Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder – deel 2

De stekker eruit ?

Rommelig.

GroenLinks, dat was een ‘ideeënpartij op zoek naar de macht’. Een partij die serieus genomen kon worden in politiek Den Haag. Na een verkiezingsnederlaag en het vertrek van Sap, staat het er anders voor. Niks macht. Idealisme, dat is nu het kernwoord. “We stelden ons in de vorige kabinetsperiode te welwillend op. We moeten onze idealen meer voorop zetten”, concludeert Tweede-Kamerlid Jesse Klaver vast. 

Vrijdagmiddag 25.01.2013 presenteerde de onderzoekscommissie, onder leiding van Nel van Dijk, de uitkomsten van het onderzoek naar het verlies bij de parlementsverkiezingen.

De partij zakte terug van tien naar vier zetels. Het kostte partijleider Jolande Sap en het voltallige bestuur de kop.

De partij kreeg de afgelopen 2 jaar te maken met interne chaos en verdeeldheid. De steun voor de missie in Kunduz viel slecht bij de leden, in de fractie verliep de samenwerking niet altijd soepel, er was een rommelige strijd om het lijsttrekkerschap en Sap vertrok onder druk van het partijbestuur, terwijl dat kort daarvoor nog steun voor haar had uitgesproken.

Kortom,  na de Aftrap  is het nooit meer helemaal goed gekomen met GroenLinks.

Zie ook:

GroenLinks de Toekomst, de crisis en verderdeel 1

GroenLinks, de Toekomst en verder….

PvdA – SP – GroenLinks versus een Heet en Rood najaar 2012

Ineke van Gent GroenLinks – Storm in een glas water ?? 

Dossiers:

GroenLinks in crisisVK

GroenLinks AD

GroenLinks  – Trouw

Vertrek Jolande Sap – VK

In beeld: Jolande Sap – een terugblik›

Dit is wat er gebeurde in de top van GroenLinks

Teruglezen: partijraad GroenLinks, waarbij het complete bestuur aftrad

Reconstructie: Hoe vechter Sap de partij uit het oog verloor

GroenLinks bestaat ruim 20 jaar – en andere feiten

Discussie: ‘Op weg naar de toekomst’

Download ‘GroenLinks in beweging, voorstellen van het interim-partijbestuur’, januari 2013

Het interim-partijbestuur gaat aan de slag met de evaluatie van de verkiezingsuitslag door de commissie-Van Dijk. Op basis van de aanbevelingen en conclusies van de evaluatiecommissie formuleert het interim-partijbestuur voorstellen waarover de leden kunnen besluiten tijdens het ledencongres op 3 maart. Voordat het zover is, wil wil het interim-bestuur eerst een open discussie voeren over de voorstellen, zowel via bijeenkomsten in het land als online.

Downloads
Rapport, bijlagen en voorstellen van het interim-bestuur zijn te downloaden.

32e GroenLinks Congres 3 maart 2013

Op zondag 3 maart 2013 vindt het 32e GroenLinks Congres plaats in Utrecht. Op het programma staan diverse onderwerpen, waaronder de bespreking van de voorstellen die het interim Partijbestuur doet naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Van Dijk, en de verkiezing van een nieuw Partijbestuur (kandidatenlijst).

Praktische informatie

Download hier de congreskrant als PDF. Meer (informatie over de) congresstukken vind je hier.

Het congres zal weer plaatsvinden in Vredenburg Leidsche Rijn, een inmiddels vertrouwde locatie (routebeschrijving).

Het maximale aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Je kunt je nu aanmelden voor de reservelijst! Zodra er door afmeldingen plaats is laten wij mensen van de reservelijst alsnog toe. Lees hier meer informatie over de reservelijst.

Heb je je al aangemeld en weet je dat je niet zult komen? Meld je dan af, dan kunnen wij iemand van de reservelijst toelaten.

Wie stemrecht wilde krijgen moest zich voor 3 februari 2013 hebben aangemeld en aan de overige criteria voldoen. Als je er nu via de reservelijst alsnog plek voor je is ben je bezoeker – en even welkom!

Agenda

9.00 uur: deuren open

10.00 uur: opening, orde van het congres

10.10 uur: welkom door interim-voorzitter Eduard van Zuijlen

10.20 uur: financiën (begroting 2013 en jaarverslag 2012)

10.35 uur: Toezichtraad (vragen n.a.v. verantwoording, benoeming kandidatencommissie Toezichtraad 2014)

10.40 uur: speech voorzitter DWARS, Ashley North

10.45 uur: GroenLinks in Beweging, voorstellen van het interim-partijbestuur

 • vragen n.a.v. verantwoording van het interim-partijbestuur
 • overdracht interim-partijbestuur
 • thema 1: Slagvaardigheid. Behandeling en stemming amendementen op voorstellen, vervolgens stemming over geamendeerde voorstellen
 • thema 2: Invloed van de leden. Behandeling en stemming amendementen op voorstellen, vervolgens stemming over geamendeerde voorstellen
 • thema 3: Open Debatpartij. Behandeling en stemming amendementen op voorstellen, vervolgens stemming over geamendeerde voorstellen

13.00 uur: pauze

14.00 uur: speech Bram van Ojik

14.15 uur: vragen n.a.v. verantwoordingen fracties TK, EK en EU-delegatie

14.30 uur: verkiezing EGP-delegatie

14.45 uur: (actuele) moties

14.55 uur: verkiezing leden Partijbestuur

 • verantwoording kandidatencommissie (pdf)
 • presentaties kandidaat-voorzitters
 • interview met kandidaat-voorzitters
 • stemming (partijvoorzitter)
 • presentatie kandidaat-bestuursleden
 • stemming (bestuursleden)
 • speech nieuwe partijvoorzitter

16.15 uur: vooruitblik verkiezingen 2014

17.00 uur: sluiting (aansluitend borrel)

Groen Links praat over nederlaag

RTVWEST 23.02.2013 DELFT – Leden van Groen Links uit Zuid-Holland komen zaterdagochtend in Delft bij elkaar om te praten over de verkiezingsnederlaag van vorig jaar. De partij werd toen gehalveerd en ging van 10 naar 4 zetels. Lees verder

gerelateerde artikelen;

David Rietveld wil terug in Groenlinks bestuur

Den HaagFM 13.02.2013 Het Haagse gemeenteraadslid David Rietveld gaat opnieuw proberen een plek te bemachtigen in het landelijk bestuur van de…lees meer

Kandidatenlijst partijbestuur gepresenteerd

Kandidatenlijst partijbestuur gepresenteerd

GL 09.02.2013 Vanmiddag is de kandidatenlijst voor ons nieuwe partijbestuur gepresenteerd. Kandidaat-voorzitter zijn Rik Grashoff, Lot van Hooijdonk en Pieter Kos. De presentatie is voor de kandidaten het officiële begin van hun campagne. Verschillende afdelingen organiseren bijeenkomsten met kandidaat-bestuursleden. Het nieuwe partijbestuur wordt gekozen door het congres, op 3 maart 2013 .

Kandidaat-voorzitters (benoeming voor 3 jaar)

 • Rik Grashoff (51, Delft), oud-wethouder en oud-Tweede Kamerlid: “Bedachtzame voorzitter die rust brengt in de organisatie en in het interne debat“.Lees meer
 • Lot van Hooijdonk (35, Utrecht), adjunct-directeur van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, diverse functies binnen de partij: “Stevige voorzitter die politiek debat en partijontwikkeling verbindt“. Lees meer
 • Pieter Kos (36, Leiden), fractievoorzitter gemeenteraad Leiden: “Strijdbare voorzitter die energie in de partij brengt“. Lees meer

Kandidaten portefeuille Externe Partijontwikkeling (benoeming voor 3 jaar)

 • Corinne de Jonge van Ellemeet (36, Abcoude).Lees meer
 • Antoin Deul (48, Zoetermeer). Lees meer

Kandidaten portefeuille Interne Partijontwikkeling (benoeming voor 4 jaar)

Kandidaten portefeuille Publiciteit & Campagnes (benoeming voor 4 jaar)

Kandidaten portefeuille Personeel & Organisatie (benoeming voor 3 jaar)

Kandidaat portefeuille Financieel Beleid (benoeming voor 2 jaar)

 • Marieke Wagter (29, Amsterdam). Lees meer

Kandidaten portefeuille Internationaal & Europa (benoeming voor 2 jaar)

 • Jessica Tangelder (29, Amsterdam). Lees meer
 • Marjolein Meijer (35, Hilversum). Lees meer

Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen treden normaal jaarlijks twee of drie bestuursleden af. Dit roulerend aftreden is met de verkiezing van een geheel nieuw bestuur verstoord. Om dit te herstellen, zal het nieuwe partijbestuur weer roulerend gaan aftreden. De kandidatencommissie past daarom in haar voordracht aan het congres de zittingstermijnen van de nieuwe bestuursleden eenmalig aan.

Alle kandidaten op een rij

Lees ook: de verantwoording van de kandidatencommissie partijbestuur

Groepje GroenLinksers in manifest: partij moet democratischer en professioneler

NRC 23.01.2013 Een democratischer partij die professioneel netwerkt. Een groepje GroenLinksers heeft een manifest opgesteld over hoe hun partij de “aansluiting met de samenleving” terug moet vinden. Onder de noemer ‘Klub Kobalt’ willen ze podia en avonden organiseren voor groene ondernemers en mensen uit de culturele sector.

Uitnodiging persconferentie onderzoek verkiezingsuitslag

GL 22.01.2013 –  Een GroenLinks-commissie onder voorzitterschap van Nel van Dijk doet onderzoek naar de verkiezingsuitslag van 12 september 2012.

Vrijdag 25 januari presenteert de commissie op een persconferentie haar rapport. 
Tijdens de persconferentie presenteert het interim-bestuur ook voorstellen op basis van de aanbevelingen en conclusies van de evaluatiecommissie. 

Vanaf eind januari voert het interimbestuur discussie met leden over de voorstellen, zowel via bijeenkomsten in het land als online. De leden besluiten uiteindelijk tijdens het ledencongres op 3 maart 2013.

Meer informatie

Locatie:  Mammoni, Mariaplaats 14 Utrecht (kijk op de kaart NB: Mammoni heeft twee locaties in Utrecht, dit is de enige juiste).

Programma
14.30 uur: Persontvangst in de grote zaal/bar

15.00 uur: opening

15.05 uur: presentatie onderzoeksrapport door commissievoorzitter Nel van Dijk

15.30 uur: reactie interimpartijbestuur en presentatie voorstellen door interim-voorzitter Eduard van Zuijlen

15.45 uur: gelegenheid voor vragen

16.00 uur: sluiting plenaire deel

16.05 uur: gelegenheid tot interviews met Nel van Dijk, Eduard van Zuijlen en fractievoorzitter Bram van Ojik

16.30 uur: einde

Aanmelden: Als journalist kunt u zich voor de persconferentie en interviews aanmelden bij Joke Padmos (hoofd Communicatie en campagnes Landelijk Bureau), jpadmos@groenlinks.nl, 06-11757551.

Verder:

 

Grashoff kandidaat voorzitter GroenLinks

RTVWEST 09.02.2013 REGIO – Oud-wethouder en oud-Kamerlid Rik Grashoff uit Delft en fractievoorzitter Pieter Kos uit Leiden hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van GroenLinks. Ze moeten het opnemen tegen een derde kandidaat uit … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Oud-Kamerlid Grashoff kandidaat-voorzitter GL

Trouw 09.02.2013 Voormalig Tweede Kamerlid Rik Grashoff is in de race om partijvoorzitter van GroenLinks te worden. De andere twee kandidaten voor het voorzitterschap zijn Lot van Hooijdonk, adjunct-directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, en Pieter Kos, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Leiden.

Oud-Kamerlid Grashoff kandidaat-voorzitter GL

NU 09.02.2013 UTRECHT – Voormalig Tweede Kamerlid Rik Grashoff is in de race om partijvoorzitter van GroenLinks te worden. 

Grashoff kandidaat GL

Telegraaf 09.02.2013 Voormalig Tweede Kamerlid Rik Grashoff is in de race om partijvoorzitter van GroenLinks te worden. De andere twee kandidaten voor het voorzitterschap zijn Lot van Hooijdonk, adjunct-directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, en Pieter Kos, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Leiden.

Rik Grashoff derde kandidaat voorzitterschap GroenLinks

NRC 09.02.2013  Voormalig Tweede Kamerlid Rik Grashoff is een van de drie kandidaten voor het voorzitterschap van GroenLinks. Dat maakte de partij vandaag bekend, meldt persbureau Novum. Grashoff moet het opnemen tegen de Leidse fractievoorzitter Pieter Kos en adjunct-directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht Lot van Hooijdonk.

Lees meer;

25 JAN Verkiezingsnederlaag GroenLinks door gebrek aan regie – ‘fractie losgezongen vanpartij’

2012 Afscheid Jolande Sap uit Tweede Kamer over reces heengetild

2012 Achterban GroenLinks ziet geen directe opvolger Sap

2012 GroenLinks kiest begin volgend jaar nieuw bestuur

2012 ‘Groenlinks kan binnen een half jaar weer normaal functioneren’

De teruggang bij GroenLinks kwam door de conflicten binnen de partij, onder meer over de positie van politiek leider Jolande Sap. Tot de verliezers behoorden verder het CDA en de ChristenUnie.

Ledental politieke partijen vorig jaar gestegen

NU 01.02.2013 GRONINGEN – Het ledental van alle politieke partijen bij elkaar is gegroeid in 2012.  Begin 2013 waren er een kleine 4000 mensen meer lid dan een jaar daarvoor, zo meldde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vrijdag.

Meer lid van politieke partij

Telegraaf 01.02.2013  Het ledental van alle politieke partijen bij elkaar is gegroeid in 2012. Begin 2013 waren er een kleine 4000 mensen meer lid dan een jaar daarvoor, zo meldde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vrijdag.

VVD en GroenLinks verloren afgelopen jaar meeste leden

NRC 01.02.2013 De VVD heeft haar ledenbestand vorig jaar met 7,5 procent zien krimpen. De partij van Mark Rutte zag het grootste percentage leden vertrekken van alle politieke partijen. De VVD wordt echter op de voet gevolgd door GroenLinks, waar 7,1 procent van de leden afscheid nam. Dat blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Lees meer;

25 JAN Verkiezingsnederlaag GroenLinks door gebrek aan regie – ‘fractie losgezongen vanpartij’›

2012 50Plus doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen›

2012 GroenLinks moet één op de drie werknemers ontslaan door tekort›

2012 VVD verliest zeshonderd leden door grote onvrede over zorgpremie›

2012 De Hond: VVD verliest in peiling in één klap elf zetels – ‘recordverlies’›

Fors ledenverlies VVD

Telegraaf 01.02.2013  Er zijn het afgelopen jaar heel wat leden bij de VVD weggelopen, aldus De Persdienst. Het aantal leden dat heeft opgezegd ligt rond de 3000, blijkt uit cijfers die het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen vrijdag publiceert.

‘GroenLinks mag hopen dat verkiezingen nog een hele tijd op zich laten wachten’

VK 28.01.2013  GroenLinks staat pas helemaal aan het begin van de zoektocht naar zichzelf en naar een nieuwe koers, schrijft Raoul du Pré in het commentaar voor de Volkskrant.

Lees ook Fractie GroenLinks ‘hing als los zand aan elkaar’ – 25/01/13

Komen ideeën bij GroenLinks voor macht?

Trouw 28.01.2013 Volgens vriend en vijand, gezien de uiteindelijke uitslag meer vijanden dan vrienden, had GroenLinks bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer één van de betere verkiezingsprogramma’s.

Drie zetels, slechte peilingen, maar hopeloos is het voor GroenLinks allerminst

Trouw 27.01.2013 Het contrast was groot, afgelopen week tussen GroenLinks in Den Haag en De Groenen in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De laatsten behaalden afgelopen week een historische overwinning en kregen 13,7 procent van de kiezers achter zich. Dat is nogal een verschil met de 2,3 procent van GroenLinks tijdens de verkiezingen in 2012, waarover vrijdag een pijnlijk rapport verscheen. En vandaag was het weer tijd voor Maurice de Hond met die vervelende (het-zijn-maar) peilingen. Weer drie zetels, net als vorige week, en de week daarvoor, en daarvoor. Ook Simon Otjes van het wetenschappelijke bureau van GroenLinks, De Helling, signaleert een aantal ‘interessante analogieën’ tussen de ontwikkeling van D66 in de jaren 2003-2006 en GroenLinks in 2010-2012.

Van Ojik praat met Sap over rapport GroenLinks

NU 26.01.2013 AMSTERDAM – Fractievoorzitter van GroenLinks Bram van Ojik heeft met zijn voorganger Jolande Sap gesproken over het kritische rapport dat vrijdag is gepresenteerd over de verkiezingsnederlaag van de partij.  Dat zei hij vrijdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Op de vraag of het rapport een schop na is voor Sap, antwoordde Van Ojik dat het een hard rapport is.

‘Bij GroenLinks heerste een volstrekt gebrek aan samenwerking’

Trouw 26.01.2013 Nel van Dijk, voormalig Europarlementariër van de partij, onderzocht de oorzaken van de verkiezingsnederlaag van GroenLinks in 2012.

Meer over;

GroenLinks

Politiek

Fractie GroenLinks ‘hing als los zand aan elkaar’

GroenLinks heeft spijt van flirt met de macht

GroenLinks presenteert analyse verkiezingsdebacle

‘Halsema heeft GroenLinks als een ideologische ruïne achtergelaten’

http://groenlinks.nl/files/imageupload/sticky_teaser_image_1/nelly_eduard_b260.png

“Slagvaardigheid en invloed leden nodig”

GL  25 jan 2013  Vandaag presenteerde de commissie-Van Dijk haar eindrapport over de evaluatie van de verkiezingen in 2012. Het interim-bestuur presenteerde aansluitend een aantal voorstellen op basis van de aanbevelingen en conclusies van de evaluatiecommissie.

Download ‘GroenLinks in beweging, voorstellen van het interim-partijbestuur’, januari 2013

Van Kunduz tot Dibi: laatste terugblik van GroenLinks

VK 25.01.2013 GroenLinks bestaat nog, met vier zetels bungelend onderaan de Haagse ladder, alleen de Partij voor de Dieren, de SGP en 50Plus zijn nog kleiner. In april timmerde Jolande Sap nog met de Kunduzpartijen een begrotingsakkoord in elkaar, GroenLinks regeerde mee, maar onderhuids borrelde het. Begin oktober trok Jolande Sap voor de laatste keer de stekker eruit en nam het partijbestuur in haar ondergang mee. Nu wil de opgeschoonde partij lessen trekken: nog eenmaal terugblikken en dan weer met de neuzen vooruit. Vanmiddag presenteert GroenLinks haar eigen evaluatierapport…

GroenLinks heeft spijt van flirt met de macht

Trouw 25.01.2013 Femke Halsema zei het altijd trots, haar opvolger Jolande Sap mogelijk nog trotser. GroenLinks, dat was een ‘ideeënpartij op zoek naar de macht’. Een partij die serieus genomen kon worden in politiek Den Haag. Na een verkiezingsnederlaag en het vertrek van Sap, staat het er anders voor. Niks macht. Idealisme, dat is nu het kernwoord. “We stelden ons in de vorige kabinetsperiode te welwillend op. We moeten onze idealen meer voorop zetten”, concludeert Tweede-Kamerlid Jesse Klaver vast. Volgens hem moet GroenLinks stoppen met genoegen te nemen met kleine verbeteringen. “We zijn een oppositiepartij!”

‘Hard maar eerlijk rapport’

Telegraaf 25.01.2013 Het is een „hard maar eerlijk” rapport dat de commissie-Van Dijk over de verkiezingsnederlaag van GroenLinks heeft gepubliceerd, stelde fractievoorzitter Bram van Ojik vrijdag.

Fractie GroenLinks ‘hing als los zand aan elkaar’

Trouw 25.01.2013 GroenLinks verloor de verkiezingen in september door conflicten binnen de fractie in de Tweede Kamer en gebrek aan samenwerking en eenheid binnen de partij. Dat staat in het vanmiddag gepubliceerde rapport van de commissie-Van Dijk die het verkiezingsdebacle onderzocht.

Meer over;

‘GroenLinks miste regie’

Telegraaf 25.01.2013 GroenLinks verloor de verkiezingen in september door conflicten binnen de fractie in de Tweede Kamer en gebrek aan samenwerking en eenheid binnen de partij. Dat staat in het vrijdag gepubliceerde rapport van de commissie-Van Dijk die het verkiezingsdebacle onderzocht.

Conflicten oorzaak verlies GroenLinks

Harde conclusies in rapport verkiezingsnederlaag

NU 25.01.2013 UTRECHT – Conflicten en structurele problemen lagen aan de basis van de dramatische verkiezingsnederlaag van GroenLinks. 

Rapport: verkiezingsflop GroenLinks door intern geruzie

Elsevier 25.01.2013 Geruzie binnen de Tweede Kamerfractie en een groter wordende afstand tussen fractie en partij waren de oorzaak van de verkiezingsnederlaag van GroenLinks bij de verkiezingen van afgelopen september. Kiezers hadden geen zin om hun stem te geven aan een partij die intern de zaakjes niet op orde had. Dat concludeert de commissie-Van Dijk die onderzoek deed naar de politieke nederlaag van de partij.

Evaluatie: GroenLinks-Kamerfractie keek met ‘dedain’ naar eigen partij ›

NRC 25.01.2013 Aan de verkiezingsnederlaag van GroenLinks lagen structurele fouten ten grondslag. Door de populariteit van Femke Halsema “bleven structurele problemen onaangepakt”. 

Analyse GL verkiezingsflop

Telegraaf  25.01.2013 GroenLinks presenteert vrijdag het onderzoeksrapport naar de rampzalig verlopen Tweede Kamerverkiezingen van 12 september toen de partij zes van haar tien zetels verloor. Het leidde uiteindelijk tot de val van fractievoorzitter Jolande Sap en het aftreden van het partijbestuur.

GroenLinks presenteert analyse verkiezingsdebacle

Trouw 25.01.2013 GroenLinks presenteert vrijdag het onderzoeksrapport naar de rampzalig verlopen Tweede Kamerverkiezingen van 12 september toen de partij zes van haar tien zetels verloor. Het leidde uiteindelijk tot de val van fractievoorzitter Jolande Sap en het aftreden van het partijbestuur.

Advertenties

januari 26, 2013 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , ,

2 reacties »

 1. […] GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder – deel 2 […]

  Pingback door GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 3, 2013 | Beantwoorden

 2. […] GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder – deel 2 […]

  Pingback door Gaat Groenlinks Nederland veranderen ? « Debat in de Digitale Hofstad | mei 13, 2015 | Beantwoorden


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: