Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Kabinet Rutte II – Het Flirten, Vallen of Breken !!!!!

Hebben we een deal or what ????

Buigen of barsten ?????

De partij van Alexander Pechtold en het CDA zouden zijn gepolst om toe te treden tot het kabinet. Het kabinet van VVD en PvdA heeft geen meerderheid in de Senaat, en moet daardoor steeds bij oppositiepartijen om steun bedelen voor zijn plannen. De geheime gesprekken zijn stukgelopen omdat D66-leider Alexander Pechtold bedongen zou hebben dat het sociaal akkoord zou worden opengebroken, zo meldde De Telegraaf vanmorgen.

Meerderheden

Volgens de premier is het wel zo dat op onderwerpen gesprekken plaatsvinden tussen bewindspersonen en fracties. “Elk kabinet maakt zich zorgen over meerderheden en zoekt dus hard naar mogelijkheden om tot die meerderheden te komen.” Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) reageerde ontwijkend op de vraag of hij de eventuele toetreding van andere partijen tot de coalitie ziet zitten. “Ik ga nu niet zeggen wat ik allemaal een goed idee vind.”

Pechtold

Ook Alexander Pechtold D66 wil niet ingaan op de verhalen dat er gesproken zou zijn over toetreding tot de coalitie en het verkrijgen van ministersposten voor D66. Hij zegt wel dat zijn partij altijd met de coalitie praat om een constructieve bijdrage te leveren aan het kabinetsbeleid. Aangezien de gesprekken niet tot resultaat leidden heeft Pechtold geen behoefte om in te gaan op wat er precies op tafel heeft gelegen. De D66-leider zegt slechts zich niet in het geschetste beeld te herkennen.

Paniek

PVV-leider Geert Wilders stelde donderdag in de Tweede Kamer dat het kabinet in paniek is. “Geen steun onder de bevolking, maar ook geen politiek draagvlak.” Wilders wilde voor 18.00 uur een brief van premier Rutte om opheldering te krijgen. In deze brief herhaalde Rutte dat kabinet en coalitie geen initiatieven hebben ondernomen om de coalitie uit te breiden. Gesprekken over steun voor kabinetsplannen vinden volgens hem regelmatig plaats, maar pas ‘als deze gesprekken daartoe aanleiding geven, wordt dat kenbaar gemaakt’, aldus de premier. De PVV-leider had na de brief geen behoefte meer aan een debat.

Plannen aanpassen

“Het moet niet om de poppetjes gaan”, reageerde CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. “Ik doe niet mee aan het kabinet. Dat moet plannen aanpassen aan de wensen van een meerderheid in de Tweede Kamer.” “De coalitie wilde wachten met het aanpassen van de plannen tot Prinsjesdag. Maar het gebruikt het zomerreces blijkbaar wel om de eigen problemen op te lossen.” “Er zijn vanuit het kabinet en de coalitie geen initiatieven genomen en wij gaan die ook niet nemen om andere partijen te vragen toe te treden tot de coalitie”, aldus Rutte.

“We zijn hard aan het werk om de coalitie tot een succes te maken en te zoeken naar steun, maatschappelijk en politiek, voor onze plannen.” Dat zei de premier donderdag. Rutte (VVD) reageerde daarmee over een Telegraaf-bericht over de vermeende gesprekken die de coalitie de afgelopen zomer met D66 zou hebben gevoerd. Is dit een ultieme poging geweest om te voorkomen dat het Kabinet zou gaan vallen ???  Er zullen nog flink wat debatten gaan volgen want de begroting 2014 is onderweg. Op Prinsjesdag zal het duidelijk worden !!!

Vooruitzicht

De begroting voor 2014 moest in augustus af zijn. Het is voor de coalitie van groot belang om steun te hebben van de oppositie, Dit omdat de coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Zij  moeten dus voor alle bezuinigingen steun hebben van de oppositie

Het volgende bleek reeds op  woensdag 14.08.2013; De cijfers van het CBS en het CPB over de Nederlandse economie. Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort volgend jaar uitkomt op 3,9 procent. Dat is hoger dan in juni, toen de verwachting nog op 3,7 procent stond.

De Nederlandse economie kromp ook het afgelopen kwartaal, met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De recessie houdt daarmee aan. Gemiddeld lieten de eurolanden wel groei zien, van 0,3 procent. Het is het vierde kwartaal op rij dat de Nederlandse economie krimpt, iets waar economen al rekening mee hielden. In het eerste kwartaal van 2013 kromp de economie met 0,4 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. “De krimp vlakt af”, zei Pieter Hein van Mulligen van het CBS daarom vandaag bij de presentatie.

Uitgelekte maatregelen.

Inmiddels werd via De Telegraaf al bekend dat de koopkracht er gemiddeld 1 procent op achteruit gaat. De middeninkomens worden iets minder hard geraakt dan de hoogste en laagste inkomen. VVD en PvdA hebben dinsdag 27.08.2013 een akkoord gesloten over een bezuinigingspakket ter waarde van 6 miljard euro. Op deze manier willen de partijen het begrotingstekort terugdringen.

zie ook De rol van de 1e kamer staat onder druk

zie: Prinsjesdag 17.09.2013 deel 2

en: Prinsjesdag 17.09.2013 deel 1

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een hete nazomer 2013

en zie ook: 25-08-2013: VVD en PvdA blijven slecht scoren door pessimisme over economie.

Hoe 37 plus 1 toch de oplossing werd van Rutte II

VK 31.10.2013 Deze week is het precies een jaar geleden dat Mark Rutte en Diederik Samsom vol trots hun regeerakkoord presenteerden. Destijds verklaarde de premier in de Eerste Kamer dat hij de zoektocht naar draagvlak niet wilde versmallen tot ‘de rekensom van 37 plus 1’. Maar een jaar later leunt de regering op precies die rekensom: met steun van D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet de kleinst mogelijke meerderheid gevonden in de Senaat.

In het jaar dat dit kabinet nu zit, is de discussie over de rol van de Eerste Kamer zo mogelijk de opvallendste ontwikkeling

Gebrek aan visie is zegen voor parlementaire democratie gebleken

Trouw 30.10.2013  Een jaar geleden trad de coalitie aan, die er prat op ging geen gemeenschappelijke visie te hebben op de ontwikkeling van de samenleving. Bruggen wilden VVD en PvdA bouwen en het tekort van de overheid in de hand houden, waarbij de hogere inkomens iets meer zouden worden aangeslagen. 

‘Kabinet moet in Senaat gewoon knokken’

NU 29.10.2013 De drie oppositiefracties die met het kabinet een begrotingsakkoord hebben gesloten, zijn in de Eerste Kamer daaraan niet op voorhand gebonden.

Het kabinet zal in de Senaat ”gewoon moeten knokken” voor een meerderheid. ”Er is geen zekerheid vooraf. Het is een akkoord van de Tweede Kamer.”

Premier Mark Rutte zei dat dinsdagavond tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Daar hebben de regeringsfracties VVD en PvdA geen meerderheid.

Premier Rutte: kabinet moet in Eerste Kamer ‘gewoon knokken’

Elsevier 29.10.2013 De drie oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP die in oktober met het kabinet een begrotingsakkoord sloten, zijn in de Eerste Kamer niet op voorhand aan die afspraken gebonden.

Tegenvallers

De afspraken hebben alleen betrekking op het belastingplan en de overheidsbegroting voor 2014, benadrukte Rutte. Bij eventuele tegenvallers heeft er nieuw overleg plaats.

Politieke rust

Mark Rutte onderstreepte bij de totstandkoming van het akkoord het belang van ‘politieke rust’, zeker nu er een pril economisch herstel in Nederland optreedt.

zie ook;

Eerste Kamer afschaffen? Nu juist niet

Trouw 29.10.2013 Oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben in de Tweede Kamer toegezegd dat zij in de Eerste Kamer de begroting steunen. Hun senaatsfractieleiders voelen zich er niet door beknot: er blijft genoeg over om te laten zien hoe zinvol de Eerste Kamer is.

Rutte in Eerste Kamer: we moeten blijven knokken voor een meerderheid

VK 29.10.2013 Ook na het sluiten van het begrotingsakkoord met D66, ChristenUnie en SGP moet het kabinet in de Eerste Kamer ‘knokken’ voor een meerderheid. De senatoren van de drie oppositiepartijen zijn niet gebonden en vrij om hun eigen afwegingen te maken. Dat zei premier Rutte dinsdagavond bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Daar hebben de regeringsfracties VVD en PvdA geen meerderheid.

Lees ook VVD-senator Hermans pleit voor discussie over rol Eerste Kamer – 29/10/13

VVD wil praten over rol Senaat

Telegraaf 29.10.2013 De VVD wil dat de Eerste Kamer gaat discussiëren over haar eigen rol. Fractieleider Loek Hermans zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. Hij wil daarover binnenkort overleggen met de andere fractievoorzitters.

VVD wil discussie over rol Senaat

NU 29.10.2013 De VVD wil dat de Eerste Kamer gaat discussiëren over haar eigen rol. Fractieleider Loek Hermans zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. Hij wil daarover binnenkort overleggen met de andere fractievoorzitters.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Senaat

Eerste Kamer buigt zich vandaag over begroting›

NRC 29.10.2013 De Eerste Kamer buigt zich vandaag over de vorige maand verschenen begroting voor volgend jaar, plus het akkoord dat het kabinet daarna met een deel van de oppositie sloot. Met dat akkoord is de steun van een meerderheid in de senaat zo goed als zeker geworden.

De algemene beschouwingen in de Eerste Kamer, waarbij alle bewindslieden aanwezig moeten zijn, leken bijzonder spannend te worden omdat het kabinet van VVD en PvdA geen meerderheid had in de senaat. Zo sneuvelde tijdens een ander debat in de Eerste Kamer op 8 oktober het pensioenplan van het kabinet, omdat de voltallige oppositie tegen was.

Grondwet op de helling

Hoe frustrerend dat ook was, het blijft merkwaardig dat juist D66 niet aanhaakt nu de tijd rijp lijkt voor, om het deftig te zeggen, een ‘constitutioneel moment’. Nu ons kiesstelsel niet langer een stabiel, effectief en legitiem landsbestuur garandeert, moet de grondwet op de helling.
Dat is niet uniek voor Nederland, leert David Van Reybrouck ons in zijn inspirerende pamflet Tegen verkiezingen. Aan wat hij noemt ‘het democratisch vermoeidheidssyndroom’ lijden vele oudere parlementaire democratieën. De verbeeldingskracht van Van Reybrouck gaat zo ver dat hij vertegenwoordigende lichamen als de senaat door loting wil samenstellen, zoals in het antieke Athene.
Een interessante gedachte, die een Eerste Kamer zou opleveren van 38 vrouwen en 37 mannen, met uiteenlopende achtergronden en opleidingen, kortom een getrouwe afspiegeling van de bevolking. Deze volksvertegenwoordigers op basis van burgerdienstplicht wisselen elkaar snel af, en hoeven zich dus niet druk te maken om herverkiezing. Ze zullen dan ook meer bereid zijn tot een constructieve samenwerking dan de door permanente verkiezingskoorts bevangen Kamerleden van vandaag, veronderstelt Van Reybrouck.

‘Pechtold, maak de belofte van Van Mierlo uit 1966 nu eens waar’

VK 14.10.2013  Nu ons kiesstelsel niet langer een stabiel landsbestuur garandeert, moet de grondwet op de helling, schrijft Hans Wansink. ‘Het blijft merkwaardig dat juist D66 niet aanhaakt nu de tijd rijp lijkt voor, om het deftig te zeggen, een ‘constitutioneel moment’.’

Deze week was er een zeperd voor de regering in de Eerste Kamer en voortgaand duw- en trekwerk op het ministerie van Financiën. Langzamerhand raakt iedereen in Den Haag uit zijn humeur. Premier Rutte zei onlangs: ja dit gaat zo door, wen er maar aan. De tijd van stabiele meerderheden is voorbij. In 2015 zijn er weer verkiezingen voor de provinciale staten, waar men getrapt de Eerste Kamer kiest. Misschien is er als u dit leest alsnog met de tong op de schoenen een akkoord gesloten van paars-met-de-Bijbel. Dan nog ligt in de lijn der opiniepeilingen dat de verhoudingen in de senaat over twee jaar weer totaal anders zijn.

Martin Sommer: ‘Gepolder helpt gezag van openbaar bestuur naar de ratsmodee’

VK 13.10.2013  De klassieke politiek filosofen waren niet geïnteresseerd in boze burgers, merkt politiek commentator Martin Sommer op. Zij stelden de vraag wat goed bestuur is. ‘Het permanente gepolder en gepraat is prachtig vanwege het draagvlak, maar draait telkens uit op slodderwetgeving, vanwege die wensenlijstjes en omdat men voortdurend achter de crisis aanholt. Slecht bestuur dus.’ Vorig jaar was er het sprintje naar de 3 procent, nu de hordenloop naar 6 miljard

Kan dit zo doorgaan?

Lees ook Martin Sommer: ‘Tijd was altijd een ambtelijke troefkaart, maar die raakt op’ – 06/10/13

Lees ook ‘Van de weeromstuit is premier Rutte in extreem pragmatisme verzeild geraakt’ – 29/09/13

David Van Reybrouck, schrijver en cultuurhistoricus, zou van plezier in zijn handen wrijven mocht hij dit ooit beleven. Tegen Verkiezingen, heet het hartstochtelijke pamflet dat hij schreef om ons burgers te waarschuwen. Het loopt uit de hand, zegt hij. Ons wacht een periode van grote instabiliteit. We moeten ingrijpen, we  moeten de democratie democratiseren. Waar wachten we op!
Het kan nog gekker
Toegegeven, het is ook om gek van te worden. Ons kabinet is al wekenlang bezig via de Tweede Kamer een meerderheid in de Eerste Kamer te vergaren om straks ongeschonden de begroting te kunnen vaststellen. Het mag niet zo gaan als met het pensioenplan, dus dat de Eerste Kamer zegt: broddelwerk, doe maar over.

‘Er valt een brief op de mat: u bent ingeloot als volksvertegenwoordiger’

VK 12.10.2013  Burgers inloten om het kabinet te helpen, zo gek is dit idee van David van Reybrouck niet, schrijft columnist Lidy Nicolasen. ‘En nu even niet zeuren dat politiek te moeilijk is en we malloten aan de macht brengen.’

Hoe verder na de grote nederlaag in de Senaat?

Trouw 09.10.2013 Het kabinet wist dat het afstevende op een botsing in de Eerste Kamer, maar toch zocht het de confrontatie. Staatssecretarissen Weekers (Financiën) en Klijnsma (Sociale Zaken) werden gisteren met hun pensioenplan de Senaat uitgestuurd: kom maar terug als je echt iets te bieden hebt. Waarom loopt het kabinet met open ogen in een geheide nederlaag? En wat is de volgende stap?

Pensioendebat: eigen schuld dikke bult

Telegraaf 09.10.2013 Het pensioendebat gisteren werd een fiasco voor het kabinet. Volgens columnist Martin Visser stelde het de polder tevreden, maar vergat het de politiek. Als jongeren minder pensioen opbouwen,…

Vijf vragen pensioenen Eerste Kamer

NU 08.10.2013 In de Eerste Kamer wordt dinsdag een nieuwe pensioenwet behandeld. Waarschijnlijk stemmen de senatoren niet in. Waar gaat het eigenlijk over en wat zijn de consequenties? NU.nl legt het uit in vijf vragen.

Het kabinet wil dat vanaf 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw daalt van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Volgens het kabinet kan deze opbouw omlaag, omdat werkenden langer voor hun pensioen sparen, doordat ze ook langer aan het werk zijn.

Hervorming pensioenstelsel grote test voor kabinet. Dit moet je weten

NRC 08.10.2013 Vandaag moeten de staatssecretarissen Klijnsma en Weekers één van de grootste maatregelen van kabinet-Rutte II verdedigen: de hervorming van het pensioenstelsel. Het is de eerste grote test voor het kabinet in de Eerste Kamer. Dit is wat je moet weten over de plannen.

 ‘Kabinet dwingt Eerste Kamer in te politieke rol’

VK 08.10.2013 Het kabinet dwingt de Eerste Kamer in een te politieke rol doordat het heeft nagelaten te luisteren naar de oppositie in de Tweede Kamer. Dat zei Eerste Kamerlid Tof Thissen namens GroenLinks vandaag in het debat in de Senaat over de pensioenplannen van het kabinet. De voltallige oppositie heeft en houdt bezwaren tegen het kabinetsvoorstel.

Lees ook Oppositie Eerste Kamer kraakt pensioenplan kabinet – 08/10/13

Lees ook Dinsdag pensioendag in de Senaat: wie wil wat? – 08/10/13

‘Aanpassen plan verstandig’

Telegraaf 08.10.2013 De vakcentrale FNV vindt het „verstandig” het dat kabinet na de kritiek van de Eerste Kamer zijn pensioenplan gaat aanpassen. „De bezuinigingsplannen op het pensioensparen zijn onverantwoord voor de jongeren en werkenden”, zei pensioenbestuurder Gijs van Dijk van de FNV dinsdagavond.

Gerelateerde artikelen  08-10:  Kabinet bezint zich op pensioen

 Weekers en Klijnsma door Senaat teruggestuurd naar Tweede Kamer 

VK 08.10.2013 ‘Het is voor ons van groot belang om u te overtuigen. Als dat vanavond niet lukt, moet dat op een ander moment.’ Staatssecretaris Weekers van Financiën poogde vanavond opnieuw de hand te reiken richting de oppositie in de Eerste Kamer. Echter tevergeefs. Het pensioenplan van het kabinet stuit in de Senaat op grote tegenstand. Hij stelde uiteindelijk voor het debat te schorsen om de kabinetsplannen te herzien. 

Lees ook ‘Kabinet dwingt Eerste Kamer in te politieke rol’ – 08/10/13 

Lees ook Oppositie Eerste Kamer kraakt pensioenplan kabinet – 08/10/13 

Kabinet bezint zich op pensioenplan

Trouw 08.10.2013 Het kabinet heeft de Senaat gevraagd de behandeling van het plan over een lagere pensioenopbouw aan te houden. Het wil zich beraden op dit wetsvoorstel. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft dat dinsdagavond in de Eerste Kamer gezegd. Daar bestaat onvoldoende steun voor dit plan, dat bijna 3 miljard moet opleveren.

Kabinet krijgt meer tijd voor pensioenplan

Weekers wekt irritatie bij oppositie

NU 08.10.2013 Het kabinet heeft in de Eerste Kamer gevraagd om een schorsing van het debat over de plannen om de pensioenopbouw te verlagen, nadat bleek dat er geen meerderheid voor de plannen gevonden zou worden. Dit betekent dat er dinsdagavond niet over de voorstellen wordt gestemd in de Eerste Kamer. Dit geeft het kabinet de ruimte om met een aanpassing van de wet, een zogenaamde novelle, te komen. De wet moet dan opnieuw worden voorgelegd aan de tweede kamer

Kabinet beraadt zich op pensioenplannen

NRC 08.10.2013 Het kabinet gaat zich beraden op de omstreden pensioenplannen omdat er geen meerderheid voor is in de Eerste Kamer. Dat is de uitkomst van het urenlange debat in de senaat met staatssecretaris van Financiën Frans Weekers vanavond. Lees verder

Weekers: meer tijd nodig

Telegraaf 08.10.2013 Het kabinet gaat zich opnieuw buigen over het plan om de pensioenopbouw fors te verlagen. De behandeling ervan in de Eerste Kamer is donderdagavond op verzoek van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aangehouden.

Debat in Senaat geschorst

Telegraaf 08.10.2013 Het debat in de Eerste Kamer over het kabinetsplan om de pensioenopbouw te verlagen, is dinsdagmiddag tegen half vijf geschorst. Om kwart voor zeven dinsdagavond zullen de staatssecretarissen Frans Weekers (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) de Senaat antwoorden. Die is dermate kritisch dat het debat na dat antwoord vermoedelijk wordt opgeschort zodat het kabinet zich kan beraden, verwachten ingewijden.

PvdA noemt daling pensioenpremie essentieel

NRC 08.10.2013 Voor de PvdA is het ‘essentieel’ dat de pensioenpremies zullen dalen als gevolg van de pensioenplannen van het kabinet. “Wij vinden dit heel erg belangrijk en maken ons er zorgen over”, zei PvdA-senator André Postema vandaag tijdens het debat over de pensioenplannen in de Eerste Kamer, meldt persdienst Novum.

Pensioenplan van kabinet stuit op zware kritiek Eerste Kamer

Trouw 08.10.2013 Het lijkt er op dat het kabinet een nederlaag gaat lijden in de Eerste Kamer. Senatoren van de oppositiepartijen waren vandaag uiterst negatief over de pensioenplannen waarmee het kabinet miljarden wil besparen. Mocht de Eerste Kamer de plannen van het kabinet dwarsbomen, dan moet de regering de miljarden elders vandaan halen.

Oppositie Eerste Kamer wijst pensioenplannen af

NU 08.10.2013 De oppositiepartijen in de Eerste Kamer hebben zich dinsdag zoals verwacht bijzonder kritisch opgesteld tegen de plannen van het kabinet over verlaging van de pensioenopbouw. Het kabinet zal daarom in de Eerste Kamer geen meerderheid vinden voor de plannen.

Meerderheid Eerste Kamer is kritisch over pensioenplannen kabinet

Elsevier 08.10.2013 De PVV heeft zich dinsdag tijdens het pensioendebat in de Eerste Kamer gekeerd tegen de plannen van het kabinet om het

Oppositie Senaat negatief

Telegraaf 08.10.2013 De oppositie in de Eerste Kamer heeft grote bezwaren tegen het kabinetsplan om de pensioenopbouw vanaf 2015 fors te verlagen. Bij de behandeling ervan dinsdag noemde CDA-senator Wopke Hoekstra het „onverstandig” en riep het kabinet op het in te trekken. Het kabinet moet volgens hem niet proberen „met veel warme woorden en een beetje wisselgeld te repareren wat irreparabel is”.

CDA: kabinet moet de pensioenplannen intrekken

Elsevier 08.10.2013 De PVV heeft zich dinsdag tijdens het pensioendebat in de Eerste Kamer gekeerd tegen de plannen van het kabinet om het pensioenstelsel te hervormen. Daarmee tekent zich een meerderheid in de Eerste Kamer af die tegen de pensioenplannen is.

De Eerste Kamerfractie van het CDA sprak zich eerder vandaag al uit tegen de plannen van staatssecretarissen Frans Weekers (VVD, Financiën) en Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken). D66 en GroenLinks uitten zich ronduit kritisch.

CDA wil pensioenvoorstel kabinet van tafel – ‘lijst met bezwaren lang’

NRC  08.10.2013 Het kabinet moet de plannen voor verlaging van de belastingvrije pensioenopbouw van tafel halen. Dat heeft CDA-senator Wopke Hoekstra vanochtend gezegd tijdens het debat in de Eerste Kamer over de pensioenplannen.

Cruciaal debat over pensioenen

Telegraaf 08.10.2013 De Eerste Kamer is begonnen met een cruciaal debat over de pensioenplannen. De pensioenaanpassing is de eerste grote test die het kabinet in de senaat moet ondergaan. En meteen dreigt het mis te gaan omdat de oppositie, nodig voor een meerderheid, kritisch is over de plannen.

Senaat buigt zich over pensioen

Telegraaf 08.10.2013 Het kabinet dreigt vandaag bakzeil te gaan halen in de Eerste Kamer. De oppositie – nodig voor een meerderheid – blijft onverminderd kritisch over de pensioenplannen. Daardoor lijkt de grootste besparing uit het regeerakkoord te gaan stranden in de senaat.

De officiële strategie van het kabinet leek zo helder: eerst zaken doen in de Tweede Kamer, dan pas met de Eerste. Een gebrek aan steun in de Eerste Kamer? Dat moest nog maar blijken, klonk het flink. De stroom senatoren van de oppositie die onvermoeibaar langs de opiniepagina’s trok om met het gebruik van hun grondwettelijke bevoegdheden te dreigen? Ook zij brachten dit mantra van het kabinet niet aan het wankelen. Tot de afgelopen Algemene Beschouwingen. 

‘Kabinet, stop die onderhandelingen’

VK 07.10.2013 De Eerste Kamer is onder Rutte II het toneel geworden van constitutioneel spelbederf, stellen Geerten Boogaard en Wim Voermans. De strijd dient in de Tweede Kamer te worden gevoerd.

De inspanningen die het kabinet thans onderneemt, hebben geen ander doel dan te voorkomen dat de Eerste Kamer meerderheidsbesluiten van de Tweede Kamer blokkeert. Dat is uiterst ongezond. De vrijzinnig-democraat Oud toonde zich daar begin vorige eeuw al beducht voor. Als de Eerste kamer afwijkt van de Tweede Kamer frustreert zij de wil van de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers, als zij haar volgt bewijst zij haar overbodigheid, aldus Oud. Het kabinet is nu doende die overbodigheid nogmaals te bewijzen. Het maakt van de senaat een stempelautomaat.

Onze democratie kraakt, net als in Amerika

Trouw 07.10.2013 Onze democratie staat op het spel, schreef deze week Thomas Friedman, columnist van The New York Times. Hij doelde op het feit dat een radicale minderheid van de Republikeinen in het Congres een aangenomen wet, de Obamacare, alsnog tot inzet van politieke strijd heeft gemaakt. Dat raakt het systeem waarin uiteindelijk een meerderheid beslist, vol in het hart. Zo bar is het hier nog niet. Of toch wel? 

Lees ook: ‘Loten is democratischer dan stemmen’ – 06/10/13

 Roemer: meedoen aan onderhandelingen ‘natuurlijk zinloos’

Trouw 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg aanstaande maandag tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Volgens SP-leider Roemer is meepraten over de begroting van 2014 ‘natuurlijk zinloos’.

SP-senator Kox wil niet meepraten met Dijsselbloem

NU 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Tweede Kamerlid Arnold Merkies heeft dat zaterdag laten weten. In het radioprogramma Tros Kamerbreed zei SP-senator Tiny Kox dat het weinig zin heeft mee te praten zolang het kabinet vasthoudt aan een extra bezuiniging van 6 miljard in 2014 en andere plannen die de SP vierkant afwijst.

SP praat niet met Dijsselbloem

Telegraaf 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Tweede Kamerlid Arnold Merkies heeft dat zaterdag laten weten. In het radioprogramma Tros Kamerbreed zei SP-senator Tiny Kox dat het weinig zin heeft mee te praten zolang het kabinet vasthoudt aan een extra bezuiniging van 6 miljard in 2014 en andere plannen die de SP vierkant afwijst.

Buma: CDA is niet van plan het kabinet te laten vallen

Elsevier  28.09.2013 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma is er niet op uit om het kabinet te laten vallen, maar blijft erbij dat de coalitie te veel wil nivelleren. Op sommige punten kan hij het kabinetsbeleid wel steunen. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) spreekt maandag op het ministerie van Financiën met de financieel woordvoerders van de coalitie- en oppositiepartijen over de rijksbegroting van volgend jaar. Premier Mark Rutte zei vrijdag na de ministerraad dat de kans dat het overleg gaat slagen ‘aanzienlijk’ is.

Premier Rutte moet ‘heel wat repareren’ bij oppositie

Elsevier 26.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) moet donderdag tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen reageren op de kritiek van de Tweede Kamer op de kabinetsplannen. Hij zal de oppositie gunstig moeten stemmen, zodat deze de coalitie kan helpen aan een meerderheid in de Eerste Kamer.

Weekers wil Senaat tegemoetkomen

NU 24.09.2013 Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is bereid tot een concessie om zijn plannen voor een lagere pensioenopbouw door de Senaat te krijgen. 

Een aanvullende spaarregeling hoeft wat hem betreft niet verplicht te worden opgelegd. Als deze regeling vrijwillig wordt, zullen er minder mensen gebruik van maken.

Daardoor blijft er geld over voor een wat hogere pensioenopbouw dan in de kabinetsvoorstellen. 

 Weekers wil Senaat tegemoetkomen in pensioenproblematiek

Trouw 24.09.2013 Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is bereid tot een concessie om zijn plannen voor een lagere pensioenopbouw door de Senaat te krijgen. Een aanvullende spaarregeling hoeft wat hem betreft niet verplicht te worden opgelegd. Als deze regeling vrijwillig wordt, zullen er minder mensen gebruik van maken. Daardoor blijft er geld over voor een wat hogere pensioenopbouw dan in de kabinetsvoorstellen.

Weekers wil Senaat tegemoetkomen

Telegraaf 24.09.2013  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is bereid tot een concessie om zijn plannen voor een lagere pensioenopbouw door de Senaat te krijgen. Een aanvullende spaarregeling hoeft wat hem betreft niet verplicht te worden opgelegd. Als deze regeling vrijwillig wordt, zullen er minder mensen gebruik van maken. Daardoor blijft er geld over voor een wat hogere pensioenopbouw dan in de kabinetsvoorstellen.

Weekers wil Eerste Kamer tegemoetkomen in pensioenplan

Elsevier 24.09.2013 Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën (VVD) wil de Eerste Kamer tegemoetkomen door te kijken of hij zijn pensioenplannen nog kan aanpassen. Hij bestudeert of het geld oplevert als hij de aanvullende spaarregeling vrijwillig maakt. Weekers gaat, in een poging om de pensioenplannen van het kabinet door de Eerste Kamer te loodsen, kijken of de pensioenopbouw voor sommige mensen richting 2 procent per jaar kan gaan.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,25 naar 1,75 procent. Dat zou een besparing van 3 miljard euro moeten opleveren.

zie ook

21 dec 2010  Compromis: verhoging btw met zes maanden uitgesteld

22 dec 2010 Senaat viert symbolische pyrrus-overwinninkjes

17 mei Rutte: geen deal VVD en PvdA over Weekers

CDA doet openingszet in miljardenschaakspel

Trouw  23.09.2013 Het CDA wil het herstel van de economie en de werkgelegenheid bespoedigen door de lasten voor werkgevers en werknemers met 2,9 miljard euro te verlagen. Dat blijkt uit de tegenbegroting die CDA-leider Sybrand Buma maandag presenteerde. Als de alternatieve begroting van het CDA één op één wordt uitgevoerd, loopt het begrotingstekort volgend jaar op naar 3,5 procent, zo blijkt uit de doorrekening door het Centraal Planbureau. Dat is 0,2 procent hoger dan in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

Steun in Eerste Kamer
Buma gaf maandag in De Telegraaf aan dat zijn partij bereid is de bezuinigingen van 6 miljard euro te steunen, mits hij een filnk deel daarvan zelf mag invullen. Het kabinet van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en daarom is steun nodig van oppositiepartijen als het CDA. ‘Laat ik heel duidelijk zijn, ook om geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen in dat 6 miljard pakket en geen nivellering,’ aldus Buma. 

CDA wil zelf twee miljard aan bezuinigingen invullen

Trouw  23.09.2013 CDA-leider Sybrand Buma is bereid de extra bezuinigingen van 6 miljard euro komend jaar te steunen als hij een flink deel daarvan (2 miljard) zelf mag invullen. Buma gaf maandag in De Telegraaf aan dat hij in ruil voor de CDA-steun wel een forse koerswijziging van het kabinet eist.

Meer over: CDA Europese Verkiezingen Europese Unie Politiek 

·                         PvdA: tegenbegroting CDA weinig sociaal

·                         CDA doet openingszet in miljardenschaakspel

·                         CDA in Senaat dreigt plannen kabinet te dwarsbomen

·                         Alle provinciale CDA-fracties tegen ‘superprovincie’ 

Buma speelt het hard Video

Telegraaf 23.09.2013 Het CDA wil een dikke vinger in de pap hebben in ruil voor steun aan het kabinet. Partijleider Buma is van plan hard spel te spelen.

CDA bespeelt kabinet

De partij eist een radicale koerswijziging van het kabinet in ruil voor steun voor de zes miljard euro aan extra bezuinigingen. Partijleider Buma is bereid om de begroting voor komend jaar goed te keuren, mits hij twee miljard in het extra bezuinigingspakket zelf mag invullen.

Gerelateerde artikelen;

23-09: CDA bespeelt kabinet

21-09: Zijlstra: sociaal akkoord niet heilig

21-09: ‘Politici, werk samen tijdens crisis!’

CDA-leider Buma eist koerswijziging kabinet in ruil voor steun

Elsevier  23.09.2013 Het CDA is bereid het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen, maar eist daarvoor een radicale koerswijziging. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma is bereid de begroting voor volgend jaar goed te keuren, als hij 2 miljard euro in het pakket met ‘ombuigingen’ mag invullen. ‘Laat ik heel duidelijk zijn, ook om geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen in dat 6 miljard-pakket en geen nivellering,’ zegt Buma maandag in een interview met De Telegraaf.

zie ook:

14 sep Buma: overheid automatisch op nullijn bij hoog begrotingstekort

18 nov 2012 Buma: alles doen om plannen voor nivellering te stoppen

12 apr 2012 VVD, CDA en PVV dicht bij Catshuis-akkoord

Buma wil koerswijziging in ruil voor steun aan kabinet

NRC  23.09.2013  CDA-leider Sybrand Buma is bereid het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen voor de extra bezuinigingen van zes miljard euro. Maar hij wil daar wel wat voor terug: veel zeggenschap in hoe dat bezuinigingspakket eruit gaat zien. 

Dat zegt hij vandaag in een interview met De Telegraaf. Buma wil “geen lastenverzwaringen en geen nivellering”. Het CDA presenteert vandaag daarom een alternatief voor de miljoenennota, waarin twee van de zes miljard opnieuw ingevuld wordt. Volgens Buma is het “stevige alternatief” in de eerste plaats gericht op meer banen. De plannen rijden vooral de PvdA in de wielen.

D66 doet handreiking naar kabinet

‘Twee voor twaalf voor coalitie’

NU 22.09.2013 Oppositiepartij D66 ziet nog steeds kans om met het kabinet samen te werken. De partij doet de coalitie een handreiking door een verlaging van het eigen budget voor onderwijs.   Bekijk video – Dit laat D66-leider Alexander Pechtold weten in een interview met NU.nl.

Wel moet het kabinet voor de kerst duidelijkheid verschaffen met wie het een samenwerking aan wil gaan, zo vindt Pechtold. “Het is twee voor twaalf.”

D66 en CU: bereid kabinet te steunen

Trouw 21.09.2013 D66 en de ChristenUnie zijn bereid het kabinet in de Eerste Kamer te steunen, als de lasten voor werkgevers en werknemers worden verlaagd. Dat zeggen D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold en zijn collega-fractieleider Arie Slob van de CU zaterdag in een gezamenlijk interview met het Nederlands Dagblad.

‘D66 en ChristenUnie staan open voor steun kabinet’

Elsevier 21.09.2013 Oppositiepartijen D66 en Christenunie (CU) zijn bereid om de coalitie van VVD en PvdA in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. Het kabinet moet dan wel de lasten voor werknemers en werkgevers verlagen.

‘D66 en CU willen kabinet helpen’ – oproep SP: PvdA, stap uit kabinet

NRC 21.09.2013 D66 en de ChristenUnie zijn bereid de coalitie van VVD en PvdA in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen, als het kabinet de lasten voor werkgevers en werknemers verlaagt. Dat stellen D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-leider Arie Slob vandaag in een interview met het Nederlands Dagblad.

 Oppositie Senaat: Kabinet moet naar alternatieven Tweede Kamer luisteren

Trouw 19.09.2013 Het kabinet zal in de Tweede Kamer naar de oppositie moeten luisteren om steun in de Eerste Kamer te verwerven. Dit zei GroenLinks-fractievoorzitter in de Senaat Tof Thissen vanavond in Nieuwsuur. ‘Het kabinet moet goed luisteren naar de alternatieven van de oppositiepartijen en gewoon goed zijn werk doen in de Tweede Kamer. Kom dan pas naar de Eerste Kamer’, aldus Thissen.

Puzzelaar Mark Rutte moet Buma en Pechtold aan boord halen

Elsevier 19.09.2013 Akkoordje hier, akkoordje daar: puzzelen is wel aan Mark Rutte besteed. Maar nu is het moment om de zaak echt open te gooien en CDA en D66 ministersposten te geven. Als Buma en Pechtold slim zijn, sturen ze daar op aan. Een prachtig schaakspel, maar de gemiddelde passant begrijpt er niets van.

Senatoren willen constructief meewerken

NU 18.09.2013 Het kabinet moet in de eerste plaats overleggen met de Tweede Kamer om ook voldoende steun te krijgen voor haar plannen in de Eerste Kamer. Dat stelden de fractieleiders van het CDA, D66 en GroenLinks woensdag in Nieuwsuur. Fractieleiders Elco Brinkman (CDA), Roger van Boxtel (D66) en Tof Thissen (GroenLinks) gaven aan constructief te willen samenwerken, maar dan moet het kabinet wel openstaan voor alternatieven en aanpassingen. ”Dat is niet ons probleem, maar vraagt wel stuurmanskunst van Rutte en de zijnen”, aldus Van Boxtel.

Gerelateerde artikelen;

·                         13/07/2013 ‘Geen meerderheid in Senaat is zegen’

·                         02/07/2013 VVD’er Ankie Broekers nieuwe voorzitter Eerste Kamer

·                         02/07/2013 Kamer stemt in met ‘verhoor onder ede’

Lees meer over Eerste Kamer Tweede Kamer

Senatoren willen meewerken

Telegraaf 18.09.2013 Het kabinet moet in de eerste plaats overleggen met de Tweede Kamer om ook voldoende steun te krijgen voor haar plannen in de Eerste Kamer. Dat stelden de fractieleiders van het CDA, D66 en GroenLinks woensdag in Nieuwsuur.

CDA en D66 spelen nu de meisjes die moeilijk zu haben zijn’

VK 18.09.2013  Rutte pakt achterstallig onderhoud eindelijk aan; een alternatief is in geen velden of wegen te bekennen, schrijft Martin Sommer in het commentaar van de Volkskrant.

De eerste opgewonden reacties op de Miljoenennota waren vooral gericht tegen de extra 6 miljard euro waarmee minister Dijsselbloem Nederland ‘kapot’ zou bezuinigen. Dat valt in de praktijk nogal mee en bovendien leidt het af van de kern van de zaak.

Rutte verwacht voldoende steun van oppositiepartijen

VK 18.09.2013  Premier Mark Rutte is ervan ‘overtuigd’ dat hij in het najaar meerderheden in de Tweede Kamer zal vinden voor de plannen van het kabinet. Dat heeft hij dinsdag gezegd in het programma Pauw & Witteman.Eerder op de dag presenteerde het kabinet zijn begroting voor volgend jaar. De coalitie van VVD en PvdA heeft de oppositie nodig om de maatregelen door de Eerste Kamer te loodsen. Daar heeft het geen meerderheid.

Rutte: kom tot meerderheden

Telegraaf 18.09.2013  Premier Mark Rutte is ervan „overtuigd” dat hij in het najaar meerderheden in de Tweede Kamer zal vinden voor de plannen van het kabinet. Dat zei hij dinsdag in het programma van Pauw en Witteman.

Gerelateerde artikelen;

17-09: ‘Einde nullijn eerst nog zien’

17-09: Overzicht overheidsfinanciën 2014

17-09: Groot bedrag schenken wordt aantrekkelijker

17-09: Accijnzen omhoog

17-09: Blok werkt aan restschulden

17-09: Vijf vragen aan premier Mark Rutte

17-09: Volgend jaar minder geld naar mkb-fonds

17-09: Nibud: vooral hogere inkomens in de min

17-09: Eigen risico zorg niet inkomensafhankelijk

17-09: Rutte: verlies aan koopkracht valt mee

17-09: Onderwijs ontzien met 200 miljoen

17-09: Er komt 149 kilometer asfalt bij

17-09: Geen bezuiniging op hulp 

http://elsevier.cdn.rbsrv.nl/Resizes/large/PageFiles/38/64/106438/001_RBIAdam-image-1366759.jpeg

Rutte is ervan overtuigd dat hij tot meerderheden komt

Elsevier 18.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) was ook op de avond van Prinsjesdag zoals altijd positief. Hij begrijpt dat Nederlanders sceptisch zijn en snapt ook dat de maatregelen van het kabinet negatieve gevolgen hebben voor zijn partij in de peilingen. Dat zei Rutte dinsdag in VARA-programma Pauw & Witteman. Rutte is ervan ‘overtuigd’ dat hij in het najaar meerderheden in de Tweede Kamer zal vinden voor de plannen van het kabinet. In het programma reageerde Rutte ook op de harde taal van PVV-leider Geert Wilders dit weekend. 

http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2013/09/ANP-24680940-568×378.jpg

Rutte en Dijsselbloem optimistisch over steun in Eerste Kamer› – Video

NRC 18.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) is ervan overtuigd dat het kabinet erin zal slagen een meerderheid in de Eerste Kamer te vinden voor de plannen van het kabinet. Dat zei hij gisteravond in Pauw & Witteman.

Lees meer;

17 SEP Liveblog Prinsjesdag 2013 – al het nieuws over de Troonrede en de Miljoenennota 

29 AUG Kabinet weigert Kamer stukken Prinsjesdag voortijdig te sturen

19 AUG Dijsselbloem: kabinet wil best met oppositie blijven praten

17 AUG Wientjes wil geen tussenformatie en verdere lastenverzwaringen

16 AUG Kamp kan niet garanderen dat lastenverzwaring beperkt blijft tot 2 miljard

 

D66-leider Pechtold: kabinet moet maar naar ons komen

Trouw 17.09.2013 D66 heeft geen zin meer om constructief met het kabinet mee te denken, want dat wordt toch niet gewaardeerd. ‘Ik ben wel uitgedacht met die constructieve ideeën, ik draai het om! Als het kabinet nog wat van ons wil, komt het maar naar ons. Welke van onze standpunten wil Rutte-II steunen? Laat het kabinet bij het debat over de miljoenennota over één van onze tegenvoorstellen maar zeggen: dat heeft D66 beter bedacht dan wij. Dan pas heeft het zin om weer te praten.’

Pechtold wil niet langer constructief meedenken met kabinet

NU 17.09.2013 Alexander Pechtold zegt geen zin meer te hebben om constructief met het kabinet mee te denken. 

Pechtold: laat kabinet ons maar steunen

Telegraaf 17.09.2013 D66 heeft geen zin meer om constructief met het kabinet mee te denken, want dat wordt toch niet gewaardeerd. „Ik ben wel uitgedacht met die constructieve ideeën, ik draai het om! Als het kabinet nog wat van ons wil, komt het maar naar ons. Welke van onze standpunten wil Rutte-II steunen? Laat het kabinet bij het debat over de miljoenennota over één van onze tegenvoorstellen maar zeggen: dat heeft D66 beter bedacht dan wij. Dan pas heeft het zin om weer te praten.”

D66-leider Pechtold: het kabinet komt nu maar naar ons

NRC 17.09.2013 D66 wil niet meer op eigen initiatief meedenken met het kabinet. Fractieleider Alexander Pechtold heeft in het afgelopen jaar meerdere keren de hand gereikt en voorstellen gedaan, maar dat werd niet gewaardeerd, zegt hij vanochtend in het Financieele Dagblad. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma leek het kabinet afgelopen zaterdag in een interview met de Volkskrant wel de hand te reiken. Buma wekte de indruk dat er met het CDA of alles te praten was, hoewel hij inhoudelijk wel horden opwierp die VVD en PvdA samen bijna onmogelijk kunnen nemen. Lees verder

CDA-leider steekt hand uit naar kabinet

Trouw 16.09.2013 Voor de regeringscoalitie leek het er het afgelopen jaar vaak op alsof met het CDA in de oppositie niet meer te praten valt. Oppositie om de oppositie, werd er in de wandelgangen nogal eens gemompeld, bijvoorbeeld als de hervorming in de zorg of de lastenverzwaringen voor de middeninkomens weer eens met een ‘nee’ naar de prullenmand werden verwezen. Op steun in de Eerste Kamer, hard nodig voor een meerderheid daar, werd eigenlijk niet meer gerekend. De afwijzing van de pensioenplannen van het kabinet leken dat vorige week te bevestigen.

GroenLinks-leider Van Ojik stelt kabinet ultimatum – Video

NU 15.09.2013 ‘Deal met oppositie is nodig, anders is kabinet uitgeregeerd’  Bekijk video – Dat stelt GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik in een interview met NU.nl. Van Ojik geeft het kabinet tot december om te kiezen voor rechtsom via het CDA, of linksom.

Buma reikt kabinet de helpende hand

VK 14.09.2013 Aan de vooravond van Prinsjesdag reikt CDA-leider Sybrand Buma het kabinet de helpende hand. Hij denkt dat hij VVD en PvdA aan de meerderheid in de Eerste Kamer kan helpen, mits het kabinet terug komt op delen van het regeerakkoord en het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers. In plaats van lastenverzwaringen wil Buma de salarissen bevriezen van alle ambtenaren, inclusief die van de leraren en het personeel in de zorg.

Versobering pensioensparen nog tot oktober onzeker

VK 11.09.2013 De Eerste Kamer behandelt de versobering van het pensioensparen op 8 oktober. Voor die datum moet het kabinet nog extra vragen van senatoren beantwoorden. Dit heeft de Eerste Kamer dinsdag besloten. Het kabinet wilde de behandeling van de pensioenversobering zo snel mogelijk laten plaatsvinden. Het gaat om een beperking van de mogelijkheid om pensioenpremies van de belasting af te trekken. De maatregel moet in 2017 drie miljard euro besparen. Het is de grootste bezuiniging uit het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Senaat behandelt pensioenplannen op 8 oktober

Trouw 10.09.2013 De Eerste Kamer gaat de pensioenplannen van het kabinet op 8 oktober behandelen. Eerst wordt er nog een ronde ingelast met schriftelijke vragen van de VVD en de SP. Eerste Kamerlid Frank de Grave heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

‘CDA zal tegen pensioenakkoord stemmen in Eerste Kamer’

NRC 10.09.2013 Het CDA zal in de Eerste Kamer tegen het pensioenplan van het kabinet stemmen. Senator Wopke Hoekstra zei tegenover Radio 1 dat zijn fractie tegenstemt als het voorstel ter sprake komt in de huidige vorm. Lees verder

Kabinet kan kritiek op plan pensioenen niet wegnemen

Trouw 08.09.2013 Het kabinet is er allerminst in geslaagd de kritiek van het CDA in de Eerste Kamer op zijn pensioenplan weg te nemen. ‘Indien het kabinet niet alsnog besluit het wetsvoorstel fundamenteel aan te passen, zie ik het somber in’, liet CDA-senator Wobke Hoekstra zaterdag weten.

Lees ook: Wientjes waarschuwt Senaat over pensioendeal

en: Wientjes: geen spelletjes pensioenakkoord

CDA-senator somber over pensioenplan

NU 08.09.2013 Het kabinet is er allerminst in geslaagd de kritiek van het CDA in de Eerste Kamer op zijn pensioenplan weg te nemen. ”Indien het kabinet niet alsnog besluit het wetsvoorstel fundamenteel aan te passen, zie ik het somber in”, liet CDA-senator Wobke Hoekstra zaterdag weten.

Het is maar goed dat de coalitie niet wordt uitgebreid

Trouw 07.09.2013  Er wordt over zoveel gepraat, relativeerde D66-leider Alexander Pechtold het uitgelekte gesprek tussen hem en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra aan het begin van de zomer. Op zich zal hij daar ongetwijfeld gelijk in hebben. Politici, of ze nu tot een coalitie behoren, dan wel lid van de oppositie zijn, praten met elkaar. Waarom niet?  De vraag is ook niet of Pechtold nu tijdens die strandwandeling de toetreding van D66 tot de coalitie aanbood, of dat Zijlstra daar om vroeg. Het politieke belang van dat gesprek lag in het feit dat zowel de coalitie als D66 behoefte had wederzijds te proeven hoe de partijen de komende politieke periode voor zich zien. Al te lang heerst nu onzekerheid over de vraag of het kabinet voorstellen kan omzetten in beleid.

Kabinet paait CDA in Eerste Kamer met grootste bezuiniging uit akkoord

VK 07.09.2013 Het kabinet koerst op een grote doorbraak in de Eerste Kamer met een handreiking aan het CDA op het terrein van het pensioensparen. Hiermee probeert het kabinet de grootste bezuiniging uit het regeerakkoord binnen te halen. Het CDA beraadt zich dit weekeinde op een oordeel. In de Tweede Kamer was het CDA nog mordicus tegen de wetsvoorstellen. Het gaat om de versobering van het pensioensparen, de eerste grote hervorming en de grootste bezuiniging van dit kabinet waarover de Eerste Kamer zich moet uitspreken. De maatregelen moeten 3 miljard euro opleveren in 2017. In de Tweede Kamer waren alleen de coalitiepartijen VVD en PvdA voor de wetsvoorstellen. De oppositie stemde als een blok tegen.

VVD en PvdA spraken met D66 over toetreden coalitie

Trouw 06.09.2013 Speculaties en regelrechte adviezen over uitbreiding van de coalitie hangen al maanden boven het Binnenhof. Gisteren werd het eerste bewijs geleverd dat VVD en PvdA hier daadwerkelijk serieus over hebben nagedacht. Deze zomer sprak VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra met zijn D66-collega Alexander Pechtold over mogelijke toetreding tot de coalitie. Dat wordt van beide kanten bevestigd. Maar de politici hebben verschillende lezingen over wat daar precies is gezegd.

Wilders wil debat over ‘flirt’

Telegraaf 05.09.2013  PVV-leider Geert Wilders wil opheldering over een geheim overleg tussen de coalitie en oppositiepartijen D66 en CDA over een mogelijke toetreding tot het kabinet van die twee partijen.

Reactie Rutte op ‘flirt’

Telegraaf 05.09.2013 De coalitie van VVD en PvdA heeft geen initiatieven genomen om D66 in het kabinet te halen en heeft daartoe ook geen voornemens. Premier Mark Rutte heeft dat donderdag gezegd. Of gesprekken hierover hebben plaatsgevonden, wilde hij niet zeggen. Volgens diverse bronnen is dat wel het geval geweest. In de zomer is gesproken met D66-leider Alexander Pechtold, maar dat overleg heeft tot niets geleid.

Rutte: geen initiatief voor grotere coalitie

Trouw 05.09.2013 De coalitie van VVD en PvdA heeft geen initiatieven genomen om D66 in het kabinet te halen en heeft daartoe ook geen voornemens. Premier Mark Rutte heeft dat donderdag gezegd.

Rutte: geen initiatief voor grotere coalitie

VK 05.09.2013 Of dergelijke gesprekken hebben plaatsgevonden, wilde hij niet zeggen. Volgens diverse bronnen is dat wel het geval. De Tweede Kamer krijgt donderdag nog een brief van het kabinet om helderheid te verschaffen over de berichten.

Lees ook Pechtold vaag over geheime coalitiegesprekken – 05/09/13

Lees ook ‘Coalitie verkende of D66 tot kabinet kon toetreden’ – 05/09/13

Rutte niet voornemens om coalitie uit te breiden

‘Er zijn geen initiatieven genomen en die gaan wij ook niet nemen’

NU 05.09.2013 Premier Mark Rutte stelt dat het kabinet niet voornemens is om de coalitie van de VVD en de PvdA verder uit te breiden met andere partijen. Dat zei de premier donderdag. Rutte (VVD) reageerde daarmee over een Telegraaf-bericht over de vermeende gesprekken die de coalitie de afgelopen zomer met D66 zou hebben gevoerd.

Rutte: D66 is niet benaderd voor coalitie

RTVWEST 05.09.2013 VideoAudiofragmentDEN HAAG – De VVD en PvdA hebben D66 niet gevraagd toe te treden tot de coalitie. Dat zei premier Mark Rutte donderdag tegen Omroep West. Lees verder

Rutte stil over ‘zomerflirt’

Telegraaf 05.09.2013 Premier Mark Rutte houdt zich in een brief aan de Tweede Kamer op de vlakte over de vraag of de coalitie besprekingen heeft gevoerd over toetreding van D66 tot het kabinet. „Ik ben op de hoogte van het feit dat leden van de coalitiepartijen regelmatig gesprekken voeren met oppositiepartijen om een breed draagvlak te vinden voor de uitvoering van het regeerakkoord. Als deze gesprekken daartoe aanleiding geven wordt dat kenbaar gemaakt.”

Pechtold vaag over geheime coalitiegesprekken

Trouw 05.09.2013 D66-leider Alexander Pechtold wil niet rechtstreeks ingaan op de vraag of hij geheim overleg heeft gevoerd met de coalitie over toetreding van zijn partij tot het kabinet. ‘Ik herken me niet helemaal in het beeld in de media’, zei hij donderdag. Pechtold erkende wel dat er gesprekken zijn geweest met de coalitie, maar die zouden over de inhoud van het beleid zijn gegaan. ‘Als die tot iets hadden geleid, had u dat van mij gehoord. Ik heb nu geen behoefte tot nakaarten.’

Pechtold doet vaag over gesprek

Telegraaf 05.09.2013 D66-leider Alexander Pechtold wil niet rechtstreeks ingaan op de vraag of hij geheim overleg heeft gevoerd met de coalitie over toetreding van zijn partij tot het kabinet. „Ik herken me niet helemaal in het beeld in de media”, zei hij donderdag.

‘D66 benaderde coalitie voor toetreding kabinet, niet andersom’

Elsevier 05.09.2013 VVD en PvdA zouden niet D66 hebben benaderd om toe te treden tot de coalitie, maar D66-leider Alexander Pechtold zou de partijen zelf hebben benaderd. De mislukte toenaderingspoging lijkt de verhouding tussen de coalitie en D66 onder druk te zetten. Coalitiebronnen laten aan NRC Handelsblad weten dat verbreding van de coalitie met D66 en CDA geen initiatief was van VVD-leider Halbe Zijlstra, zoals De Telegraaf donderdag meldt, maar van Pechtold.

Pechtold peilde coalitie voor toetreding D66 tot kabinet, niet Zijlstra›

NRC 05.09.2013  D66-leider Alexander Pechtold heeft afgetast of D66 tot het kabinet zou kunnen toetreden. De mislukte toenaderingspoging lijkt de verhoudingen tussen coalitie en D66 onder druk te zetten. Dat zeggen bronnen binnen de coalitie tegenover NRC Handelsblad. Coalitiebronnen ontkennen met klem een bericht in De Telegraaf vanochtend dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra het initiatief nam om Pechtold hierover te spreken.

Coalitie wilde D66 in zomer bij kabinet halen

NU 05.09.2013 VVD en PvdA hebben tijdens de zomermaanden geprobeerd D66 over te halen tot de coalitie toe te treden. Dat is donderdag van diverse kanten bevestigd. De woordvoerster van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra laat echter weten dat ”noch het kabinet, noch de coalitie het initiatief heeft genomen tot deze gesprekken”.

‘Coalitie bekeek of D66 en CDA tot kabinet konden toetreden’›

NRC 05.09.2013  De coalitie heeft deze zomer bekeken of D66 en CDA tot het kabinet kunnen toetreden. Een “desastreus verlopen strandwandeling” van D66-leider Alexander Pechtold en PvdA-leider Diederik Samsom maakte een eind aan de geheime onderhandelingen,schrijft De Telegraaf vandaag op basis van ingewijden binnen de coalitie en de oppositie.

‘Coalitie verkende of D66 tot kabinet kon toetreden’

Trouw 05.09.2013 Vanuit de coalitie is de voorbije zomer verkend of D66 en het CDA kunnen toetreden tot het kabinet. Dit bevestigen hoofdrolspelers uit de coalitie en oppositie tegenover De Telegraaf.

‘VVD en PvdA onderzochten tijdens reces verbreding coalitie’

Elsevier 05.09.2013 VVD en PvdA hebben deze zomer verkend of D66 en het CDA tot het kabinet kunnen toetreden. De gesprekken liepen echter op niets uit na een strandwandeling van D66-leider Alexander Pechtold en PvdA-leider Diederik Samsom. Bronnen binnen de coalitie en de oppositie bevestigen dat donderdag in De Telegraaf. Verbreding van de coalitie was een idee van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. Hij deed het voorstel na stroef verlopen gesprekken met D66 en GroenLinks over bezuinigingen op de kinderopvang en het onderwijs.

Zomerflirt coalitie strandt

Telegraaf 05.09.2013 Vanuit de coalitie is de voorbije zomer verkend of D66 en het CDA tot het kabinet kunnen toetreden. De geheime gesprekken braken in de knop na een desastreus verlopen strandwandeling van D66-leider Pechtold en PvdA-voorman Samsom.

september 5, 2013 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 reacties

 1. […] zie ook: Kabinet Rutte II – Het Flirten, Vallen of Breken !!!!! […]

  Pingback door Kabinet Rutte 2 – op weg naar de Begroting 2014 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 12, 2013

 2. […] zie ook: Kabinet Rutte II – Het Flirten, Vallen of Breken !!!!! […]

  Pingback door Kabinet Rutte 2 – het krakende Herfst-akkoord « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 14, 2013

 3. […] zie ook: Kabinet Rutte II – Het Flirten, Vallen of Breken !!!!! […]

  Pingback door Kabinet Rutte 2 – Najaarsnota 2013 « Debat in de Digitale Hofstad | november 30, 2013

 4. […] zie verder ook: Kabinet Rutte II – Het Flirten, Vallen of Breken !!!!! […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 14, 2014


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: