Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

The return van Ad Melkert PvdA !!! deel 2

De terugkeer van  Ad Melkert PvdA ???

Gisteravond presenteerde Ad Melkert zijn rapport hoe we de bakens kunnen verzetten. Alvast hartelijk dank voor het vele werk dat hij heeft verzet.

De Commissie Melkert moet, net als Van Waarde van de Wiardi Beckman Stichting en Jan Hammings nog lopende project ‘Einde aan de machteloze politiek’ een bijdrage leveren aan de koers van deze partij. Waar staan ze voor, hoe gaan ze problemen te lijf en wat is het verhaal? En hoe handelen ze hiernaar?

Voormalig PvdA-leider Ad Melkert ziet voor zichzelf weer een rol in de Nederlandse politiek. Hij zei dat tijdens de presentatie van het rapport van een PvdA-commissie dat een links antwoord probeert te geven op de economische crisis.

‘Dit rapport is al een rol in de politiek’, vindt Melkert, voorzitter van de commissie. En verder sluit hij niets uit. Hij heeft geleerd dat je ‘in de politiek nooit nooit moet zeggen’.

‘De crisis heeft ons geleerd dat de verheerlijking van het ‘onbegrensde’ individu heeft geleid tot hebzucht en spilzucht van een kleine minderheid, die vervolgens de kosten daarvan afwentelde op ons allemaal. In die zin kwam de crisis van rechts.’

‘Links schoot tekort’
Zijn verwijt aan ‘links’ komt daar meteen achteraan: ‘Links schoot tekort in het bieden van een samenhangend en bindend alternatief. Zo’n alternatief mag niet blijven steken in verontwaardiging. Als we de crisis willen benutten, zijn nieuwe en inspirerende ideeën nodig’, aldus Ad Melkert.

Een PvdA-commissie onder leiding van voormalig partijleider en oud-minister Ad Melkert heeft haar rapport over de uitweg uit de crisis gepresenteerd: De bakens verzetten: de economie terug naar de mensen, investeren in werk en innovatie (pdf). Hierin bepleit zij dat Europa en de Nederlandse overheid het begrotingstekort wegwerken en streven naar een werkloosheid van maximaal 5 procent.

De commissie neemt in haar aanbevelingen voor een robuuste economie een solidaire samenleving als uitgangspunt. Mensen – het sociaal kapitaal – staan daarin centraal, en boven het belang van het financieel kapitaal.

Rapport commissie-Melkert (beknopte versie) (pdf) >
Rapport commissie-Melkert (pdf) >

zie ook: The Return of Ad Melkert PvdA ??? – deel 1

en ook: Wat heeft de PvdA geleerd sinds Melkert ?

Online debat over rapport commissie-Melkert

Stel mensen centraal in onze economie, niet het belang van het financieel kapitaal – zo luidt de hartenkreet van de commissie-Melkert. Op het PvdA-partijcongres van 15/16 februari wordt het rapport besproken.

Op de WBS-website openen we als voorschot een (kritische) discussie over het rapport.

Herman Noordegraaf vindt de richting die de commissie-Melkert uitwijst goed. Maar er is volgens hem nog een sterkere ordening nodig in de verhouding tussen economische, sociale en ecologische doelen.

Ineke de Vries juicht het toe dat de commissie-Melkert streeft naar humanisering van de economie, maar doelen en middelen lopen nog wel door elkaar.

Hans Opschoor merkt op dat het debat over ‘groene groei’ nog verder moet worden uitgediept, en dat ook vragen over lastenverdeling en solidariteit daarin moeten worden meegenomen. Hoe ziet een duurzaam economisch stelsel er nu precies uit? vraagt hij zich af.

Ben Dankbaar betoogt dat met het rapport van de commissie-Melkert sociaal-democraten eindelijk ruim aandacht besteden aan duurzaamheid. Het rapport vraagt volgens hem echter nog wel om een nadere uitwerking.
 

Leen Hoffman stelt dat het rapport van de commissie-Melkert een goede samenvatting geeft van de huidige economische problematiek, maar dat de langetermijnoplossingen die geschetst worden daar slecht op aansluiten.

Verder:

‘Schep werk, dan heb je een ijzersterk verhaal’

Trouw 15.02.2014  Met zijn rapport ‘De bakens verzetten’ wil Ad Melkert zijn PvdA loskoppelen van doorgeschoten marktdenken en terugbrengen op een socialere koers. Met de VS als een goed voorbeeld. Er is behoefte aan een PvdA die verantwoordelijkheid neemt voor de korte termijn

Daar zit hij dan, voor een interview met Trouw in een door hemzelf gekozen locatie: café De Posthoorn aan het Lange Voorhout in Den Haag. Ad Melkert, de man die twaalf jaar geleden zijn partijleiderschap van de PvdA verruilde voor een baan bij de Wereldbank in Washington na de gigantische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2002. De LPF van de vlak daarvoor vermoorde Pim Fortuijn had hem de das omgedaan. Melkert was voor de LPF-aanhang de verpersoonlijking van het kwaad. Beschimpt en bedreigd zocht hij zijn heil elders.

Alles op alles voor meer banen

PvdA door Henk Nijboer op 14 februari 2014 – De PvdA is blij dat na een moeilijke tijd de economie weer groeit en het economisch herstel doorzet. Hogere investeringen, een stijgende export en een goed presterende maakindustrie vormen een gezonde basis voor herstel. Maar we zijn er nog niet. De werkloosheid blijft ons grote zorgen baren. Nu moeten we alles op alles zetten om mensen weer aan het werk te helpen.

PvdA vertrouwt liever machthebbers dan gewone mensen

Trouw 09.12.2013 Onlangs kwam een rapport uit van de commissie-Melkert. Die commissie had voor de PvdA een ‘nieuwe visie’ voor de economie in een geglobaliseerde wereld ontworpen. Journalisten vroegen Melkert onmiddellijk waarom als de PvdA zijn visie deelde, die dan niet in het kabinetsbeleid was terug te vinden. Dat is een flauwe vraag. Schaart een partij zich enkel en alleen achter kabinetsbeleid, dan krijgt zij te horen dat ze geen visie heeft; en terecht. Blijft een partij verhalen met een eigen visie ontvouwen, dan moet die visie volgens sommige journalisten blijkbaar meteen tot kabinetsbeleid worden verheven. Zo kan een partij het ook nooit goed doen.

In Melkerts economie ontbreekt de vmbo’er

Trouw 29.11.2013 Zestig procent van alle scholieren gaat naar het vmbo. Vreemd dus dat zij in het rapport van Ad Melkert ontbreken, betoogt Jeroen Sprenger.

De PvdA heeft een nieuw programma gepresenteerd: ‘De bakens verzetten. De economie terug naar de mensen. Investeren in werk en innovatie.’ Het klinkt ambitieus. En het is een verademing in het licht van leidinggevende VVD’ers die zich op het standpunt stellen dat ‘oprechte liberalen’ geen visie hebben. Maar aan wie is deze boodschap van de PvdA gericht? Welke kiezersgroepen moeten hierdoor worden aangesproken?

Meer over

Bas Heijne: Vergezicht

NRC 24.11.2013 Het probleem met de PvdA is dat de partij zelf symptoom is geworden van de crisis. Dat geldt zeker ook voor andere partijen, maar in geen andere partij zie je zo mooi verbeeld waar het aan schort – het glanzende ideaal tegenover de al te menselijke praktijk. Goed idee van PvdA-voorzitter Spekman om Ad Melkert te vragen een onderzoek te doen naar „linkse oplossingen” voor de crisis. De afgelopen decennia is de burger immers verworden tot een optel- en aftreksom. Alle immateriële dromen en verlangens over mens en maatschappij zijn door het populisme op de flanken gekaapt. Tijd voor het nieuwe verhaal. De homo economicus moet weer gehumaniseerd worden; er moet aandacht zijn voor dat subtiele weefsel dat we een samenleving noemen.

Melkert, geïnterviewd in deze krant: „Wat er in je dagelijkse leven gebeurt heeft invloed op je werk. Je kunt het niet kwantificeren, maar we moeten er wel wat mee.” Eigenlijk is het heel simpel: „De economische orde moet weer dienstbaar zijn aan maatschappelijke doelstellingen, in plaats van andersom.”

Het rapport van Melkert, meldt deze krant, vormt de basis van het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA. Heel goed, er is een vergezicht. Nu het inzicht nog. LEES VERDER

‘Dit keer is het anders: het europarlement gaat de macht grijpen’

VK 24.11.2013 In theorie wil Nederland, zeker sinds de crisis, zoveel mogelijk zelf doen, en Brussel alleen volgen als het moet. In de praktijk is het anders, zegt Martin Sommer. ‘De centralisering van de Europese Unie is onstuitbaar.’

In het zopas verschenen boek over Diederik Samsom laat Jeroen Dijsselbloem zich kennen als eurocriticus. Vlak voor de laatste verkiezingen discussieert hij met Samsom over de vraag of Europa iets is van idealen en lotsverbondenheid, dan wel een constructie waarmee Nederland geld kan verdienen. Dijsselbloem blijkt geen aanhanger van dat idealistische Europa, Samsom wel. Dat klopt voor zover ik Dijsselbloem ken. Niemand kan zo zuinig kijken als hij, vooral naar partijgenoten die zich laten meeslepen door vergezichten, liefst van staatswege bekostigd.

Nee Ad Melkert, de eurocrisis is een linkse crisis

Elsevier 22.11.2013 Zowel links als rechts kan een bron van ellende zijn. Maar in tegenstelling tot wat oud-PvdA-minister Ad Melkert beweert, is de vrije markt zo slecht nog niet. De eurocrisis is een crisis van een verzorgingsstaat die drijft op geleend geld. Oud-PvdA-minister Ad Melkert beweert dat de economische crisis van rechts komt, schrijft elsevier.nl.

Lees ook:

Oud-PvdA-minister Ad Melkert: de crisis komt van rechts

zie ook

‘De bakens verzetten’

Commissie-Melkert kiest voor werk en innovatie om uit de crisis te komen

PvdA 21.11.2013 Een PvdA-commissie onder leiding van voormalig partijleider en oud-minister Ad Melkert heeft vandaag haar rapport over de uitweg uit de crisis gepresenteerd: De bakens verzetten: de economie terug naar de mensen, investeren in werk en innovatie (pdf). Hierin bepleit zij dat Europa en de Nederlandse overheid het begrotingstekort wegwerken en streven naar een werkloosheid van maximaal 5 procent.

Rapport commissie-Melkert (beknopte versie) (pdf) >
Rapport commissie-Melkert (pdf) >

PvdA-commissie wil EU-norm voor werkloosheid

NU 21.11.2013 Er moeten afspraken komen in de Europese Unie (EU) dat de werkloosheid hooguit 5 procent mag bedragen. Dat ‘werktekort’ moet het richtsnoer zijn voor politiek handelen.

Een PvdA-commissie onder leiding van oud-partijleider Ad Melkert pleit hiervoor in een donderdag gepresenteerd rapport. Daarin wordt geprobeerd een ‘links antwoord’ te geven op de al jaren aanslepende economische crisis.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Werkloosheid eurozone PvdA

Ad Melkert ziet weer rol in Nederlandse politiek

RTVWEST 21.11.2013 De uit Gouda afkomstige politicus en voormalig PvdA-leider Ad Melkert ziet voor zichzelf weer een rol in de Haagse politiek. Hij zei dat donderdag bij de presentatie van een rapport van een PvdA-commissie dat een links antwoord probeert te geven op de economische crisis…. Lees verder

Gerelateerde artikelen

Melkert aast op comeback

Telegraaf 21.11.2013 Voormalig PvdA-leider Ad Melkert ziet voor zichzelf weer een rol in de Nederlandse politiek. Hij zei dat donderdag bij de presentatie van een rapport van een PvdA-commissie dat een links antwoord probeert te geven op de economische crisis.

Gerelateerde artikelen;

21-11: PvdA: EU-norm werkloosheid

17-06: Melkert wil weer politieke rol

Melkert ziet weer rol in Nederlandse politiek

Trouw 21.11.2013 Voormalig PvdA-leider Ad Melkert ziet voor zichzelf weer een rol in de Nederlandse politiek. Hij zei dat vandaag bij de presentatie van een rapport van een PvdA-commissie dat een links antwoord probeert te geven op de economische crisis.

‘Dit rapport is al een rol in de politiek’, vindt Melkert, voorzitter van de commissie. En verder sluit hij niets uit. Hij heeft geleerd dat je ‘in de politiek nooit nooit moet zeggen’. Of hij bijvoorbeeld volgend jaar de nieuwe Nederlandse eurocommissaris zou willen worden? ‘Dat is iets waar ik weinig over te zeggen heb.’

Ad Melkert: ‘De crisis kwam van rechts’

VK 21.11.2013 Met een radicale verlaging van de belasting op arbeid, Europese normen tegen de werkloosheid en ‘hernieuwde nationale en internationale solidariteit’, moeten Nederland en Europa de weg omhoog uit de economische crisis zoeken. Daarvoor pleit een PvdA-denktank onder leiding van voormalig partijleider Melkert in het vandaag verschenen rapport ‘De bakens verzetten’. Onder het motto ‘linksom uit de crisis’ kreeg Melkert van partijvoorzitter Spekman de opdracht om de sociaal-democratie klaar te maken voor de 21ste eeuw.

Lees ook Melkert ziet weer rol in Nederlandse politiek – 21/11/13

Oud-PvdA-minister Ad Melkert: de crisis komt van rechts

Elsevier  21.11.2013 De economische crisis waar Nederland sinds 2008 in verkeert, komt van rechts. Politici hebben te lang gedacht dat de vrije markt alle economische problemen kan oplossen. Dat is de analyse van de PvdA-commissie die onder leiding van Ad Melkert een antwoord probeert te geven op de crisis. Melkert zegt met dit rapport ‘linkse alternatieven’ te bieden voor ‘de overheersing van het financiële kapitalisme’. De PvdA-commissie pleit voor grotere sturing door de overheid, en niet alleen vanuit Den Haag. Melkert vindt dat er naast een norm voor het begrotingstekort, ook een norm moet komen voor de werkloosheid. Die zou maximaal 5 procent mogen bedragen.

zie ook

Zie ook:

PvdA – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012 en verder !!

PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is

PvdA – de nieuwe partijleider en meer

PvdA – de zoektocht naar de nieuwe partijleider

Job Cohen, PvdA – Einde verhaal ?

Waar blijft de PvdA ?

Donkere dagen voor de Kerst bij de PVDA

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen

JSF-gedonder bij de PvdA gaat gewoon verder !!!!

PvdA in een Najaarsdip ???

Wouter Bos PvdA – Eventjes weer terug in de spotlights

Taliban-effect – Tij gekeerd voor de PvdA ?

Het PvdA-effect en het nieuwe Kabinet

De PvdA – de opstand van de ‘elite’

november 22, 2013 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: