf 10.02.2014  Nederlanders hoeven niet bang te zijn dat hun telefoonnummer opduikt tussen de 1,8 miljoen verzamelde datagegevens die aan de Amerikanen zijn verstrekt. Nederlandse telefoonnummers die tijdens het werk van de inlichtingendiensten wel in beeld kwamen, zijn uit de gegevens gefilterd voordat die werden gedeeld met partnerdiensten, schrijven de ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en zijn collega Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie in hun brief over de spionagekwestie.

D66: essentiële vragen open

Telegraaf 10.02.2014  Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) moet nog steeds voor zijn politieke toekomst vrezen. Een brief met uitleg over het aftappen van telefoongegevens door Nederlandse geheime diensten is voor de oppositiefracties allerminst overtuigend.

Plasterk: had moeten zwijgen

Telegraaf 10.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vindt dat hij zijn uitlatingen van 30 oktober in het tv-programma in Nieuwsuur over het verzamelen van telefoongegevens achterwege had moeten laten. Dat schrijven zijn collega van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en hij maandag aan de Tweede Kamer.

Plasterk: ik had moeten zwijgen in Nieuwsuur

Trouw 10.02.2014 Minister Ronald Plasterk vindt dat hij zijn uitlatingen van 30 oktober in het tv-programma in Nieuwsuur achterwege had moeten laten. Dat schrijven zijn collega van Defensie en hij aan de Tweede Kamer.

Plasterk zei in dat programma dat de Amerikanen 1,8 miljoen telefoongegevens hadden onderschept, maar het waren de Nederlanders, moest hij vorige week erkennen.

Plasterk betreurt uitlatingen NSA-zaak in Nieuwsuur 

Minister vindt dat hij ‘mogelijke verklaring achterwege had moeten laten’

NU 10.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) betreurt zijn uitspraken eind oktober in Nieuwsuur over de 1,8 miljoen telefoongesprekken die door de Amerikanen in Nederland zouden zijn getapt.   Bekijk video – In een Kamerbrief zegt hij maandag dat hij deze uitspraken “beter achterwege had kunnen laten”.

Advocaten willen duidelijkheid afluisteren MIVD

Trouw 10.02.2014 De advocaten Michael Ruperti en Geert-Jan Knoops willen inzage in hun persoonlijke gegevens van de militaire inlichtingendienst (MIVD). Beiden vermoeden dat deze dienst vertrouwelijke gesprekken tussen hen en hun cliënten hebben afgeluisterd, zegt Ruperti in een reactie op berichtgeving in De Telegraaf. Ze beginnen vandaag een procedure bij Defensie om deze informatie boven tafel te krijgen.

Advocaten willen opheldering over afluisteren MIVD

NU 10.02.2014 De advocaten Michael Ruperti en Geert-Jan Knoops willen inzage in hun persoonlijke gegevens van de militaire inlichtingendienst (MIVD).  Beiden vermoeden dat deze dienst vertrouwelijke gesprekken tussen hen en hun cliënten hebben afgeluisterd, zegt Ruperti in een reactie op berichtgeving inDe Telegraaf.

‘Geen Nederlandse telefoonnummers in data’

Trouw 10.02.2014 Nederlanders hoeven niet bang te zijn dat hun telefoonnummer opduikt tussen de 1,8 miljoen verzamelde datagegevens die aan de Amerikanen zijn verstrekt. Nederlandse telefoonnummers die tijdens het werk van de inlichtingendiensten wel in beeld kwamen, zijn uit de gegevens gefilterd voordat die werden gedeeld met partnerdiensten, schrijven de ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en zijn collega Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie in hun brief over de spionagekwestie.

Strijd tegen illegale taps

Telegraaf 10.02.2014 Aan de vooravond van het grote afluisterdebat in de Tweede Kamer eisen de belangrijkste advocaten in het militaire strafrecht opheldering van geheime dienst MIVD over illegale telefoontaps. Mr. Michael Ruperti en hoogleraar Geert-Jan Knoops starten vandaag op grond van artikel 47 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten een formele procedure tot inzage in hun persoonsgegevens.

Reacties: ‘Brief Plasterk is ronduit schandalig’

Trouw 10.02.2014 Uit de brief die minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Janine Hennis (Defensie) vandaag naar de Kamer hebben gestuurd blijkt dat Plasterk al op 22 november vorig jaar wist dat hij een maand eerder in de media foutief had bericht over 1,8 miljoen onderschepte gegevens. De oppositie is ‘niet tevreden’. Plasterk moet dinsdag in het Kamerdebat over de zaak ‘met een heel goed verhaal komen’, aldus SP-Kamerlid Van Raak.

Oppositie niet overtuigd door brief Plasterk 

NU 10.02.2014  De verschillende oppositiepartijen in de Kamer zijn nog niet tevreden met de brief van de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) over de spionageaffaire.  Bekijk video D66 vindt dat er “nog veel essentiële vragen” open staan, aldus Kamerlid Gerard Schouw. “Twee maanden cruciale informatie onder de pet houden is onbegrijpelijk!”

GroenLinks noemt de brief  “niet overtuigend”. Fractieleider Bram van Ojik vindt het “vreemd” dat Plasterk er blijkbaar geen probleem in zag om op 30 oktober vorig jaar het tv-programma Nieuwsuur uitgebreid te woord te staan over de zaak, terwijl hij op 22 november het belang van de Staat gebruikte als argument om de Tweede Kamer niet te infomeren.

Oppositie niet overtuigd door ‘flutverhaal’ Plasterk

Elsevier 10.02.2014 De oppositie is alles behalve gerustgesteld door de brief die de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken,PvdA) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie,VVD) maandag aan de Tweede Kamer stuurde. De SP noemt het ‘flutverhaal’ van Plasterk ‘shockerend’.

‘Ik heb hem vijf dagen de tijd gegeven en nu komt hij met een flutverhaal,’ zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. De SP’er noemt de brief van Plasterk en Hennis ‘shockerend’. Morgen zal Plasterk met een beter verhaal moeten komen tijdens het debat over de aftapgate. ‘Dit wordt zijn allerlaatste kans. Hij zit in blessuretijd.’

Touw om zijn nek

De PVV gelooft al lang niet meer in een politiek overleven van de PvdA-minister. Volgens PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft Plasterk met deze brief ‘een touw om zijn nek gedaan’.

Reacties op brief Plasterk: ‘Flutverhaal en niet overtuigend’

Trouw 10.02.2014 De oppositie is niet tevreden met de toelichting van ministers Ronald Plasterk en Jeanine Hennis op de spionageaffaire. SP-Kamerlid Ronald van Raak noemt de brief van minster Plasterk met antwoorden op 65 kamervragen een ‘flutverhaal’. Ook GroenLinks is niet overtuigd en volgens D66 ‘staan er nog veel essentiële vragen open’.

Oppositie over brief Plasterk: flut, onvoldoende en ongeloofwaardig

NRC 10.02.2014  De oppositiepartijen zijn niet tevreden met de brief over het afluisterschandaal die de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie, Ronald Plasterk en Jeanine Hennis-Plasschaert, vanmiddag hebben gestuurd.

In de brief schrijft Plasterk in antwoord op 65 Kamervragen dat hij al in november wist dat hij verkeerde informatie aan de Kamer en in de media had gegeven over de onderschepping van telefoongegevens. Niet de NSA, zoals Plasterk had beweerd, maar de Nederlandse inlichtingendiensten hadden 1,8 miljoen telefoontjes geregistreerd. In het kader van het landsbelang corrigeerden Plasterk en Hennis het foutieve beeld niet. Pas vorige week schreven ze dit in een brief aan de Kamer. LEES VERDER

Samsom heeft alle vertrouwen in partijgenoot Plasterk

Trouw 09.02.2014 PvdA-leider Diederik Samsom heeft er alle vertrouwen in dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag het debat over afluisterpraktijken van inlichtingendiensten overleeft. ‘Ik ga ervan uit dat het goedkomt’, zei Samsom zondag in het tv-programma Jinek over zijn partijgenoot.

‘Ronald Plasterk kan hoge lat wel hebben’

NU 09.02.2014 PvdA-leider Diederik Samsom heeft er vertrouwen in dat minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) het Kamerdebat over het afluisterschandaal dinsdag overleeft.  De lat ligt hoog voor de minister, geeft hij toe. “Minister Plasterk kan die lat wel hebben “, reageerde Samsom zondag in het televisieprogramma Jinek.

“Hij bereidt zich goed voor”, zei Samsom. “En zo hoort het ook.” De positie van Plasterk wankelt sinds hij bekende dat Nederland zelf de metadata van 1,8 miljoen telefoontjes heeft afgeluisterd.

‘Vertrouwen in Plasterk’

Telegraaf 09.02.2014  PvdA-leider Diederik Samsom heeft er alle vertrouwen in dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag het debat over afluisterpraktijken van inlichtingendiensten overleeft. „Ik ga ervan uit dat het goedkomt”, zei Samsom zondag in het tv-programma Jinek over zijn partijgenoot.

En dan nu de grote vraag: wie krijgt de zwartepiet?

Trouw 08.02.2014 De kwestie rond de 1,8 miljoen afgetapte telefoongegevens heeft iets pijnlijk duidelijk gemaakt: tussen de veiligheidsdiensten en ministeries die hierbij betrokken zijn, moet het ergens hebben geschort aan communicatie. Maar waar het misging, waardoor minister Plasterk van binnenlandse zaken ten onrechte bij ‘Nieuwsuur’ en in de Tweede Kamer verkondigde dat de Amerikanen die gegevens hadden afgetapt, is nog altijd niet duidelijk.

Hennis en Plasterk

NSA hielp Nederland met onderzoek naar herkomst 1,8 miljoen›

NRC 08.02.2014 De kabinetsbrief over de 1,8 miljoen telefoongegevens, die deze week voor zoveel ophef heeft gezorgd, is gebaseerd op onderzoek door technische experts van de militaire inlichtingendienst MIVD en medewerkers van de Amerikaanse NSA. Volgens bronnen in Den Haag is uit de reconstructie onomstotelijk gebleken dat de 1,8 miljoen ‘records’ metadata zijn verzameld door de National Sigint Organisation (NSO) – een inlichtingeneenheid van de AIVD en MIVD. De NSO richt zich op het afluisteren van telecommunicatie, in jargon Sigint genoemd – Signal Intelligence. LEES VERDER›

We moeten weten waaróm die data zijn verzameld

NRC 08.02.2014 Journalistiek gezien, is dit geen stuk met ‘nieuws’ over Ronald Plasterk. Er staat niets in dat u niet weet. Namelijk: de minister kwam deze week in het nauw toen duidelijk werd dat ‘zijn’ Nederlandse inlichtingendiensten de gegevens van bijna twee miljoen satelliettelefoongesprekken hebben verzameld. Het gaat om dataverkeer uit gebieden waar Nederland betrokken is bij militaire acties, zoals Afghanistan. De meta-informatie maakt duidelijk wie met wie belt en ook wie welke site bezoekt. LEES VERDER

‘Ministers kenden herkomst telefoondata al’

NU 08.02.2014 Betrokken ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) kenden de herkomst van de 1,8 miljoen metadata-gegevens al sinds eind vorig jaar. Dat concludeert NRC Handelsblad zaterdag op basis van een eigen reconstructie.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met de ministers Plasterk en Jeanine Hennis (Defensie) over de ontstane rel rond 1,8 miljoen metadata-gegevens; lengte en tijdstip van telefoongesprekken, en de daarbij betrokken telefoonnummers. De inhoud van de gesprekken wordt niet verzameld.

Reconstructie: Rel rond Plasterk | Vijf vragen geheime diensten

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Ronald Plasterk NSA Jeanine Hennis

Ministers wisten van telefoondata

Telegraaf  08.02.2014 De kabinetsbrief over 1,8 miljoen telefoongegevens, die deze week voor zoveel opheft heeft gezorgd, is gebaseerd op eerder onderzoek door technische experts van de militaire inlichtingendienst MIVD en medewerkers van de NSA. Eind vorig jaar is de conclusie daarvan al bekendgemaakt aan minister Hennis van Defensie en Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Rutte denkt dat Plasterk gewoon minister blijft

Trouw 08.02.2014 Minister Ronald Plasterk gaat komende dinsdag goed uit het debat over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten komen. ‘Ik heb veel vertrouwen in het debat. Hij (Plasterk) gaat hele goede antwoorden geven’, zei premier Mark Rutte tegen dj Edwin Evers van Radio 538. Rutte gaf antwoord op de vraag wat er eerder weg zou zijn: de Russische antihomowet of minister Plasterk.

Rutte rekent op goede afloop voor Plasterk

NRC 08.02.2014 Premier Mark Rutte gaat ervan uit dat minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) het debat over zijn afluistermisser overleeft. Dat zei hij vandaag in het radioprogramma van Edwin Evers op Radio 538. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zei gisteren ook al er vertrouwen in te hebben dat Plasterk het debat overleeft. LEES VERDER

D66: niet tijdig informeren over afluisteren ‘zeer ernstig’

Trouw 08.02.2014 D66-Kamerlid Gerard Schouw noemt het ‘zeer ernstig’ als het kabinet al sinds eind vorig jaar wist hoe de vork in de steel zat met het verzamelen van telefoon- en radioverkeergegevens. Afgelopen week kreeg de Kamer te horen dat Nederlandse inlichtingendiensten de gegevens verzameld hebben, maar NRC Handelsblad schrijft vandaagdat dit eind vorig jaar al bekend was bij de betrokken ministers.

D66: niet op tijd informeren Plasterk en Hennis ‘zeer ernstig’

Elsevier  08.02.2014 D66-Kamerlid Gerard Schouw noemt het ‘zeer ernstig’ als het kabinet al sinds eind vorig jaar wist hoe het precies zat met het verzamelen van telefoon- en radioverkeergegevens. De ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Jeanine Hennis-Plasschaert  (Defensie, VVD) hadden in dat geval de Kamer tijdig moeten informeren over de juiste toedracht, zegt Schouw zaterdag naar aanleiding van een reconstructie in NRC Handelsblad.

’Toezicht op geheime diensten deugt niet’

Telegraaf 08.02.2014 Het toezicht op de geheime diensten rammelt. Dit zeggen meerdere ex-medewerkers van de AIVD en de MIVD in gesprek met De Telegraaf. Volgens een ex-inlichtingenman, aanwezig bij briefings aan de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is het niveau van de kamerleden bedroefend laag. “De parlementaire toezichtcommissie, ach, wat moet ik daar over zeggen, die kon in minder dan een half uurtje de agenda er doorheen jassen. Ik ben er zelf bij geweest. Treurig.”

Vijf vragen over de geheime diensten

NU 07.02.2014 Niet de Amerikaanse NSA, maar de Nederlandse inlichtingendiensten blijken metadata te hebben vastgelegd van 1,8 miljoen telefoongesprekken. Hoe werken die geheime diensten? Historicus Constant Hijzen beantwoordt vijf vragen.

Reconstructie: Rel rond minister Plasterk om afluisterzaak NSA

NU 07.02.2014 Afgelopen woensdag ontstond plotseling grote ophef rond minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Wat is er precies aan de hand? Woensdagmiddag plofte er een zeer kort briefje op de mat bij de Tweede Kamer, ondertekend door de ministers Plasterk en Jeanine Hennis (Defensie).

‘Wat was de rol van Rutte zelf in dit gebrekkige onderlinge dataverkeer?’

VK 07.02.2014 Plasterk én Hennis hebben het laten lopen in de zaak van de 1,8 miljoen afgevangen telefoongesprekken, schrijft Martin Sommer in het commentaar van de Volkskrant.

‘Wie heeft met wie contact en op welk moment’, zei minister Hennis van Defensie woensdag op televisie. Dat te weten, is de opdracht van veiligheidsdiensten bij het afvangen van internationaal telefoonverkeer. Precies hetzelfde is nu de vraag geworden over de rolverdeling tussen Hennis en collega-minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) in de soap over de intussen beruchte 1,8 miljoen verzamelde telefoongesprekken. Wie wist wat wanneer en hoezo?

Plasterk wist dat verklaring over NSA hypothese was›

NRC 07.02.2014  De verklaring van minister Plasterk, vorig jaar oktober en november, dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken onderschepte, was volgens direct betrokkenen gebaseerd op een “best guess” van de AIVD. Toch presenteerde verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) deze hypothese als zeer geloofwaardig in televisieprogramma Nieuwsuur en in de Tweede Kamer.  LEES VERDER›

Plasterk volgende week nog minister? ‘Je weet het nooit helemaal in de politiek’

VK 07.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) voelt zich gesteund door het kabinet. De PvdA-minister, die politiek onder vuur ligt voor de manier waarop hij de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten, zei dat vandaag voorafgaande aan de ministerraad.  Hij zei ook dat het ‘kabinet met één mond spreekt’.

Asscher optimistisch over aanblijven Plasterk 

NU 07.02.2014 Vicepremier Lodewijk Asscher verwacht dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) ook na komende week nog minister is. Bekijk video – Dat zei Asscher vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie. Hij verving daarbij premier Mark Rutte die momenteel in Sotsji aanwezig is voor de Olympische Spelen. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met de ministers Plasterk en Jeanine Hennis (Defensie) over de ontstane rel rond 1,8 miljoen metadata-gegevens.

Hennis: eerst Kamer informeren

Telegraaf  07.02.2014 Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie wilde vrijdag na afloop van de ministerraad inhoudelijk niets zeggen over de ophef die is ontstaan over de manier waarop de Tweede Kamer is geïnformeerd over de afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten. Ze is samen met collega Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken bezig om alle vragen uit de Kamer daarover te beantwoorden.

Dinsdag zullen ze over de kwestie in debat gaan met de Tweede Kamer. Op de vraag waarom ze niet nu al wat duidelijkheid geeft, zei ze: „Ik hecht eraan om eerst de Kamer goed te informeren. Er is al veel te veel verwarring ontstaan. Die mist moet weg”.

Plasterk voelt zich gesteund door kabinet 

NU 07.02.2014 Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk voelt zich gesteund door het kabinet, nu hij onder vuur ligt over de afluisterkwestie. Dat zei Plasterk vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Op verdere inhoudelijke vragen wilde de minister niet ingaan. “We gaan ons rustig voorbereiden op het beantwoorden van de schriftelijke vragen, aanstaande maandag.” Dinsdag volgt in de Tweede Kamer een debat over de kwestie.


Plasterk voelt zich gesteund door het kabinet

Trouw 07.02.2014  Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) voelt zich gesteund door het kabinet. De PvdA-minister, die politiek onder vuur ligt voor de manier waarop hij de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten, zei dat vandaag voorafgaande aan de ministerraad….

‘Plasterk voelt zich gesteund’

Telegraaf 07.02.2014  Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) voelt zich gesteund door het kabinet. De PvdA-minister, die politiek onder vuur ligt voor de manier waarop hij de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten, zei dat vrijdag voorafgaande aan de ministerraad. Hij zei ook dat het „kabinet met één mond spreekt”.

Plasterk en Hennis maken zich geen zorgen om hun positie

Elsevier 07.02.2014  Minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken), die onder vuur ligt voor de manier waarop hij de Tweede Kamer en het publiek heeft ingelicht over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten, voelt zich gesteund door het kabinet. Ook zijn VVD-collega minister Jeanine Hennis-Plasschaert(Defensie) maakt zich geen zorgen over haar positie. Dat zeiden zij vrijdag voor de ministerraad. Het was de eerste keer dat Plasterk in het openbaar sprak sinds ophef ontstond over de NSA-kwestie. Uit een brief aan de Tweede Kamer bleek woensdag dat niet zoals hij eerder had beweerd de Amerikanen, maar de Nederlandse inlichtingendiensten 1,8 miljoen metadatabestanden aftapten.

Asscher: ‘Plasterk is ook woensdag nog minister’

VK 07.02.2014 Vicepremier Lodewijk Asscher denkt dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken na het debat van dinsdag over de afluisterpraktijken nog steeds minister is. De PvdA-minister ligt politiek onder vuur voor de manier waarop hij de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten.

Asscher denkt dat Plasterk minister blijft

Telegraaf  07.02.2014 Vicepremier Lodewijk Asscher denkt dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken woensdag nog steeds minister is, dus na het debat van dinsdag over de afluisterpraktijken en wat Plasterk daarover heeft gezegd.

Asscher denkt dat Plasterk minister blijft – Video

AD 07.02.2014 DEN HAAG – Vicepremier Lodewijk Asscher denkt dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken woensdag nog steeds minister is, dus na het debat van dinsdag over de afluisterpraktijken en wat Plasterk daarover heeft gezegd.

Rechtszaak dwong tot openheid

Telegraaf 07.02.2014  Eindelijk is er dan duidelijkheid waarom Plasterk ineens naar buiten kwam met de onthulling dat de 1,8 miljoen gegevens in handen van de NSA waren onderschept door de Nederlandse inlichtingendiensten. De landsadvocaat zou die brisante informatie vrijgeven in een lopende juridische procedure. De minister voelde zich gedwongen eerst de politiek in te lichten voordat dit woensdag naar buiten zou worden gebracht. Op pagina 31 van de 40 pagina’s tellende reactie van de landsadvocaat staat: ‘In werkelijkheid gaat het hierbij niet om gesprekken, maar om metadata, die door de Staat in het kader van de internationale samenwerking rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig aan andere landen zijn verstrekt.’

Klik op het pdf-document of op deze link voor het hele document met de reactie van de landsadvocaat.

Klik hier om te downloaden:  landsadvocaat.pdf.pdf

Hoe Plasterk verstrikt raakte in het NSA-dossier. Een beknopte tijdlijn

NRC 06.02.2014  Niet de Amerikanen, maar Nederland zelf verzamelde de gegevens van 1,8 miljoen telefoontjes. Gisteren bleek dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) vorig jaar verkeerde feiten heeft gepresenteerd. Dinsdag houdt de Kamer een spoeddebat. Hier een korte tijdlijn van de gebeurtenissen tot dusver. Tussen de stukken zat ook een grafiek met de kop ‘Nederland’, waaruit bleek dat de NSA in december 2012 1,8 miljoen sets metadata van telefoonverkeer in relatie tot Nederland had verzameld. LEES VERDER

Hoe Plasterk van een onschuldige zaak een schandaal wist te maken

Elsevier 06.02.2014 Door te zeggen dat de Amerikanen uit Nederland afkomstige telefoon- en emailgegevens aftapten, schiep minister van Binnenlandse Zaken onterecht paniek. Nu blijkt dat Nederland zelf die gegevens verzamelde, heeft Plasterk heel wat uit te leggen.

‘De Amerikaanse inlichtingendienst NSA tapte 1,8 miljoen databestanden af die afkomstig waren van Nederlandse telefoons en computers, zegt Plasterk in oktober tegen Nieuwsuur

‘Onzin’, dat AIVD Plasterk gewaarschuwd zou hebben

VK 06.02.2014 Minister Hennis (Defensie) heeft haar collega-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dit najaar gemaand terughoudend te zijn met interviews over de herkomst van de 1,8 miljoen gegevens die in handen waren gekomen van de NSA. Ook zou ze hem hebben afgeraden op 30 oktober naar het tv-programma Nieuwsuur te gaan. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van Haagse bronnen.

Plasterks geworstel met de 1,8 miljoen gegevens in tien citaten

VK 06.02.2014 ‘De 1,8 miljoen gegevens zijn niet door de Nederlandse diensten verzameld en dus ook niet door de Nederlandse diensten verstrekt.’ Wat zei minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) nog meer over de 1,8 miljoen gegevens die de Amerikanen zouden hebben onderschept, maar waarvan nu blijkt dat Nederland ze zelf heeft geleverd.

In de uitzending van Nieuwsuur van 30 oktober 2013: ‘Ik heb vanavond bericht van de NSA ontvangen waarin melding wordt gemaakt van die miljoenen gegevens. Door dat zo te melden geven ze natuurlijk ook expliciet aan dat de aantallen kloppen.’

Kan de verdedigingslijn van Plasterk standhouden?

VK 06.02.2014 Heeft minister Plasterk de Tweede Kamer dit najaar willens en wetens verkeerd geïnformeerd over de Nederlandse afluisterpraktijken? Die vraag hangt boven het Binnenhof. De minister is aan zet. Uit de brief van gisteren kwam zijn verdedigingslijn al een beetje naar boven.

Opnieuw topoverleg met premier Rutte over afluisteren

Elsevier 06.02.2014 In Den Haag is donderdag opnieuw topoverleg geweest van het kabinet over de problemen die zijn ontstaan doordat ministerRonald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) vorig jaar verkeerde informatie heeft gegeven over afluisterpraktijken.

Plasterk heeft samen met minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) gesproken met premier Mark Rutte (VVD) en vicepremierLodewijk Asscher (PvdA) op het ministerie van Sociale Zaken.

Hennis bij debat met Plasterk

Telegraaf 06.02.2014 Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie zal dinsdag aanschuiven bij het debat in de Tweede Kamer met haar collega Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) over de afluisterpraktijken van de inlichtingendienst. De Kamer steunde donderdag een voorstel van GroenLinks hiertoe.

Opnieuw topoverleg kabinet over afluisteren

Trouw 06.02.2014 Er is opnieuw topoverleg geweest van het kabinet over de problemen die zijn ontstaan doordat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vorig jaar verkeerde informatie heeft gegeven over afluisterpraktijken. Premier Mark Rutte en ministers Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Plasterk kwamen bijeen op het ministerie van Sociale Zaken voor overleg met vicepremier Lodewijk Asscher.

Opnieuw topoverleg kabinet

Telegraaf 06.02.2014 Er is opnieuw topoverleg geweest van het kabinet over de problemen die zijn ontstaan doordat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vorig jaar verkeerde informatie heeft gegeven over afluisterpraktijken. Premier Mark Rutte en ministers Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Plasterk kwamen bijeen op het ministerie van Sociale Zaken voor overleg met vicepremier Lodewijk Asscher.

Opnieuw topoverleg met premier Rutte over afluisteren

Elsevier 06.02.2014 In Den Haag is donderdag opnieuw topoverleg geweest van het kabinet over de problemen die zijn ontstaan doordat ministerRonald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) vorig jaar verkeerde informatie heeft gegeven over afluisterpraktijken. Plasterk heeft samen met minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) gesproken met premier Mark Rutte (VVD) en vicepremierLodewijk Asscher (PvdA) op het ministerie van Sociale Zaken.

Syp Wynia: Probleem van Plasterk en Hennis kan probleem van hele kabinet worden

Plasterk praat premier Rutte in Torentje bij over afluisterkwestie

Trouw 06.02.2014 Premier Rutte heeft gisteravond in het Torentje spoedoverleg gehad met de ministers Plasterk van binnenlandse zaken en Hennis van defensie. Onderwerp van gesprek was de manier waarop het parlement is geïnformeerd over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten. De bijeenkomst zou bedoeld zijn geweest om elkaar bij te praten over de kwestie.

Geheim overleg PlasterkVideo

Telegraaf 06.02.2014 Een draai over afluisterpraktijken heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) in het nauw gebracht. De Tweede Kamer ruikt zijn bloed. De coalitie vertoont scheuren.

‘Plasterk niet gewaarschuwd door AIVD’

Trouw 06.02.2014 De informatie die minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) eind oktober in Nieuwsuur naar buiten bracht over afluisterpraktijken, heeft hij vooraf afgestemd met de AIVD. Berichtgeving dat die dienst hem later zou hebben gewaarschuwd dat hij onjuiste informatie zou hebben gegeven ‘klopt niet’ en is ‘onzin’, aldus een woordvoerder van bewindsman.

Plasterk nog gewaarschuwd

Telegraaf 06.02.2014  Er is opnieuw topoverleg geweest van het kabinet over de problemen die zijn ontstaan doordat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vorig jaar verkeerde informatie heeft gegeven over afluisterpraktijken. Premier Mark Rutte en ministers Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Plasterk kwamen bijeen op het ministerie van Sociale Zaken voor overleg met vicepremier Lodewijk Asscher.

GL en D66 wil Hennis bij debat

Telegraaf 06.02.2014 GroenLinks en D66 willen dat minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie dinsdag ook aanschuift bij het debat in de Tweede Kamer met haar collega Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) over de afluisterpraktijken van de inlichtingendienst.

‘Hennis en AIVD waarschuwden Plasterk om uitlatingen NSA’

Minister vroeg Plasterk terughoudend te zijn in media

NU 06.02.2014 Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie heeft haar collega Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) gewaarschuwd om terughoudend te zijn in openbare uitlatingen over het werk van de geheime diensten. Dat meldt het NRC donderdag. Hennis zou haar collega hebben afgeraden om in een uitzending van Nieuwsuur uitleg te geven over zijn interpretatie van de NSA-zaak, omdat het deels haar beleidsterrein betrof en ze het bovendien te vroeg vond voor stellige uitspraken.

‘Hennis en AIVD waarschuwden Plasterk in NSA-zaak’

Elsevier 06.02.2014 Zowel minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) als de inlichtingendienst AIVD hebben minister Ronald Plasterk(PvdA, Binnenlandse Zaken) gemaand op zijn woorden te letten in de NSA-zaak. De AIVD heeft begin november zelfs gewaarschuwd dat de informatie die hij doorgaf niet volledig of onjuist was.

Lees ook: Hoe Plasterk van een onschuldige zaak een schandaal wist te maken

Plasterk moet dinsdag in de Tweede Kamer vermoedelijk vechten voor zijnpolitieke toekomst, nu blijkt dat hij de afgelopen maanden de plank missloeg bij informatie over het aftappen van telefoongegevens.

Hij zei onder meer in Nieuwsuur dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA 1,8 miljoen databestanden aftapte die afkomstig waren van Nederlandse telefoons en computers. Hij noemde dat toen ‘niet acceptabel’ van de Amerikanen. Volgens Plasterk wist Nederland niets van deze aftappraktijken.

Maar afgelopen woensdag stuurde Plasterk samen met Hennis-Plasschaert een brief naar de Kamer waaruit het omgekeerde bleek. Hij schreef toen dat niet de NSA, maar de Nederlandse Nationale Sigint Organisatie (NSO) deze metadata heeft verzameld.

Te vroeg

Hennis ontried hem het Nieuwsuur-interview, schrijft NRC Handelsblad op basis van bronnen. Zij vond het te vroeg voor te stellige uitspraken en vond dat hij zich deels op haar terrein begaf.

De waarschuwing van de AIVD was nog sterker, meldt de NOS op basis van bronnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Plasterk lichtte de Tweede Kamer onjuist of niet volledig in.

 ‘AIVD en Hennis waarschuwden Plasterk over NSA-informatie’›

NRC 06.02.2014 Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zou vorig jaar door inlichtingendienst AIVD zijn gewaarschuwd dat de informatie die hij over vermeende NSA-afluisterpraktijken op tv gaf onvolledig was. Datmeldt de NOS op basis van bronnen rond zijn ministerie. RTL Nieuws meldt dat de AIVD tegen Plasterk heeft gezegd dat hij voorzichtig moest zijn met uitspraken over het NSA-dossier.

NRC Handelsblad onthulde vandaag al dat minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert Plasterk eind oktober heeft afgeraden zich te laten interviewen door Nieuwsuur. De minister ging toch, en verklaarde daar dat de Amerikaanse geheime dienst NSA 1,8 miljoen telefoontjes tussen Nederland en de Verenigde Staten had geregistreerd. Gisteren bleek dat niet te kloppenLEES VERDER›

Rutte ontbiedt Plasterk en Hennis voor spoedoverleg over afluisterzaak

Trouw 06.02.2014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) zijn woensdagavond ontboden door premier Rutte voor een spoedoverleg over de manier waarop het parlement is geïnformeerd over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten. De bijeenkomst was bedoeld om bij te praten en zaken op elkaar af te stemmen, melden bronnen rond het Binnenhof.

‘PLASTERK MOET ZICH VERANTWOORDEN OVER AFTAPPEN TELEFONIEDATA’

BB 05.02.2014 Niet de Amerikanen, maar Nederlandse veiligheidsdiensten tapten eind 2012, begin 2013 1,8 miljoen ‘metadata’ aan satelliettelefonie en radioverkeer. Dat blijkt uit een brief van de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Hennis (Defensie) aan de Tweede Kamer. De oppositie-Kamerfracties zijn verontwaardigd.

‘Geen mobieltjes’
Volgens een woordvoerder van Plasterk gaat het nadrukkelijk niet om gesprekken of sms’jes tussen Nederlandse mobiele telefoontjes, zoals bij de onthullingen over het aftappen vorig jaar oktober gedacht werd. Mobiele telefonie is ‘kabelgebonden’ communicatie, omdat dat via zendmasten verloopt. Bij ‘niet-kabelgebonden’ communicatie moet onder meer gedacht worden aan gesprekken, berichten of mail via satelliettelefoons of via radioverkeer. De inhoud van die gesprekken is niet afgetapt. Het verzamelen van de data moet patronen en netwerken in beeld brengen: wie belt met wie en hoe vaak. Eén gesprek per satelliettelefoon kan meerdere ‘metadata’ opleveren.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Plasterk en Hennis op het matje bij premier Rutte’

Elsevier  05.02.2014 Minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) en minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) moesten zich woensdagavond melden in het Torentje. Reden hiervoor is de ontstane ophef over door Nederlandse inlichtingendiensten verzamelde telefoongegevens.

Plasterk en Hennis-Plasschaert op matje bij Rutte

NU 05.02.2014 Premier Mark Rutte (VVD) heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) woensdagavond bijeengeroepen voor overleg in het Torentje. 

‘Plasterk en Hennis op matje bij Rutte’›

NRC 05.02.2014 Premier Mark Rutte (VVD) heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) vanavond bijeengeroepen voor overleg in het Torentje. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen.

Plasterk en Hennis moesten zich volgens RTL verantwoorden over de ophef over de afluisterpraktijken van de Nederlandse inlichtingendiensten. In een brief aan de Kamer biechtten ze vandaag op dat het niet de Amerikaanse NSA was, maar de Nederlandse inlichtingendiensten die gegevens vastlegden over 1,8 miljoen telefoontjes.

Plasterk en Hennis op het matje

Telegraaf  05.02.2014 Premier Mark Rutte heeft woensdagavond nog overlegd met ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) over de manier waarop ze het parlement hebben geïnformeerd over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten. De bijeenkomst in het Torentje was bedoeld om bij te praten en zaken op elkaar af te stemmen. Dat meldden bronnen rond het Binnenhof.

Plasterk moet zich verantwoorden, PvdA maakt zich geen zorgen

Elsevier  05.02.2014 Minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) heeft de Tweede Kamer heel wat uit te leggen over de afluisterpraktijken van de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD. Dinsdag is er een debat met de minister.

Ook coalitie kritisch op Plasterk over afluisteren 

NU  05.02.2014 Coalitiepartij VVD oordeelt kritisch over het handelen van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in de zaak rond de 1,8 miljoen telefoongegevens die aan de Amerikaanse inlichtingendiensten zouden zijn doorgegeven.  Bekijk video – “Het lijkt erop dat in dit geval de snelheid vóór de zorgvuldigheid is gegaan”, aldus VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff tegen NU.nl.

Ronald Plasterk: Flamboyant, charismatisch en in ’t nauw

Trouw 05.02.2014 ‘Dan ben je 49 jaar en belt Wouter Bos op een maandagavond: ben je beschikbaar? Zat ik daar in het laboratorium. Ik heb mijn vrouw gebeld. Al pratend kwamen we tot de conclusie dat de kans dat ik nee zou zeggen nul was.’ Zo vertelde Ronald Plasterk (PvdA) eens aan de Volkskrant hoe hij in 2007 nogal verrassend voor het eerst minister werd, van Onderwijs.

Dinsdag Kamerdebat met Plasterk over afluisterpraktijken

Trouw 05.02.2014 De Tweede Kamer debatteert dinsdag met PvdA-minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken over de manier waarop hij het parlement heeft geïnformeerd over afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten. Voor die tijd moet hij schriftelijk antwoord geven op een reeks vragen die de Kamerleden hem nog zullen voorleggen over de kwestie.

Loog Plasterk nou wel of niet?

Trouw 05.02.2014 Minister Plasterk zit in de problemen, sinds vandaag duidelijk werd dat zijn inlichtingendiensten informatie deelden met de NSA. Maar hoe diep?

In oktober werd bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA de metadata van 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken had verzameld. Vandaag kwam daar een onthulling bij die veel stof deed opwaaien: het was niet de NSA zelf die die data verzamelde, het waren Nederlandse inlichtingendiensten, die ze vervolgens met de Amerikanen deelden. Dat schreven ministers Plasterk van Binnenlandse Zaken en Hennis van Defensie in een brief aan de kamer.

Kritiek op Plasterk na onthulling over telefoontaps

Trouw 05.02.2014 Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) ligt onder vuur nu blijkt dat niet de VS, maar de Nederlandse veiligheidsdiensten 1,8 miljoen telefoontjes aftapten. De SP vraagt zich af of de bewindsman nog wel kan aanblijven, D66 wil een parlementaire enquête.

Niet Amerika maar Nederland tapte 1,8 miljoen gesprekken

Elsevier  05.02.2014 Het kabinet is met nieuwe informatie gekomen over het onderscheppen en delen van informatie tussen Nederlandse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Naar nu blijkt, was het Nederland dat 1,8 miljoen telefoontjes onderschepte en niet de Amerikanen. De berichten zijn onderschept door de Nationale SIGINT Organisatie, de organisatie die radio- en satellietcommunicatie afluistert voor de AIVD en de MIVD.

Nederland verzamelde zelf telefoondata  

NU 05.02.2014 Nederland heeft zelf de gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken verzameld, niet de NSA. De Nationale Sigint Organisatie (NSO) heeft de data doorgegeven aan de NSA. Bekijk video

Dat schrijven ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. In augustus publiceerde het Duitse weekblad Der Spiegel een grafiek waaruit bleek dat de NSA ‘metadata’ in handen had over 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken in een periode van één maand. Plasterk bevestigde in eerste instantie zelf in Nieuwsuur dat de NSA die gegevens had verzameld.

Achtergrond:

De NSA-dossiers NRC put uit documenten van Edward Snowden›

We weten bar weinig van de afluisterpraktijken in Nederland

Test: Hoe ver reikt uw kennis over internetprivacy? 

Plasterk vraagt ambassade VS om bevestiging NSA-publicaties in NRC

‘NSA bekeek online pornografische activiteiten als chantagemiddel’›

‘Via de NSA wordt illegale data door Nederland witgewassen’

Plasterk vraagt ambassade VS om bevestiging NSA-publicaties in NRC

‘Obama wil mogelijkheden NSA beperken’

Amerikaanse inlichtingendiensten mogen blijven spioneren

Washington in beroep tegen vonnis over privacy

Obama komt met wijziging afluistermethode

februari 6, 2014 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 reacties

 1. […] ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart Onlangs nog bood Minister Plasterk zijn excuses aan. Al eerder ging Frans Weekers een stap […]

  Pingback door PvdA versus Code Rood « Debat in de Digitale Hofstad | juli 4, 2014

 2. […] ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart Onlangs nog bood Minister Plasterk zijn excuses aan. Al eerder ging Frans Weekers een stap […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | augustus 30, 2014

 3. […] ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart Onlangs nog bood Minister Plasterk zijn excuses aan. Al eerder ging Frans Weekers een stap […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2014

 4. […] zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart […]

  Pingback door Ook PvdA-leider Diederik Samsom ontvangt een Rode kaart « Debat in de Digitale Hofstad | november 11, 2015

 5. […] zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart […]

  Pingback door Onderzoek lekkage commissie Stiekem gestart « Debat in de Digitale Hofstad | november 18, 2015

 6. […] en zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart […]

  Pingback door Onderzoek lekkage commissie Stiekem gestart – Rapport « Debat in de Digitale Hofstad | januari 20, 2016

 7. […] en zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart […]

  Pingback door Onderzoek lekkage commissie Stiekem – Rapport « Debat in de Digitale Hofstad | januari 20, 2016

 8. […] en zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart […]

  Pingback door De verkleining van de Commissie “Stiekem” « Debat in de Digitale Hofstad | december 6, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: