Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

D66 – de nasleep na 12.09.2012 en verder !!

Hoogtepunten.

partijcongres D66 in Utrecht 02.11.2013 

Pechtold: trots dat D66 middenpositie van CDA inneemt – Elsevier 06.11.2013 De positie van D66 als nieuwe middenpartij tussen het kabinet en de oppositie bevalt D66-leider Alexander Pechtold prima. Pechtold zegt liever een portefeuille te hebben zonder minister te zijn dan andersom. ‘Mensen vragen me nu of ik niet liever zelf minister was geworden. Maar ik ben dat al geweest. D66 heeft nu portefeuilles zonder minister en dat bevalt beter,’ zegt Pechtold in Elsevier.

Niet alleen zette hij de koning op afstand van de coalitievorming, ook verdedigt hij voorstellen om de burgers de beschikking te geven over het referendum, in zowel een adviserende als bindende variant. Verder heeft hij een voorstel door de Tweede Kamer geloodst om uit de Grondwet te schrappen dat de burgemeester door de Kroon wordt benoemd. De gekozen burgemeester komt dus andermaal in zicht, nu zelfs met de zegen van het CDA.

Het adagium ‘Ik zeg wat ik denk’ van Pim Fortuyn gaf de stoot aan een volgende fase van democratisering. Die fase is sinds 2001 heftig en ruig verlopen, maar krijgt geleidelijk een politieke uitwerking in voorstellen zoals die van de vrijzinnig-democraat Schouw. Het democratisch ideaal valt in letterlijke zin, als heerschappij van het volk, nooit concreet te verwezenlijken, maar de sleutel om dit probleem tussen regeermacht en de betrokkenheid van de burgers op te lossen is, naast meer directe invloed, bij uitstek het publieke debat.

Dat debat is, ook door de opkomst van de sociale media, niet eerder zo breed en luidruchtig gevoerd. De heftigheid ervan drukt de revolutionaire onderstroom uit die zoekt naar nieuwe politieke uitdrukkingen, maar is ook een logisch gevolg van de individualisering. Na de emancipatie van bevolkingsgroepen, gedragen door de volkspartijen, beleven we nu voluit de democratische emancipatie van het individu, gedragen vooralsnog door populisten en radicale democraten. In de kakofonie en politieke chaos beginnen zich, kijkend naar Schouws stille revolutie, langzaam nieuwe lijnen af te tekenen.

Alexander Pechtold presenteert D66-verkiezingsprogramma in Haagse school

Den HaagFM 16.08.2016 Partijleider Alexander Pechtold van D66 presenteert volgende week het concept-verkiezingsprogramma van zijn partij in de Van Ostadeschool in de Schilderswijk.

Op 15 maart volgend jaar zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Alle politieke partijen zijn al maanden druk bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma en het samenstellen van een kandidatenlijst. De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven is een van de leden van de programmacommissie van D66.

Op vrijdag 26 augustus om 10.30 uur presenteert Pechtold het verkiezingsprogramma in de basisschool aan de Van Ostadestraat. Aansluitend is om 12.00 uur in Clubhuis De Mussen een lunch voor bewoners en ondernemers, waar zij in gesprek kunnen gaan met Pechtold en andere Kamerleden van D66. …lees meer

D66’ers: Partij moet socialer worden

Trouw 24.06.2016  Een groep lokale D66-politici wil een ruk naar links maken en ziet oud-partijleider Jan Terlouw als voorbeeld.

D66 moet zijn koers verleggen door te strijden tegen sociale ongelijkheid

D66 moet zijn koers verleggen door niet langer te hameren op economische hervormingen, maar te strijden tegen sociale ongelijkheid. Dat bepleit een groep lokale D66-politici in een manifest op de website van het wetenschappelijk instituut van de partij.

Het is voor het eerst in lange tijd dat in de partij discussie is over de koers van D66. Nu het verkiezingsprogramma voor 2017 opgesteld moet worden, gaat het als eerste over het sociale gezicht van de partij.

Onder de titel ‘Beteugel het recht van de sterkste’ roepen drie lokale politici uit Utrecht, Rotterdam en Den Haag D66 op om weer het linkse gedachtegoed te omhelzen van oud-partijleider Jan Terlouw. Zij vinden dat de partij genoeg nadruk heeft gelegd op economische hervormingen en individuele vrijheden. ‘Het is tijd voor een nieuw verhaal.’

Politiek gáát over rechtvaardigheid. Maar de politiek laat alles over aan de markt, aldus Jan Terlouw.

© anp.Jan Terlouw

Rechtvaardigheid
Het drietal pleit voor ‘radicale kansengelijkheid’, onder andere voor kinderen uit lagere sociaal-economische milieus. Ze willen een einde aan het marktdenken en een actieve overheid die ‘rechtvaardigheid’ nastreeft, alsmede ‘rechtvaardige verdeling van de welvaart’. Ook vinden ze dat D66 geen compromissen meer moet sluiten over duurzaamheid.

Oud-partijleider Jan Terlouw is blij verrast met het pleidooi. “Ik hoop dat dit gaat doorklinken in het verkiezingsprogramma. Politiek gáát over rechtvaardigheid. Maar de politiek laat alles over aan de markt. Mijn partij heeft daaraan meegedaan, ikzelf ook destijds. We moeten ons dringend bezinnen, want de gevolgen zijn dramatisch”.

Een liberaal gezicht
Onder Terlouw werkte D66 vooral samen met linkse partijen, onder de huidige partijleider Alexander Pechtold had D66 vooral een liberaal gezicht. Ook Pechtold gaf onlangs op het partijcongres al een signaal dat hij het profiel van de partij wil bijstellen.

Hij zei zei dat D66 wil investeren in gelijke kansen. Hij maakte dat nog niet concreet, behalve dat hij de ‘onvrede in de samenleving’ wil kanaliseren. De partij kreeg vaak het verwijt vooral hogeropgeleiden te bedienen.

Lars Roodenburg, vicefractievoorzitter van D66 in Utrecht, zegt dat hij al ‘diverse steunbetuigingen’ uit de partij heeft gehad. Hij ziet de tekst niet als oproep voor een linksere koers. “Dit gaat niet over links of rechts. Er is geen richtingenstrijd, wij agenderen een paar echte D66-punten voor het verkiezingsprogramma.” Prominente D66’ers hebben nog niet op het manifest gereageerd.

Oud-partijleider Jan Terlouw kijkt al verder. “Met wie je gaat regeren, dát bepaalt de koers van de partij.” Hij heeft nu al een advies voor Alexander Pechtold: “Kijk heel serieus naar een centrum-links kabinet”.

Toch geen tegenkandidaat Pechtold voor stemming D66-lijsttrekkerschap NU 27.05.2016

Pechtold wil lijsttrekker zijn van een regeringspartij

VK 17.04.2016 Met nog maximaal elf maanden te gaan tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen lopen de lijsttrekkers zich warm. Bij Buma (CDA), Wilders (PVV), Klaver (GroenLinks), Segers (CU) en Van der Staaij (SGP) voegde zich in het weekend D66-leider Alexander Pechtold, die graag voor de vierde keer sinds 2006 de lijst wil trekken. Hij hoeft waarschijnlijk niet op serieuze tegenstrevers te rekenen.

Aangezien vrijwel niemand in de VVD rekent op een spoedig afscheid van Mark Rutte, is het eigenlijk alleen in de PvdA nog de vraag wie uiteindelijk bovenaan de lijst zal staan in maart 2017. Partijleider Samsom, die in de afgelopen jaren enkele keren hard botste met Pechtold, kreeg nu opvallend genoeg complimenten van de D66-leider in diens speech tot het D66-congres. Hij prees Samsoms ‘moedige’ opstelling in het asieldebat. ‘Ik heb respect voor politici die hun nek uitsteken. Het is goed om te merken dat twee partijen met een sociaal gezicht en een open houding op zo’n bepalend onderwerp niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar.’

Regeren

Tonen wij nog wel hetzelfde lef als 50 jaar terug?, aldus Elene Walgenbach, voorzitter van de Jonge Democraten.

Pechtold zelf maakte in Arnhem duidelijk waar alles op gericht zal zijn in het komende verkiezingsjaar: D66 wil regeren. Niet als steunzender zoals in de afgelopen periode, maar als volwaardig deel van de coalitie. ‘We zijn klaar voor de volgende stap: een stevig D66 in een stabiele, daadkrachtige regering. Een opdracht waar ik persoonlijk graag ja tegen zeg. Ik ben tevreden met wat we deze periode vanuit de oppositie hebben bereikt. Maar met dit kabinet komt Nederland niet meer verder. Het is uitgepraat. Ik niet.’

Pechtold kreeg van de zaal een staande ovatie voor zijn kandidatuur, maar kritiek klonk er ook in Arnhem. Voorzitter Elene Walgenbach van de Jonge Democraten vindt dat Pechtold en zijn Kamerfractie meer bravoure en lef moeten tonen. ‘We zijn een serieuze factor geworden op het Binnenhof. Een partij om rekening mee te houden, die dingen voor elkaar krijgt. Maar tonen wij nog wel hetzelfde lef als 50 jaar terug?’

Lef

Voormalig D66-kamerlid Wassila Hachchi in 2015. © ANP

Walgenbach: ‘Onze laatste handtekening zetten we eind vorig jaar onder het belastingplan. D66 vond dat te weinig ambitieus: te weinig aandacht voor vergroening, er werd niks gedaan aan de complexiteit van het belastingstelsel. Alleen die lastenverlichting van 5 miljard. Dit was een kans voor D66 om echt lef te tonen, vast te houden aan idealen en om broodnodige vernieuwingen te realiseren. Maar D66 tekende toch. We zijn er bekaaid vanaf gekomen.’

Opvallend genoeg mislukte de poging van het partijbestuur om de affaire rond het gevallen Tweede Kamerlid Wassila Hachchi af te sluiten met een concrete stap. Het bestuur wilde regels opstellen om D66-volksvertegenwoordigers beter te doordringen van hun plicht om vier jaar te blijven zitten. In het fractiereglement had moeten worden opgenomen dat Kamerleden trouw dienen te zijn aan hun mandaat of anders voorzichtig moeten omspringen met wachtgeld.

Dat voorstel werd door een flink deel van de leden afgedaan als ‘symboolpolitiek’ die in de praktijk niets betekent. Uiteindelijk stemde een meerderheid tegen.

Aanbevolen artikelen

Plasterk in zaak-Van Rey: delen vertrouwelijke info ‘niet normaal’

18 april 2016

Volg en lees meer over: D66  Nederland  Politiek  Alexander Pechtold  Tweede Kamerverkiezingen

Referendum blijft voor Pechtold een kroonjuweel

Trouw 17.04.2016 Alexander Pechtold blijft, ondanks kritiek uit eigen gelederen, warm voorstander van het referendum als ‘aanwinst voor de democratie’. Dat zei de leider van D66 zaterdag tijdens een toespraak op het partijcongres in Arnhem.

Pechtold sprak over ‘groeiende onvrede, teleurstelling, onmacht en boosheid’ in de samenleving. “Of het raadgevend referendum daarop het beste antwoord is? Misschien niet. Democratische vernieuwing gaat met horten en stoten. En met rommeligheid. Maar zolang niemand mij een beter alternatief geeft, zal ik het hartstochtelijk blijven propageren.”

De leider van D66 reageerde in zijn toespraak op de kritische en bekende partijgenoten Edo Spier, Jan Terlouw en Laurens Jan Brinkhorst, zonder hen overigens bij naam te noemen. Spier, die vijftig jaar geleden aan de wieg stond van D66, zei vrijdag in Trouw over dit ‘kroonjuweel’ van de partij: “Het is veel te laat voor referenda. We zijn in de Europese Unie verweven met 27 andere landen. Toen we in 1966 pleitten voor referenda was Nederland nog een beetje op zichzelf.”

De prominenten Terlouw en Brinkhorst hebben met name moeite met het recente raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Brinkhorst sprak eerder deze maand in het tv-programma Nieuwsuur over een ‘feest van de raddraaiers’.

En Terlouw: “Ik ben voor het referendum want soms is de politiek echt de weg kwijt, maar het moet wel lastig gemaakt worden.” Hij vindt bovendien dat dit onderwerp niet geschikt was voor deze volksraadpleging. Volgens Edo Spier is Nederland zelfs ‘de risee’ van Europa geworden: “Sla de buitenlandse kranten er maar op na, je weet niet wat je leest. Goedendag zeg. Solide land en dan doen ze dit.”

Weerstand maakt strijdbaar
De huidige D66-leider houdt vast aan het referendum als democratisch instrument, ondanks de voor D66 teleurstellende uitslag van anderhalve week geleden. Weerstand, vertelde Pechtold de aanwezigen op het congres, maakt hem strijdbaar, ‘omdat ik ervan overtuigd ben dat het verhaal, de analyse van onze voorgangers over democratie nog steeds actueel is’. “Hun zoektocht naar het overbruggen van de kloof tussen politiek en samenleving is urgenter dan ooit. De kanalen naar de macht zijn dichtgeslibd.”

Zoals verwacht stelde Alexander Pechtold zich dit weekend officieel kandidaat als lijsttrekker voor de komende verkiezingen, gepland in maart 2017. Hij is fractievoorzitter in de Tweede Kamer sinds 2006. D66 heeft die gehele periode genoegen moeten nemen met een rol in de oppositie.

Tijdens deze kabinetsperiode is de invloed van de democraten bovengemiddeld groot, vooral vanwege hun steun aan de vele akkoorden met de coalitie. Pechtold laat nu duidelijk weten dat hij die positie te karig vindt. “Ik was altijd al een langstudeerder, maar ik geloof dat ik na tien jaar mijn diploma wel gehaald heb. We zijn klaar voor een volgende stap. Een stevig D66 in een stabiele, daadkrachtige regering.”

Lees hier wat partij-promintent Spier zei over referenda.

Verwant nieuws; 

D66-partijprominent Spier: Referenda zijn achterhaald – 14/04/16

Meer over; Verkiezing lijsttrekker? Nee, dank u

Pechtold ziet kans in boosheid en onvrede

Trouw 16.04.2016 D66-leider Alexander Pechtold ziet een kans in de boosheid en onvrede die hij in de Nederlandse samenleving waarneemt. Op het partijcongres zaterdag in Arnhem zei hij dat hij dat hij er bezorgd over is, maar ook dat hij in die boosheid ‘vooral betrokkenheid’ ziet.

‘Hoe onbeholpen soms ook, ik zie in boosheid vooral betrokkenheid. De roep van veel mensen om gehoord te worden mag nooit smoren in conservatieve angst mensen écht invloed te geven. Het is mij veel waard iedereen erbij te houden, deze mensen met alles wat ik in me heb te overtuigen’, aldus Pechtold, die kandidaat-lijsttrekker voor de volgende verkiezingen is.

‘Anders laten we hen in handen van iemand die met z’n nepparlement en z’n neprechters ons democratische stelsel in elkaar wil laten donderen. Dat nooit!”, zei hij verwijzend naar Geert Wilders van de PVV.

Pechtold wil verder geen “hokjesmaatschappij”: ‘In een levendige democratie verstoppen mensen zich niet voor andere meningen en ideeën. Anders vervreemd je van de ander. Die vervreemding begint met denken in stereotypen. Dan zie je al snel geen individuen meer, maar groepen, die als anders en in het slechtste geval als minderwaardig of als vijand worden weggezet.’

Verwant nieuws

Pechtold wil D66 blijven leiden

VK 16.04.2016 D66-leider Pechtold maakt een einde aan de speculaties over zijn ambitie en motivatie voor de komende jaren. Op het partijcongres in Arnhem stelde hij zich vanmiddag opnieuw kandidaat als lijsttrekker voor de komende verkiezingen en als deelnemer in de volgende coalitie. ‘We zijn klaar voor de volgende stap: een stevig D66 in een stabiele, daadkrachtige regering. Een opdracht waar ik persoonlijk graag ja tegen zeg.’

Met Rutte (VVD) en Wilders (PVV behoort Pechtold inmiddels – sinds 2006 – tot de routiniers onder de partijleiders. Binnen en buiten de partij werd het afgelopen jaar gespeculeerd over zijn ambitie om er nog een ronde aan vast te knopen. Pechtold toonde zich in Arnhem vastbesloten: ‘Ik ben tevreden met wat we deze periode vanuit de oppositie hebben bereikt. Maar met dit kabinet komt Nederland niet meer verder. Dit kabinet van VVD en PvdA is uitgepraat. Ik niet.’

Traditiegetrouw zette Pechtold zich in zijn toespraak af tegen PVV-leider Wilders. ‘Mijn Nederland is geen vat vol nostalgie, maar een belofte voor de toekomst. Geen vastomlijnd idee, maar een levende identiteit. Geen gesloten bastion, maar een open samenleving.’ Rechtstreeks richtte hij zich tot VVD-fractieleider Zijlstra: ‘Hoe diep kunnen we zakken als we Syrische vluchtelingen aanwrijven dat ze voor ooglidcorrecties en borstvergrotingen naar Nederland komen?’

Staande ovatie

Pechtold oogstte een staande ovatie voor zijn kandidatuur, maar kritiek klinkt er ook in Arnhem. Voorzitter Elene Walgenbach van de Jonge Democraten vindt dat Pechtold en zijn Kamerfractie meer bravoure en lef moeten tonen, zeker in het 50-jarig jubileumjaar van de partij. ‘We zijn een serieuze factor geworden op het Binnenhof. Een partij om rekening mee te houden, die dingen voor elkaar krijgt. Maar tonen wij nog wel hetzelfde lef als 50 jaar terug?’

Walgenbach: ‘Onze laatste handtekening zetten we eind vorig jaar onder het belastingplan. D66 vond dat te weinig ambitieus: te weinig aandacht voor vergroening, er werd niks gedaan aan de complexiteit van het belastingstelsel. Alleen die lastenverlichting van 5 miljard. Dit was een kans voor D66 om echt lef te tonen, vast te houden aan idealen en om broodnodige vernieuwingen te realiseren. Maar D66 tekende toch. We zijn er bekaaid vanaf gekomen. Daar miste ik het lef.’

Opvallend positief over PvdA

Pechtold zelf, die de afgelopen jaren enkele keren stevige aanvaringen had met Diederik Samsom, toont zich nu opvallende positief over de PvdA. Samsoms houding in het asieldebat noemde hij ‘welwillend’ en ‘moedig’.

Pechtold: ‘Ik heb respect voor politici die hun nek uitsteken. Het is goed om te merken dat twee partijen met een sociaal gezicht en een open houding op zo’n bepalend onderwerp niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar.   (…) In mijn Nederland gelooft Geert Wilders nog als laatste – geheel passend bij een eenmanspartij – in zijn eigen extremistische ideeën, in zijn polariserende politiek. Hem zal ik niet overtuigen, maar zijn kiezers reik ik nadrukkelijk de hand.’

Regels om affaires te voorkomen

Interview Demmers

‘Dat wachtgeld, daar zijn we niet zo blij mee.’ Lees hier een interview (+) met D66-voorzitter Letty Demmers over dezaak-Hachchi in begin maart 2016.

D66 onderneemt vandaag ook een poging om zichzelf in de toekomst te vrijwaren van affaires zoals die rond het vertrokken Tweede Kamerlid Wassila Hachchi. Het partijbestuur wil regels opstellen om haar volksvertegenwoordigers beter te doordringen van hun plicht om vier jaar te blijven zitten.

Vrijdag kwam er eindelijk een einde aan het conflict tussen de partij en Hachchi, die drie maanden geleden plots vertrok. Dit nooit meer, denkt het partijbestuur, dat nu een fractiereglement op wil tuigen. Daarin moet worden benadrukt dat Kamerleden trouw dienen te zijn aan hun mandaat of anders voorzichtig moeten omspringen met wachtgeld.

Hachchi liet haar partijgenoten in januari in verbijstering achter toen ze met de noorderzon vertrok. Sinds haar vertrek streek zij al zo’n 18 duizend euro wachtgeld op. Met dit geld financierde ze haar avontuur in de Verenigde Staten., waar ze zich als vrijwilliger bij de campagne van Hillary Clinton aansloot.

Haar beweegredenen waren lange tijd onduidelijk en ook de communicatie met D66 verliep uiterst moeizaam. Begin maart waarschuwde partijvoorzitter Letty Demmers de politica voor een royement. ‘Het is een laatste middel, maar wel een dat we als bestuur kunnen inzetten.’

Zo ver kwam het uiteindelijk niet. Hachchi en D66 stelden vrijdag in een gezamenlijke verklaring dat zij het lidmaatschap uit eigen beweging neerlegt. Dat wil niet zeggen dat zij afstand doet van het wachtgeld: die regeling loopt door, lidmaatschap of niet. Voorzitter Demmers is voorstander van een fractiereglement waarin Kamerleden haarfijn op hun plichten worden gewezen.

Dat een dergelijke afspraak niet zaligmakend is, bleek wel uit het vertrek van Peter Oskam bij het CDA. Bij die partij moeten kandidaat-Kamerleden een verklaring ondertekenen waarin ze beloven de volledige regeerperiode uit te zullen zitten. Het weerhield Oskam er niet van tussentijds burgemeester te worden in Capelle aan den IJssel.

Een intentieverklaring om te blijven heeft dan ook geen enkele juridische basis, weet Demmers. ‘Afdwingen lukt nooit, maar je kan elkaar er dan wel makkelijker op aanspreken.’

Volg en lees meer over: D66 NEDERLAND POLITIEK

Pechtold wil weer lijsttrekker van D66 worden 

Politicus geeft op congres af op PVV en de ‘hokjesmaatschappij’

NU 16.04.2016 D66-leider Alexander Pechtold heeft zichzelf kandidaat gesteld om weer lijsttrekker te worden bij de komende Kamerverkiezingen. Hij deed dit zaterdag op het partijcongres van de partij in Arnhem.

Pechtold leidt de partij in de Kamer sinds 2006. D66 bestaat dit jaar vijftig jaar; het partijcongres vormt de aftrap van een jaar vol vieringen.

Pechtold ziet een kans in de boosheid en onvrede die hij in de Nederlandse samenleving waarneemt. Op het partijcongres zei hij dat hij dat hij er bezorgd over is, maar ook dat hij in die boosheid “vooral betrokkenheid” ziet.

“Hoe onbeholpen soms ook, ik zie in boosheid vooral betrokkenheid”, stelde hij. “De roep van veel mensen om gehoord te worden mag nooit smoren in conservatieve angst mensen écht invloed te geven. Het is mij veel waard iedereen erbij te houden, deze mensen met alles wat ik in me heb te overtuigen.”

Hokjesmaatschappij

Wanneer dit niet gebeurt, dan “laten we hen in handen van iemand die met z’n nepparlement en z’n neprechters ons democratische stelsel in elkaar wil laten donderen”, aldus Pechtold, die hiermee verwees naar PVV-leider Geert Wilders.

Pechtold wil verder geen “hokjesmaatschappij. In een levendige democratie verstoppen mensen zich niet voor andere meningen en ideeën. Anders vervreemd je van de ander.” Die vervreemding begint met denken in stereotypen, waarschuwt de politicus. “Dan zie je al snel geen individuen meer, maar groepen, die als anders en in het slechtste geval als minderwaardig of als vijand worden weggezet.”

Lees meer over: Alexander Pechtold D66

Gerelateerde artikelen

D66 en SP hekelen coalitie na blokkeren debat over intimidatie Eritreeërs 

D66 wil Europese begroting flink vernieuwen 

Kamervoorzitter roept vertrokken D66-Kamerlid op tot uitleg 

Is Pechtold nu wél houdbaar tot aan de verkiezingen?

AD 16.04.2016 Na drie klinkende overwinningen op rij dreigt de klad erin te komen bij D66. Amper een jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen hapert de partij in de peilingen. Blijft de grote beloning voor boegbeeld Alexander Pechtold straks weer uit?

D66 heeft altijd de neiging te vervallen in kleine onderwerpjes. Daar moet het voor blijven waken, Boris van der Ham.

Boris van der Ham © anp.

Natuurlijk, in de peilingen staat D66 nog altijd op winst. ,,Dat is toch iets om te markeren,” zegt Hans Engels, de langstzittende senator der democraten, opgeruimd. Hij is een van de weinige nog actieve D66-politici die de bijna-doodervaring van de partij in 2006 van nabij hebben meegemaakt.

Maar zonder roze bril oogt het landschap niettemin een stuk grijzer. Er zijn interne sores, zoals de affaire-Hachchi, het ex-Kamerlid dat gisteren haar lidmaatschap opzegde na aanhoudend rumoer over haar wachtgeld. Er is opeens de bijna 90-jarige Edo Spier, die aan de wieg stond van de partij. Via Trouw laat hij weten dat partijleider Alexander Pechtold zijn langste tijd heeft gehad. En dan zijn er die peilingen zelf, waarin D66 nog geen jaar geleden moeiteloos 25 zetels wist te scoren. Inmiddels zijn dat er zo’n tien minder. Tja.

Lastige periode
De partij die zaterdag congresseert op Papendal maakt kortom een lastige periode door, vooral nu ze niet langer doorslaggevend is voor meerderheden in de Eerste Kamer. Dat bleek wennen. De sociaalliberalen lieten zich verrassen door het CDA, dat opeens ook constructieve oppositie bleek te kunnen voeren. D66 dreigde nog eventjes de lastenverlichting van 5 miljard euro tegen te houden, maar schrok daar net op tijd voor terug. Andere partijen reageren nog altijd besmuikt op die actie.

Engels erkent dat D66 het beter deed toen het via een rits akkoorden nog oppositie vóór het kabinet kon voeren. ,,Maar we zijn ook niet meer de jojo-partij van vroeger. We zijn stabiel en dat is goed,” stelt hij vast. D66 timmerde onder Alexander Pechtold aan de weg als hervormingsgezinde partij die, vaak als eerste, taboedoorbrekende thema’s op de agenda zette, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd. Het huidige kabinet van VVD en PvdA heeft daarvan veel overgenomen en omgezet in wetgeving.

Onzichtbaar
Dat succes mag worden gevierd, maar de ideeënvorming mag niet opdrogen, waarschuwt oud-Kamerlid Boris van der Ham. ,,D66 heeft altijd de neiging te vervallen in kleine onderwerpjes. Daar moet het voor blijven waken. Dan gaat het opeens over de vraag of ‘Bij de gratie Gods’ nog wel boven wetten moet staan en gaat men ruzie zoeken met de ChristenUnie. Terwijl er wordt weggedoken bij echt ernstige discussies over de radicale elementen in de islam. Het standpunt is nu vooral ‘wat Wilders zegt, hoort niet’, maar wat vindt D66 dan wél? Ook was D66 erg onzichtbaar in het debat over de vluchtelingen.”

Pas als een van de laatste partijen kwam D66 onlangs met een voorstel om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. Pechtold ontlokte daarmee schampere reacties, omdat dit ‘plan-Pechtold’ gretig putte uit ideeën die andere politici eerder al hadden aangedragen. Van der Ham verwelkomt echter de stap die D66 heeft gezet. ,,Gelukkig wordt het opgepakt, ook al had dat veel eerder gekund.”

De grote bekroning
De verkiezingen mogen dan nog bijna een jaar op zich laten wachten, D66 wordt nu al beschouwd als geheide coalitiepartner in een volgend kabinet. Het zou voor Pechtold de grote bekroning zijn. In ruim 10 jaar leiderschap werd zijn partij twee keer achter elkaar gepasseerd voor kabinetsdeelname. Hij zal het niet leuk vinden als de huidige trend doorzet en de partij voor de derde keer op rij er niet in slaagt het kiezerspotentieel van pakweg 25 of zelfs meer zetels te verzilveren.

Want de overwinningen bij verkiezingen voor de gemeenteraad, het Europees Parlement en de Provinciale Staten smaakten weliswaar zoet, de Tweede Kamer is Pechtolds arena. En dan voelt een winstje van drie of vier zetels al snel als een troostprijs.

Alexander Pechtold tijdens het Tweede Kamerdebat over de uitkomst van de Europese Top 17-18 maart ©anp.

Onze partij zit in de haarvaten van de samenleving, in gemeentebesturen, in de provincie. Dat betaalt zich uiteindelijk weer uit, aldus Thom de Graaf

Thom de Graaf © anp.

Haarvaten
Volgens oud-minister Thom de Graaf, Pechtolds steunpilaar in de Eerste Kamer, zal het zo’n vaart niet lopen. ,,Onze partij zit in de haarvaten van de samenleving, in gemeentebesturen, in de provincie. Dat betaalt zich uiteindelijk weer uit. Ja, de peilingen zijn nu even minder, maar dat is nog verre van een aanwijzing dat zij straks ook mindere resultaten gaan opleveren.”

Toch doemt na 10 jaar leiderschap onvermijdelijk de vraag over de houdbaarheidsdatum van de leider op. Pechtold zegt nog altijd zeer gemotiveerd te zijn om opnieuw lijsttrekker te worden. Maar helemaal onomstreden is hij in eigen kring niet.

Mediamomentjes
Kritisch partijlid Ilona Kingma besloot eerder de kat de bel aan te binden. De partij draait volgens haar te veel om de persoon Pechtold en te weinig om ideologische standpunten van D66. ,,Hij is ook mediageniek, dus ik snap de route wel, maar het zijn mediamomentjes. Het baart me zorgen dat vanaf het moment dat Pechtold de leiding kreeg een groep kritische geesten met tegengeluid is verdwenen. Kijk naar de fractie in de Tweede Kamer nu. Deze mensen weten veel van hun beleidsterrein, maar de ideologie, het D66-geluid, mis ik te vaak.”

Veel openlijke bijval krijgt Kingma vooralsnog niet, al wordt er in de achterban wel degelijk anoniem gemord over de fractie, die ‘te corporaal en eenkleurig’ zou zijn. Toch lijkt ten minste één zorg van Kingma breder te worden gevoeld: het opvolgingsprobleem. Intern is Pechtold erop aangesproken dat hij daaraan moet werken, stelt een vertrouweling. Kingma: ,,Als hij er morgen mee stopt, is er niets over. De mensen weten nog te weinig waar de partij voor staat, terwijl opvolgers niet te bekennen zijn.”

Gat
,,Een onontkoombare opvolger dient zich nog niet aan,” erkent senator Hans Engels. Hij had er ‘niet aan moeten denken’ dat Pechtold zou hebben bedankt voor het lijsttrekkerschap. ,,We moeten in besloten kring kijken, om te zorgen dat er geen gat valt. Er moet straks iemand in de fractie zijn die het kan overnemen.” Makkelijk is het niet: ,,Als je iemand hebt die zo goed is als Pechtold, dan maak je het voor welke opvolger dan ook niet eenvoudig.”

Boris van der Ham gelooft niet dat D66 niemand heeft om Pechtold op te volgen. ,,Die vraag lost zich vanzelf op als dat moment zich aandient.” Bij elke partij is het volgens hem zo dat de partij wordt vereenzelvigd met de partijleider. ,,Alexander was bij zijn start helemaal niet succesvol. Hij haalde het laagste zetelaantal ooit: drie. Hij groeide. Dat zal met een opvolger ook gebeuren. Laten we dit niet problematiseren.”

Alexander Pechtold en Wassila Hachchi © anp.

Lees ook

Pechtold ziet kans in boosheid

Telegraaf 16.04.2016 Alexander Pechtold stelt zich opnieuw kandidaat als lijstrekker van D66. Hij hoopt dat zijn partij deel uit gaat maken van een ‘stabiel en betrouwbaar’ kabinet. D66 is vandaag bijeen in Arnhem voor een partijcongres. De partij bestaat dit jaar vijftig jaar en maakt zich op voor de verkiezingen van volgend jaar maart.

In zijn congresspeech zei Pechtold dat VVD en PvdA zijn ‘uitgepraat’. Hij stelde tevreden te zijn met wat D66 de afgelopen jaren vanuit de oppositie heeft bereikt, maar wil nu gaan meeregeren.

Inmiddels is hij tien jaar partijleider. De partij is de laatste tijd wat weggezakt in de peilingen. De affaire rond inmiddels ex-lid Wassila Hachchi heeft de partij het schaamrood op de kaken bezorgd. Zij vertrok met wachtgeld richting VS om voor Hillary Clinton te gaan werken. Pechtold maakte geen woorden aan haar vuil in zijn speech.

Betrokkenheid

Pechtold zei wel een kans te zien in de boosheid en onvrede die hij in de Nederlandse samenleving waarneemt. Op het partijcongres zei hij dat hij dat hij er bezorgd over is, maar ook dat hij in die boosheid ,,vooral betrokkenheid” ziet. ,,Hoe onbeholpen soms ook, ik zie in boosheid vooral betrokkenheid. De roep van veel mensen om gehoord te worden mag nooit smoren in conservatieve angst mensen écht invloed te geven. Het is mij veel waard iedereen erbij te houden, deze mensen met alles wat ik in me heb te overtuigen”, aldus Pechtold.

,,Anders laten we hen in handen van iemand die met z’n nepparlement en z’n neprechters ons democratische stelsel in elkaar wil laten donderen. Dat nooit!”, zei hij verwijzend naar Geert Wilders van de PVV.

Pechtold wil verder geen “hokjesmaatschappij”: ,,In een levendige democratie verstoppen mensen zich niet voor andere meningen en ideeën. Anders vervreemd je van de ander. Die vervreemding begint met denken in stereotypen. Dan zie je al snel geen individuen meer, maar groepen, die als anders en in het slechtste geval als minderwaardig of als vijand worden weggezet.”

Verder:

D66-claim op ‘sociaal-liberaal’ klinkt hol

Trouw 22.12.2014 Het liberalisme is in Nederland populairder dan pakweg midden twintigste eeuw. Dat blijkt niet alleen uit verkiezingsuitslagen, maar tevens uit de gretigheid waarmee menigeen zich met het liberalisme associeert. Zelfs evidente anti-liberalen zoals SP’ers hebben kennelijk het voorvoegsel ‘neo’ nodig om het woord ‘liberaal’ een nare klank te geven. Bovendien zijn er tegenwoordig ook ter linkerzijde politici die zo positief over het liberalisme denken dat zij er in combinatie met het voorvoegsel ‘sociaal’ mee koketteren. Eén linkse partij, D66, tooit zich sinds 1998 met de aanduiding ‘sociaal-liberaal’. Jammer alleen dat men in die partij geen benul heeft wat de term inhoudt.

Verwant nieuws;

Meer over;

Pechtold klaar om kabinet te leiden

Trouw 14.06.2014 Premier worden is niet zijn jongensdroom, maar D66-leider Alexander Pechtold is er wel klaar voor. Pechtold zegt dat in een interview metNRC Handelsblad waarin hij reageert op de mogelijkheid dat D66 bij Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij zou worden en de premier mag leveren.

Pechtold klaar om te leiden

Telegraaf 14.06.2014 Premier worden is niet zijn jongensdroom, maar D66-leider Alexander Pechtold is er wel klaar voor. Pechtold zegt dat zaterdag in een interview met NRC Handelsblad waarin hij reageert op de mogelijkheid dat D66 bij Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij zou worden en de premier mag leveren.

Het is geen jongensdroom, maar Pechtold is klaar om het kabinet te leiden›

NRC 14.06.2014 D66-leider Alexander Pechtold ziet zichzelf premier van Nederland worden. “Het is geen jongensdroom, maar het behoort tot de mogelijkheden. En dan ben ik er klaar voor, ja”, zegt hij vandaag in een interview met NRC.

Volgens sommige opiniepeilingen zou D66 de grootste partij van het land worden als er op nu verkiezingen zouden zijn. Het zou Pechtold “verbazen” als het kabinet-Rutte II de rit zou uitzitten tot 2017. D66 fungeert nu als gedoogpartner.

Revolutie van D66 voltrekt zich stil

Trouw 01.12.2013 De afschaffing van het strafrechtelijk verbod op smalende godslastering past in de stille revolutie die gaande is om onze democratie meer in handen van de burgers te leggen. De leider van deze revolutie is het D66-Kamerlid Gerard Schouw. Hou die man in de gaten! Wat Hans van Mierlo niet lukte, speelt Schouw vijftig jaar later op kousenvoeten klaar.

D66 verzilvert kansen die GroenLinks laat liggen

Trouw 16.11.2013    GroenLinks is net zo fel gekant tegen Geert Wilders als D66, maar verzuimt dat duidelijk te maken. Dat kost de partij stemmen, stelt Joost van Spanje.

Het is een terug-kerend patroon: Pechtold bekritiseert Wilders; Wilders slaat terug. Intussen krijgt D66 veel aandacht in de media, waarbij voor een breed publiek duidelijk wordt voor welke standpunten en waarden deze partij staat. Succesformule voor D66.

D66: verbeter pensioenplan

Telegraaf 02.11.2013 D66-leider Alexander Pechtold wil dat het kabinet met een pensioenplan komt dat eerlijk is voor werkenden en voor jongeren. „Anders kan het kabinet naar onze steun fluiten”, zei Pechtold zaterdag op een partijcongres in Utrecht.

Pechtold wil ‘eerlijk’ pensioenplan of weer geen steun

NU 02.11.2013 D66-leider Alexander Pechtold wil dat het kabinet met een pensioenplan komt dat eerlijk is voor werkenden en voor jongeren. ”Anders kan het kabinet naar onze steun fluiten”, zei Pechtold zaterdag op een partijcongres in Utrecht.

De pensioenplannen van het kabinet liepen vorige maand spaak in de Eerste Kamer omdat er onvoldoende steun voor was.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer overD66 Alexander Pechtold Pensioenplan

D66 wil meer vrouwelijke leden

NU 02.11.2013 D66 zou graag zien dat meer vrouwen zich aanmelden als lid. Nu is slechts een derde van de nieuwe leden vrouw en dat mag wel wat meer worden, vindt D66-partijvoorzitter Fleur Gräper. Ze zei zaterdag tijdens het partijcongres blij te zijn dat belangrijke functies in de partij zijn ingevuld door vrouwen, ”maar het kan nog veel beter”.

D66 mikt op vrouwen

Telegraaf 02.11.2013 D66 zou graag zien dat meer vrouwen zich aanmelden als lid. Nu is slechts een derde van de nieuwe leden vrouw en dat mag wel wat meer worden, vindt D66-partijvoorzitter Fleur Gräper. Ze zei zaterdag tijdens het partijcongres blij te zijn dat belangrijke functies in de partij zijn ingevuld door vrouwen, „maar het kan nog veel beter”.

D66 wil meer vrouwelijke leden

Trouw 02.11.2012 D66 zou graag zien dat meer vrouwen zich aanmelden als lid. Nu is slechts een derde van de nieuwe leden vrouw en dat mag wel wat meer worden, vindt D66-partijvoorzitter Fleur Gräper. Ze zei zaterdag tijdens het partijcongres blij te zijn dat belangrijke functies in de partij zijn ingevuld door vrouwen, ‘maar het kan nog veel beter’.

Pechtold begreep ‘niets’ van opstelling CDA

Trouw 02.11.2013 ‘Het was best een gok, maar uit de eerste signalen blijkt dat de uitkomst gewaardeerd wordt. Niet alleen bij onze achterban, maar breder.’ D66-leider Alexander Pechtold blikt tevreden terug op de afgelopen weken. Zijn partij was de belangrijkste aanjager van het begrotingsakkoord dat het kabinet sloot met ChristenUnie, SGP en de Democraten.

Pechtold: ‘Herfstakkoord is voor mij geen bestuurlijke vernieuwing 2.0’

Trouw 02.11.2013 Alexander Pechtold (47) is in een winning mood. Zijn constructieve houding legde hem – althans in de peilingen- geen windeieren. Vandaag viert hij zijn triomf op het D66-congres in Utrecht.

‘Politieke midden niet saai’

Telegraaf 02.11.2013  „Het was best een gok, maar uit de eerste signalen blijkt dat de uitkomst gewaardeerd wordt. Niet alleen bij onze achterban, maar breder.” D66-leider Alexander Pechtold blikt tevreden terug op de afgelopen weken. Zijn partij was de belangrijkste aanjager van het begrotingsakkoord dat het kabinet sloot met ChristenUnie, SGP en de Democraten.

Advertenties

november 3, 2013 - Posted by | Uncategorized | , , , , ,

1 reactie »

  1. […] zie ook: D66 – de nasleep na 12.09.2012 en verder !! […]

    Pingback door Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2016 | Beantwoorden


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: