Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder – deel 3

‘Op weg naar de toekomst’

Vrijdagmiddag 25.01.2013 presenteerde de onderzoekscommissie, onder leiding van Nel van Dijk, de uitkomsten van het onderzoek naar het verlies bij de parlementsverkiezingen.

De partij zakte terug van tien naar vier zetels. Het kostte partijleider Jolande Sap en het voltallige bestuur de kop.

De partij kreeg de afgelopen 2 jaar te maken met interne chaos en verdeeldheid. De steun voor de missie in Kunduz viel slecht bij de leden, in de fractie verliep de samenwerking niet altijd soepel, er was een rommelige strijd om het lijsttrekkerschap en Sap vertrok onder druk van het partijbestuur, terwijl dat kort daarvoor nog steun voor haar had uitgesproken.

Kortom,  na de Aftrap  is het nooit meer helemaal goed gekomen met GroenLinks.

GroenLinks koos zondag 3 maart 2013 op een congres in Utrecht een nieuwe voorzitter en partijbestuur. Ook spraken de leden zich uit over een reeks aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van een onderzoek naar de dramatische verkiezingsuitslag.

GroenLinks kiest nieuw bestuur  Op basis van de evaluatie van de verkiezingsuitslag besloot het congres om de partij-organisatie slagvaardiger te maken, met een heldere rol voor het nieuwe partijbestuur. Daarnaast zijn nieuwe afspraken gemaakt over directe invloed en betrokkenheid van leden bij belangrijke besluiten. PDF versie

Bekijk ook: uitkomst ledenraadpleging over voorstellen interim-bestuur

Zie ook:

GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder – deel 2

GroenLinks de Toekomst, de crisis en verderdeel 1

GroenLinks, de Toekomst en verder….

PvdA – SP – GroenLinks versus een Heet en Rood najaar 2012

Ineke van Gent GroenLinks – Storm in een glas water ??

In beeld: Jolande Sap – een terugblik›

Dit is wat er gebeurde in de top van GroenLinks

Teruglezen: partijraad GroenLinks, waarbij het complete bestuur aftrad

Reconstructie: Hoe vechter Sap de partij uit het oog verloor

GroenLinks bestaat ruim 20 jaar – en andere feiten

Discussie: ‘Op weg naar de toekomst’

Download ‘GroenLinks in beweging, voorstellen van het interim-partijbestuur’, januari 2013

Het interim-partijbestuur gaat aan de slag met de evaluatie van de verkiezingsuitslag door de commissie-Van Dijk. Op basis van de aanbevelingen en conclusies van de evaluatiecommissie formuleert het interim-partijbestuur voorstellen waarover de leden kunnen besluiten tijdens het ledencongres op 3 maart. Voordat het zover is, wil wil het interim-bestuur eerst een open discussie voeren over de voorstellen, zowel via bijeenkomsten in het land als online.

Downloads
Rapport, bijlagen en voorstellen van het interim-bestuur zijn te downloaden.

32e GroenLinks Congres 3 maart 2013

Op zondag 3 maart 2013 vond het 32e GroenLinks Congres plaats in Utrecht. Op het programma stonden diverse onderwerpen, waaronder de bespreking van de voorstellen die het interim Partijbestuur doet naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Van Dijk, en de verkiezing van een nieuw Partijbestuur (kandidatenlijst).

Praktische informatie

Download hier de congreskrant als PDF. Meer (informatie over de) congresstukken vind je hier.

Het congres zal weer plaatsvinden in Vredenburg Leidsche Rijn, een inmiddels vertrouwde locatie (routebeschrijving).

Het maximale aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Je kunt je nu aanmelden voor de reservelijst! Zodra er door afmeldingen plaats is laten wij mensen van de reservelijst alsnog toe. Lees hier meer informatie over de reservelijst.

Heb je je al aangemeld en weet je dat je niet zult komen? Meld je dan af, dan kunnen wij iemand van de reservelijst toelaten.

Wie stemrecht wilde krijgen moest zich voor 3 februari 2013 hebben aangemeld en aan de overige criteria voldoen. Als je er nu via de reservelijst alsnog plek voor je is ben je bezoeker – en even welkom!

Agenda

9.00 uur: deuren open

10.00 uur: opening, orde van het congres

10.10 uur: welkom door interim-voorzitter Eduard van Zuijlen

10.20 uur: financiën (begroting 2013 en jaarverslag 2012)

10.35 uur: Toezichtraad (vragen n.a.v. verantwoording, benoeming kandidatencommissie Toezichtraad 2014)

10.40 uur: speech voorzitter DWARS, Ashley North

10.45 uur: GroenLinks in Beweging, voorstellen van het interim-partijbestuur

 • vragen n.a.v. verantwoording van het interim-partijbestuur
 • overdracht interim-partijbestuur
 • thema 1: Slagvaardigheid. Behandeling en stemming amendementen op voorstellen, vervolgens stemming over geamendeerde voorstellen
 • thema 2: Invloed van de leden. Behandeling en stemming amendementen op voorstellen, vervolgens stemming over geamendeerde voorstellen
 • thema 3: Open Debatpartij. Behandeling en stemming amendementen op voorstellen, vervolgens stemming over geamendeerde voorstellen

13.00 uur: pauze

14.00 uur: speech Bram van Ojik

14.15 uur: vragen n.a.v. verantwoordingen fracties TK, EK en EU-delegatie

14.30 uur: verkiezing EGP-delegatie

14.45 uur: (actuele) moties

14.55 uur: verkiezing leden Partijbestuur

 • verantwoording kandidatencommissie (pdf)
 • presentaties kandidaat-voorzitters
 • interview met kandidaat-voorzitters
 • stemming (partijvoorzitter)
 • presentatie kandidaat-bestuursleden
 • stemming (bestuursleden)
 • speech nieuwe partijvoorzitter

16.15 uur: vooruitblik verkiezingen 2014

17.00 uur: sluiting (aansluitend borrel)

Groen Links praat over nederlaag

Verder:

De oplossingen van GroenLinks: theedrinken en Sinterklaas spelen

Elsevier 16.02.2015 Onder lijsttrekkerschap van de wijze, rustige Bram van Ojik zijn de wonden van GroenLinks langzaam aan het helen. Hoewel hij publiekelijk steeds benadrukt dat hij de koers niet verlegt, is duidelijk dat de prioriteiten veranderen – dat was voorspelbaar.

Beelden zijn belangrijk in de politiek. Zeker ongelukkige beelden. Zo moet Jolande Sap vaak de dag vervloekt hebben dat ze besloot om met een stekkerdoos de Tweede Kamer te betreden om Geert Wilders voor te doen hoe hij een eind kon maken aan het eerste kabinet-Rutte.

‘Zwetsprijs’

Haar onfortuinlijke actie blijft Sap tot op de dag van vandaag achtervolgen. Toen vorige week bekend werd dat zij commissaris wordt bij KPN, werd getwitterd dat het telecombedrijf er beter meteen de stekker uit kon trekken. Sneu voor Sap. Zij is een intelligente econoom die haar nek uitstak met het opgeven van de natuurlijke oppositiehouding van GroenLinks en met het meedenken met de regering.

Het is moeilijk te zeggen wat problematischer is. Een leider van GroenLinks die, zoals Halsema, niet zoveel belangstelling toont voor economie. Of eentje die zich, zoals Van Ojik, juist economisch wil profileren. Waarbij het wellicht een geruststellende gedachte is dat de politieke relevantie van het linkse clubje tot nu toe heel beperkt is gebleven.

Zij durfde zelfs afstand te nemen van de pacifistische traditie van haar partij door in stemmen met een politiemissie in Kunduz in Afghanistan. Maar Sap miste de flair van voorgangers als Paul Rosenmöller en Femke Halsema. Ze zag GroenLinks bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2012 teruggaan van tien naar vier zetels om vervolgens vrij bruut aan de kant te worden gezet.

zie ook

27 aug 2014 GroenLinks-leider Van Ojik heeft een kinderachtig wereldbeeld

13 jan Hoe Nederland een unieke vrijplaats van vrijzinnigheid werd

18 sep 2014 De linkse partijen zijn helemaal de weg kwijt

Bram van Ojik herstelde de rust, maar maakt hij GroenLinks ook groot?

NU 06.02.2015 De vriendelijke en bedachtzame Bram van Ojik heeft de rust binnen GroenLinks teruggebracht. Maar gaat hij de partij ook groot maken?

Aankomend weekeinde trapt GroenLinks tijdens het congres de campagne af voor de Provinciale Statenverkiezingen en de sfeer zal er in jaren niet zo goed zijn.

Een bloederige machtsstrijd had in 2012 leden en kiezers van de partij vervreemd. Met name de staatsgreep van Tofik Dibi en het interne geruzie deden de partij schade. In de Tweede Kamer moeten de voorvechters voor milieu en gelijkwaardigheid het doen met een schamele vier zetels.

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend

Lees meer over: NUweekend Bram van Ojik

GroenLinks-leider Van Ojik heeft een kinderachtig wereldbeeld

Elsevier 27.08.2014  GroenLinks vindt dat de diplomatie een oplossing moet vinden voor de situatie in Irak. Als de Yezidi’s fractieleider Bram van Ojik zouden horen, zouden ze hem naar een psychiater verwijzen.

GroenLinks is terug van vakantie. Waar geweld dreigt, is GroenLinks altijd met vakantie. Deze partij weet zich geen raad met geweld. Vooropgesteld dat geen enkele democraat geweld als een ideaal middel ziet.

In een democratische rechtsorde moet niet geweld maar dialoog en debat heersen. Dat is de ideale toestand. Helaas moet soms met geweld de orde worden gehandhaafd waarzonder geen enkel regime, ook geen een democratisch regime, kan functioneren. Daarom berust het geweldsmonopolie bij de staat.

De Yezidi’s van Irak en Hazara’s van Afghanistan weten precies wat de implicaties zijn van militaire machteloosheid. Dat geldt ook voor de Joodse staat. Hadden ze de Iron Dome niet ontwikkeld, zouden ze nu massaal door de Palestijnse rakettenzijn gedood. Maar GroenLinks begrijpt dit soort argumenten niet.

Verzet

De GroenLinks-leider Femke Halsema probeerde voorzichtig verandering aan te brengen in het religieuze dogma van geweldloosheid binnen GroenLinks. Haar opvolger Jolanda Sap zette de weg van Halsema voort.

Zij gaf steun aan de politiemissie in Kunduz in Afghanistan. Maar ze moesten niet vechten tegen Taliban. Sap wilde omelet maken zonder eieren te breken. In haar partij was het verzet van de pacifisten groot.

Crises

Volgens de Volkskrant maakt Van Ojik zich vooral zorgen over de politieke boodschap omtrent de 100 miljoen euro die Nederland in defensie gaat stoppen: ‘De wereld is onveilig, met crises in Oekraïne, Irak en elders in het Midden-Oosten. Dan moeten we maar weer eens wat geld voor defensie uitgeven. Alsof het herbewapenen in Nederland kan bijdragen aan de oplossing van die crises, het tegendeel is het geval.’

Kamerlid Van Ojik opnieuw ‘eerlijk politicus’

VK 25.06.2014 Tweede Kamerlid Bram van Ojik van GroenLinks is voor de tweede keer in successie Fair Politician of the Year. Nadat hem vorig jaar de prijs werd toegekend, is hij nu opnieuw geëerd met deze door deFoundation Max van der Stoel ingestelde onderscheiding.

Van Ojik zei zich zeer vereerd te voelen met de prijs. Van Ojik krijgt de prijs omdat hij zich het afgelopen jaar het meest van alle 150 Kamerleden heeft ingezet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden.

Is gemor om leenstelsel splijtzwam van GroenLinks?

Trouw 16.06.2014 Als een omvallende doos punaises, zo rikketikken de vragen die worden afgevuurd op Bram van Ojik en Jesse Klaver. “Het kan voor u normaal geweest zijn om te lenen, maar wij zijn van de generatie die weet welke shit er van komt”, krijgt Van Ojik te horen. De GroenLinks-leider was met Kamerlid Klaver zaterdag bij Dwars, de jongerenorganisatie van de partij. Om het er nog eens over te hebben. Want de Kamerfractie van GroenLinks steunde onlangs de komst van een leenstelsel voor studenten, terwijl Dwars had geadviseerd: niet doen!

Verwant nieuws;

Van Ojik haalt uit naar D66

Telegraaf 18.05.2014 GroenLinks-leider Bram van Ojik heeft zondag uitgehaald naar D66. Die partij klampt zich volgens hem angstvallig vast aan de VVD, zoals volgens hem vooral in Amsterdam en Europa te zien is. Linkse partijen voelen zich in zijn ogen niet meer thuis bij D66.

Van Ojik haalt uit naar D66

Van Ojik haalt uit naar D66

NU 18.05.2014 GroenLinks-leider Bram van Ojik heeft zondag uitgehaald naar D66. Die partij klampt zich volgens hem angstvallig vast aan de VVD, zoals volgens hem vooral in Amsterdam en Europa te zien is. Linkse partijen voelen zich in zijn ogen niet meer thuis bij D66.

Van Ojik sprak in de Beurs van Berlage in Amsterdam ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de partij. In dat gebouw besloten destijds de PSP, PPR, CPN en de EVP samen verder te gaan als GroenLinks.

Van Ojik: D66 moet kleur bekennen

GL 18.05.2014 “Als GroenLinks 25 jaar geleden niet was opgericht, dan zouden we dat vandaag alsnog hebben moeten doen. Er is in Nederland geen andere groene partij met een links programma.” Dat stelde partijleider Bram van Ojik in de Beurs van Berlage waar GroenLinks haar vijfentwintigjarig bestaan vierde.

Lees de hele speech van Bram van Ojik hier

Het had zo mooi kunnen zijn. GroenLinks: 25 jaar gemiste kansen

VK 16.05.2014 Wat had Femke Halsema graag naast Beatrix op het bordes gestaan. Helaas, het mocht niet lukken. Maandag bestaat GroenLinks 25 jaar en in die kwart eeuw valt een ding op: de partij heeft nog nooit een plaats in de regering weten te veroveren. Dit weekeind blikt politiek verslaggever Gijs Herderscheê in Vonk, het achtergrond- en opiniekatern van de Volkskrant, terug op 25 jaar gemiste kansen voor de partij.

Kijk op deze tijdlijn alvast mee naar de veelbewogen geschiedenis van de eeuwige oppositiepartij, en de kansen die steeds net niet gegrepen werden.

Van Ojik wil lijsttrekker GroenLinks worden bij volgende verkiezingen›

NRC 08.03.2014 De huidige fractievoorzitter, Bram van Ojik, wil bij de volgende landelijke verkiezingen lijsttrekker worden van GroenLinks. Dat heeft hij gezegd in een interview met RTL Z.

Van Ojik: “Ik heb steeds gezegd, het is belangrijk voor GroenLinks dat er continuïteit is van leiderschap en dat je niet weer te snel op zoek gaat naar iemand anders. Dus ik ben wel van plan om dit nog een tijdje te doen.”

Bekijk hier het interview met Van Ojik, met het gesprek over het lijsttrekkerschap bij GroenLinks vanaf 12.00 minuten

Lees meer

2013 Dijsselbloem verkozen tot politicus van het jaar ›

2013 Eickhout lijsttrekker GroenLinks in Europa – Van Ojik: gaat weer goed met partij ›

2013 Ruzie eurofractie GroenLinks leidde tot leiderschapswissel ›

2013 PvdA en CDA blij met goede uitslagen raadsverkiezingen ›

2013 Van Ojik: het kabinet wil volgende week een akkoord met de oppositie ›

Hagenaar Bram van Ojik (59) gekozen tot politiek talent van het jaar

RTVWEST 15.12.2013 De in Den Haag woonachtige Bram van Ojik (GroenLinks) is gekozen tot politiek talent van het jaar. Dat meldt de NOS zondag. Alleen leden van de parlementaire pers mochten kiezen. Van Ojik is fractievoorzitter van GroenLinks sinds 2012. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) werd gekozen tot politicus van het jaar. Deze competitie werd georganiseerd door Radio 1. Het tv-programma EenVandaag maakt maandag ook een politicus van het jaar bekend. Die is dan verkozen door het publiek.

Politieke gebeurtenis van het jaar

De kijkers en luisteraars van de NOS kozen uit een voorgeselecteerde lijst de eed van koning Willem-Alexander, als politieke gebeurtenis van het jaar. … Lees verder

gerelateerde artikelen:

Bram van Ojik is Politiek Talent van het Jaar

Den HaagFM 15.12.2013 De in Den Haag woonachtige Bram van Ojik van GroenLink is gekozen tot politiek talent van het jaar. Dat meldt de NOS. Alleen leden van de parlementaire pers mochten kiezen. Van Ojik is fractievoorzitter van GroenLinks sinds 2012.…lees meer

Bram Ojik: ‘Ik twijfel niet, al is er kritiek’

Trouw 14.12.2013 Zal GroenLinks bij de gemeenteraads- en Europese verkiezingen opkrabbelen? Politiek leider Bram van Ojik heeft er vertrouwen in. Vandaag komen de leden bijeen in Utrecht. U bent nu een jaar politiek leider van GroenLinks. Hoe gaat het? Ik ben nog steeds de meest onervaren fractievoorzitter, op Norbert Klein van 50Plus na

Opnieuw ontslagen bij GroenLinks

Trouw 30.11.2013 GroenLinks zit in zware financiële problemen. Vandaag leggen partijbestuurders tijdens drie bezoeken in Utrecht, Gelderland en Drenthe aan de leden uit waarom de partij-afdelingen volgend jaar opnieuw minder geld krijgen.

De afdelingen moesten na de landelijke verkiezingsnederlaag in 2012 dit jaar al ‘eenmalig’ 10 procent van hun vergoeding inleveren, nu wordt de korting structureel 20 tot 30 procent. Ook zullen opnieuw, nadat er in 2012 al twaalf van de 32 voltijdbanen was geschrapt, ontslagen vallen op het landelijk bureau in Utrecht.

De bioloog Van der Lek was van 1967 tot 1971 en van 1972 tot 1978 Tweede Kamerlid voor de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), een van de vier partijen die in 1989 opgingen in GroenLinks. In 1972 volgde hij Hans Wiebenga op als fractievoorzitter.

Oud-PSP-Kamerlid Bram van der Lek overleden

Trouw 30.11.2013 Oud-Tweede Kamerlid Bram van der Lek is vrijdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft GroenLinks zaterdag bevestigd. De bioloog Van der Lek was van 1967 tot 1971 en van 1972 tot 1978 Tweede Kamerlid voor de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), een van de vier partijen die in 1989 opgingen in GroenLinks. In 1972 volgde hij Hans Wiebenga op als fractievoorzitter.

Oud-Kamerlid Bram van der Lek (82) overleden

NU 30.11.2013 Oud-Tweede Kamerlid Bram van der Lek is vrijdag op 82-jarige leeftijd overleden.  Dat heeft GroenLinks zaterdag bevestigd. De bioloog Van der Lek was van 1967 tot 1971 en van 1972 tot 1978 Tweede Kamerlid voor de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), een van de vier partijen die in 1989 opgingen in GroenLinks.

PSP-voorman overleden

Telegraaf 30.11.2013 Oud-Tweede Kamerlid Bram van der Lek is vrijdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft GroenLinks zaterdag bevestigd.

PSP-voorman Bram van der Lek (82) overleden

NRC 30.11.2013  Het voormalige Kamerlid en PSP-voorzitter man Bram van der Lek is gisteren in zijn woonplaats Dieren overleden, zo meldt het ANP op basis van GroenLinks. LEES VERDER

En zie, GroenLinks herrijst

Trouw 11.10.2013 Het is nog maar pril, maar GroenLinks lijkt op te krabbelen. De partij stijgt in de peilingen. De kritiek is verstomd. Het leek een jaar geleden nog een mission impossible, maar misschien is het straks toch mogelijk dat het GroenLinks van Bram van Ojik klaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen.

GroenLinks-leden mogen oordelen over akkoord

Trouw 05.10.2013 Als GroenLinks het met VVD en PvdA eens wordt over de begroting voor volgend jaar, mogen de leden van GroenLinks zich over dat akkoord uitspreken. Fractievoorzitter Bram van Ojik heeft dat zaterdag gezegd in het VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen.

GL-leden mogen oordelen

Telegraaf 05.10.2013 De oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks praten maandag verder met het kabinet over voorstellen die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) eerder op tafel heeft gelegd, maar die nu wat zijn aangepast. Het bedrag van 6 miljard euro dat het kabinet in 2014 extra wil bezuinigen, staat volgens Dijsselbloem niet ter discussie.

GroenLinks-leden mogen oordelen over akkoord

NU 05.10.2013 Als GroenLinks het met VVD en PvdA eens wordt over de begroting voor volgend jaar, mogen de leden van GroenLinks zich over dat akkoord uitspreken.  Fractievoorzitter Bram van Ojik heeft dat zaterdag gezegd in het VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begrotingsakkoord GroenLinks

GroenLinks doet het goed volgens Sap

NU 05.10.2013 Voormalig GroenLinks-leider Jolande Sap vindt dat haar partij het ”goed doet op de inhoud”, zei ze vrijdagavond bij Pauw en Witteman. Bram van Ojik, die haar als fractieleider van GroenLinks opvolgde ”doet het goed”.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: GroenLinks Jolande Sap

Sap: GL doet het goed

Telegraaf 05.10.2013 Volgens Sap heeft haar partij vorige week bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer als enige oppositiefractie concrete resultaten weten te boeken door 100 miljoen euro voor de kinderopvang binnen te slepen. Een motie die GroenLinks daar samen met de PvdA over indiende, werd weliswaar door het kabinet afgewezen wegens de ondeugdelijke dekking, maar wordt in gewijzigde vorm toch uitgevoerd.

Nieuwe linkse koers GroenLinks

NU 28.09.2013 GroenLinks pleit niet langer voor een kortere WW-duur of hervorming van het ontslagrecht maar kiest weer voor een ouderwets linkse koers.

Dat meldt dagblad Trouw. Volgens de krant presenteert partijleider Bram van Ojik zaterdag tijdens een ledendag in Den Haag zijn nieuwe visie op de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: GroenLinks Bram van Oijk

Van Ojik beschikbaar

Telegraaf 15.09.2013 Mochten er snel verkiezingen komen, dan stelt GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik zich kandidaat als lijsttrekker. Dat zei Van Ojik zondag in een interview met NU.nl.

Van Ojik beschikbaar als lijsttrekker GroenLinks

VK 15.09.2013 Mochten er er snel verkiezingen komen, dan stelt GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik zich kandidaat als lijsttrekker. Dat zei Van Ojik zondag in een interview met NU.nl.

PVV: Teeven “erelid” GroenLinks

Telegraaf 11.03.2013  Sietse Fritsma van de PVV heeft staatssecretaris Fred Teeven voorgedragen als erelid van GroenLinks. Dat blijkt uit een brief van de PVV aan GroenLinks.

Gedoe binnnen GroenLinks ‘voltooid verleden tijd’

Trouw 04.03.2013 Het gedoe binnen GroenLinks is ‘voltooid verleden tijd’. Dat zei de nieuwe voorzitter Rik Grashoff vanmorgen in het Radio 1-journaal. Volgens hem ligt die periode ‘al lang achter ons’. Om de kiezer weer aan de partij te binden, is het belangrijk dat duidelijk te zeggen, aldus Grashoff.

Raadslid David Rietveld in bestuur Groenlinks

Den HaagFM 03.03.3013 GroenLinks fractievoorzitter David Rietveld in de Haagse gemeenteraad is verkozen in het landelijke bestuur van zijn par…lees meer

Grashoff nieuwe voorzitter GL – ‘Hij weet in elk geval hoe het níet moet’›

NRC 03.03. 2013 Rik Grashoff is de komende drie jaar partijvoorzitter van GroenLinks. Het 51-jarige oud-Kamerlid werd vanmiddag op het partijcongres in Utrecht door de leden verkozen. Grashoff kreeg na twee stemronden 60,5 procent van de stemmen en liet daarmee Pieter Kos en Lot van Hooijdonk achter zich. Grashoff neemt het stokje over van interim-voorzitter Eduard van Zuijlen.

Lees meer;

9 FEB Rik Grashoff derde kandidaat voorzitterschap GroenLinks ›

25 JAN Verkiezingsnederlaag GroenLinks door gebrek aan regie – ‘fractie losgezongen vanpartij’ ›

2012 Terugkijken: VVD-leden bespreken regeerakkoord op congres ›

2012 GroenLinks moet één op de drie werknemers ontslaan door tekort ›

2012 Interim-bestuur GroenLinks aangesteld ›

Grashoff nieuwe voorzitter GroenLinks

Trouw 03.03.2013  Rik Grashoff is de nieuwe voorzitter van GroenLinks. De leden kozen hem zondag op een partijcongres in Utrecht als opvolger van Heleen Weening die vorig jaar opstapte.

Grashoff  voorzitter GL

Telegraaf 03.03.2013 Rik Grashoff is de nieuwe voorzitter van GroenLinks. De leden kozen hem zondag op een partijcongres in Utrecht als opvolger van Heleen Weening die vorig jaar opstapte.

Grashoff nieuwe voorzitter GroenLinks

NU 03.03.2013 Rik Grashoff is de nieuwe voorzitter van GroenLinks. De leden kozen hem zondag op een partijcongres in Utrecht als opvolger van Heleen Weening die vorig jaar opstapte. Voor de verkiezing waren twee stemrondes nodig. Hij kreeg iets meer dan 60 procent van de stemmen. De 51-jarige Grashoff was tot de laatste verkiezingen lid van de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen03/03/2013 Congres GroenLinks neemt afscheid van Sap

Lees meer over: GroenLinks

Van Ojik (GroenLinks): ‘Ik kan zomaar een blijvertje zijn’

Trouw 03.03.2013  Het partijcongres zondag in Utrecht moest het definitieve einde markeren van een turbulente periode in de nog relatief jonge geschiedenis van GroenLinks. Het maakte ook duidelijk dat fractievoorzitter Bram van Ojik geen tussenpaus hoeft te zijn. ‘Ik kan zomaar een blijvertje zijn’, zei hij.

Zie ook: Van Ojik: “Voor eerlijk delen moet je bij GroenLinks zijn”

gl

Van Ojik solliciteert op GL-congres naar rol in bezuinigingsplan

NRC 03.03.2013 GroenLinks is bereid om het kabinet te steunen bij noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen om het begrotingstekort terug te dringen. Maar dan moet er wel worden gekozen voor vergroening en eerlijk delen, zei partijleider Bram van Ojik zondag op het partijcongres in Utrecht. “Met ons valt te praten.” Lees verder

Lees meer;

1 MRT Oppositie nog niet overtuigd – plannen ‘visieloos’ en ‘bagger’ ›

1 MRT Nieuwe bezuinigingen in aantocht. Waarom nu en komen ze er wel door? › 

28 FEB Zijlstra: 4 miljard bezuinigingen – Rutte: koers houden en draagvlak zoeken › 

28 FEB Vandaag CPB-cijfers. Hoeveel moet er nu weer bezuinigd worden? › 

27 FEB Dijsselbloem positief over gesprekken met oppositie over extra bezuinigingen › 

GL: geen breekpunten

Telegraaf 03.03.2013 GroenLinks kent geen breekpunten als de regering de partij om steun gaat vragen voor haar beleid. Dat zei fractievoorzitter Bram van Ojik zondag op het partijcongres in Utrecht.

GroenLinks heeft geen breekpunten

Trouw 03.03.2013  GroenLinks kent geen breekpunten als de regering de partij om steun gaat vragen voor haar beleid. Dat zei fractievoorzitter Bram van Ojik zondag op het partijcongres in Utrecht.

GroenLinks heeft geen breekpunten

Elsevier 03.03.2013 GroenLinks kent geen breekpunten als de regering de partij om steun gaat vragen voor haar beleid. Dat zei fractievoorzitter Bram van Ojik zondag op het partijcongres in Utrecht. Van Ojik heeft drie criteria. Hij wil dat er meer banen komen, er moet een eind komen aan de oplopende ongelijkheid en het moet groener worden. ,,Hieraan toets ik een akkoord.”

GroenLinks zet Sap voor laatste keer in het zonnetje

Trouw 03.03.2013 Op het partijcongres in Utrecht heeft GroenLinks zondag alsnog officieel afscheid genomen van Jolande Sap. Zij vertrok vorig najaar als fractievoorzitter na het dramatische verlies bij de verkiezingen.

Sap nu echt weg

Telegraaf 03.03.2013 Op het partijcongres in Utrecht heeft GroenLinks zondag alsnog officieel afscheid genomen van Jolande Sap. Zij vertrok vorig najaar als fractievoorzitter na het dramatische verlies bij de verkiezingen.

Congres GroenLinks neemt afscheid van Sap

Staande ovatie voor voormalig fractievoorzitter

NU 03.03.2013 Op het congres van GroenLinks in Utrecht hebben partijleden zondag afscheid genomen van Jolande Sap. Ze werd bedankt voor wat ze voor de partij heeft betekend en kreeg een staande ovatie.   Bekijk video – De vorig jaar opgestapte fractievoorzitter van GroenLinks noemde de woorden van dank die aan haar werden gericht ‘hartverwarmend’.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jolande Sap GroenLinks

GroenLinks neemt alsnog afscheid van Jolande Sap

Elsevier 03.03.2013 GroenLinks heeft tijdens het partijcongres in Utrecht zondag alsnog officieel afscheid genomen van Jolande Sap. Zij vertrok vorig najaar als fractievoorzitter na het dramatische verlies bij de verkiezingen.

zie ook:

Congres GroenLinks neemt afscheid van Sap en kiest nieuw partijbestuur

NRC 03.03.2013 Op het congres van GroenLinks hebben partijleden vandaag afscheid genomen van Jolande Sap. Ze werd bedankt voor wat ze voor de partij heeft betekend en kreeg een staande ovatie. De vorig jaar opgestapte partijleider noemde de woorden van dank die aan haar werden gericht ‘hartverwarmend’.Lees verder

Lees meer;

2012 12 gevallen helden van 2012 – wie vielen er van hun voetstuk? ›

2012 Van Ojik: GroenLinks moet beter luisteren naar leden ›

2012 Sap neemt afscheid van Kamer – ‘Lenteakkoord politiek hoogtepunt’ ›

2012 Jolande Sap niet bij eigen afscheid in Tweede Kamer ›

2012 CDA-bestuurders zeer kritisch over eigen verkiezingscampagne ›

GroenLinks kiest nieuwe voorzitter

RTVWEST 03.03.2013 REGIO – GroenLinks kiest zondag in Utrecht een nieuwe voorzitter en een nieuw partijbestuur. Diverse kandidaten uit Zuid-Holland maken een kans. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

GL kiest nieuwe voorzitter

Telegraaf 03.03.2013 GroenLinks kiest zondag op een congres in Utrecht een nieuwe voorzitter en partijbestuur. Ook spreken de leden zich uit over een reeks aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van een onderzoek naar de dramatische verkiezingsuitslag.

maart 3, 2013 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 reacties

 1. […] zie ook: GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder – deel 3 […]

  Pingback door Gerommel bij eurofractie Groenlinks « Debat in de Digitale Hofstad | december 13, 2013

 2. […] zie ook: CDA en de nieuwe Koers vanaf 2012 […]

  Pingback door PvdA, GroenLinks en CDA – De neveneffecten van de slechte verkiezingsresultaten « Debat in de Digitale Hofstad | juli 7, 2014

 3. […] zie ook: CDA en de nieuwe Koers vanaf 2012 […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | augustus 30, 2014

 4. […] zie ook: CDA en de nieuwe Koers vanaf 2012 […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2014

 5. […] GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder – deel 3 […]

  Pingback door Gaat Groenlinks Nederland veranderen ? « Debat in de Digitale Hofstad | mei 13, 2015


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: