Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ??

De Nacht van Adri Duivesteijn 1e kamer PvdA.

De kwestie Duivesteijn was achter de schermen allang geregeld. Er bestaat bij de PvdA ook nog zoiets als Fractiediscipline !!  In de Haagse gemeenteraad noemt men dat overigens kadaverdiscipline !!!!!!

Adri Duivesteijn PvdA heeft principiële bezwaren tegen de zogenoemde ‘verhuurdersheffing’, een maatregel uit het woonakkoord. Als hij tegen stemt zijn de gevolgen voor het kabinet groot. Groter dan alleen het sneuvelen van het woonakkoord. Onderstaande foto is gemaakt op 13 februari van dit jaar. In Nieuwspoort geven minister Stef Blok (VVD, Wonen en Rijksdienst) en fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (CU) en Kees van der Staaij (SGP) (een toelichting over het woonakkoord).

Gisteravond probeerden de senatoren in de Eerste Kamer hun partijgenoot nogmaals te overtuigen om voor te stemmen, maar Duivesteijn ligt nog steeds dwars.

Dit is Adri Duivesteijn (1950). Acht dagen voor het woningakkoord werd hij namens de PvdA-fractie lid van de Eerste Kamer. Al een paar weken loopt de politieke spanning binnen de PvdA op, want Duivesteijn heeft principiële bezwaren tegen de ‘verhuurdersheffing’, een onderdeel uit het woonakkoord. Als hij vandaag tegen stemt zal het hele woningmarktplan van sneuvelen.

Wat is het probleem?

Duivesteijn vindt dat het kabinet geen visie heeft op de woningmarkt en dat de opbrengst van de verhuurdersheffing niet naar de schatkist moet gaan, maar moet worden geïnvesteerd in de woningmarkt.

Verhuurdersheffing?

Het is een beetje een technisch verhaal, maar het kabinet wil graag dat corporaties en andere verhuurders meebetalen aan de bezuinigingen. Daarom wordt de zogenoemde verhuurdersheffing ingevoerd. Volgend jaar gaat het om 1,1 miljard euro, dat bedrag loopt daarna op tot 1,7 miljard vanaf 2017. De heffing kan volgens minister Blok worden opgebracht door huren te verhogen, te snijden in de bedrijfslasten, en woningen te verkopen.

Wat gebeurt er als Duivesteijn tegen het plan stemt?

Dan is het hele woningmarktplan van coalitiepartijen PvdA en VVD, en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP in februari zo trots presenteerden van de baan en zit het kabinet met een gat van 1,7 miljard euro. Maar het probleem is groter dan dat, schreef politiek redacteur Oscar Vermeer gisteren in NRC Handelsblad: “De oppositiepartijen die achter het woonakkoord staan – D66, ChristenUnie en SGP – zijn ook op andere politiek gevoelige dossiers van doorslaggevend belang.

Zo steunden ze eerder het Herfstakkoord, dat de begroting voor volgend jaar regelt, en zijn ze nu weer in onderhandeling over bezuinigingen op pensioenen. Een vruchtbare samenwerking tussen deze ‘geliefde oppositie’ en coalitiegenoten VVD en PvdA staat op het spel. Waarom zouden de geliefden keer op keer hun nek uitsteken als een coalitiepartij vervolgens de benodigde stemmen van de eigen politici niet levert?”

Er zal wel een compromis komen, toch?

Zeker is dat niet. De kritiek van Duivesteijn is niet nieuw. Als in zijn maiden speech (pdf) in de Eerste Kamer was hij kritisch op het woonakkoord. En die kritiek heeft hij ook regelmatig voor de camera’s geuit. Hier bijvoorbeeld, in maart van dit jaar: Vanochtend praat de PvdA nog over de dreigende crisis, maar waarschijnlijk komt er echt pas duidelijkheid in het debat, dat gepland staat om 14.45 uur.

14.45? Waarom is het dan een mogelijke Nacht van…?

Het debat zal in ieder geval de rest van de middag en avond duren. De stemmingen volgen pas na het debat, dus het kan zomaar nachtwerk worden. De term ‘Nacht van Schmelzer’ is ook populair en niet geheel onterecht. Dit soort spannende politiek avonden/nachten zijn zo vaak voorgekomen dat er zelfs een wikipedia-pagina voor is.

Woonakkoord versus pensioenakkoord

Of de PvdA en Duivesteijn instemmen met het woonakkoord kan gevolgen hebben voor het pensioenakkoord, waar maandagochtend schot in leek te komen. Als de PvdA allerlei eisen gaat stellen aan het Woonakkoord, hebben de oppositiepartijen ook wensen over de hervorming van het pensioenstelsel.

Volgens de NOS  zou er maandag 16.12.2013  “vrijwel zeker geen akkoord worden gesloten over de pensioenen”. In de coalitie en tussen de regeringspartijen en oppositie, zijn volgens de omroep oplopende spanningen te constateren over het woonakkoord.

Dossiers

Dinsdag 17.12.2013  stemt de senaat over het Woonakkoord dat het kabinet ook sloot met D66, ChristenUnie en SGP. ‘We willen zeker weten dat er voor beide dossiers op steun gerekend kan worden,’ zegt Pechtold.

Heffing

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft grote bezwaren bij het akkoord en ook zijn stem is nodig om een meerderheid te behalen. Hij heeft problemen met de heffing van 1,7 miljard euro voor de woningcorporaties. Zijn D66-collega Roger van Boxtel zegt dat Duivesteijn het kabinet in gevaar brengt. Hij gaat er niet vanuit dat de PvdA’er doorgaat met zijn verzet. ‘Ik ga er toch van uit dat hij niet het risico wil nemen om het kabinet te laten struikelen op alleen de volkshuisvesting,’ zegt Van Boxtel tegen BNR.

HUURPRIJS dossier

Zie ook: De rol van de 1e kamer staat onder druk

zie: De Nacht van Norbert Schmelzer

en ook: Huursverhoging

en: Geert Wilders PVV – Het scheefwonen van Henk en Ingrid – deel 2

ook: Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

en ook: Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

zie: Duivesteijn wil tijdelijke verhuurdersheffing Video

Verhuurders willen af van ‘rare heffing’: ‘geld nodig voor woningen’

NOS 03.10.2019 Zo’n 200 woningcorporaties tekenen bezwaar aan bij de Belastingdienst tegen de verhuurderheffing. Ze vinden dat die heffing in strijd is met de Woningwet, die voorschrijft dat inkomsten uit verhuur uitsluitend aan nieuwe en betere woningen besteed mogen worden. De woningcrisis is nijpend, zeggen de verhuurders, en bovendien wordt de heffing opgebracht door de mensen met de kleinste portemonnee.

De corporaties dragen 1,7 miljard euro aan geïnde huren af aan de staat, maar willen dat bedrag liever inzetten voor de volkshuisvesting. Volgens de Woningwet is het bestemd voor nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming en betaalbare huren. De verhuurders van sociale huurwoningen vinden het in tijd van woningnood niet verantwoord dat het geld nu in de staatskas verdwijnt.

Vorige week, voorafgaande aan de jaarlijkse afdracht, uitten de verhuurders op sociale media al hun ontevredenheid over de heffing die ze moeten betalen.

“Het is geld van onze huurders”, zegt Hester van Buren, directeur van woningcorporatie Rochdale in Amsterdam en een van de initiatiefnemers van het protest in het NOS Radio 1 Journaal. “Het aantal woningzoekenden in schrijnende situaties neemt toe en als het kabinet stopt met deze rare heffing kunnen wij veel meer woningen bouwen.” Ze vindt het tegenstrijdig dat het kabinet sociale huurwoningen een heffing oplegt en de commerciële partijen niet.

Naar 2 miljard

Corporaties kunnen wel heffingsvermindering aanvragen en dat gebeurt ook. “Maar dat is een sigaar uit eigen doos”, zegt Van Buren. “De heffing blijft stijgen, de komende jaren tot wel 2 miljard, dus we gaan er netto altijd op achteruit.”

Minister Ollongren heeft vorige week 1 miljard beschikbaar gesteld om te bouwen, maar daarmee is het probleem volgens Van Buren niet opgelost. “Er komt ook een andere belasting op ons af, belasting die we betalen over rente. Eigenlijk is die bedoeld voor buitenlandse ondernemers die overnames in Nederland met Nederlands geld financieren, maar die is ook op ons van toepassing. Daardoor kunnen wij de rente niet meer aftrekken en dat kost ons nog eens 700 miljoen euro per jaar.”

Volgens Van Buren is de grond onder de verhuurdersheffing weggevallen nu de staatsschuld historisch laag is. “Het was een crisismaatregel om het oplopen van de staatsschuld af te remmen, maar die crisis is voorbij.”

Het geld moet worden ingezet om de crisis op de woningmarkt te bestrijden. “We kunnen nog steeds minder bouwen dan we zouden willen en de betaalbaarheid van de woningen komt ook in de knel en het rare daarvan is dat de mensen met kleinste portemonnee dit moeten opbrengen. Dat is natuurlijk heel vreemd.”

#ikwileenhuis

Het bezwaar van de verhuurders valt samen met de actie #ikwileenhuis. Daarin worden mensen die klem zitten op de woningmarkt opgeroepen hun verhaal te doen. “Dagelijks stromen er vele tientallen brieven, e-mails en filmpjes binnen, de ene nog schrijnender dan de andere. Des te wranger is het dat we in deze week samen 1,7 miljard overgemaakt hebben aan de minister van Financiën.”

Bekijk ook;

Corporaties: hoge belasting nekt nieuwbouw

AD 11.09.2019 Het extra geld dat het kabinet op Prinsjesdag uittrekt voor de woningmarkt, zet woningcorporaties niet aan tot nieuwbouw en verduurzaming. De corporaties betalen de komende jaren juist honderden miljoenen euro méér belasting, zegt koepel Aedes.

We halen de klimaat­doel­stel­lin­gen niet, waardoor mensen langer in een slecht huis met een hoge gasreke­ning zitten, aldus Marnix Norder, Aedes-voorzitter.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat woningcorporaties de komende jaren veel meer kwijt zijn aan belastingen dan eerder was geraamd door het ministerie van Financiën. De extra meevaller voor corporaties die het kabinet op Prinsjesdag aankondigt – een korting van 1 miljard euro op de verhuurdersheffing, uitgesmeerd over tien jaar – valt daarbij in het niet, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Dat heeft verregaande consequenties, waarschuwt Norder. ,,We halen de klimaatdoelstellingen niet, waardoor mensen langer in een slecht huis met een hoge gasrekening zitten, zonder dat ze daar iets aan kunnen doen. En we kunnen elk jaar minder woningen bouwen. Als corporaties zouden we graag elk jaar 30.000 nieuwe woningen bouwen om de crisis op de Nederlandse woningmarkt op te lossen. Maar in 2018 kwamen we niet verder dan 13.000. En dat zal alleen maar minder worden.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Achterhaalde cijfers

De pijn zit in de invoering van ATAD, een Europese belastingrichtlijn. Die zorgt ervoor dat woningcorporaties vanaf dit jaar veel minder rente mogen aftrekken en daardoor meer vennootschapsbelasting betalen.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer op basis van oude, achterhaalde cijfers geïnformeerd over de gevolgen die ATAD heeft voor de sociale huursector, zegt Norder. ,,Die cijfers zijn tot wel drie keer lager dan de werkelijkheid van nu. Dat scheelt honderden miljoenen.”

700 miljoen 

Het kabinet schatte in november 2018 dat corporaties dit jaar 244 miljoen euro kwijt zouden zijn aan de nieuwe belasting. Maar uit berekeningen van Aedes – getoetst door accountantsbureau PwC – blijkt dat de corporaties dit jaar een kleine 700 miljoen euro aan vennootschapsbelasting betalen. Dat bedrag loopt volgend jaar verder op door het besluit van het kabinet om de winstbelasting minder sterk te verlagen.

Aedes-voorzitter Norder wil dat er meer geld wordt uitgetrokken om de belastingverhoging te compenseren, zodat corporaties de komende jaren meer kunnen bouwen.

BLOK WIL GEEN DISCUSSIE OVER VERHUURDERHEFFING

BB 09.06.2016 Minister Stef Blok (Wonen) ziet geen reden om de zogeheten verhuurderheffing ter discussie te stellen. Hij laat dat donderdag weten in reactie op de oproep van Aedes (de vereniging van woningcorporaties), de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens Blok kunnen de corporaties de heffing prima betalen.

Beschikbaarheid sociale huurwoningen
De belangenorganisaties deden de oproep naar aanleiding van een onderzoek naar de nieuwe belasting door de Rijksuniversiteit Groningen. Hieruit blijkt dat de heffing negatieve gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en voor huishoudens met lagere inkomens.

Nieuwe woningen
Sinds 2013 betalen eigenaren van sociale huurwoningen (vooral corporaties) de verhuurderheffing. Aedes, Woonbond en VNG zeggen dat het geld nodig is voor meer sociale huurwoningen. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Het aantal goedkope corporatiewoningen is sinds 2010 met een derde gedaald. Iedere euro die corporaties afdragen, gaat volgens hen ten koste van het bouwen van nieuwe woningen.

Compensatie
Minister Blok stelt daar tegenover: ‘Dat corporaties huren verhogen is voorzien en dat is ook bewust mogelijk gemaakt voor hogere inkomens om het scheefwonen aan te pakken. Lagere inkomens krijgen de extra verhoging gecompenseerd via de huurtoeslag. Corporaties kunnen de heffing betalen uit de extra huurverhogingen, de verkoop van bezit dat niets met sociale huur te maken heeft en door te besparen op de bedrijfslasten.’

1,7 miljard

De heffing bracht volgens het onderzoek in 2014 1,2 miljard op en dat wordt 1,7 miljard in 2017. Dit geld verdwijnt vooral in de staatskas. (ANP)

‘Schaf de verhuurderheffing af’

Trouw 09.06.2016 De verhuurderheffing moet worden afgeschaft. Dit stellen de vereniging van woningcorporaties Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar aanleiding van een onderzoek naar de nieuwe belasting van de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de heffing negatieve gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en voor huishoudens met lagere inkomens.

Sinds 2013 betalen eigenaren van sociale huurwoningen (vooral corporaties) de verhuurderheffing. Aedes, Woonbond en VNG zeggen dat het geld juist nodig is voor meer sociale huurwoningen voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven.

Het aantal goedkope corporatiewoningen is sinds 2010 met een derde gedaald. Corporaties willen hier graag mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, gaat volgens hen ten koste van het bouwen van nieuwe woningen.

Heffing naar staatskas
De heffing bracht volgens het onderzoek in 2014 1,2 miljard op en dat wordt 1,7 miljard in 2017. Dit geld verdwijnt vooral in de staatskas.

De verhuurderheffing ontmoedigt verhuurders om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen of om bestaande woningen te renoveren omdat dan hun belastingaanslag stijgt. Het is voordeliger om huren zo te verhogen dat woningen niet meer onder de heffing vallen, om sociale huurwoningen te verkopen aan bewoners en om vrijesectorwoningen te bouwen. Die worden immers niet belast.

De onderzoekers concluderen dat het beter is de heffing te verbreden tot alle woningen, dus ook niet-sociale huurwoningen en koopwoningen.

‘Schaf heffing verhuurder af

Telegraaf 09.06.2016 De verhuurderheffing moet worden afgeschaft. Dit stellen Aedes (de vereniging van woningcorporaties), de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar aanleiding van een onderzoek naar de nieuwe belasting van de Rijksuniversiteit Groningen. Hieruit blijkt dat de heffing negatieve gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en voor huishoudens met lagere inkomens.

Sinds 2013 betalen eigenaren van sociale huurwoningen (vooral corporaties) de verhuurderheffing. Aedes, Woonbond en VNG zeggen dat het geld juist nodig is voor meer sociale huurwoningen voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Het aantal goedkope corporatiewoningen is sinds 2010 met een derde gedaald. Corporaties willen hiermee graag aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, gaat volgens hen ten koste van het bouwen van nieuwe woningen.

De heffing bracht volgens het onderzoek in 2014 1,2 miljard op en dat wordt 1,7 miljard in 2017. Dit geld verdwijnt vooral in de staatskas. De verhuurderheffing ontmoedigt verhuurders om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen of om bestaande woningen te renoveren omdat dan hun belastingaanslag stijgt. Het is voordeliger om huren zo te verhogen dat woningen niet meer onder de heffing vallen, om sociale huurwoningen te verkopen aan bewoners en om vrijesectorwoningen te bouwen. Die worden immers niet belast.

De onderzoekers concluderen dat het beter is de heffing te verbreden tot alle woningen, dus ook niet-sociale huurwoningen en koopwoningen.

Wetenschappers: verhuurdersheffing is ‘onding’

VK 09.06.2016 Is de verhuurderheffing een gedrocht? Woningcorporaties roepen dit al jaren. Zij voelen nu zich gesterkt door een wetenschappelijke onderbouwing van hun klacht over de in 2013 ingevoerde belasting voor bezitters van sociale huurwoningen. Drie Groningse wetenschappers, onder wie twee hoogleraren, concluderen in een rapport dat vandaag verschijnt dat de heffing inderdaad een onding is.

De verhuurderheffing, waarmee de Staat jaarlijks 1,7 miljard euro (op termijn 2,1 miljard) ophaalt bij vooral corporaties, leidt tot economische verstoringen, constateert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De heffing kent perverse prikkels en valt uit rechtvaardigheidsoogpunt moeilijk te verdedigen, vinden de onderzoekers.

Woningcorporaties vangen de extra kosten van de heffing grotendeels op met huurverhogingen. Die lokken nieuwe aanspraken op huurtoeslag uit. ‘Om dit te compenseren zal de verhuurderheffing extra moeten stijgen, waardoor de huren en daarmee de huurtoeslag weer verder omhoog gaan, enzovoort’, schrijven de onderzoekers. Zij achten het rechtvaardiger en effectiever om alle woningbezitters, ook particuliere verhuurders en eigenaren van koopwoningen, extra aan te slaan via de onroerendezaakbelasting.

COELO-onderzoek

Onderzoekers ‘niet afhankelijk van één partij’

Zou dit rapport ook het licht hebben gezien als het lovend was geweest over de verhuurderheffing? De opdrachtgevers zijn immers mordicus tegen die heffing. ‘Ik zeg vooraf altijd tegen opdrachtgevers: wat er uit het onderzoek komt, komt er uit’, antwoordt de Groningse hoogleraar economie van decentrale overheden Maarten Allers, directeur van het COELO en een van de auteurs van rapport over de verhuurderheffing. ‘Je kunt jezelf als onderzoekscentrum één keer verkopen en dan is je naam weg.

Wij zijn wetenschappers, als wij ons zouden richten naar de wensen van onze opdrachtgevers, hadden we in de consultancy moeten gaan.’ Zeker, het COELO heeft financiers nodig, maar het zoekt die bewust in brede kring, zegt Allers. ‘Wij zijn niet afhankelijk van één partij. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken betaalt ons, in dit dossier feitelijk de tegenstander van onze opdrachtgevers. Nee, er is over dit onderzoek geen contact geweest met Binnenlandse Zaken en we hebben met Aedes, Woonbond en VNG geen gedoe gehad, ook niet over formuleringen in het rapport.’

Onder het motto ‘Stop de belasting op sociale huur’ presenteren Aedes, Woonbond en VNG vandaag de conclusies van het 91 pagina’s tellende COELO-onderzoek, dat in hun opdracht is uitgevoerd (zie inzet). De koepelorganisaties van respectievelijk corporaties, huurders en gemeenten zien de evaluatie als een bevestiging van hun gelijk: ‘De verhuurderheffing valt niet te rechtvaardigen.’

De timing van de presentatie is niet toevallig: naar verwachting volgende week vrijdag komt minister Blok (Wonen) met zijn eigen evaluatie van de verhuurderheffing. De VVD-minister houdt vast aan zijn nog maar drie jaar oude instrument, heeft hij bij herhaling in de Kamer verklaard. Wel lijkt hij bereid de vrijstellingsvoorwaarden te verruimen – denk aan heffingsaftrek voor corporaties die investeren in krimpgebieden en de achterstandswijken van Rotterdam-Zuid, en denk aan het stimuleren van de ombouw van kantoren tot sociale huurwoningen.

Vernietigend oordeel

Intussen is het oordeel van het COELO vernietigend: de verhuurderheffing voldoet niet aan het draagkrachtbeginsel (sterkste schouders, zwaarste lasten). Ook het principe dat gelijke gevallen gelijk belast worden, gaat hier niet op. Het is een omslachtig en bot instrument om de staatskas te vullen en scheefwonen tegen te gaan, vinden de Groningse onderzoekers. Hoe hebben beleidsmakers deze maatregel ooit kunnen verzinnen?, vraagt COELO-directeur Maarten Allers zich af. ‘Je kunt op je klompen aanvoelen dat deze heffing niet goed uitpakt.’

Elke euro die een corporatie kwijt is aan de verhuurderheffing, betekent een extra huurverhoging van 0,26 euro per woongelegenheid, stelt het COELO. Het zijn de laagste inkomens die de prijs betalen, betogen Aedes, Woonbond en VNG. ‘Zij betalen zo extra voor het gezond maken van de overheidsfinanciën, terwijl hogere inkomens hypotheekrenteaftrek ontvangen.’

http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/841436fc-5970-4bd2-9030-0b5795d51138?width=664&height=374

© de Volkskrant

Volg en lees meer over: WONINGMARKT  ECONOMIE

‘Verhuurdersheffing heeft negatieve gevolgen voor sociale huurwoning’

‘Verhuurdersheffing niet afschaffen, maar wel snel bijbouwen’

Wetenschappers zeggen het nu ook: verhuurdersheffing is onding

Meer nieuws over verhuurdersheffing

Verdienmodel van verhuurdersheffing is een Haagse illusie

BB 30.12.2015 Het sectorbeeld van de Autoriteit woningcorporaties 2015 verrast niet. Aedes concludeert dat de corporaties financiële ruimte hard nodig hebben om de komende jaren investeringen te doen waarover ze met gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken. De verhuurdersheffing gooit roet in het eten, zeker nu de corporaties, vanwege de noodzaak woningen betaalbaar te houden de jaarlijkse huurverhoging beperkt houden.

De G32 is het volmondig eens met deze conclusie. Wij zien het in de praktijk in onze steden. Eerder dit jaar hebben we al gewaarschuwd voor de forse inperking van het investeringsvermogen van corporaties, met alle gevolgen voor de sociale huisvesting én de leefbaarheid in onze steden.

Het verdienmodel achter de verhuurdersheffing: verkoop van sociale huurwoningen en maximale huurverhoging is een Haagse illusie; de huren zullen de komende jaren (gelukkig voor de huurders) met niet meer dan 1 procent boven inflatie stijgen en de sociale huurwoningen zijn hard nodig om, naast allerlei andere doelgroepen van beleid, vergunninghouders te huisvesten. En dan hebben we het nog niet over de grote opgave om de sociale voorraad kwalitatief voor de toekomst op peil te houden, te verduurzamen en comfortabel en geschikt te maken zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het kabinet is op de valreep voor het kerstreces nog met een wetsvoorstel gekomen waarbij corporaties meer mogelijkheden krijgen om statushouders te huisvesten. Dat is mooi en een stap in de goede richting. Maar het is geen blijvende oplossing voor de structurele investeringsvraag die gemeenten van corporaties in de komende jaren zullen vragen op grond van de door de gemeenteraden vastgestelde woonvisies. Met alleen wetgeving redden veel corporaties het niet. Daar waar macro ongetwijfeld de cijfers van de minister kloppen als het gaat om de draagkracht van corporaties, zijn er micro grote verschillen. Verschillen die het voor veel corporaties niet mogelijk maken om de broodnodige investeringen te doen.

In 2016 zal de verhuurdersheffing geëvalueerd worden. Hopelijk biedt dat voortschrijdend inzicht. Want als er iets is waar we behoefte aan hebben, dan is dat stabiliteit, met ruimte voor alle partijen om gezamenlijk de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen aan te kunnen. Dat wens ik ons allen toe.

VVD: nieuwe norm voor aantal gesubsidieerde huurwoningen scherp toepassen

VVD 29 oktober 2014,Den Haag, Frans de GraafVandaag spraken we in de commissie Ruimte over de gesubsidieerde woningbouw. In het coalitieakkoord, en nu weer bevestigd in de onlangs gepresenteerde begroting, is vastgelegd dat bij nieuwbouwprojecten rekening gehouden moet worden met dertig procent gesubsidieerde woningbouw voor de hele stad. De VVD is blij met deze keuze. Hierdoor wordt er namelijk niet langer per project LEES VERDER

Blok: huurplan sympathiek

Telegraaf 29.10.2014 Minister Stef Blok van Wonen vindt het plan van coalitiepartijen VVD en PvdA om een impuls te geven aan de bouw van meer huurhuizen in de sociale sector én voor de vrije markt „sympathiek”. Maar hij heeft er nog vragen over en mist net als de oppositiepartijen een financiële onderbouwing. Blok wil het voorstel eerst doorrekenen en kan dat begin volgend jaar klaar hebben, zei hij woensdagavond tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

29-10: Coalitie: meer huurhuizen

Blok wil huurplannen VVD en PvdA doorrekenen

NU 29.10.2014  Minister Stef Blok (Wonen) wil de plannen van VVD en PvdA om de bouw van huurwoningen te stimuleren gaan doorrekenen.

Op de plannen ontstond woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer veel kritiek. De oppositie vond de plannen summier onderbouwd en D66-Kamerlid Kees Verhoeven vroeg zich af of de maatregelen enig effect zullen hebben.

Woningcorporatiekoepel Aedes sprak van “een doekje voor het bloeden”, aangezien zij verplicht zijn om jaarlijks 1,7 miljard euro aan verhuurdersheffing op te hoesten.

De coalitiepartijen willen de bouw de komende vijf jaar aanjagen door nieuwbouw van sociale huurwoningen en het ombouwen van kantoren en voormalige zorggebouwen tot huurwoningen buiten de verhuurdersheffing te laten vallen.

De maatregel met betrekking tot nieuwbouw geldt uitsluitend voor woningen tot 600 euro per maand en geldt niet voor nieuwbouw na sloop.

Lees meer over: Woningmarkt Sociale huurwoningen

Gerelateerde artikelen

Coalitie: meer huurhuizen

Telegraaf 29.10.2014 De coalitiepartijen willen dat er meer huurhuizen worden gebouwd en dat de wachtlijsten korter worden. Tweede Kamerleden Jacques Monasch (PvdA) en Roald van der Linde (VVD) dienen woensdag bij de woonbegroting voorstellen in om bouwen voor de sociale sector en voor de vrije markt aantrekkelijker te maken.

Meer Huis & Hypotheek;

PVV wil af van boete oversluiten…29/10

SP: Stop inkomensafhankelijke…29/10

GL wil oude wet voor huurhuizen uit de…28/10

Hypotheek wekelijks goedkoper26/10

Woonbond: beleid desastreus voor…24/10

VVD en PvdA willen meer sociale huurwoningen

Trouw 29.10.2014 De coalitiepartijen willen dat er meer huurhuizen worden gebouwd zodat de wachtlijsten korter worden. Tweede Kamerleden Jacques Monasch (PvdA) en Roald van der Linde (VVD) dienen vandaag bij de woonbegroting voorstellen in om bouwen voor de sociale sector èn voor de vrije markt aantrekkelijker te maken.

Op de nieuw te bouwen sociale huurwoningen van minder dan 600 euro per maand moet de ‘verhuurdersheffing’ die de corporaties moeten betalen niet van toepassing zijn. Verder moet het ombouwen van met name kantoren in kleine appartementen worden bevorderd door minder regels toe te passen.

Coalitiepartijen VVD en PvdA willen bouw huurwoningen stimuleren

NU 29.10.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA dienen woensdag een voorstel in om de bouw van woningen in de sociale en private sector te stimuleren. Wachtlijsten voor huurwoningen moeten zo worden teruggedrongen.

Dat zeggen PvdA-Kamerlid Jacques Monasch en VVD-Kamerlid Roald van der Linde tegen NU.nl.

De coalitiepartijen willen de bouw de komende vijf jaar aanjagen door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarnaast door het ombouwen van kantoren en voormalige zorggebouwen tot huurwoningen buiten de verhuurdersheffing te laten vallen.

De maatregel met betrekking tot nieuwbouw geldt uitsluitend voor woningen tot 600 euro per maand. In het geval van het ombouwen van bestaande kantoren vervallen diverse huurdersrechten als de huurtoeslag, de huurprijsbescherming en het woningwaarderingsstelsel (op basis waarvan de huurprijs wordt vastgesteld).

Lees meer over: VerhuurdersheffingSociale huurwoningen Woningmarkt

Gerelateerde artikelen;

 

Woonbond vreest huurexplosie in Den Haag

Den HaagFM 21.10.2014 De Woonbond vreest dat door een nieuwe manier van berekenen de huren in Den Haag en de andere grote steden volgend jaar explosief zullen stijgen.

Vanaf juli 2015 wordt de prijs van een huurwoning deels bepaald door de WOZ-waarde van het huis. De Woonbond denkt dat vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat flinke gevolgen zal hebben. “Huurverhogingen van vijf procent of meer zijn voor nieuwe huurders volgend jaar eerder regel dan uitzondering”, denkt directeur Ronald Paping. “Door deze nieuwe systematiek komt er in veel schaarstegebieden een schepje bovenop.” Hij wijst erop dat verhuurders in steden met een tekort aan huurwoningen al hogere huren mogen vragen. Dat blijft ook volgend jaar zo. De nieuwe verhoging komt daar dus bij.

De nieuwe huurplannen zijn opgesteld door minister Stef Blok (kleine foto) en moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. …lees meer

Nieuwe opzet Woningwaarderingsstelsel

RO 17.10.2014 De WOZ-waarde van een huurwoning gaat in het Woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) een rol spelen. De gewildheid en de locatie van een huurwoning komen zo beter tot uitdrukking bij de bepaling van de maximaal redelijke huurprijs. Het kabinet heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd het wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Het kabinet voert daarmee een afspraak uit het Woonakkoord uit.

Documenten en publicaties

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging Besluit huurprijzen woonruimte

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit …

Bijlagen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte

Actualisatie Kabinetsvoorstel – Modernisering van het Woningwaarderingsstelsel

Rapport | 02-10-2014

Zie ook

Woonbond: ‘Huurders tegen elkaar uitgespeeld’

Telegraaf 11.04.2014 Het plan van minister Blok, om tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken, valt slecht bij de Woonbond. De belangenorganisatie vreest dat huurders in de toekomst te weinig bescherming genieten. Ook zouden door de voorgestelde maatregelen nauwelijks meer woningen beschikbaar komen.

Gerelateerd;

PvdA en VVD bevriezen huur sociale woningen08/04

Sociale huur fors duurder17/03

Aanbod huurwoningen daalt harder dan vraag22/01

Sociale huurgrens omhoog26/11

Veel vragen hogere huurgrens

‘Plannen Blok tasten rechten aan’

Telegraaf 11.04.2014  De Woonbond vreest dat de plannen van minister Stef Blok (Wonen) om het verhuurders makkelijker te maken om een tijdelijk huurcontract aan te bieden, alleen maar leiden tot aantasting van huurdersrechten. De belangenbehartiger van huurders denkt dat er door de voorgestelde maatregelen nauwelijks meer woningen beschikbaar komen.

Woonbond niet blij met voorstel Blok voor tijdelijke huurcontracten

NRC 11.04.2014 De Woonbond is niet tevreden met het wetsvoorstel van minister Stef Blok over de hervorming van de huursector. Zo laat de bond weten in een reactie aan nrc.nl. Blok presenteerde vanmiddag het plan dat de doorstroming op de huurmarkt moet verbeteren.

Een woordvoerder laat in een reactie weten: “Over het algemeen genomen zijn we niet zo blij, eigenlijk maar met één maatregel. We zijn blij dat de minister passender toewijzing van sociale huurwoningen wil. Maar we hebben veel moeite met de tijdelijke huurcontracten. Die zorgen voor verslechtering van de rechtspositie van huurders. Hiermee creëer je niets nieuws, je verschuift het probleem.

Aedes, de belangenvereniging van wooncorporaties, schrijft in een reactie op hun website: “Volgens ons bevordert een deel van deze maatregelen de doorstroming op de woningmarkt en zorgt ervoor dat woningcorporaties beter op de regionale situatie kunnen inspelen. Het voorstel om de liberalisatiegrens te bevriezen, vinden we zeer onverstandig.”  LEES VERDER

Lees meer

8:00 ‘Kabinet wil tijdelijke huurcontracten voor starters’›

5 FEB Belastingdienst overtrad wet met inkomensgegevens huurders›

2013 Excuses koepel woningcorporaties – Blok: investeren in opknappen›

2013 Woningcorporaties gaan huren fors verhogen›

2013 ‘Blok wil huisjesmelkers harder aanpakken’›

Kabinet vult hervormingen huursector in

RO 11.04.2014 Het kabinet heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de uitwerking van de hervormingen op de huurmarkt, die de doorstroming op de woningmarkt gaan bevorderen en ervoor gaan zorgen dat er een beter passend aanbod van huurwoningen komt in zowel de sociale- als de vrije sector.

Zie ook

Kabinet neemt huursector op de schop

Plannen moeten doorstroming bevorderen

NU 11.04.2014 De inkomensgrens voor een sociale huurwoning wordt tijdelijk verruimd, woningcorporaties moeten zich gaan beperken tot kerntaken, het puntenstelsel verandert en er komen tijdelijke huurcontracten voor starters.

Bekijk video – Dit zijn de plannen van minister Stef Blok (Wonen) waarover het kabinet vrijdag heeft besloten in een poging om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het moet er voor zorgen dat er een beter aanbod komt van huurwoningen in de sociale en vrije sector.

‘Corporaties verhogen huur komende tien jaar met zeventig euro’

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Wonen Huren

‘Kabinet wil tijdelijke huurcontracten voor starters’

Elsevier 11.04.2014 Als het aan het kabinet ligt, krijgen starters, jongeren en grote gezinnen voortaan tijdelijke huurcontracten. Dit moet de doorstroming op de huurmarkt stimuleren.Bronnen zeggen tegen De Telegraaf dat het kabinet zo een eind wil maken aan de lange wachtlijsten die gelden voor deze groepen. Nederlanders blijven hierdoor wel vaak lang in hetzelfde huurhuis, waardoor lange wachtlijsten zijn ontstaan. Daarom wil het kabinet voor starters, jongeren en grote gezinnen. Voor deze groepen wil het kabinet de volgende regels invoeren.

zie ook: Kabinet werkt aan tijdelijke huurcontracten voor starters

zie: Tijdelijke huur starters

Meer huurhuizen vanaf 700 euro, maar maximum aan sociale huur

Elsevier 08.04.2014 De huurprijs van de duurste sociale huurwoningen mag voorlopig niet omhoog. In ruil daarvoor komt er meer zekerheid voor investeerders die huizen met een huurprijs vanaf 700 euro willen betalen.

Dat hebben PvdA en VVD dinsdag afgesproken, meldt de NOS. PvdA wilde dat sociale huurhuizen niet duurder zouden worden dan 699 euro, omdat het volgens die partij voor huurders steeds moeilijker wordt de huur op de brengen, die elk jaar duurder worden omdat de huurprijzen worden aangepast aan de inflatie. Huizen onder dat maximum mogen nog wel duurder worden.

Vorig jaar sloten VVD en PvdA het Woonakkoord. Daarin wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt en is bepaald dat de huren voor scheefwoners, mensen die in een sociaal huurhuis wonen met een inkomen dat daar eigenlijk te hoog voor is, harder mogen stijgen dan de inflatie.

Lees ook: De praktische gevolgen van het woonakkoord

Huurprijs sociale woningen wordt bevroren

NRC 08.04.2014 Het kabinet gaat de huur van sociale woningen in het duurdere segment voorlopig bevriezen. Tegelijkertijd komt er meer zekerheid voor investeerders om huurwoningen te bouwen die voor meer dan 700 euro kunnen worden verhuurd.

Coalitiepartijen PvdA en VVD hebben daar vandaag overeenstemming over bereikt, meldt de NOSLEES VERDER

Lees meer;

2013 Wetsvoorstel maakt verhuur van woningen verliesgevend›

2013 PvdA en ChristenUnie: verhoog inkomensgrens voor sociale huur›

2013 PvdA ongelukkig met huurplannen›

2013 Blok onderzoekt huurverlaging, corporaties mogelijk duurder uit›

2013 Sociale huurwoningen hoeven niet zo groot›

PVDA WIL MAXIMALE HUURGRENS VASTLEGGEN

BB 08.04.2014 De PvdA wil dat de maximale huurgrens voor sociale huurwoningen de komende jaren niet boven de 699 euro per maand uitkomt. Het kabinet moet deze zogenoemde liberalisatiegrens een aantal jaren bevriezen. Dat stelt PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch dinsdag in het Financieele Dagblad.

Elk jaar duurder

Momenteel wordt de sociale huursector door de indexatie elk jaar duurder. Daardoor wordt het voor de doelgroep steeds lastiger de huren op te brengen. De PvdA wil dat de sociale huurwoningen beschikbaar en betaalbaar blijven voor mensen met een inkomen tot ten minste 38.000 euro per jaar.
GERELATEERDE ARTIKELEN;

PvdA wil sociale huurgrens bevriezen

NU 08.04.2014 De PvdA wil dat de maximale huurgrens voor sociale huurwoningen de komende jaren niet boven de 699 euro per maand uitkomt. Het kabinet moet deze zogenoemde liberalisatiegrens een aantal jaren bevriezen.

Dat stelt PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch dinsdag in het Financieele Dagblad.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Woningmarkt Sociale huurwoningen Huren

PvdA en VVD bevriezen huur sociale woningen | Huis & hypotheek …

Telegraaf 08.04.2014 Coalitiepartners VVD en PvdA hebben afgesproken dat de huur van de duurste sociale woningen niet verder stijgt. De VVD stemt daarmee in met een wens van de PvdA, die vanochtend door PvdA-kamerlid Monasch naar buiten werd gebracht.

In ruil voor de overeenkomst komen er meer mogelijkheden voor investeerders om huurwoningen te bouwen met een huurprijs vanaf 700 euro. De VVD is hier een voorvechter van.

Sociale huur fors duurder

Telegraaf 17.03.2014 Sociale huurwoningen in Utrecht en Amsterdam zijn voor nieuwe huurders het afgelopen jaar gemiddeld ruim 100 euro duurder geworden.

Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs de corporaties en uit recentes cijfers van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

‘Socialehuurwoning in steden te duur voor laagste inkomens’›

NRC 17.03.2014 Socialehuurwoningen in Amsterdam en Utrecht zijn vorig jaar voor nieuwe huurders gemiddeld honderd euro duurder geworden. Datschrijft de Volkskrant vanochtend op basis van een rondgang langs woningcorporaties. De woningen worden volgens de krant steeds vaker onbetaalbaar voor de laagste inkomens.

Het aantal mensen die hun huis uit zijn gezet, is vorig jaar met acht procent toegenomen tot bijna zevenduizend, blijkt uit cijfers van vereniging van woningcorporaties Aedes. In bijna negen van de tien gevallen is een huurschuld de reden van de huisuitzetting.

In dure woningmarktgebieden zoals Amsterdam en Utrecht, maar ook in Den Bosch en Haarlem, wordt de huur vaak opgetrokken tot net onder de socialehuurgrens van 699 euro als een nieuwe huurder in de woning trekt. Bij zittende huurders kan slechts een lichte huurverhoging worden toegepast, terwijl bij nieuwe huurders de huur in een keer omhoog gaat naar het maximum.

Lees meer;

2013 Het is geen alles of niets kwestie ›

2013 ‘Woningcorporaties kunnen meer bezuinigen op eigen organisatie’ ›

2013 Huurders voelen zich door corporaties verraden ›

2013 Huurders en corporaties even geen vrienden meer ›

2013 Akkoord tussen Blok en Aedes: corporaties accepteren verhuurdersheffing ›

PvdA-senator Adri Duivesteijn ongeneeslijk ziek

RTVWEST 24.01.2014 De Haagse PvdA-politicus Adri Duivesteijn is ongeneeslijk ziek. De prostaatkanker waarvoor hij al sinds 2006 wordt behandeld, is niet meer te opereren. Duivesteijn wordt de komende tijd nog wel bestraald. Niet om hem te genezen, maar om de groei van de uitgezaaide kankercellen nog zoveel mogelijk te remmen.

Hoe lang de voormalig Haags wethouder nog kan leven met de ziekte is onduidelijk, zegt hij in een interview met Vrij Nederland. ‘Het bijzondere van het leven is dat je niet weet wanneer je dood gaat. Dus ga je lang uit van de gedachte dat het leven oneindig is. Die illusie van oneindigheid is bij mij nu verdwenen.’ Lees verder

gerelateerde artikelen;

Adri Duivesteijn is ongeneeslijk ziek

Den HaagFM 24.01.2014  De Haagse PvdA-politicus Adri Duivesteijn is ongeneeslijk ziek. De prostaatkanker waarvoor hij al sinds 2006 wordt behandeld, is niet meer te opereren.

Duivesteijn wordt de komende tijd nog wel bestraald. Niet om hem te genezen, maar om de groei van de uitgezaaide kankercellen nog zoveel mogelijk te remmen. Hoe lang de voormalige wethouder nog kan leven met de ziekte is onduidelijk, zegt hij in een interview met Vrij Nederland. …lees meer

PvdA-senator Duivesteijn ongeneeslijk ziek

Telegraaf 24.01.2014 PvdA-senator Adri Duivesteijn is ongeneeslijk ziek. De prostaatkanker waar hij al sinds 2006 aan lijdt, is niet meer te opereren.

Dat heeft de Haagse politicus gezegd om een interview met Vrij Nederland. De PvdA’er kreeg het slechte nieuws te horen vlak voor de ’Nacht van Duivesteijn’, de avond in december waarop hij zijn principiële bezwaren tegen de verhuurdersheffing overboord zette en tóch instemde met het woonakkoord. Zodoende kon de Eerste Kamer instemmen met hetzelfde akkoord dat eerder werd gesloten door het kabinet.

Gerelateerde artikelen

22-01: Duivesteijn kritiek op Samsom

‘Zwaarste week ooit’ van Duivesteijn ging over meer dan woonakkoord alleen

Trouw 22.01.2014 PvdA-senator Adri Duivesteijn sprak na afloop van het debat over het woonakkoord over de ‘zwaarste week die ik heb meegemaakt’. Uit een interview met Vrij Nederland blijkt dat die dramatische woorden niet alleen sloegen op de druk die hij voelde om voor het akkoord te stemmen, maar ook met de medische diagnose die hij kort daarvoor had gekregen. De prostaatkanker waar hij al jaren aan lijdt, is niet meer te genezen. Over de slechte medische prognoses zegt de PvdA-senator dat hij ‘de illusie van oneindigheid’ kwijt is. Maar dat leidt niet bij hem niet tot spijt over verspilde tijd. “Ergens schuilt er een calvinistische katholiek in me. Zo iemand die een missie moet volbrengen. Als ik mezelf de vraag stel: heb ik de tijd die me was gegeven goed gebruikt, dan is het antwoord: ja.”

Het volledige interview is te lezen in Vrij Nederland.

Duivesteijn kritiek op Samsom

Telegraaf 22.01.2014  PvdA-senator Adri Duivesteijn is nog niet klaar met zijn kritiek op zijn partijleider Diederik Samsom. In een interview met Vrij Nederland uit hij zich opnieuw kritisch over Samsom en zeer lovend over vicepremier Lodewijk Asscher, nadat hij dat in december ook al had gedaan.

Gerelateerde artikelen;

23-12: Duivesteijn koos voor Asscher

18-12: ‘Eens Duivesteijn, nooit weer Duivesteijn’

17-12: ‘Hele PvdA steunt Duivesteijn’

17-12: Blok: ‘spannend debat’

Duivesteijn opnieuw kritisch over Samsom

VK 22.01.2014 PvdA-senator Adri Duivesteijn is nog niet klaar met zijn kritiek op zijn partijleider Diederik Samsom. In een interview met Vrij Nederland uit hij zich opnieuw kritisch over Samsom en zeer lovend over vicepremier Lodewijk Asscher, nadat hij dat in december ook al had gedaan.

Duivesteijn, die het kabinet in december in de problemen bracht met zijn weerstand tegen de verhuurderheffing, zegt in Vrij Nederland dat hij in Samsom geen moreel leider ziet. ‘Ik zie hem de partij niet ideologisch voeden. Diederik is een heel kundige politicus. Maar dat is iets anders dan een moreel leider zijn.

PvdA-senator Duivesteijn teleurgesteld in Samsom

Eerste Kamerlid wil coalitie die het ‘tegengeluid’ meer laat klinken

NU 22.01.2014 Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) is teleurgesteld in zijn partijleider Diederik Samsom. Dat openbaart hij woensdag in een interview met Vrij Nederland.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Adri Duivesteijn Diederik Samsom PvdA

Een eenling was niet bestand tegen macht van kabinet, helaas

Trouw 08.01.2014 Adri Duivesteijn is een politicus, gesneden uit een zeldzame houtsoort. Een eenling, in vele opzichten. Niet het partijstandpunt is leidend voor zijn politiek handelen, maar zijn ideeën over de volkshuisvesting. Het leverde de PvdA’er in de loop van zijn politieke loopbaan tal van confrontaties op met, vooral, partijgenoten. In de gemeentelijke politiek in Den Haag en in de landelijke politiek. Het Nederlandse systeem van op fracties gebaseerde parlementaire democratie verhoudt zich slecht met eenlingen.

Blok tergde gedoogpartijen in woondebat tot op het bot

VK 27.12.2013 Vlak voordat het kabinet het verbond met D66, ChristenUnie en SGP vorige week nogmaals bezegelde in het Pensioen-akkoord, scheerde die samenwerking nog langs de rand van de afgrond. Vooral ChristenUnie-leider Slob en D66-leider Pechtold waren zeer ontstemd over de wijze waarop minister Blok van Wonen (VVD) concessies deed aan PvdA-senator Adri Duivesteijn.

Nog tijdens het debat over het Woonakkoord in de Eerste Kamer werd Blok achter de schermen in de Tweede Kamer op het matje geroepen. ‘Zo gaan we niet met elkaar om’, kreeg hij daar van Slob te verstaan, mede namens D66 en SGP.

Duivesteijn: ‘gedogers’ blokkeerden aanpassen verhuurdersheffing›

NRC 27.12.2013 Niet de VVD, maar de ‘gedogers’ D66, ChristenUnie en SGP blokkeerden een beperking van de verhuurdersheffing. Dat zegt PvdA-senator Adri Duivesteijn vandaag in een interview met NRC Handelsblad. “Als alleen PvdA en VVD in de regering zouden hebben gezeten, en in beide Kamers een meerderheid hadden gehad, dan waren de bijstellingen denk ik forser geweest.”

Duivesteijn dreigde vorige week tegen de belasting voor verhuurders te stemmen. Met zijn tegenstem had hij een bezuiniging die moet oplopen tot 1,7 miljard euro kunnen blokkeren. Daarmee was de samenwerking met constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP op andere terreinen in gevaar gekomen, en mogelijk het voortbestaan van het kabinet zelf. Duivesteijn: “Er was een zeer reële dreiging dat ik tegen zou stemmen. Het heeft heel weinig gescheeld.”  LEES VERDER›

Lees meer;

20 DEC Asscher: kabinet niet in gevaar ›

18 DEC  Woonbond: wat Duivesteijn heeft bereikt is minimaal ›

18 DEC Duivesteijn steunt woonakkoord – ‘ik tel mijn zegeningen’ ›

17 DEC Duivesteijn is positief over toezegging Blok ›

17 DEC Duivesteijn wil tijdelijke heffing en herinvestering opbrengst ›

Asscher trok Duivesteijn over de streep en redde kabinet

Trouw 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

Duivesteijn koos voor integriteit van Asscher

NU 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Adri Duivesteijn

PvdA-senator Duivesteijn wilde kabinetscrisis voorkomen

Elsevier 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duijvesteijn stemde vorige week in met het woonakkoord omdat hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor de val van dit kabinet. Vooral de ‘integere’ vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) trok Duivesteijn over de streep. Dat zei Duivesteijn maandag in Nieuwsuur. De senator probeerde gedaan te krijgen dat de heffing van tijdelijke aard zou zijn, maar dat lukte niet. Overleg met fractievoorzitter Diederik Samsom zou Duivesteijn daarentegen alleen maar bozer hebben gemaakt. Als hij hetwoonakkoord zou blokkeren, zou het kabinet opgescheept zitten met een begrotingsgat van 1,7 miljard euro.

Lees ook: Drie vragen over ‘principiële’ PvdA’er Adri Duivesteijn

Duivesteijn koos voor Asscher

Telegraaf 24.12.2013  PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

‘Afspraak met schuldeisers prevaleert boven afspraak met kiezers’

VK 23.12.2013 Een leuke kerel lijkt me die Adri Duivesteijn niet. Een voorbeeldig lid van de oude, onaangename garde van de PvdA. Het beste voor met de mensheid, iets minder met de mensen. Ooit moet hij, samen met collega Klaas de Vries, twee snotjongens uit de fractie hebben klemgezet. Jullie komen er niet, beet Duivesteijn ze toe. Jullie zijn veel te soft. Een van die snotjongens heette Jeroen Dijsselbloem. De rest is geschiedenis, zoals dat heet.

‘Problemen in Senaat tot minimum beperken’

Pechtold wil stabiliteit in samenwerking betrekken bij gesprekken in voorjaar

NU 21.12.2013 Kabinet, coalitie en de ‘constructieve oppositie’ van D66, ChristenUnie en SGP moeten zorgen dat problemen in de Senaat, zoals deze week met Adri Duivesteijn, ”tot een minimum” beperkt worden. D66-leider Alexander Pechtold bepleit dat zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij wil ”de stabiliteit” van de samenwerking tussen de vijf partijen betrekken bij gesprekken die ze waarschijnlijk in het voorjaar gaan voeren over de rijksbegroting voor 2015.

‘Problemen in Senaat tot minimum beperken’

VK 21.12.2013  Kabinet, coalitie en de ‘constructieve oppositie’ van D66, ChristenUnie en SGP moeten ervoor zorgen dat problemen in de Senaat, zoals die deze week met Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn, ‘tot een minimum’ beperkt worden. D66-leider Alexander Pechtold bepleitte dat vandaag in het TROS Kamerbreed..

Samsom voorbereid op meer weerstand in Senaat

NU 20.12.2013 PvdA-leider Diederik Samsom houdt er rekening mee dat kabinetsplannen in de toekomst opnieuw op serieuze weerstand in de Senaat kunnen stuiten. Het kabinetsplan voor de verhuurderheffing werd deze week maar ternauwernood aangenomen in de Senaat.

April tot september 2013 ‘allerlastigste periode’ in politieke carrière Samsom

VK 20.12.2013 Voor PvdA-leider Diederik Samsom waren de maanden april tot en met september ‘de allerlastigste periode’ die hij tot nu toe als politicus doormaakte. Het kabinet moest vaststellen dat de minderheidssteun in de Eerste Kamer veel problematischer was dan in de formatie nog werd aangenomen, twee fractieleden stapten op en zijn huwelijk strandde.

Asscher: kabinet niet in gevaar›

NRC 20.12.2013 Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) denkt niet dat het kabinet was gevallen als het woonakkoord deze week in de Eerste Kamer was gestrand. Het was volgens Asscher spannend, maar hij deelt niet de indruk van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) dat het kabinet zou zijn gevallen als PvdA-senator Adri Duivesteijn tegen de verhuurdersheffing had gestemd. Lees meer

0:00 Schrijft Adri Duivesteijn vandaag een Nacht van… op zijn naam? ›

0:00 Blok: woonakkoord niet aanpassen – huurverhoging gaat door ›

0:00 Voor of tegen woonakkoord? Duivesteijn zwijgt nog ›

0:00 Duivesteijn wil tijdelijke heffing en herinvestering opbrengst ›

0:00 Duivesteijn is positief over toezegging Blok ›

Kabinet bijna gevallen

Telegraaf 20.12.2013  Het kabinet is deze week langs de rand van de afgrond gescheerd. Onenigheid over het woonakkoord leidde tot grote spanningen en irritaties tussen hoofdrolspelers uit de coalitie en de drie meewerkende oppositiepartijen D66, CU en SGP. De PvdA werd met een kabinetscrisis gedreigd.

Gerelateerde artikelen;

18-12: ‘Eens Duivesteijn, nooit weer Duivesteijn’

18-12: Woonbond teleurgesteld

18-12: Senaat steunt woonakkoord

18-12: ‘PvdA draait in debat’

17-12: Blok krijgt standje

17-12: ‘Belangrijke stappen Blok’

‘Kabinet dreigde te gaan vallen door debacle rond Woonakkoord’
Elsevier  20.12.2013 Het kabinet dreigde deze week te vallen, vanwege de onenigheid over het Woonakkoord. De situatie leidde tot grote irritaties tussen hoofdrolspelers uit de coalitie en de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Direct betrokkenen zeggen vrijdag in De Telegraaf dat hoewel VVD en PvdA deden alsof het allemaal wel meeviel, dreigde achter de schermen een kabinetscrisis.
Er was vooral veel kritiek op PvdA-leider Diederik Samsom, die geen greep had op de opstandige PvdA-senator Adri Duivesteijn. Als Duivesteijn daadwerkelijk tegen het Woonakkoord had gestemd, was ook het Herfstakkoord en Pensioenakkoord van tafel geveegd.
Bij het topoverleg waren onder anderen premier Mark Rutte (VVD) en minister Stef Blok (VVD, Wonen) en de fractieleiders Alexander Pechtold(D66), Arie Slob (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). ‘Samsom werkt bij Duivesteijn als een rode lap op een stier,’ zegt een betrokken fractieleider. Duivesteijn stemde in de nacht van dinsdag op woensdag alsnog in met het Woonakkoord, nadat Blok hem iets was tegemoetgekomen.

Dijkgraaf over Duivesteijn: dit moet je elkaar niet aandoen

zie ook

17 dec Duivesteijn niet principieel tegen heffing
16 dec PvdA-Senatoren nog niet eens over woonakkoord
17 dec Duivesteijn kan leven met toezegging
Een mooi resultaat

Een mooi resultaat

Een mooi resultaat door Hans Spekman –  Foto Flickr / PvdA

PvdA 19.12.2013 Nadat het stof rondom de behandeling van het Woonakkoord in de Eerste Kamer deze week was neergedaald vergaten veel commentatoren een belangrijk punt: de hypotheekrenteaftrek wordt eindelijk eerlijker. lees verder »

Wat heeft Adri Duivesteijn gisteren binnengehaald?

VK 18.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn is overstag. Lang toonde hij zich uiterst kritisch over de verhuurderheffing, een essentieel deel van het woonakkoord, maar hij liet zich uiteindelijk toch overtuigen door minister Blok (Wonen). De toezeggingen van de minister zijn voldoende, luidde zijn uitleg. Maar volgens de Woonbond heeft Duivesteijn niets binnengehaald. Klopt dat? Lees ook: SGP boos over actie Duivesteijn: ‘Dit moet je elkaar niet aandoen’ – 18/12/13 Lees ook: Duivesteijn: ‘Debat had heel anders kunnen lopen’ – 18/12/13

Duivesteijn: ‘Debat had heel anders kunnen lopen’

Trouw 18.12.2013 Pas gaandeweg de avond kreeg PvdA-senator Adri Duivesteijn gisteren genoeg toezeggingen van minister Stef Blok (Wonen) om steun te kunnen uitspreken voor de omstreden verhuurderheffing. ‘Het had heel anders kunnen lopen’, zei Duivesteijn na afloop van de stemming in de Eerste Kamer.

PvdA en Duivesteijn zijn om: woonakkoord gered

Trouw 18.12.2013 Het woonakkoord is gered. Na urenlang debat in de Eerste Kamer en diverse schorsingen, stemde de PvdA vannacht in met de kabinetsmaatregelen die de woningmarkt moeten hervormen. Het was zeer de vraag of senator Adri Duivesteijn de omstreden verhuurdersheffing, onderdeel van het akkoord, zou accepteren. Er was lang fractieberaad nodig om de PvdA’er te kunnen overtuigen. Verwant nieuws;

SGP boos over actie Duivesteijn: ‘Dit moet je elkaar niet aandoen’

Trouw 18.12.2013 Het lot van het praktisch uitonderhandelde pensioenakkoord heeft aan een zijden draadje gehangen tijdens het debat over het woonakkoord gisteren in de Eerste Kamer. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf bevestigde dat vandaag voorafgaand aan de laatste onderhandelingssessie over het pensioenakkoord op het ministerie van Financiën.

‘Eens Duivesteijn, nooit weer Duivesteijn’

Telegraaf 18.12.2013 Dijkgraaf zei dat hij niet was gekomen voor die laatste pensioensessie als PvdA-senator Adri Duivesteijn in de nacht van dinsdag op woensdag het woonakkoord had opgeblazen. „Eens Duivesteijn, nooit weer Duivesteijn. Dit moet je elkaar niet aandoen”, zei Dijkgraaf.

Maatregelen uit het woonakkoord op een rijtje

Trouw 18.12.2013 Het woonakkoord, waarmee een nipte meerderheid in de Eerste Kamer in de nacht van vannacht instemde, werd al in februari gesloten. Het kabinet, de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben daarin afspraken gemaakt over huren, een heffing voor corporaties en hypotheekregels. Verwant nieuws;

Maatregelen woonakkoord

Telegraaf 18.12.2013 De wet met maatregelen voor de woningmarkt waarmee een nipte meerderheid in de Eerste Kamer in de nacht van dinsdag op woensdag instemde, is een uitvloeisel van het woonakkoord dat al in februari werd gesloten. De belangrijkste afspraken uit het akkoord op een rij die het kabinet, de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben gemaakt:

Afspraken uit het woonakkoord op een rijtje

NU 18.12.2013 De wet met maatregelen voor de woningmarkt waarmee een nipte meerderheid in de Eerste Kamer in de nacht van dinsdag op woensdag instemde, is een uitvloeisel van het woonakkoord dat al in februari werd gesloten. De belangrijkste afspraken uit het akkoord op een rij die het kabinet, de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben gemaakt. Aedes: eerder evalueren is winst

Telegraaf 18.12.2013 De afspraak dat de gevolgen van de verhuurderheffing eerder geëvalueerd gaan worden, is winst. Dat vindt Marc Calon, de voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes. De toezegging van minister Stef Blok (Wonen) is belangrijk, omdat „Blok aangeeft dat de heffing eventueel verlaagd kan worden als blijkt dat die inderdaad negatieve effecten heeft”.

Dijkgraaf over Duivesteijn: dit moet je elkaar niet aandoen

Elsevier 18.12.2013 SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf is niet te spreken over de actie van PvdA-senator Adri Duivesteijn, die dreigde het Woonakkoord op te blazen. ‘Eens Duivesteijn, nooit weer Duivesteijn. Dit moet je elkaar niet aandoen.’ De SGP’er zegt wel dat de Eerste Kamer ‘volstrekt onafhankelijk is’ in zijn afwegingen en opvattingen, maar onderhandelingen over akkoorden tussen coalitie en oppositie moeten wel worden gevoerd op basis van vertrouwen. PvdA’er Duivesteijn stemde in de nacht van dinsdag op woensdag toch inmet het Woonakkoord. VVD-minister Stef Blok (Wonen) heeft zich bereid getoond de verhuurdersheffing na twee jaar te evalueren. Als de heffing grote ‘ongewenste effecten’ heeft, is hij bereid het tarief te verlagen. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) geeft toe dat debat in de Eerste Kamer het kabinet ‘de nodige hoofdbrekens’ heeft bezorgd, maar het uiteindelijke resultaat is goed.

zie ook;

Woonbond teleurgesteld

Telegraaf 18.12.2013 De Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders, is teleurgesteld dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het woonakkoord en daarmee met de verhuurderheffing. „We hadden gehoopt dat de heffing op zijn minst een tijdelijk karakter zou krijgen en zou worden verlaagd”, laat een woordvoerder weten.

Gerelateerde artikelen; 18-12: Aedes: eerder evalueren is winst 18-12: Senaat steunt woonakkoord 18-12: ‘PvdA draait in debat’ 17-12: Blok krijgt standje 17-12: ‘Belangrijke stappen Blok’ 17-12: PvdA gaat in beraad 17-12: Blok: eerder evaluatie heffing 17-12: Blok: fonds is mogelijk 17-12: ‘Hele PvdA steunt Duivesteijn’ 17-12: Duivesteijn: tijdelijke heffing 17-12: Duivesteijn niet principieel tegen  17-12: ‘Duivesteijn even machtigst’ 17-12: Akkoord pensioen vrijwel rond 17-12: Blok: ‘spannend debat’ 17-12: ‘Pensioenakkoord heel dichtbij’ 17-12: ‘Akkoord heel dichtbij’

Woonbond: wat Duivesteijn heeft bereikt is minimaal›

NRC 18.12.2013 De Woonbond is teleurgesteld over wat PvdA-senator Adri Duivesteijn heeftbinnengehaald in het debat over het woonakkoord. “Wat hij heeft bereikt is minimaal”, reageerde directeur Ronald Paping vanochtend bij de NOS. “Ik had er meer van verwacht.” Hij vindt het slecht dat Duivesteijn toch voor het akkoord stemde.

AEDES: EERDERE EVALUATIE IS WINST

Voorzitter Aedes Marc Calon in een verklaring: “We hebben de heffing echter voor deze kabinetsperiode beschouwd als een politiek voldongen feit toen het woonakkoord gesloten werd. Zo konden we wel afspraken met het kabinet maken om te voorkomen dat een groot aantal woningen uit de sociale huursector zou verdwijnen.” Duivesteijn vroeg in zijn eerste termijn aan minister Blok om een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing te gebruiken voor het opknappen van woningen en wijken. Ook wilde hij dat het mogelijk zou worden om de heffing na drie jaar stop te zetten.

BIJ PRESENTATIE AKKOORD AL KRITIEK DUIVESTEIJN

De kritiek die Duivesteijn de afgelopen weken leverde was niet nieuw. Al kort na de presentatie van het woonakkoord liet de PvdA-senator zich kritisch uit over de afspraken. Hij noemde het “onvoldoende doordacht”, Duivesteijn: “Zoals de plannen er nu uitzien, komen hierdoor alle investeringen van corporaties verder stil te liggen. Daarmee ontstaat een sociaal-maatschappelijk probleem in gebieden waar investeringen gewoon nodig zijn.”

Lees meer; 18 DEC Duivesteijn steunt woonakkoord – ‘ik tel mijn zegeningen’ › 17 DEC Duivesteijn is positief over toezegging Blok › 17 DEC Duivesteijn wil tijdelijke heffing en herinvestering opbrengst › 17 DEC Vijf partijen eens over grote lijnen pensioenakkoord › 17 DEC Schrijft Adri Duivesteijn vandaag een Nacht van… op zijn naam? ›

VVD en PvdA vinden elkaar toch in Woonakkoord

Elsevier 18.12.2013 VVD-minister Stef Blok (Wonen) is bereid de PvdA-fractie tegemoet te komen over de verhuurdersheffing, en de PvdA steunt in ruil daarvoor het Woonakkoord. Daarmee is een potentiële kabinetscrisis voorkomen.

Geen nacht van Duivesteijn

Ook PvdA-senator Adri Duivesteijn die in zijn eentje de plannen had kunnen blokkeren, kon zich uiteindelijk vinden in het Woonakkoord. Het Eerste Kamerlid, dat eerder aangaf grote problemen te hebben met de heffing voor verhuurders van huizen, staat na toezeggingen van Blok toch achter de plannen van het kabinet, liet hij weten in het debat: ‘Het akkoord heeft een vorm gekregen waar de PvdA-fractie mee kan leven.’ lees: Adri Duivesteijn (PvdA) wil tijdelijke verhuurdersheffing steunen

Duivesteijn steunt woonakkoord – ‘ik tel mijn zegeningen’›

NRC 18.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn steunt samen met zijn fractie het woonakkoord. Hij is tevreden met de toezeggingen die minister Blok van Wonen (VVD) heeft gedaan. Daarmee is het akkoord gered. Minister Stef Blok voor Wonen en Werken beloofde in de Eerste Kamer dat er na twee jaar een evaluatie komt van de verhuurdersheffing. Bij “ernstige effecten” is de minister bovendien bereid de heffing aan te te passen. Tot de mogelijkheden behoort dan volgens hem verlaging, mits er elders in de begroting geld wordt gevonden. Duivesteijn vroeg in zijn eerste termijn aan minister Blok om een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing te gebruiken voor het opknappen van woningen en wijken. Ook wilde hij dat het mogelijk zou worden om de heffing na drie jaar stop te zetten. Al kort na de presentatie van het woonakkoord liet de PvdA-senator zich kritisch uit over de afspraken. Hij noemde het “onvoldoende doordacht”, Duivesteijn: “Zoals de plannen er nu uitzien, komen hierdoor alle investeringen van corporaties verder stil te liggen. Daarmee ontstaat een sociaal-maatschappelijk probleem in gebieden waar investeringen gewoon nodig zijn.”

Lees meer: 18 DEC Woonbond: wat Duivesteijn heeft bereikt is minimaal › 17 DEC Duivesteijn is positief over toezegging Blok › 17 DEC Duivesteijn wil tijdelijke heffing en herinvestering opbrengst › 17 DEC Vijf partijen eens over grote lijnen pensioenakkoord › 17 DEC Schrijft Adri Duivesteijn vandaag een Nacht van… op zijn naam? ›

Eerste Kamer stemt nipt in met woonakkoord

VK 18.12.2013 De Eerste Kamer heeft nipt ingestemd met het woonakkoord dat het kabinet eerder met de oppositie sloot. Dat gebeurde vannacht nadat de PvdA-fractie in de Senaat de toezeggingen had geaccepteerd over een verhuurderheffing van minister Blok (Wonen). Het wetsvoorstel werd uiteindelijk aanvaard met 38 voor- en 37 tegenstemmen. Eerder op de avond had de PvdA-fractie ruim een uur bedenktijd genomen om zich te beraden over het compromisvoorstel van de minister. Na afloop van dit beraad zei Duivesteijn dat hij zich ‘een stuk prettiger’ voelde dan aan het begin van de avond. Het gaat om het hart van het woonakkoord, dat het kabinet in februari sloot met de ‘constructieve oppositie’, D66, ChristenUnie en SGP. Die partijen willen morgen ook een pensioenakkoord presenteren, maar hun handtekening komt er pas als het woonakkoord door de Senaat is geaccepteerd. Duivesteijn had eerder gedreigd tegen de plannen te stemmen en daarmee kwam de meerderheid van de woonakkoordcoalitie in de Senaat op losse schroeven te staan. KABINET-RUTTE II

VERWANT NIEUWS:

PvdA en Duivesteijn zijn om: woonakkoord gered

Trouw 18.12.2013 Het woonakkoord is gered. Na urenlang debat in de Eerste Kamer en diverse schorsingen, stemde de PvdA vannacht in met de kabinetsmaatregelen die de woningmarkt moeten hervormen. Het was zeer de vraag of senator Adri Duivesteijn de omstreden verhuurdersheffing, onderdeel van het akkoord, zou accepteren. Er was lang fractieberaad nodig om de PvdA’er te kunnen overtuigen. Nuttige links:

Senaat steunt woonakkoord Video

Telegraaf 18.12.2013  De Eerste Kamer heeft met 38 stemmen voor en 37 tegen ingestemd met het woonakkoord over met name een verhuurderheffing. Het kabinet sloot dat akkoord eerder met de oppositie. Met de aanvaarding zijn grote problemen voor het kabinet afgewend. Dat had anders met een gat oplopend tot 1,7 miljard gezeten. Gerelateerde artikelen; 18-12: Senaat stemt in met woonakkoord 18-12: ‘PvdA draait in debat’ 17-12: Blok krijgt standje 17-12: ‘Belangrijke stappen Blok’ 17-12: PvdA gaat in beraad 17-12: Blok: eerder evaluatie heffing 17-12: Blok: fonds is mogelijk 17-12: ‘Hele PvdA steunt Duivesteijn’ 17-12: Duivesteijn niet principieel tegen 

‘PvdA draait in debat’Video

Telegraaf 18.12.2013  De PvdA in de Eerste Kamer kan leven met de toezegging van minister Stef Blok (Wonen) over de verhuurderheffing. Senator Adri Duivesteijn heeft dat dinsdagavond gezegd. Blok is bereid die heffing te verlagen als over een paar jaar blijkt dat ze te veel nadelige effecten heeft. Dat moet blijken bij een evaluatie over 2 jaar. Eerder wilde Blok pas evalueren na 3 jaar. Gerelateerde artikelen; 18-12: Senaat stemt in met woonakkoord 17-12: Blok krijgt standje 17-12: ‘Belangrijke stappen Blok’ 17-12: PvdA gaat in beraad 17-12: Blok: eerder evaluatie heffing 17-12: Blok: fonds is mogelijk 17-12: ‘Hele PvdA steunt Duivesteijn’ 17-12: Duivesteijn niet principieel tegen  17-12: ‘Duivesteijn even machtigst’ 17-12: Blok: ‘spannend debat’ 17-12: ‘Akkoord heel dichtbij’

Blok krijgt standje

Telegraaf 18.12.2013  Dat moet niet nog eens voorkomen, mopperde voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol dinsdagavond laat op woonminister Stef Blok. Die kwam dik een kwartier later aanzetten bij de hervatting van het debat over de verhuurderheffing dan was afgesproken. Gerelateerde artikelen; 17-12: ‘Belangrijke stappen Blok’ 17-12: PvdA gaat in beraad 17-12: Blok: eerder evaluatie heffing 17-12: Blok: fonds is mogelijk 17-12: ‘Hele PvdA steunt Duivesteijn’ 17-12: Blok: ‘spannend debat’

‘Belangrijke stappen Blok’

Telegraaf 18.12.2013  Senator Adri Duivesteijn van de PvdA heeft het gevoel dat woonminister Stef Blok met zijn toezeggingen over de verhuurderheffing „een aantal stappen zet” die voor hem belangrijk zijn. Hij ziet wel een opening en voelt zich ‘prettiger’ dan aan het begin van de avond, zei hij na beraad met zijn fractie. Gerelateerde artikelen; 17-12: PvdA gaat in beraad 17-12: Blok: eerder evaluatie heffing 17-12: Blok: fonds is mogelijk 17-12: ‘Hele PvdA steunt Duivesteijn’ 17-12: Blok: ‘spannend debat’

Senaatsfractie PvdA stemt in met verhuurderheffing

VK 17.12.2013 De Eerste Kamer heeft ingestemd met het woonakkoord dat het kabinet eerder met de oppositie sloot. Dat gebeurde vannacht nadat de PvdA-fractie in de Senaat de toezeggingen accepteerde van minister Blok (Wonen). Er waren 37 stemmen tegen en 38 voor het wetsvoorstel. Blok beloofde dinsdag dat de verhuurderheffing kan worden aangepast als blijkt dat de maatregel voor ‘ernstige schadelijke effecten’ zorgt. Hij zei ook toe dat hij begin 2016, een jaar eerder dan gepland, een grondige evaluatie van de maatregel zal organiseren.

Lees ook De dag van Duivesteijn, gaat een PvdA’er het kabinet torpederen? – 17/12/13

Lees ook De kritische bijdrage van Duivesteijn in tien zinnen – 17/12/13

Duivesteijn stemt in met woonakkoord ‘Ik tel mijn zegeningen’

NU 17.12.2013 De PvdA gaat in de nacht van dinsdag op woensdag na een lange dag debatteren uiteindelijk toch instemmen met de plannen rondom het woonakkoord.  Senator Adri Duivesteijn stelde tevreden te zijn met de toezegging dat minister Blok (Wonen) na een evaluatie, die begin 2016 moet worden afgerond, bereid is om het tarief van de verhuurdersheffing bij te stellen mocht dit nodig zijn.  Blok liet eerder in het debat weten dat als uit de evaluatie blijkt dat de verhuurdersheffing leidt tot ‘ernstige effecten’ hij bereid is de heffing vanaf 2017 aan te passen.

Dat betekent dat het tarief ook omlaag zou kunnen. De datum van de evaluatie haalde hij bovendien een jaar naar voren. Duivesteijn stond maandag en dinsdag volop in de aandacht omdat hij dreigde tegen het woonakkoord te stemmen wegens zijn kritiek op de verhuurdersheffing, die jaarlijks 1,7 miljard euro moet opleveren voor de schatkist. De meerderheid voor het woonakkoord betekent dat ook een ander belangrijk plan rondom de pensioenen doorgang kan vinden.

De oppositie, die al een principeakkoord met het kabinet had bereikt over de plannen voor de verlaging van de pensioenopbouw, wilde met instemming wachten tot het woonakkoord door de Eerste Kamer kwam.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Adri Duivesteijn Woonakkoord Eerste Kamer

‘PvdA-senator Duivesteijn steunt Woonakkoord’›

NRC 17.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn steunt naar alle waarschijnlijkheid het Woonakkoord. Daarmee krijgt het akkoord steun van een meerderheid van de Eerste Kamer. Minister Stef Blok voor Wonen en Werken beloofde in de Eerste Kamer dat er na twee jaar een evaluatie komt van de verhuurdersheffing. Bij “ernstige effecten” is de minister bovendien bereid de heffing aan te te passen. Tot de mogelijkheden behoort dan volgens hem verlaging, mits er elders in de begroting geld wordt gevonden. Duivesteijn wilde dat een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing wordt gebruikt voor het opknappen van woningen en wijken. Ook moet het mogelijk worden de heffing na drie jaar stop te zetten. LEES VERDER›

Blok komt Duivesteijn niet tegemoet in eis tijdelijke heffing›

NRC 17.12.2013 Minister voor Wonen Stef Blok (VVD) gaat PvdA-senator Adri Duivesteijn inderdaad niet tegemoetkomen in zijn eis om de verhuurdersheffing tijdelijk te maken. Wel biedt Blok een evaluatie aan na twee jaar, in plaats van na drie. Bij “ernstige effecten” is hij bovendien bereid de verhuurdersheffing aan te passen, zo zegde de minister toe. Tot de mogelijkheden behoort volgens hem verlaging van de heffing, mits er elders op de begroting geld gevonden wordt. Update 23.05 uur: het debat is na tweemaal schorsen en een zoekgeraakte minister Blok opnieuw begonnen. De minister werd om 22.45 uur verwacht, maar was niet aanwezig. Dat zorgde voor een bijzondere situatie. Onze politiek redacteur Oscar Vermeer twittert. LEES VERDER›

Frits Huffnagel: ‘Samsom kan niet laten gebeuren dat Duivesteijn tegenstemt’

VK 17.12.2013  D-day voor PvdA-senator Duivesteijn en de woonplannen van het kabinet, selfie is het woord van 2013 en wie is nou écht politicus van het jaar? Oud-politicus en liberaal Frits Huffnagel bespreekt het nieuws van de dag. De kwestie Duivesteijn is achter de schermen allang geregeld.

Er bestaat ook nog zoiets als fractiediscipline !!!!!!

En: hebben we morgen nog een kabinet? ‘Kijk, PvdA-senator Adri Duivesteijn probeert het spannend te houden…’

Is Adri Duivesteijn gewoon een klier? ‘Het is een egotrip.

In deze politieke constructie moeten partijen omstebeurt iets slikken. De verhuurdersheffing is een punt waarbij de PvdA extra hard moet slikken. Stel je voor dat alle politici zich omstebeurt zo gaan opstellen, dan kan een land niet bestuurd worden.’

Achtergrond: wat is er aan de hand met het woonakkoord?

NU 17.12.2013 Dinsdag wordt er in de Eerste Kamer gedebatteerd over het woonakkoord. PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft gedreigd tegen te stemmen, omdat hij het niet eens is met de verhuurdersheffing. Een uitleg. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in februari met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie afspraken gemaakt over de plannen rondom de woningmarkt. In dat woonakkoord is afgesproken om een verhuurdersheffing in te stellen, die jaarlijks 1,7 miljard euro moet opleveren voor de schatkist. Het kabinet vindt dat ook woningcorporaties mee moeten betalen aan de bezuinigingen in Nederland. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woonakkoord Eerste Kamer Adri Duivestijn

De kritische bijdrage van Duivesteijn in tien zinnen

VK 17.12.2013 Tijdens zijn langverwachte bijdrage aan het debat over de verhuurderheffing bekritiseerde PvdA-senator Adri Duivesteijn de plannen van het kabinet, zonder duidelijk te maken of hij het kabinet uiteindelijk gaat steunen. Zijn bijdrage samengevat in tien citaten.

Drie vragen over ‘principiële’ PvdA’er Adri Duivesteijn

Elsevier 17.12.2013 De Eerste Kamer debatteert en stemt dinsdag over de huizenmarkt. PvdA-senator Adri Duivesteijn (63) speelt hierbij mogelijk een belangrijke rol, omdat nog niet zeker is of hij voor of tegen het Woonakkoord zal gaan stemmen. Duivesteijn heeft zich vaak kritisch uitgelaten over dit akkoord, dat begin dit jaar werd gesloten tussen het kabinet, oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en coalitiepartijen PvdA en VVD in de Tweede Kamer. De uit Den Haag afkomstige Duivesteijn studeerde weliswaar twee jaarandragologie – een sociale wetenschap – maar is door zijn politieke ervaring toch goed ingevoerd op het terrein van de huizenmarkt.
zie ook;

De dag van Duivesteijn, gaat een PvdA’er het kabinet torpederen?

VK 17.12.2013 Alle ogen op het Binnenhof zijn vandaag gericht op de Eerste Kamer. De Senaat debatteert en stemt over de woonplannen van het kabinet. Maar in de eigen gelederen verschuilt zich een dissident. PvdA-senator Adri Duivesteijn dreigt tegen te stemmen en het voortbestaan van het kabinet op losse schroeven te zetten. Durft hij het aan?

MEER OVER

Blok belooft heffing aan te passen bij ‘ernstige effecten’

VK 17.12.2013 De PvdA-fractie in de Senaat accepteert de toezeggingen van minister Blok (Wonen) en zal voor de verhuurderheffing gaan stemmen. Dat zei senator Adri Duivesteijn vanavond in de Eerste Kamer. Minister Blok had eerder toegezegd dat de hoogte van de verhuurderheffing kan worden aangepast als blijkt dat de maatregel voor ‘ernstige schadelijke effecten’ zorgt. Hij beloofde de Senaat ook dat hij begin 2016, een jaar eerder dan gepland, een grondige evaluatie wil doorvoeren.

Blok: investeringsfonds is mogelijk

AD 17.12.2013 De Eerste Kamer zal vrijwel zeker voor het woonakkoord stemmen dat het kabinet eerder met de oppositie sloot. PvdA-senator Adri Duivesteijn liet gisteravond laat na een lang debat weten dat zijn fractie kan leven met een toezegging van minister Stef Blok (Wonen) over een heffing die het kabinet aan verhuurders wil opleggen.

Blok: fonds is mogelijk

Telegraaf 17.12.2013 Het is mogelijk een deel van de opbrengst van de verhuurderheffing in een investeringsfonds te stoppen. Minister Stef Blok (Wonen) zei dat dinsdagavond in de Senaat in het debat over het woonakkoord. Hij leek daarmee tegemoet te willen komen aan wensen van PvdA-senator Adri Duivesteijn. Die dreigt de wet te torpederen. Gerelateerde artikelen; 17-12: ‘Hele PvdA steunt Duivesteijn’ 17-12: Blok: ‘spannend debat’

Tijdelijke heffing: Duivesteijn heeft steun PvdA

Elsevier 17.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn, die het Woonakkoord dreigde te blokkeren, is tijdens het debat in de Eerste Kamer al enigszins tegemoet gekomen aan minister Stef Blok (VVD, Wonen). Hij is bereid de omstreden verhuurdersheffing te steunen, mits die van tijdelijke aard is. Dat bleek dinsdagavond tijdens de eerste helft van het debat in de senaat over het Woonakkoord. De PvdA-senator staat in de belangstelling, omdat zijn stem dinsdagavond doorslaggevend kan zijn. Bovendien lijkt de goedkeuring van de pensioenplannen van het kabinet af te hangen van het succes van het Woonakkoord.

‘Hele PvdA steunt Duivesteijn’

Telegraaf 17.12.2013  De hele PvdA-fractie in de Senaat zit op de lijn van Adri Duivesteijn. Dat zei fractievoorzitter Marleen Barth dinsdagavond. PvdA-senator Adri Duivesteijn wil dat de heffing voor woningverhuurders een tijdelijk karakter krijgt. Ze zou niet langer moeten gelden dan tot 31 december 2016. Daarna moet er een evaluatie komen. Gerelateerde artikelen; 17-12: PvdA gaat in beraad 17-12: Duivesteijn niet principieel tegen  17-12: ‘Duivesteijn even machtigst’ 17-12: Blok: ‘spannend debat’ 17-12: ‘Akkoord heel dichtbij’

Duivesteijn stelt eisen aan verhuurdersheffing

NRC 17.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn wil dat een deel van de opbrengst van de verhuurdersheffing wordt gebruikt voor het opknappen van woningen en wijken. Ook moet het mogelijk worden de heffing na drie jaar stop te zetten. Dat heeft Duivesteijn vandaag gezegd tijdens het debat over het woonakkoord in de Eerste Kamer, schrijft Novum. Hij dreigt moties daartoe in te dienen.  LEES VERDER

Duivesteijn stelt eisen rondom woonakkoord 

PvdA-lid wil 2016 als einddatum voor verhuurdersheffing

NU 17.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft dinsdag in de Eerste Kamer het kabinet een aantal voorwaarden voorgelegd waaraan het woonakkoord moet voldoen wil hij hier mee in kunnen stemmen. Als er dinsdagavond geen meerderheid voor de plannen blijkt te zijn dan heeft het kabinet niet alleen een probleem rondom het woonakkoord, maar ook rond andere plannen dat het met de oppositie heeft, bijvoorbeeld rondom de pensioenen. Achtergrond: Wat is er aan de hand met het woonakkoord? Gerelateerde artikelen

Lees meer over Woonakkoord Adri Duivesteijn Duivesteijn niet principieel tegen

Telegraaf 17.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft „geen principieel bezwaar tegen een verhuurdersheffing”, op voorwaarde dat die verantwoord vorm gegeven wordt. Duivesteijn zei dat dinsdag in de Senaat. Hij voegde er aan toe dat hij in de hervormingsagenda van het kabinet voor de woningmarkt een „beleidsvisie” mist. Hij wil „een nieuwe visie op het wonen”. ‘Duivesteijn even machtigst’ Telegraaf 17.12.2013 Het lot van het kabinet ligt dinsdag in handen van één man: PvdA-senator Adri Duivesteijn. Als hij tegen het woonakkoord stemt dat het kabinet eerder met de oppositie sloot, loopt de schatkist 1,7 miljard mis en ontstaat er op het Binnenhof een crisisachtige situatie. Ingewijden verwachten nog steeds dat het niet zo ver komt, maar helemaal zeker is niemand. Want Duivesteijn is weliswaar een ervaren politicus, hij staat ook bekend als eigenwijs en hardnekkig.

Topoverleg over woonakkoord

Trouw 17.12.2013 Minister Blok en vice-premier Asscher hebben voorafgaand aan het debat in de Eerste Kamer over het woonakkoord met de belangrijkste deelnemers gepraat. Dat meldt de NOS. PvdA-senator Duivesteijn, fractieleider Barth van de PvdA, VVD-fractieleider Hermans en D66-fractieleider Van Boxtel zaten met elkaar aan tafel. Na afloop wilde Duivesteijn nog niet zeggen of hij voor of tegen gaat stemmen.

Blok verwacht lang en spannend debat in Eerste Kamer 

NU 17.12.2013 Minister Stef Blok (Wonen) verwacht dinsdag in de Eerste Kamer een lang debat te moeten voeren over het woonakkoord. “Dat zal wel tot diep in de nacht duren.” Dit stelt Blok dinsdag in een reactie voorafgaand aan het debat, dat inmiddels is begonnen. In Den Haag dreigt een politieke impasse rondom het woonakkoord te ontstaan omdat PvdA-senator Adri Duivesteijn in de Eerste Kamer mogelijk tegen gaat stemmen, waardoor er geen meerderheid voor de plannen zal zijn. Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woonakkoord Adri Duivesteijn Eerste Kamer Blok: ‘spannend debat’ Telegraaf 17.12.2013 Minister Stef Blok (Wonen) verwacht een „ongetwijfeld spannend debat” dinsdag in de Eerste Kamer over de omstreden verhuurdersheffing, waarvoor het kabinet nog niet verzekerd is van een meerderheid.

Schrijft Adri Duivesteijn vandaag een Nacht van… op zijn naam?

NRC 17.12.2013 Het wordt vandaag spannend in de Eerste Kamer. Eén PvdA-senator – Adri Duivesteijn – heeft principiële bezwaren tegen de zogenoemde ‘verhuurdersheffing’, een maatregel uit het woonakkoord. Als hij vandaag tegen stemt zijn de gevolgen voor het kabinet groot. Groter dan alleen het sneuvelen van het woonakkoord. LEES VERDER

PvdA-senatoren hebben nog niet besloten over Woonakkoord

Elsevier 17.12.2013 De Eerste Kamerfractie van de PvdA weet nog niet wat de partij dinsdag gaat doen in het debat over het Woonakkoord en de heffing voor verhuurders. De sociaal-democraten hebben er maandag een ‘goede discussie’ over gehouden. Dat bleek maandagavond na het overleg van de senatoren. Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn zet zijn fractie en daarmee de coalitie onder druk, omdat hij bezwaren heeft tegen de verhuurdersheffing.

Hagenaar Adri Duivesteijn heeft lot van kabinet in handen

RTVWEST 17.12.2013 PvdA-senator en Hagenaar Adri Duivesteijn kan er voor zorgen dat er nog een stevige bananenschil klaar ligt voor het kabinet. Als de markante politicus dinsdagavond of woensdagnacht tegen het woonakkoord stemt dan kan het kabinet in grote moeilijkheden kunnen komen Lees verder Gerelateerde artikelen;

Wordt dit de week van de politieke akkoorden? Trouw 17.12.2013 Zal het woonakkoord het vandaag redden in de Eerste Kamer? Dat is nog maar de vraag, nu de senaatsfractie van de PvdA, en met name senator Adri Duivesteijn, worstelt met een belangrijk onderdeel daarvan: de verhuurdersheffing die woningbouwcorporaties en particuliere woningverhuurders zouden moeten gaan betalen.

PvdA-senator Duivesteijn zet woonakkoord onder druk

VK 16.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn wil niet zeggen wat zijn standpunt over het woonakkoord en de omstreden verhuurdersheffing is. ‘Wij zijn inhoudelijk met elkaar in gesprek. Ik kan op dit moment niet zeggen hoe ik morgen zal stemmen,’ zei hij na afloop van het fractieoverleg. Geen besluit woonakkoord

Telegraaf 16.12.2013 De Senaatsfractie van de PvdA is het nog niet eens over het woonakkoord en de omstreden verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Dat bleek maandagavond na overleg in de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Gerelateerde artikelen 17-12: Woonakkoord op losse schroeven 16-12: Praten over verhuurderheffing

Voor of tegen woonakkoord? Duivesteijn zwijgt nog›

NRC 16.12.2013 Gaat Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) morgen voor of tegen het woonakkoord stemmen? Na een fractievergadering van de PvdA vanavond is het nog steeds onduidelijk wat hij gaat doen. Zijn stem is cruciaal. Na afloop van de vergadering liet fractievoorzitter Marleen Barth de verzamelde pers vanavond weten dat er morgen nog verder wordt gepraat. Volgens Barth heeft de fractie, die maandagavond bijeen was, een goed gesprek gehad. “We zijn nog niet toe aan het vellen van een oordeel”, zei ze. Barth wilde verder geen mededelingen doen over de inhoudelijke discussie en over wat PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft gezegd. “Dat is vertrouwelijk.”

PvdA-senatoren nog niet eens over woonakkoord

NU 16.12.2013 De Senaatsfractie van de PvdA is het nog niet eens over het woonakkoord en de omstreden verhuurdersheffing. Dat bleek maandagavond na overleg in de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft zich tot nog toe tegen de verhuurdersheffing opgesteld. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woonakkoord

PvdA-Senatoren nog niet eens over woonakkoord

AD 16.12.2013  De Senaatsfractie van de PvdA is het nog niet eens over het woonakkoord en de omstreden verhuurdersheffing. Dat bleek vanavond na overleg in de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

PvdA-senatoren buigen zich over verhuurderheffing

AD 16.12.2013 De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is bijeengekomen om te praten over wonen en met name de verhuurderheffing, die verhuurders van meer dan tien huizen in de sociale sector moeten betalen. Morgenavond laat moet er in de Senaat over worden gestemd. PvdA-Senatoren nog niet eens over woonakkoord

Cruciaal debat volgt morgen

Trouw 16.12.2013 De Senaatsfractie van de PvdA is het nog niet eens over het woonakkoord en de omstreden verhuurdersheffing. Dat bleek vanavond na overleg in de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Die vragen gaan onder meer over het wetsvoorstel voor de verhuurdersheffing. Duivesteijn gaat zich voorbereiden op het beantwoorden van die vragen. Mogelijk is er ook nog contact met minister Blok. PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft zich tot nog toe tegen de verhuurdersheffing opgesteld. Als hij tegenstemt in de Senaat haalt het kabinetsvoorstel het niet en valt er een gat van 1,7 miljard euro in de begroting. De Senatoren hebben nog vragen aan hun collega Adri Duivesteijn, zei fractievoorzitter Marleen Barth na afloop. Duivesteijn is woordvoerder voor de PvdA-senaatsfractie op dit dossier

PvdA-senatoren buigen zich over verhuurderheffing

Trouw 16.12.2013 De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is bijeengekomen om te praten over wonen en met name de verhuurderheffing, die verhuurders van meer dan tien huizen in de sociale sector moeten betalen. Morgenavond laat moet er in de Senaat over worden gestemd.

Meer over

PvdA buigt zich over verhuurderheffing Telegraaf 16.12.2013 De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is bijeengekomen om te praten over wonen en met name de verhuurderheffing, die verhuurders van meer dan tien huizen in de sociale sector moeten betalen. Dinsdagavond laat moet er in de Senaat over worden gestemd. lees: Woon- voor pensioenakkoord’ lees: D66 en ChristenUnie: geen pensioenakkoord voor woonakkoord

december 17, 2013 - Posted by | bezuinigingen, huurverhoging, huurwet | , , , , , ,

21 reacties

 1. […] en zie ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Staat het Kabinet Rutte 2 op barsten ? « Debat in de Digitale Hofstad | december 19, 2013

 2. […] PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft grote bezwaren bij het akkoord en ook zijn stem is nodig om een meerderheid te behalen. Hij heeft problemen met de heffing van 1,7 miljard euro voor de woningcorporaties. […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 « Debat in de Digitale Hofstad | december 20, 2013

 3. […] vast dat dit goed is afgelopen’, zei Rutte op vragen over het hachelijke pensioendebat en de Huurdersheffing in de Eerste Kamer. Hij had het net zo goed over het jaar 2013 kunnen hebben. Tijd voor een […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 14, 2014

 4. […] een eigen koers. Precies een jaar geleden hield hij het kabinet lang in spanning toen hij tijdens De Nacht van Adri Duivesteijn tegen het woonakkoord dreigde te stemmen. Lees ook het interview met Adri Duivesteijn NRC […]

  Pingback door De wereld van de PvdA aldus PvdA-coryfee Adri Duivesteijn « Debat in de Digitale Hofstad | december 20, 2014

 5. […] zie ook: De Nacht van Adri Duivesteijn !!! […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 17, 2015

 6. […] Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Huurverhoging – deel 2 | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ | januari 23, 2015

 7. Mr. Hans Spekman

  Menswaardigheid :

  Bijna alles en allemaal gebaseerd op zetelwinst, dat brengt het Land dat nog steeds Nederland heet het HOLLAND van uw/mijn onze voorouders in rep & roer, dit door mede de inhoud van tal van zaken generiek te doen onderscheiden en waarbij de generieke waarden en verbintenissen in ( lijdend-) voorwerp van velen echt niet, nauwelijks of nog helemaal niet echt tot haar / zijn recht komt, als dat definitief tot het verleden zou gaan behoren, dan spreken we pas echt van h u m a n i t y.., toch !

  Het gaat toch om de rechts linkse verhoudingen en andersom of echter is er alleen maar een éénrichtingsverkeer in dit Kabinet ?

  Wij dit allemaal – you&me – beter te veranderen “with all the Parties ” !!

  Kraft .

  Reactie door ronantoinekraft | februari 3, 2015

 8. […] Adri Duivesteijn PvdA ook al vlak voor Kerst een brandje in de coalitie. Hetgeen heeft geleid tot De Nacht van Adri Duivesteijn !!!  Het ging toen over de woningcorporaties en de huurdersheffing. Maar toen liet hij zich nog […]

  Pingback door Het Kabinet met de aangepaste Zorgwet « Debat in de Digitale Hofstad | februari 6, 2015

 9. […] zie verder ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 10, 2015

 10. […] zie verder ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 2 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | februari 19, 2015

 11. […] zie ook: De Nacht van Adri Duivesteijn 1e kamer PvdA. […]

  Pingback door Akkoord met de nieuwe woningwet | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ | maart 18, 2015

 12. […] zie ook: De Nacht van Adri Duivesteijn !!! […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | april 10, 2015

 13. […] zie ook: De Nacht van Adri Duivesteijn 1e kamer PvdA. […]

  Pingback door Voorbereiding nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ | juni 19, 2015

 14. […] De wooncoöperatie waarin bewoners naar een idee van voormalig PvdA-senator Duivesteijn hun huurwoning kunnen kopen en gezamenlijk het onderhoud verzorgen, krijgt onder de nieuwe Woningwet een plek in het woonbestel. Ook wordt geregeld dat corporaties een bijdrage leveren aan het opstellen van een coöperatieplan en dat eigenaren in een coöperatie met een lager inkomen het onderhoud tegen redelijke kosten in beheer mogen verrichten. zie ook: De Nacht van Adri Duivesteijn 1e kamer PvdA. […]

  Pingback door De nieuwe Woningwet treedt per 1 juli 2015 in werking | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ | juni 30, 2015

 15. […] zie ook: De Nacht van Adri Duivesteijn 1e kamer PvdA. […]

  Pingback door De nieuwe Woningwet per 01.07.2015 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | juli 14, 2015

 16. […] zie ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Het lot van de Scheefhuurders – deel 3 | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ | februari 10, 2016

 17. […] zie ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Het scheefwonen van Henk en Ingrid – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 10, 2016

 18. […] zie ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 2 | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ | oktober 20, 2016

 19. […] zie ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Van Scheefhuurders en Knelhuurders « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 20, 2016

 20. […] zie ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 3 | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ | november 13, 2017

 21. […] zie ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? […]

  Pingback door Scheefhuurders en Knelhuurders – de Nasleep « Debat in de Digitale Hofstad | november 13, 2017


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: