Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Femke Halsema GL – verdere adviezen Commissie behoorlijk gedrag

Kom maar bij Pappie !!!!!

Kom maar bij Pappie !!!!!

Uitslag.

De commissie laakt de ‘tunnelvisie, ijdelheid, misplaatst CEO-gedrag en vriendjespolitiek’ van bestuurders van woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

Dit stelt een commissie onder voorzitterschap van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema in een vandaag verschenen rapport.

De Commissie Behoorlijk Gedrag bepleit een cultuuromslag en herstel van drie grote weeffouten in de structuur van de semipublieke sector. Zo is de publieke taak ondergesneeuwd geraakt door ‘schaalvergroting, deregulering en de intrede van de bedrijfsmatige overheid’.

Daarnaast wordt in de sturing en de controle wel gelet op de financiële prestaties, maar nauwelijks op kwaliteit. Als laatste constateert de commissie dat de verantwoordelijkheden tussen het bestuur, de toezichthouders en de politiek onduidelijk zijn.

Zie: Femke Halsema – Een ‘code voor behoorlijk bestuur in de ‘semipublieke sector

Lees hier het rapport, het feitenonderzoek en het deelonderzoek naar de problemen bij Amarantis ……en nog Meer

Dossier Zelfverrijking Amarantis VK …………en hier het rapport van de commissie die onder leiding van Femke Halsema (GroenLinks) onderzoek deed naar het gedrag van de top van Amarantis.

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – voortgang onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – verder onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

En ook: Onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

Maar ook bij de woningcorporaties is zo het een en ander mis gegaan en ook daar wordt onderzoek gedaan…

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

En ook: Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!!

en: Vestia-gate ???

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

en: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

Voorheen overheidstaken lopen tegen problemen !!!!! Kortom groot Gerommel in de (semi)publieke sector !!!!

Kabinet verlaagt balkenendenorm voor publieke sector

VK 01.07.2014 Managers in de publieke sector (onder meer onderwijs, zorg, woningcorporaties) mogen in de toekomst niet meer verdienen dan een minister. Het kabinet verlaagt deze zogeheten balkenendenorm van 130 procent van een ministersalaris naar 100 procent. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer.

Topinkomens publieke sector verder verlaagd

RO 01.07.2014 De regering heeft het wetsvoorstel voor verlaging van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris ingediend bij de Tweede Kamer. Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet moet op 1 januari 2015 ingevoerd worden. De ministerraad stemde hiermee in op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Documenten en publicaties;

Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Nader rapport voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Memorie van Toelichting Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Advies Raad van State inzake voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk | 01-07-2014

Perverse prikkels

NRC 15.09.2013  Hoe krijg je bestuurders in de semipublieke sector – zorg, onderwijs, volkshuisvesting – weer tot verantwoordelijk gedrag? Tegen Een lastig gesprek, het deze week uitgebrachte advies van de speciaal daartoe ingestelde Commissie Behoorlijk Bestuur, valt eigenlijk maar één bezwaar in te brengen. Het is een rapport. Lees verder

Halsema kostte €21.000

Telegraaf 13.09.2013  Het onderzoek van de commissie-Halsema naar behoorlijk bestuur in de semi-publieke sector heeft de belastingbetaler ruim 21.000 euro gekost. De aanbevelingen werden lauw ontvangen, omdat nogal wat open deuren zijn ingetrapt door de oud-fractievoorzitter van GroenLinks en haar drie commissieleden.

Gedragscodes lossen uitwassen in publieke sector niet op

BB 11.09.2013 Gedragscodes waaraan bestuurders in de semipublieke sector moeten voldoen, kunnen helpen om wangedrag tegen te gaan, maar mogen niet dienen als simpele bezweringsformules. Lijstjes van wat wel en niet mag, doen geen recht aan de ingewikkelde en vaak bureaucratische structuur bij de semioverheid. Een andere cultuur en opzet van de sector zijn noodzakelijk.

Gerelateerde artikelen:

Kom maar bij Pappie !!!!!
Immoreel gedrag bestuurder niet uit te bannen met code, denkt commissie-Halsema

VK 11.09.2013 Grote weeffouten in het systeem van de semipublieke sector hebben geleid tot kwaliteitsdaling in de publieke dienstverlening en vormden een bron voor immoreel gedrag van bestuurders. Dat concludeert een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema. De taak van de commissie, aangesteld door het kabinet, was om een gedragscode te ontwerpen voor bestuurders van woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Dit naar aanleiding van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, Vestia, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis.

Lees ook Femke Halsema gaat gedragscode opstellen – 15/05/13

Advies commissie-Halsema ‘vrij overbodig, niets nieuws’

Trouw 11.09.2013 De adviezen van de commissie-Halsema die wanbeleid van besturen moeten voorkomen, zijn woensdag niet bij alle betrokken organisaties even goed ontvangen. De commissie pleit voor een cultuuromslag, waarbij bestuursleden uit de semipublieke sector elkaar en belanghebbenden in een ‘lastig gesprek’ op hun gedrag wijzen. Dat moet bestuursschandalen zoals bij woningcorporatie Vestia, hogeschool Inholland en Amarantis tegengaan.

Advies Halsema ‘onnut’

Telegraaf 11.09.2013 De adviezen van de commissie-Halsema die wanbeleid van besturen moeten voorkomen, zijn woensdag niet bij alle betrokken organisaties even goed ontvangen. De commissie pleit voor een cultuuromslag, waarbij bestuursleden uit de semipublieke sector elkaar en belanghebbenden in een ‘lastig gesprek’ op hun gedrag wijzen. Dat moet bestuursschandalen zoals bij woningcorporatie Vestia, hogeschool Inholland en Amarantis tegengaan.

‘Gedragscode niet genoeg’

Telegraaf 11.09.2013  Gedragscodes waaraan bestuurders in de semipublieke sector moeten voldoen, kunnen helpen om wangedrag tegen te gaan, maar mogen niet dienen als simpele bezweringsformules. Lijstjes van wat wel en niet mag, doen geen recht aan de ingewikkelde en vaak bureaucratische structuur bij de semioverheid. Een andere cultuur en opzet van de sector zijn noodzakelijk.

Halsema: semipublieke sector moet op de schop

NRC 11.09.2013 Bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector moeten zich beter realiseren dat zij een publieke taak hebben. Dat stelt een commissie onder voorzitterschap van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema in een vandaag verschenen rapport.  De Commissie Behoorlijk Gedrag bepleit een cultuuromslag en herstel van drie grote weeffouten in de structuur van de semipublieke sector. Lees verder

Documenten en publicaties;

Een lastig gesprek – Advies Commissie Behoorlijk Bestuur – Rapport | 11-09-2013

Een onafhankelijke commissie heeft een gedragscode opgesteld voor behoorlijk bestuur en toezicht in de semipublieke sector. – Publicatie | 11-09-2013

Notitie van de toezichthoudende verenigingen NVTZ, NVOI, VTW en NVTK – Publicatie | 11-09-2013

Werkplan Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren – Besluit | 14-06-2013

september 11, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 2 reacties