Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012

Kabinet Rutte II,  VVD – versus de naweeën

De ongelukkige start van zijn tweede kabinet valt premier MarkRutte rauw op het dak. Zijn geloofwaardigheid onder de VVD-kiezers is zwaar aangetast, na tien jaar Haagse politiek begint het liberale wonderkind dan toch te slijten.

Een slecht begin van zijn droomkabinet, waarmee hij de volle periode van vier jaar aan de slag wil, maar dat zich de afgelopen weken al bijna verslikte in de kwestie van het nu bijgestelde zorgverzekeringsplan. Aan de andere kant is hij wel gewend dat grote nieuwe stappen in zijn politieke carrière gepaard gaan met rumoer en ongemak.

Ga maar na: staatssecretaris Mark Rutte besluit zich in 2006 kandidaat te stellen in de eerste vrije verkiezing onder de VVD-leden voor het lijsttrekkerschap en denkt dat makkelijk te winnen. Totdat Rita Verdonk zich ook kandidaat stelt. Met de hakken over de sloot wordt hij toch nog partijleider, maar houdt langdurig last van de populaire Verdonk, totdat zij in 2007 met forse ruzie uit de partij wordt gezet.

Intussen verliest de VVD de Tweede Kamerverkiezingen onder zijn eerste lijsttrekkerschap. Zijn succes in 2010, als de VVD de grootste partij wordt, maakt hem de eerste liberale premier sinds 1918. Wel van een ongelukkig minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV.

En dan nu is er weer een tegenvaller. Zijn eerste echte kabinet Rutte II met de PvdA raakt al beschadigd voordat het goed en wel is begonnen.

De teruggang van de VVD heeft volgens het documentatiecentrum sterk te maken met de ophef die in de herfst ontstond over het voornemen van het nieuwe kabinet van VVD en PvdA om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken.

‘De staat voor ons allen’: de onmacht van liberale politici

Elsevier 26.12.2014 Ondanks de jaren aan triomftocht van het liberalisme in West-Europa, boksen liberale politici met moeite op tegen de dominante cultuur van de sociaal-democratie.

Wie het gesprek tijdens het kerstdiner naar een hoger plan wil tillen, kan verwijzen naar een boeiend politiek-filosofisch boek dat afgelopen jaar verscheen. In Inventing the Individual werpt Larry Siedentop licht op de relatie tussen christendom en liberalisme. Doorgaans wordt de Verlichting in de achttiende eeuw gezien als beginpunt van de liberale beweging.Maar de kiem van haar denkbeelden werd eerder gelegd, betoogt de Brits-Amerikaanse filosoof.

Wat niet wil zeggen dat liberale politici zonder zorgen zijn. Er zijn dreigingen van buitenaf, bijvoorbeeld van de kant van autocraten als de Russische president Vladimir Poetin en de koppensnellers van IS. En er zijn interne verzetshaarden, in het bijzonder van islamitische allochtonen.

De premier worstelt zichtbaar met de gevolgen van dit hardnekkige verzorgingsstaatsethos. Vorige maand hield Mark Rutte op het congres van zijn partij een rede die in de media nogal zuinig werd ontvangen.

Eerst zelf

Het is de dominante cultuur van de sociaal-democratie die versterking van individuele verantwoordelijkheid ontmoedigt. Liberalen staan daar vrij onmachtig tegenover. Zowat elk voorstel om het overheidsoptreden terug te dringen, wordt als een aanslag op de beschaving afgeschilderd. Het is moeilijk om tegen die sentimenten in te gaan. De VVD heeft, met de confessionele partijen, dan ook meegewerkt aan de uitbouw van de verzorgingsstaat en verzwaarde als regeringspartij de afgelopen twee jaar de lasten voor de burger.

Een politicus die zegt dat de overheid problemen zal oplossen, komt in Nederland beter over dan een politicus die burgers aanraadt zelf eerst naar oplossingen te zoeken. Zolang deze beeldvorming blijft bestaan, maakt een liberaal appèl op eigen verantwoordelijkheid al snel een machteloze indruk.

Rutte populairder dan Zijlstra

Telegraaf 05.10.2014 Niet alleen onder VVD-stemmers, maar ook onder degenen die op andere partijen stemmen, is Mark Rutte veruit favoriet om lijsttrekker van de liberalen te worden bij de volgende verkiezingen. Dat komt naar voren uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Zou Rutte niet meedoen, dan stemmen kiezers liever op de huidige VVD-fractieleider Halbe Zijlstra dan op VVD-minister Edith Schippers (bij de vorige verkiezingen de nummer 2 op de lijst).

Rutte nog steeds favoriet als lijsttrekker

Trouw 05.10.2014 Niet alleen onder VVD-stemmers, maar ook onder degenen die op andere partijen stemmen, is Mark Rutte veruit favoriet om lijsttrekker van de liberalen te worden bij de volgende verkiezingen. Dat komt naar voren uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Zou Rutte niet meedoen, dan stemmen kiezers liever op de huidige VVD-fractieleider Halbe Zijlstra dan op VVD-minister Edith Schippers (bij de vorige verkiezingen de nummer 2 op de lijst).

VVD wil meer uitleg aan achterban

Telegraaf 02.10.2014  De VVD-achterban moet in de toekomst meer betrokken worden bij een regeerakkoord waaraan de partij meedoet. Er moeten bijeenkomsten in het land komen waar uitleg wordt gegeven aan leden en kiezers.

Partijvoorzitter Henry Keizer heeft dat donderdag gezegd in het Radio 1 Journaal. Het bestuur zal op het partijcongres in november voorstellen hierover doen.

Kabinet overleeft door vrienden

Telegraaf 26.12.2013  Rutte II heeft een moeilijk jaar achter de rug. Er waren momenten dat het kabinet van VVD en PvdA, dat in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, aan het eind van zijn latijn leek. Maar dankzij een stroom van akkoorden wist het het hoofd boven water te houden. Vooral de hulp van drie ‘bevriende’ oppositiefracties was essentieel. D66, ChristenUnie en SGP staken het kabinet diverse malen de reddende hand toe, waardoor de coalitie inmiddels spottend ‘paars met de Bijbel’ wordt genoemd. Een overzicht.

Rutte: ‘Elke leider heeft momenten van eenzaamheid’

Trouw 24.12.2013 Premier Mark Rutte ervaart het premierschap soms als eenzaam, zegt hij vandaag in een interview met De Telegraaf. ‘Elke leider heeft momenten van eenzaamheid, als hij besluiten moeten nemen.’ Zulke momenten komen ‘bij alle grote dossiers’ voor, zegt de premier.

Rutte reflecteert in het interview op de keuzes die hij heeft moeten maken in de drie jaar dat hij nu premier is. Als laatste verantwoordelijke moest hij knopen doorhakken. Hij noemt naast de crisismaatregelen ook besluiten over de missie in Kunduz en de aanstaande missie naar Mali. ‘Uiteindelijk wordt er dan naar mij gekeken, uiteindelijk moet ik de doorslag geven. (…)

‘Pechtold, Van der Staaij en Slob zijn het politieke trio van het jaar’

VK 21.12.2013 Na een valse start wordt de papieren werkelijkheid van het regeerakkoord alsnog in wetgeving omgezet, schrijft Raoul du Pré in het commentaar voor de Volkskrant. ‘Met dank aan D66, de ChristenUnie en de SGP die net op tijd het kabinet-Rutte II uit de modder wisten te trekken.’

PvdA lijdt electoraal meer onder kabinetsdeelname dan VVD

NRC 21.12.2013  Coalitiepartijen PvdA en VVD krijgen weinig waardering van hun eigen kiezers, blijkt uiteen enquête van onderzoeksbureau Ipsos. Vooral kiezers van coalitiepartij PvdA geven aan dat ze zich definitief van de partij afkeren.  LEES VERDER

Lees meer

0:00 Peiling De Hond: verlies SP vooral door terugkerende PvdA-stemmers ›

0:00 Peiling: een derde van stemmen op PvdA was strategisch – bij VVD 23 procent ›

0:00 De peilingencarrousel: De Wereld Draait Door was het ergst ›

0:00 PvdA en VVD blijven nek-aan-nek – fouten vermijden belangrijk in slotdebat ›

0:00 SP en VVD blijven grootste in peilingen ›

Rutte voelt ‘nieuw begin’

Trouw 23.11.2013 Premier Mark Rutte voelt dat we aan de vooravond staan van ‘een nieuw begin’ en dat we als land ‘weer op stoom beginnen te komen’. Rutte zei dat zaterdag aan het slot van een VVD-congres in Den Bosch.

Volgens de premier zijn er allerlei tekenen die erop wijzen dat we ‘gelukkig de wind weer een beetje mee beginnen te krijgen’. Op de woningmarkt lijkt het ergste achter de rug, het consumentenvertrouwen en de export beginnen aan te trekken en het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde vorige week dat Nederland officieel weer uit de recessie is.

Rutte positief over economie 

NU 23.11.2013 Premier Mark Rutte voelt dat Nederland aan de vooravond staat van ”een nieuw begin” en het land ”weer op stoom” begint te komen. Rutte zei dat zaterdag aan het slot van een VVD-congres in Den Bosch. Volgens de premier zijn er allerlei tekenen die erop wijzen dat we als land ”de wind weer een beetje mee beginnen te krijgen”.

Op de woningmarkt lijkt het ergste achter de rug, het consumentenvertrouwen en de export beginnen aan te trekken en het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde vorige week dat Nederland officieel weer uit de recessie is.

VVD’ers keren partij de rug toe

Trouw 16.09.2013 Lokale VVD-kopstukken keren met Prinsjesdag in zicht de partij de rug toe of overwegen over te stappen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, schrijft Metro.

VVD’ers keren partij de rug toe

Telegraaf 16.09.2013 Lokale VVD-kopstukken keren met Prinsjesdag in zicht de partij de rug toe of overwegen over te stappen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Dat schrijft Metro. Nog maar een derde van de kiezers van de VVD zou nog voor de partij kiezen. En ook veel gezichten van de partij mopperen of vertrekken zelfs. Vooral lokale politici en bestuurders spreken ergernissen uit over de koers van premier Mark Rutte, blijkt uit de anonieme reacties.

Gerelateerde artikelen

15-09: Eigen kiezers VVD, PvdA haken af

VVD probeert onrust over nivellering in te dammen

Elsevier 05.09.2013 De VVD kan niet ingaan op voorstellen die pas op Prinsjesdag worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Nederlanders kunnen er vanuit gaan dat ‘de voorstellen niet verder nivellerend mogen zijn dan in het Regeerakkoord is afgesproken’. Dat schrijft de partij donderdag op haar website.

De VVD reageert daarmee op de onrust onder VVD-aanhangers, die donderdag boos reageerden op de website van de partij, naar aanleiding van kabinetsplannen om de algemene heffingskorting voor hogere inkomens af te schaffen. Inmiddels zijn er al bijna 300 reacties binnengekomen op de site. Vanochtend waren dat er nog tientallen.

VVD probeert onrust over nivellering te temperen

Trouw 05.09.2013 De VVD heeft donderdag met een verklaring op de website geprobeerd de onrust te temperen over plannen van het kabinet, die nivellerend zouden werken. ‘Uiteraard kunnen we voor Prinsjesdag niet ingaan op voorstellen die pas dan naar het parlement worden gezonden’, schrijft de partij. Maar ‘u kunt ervan uitgaan dat die voorstellen door de VVD-fractie langs de meetlat van de afspraken in het regeerakkoord worden gelegd.’

VVD tempert onrust over nivellering

NU 05.09.2013 De VVD heeft donderdag met een verklaring op de website geprobeerd de onrust te temperen over plannen van het kabinet, die nivellerend zouden werken. ”Uiteraard kunnen we voor Prinsjesdag niet ingaan op voorstellen die pas dan naar het parlement worden gezonden”, schrijft de partij. Deze ging later uiteindelijk niet door niet door !!!!!

Boze reacties op VVD-site over schrappen belastingkorting hogere inkomens

Trouw 05.09.2013 De nieuwe maatregel waarbij een belastingkorting voor hogere inkomens vervalt, is niet goed gevallen bij een deel van de VVD-aanhang. Op de website van de liberalen reageren tientallen boze VVD-stemmers over het ‘verraad van salonsocialist Marx Rutte’.

Gisteren werd bekend dat de algemene heffingskorting van 2000 euro vervalt voor inkomens boven de 55.991 euro bruto per jaar. Met het geld dat deze maatregel oplevert kan de coalitie de plannen voor een inkomensafhankelijk eigen risico voor de zorgkosten terugdraaien.

‘Recept voor blijvende ellende’

Telegraaf 17.08.2013 Politiek adviseur Joshua Livestro is zwaar teleurgesteld in het beleid van het tweede kabinet-Rutte en overweegt zijn VVD-lidmaatschap op te zeggen. In het NRC Handelsblad noemt hij de lastenverzwaringen zaterdag een “recept voor blijvende ellende”.

VVD-adviseur Livestro: ‘Rutte wordt niet gehinderd door principes’

Trouw 17.08.2013 Politiek adviseur Joshua Livestro is zwaar teleurgesteld in het beleid van het tweede kabinet-Rutte en overweegt zijn VVD-lidmaatschap op te zeggen. In het NRC Handelsblad noemt hij de lastenverzwaringen zaterdag een ‘recept voor blijvende ellende’.

VVD-bureau ziet niets in kiesdrempel van 2 procent

Trouw 21.06.2013 Bij Tweede Kamerverkiezingen dient geen kiesdrempel of districtenstelsel te worden ingevoerd. Het bestaande systeem van evenredige vertegenwoordiging moet blijven. De Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, concludeert dat in een vrijdag verschenen rapport over partijdemocratie.

VVD ziet niets in kiesdrempel

Telegraaf 21.06.2013 Bij Tweede Kamerverkiezingen dient geen kiesdrempel of districtenstelsel te worden ingevoerd. Het bestaande systeem van evenredige vertegenwoordiging moet blijven. De Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, concludeert dat in een vrijdag verschenen rapport over partijdemocratie.

De integriteitsverklaring van de VVD is een farce

Elsevier 29.05.2013  Symboolpolitiek van de bovenste plank, anders kan ik het niet noemen. De door de VVD geïntroduceerde integriteitsverklaring is precies waar Nederland geen behoefte aan heeft. Een ethisch doekje voor het bloeden. Tijdens hun partijcongres te Utrecht spraken zij over politieke integriteit en de wijze waarop dit in de toekomst zal worden gewaarborgd. Resultaat: de invoering van een integriteitsverklaring. Voor een politicus zal de integriteitsverklaring geen drempel zijn. Effectieve bewustwording is evenmin aan de orde. Naast de inzet van deze betekenisloze, moralistische geloofsbrief zijn er additionele acties. Zo wordt een permanente commissie ingesteld die zich met integriteitskwesties binnen de partij zal bezighouden.

VVD heeft kater na debat over integriteit

Trouw 27.05.2013 Het kan niet anders dan dat veel VVD’ers met een lichte kater terugkijken op het partijcongres van het afgelopen weekeinde. Zij kregen daar van het bestuur nieuwe regels opgelegd om het integriteitsbesef van liberale wethouders, burgemeesters, raadsleden en Haagse politici ‘nog beter’ te waarborgen.

Mark Rutte: Koers houden op weg naar een sterker Nederland

VVD  24 mei 2013 − Bekijk hier de speech van Mark Rutte op de VVD-Congres in Maarssen. Lees verder
VVD stelt permanente Commissie integriteit in

VVD 25 mei 2013 − Het Hoofdbestuur van de VVD heeft op het Voorjaarscongres een pakket maatregelen gepresenteerd die het integriteitsbewustzijn in de partij moeten vergroten. Het pakket kon op brede steun van de leden rekenen. Lees verder

„Je bent integer of  niet”

Telegraaf 25.05.2013  De integriteitsverklaring die het hoofdbestuur van de VVD wil doorvoeren, is omstreden bij de leden. Dat bleek zaterdag tijdens het VVD-partijcongres in Maarssen. Veel leden vinden dat integriteit niets te maken heeft met het zetten van een handtekening. „Je bent integer of je bent het niet.”

VVD-congres verwerpt motie over royeren verdachte partijleden›

NRC 25.05.2013 Het VVD-congres heeft vanmiddag een motie waarin staat dat VVD-politici die verdacht worden van een ernstig strafbaar feit, geroyeerd moeten kunnen worden, met grote meerderheid verworpen. De motie was door tien partijleden ingediend naar aanleiding van de zaak-Van Rey.

Lees meer

Advocaat: dat Van Rey getipt werd over inval is absurd en onjuist ›

VVD stelt commissie integriteit in en wil minder politieke partijen ›

21 mei VVD’ers dreigen Van Rey met royement – motie bij partijcongres ›

17 mei Zaak-Van Rey escaleert, VVD krijgt gedragsregels ›

17 mei Zaak-Van Rey escaleert, VVD krijgt gedragsregels ›

Integriteitsverklaring houdt VVD-congres bezig

Elsevier 25.05.2013 De integriteitsverklaring die het hoofdbestuur van de VVD wil doorvoeren, is omstreden bij de leden. Dat bleek zaterdag tijdens het VVD-partijcongres in Maarssen. Veel leden vinden dat integriteit niets te maken heeft met het zetten van een handtekening. Ook bestaat er bij VVD-leden weerstand tegen het opleggen van meer regels.

Integriteitsverklaring omstreden binnen VVD

Trouw 25.05.2013  VVD-bestuurders moeten voortaan een integriteitsverklaring ondertekenen. Ook is er een permanente commissie ingesteld die zich met integriteitskwesties in de partij bezighoudt. Bij opleidingen zal aandacht worden geschonken aan integriteit en kandidaat-politici moeten een vragenlijst invullen om hun risicoprofiel over integriteit te kunnen beoordelen.

Verwant nieuws

VVD stelt permanente integriteitscommissie in – 25/05/13

Van Rey (VVD) is ‘onjuiste berichtgeving’ beu – 25/05/13

‘Van Rey getipt voor inval’ – 25/05/13

Wiebenga leidt commissie

Telegraaf 25.05.2013 De VVD heeft een permanente commissie ingesteld die zich gaat bezighouden met integriteitskwesties. Ze staat onder leiding van Jan-Kees Wiebenga, lid van de Raad van State en voormalig Europarlementariër en Tweede Kamerlid. Partijvoorzitter Benk Korthals heeft dat zaterdag bekendgemaakt tijdens een VVD-congres in Maarssen.

VVD stelt commissie integriteit in en wil minder politieke partijen›

NRC 25.05.2013  De VVD heeft een commissie ingesteld die zich gaat bezighouden met integriteit. Dat maakte parijvoorzitter Benk Korthals vanmiddag bekend op het VVD-congres in Maarssen. De commissie wordt voorgezeten door Jan-Kees Wiebenga, lid van de Raad van State en voormalig Kamerlid en Europarlementariër.

De commissie geeft advies over integriteitskwesties en neemt meldingen in ontvangst, zei Korthals:

VVD stelt permanente integriteitscommissie in

Trouw 25.05.2013 De VVD heeft een permanente commissie ingesteld die zich gaat bezighouden met integriteitskwesties. Ze staat onder leiding van Jan-Kees Wiebenga, lid van de Raad van State en voormalig Europarlementariër en Tweede Kamerlid. Partijvoorzitter Benk Korthals heeft dat zaterdag bekendgemaakt tijdens een VVD-congres in Maarssen.

VVD stelt permanente integriteitscommissie in

Trouw 25.05.2013  De VVD heeft een permanente commissie ingesteld die zich gaat bezighouden met integriteitskwesties. Ze staat onder leiding van Jan-Kees Wiebenga, lid van de Raad van State en voormalig Europarlementariër en Tweede Kamerlid. Partijvoorzitter Benk Korthals heeft dat zaterdag bekendgemaakt tijdens een VVD-congres in Maarssen.

Motie: VVD’ers royeren

Telegraaf 25.05.2013 VVD-bestuurders die weigeren zich terug te trekken terwijl ze verdacht worden van een ernstig strafbaar feit, moeten geroyeerd kunnen worden. Een motie van deze strekking is zaterdag ingediend tijdens een partijcongres in Maarssen.

‘VVD’ers die verdacht worden van strafbaar feit royeren’

NU 25.05.2013 VVD-bestuurders die weigeren zich terug te trekken terwijl ze verdacht worden van een ernstig strafbaar feit, moeten geroyeerd kunnen worden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: VVD

Rutte: hele VVD-top steunt plan van Korthals

Trouw 24.05.2013 De hele VVD-top steunt het plan van partijvoorzitter Benk Korthals om alle VVD-bestuurders een integriteitsverklaring te laten tekenen. Minister-president Mark Rutte zei dat vrijdagavond in de marge van een VVD-congres in Maarssen. Dat bespreekt het plan van Korthals zaterdag.

Meer over;

‘Korthals stemde in met verdedingingsstrategie voor omstreden Van Rey’ – 23/05/13

VVD’ers moeten integriteitsverklaring tekenen – 21/05/13

Omstreden Jos van Rey lijstduwer VVD Roermond

Van Baalen leidt VVD bij Europese verkiezing

VVD’er Van Rey overleeft motie en mag meedoen met verkiezingen

‘Hele VVD-top steunt plan integriteitsverklaring’

NU 24.05.2013 De hele VVD-top steunt het plan van partijvoorzitter Benk Korthals om alle VVD-bestuurders een integriteitsverklaring te laten tekenen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: VVD Integriteitsverklaring Benk Korthals

Rutte: VVD moet norm zetten voor integriteit

Elsevier 24.05.2013 Premier Mark Rutte (VVD) vindt dat zijn partij voorop moet lopen als het gaat om integriteit. ‘Wij zijn de grootste partij en dat betekent dat we onder een vergrootglas liggen.’

Dat zei Rutte vrijdag aan de start van het VVD-congres in Maarssen. ‘Het betekent ook dat we niet alleen de norm moeten volgen, maar dat we de norm moeten zetten.’

Samenstelling

Op het tweedaagse congres zullen partijleden uitgebreid praten over integriteit. Er zal een serie maatregelen worden gepresenteerd die het ‘integriteitsbewustzijn’ moeten vergroten. De partij viert ook het 65-jarig bestaan.

Mark Rutte: de VVD moet de integriteitsstandaard bepalen

NRC 24.05.2013  De VVD moet als het om integriteit gaat de standaard bepalen. Dat zei premier en VVD-partijleider Mark Rutte vanavond in zijn toespraak op het VVD-congres in Maarssen. Lees verder

Alle VVD-politici moeten integriteitsverklaring tekenen

BB 21.05.2013 VVD-bestuurders moeten ‘vuistregels’ gaan tekenen waarin ze beloven integer te handelen. De verplichting geldt voor iedereen die een bestuurlijke functie vervult namens de VVD, van premier tot gemeenteraadslid.

Congres
Partijvoorzitter Benk Korthals heeft dat dinsdag gezegd op RTL Z. Hij zal zijn plan dit weekend officieel lanceren tijdens een VVD-congres in Maarssen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Onenigheid over sociaal akkoord binnen VVD leidt niet tot chaos’

NU 15.04.2013 Hoewel allerlei (ex-)kopstukken elkaar in het weekend tegenspraken over het sociaal akkoord, is van chaos in de VVD geen sprake. Een ingewijde erkent dat premier en partijleider Mark Rutte een andere inschatting heeft over de noodzaak tot extra bezuinigingen dan de fractie onder leiding van Halbe Zijlstra.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: VVD Sociaal akkoord

‘Geen chaos in VVD’

Trouw 15.04.2013 Hoewel allerlei (ex-)kopstukken elkaar in het weekend tegenspraken over het sociaal akkoord, is van chaos in de VVD geen sprake. Een ingewijde erkent dat premier en partijleider Mark Rutte een andere inschatting heeft over de noodzaak tot extra bezuinigingen dan de fractie onder leiding van Halbe Zijlstra. Maar dat betekent nog geen verschil van mening over de EU-begrotingsafspraken.

Talloze ontevreden VVD-kiezers hebben geen alternatief op rechts

Elsevier 15.04.2013 In de peilingen is bijna de helft van de VVD-kiezers weggelopen. De partij maakt de verkiezingsbeloftes niet waar, en is zelfs D66 links gepasseerd. De VVD belooft de kiezers veel (lijsttrekker Mark Rutte), levert vervolgens weinig (premier Mark Rutte) en durft toch nog stoer te doen (fractieleider Halbe Zijlstra). De zigzagkoers van de VVD verloopt ongeveer als volgt.

Gat op rechts

In de peilingen is bijna de helft van de VVD-kiezers weggelopen. Dat hadden er veel meer kunnen zijn, maar de ontevreden VVD-aanhangers hebben geen alternatief. Zij kunnen moeilijk naar Wilders, want die is op sociaal-economisch gebied al veel eerder dan de VVD links geworden. Ze kunnen misschien naar het CDA, maar die voert een nog ongewisse koers.

Intussen is de VVD zelfs D66 links gepasseerd. Nog even en Alexander Pechtold duikt in het gat op rechts.

zie ook:  

31 okt 2012 De ideologische veren van Mark Ruttes VVD

16 nov 2012 Maar welke kleur heeft het kabinet-Rutte II nou?

26 okt 2010 Regeringsverklaring Rutte: Beoordeel kabinet op daden

VVD en PvdA verliezen draagvlak

Telegraaf 27.03.3013 De coalitie van VVD en PvdA blijft gestaag aan draagvlak verliezen. Uit de nieuwe peiling van De Stemming van EenVandaag blijkt dat ze samen kunnen rekenen op 46 zetels, 9 minder dan drie maanden geleden. De VVD stijgt een zetel ten opzichte van vorige maand, maar coalitiegenoot PvdA verliest er twee.

VVD wil leden betrekken bij regeerakkoord

Telegraaf 19.03.2013 Het VVD-bestuur wil in de toekomst de liberale achterban meer betrekken bij het regeerakkoord. Ze gaat na publicatie van dat stuk bijeenkomsten houden om het toe te lichten. Het hoofdbestuur van de VVD wil een voorstel hierover bespreken tijdens een partijcongres op 24 en 25 mei.

VVD wil leden betrekken bij regeerakkoord

Hoofdbestuur wil voorstel hierover bespreken tijdens partijcongres

NU 19.03.2013 Het VVD-bestuur wil in de toekomst de liberale achterban meer betrekken bij het regeerakkoord. Ze gaat na publicatie van dat stuk bijeenkomsten houden om het toe te lichten. Het hoofdbestuur van de VVD wil een voorstel hierover bespreken tijdens een partijcongres op 24 en 25 mei.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: VVD

Rutte in de verdediging: ‘Kabinet had een rotstart’

Trouw 07.03.2013 Premier Rutte vindt dat zijn tweede kabinet ‘een rotstart’ heeft gehad. Dat zei hij woensdagavond op een partijbijeenkomst is Zeist, zo meldt de NOS. De premier en partijleider kreeg veel vragen te verduren van zijn ongeruste achterban.

Verwant nieuws

Jongeren VVD zien niets in overleg met vakbonden

 Trouw 06.03.2013 De jongerenorganisatie JOVD, die gelieerd is aan de VVD, vindt de vakbonden ‘een fossiel uit de 19e en 20e eeuw’, waarmee het kabinet niet zou moeten onderhandelen. JOVD-voorzitter Jarico Vos zegt dat woensdag over het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet.

Jonge liberalen roepen op niet te praten met vakbonden

NU 06.03.2013 De jongerenorganisatie gelieerd aan de VVD vindt de vakbonden ”een fossiel uit de 19e en 20e eeuw”, waarmee het kabinet niet zou moeten onderhandelen. JOVD-voorzitter Jarico Vos zegt dat woensdag over het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet.

‘Verkiezingscampagne VVD was misleidend’

10.02.2013 (Novum) – De afgelopen verkiezingscampagne van de VVD was misleidend. Dat stelt de Libertarische Partij (LP), die bij dezelfde verkiezingen amper stemmen haalde, zondag. De partij heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Het gaat om de gehele campagne van de liberalen, inclusief …

Ledental politieke partijen vorig jaar gestegen

NU 01.02.2013 GRONINGEN – Het ledental van alle politieke partijen bij elkaar is gegroeid in 2012.  Begin 2013 waren er een kleine 4000 mensen meer lid dan een jaar daarvoor, zo meldde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vrijdag.

Meer lid van politieke partij

Telegraaf 01.02.2013  Het ledental van alle politieke partijen bij elkaar is gegroeid in 2012. Begin 2013 waren er een kleine 4000 mensen meer lid dan een jaar daarvoor, zo meldde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vrijdag.

VVD en GroenLinks verloren afgelopen jaar meeste leden

NRC 01.02.2013 De VVD heeft haar ledenbestand vorig jaar met 7,5 procent zien krimpen. De partij van Mark Rutte zag het grootste percentage leden vertrekken van alle politieke partijen. De VVD wordt echter op de voet gevolgd door GroenLinks, waar 7,1 procent van de leden afscheid nam. Dat blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Lees meer;

25 JAN Verkiezingsnederlaag GroenLinks door gebrek aan regie – ‘fractie losgezongen vanpartij’

2012 50Plus doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen

2012 GroenLinks moet één op de drie werknemers ontslaan door tekort

2012 VVD verliest zeshonderd leden door grote onvrede over zorgpremie

2012 De Hond: VVD verliest in peiling in één klap elf zetels – ‘recordverlies’

Fors ledenverlies VVD

Telegraaf 01.02.2013  Er zijn het afgelopen jaar heel wat leden bij de VVD weggelopen, aldus De Persdienst. Het aantal leden dat heeft opgezegd ligt rond de 3000, blijkt uit cijfers die het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen vrijdag publiceert.

Centraal Planbureau: VVD is ‘winnaar’ formatie

VK 16.01.2013  De VVD is veel sterker uit de formatie van het kabinet-Rutte II gekomen dan de PvdA. De liberalen hebben ruim driekwart (77 procent) van hun verkiezingsprogramma in het regeerakkoord weten op te nemen. Voor de PvdA is dat veel minder: 41 procent.

VVD blijkt ‘winnaar’ formatie met PvdA

Trouw 16.01.2013 De VVD blijkt, gemeten naar maatregelen die geld opleveren voor de staatskas, de winnaar van de kabinetsformatie van afgelopen najaar met de PvdA. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat het Centraal Planbureau (CPB) woensdag heeft gepubliceerd.

CPB: VVD grote winnaar

Telegraaf 16.01.2013 Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is de VVD veel sterker uit de formatie van het kabinet-Rutte II gekomen dan de PvdA. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat het Centraal Planbureau (CPB) woensdag heeft gepubliceerd.

‘VVD als winnaar uit formatie gekomen’

NU 16.01.2013 De VVD heeft 77 procent van hun verkiezingsprogramma in het regeerakkoord weten te krijgen. De PvdA slechts 41 procent. De liberalen lijken hiermee de winnaar van de formatie. Dat stelt de Volkskrant woensdag. De krant baseert zich op het Centraal Planbureau (CPB) dat het regeerakkoord vergeleek met de verkiezingsprogramma’s van beide partijen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: VVD PvdA

Berekening CPB: VVD is winnaar kabinetsformatie

Elsevier 16.01.2013 De VVD is de winnaar van de formatie van het kabinet-Rutte II. De liberalen hebben volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) 77 procent van hun verkiezingsprogramma in het Regeerakkoord gekregen. Regeringspartner PvdA wist slechts 41 procent van haar programma binnen te halen. Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

Het CPB heeft het Regeerakkoord vergeleken met de verkiezingsprogramma’s van beide coalitiepartners. Zij bekeken welke maatregelen het Regeerakkoord hebben gehaald en hoeveel geld daarmee gepaard gaat. Het gaat om voorstellen die in geld zijn uit te drukken.

zie ook

Bolkestein: Zijlstra of Schippers opvolger Rutte

Trouw 16.01.2013 oormalig VVD-leider Frits Bolkestein vindt met name Halbe Zijlstra een goede opvolger voor Mark Rutte als VVD-leider en premier. Dat zegt hij in Elsevier van deze week.

Bolkestein: ‘Halbe Zijlstra geschikte opvolger Rutte’

Elsevier 16.01.2013 VVD-coryfee Frits Bolkestein ziet in Halbe Zijlstra de opvolger van Mark Rutte. Eventueel komt ook Edith Schippers in aanmerking voor de functie van nieuwe VVD-leider en premier. Bolkestein zegt dit in weekblad Elsevier van deze week. Het interview verschijnt bij gelegenheid van de publicatie van het eerste deel van Bolkesteins memoires. Elsevier zal de komende tijd wekelijks een deel publiceren.

Mark Rutte sluit jaar 2012 moe, boos en getergd af

VK 30.12.2012 Hij won de verkiezingen met de grootste zege die zijn partij ooit behaalde, ruilde zijn gedoogkabinet in voor een coalitie en leidt een van de weinige landen die nog de triple-A-status hebben. En toch sluit minister-president Mark Rutte het jaar 2012 moe, boos en getergd af. Nooit eerder was een premier zo impopulair aan het begin van zijn termijn.

In alle opzichten het jaar van de VVD

Trouw 30.12.2012  De liberalen zijn terug in het centrum van de politieke macht. Maar VVD-bestuurders falen in daadkracht en integriteit en de partij laat hele beleidsterreinen braak liggen. Totdat P.J. Oud liberalen en behoudende vrijzinnig-democraten wist te verenigen in de in 1948 opgerichte VVD, was het succes van liberalen in Nederland decennialang uiterst gering geweest. Betrekkelijk spoedig wist de VVD echter zo’n 10 procent van de kiezers te verenigen, een verdubbeling ten opzichte van de jaren dertig.

‘Achterban VVD betrekken bij regeerakkoord’

Trouw 29.12.2012 VVD-Kamerlid Mark Verheijen wil de achterban van zijn partij in de toekomst meer betrekken bij het regeerakkoord. Dat kan door er meteen nadat de Kamerfractie ermee heeft ingestemd een congres over te houden of door veel meer dan afgelopen november het land in te gaan om te praten met leden.

‘Achterban VVD betrekken’

Telegraaf 29.12.2012 VVD-Kamerlid Mark Verheijen wil de achterban van zijn partij in de toekomst meer betrekken bij het regeerakkoord. Dat kan door er meteen nadat de Kamerfractie ermee heeft ingestemd een congres over te houden of door veel meer dan afgelopen november het land in te gaan om te praten met leden.

https://i1.wp.com/images0.tcdn.nl/binnenland/article21070061.ece/BINARY/d/rutte+liggend.jpg

VVD glijdt verder af

Telegraaf 02.12.2012 De VVD heeft haar laagste score sinds drie jaar gehaald. De liberalen zakken geleidelijk verder weg (-1) en staan nu op 22 zetels.

https://i1.wp.com/www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/12/ANP-21307294.jpg

‘Nederlanders verliezen vertrouwen in Rutte, campagne te enthousiast’

NRC 02.12.2012 Nadat Mark Rutte deze week, na het gedoe over de inkomensafhankelijke zorgpremie, moest toegeven dat hij een verkiezingsbelofte over Griekenland heeft gebroken, vindt bijna driekwart van de Nederlanders dat de VVD in de verkiezingscampagne terughoudender had moeten zijn met toezeggingen. Lees verder›

Sorry-premier Rutte koos bewust voor risico

Trouw 01.12.2012  De VVD was tijdens campagne slechts bezig grootste partij te blijven en Rutte aan een vervolgtermijn te helpen. De start van het nieuwe kabinet was op zijn zachtst gezegd ongelukkig en voor premier Mark Rutte zelf eenvoudigweg desastreus. Rutte ging inmiddels, tot afgrijzen in ieder geval van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer, zo ver dat hij bij de minste of geringste tegenslag al bereid was excuses te maken.

https://i2.wp.com/static2.volkskrant.nl/static/photo/2012/0/7/8/20121130092243/media_xl_1442423.jpg

Meindert Fennema: ‘Diederik Samsom wordt door de media gematst, maar niet door de kiezer’

VK 30.11.2012 De hele mediacampagne tegen Rutte heeft er slechts toe geleid dat de PvdA nu in de peilingen twee zetels meer heeft dan de VVD, schrijft columnist Meindert Fennema. ‘In de maand november telde ik maar één negatieve kop over Samsom: ‘Samsom zet migranten in de kou’.’

Peil 25.11.2012

Peil 25.11.2012 VVD en PvdA zakken.

De coalitiepartners VVD en PvdA zouden bij verkiezingen op dit moment respectievelijk 23 en 25 zetels halen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

VVD en PvdA hebben nu 79 zetels in de Tweede Kamer. Als de kiezers nu naar de stembus zouden gaan zouden ze samen uitkomen op 48 zetels.

Beide partijen kregen veel kritiek na het sluiten van het Regeerakkoord. De VVD kreeg te maken met een ongekende ledenopstand tegen het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie.

25-11-2012: Positie VVD, PvdA en Mark Rutte verzwakt verder (laatste peiling

Terugkijken: VVD-leden bespreken regeerakkoord op congres

NRC 24.11.2012  De leden van de VVD kwamen vandaag in Den Bosch bijeen voor een congres. Het was het eerste congres van de partij sinds de liberalen vorige maand in zee gingen met de PvdA. Door al het gedoe rond de inkomensafhankelijke zorgpremie van de afgelopen weken kwam de VVD vandaag voor het eerst in jaren in mineur bij elkaar, schreef onze politiek redacteur Derk Stokmans vandaag in NRC Handelsblad.

Rutte houdt zich staande op VVD-congres, kou uit de lucht

Trouw 24.11.2012 De onrust binnen de VVD over het regeerakkoord blijkt mee te vallen. Tijdens een partijcongres in Den Bosch maakte de liberale achterban het vandaag de partijtop niet al te moeilijk. Een motie om voortaan de leden vooraf te raadplegen over regeringsdeelname werd tot opluchting van het partijbestuur royaal afgewezen. En partijleider Mark Rutte bleef in een discussie met de zaal over de gewraakte nivelleringsmaatregelen uit het regeerakkoord zonder veel moeite overeind.

Rutte: ‘De PvdA is een betrouwbare partner’

Trouw 24.11.2012  VVD-leider Mark Rutte heeft coalitiepartner PvdA zaterdag geprezen als ‘een betrouwbare partner’. ‘Wij zijn totaal verschillend, maar de PvdA is een partij die ook verantwoordelijkheid wil nemen’, zei Rutte tijdens een VVD-congres in Den Bosch. De sociaaldemocraten beseffen volgens hem net als de VVD dat ‘we niet kunnen doorgaan de kiezers om de twee jaar te vragen naar de stembus te gaan’.

Rutte noemt PvdA ‘betrouwbare partner’ op congres

NU 24.11.2012 AMSTERDAM – VVD-leider Mark Rutte heeft coalitiepartner PvdA zaterdag geprezen als ”een betrouwbare partner”.  ”Wij zijn totaal verschillend, maar de PvdA is een partij die ook verantwoordelijkheid wil nemen”, zo sprak Rutte op het VVD-congres in Den Bosch.

Lees hier het interview met Halbe Zijlstra

Laatste tweets over – VVD Congres Lees meer tweets

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: JOVD VVD

Rutte: PvdA betrouwbaar

Telegraaf 24.11.2012 VVD-leider Mark Rutte heeft coalitiepartner PvdA zaterdag geprezen als „een betrouwbare partner”. „Wij zijn totaal verschillend, maar de PvdA is een partij die ook verantwoordelijkheid wil nemen”, zei Rutte tijdens een VVD-congres in Den Bosch. De sociaaldemocraten beseffen volgens hem net als de VVD dat „we niet kunnen doorgaan de kiezers om de twee jaar te vragen naar de stembus te gaan”.

Gerelateerde artikelen;

24-11: ‘Blijf trouw aan liberale principes’

24-11: Geen raad van leden VVD

24-11: ‘Koningin bij formatie’

24-11: Korthals: JOVD kan zegje doen

24-11: ‘Nivelleren verdedigbaar’

24-11: Woning voor moslims

24-11: ‘VVD heeft ervan geleerd’

24-11: Zijlstra: geen gezamenlijke visie

Rutte wil ruzie in VVD achter zich laten – ‘de rijen sluiten’

NRC 24.11.2012 De VVD heeft een ‘knallende ruzie’ achter de rug, maar moet nu de rijen sluiten en aan de slag. Dat zei Mark Rutte in zijn toespraak op het congres van zijn partij in Den Bosch. Lees verder›

‘Aan opportunisme zit een grens, ook in de VVD’

VK 24.11.2012  De VVD-top moet vandaag op het congres laten zien dat de dure les van het premieoproer is geleerd, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant.

‘Blijf trouw aan liberale principes’

Telegraaf 24.11.2012  „Sta op en trap op de rem als onze principes worden verloochend.” JOVD-voorzitter Jarico Vos riep zaterdag onder meer de senatoren in de Eerste Kamer op vooral niet te vergeten waar liberalen voor staan als in de Senaat wordt gestemd.

JOVD: ‘Sta op en trap op de rem als onze principes worden verloochend’

Trouw 24.11.2012 ‘Sta op en trap op de rem als onze principes worden verloochend.’ JOVD-voorzitter Jarico Vos riep vandaag onder meer de senatoren in de Eerste Kamer op vooral niet te vergeten waar liberalen voor staan als in de Senaat wordt gestemd.

Lees ook: Korthals: ‘JOVD krijgt vijf minuten spreektijd’ – 24/11/12

Lees ook: Nijpels: ‘De JOVD is het geweten van de VVD’ – 24/11/12

Geen raad van leden VVD

Telegraaf 24.11.2012 De leden van de VVD zullen ook in de toekomst niet worden geraadpleegd over het regeerakkoord. Een motie om bij volgende regeerakkoorden wel zo’n ledenraadpleging te houden, haalde zaterdag tijdens het VVD-congres in Den Bosch geen meerderheid. Het voorstel van de afdeling Amsterdam kreeg 216 stemmen voor; 592 leden stemden tegen.

JOVD-voorzitter mag spreken en roept partij op principes te bewaken

NRC 24.11.1012 De VVD-fracties in de Tweede en Eerste Kamer moeten ze de grenzen van het regeerakkoord opzoeken om de principes van de VVD te beschermen. Dat bepleitte de voorzitter van de JOVD, Jarico Vos, vanmiddag op het congres van de liberalen in Den Bosch. Lees verder›

Nijpels: ‘De JOVD is het geweten van de VVD’

Trouw 24.11.2012 Jongerenbeweging JOVD krijgt vandaag toch spreektijd tijdens het VVD-congres. Dat zei oud-VVD-leider Nijpels vandaag in het NOS Radio 1 Journaal. JOVD-voorzitter Jarico Vos zegt echter dat hij alleen een paar vragen uit de zaal mag stellen.

Korthals: ‘JOVD krijgt vijf minuten spreektijd’

Trouw 24.11.2012 Volgens de regels heeft de jongerenafdeling van de VVD, de JOVD, vandaag niet het recht om de verzamelde leden vanaf het podium toe te spreken. Maar als de aanwezigen het er mee eens zijn, krijgt de JOVD toch 5 minuutjes om haar boodschap over te brengen.

Korthals: JOVD kan zegje doen

Telegraaf  24.11.2012  Volgens de regels heeft de jongerenafdeling van de VVD, de JOVD, zaterdag niet het recht om de verzamelde leden vanaf het podium toe te spreken. Maar als de aanwezigen het er mee eens zijn, krijgt de JOVD toch 5 minuutjes om haar boodschap over te brengen.

Live meekijken: VVD-leden bespreken regeerakkoord op congres

NRC 24.11.2012 De leden van de VVD komen vandaag in Den Bosch bijeen voor een congres. Het gaat om het eerste congres sinds de liberalen vorige maand in zee gingen met de PvdA. Naar verwachting zijn er veel kritische geluiden te horen.  Lees verder›

VVD heeft ervan geleerd’

Telegraaf  24.11.2012 „We hadden ons moeten realiseren dat er deining kon ontstaan rond het plan voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar we hebben ervan geleerd.” Dat stelde VVD-partijvoorzitter Benk Korthals zaterdag op het ledencongres in Den Bosch.

Rutte noemt verkleinen inkomensverschillen ‘verdedigbaar’

Elsevier 24.11.2012 VVD-leider Mark Rutte vindt de afspraken in het Regeerakkoord die inkomensverschillen verkleinen ‘verdedigbaar’. Dat zei Rutte zaterdag bij het begin van het VVD-congres in Den Bosch. Hij wijst erop dat het kabinet de komende jaren 45 miljard euro gaat bezuinigen. De gevolgen daarvan zijn vooral merkbaar voor de lagere inkomens, omdat zij het meest profiteren van overheidsvoorzieningen. Nivelleren via de inkomensafhankelijke zorgpremie, die uiteindelijk is gesneuveld, was een ‘verkeerd instrument’, geeft Rutte toe. De inkomensverschillen worden nu verkleind via de belastingen. Volgens Rutte is de koopkrachtachteruitgang voor de middengroepen ‘zeer beperkt’.

Zie ook: ‘Kabinet ziet af van inkomensafhankelijke zorgpremie’

Rutte verdedigt regeerakkoord op VVD-congres

Leden stellen nivellering aan de kaak, geen toespraakrecht JOVD

NU 24.11.2012 AMSTERDAM – VVD-leider Mark Rutte verdedigt zaterdag op het partijcongres in Den Bosch het regeerakkoord dat hij heeft gesloten met regeringspartij PvdA. Volg het congres hier live – Als eerste kwam het nivelleren in het regeerakkoord aan bod. Rutte noemt de afspraken om de inkomensverschillen te verkleinen ”verdedigbaar”. Hij wees erop dat het kabinet de komende jaren 45 miljard euro gaat bezuinigen.

Gerelateerde  artikelen;

Lees meer over: JOVD VVD

VVD-voorzitter: hadden onrust zorgpremie moeten zien aankomen

NRC 24.11.2012 De VVD had zich moeten realiseren dat er bij veel burgers grote onrust had kunnen ontstaan over de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat zei VVD-voorzitter Benk Korthals vanochtend bij het begin van het partijcongres van de liberalen in Den Bosch.  Lees verder

VVD-achterban mag vandaag stoom afblazen

Trouw 24.11.2012 De De VVD-achterban krijgt vandaag de gelegenheid stoom af te blazen over de koopkrachtrel die uitbrak in de partij naar aanleiding van het regeerakkoord. Tijdens een partijcongres in Den Bosch is flink wat ruimte ingeruimd voor discussie hierover.

VVD-achterban mag stoom afblazen

Telegraaf  24.11.2012  De VVD-achterban krijgt zaterdag de gelegenheid stoom af te blazen over de koopkrachtrel die uitbrak in de partij naar aanleiding van het regeerakkoord. Tijdens een partijcongres in Den Bosch is flink wat ruimte ingeruimd voor discussie hierover.

VVD-leden bijeen op congres – ‘partij in mineur door gedoe’

NRC 24.11.2012 De leden van de VVD komen vandaag in Den Bosch bijeen voor een congres. Het gaat om het eerste congres sinds de liberalen vorige maand in zee gingen met de PvdA. Leden kunnen stoom afblazen over het regeerakkoord, waar veel over te doen was door de inmiddels geschrapte inkomensafhankelijke zorgpremie.  Lees verder›

‘Gezamenlijke visie met de PvdA? Nou nee’

Trouw 24.11.2012 Op het najaarscongres in Den Bosch hoopt de VVD-top vandaag een roerige periode af te sluiten. Halbe Zijlstra, die onder pittige omstandigheden debuteerde als fractievoorzitter, verwacht een ‘stevige’ bijeenkomst.

Zijlstra: ‘Samenwerking VVD en PvdA leidt niet tot gezamenlijke visie’

Trouw 24.11.2012 De samenwerking tussen PvdA en VVD gaat niet leiden tot een gezamenlijke visie. Daarvoor verschillen de partijen te veel. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in een interview in dagblad Trouw.

Zijlstra: Er komt geen gezamenlijke visie VVD en PvdA

Elsevier 24.11.2012 De samenwerking tussen PvdA en VVD zal niet leiden tot een gezamenlijke visie. Daarvoor verschillen de partijen te veel. ‘We gaan nu aan de slag vanuit een verschillend vertrekpunt op terreinen waarover al jaren wordt geroepen dat de politiek nu eindelijk eens moet optreden.’ . VVD en PvdA verschillen nu eenmaal fundamenteel in hun maatschappijvisie. Ik zal als fractievoorzitter de komende jaren vooral het VVD-geluid bewaken,’ aldus de VVD’er. Vandaag kunnen VVD-leden op het partijcongres hun mening geven over het akkoord. ‘Ik zal het akkoord met verve verdedigen,’ belooft de fractievoorzitter. Tegen partijleden die twijfels hebben, zegt hij: ‘Kijk vooral naar het grotere geheel.’

Lees ook: Eén op vier VVD-leden heeft spijt van zijn stem

Eén op vier VVD-leden heeft spijt van zijn stem

Elsevier 24.11.2012 Een meerderheid van de VVD-leden (57 procent) vindt dat partijleider en premier Mark Rutte, ook met het aangepaste Regeerakkoord, te veel verkiezingsbeloften heeft laten liggen.  Dat bericht actualiteitenrubriek EenVandaag vrijdag. Ruim een op de vier leden zegt spijt te hebben van zijn stem op de VVD. Zes op de tien denken dat de onrust binnen de partijondanks het partijcongres zaterdag niet zal verminderen.

Zie ook: Mark Rutte roept VVD-partijleden op tot eenheid

Een op vier heeft spijt van stem op VVD

NU 24.11.2012 AMSTERDAM – Een op de vier VVD-leden betreurt zijn stem op de partij.  Ook heeft partijleider Mark Rutte met het aangepaste regeerakkoord te veel verkiezingsbeloften laten liggen, zo oordeelt 57 procent van de VVD-achterban. Dat meldt Eenvandaag vrijdag op basis van onderzoek onder vierhonderd VVD-leden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: VVD

Opstelten: ‘Leden VVD hoeven niet mee te beslissen over regeerakkoord’

Trouw 23.11.2012 VVD-minister Ivo Opstelten (Justitie) vindt het niet nodig om de leden van de partij mee te laten beslissen wanneer de VVD een regeerakkoord sluit. Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

‘Beslissing van leden niet nodig’

Telegraaf 23.11.2012 VVD-minister Ivo Opstelten (Justitie) vindt het niet nodig om de leden van de partij mee te laten beslissen wanneer de VVD een regeerakkoord sluit. Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Opstelten vindt meebeslissen VVD-leden niet nodig

NU 23.11.2012 DEN HAAG – VVD-minister Ivo Opstelten (Justitie) vindt het niet nodig om de leden van de partij mee te laten beslissen wanneer de VVD een regeerakkoord sluit. Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. ”Ik vind dat in onze partij iedereen overal over mag meepraten en een opinie mag hebben, maar de fractie beslist”, aldus Opstelten. ”De fractie is daarvoor gekozen en verantwoordelijk.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: VVD

Opstelten: ‘Leden VVD hoeven niet mee te beslissen over regeerakkoord’

VK 23.11.2012 VVD-minister Ivo Opstelten (Justitie) vindt het niet nodig om de leden van de partij mee te laten beslissen wanneer de VVD een regeerakkoord sluit. Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Wiegel: geef JOVD spreekrecht op VVD-congres

NRC 23.11.2012 VVD-erelid Hans Wiegel vindt dat de JOVD het woord moet kunnen voeren tijdens het VVD-congres in VVD in Den Bosch. Hij reageert op het feit dat de jongeren van de VVD geen spreekrecht hebben gekregen op dat congres waar de top verantwoording aan leden aflegt over het regeerakkoord.  Lees verder›

Wiegel eist spreektijd JOVD op VVD-congres

VK 23.11.2012 Kabinet-Rutte II Erelid Hans Wiegel eist spreektijd voor de jongerenorganisatie JOVD van het hoofdbestuur van de VVD. De druk op partijvoorzitter Benk Korthals van de VVD om de jongeren spreektijd te geven wordt opgevoerd.

Wiegel, oud-JOVD-voorzitter: ‘Ik dring erop aan bij het Hoofdbestuur van de VVD zijn standpunt te herzien en de JOVD alsnog spreekrecht te geven. Van de liberale partij mag niets anders worden verwacht.’

Een week geleden gaf politiek leider Mark Rutte op een spreekbeurt in Zoetermeer aan stomverbaasd te zijn dat JOVD-voorzitter Jarico Vos spreektijd werd onthouden door het hoofdbestuur. `Dan krijgt de JOVD vijf minuten van mijn spreektijd,’ zei de minister-president toe. Dat nu wordt niet gepikt door het hoofdbestuur dat afgelopen maandag vergaderde. Zij menen dat zij over de vergaderorde gaan en niet de politiek leider.

JOVD: ‘Het heeft er bij de VVD alle schijn van dat macht belangrijker is dan principes’

VK 22.11.2012 Het heeft er alle schijn van dat bij de VVD macht belangrijker is dan de principes, schrijft Jarico Vos, voorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de liberalen. ‘De JOVD vindt dat de VVD (…) moet waken dat ze haar liberale waarden niet verloochtent ten koste van de macht.’ Het is zelden vertoont dat een partij die tijdens de verkiezingen zo’n goed resultaat behaalde, zo snel de virtuele aanhang zag verdampen. Peilingen zijn dan wel dagkoersen en de verkiezingen zijn nog ver weg. De JOVD vindt echter dat de VVD de ogen voor het onderliggende probleem niet moet sluiten en moet waken dat ze haar liberale waarden niet verloochent ten koste van de macht.

Dat wij deze boodschap – ondanks een toezegging van premier Rutte – door ingrijpen van het partijbestuur helaas niet op het VVD-congres van aanstaande zaterdag mogen verkondigen, is dan ook een gemiste kans.

VVD-leden willen voortaan stemmen over Regeerakkoord

Elsevier 23.11.2012 Verschillende leden van de VVD willen in het vervolg op een partijcongres stemmen over de regeringsdeelname van de partij. Op een congres in Den Bosch zullen ze dit zaterdag aan de partijtop voorstellen. Het initiatief komt voort uit de onvrede die is ontstaan rond de afhandeling van het controversiële plan om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken.

‘Pas na veel pijn en moeite en een storm van kritiek uit de achterban ging de VVD-top overstag en paste het plan aan,’ zegt initiatiefnemer Jos Lubbers in het Algemeen Dagblad. Binnen de partij groeit volgens Lubbers onvrede over de manier waarop de partijtop onbereikbaar bleek voor de kritiek. ‘Geef de leden daarom het laatste woord,’ zegt de VVD’er.

De initiatiefnemers willen dat de VVD, net zoals dat bij de PvdA gebruikelijk is, de leden laat stemmen over het Regeerakkoord.

Zie ook: Vrije val VVD in peiling gestuit na schrappen zorgpremie

JOVD: ‘Het heeft er bij de VVD alle schijn van dat macht belangrijker is dan principes’

VK 22.11.2012 Het heeft er alle schijn van dat bij de VVD macht belangrijker is dan de principes, schrijft Jarico Vos, voorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de liberalen. ‘De JOVD vindt dat de VVD (…) moet waken dat ze haar liberale waarden niet verloochtent ten koste van de macht.’

Lees ook Achterban VVD mag toch nog stoom afblazen – 22/11/12

‘VVD’er wees geen ja-knikker’

NU 22.11.2012 Wees geen ja-knikker, maar durf tegen te stemmen als het nodig is en strijd samen met ons voor een liberaler Nederland. Met die noodkreet doet de voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) donderdag in De Volkskrant een oproep aan de VVD’ers in de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over: JOVD VVD

SGP en CDA winnaars herindelingsverkiezingen

BB 22.11.2012 De SGP en CDA hebben woensdag goede zaken gedaan bij gemeenteraadsverkiezingen in drie gemeenten. De SGP werd de grootste partij in Goeree-Overflakkee en Molenwaard. De christendemocraten werden in Schagen de grootste.

Gerelateerde artikelen;

Schagen: PvdA+VVD ≈ CDA

Telegraaf 22.11.2012 Na de gemeenteraadsverkiezing in Schagen beschikt het CDA over bijna evenveel zetels als VVD en PvdA bij elkaar. Dat blijkt uit de zetelverdeling die de nieuwe fusiegemeente donderdag bekendmaakte.

SGP en CDA boeken winst bij drie lokale verkiezingen

NU 22.11.2012 De SGP en CDA hebben woensdag goede zaken gedaan bij gemeenteraadsverkiezingen in drie gemeenten. De SGP werd de grootste partij in Goeree-Overflakkee en Molenwaard.

VVD en PvdA verliezen bij verkiezingen fusiegemeenten

NRC 22.11.2012 De PvdA en de VVD hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen die gisteren in drie nieuwe gemeenten zijn gehouden fors ingeleverd. Het CDA komt als winnaar uit de bus.

Tien gemeenten naar de stembus – VVD vreest slechte resultaten

NRC 21.11.2012 Het zijn de eerste verkiezingen sinds die voor de Tweede Kamer van september. Vandaag gaan inwoners van tien gemeenten naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Hoe zal de VVD het doen na de moeizame start van Rutte II?

VVD analyseert revolte rond zorgpremie

Trouw 19.11.2012 De VVD-onderhandelaars die het regeerakkoord in elkaar timmerden dachten dat hun achterban meer moeite zou hebben met belastingverhoging dan met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. Het bleek anders te zijn. Dat zei VVD-minister Melanie Schultz van Haegen gisteren in het tv-programma ‘Buitenhof’. De partij gaat onderzoeken hoe het zo mis heeft kunnen gaan.

Peil 18.11.2012
Peil 18.11.2012

VVD stijgt deze week een zetel, om op 24 uit te komen. PvdA daalt één zetel en komt uit op 26. Bij elkaar is dat nog steeds 29 zetels verlies ten opzichte van het aantal in de Tweede Kamer.

De actuele Thermometer.

‘Zwevende kiezer verloren’

Telegraaf 18.11.2012 Veel ogen zijn gericht op de verkiezingsuitslag van de VVD in de drie herindelingsgemeenten waar woensdag gestemd kan worden voor een gemeenteraad. Rekenden de drie lokale VVD-afdelingen na de voor liberalen succesvol verlopen landelijke verkiezingen in september nog op een goed vervolg, na het fiasco rond de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zijn de verwachtingen bijgesteld.

Vrije val VVD gestuit

Telegraaf 18.11.2012  De vrije val van de VVD in de peiling van Maurice de Hond is zondag gestuit. In de nieuwe peiling staat de VVD op 24 zetels, eentje meer dan vorige week. De liberalen hebben 41 zetels in de Tweede Kamer, maar kenden door de onrust over de inkomensafhankelijke zorgpremie de afgelopen weken een groot verlies in de peiling.

Vrije val VVD in peiling gestuit

Trouw 18.11.2012 De vrije val van de VVD in de peiling van Maurice de Hond is gestuit. In de nieuwe peiling staat de VVD op 24 zetels, eentje meer dan vorige week. De liberalen hebben 41 zetels in de Tweede Kamer, maar kenden door de onrust over de inkomensafhankelijke zorgpremie de afgelopen weken een groot verlies in de peiling.

Lees ook: VVD en PvdA zakken steeds verder weg in peiling – 11/11/12

Lees ook: ‘Rutte I had imagoprobleem in het buitenland’ – 04/11/12

Lees ook: Peiling De Hond: PvdA winnaar onderhandelingen, VVD grote verliezer – 02/11/12

Vrije val kabinetspartijen lijkt gestuit in peiling

NU 18.11.2012 AMSTERDAM – De vrije val van VVD en PvdA in de peilingen lijkt tot een einde te zijn gekomen, nu er een alternatief is gevonden voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. In de peiling van Maurice de Hond stijgt VVD deze week een zetel, om op 24 uit te komen. PvdA daalt één zetel en komt uit op 26. Bij elkaar is dat nog steeds 29 zetels verlies ten opzichte van het aantal in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Mark Rutte Regeerakkoord

Vrije val VVD in peiling gestuit

Vrije val VVD in peiling gestuit na schrappen zorgpremie

Elsevier 18.11.2012 Het enorme zetelverlies van de VVD in de peilingen lijkt na het schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie te zijn gestuit. De liberalen staan op 24 zetels in de peiling van Maurice de Hond. Dat is één zetel meer dan vorige week. Ondanks dat de VVD langzaam is gestegen ten opzichte van een week geleden, staat de partij nog op flink verlies. De partij van premierMark Rutte heeft momenteel 41 zetels in de Tweede Kamer.

Zie ook:

Rutte roept partij op tot eenheid

Telegraaf 16.11.2012 De onenigheid die er de afgelopen weken was, mag „de zaak niet blijven bederven”. Dat zei premier Mark Rutte vrijdagavond op een bijeenkomst van de VVD in Zoetermeer.

Rutte roept partij op tot eenheid

Trouw 16.11.2012 De onenigheid die er de afgelopen weken was, mag ‘de zaak niet blijven bederven’. Dat zei premier Mark Rutte vrijdagavond op een bijeenkomst van de VVD in Zoetermeer. Hij riep zijn partij op tot eenheid. ‘Laten we er voor zorgen dat we zo snel mogelijk weer schouder aan schouder staan. Dat heb ik nodig. Dat heeft de partij nodig. Dat heeft Nederland nodig.’

Mark Rutte roept VVD-partijleden op tot eenheid

Elsevier 16.11.2012  De onenigheid over de inmiddels afgeblazen inkomensafhankelijke zorgpremie van de afgelopen weken, mag volgens premier Mark Rutte (VVD) ‘de zaak niet blijven bederven’. Dat zei Rutte vrijdagavond op een VVD-bijeenkomst in Zoetermeer.

Zie ook: ‘Aangevallen premier Rutte raakt zwak imago niet kwijt’

Rutte roept partij op tot eenheid

‘Ruzie mag de zaak niet bederven’

NU 16.11.2012 ZOETERMEER – De ”ruzie” die er de afgelopen weken was, mag ”de zaak niet blijven bederven”. Dat zei premier Mark Rutte vrijdagavond op een bijeenkomst van de VVD in Zoetermeer. Hij riep zijn partij op tot eenheid. ”Laten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk weer schouder aan schouder staan. Dat heb ik nodig. Dat heeft de partij nodig. Dat heeft Nederland nodig.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Mark Rutte VVD  

‘VVD moet vertrouwen terugwinnen’

RTVWEST 14.11.2012 VideoAudiofragment DEN HAAG – VVD-leden in Den Haag zijn opgelucht dat de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is, maar het vertrouwen moet worden teruggewonnen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een bijeenkomst voor Haagse VVD-leden in Nieuwspoort. Lees verder

Gerelateerde artikelen:

‘VVD moet vertrouwen terugwinnen’

RTVWEST 13.11.2012 VideoAudiofragment DEN HAAG – VVD-leden in Den Haag zijn opgelucht dat de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is, maar het vertrouwen moet worden teruggewonnen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een bijeenkomst voor Haagse VVD-leden in Nieuwspoort. Lees verder

EenVandaag: VVD-kiezer tevreden over akkoord

Trouw 13.11.2012 De VVD-kiezers zijn tevreden over de aanpassing van het regeerakkoord waardoor de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is. Dat beeld komt naar voren uit een peiling, dinsdag, van het televisieprogramma EenVandaag.

‘VVD-kiezer tevreden’

Telegraaf 13.11.2012 De VVD-kiezers zijn tevreden over de aanpassing van het regeerakkoord waardoor de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is. Dat beeld komt naar voren uit een peiling, dinsdag, van het televisieprogramma EenVandaag.

VVD-kiezers tevreden over aanpassing Regeerakkoord

Elsevier 13.11.2012  VVD-kiezers zijn tevreden over de aanpassing van het Regeerakkoord waardoor de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is. Dat blijkt uit een peiling van het televisieprogramma EenVandaag. In de peiling geeft 61 procent van de 400 ondervraagde VVD-kiezers aan tevreden te zijn met de aanpassing. Van die VVD-leden zegt 67 procent vertrouwen te hebben in de liberale premier Mark Rutte.

Zelden heeft een formatie tot zo’n grote kiezersopstand geleid. Het is goed om de procedure rond de formatie nog eens tegen het licht te houden

Lees het hele Elsevier-commentaar door Arendo Joustra: Terugblik op explosieve formatie

Zie ook: Mark Rutte: ik heb fout gemaakt en bied excuses aan

VVD raakt honderden leden kwijt na ophef om zorgpremie

Elsevier 11.11.2012 De commotie die is ontstaan rond de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie heeft regeringspartij VVD zeker zeshonderd leden gekost. Dat heeft de partij zaterdag bekendgemaakt. Het partijbureau van de liberalen meldt verder dat het aantal telefoontjes en e-mails van boze en bezorgde leden de afgelopen dagen is afgenomen. De partij zegt een inventarisatie te maken van de heftige discussie die er is ontstaan rond het plan om de zorgpremieinkomensafhankelijk te maken.

Commentaar Arendo Joustra:Terugblik op een explosieve kiezersopstand

Weblog van Afshin Ellian: Kabinet VVD en PvdA kan geen gezag meer claimen

Zie ook: VVD afgestraft voor zorgpremie in peiling De Hond

en:  VVD meldt 600 opzeggingen

Peiling 2e kamer 11.11.2012 Maurice de Hond – VVD en PvdA zakken als bakstenen

Peiling 2e kamer 04.11.2012 Maurice de Hond – VVD zakt flink

Peiling 2e kamer 28.10.2012 Maurice de Hond – PvdA zakt verder

Peiling 2e kamer 21.10.2012 Maurice de Hond – PvdA zakt flink

Peiling 2e kamer 18.10.2012 IPSOS Synovate – VVD de hoogste sinds 1998

Peiling 2e kamer 14.10.2012 Maurice de Hond – PvdA zakt naar 32 zetels

Peiling 2e kamer 11.09.2012 Synovate/Maurice de Hond/EenVandaag/TNS NIPO – VVD de grootste ??

De VVD verliest opnieuw 4 zetels en staat nu op 23 zetels. De PvdA is in een week tijd gezakt van 30 naar 27 zetels bij De Hond. Bij de verkiezingen twee maanden geleden kreeg de VVD 41 zetels en de PvdA 38.

De actuele Thermometer.

VVD keldert verder in peiling

NU 11.11.2012 In de peiling van Maurice de Hond zakt de VVD deze week nog verder weg. Ook de PvdA verliest weer terrein.

VVD en PvdA verliezen fors in peiling vanwege Regeerakkoord

Elsevier 11.11.2012  Regeringspartijen VVD en PvdA verliezen flinke steun onder de bevolking door de onvrede over de omstreden maatregelen van het nieuwe kabinet. De twee partijen zakken steeds verder weg in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.


Zelden heeft een formatie tot zo’n grote kiezersopstand geleid. Het is goed om de procedure rond de formatie nog eens tegen het licht te houden.

Lees het hele Elsevier-commentaar door Arendo Joustra: Terugblik op explosieve formatie

Zie ook: VVD raakt honderden leden kwijt na ophef om zorgpremie

VVD en PvdA  in vrije val

Telegraaf  11.11.2012 Het oproer tegen het regeerakkoord doet de twee coalitiepartijen geen goed. VVD en PvdA zakken steeds verder weg in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De VVD verliest weer 4 zetels en staat nu op 23 zetels. De PvdA is in een week tijd gezakt van 30 naar 27 zetels bij De Hond.

VVD en PvdA zakken steeds verder weg in peiling

VK 11.11.2012 De oproer tegen het regeerakkoord doet de twee coalitiepartijen geen goed. VVD en PvdA zakken steeds verder weg in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De VVD verliest weer 4 zetels en staat nu op 23 zetels. De PvdA is in een week tijd gezakt van 30 naar 27 zetels bij De Hond.

Lees ook Wiegel wil zowel nivellering als versobering WW van tafel – 10/11/12

Lees ook Nagel: ‘Dit kabinet is een ramp voor Nederland’ – 10/11/12

Lees ook VVD meldt 600 opzeggingen – 10/11/12

Ophef zorgplan vindt weerslag in peilingen – VVD naar 23 zetels

NRC 11.11.2012 De ophef over het zorgplan van VVD en PvdA vindt zijn weerslag in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Vorige week verloor de VVD al elf zetels in de peiling, deze week drie. De PvdA verliest drie zetels en komt in de peiling uit op 27. Lees verder›

Rutte struikelt van succes naar succes

Trouw 10.11.2012 Niet alleen zijn achterban, ook sommige VVD-prominenten twijfelen nu openlijk aan zijn veerkracht. Mark Rutte heeft meer tegenslag gekend, maar nooit waren de tegenkrachten zo sterk.

‘Geloven de politieke leiders wel echt in de idealen van hun eigen partij?’

VK 10.11.2012 Gelooft Mark Rutte werkelijk dat de problemen op de woningmarkt kunnen worden opgelost met behoud van de hypotheekrenteaftrek? En is Samsom er echt van overtuigd dat het terugdraaien van marktwerking de zorg gezond maakt? ‘Of komt het de politieke leiders gewoon goed uit dat ze elkaars extreme standpunten kunnen uitruilen?’, schrijft Sandra Phlippen, hoofdredacteur van ESB.

MEER OVER:

VVD meldt 600 opzeggingen

Trouw 10.11.2012 Er kwamen afgelopen week nauwelijks nog boze telefoontjes en e-mails binnen bij het partijbureau van de VVD over het voorstel voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar inmiddels zijn wel 600 opzeggingen binnen, meldt de partij zaterdag.

VVD meldt 600 opzeggingen

Telegraaf 10.11.2012 Er kwamen afgelopen week nauwelijks nog boze telefoontjes en e-mails binnen bij het partijbureau van de VVD over het voorstel voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar inmiddels zijn wel 600 opzeggingen binnen, meldt de partij zaterdag.

VVD meldt 600 opzeggingen

NU 10.11.2012 Er kwamen afgelopen week nauwelijks nog boze telefoontjes en e-mails binnen bij het partijbureau van de VVD over het voorstel voor een inkomensafhankelijke zorgpremie.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over VVD

VVD’er Oplaat blij met aanpassing

Telegraaf 10.11.2012 Gert-Jan Oplaat, bestuursvoorzitter van de VVD-Overijssel toonde zich vrijdag verheugd nu er beweging lijkt te zitten in het omstreden voornemen van het kabinet om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. Het kabinet hoopt maandag met een oplossing te komen voor de problemen die er over ontstonden. Vooral binnen de VVD vielen de plannen verkeerd. Oplaat had eerder felle kritiek op het plan en riep partijleider Mark Rutte op de maatregel aan te passen. „Rutte kan nu leiderschap tonen door gewoon te erkennen dat dit een weeffout is”, zei hij toen.

Gebrek aan debat breekt VVD steeds meer op

Trouw 09.11.2012 Terwijl PvdA-leider Diederik Samsom zich openstelt voor kritiek op het nieuwe regeerakkoord, zowel in de Tweede Kamer als in dialoog met zijn partij, wil de VVD het regeerakkoord gaan ‘uitleggen’. Door de storm aan kritiek die is opgestoken, heeft het VVD-bestuur in allerijl partijbijeenkomsten uitgeschreven. Er zou sprake zijn van voorbarige conclusies en een ‘uitermate vertekend beeld’. Op die regionale bijeenkomsten gaan Tweede Kamerleden de ongeruste leden uitleggen dat het allemaal wel meevalt met die heikele punten in het regeerakkoord. Ruimte voor discussie is er niet, want de fractie heeft vorige week nog eens omstandig verklaard dat ze achter het regeerakkoord staat en dat de schade voor de achterban heus meevalt. De VVD neemt haar leden en achterban met die boodschap weinig serieus.

‘De VVD weet het nog niet maar er zit een bom onder de gehele Nederlandse politiek’

VK 08.11.2012 De huidige VVD top verkwanselt de eigen rechts liberale ideologie. Lees het sprookje van Astrid Lingren en je weet dat de kiezer in opstand zal komen, schrijft Alexander Sassen van Elsloo. ‘De partijtop is aangeschoten wild dat omringd wordt door hyena’s van zowel binnen als buiten de eigen gelederen. Heyna’s schakelen uit wat niet gezond is en niemand zal hierom rouwen.’

Driekwart VVD wil af van zorgplan

NRC 07.11.2012 Van de VVD-bestuurders kan 40 procent “absoluut niet” leven met de inkomensafhankelijke zorgpremie en 30 procent ziet deze maatregel liever niet. Dat blijkt uit een representatieve enquête van NRC Handelsblad en OverheidinNederland.nl onder alle VVD-bestuurders.

Peiling: VVD halveert, PvdA de grootste

Trouw 06.11.2012 Met name de VVD heeft een flinke vertrouwensdeuk opgelopen na de bekendmaking van het regeerakkoord. Als er vandaag verkiezingen worden gehouden, zou de partij nagenoeg halveren en op 21 zetels blijven steken. Coalitiepartner PvdA levert ook in, maar is met 33 zetels wel ruimschoots de grootste.

‘VVD in Kamer halveert bijna’

Telegraaf  06.11.2012 Als er dinsdag verkiezingen waren gehouden, zou de VVD mogelijk nagenoeg zijn gehalveerd en nog maar 21 zetels overhebben. Dat valt althans op te maken uit een steekproef van TNS NIPO.

VVD gehalveerd in nieuwe peiling

NU 06.11.2012 AMSTERDAM – De VVD krijgt in de peilingen opnieuw een dreun. In de peiling van TNS Nipo wordt de partij van Mark Rutte nagenoeg gehalveerd. In een peiling van Maurice de Hond die zaterdag werd gepubliceerd, viel de VVD in een week tijd ook al terug van 38 naar 27 zetels.

Gerelateerde artikelen

VVD halveert in peiling TNS Nipo – onrust in VVD-fractie Eerste Kamer ›

NRC 06.11.2012 Na de peiling van Maurice de Hondafgelopen weekend, krijgt de VVD nu ook in de peiling van TNS Nipo een klap: de partij wordt nagenoeg gehalveerd. De liberalen houden 21 zetels over van de 41 die het bij de verkiezingen veroverde, meldt Novum. Ook de PvdA levert zetels in, maar blijft met 33 stuks ruimschoots de grootste, tegenover 38 zetels bij de verkiezingen.

VVD afgestraft voor zorgpremie in peiling De Hond

Elsevier 04.11.2012 Alle commotie rond de inkomensafhankelijke zorgpremie heeft de VVD van Mark Rutte geen goed gedaan. De liberalen zakken in de peiling van Maurice de Hond liefst elf zetels ten opzichte van vorige week. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van De Hond. Volgens de opiniepeiler is zo’n groot zetelverlies in zo’n korte tijd niet eerder voorgekomen.

Verkiezingen
Vorige week gaf nog 85 procent van de VVD-kiezers aan opnieuw op VVD te zullen stemmen. Op 2 november was dat nog maar 55 procent.

Zie ook:

Stemmen

VVD krijgt met opstand koekje van eigen deeg

Trouw 03.11.2012 Even een raadseltje. Welke politicus zei: ‘Wie hard werkt, mag heel veel verdienen, zeker als wij daar allemaal beter van worden’. Nee, het was niet Hans Wiegel. Het was, hoe klassiek-liberaal het ook klinkt, evenmin een andere VVD’er. Het was de toenmalige minister van financiën en PvdA-aanvoerder Wouter Bos in een Kamerdebat over topinkomens in 2007, anderhalf jaar voor de kredietcrisis. Met de nivelleringsdrift van de PvdA is het, in weerwil van het beeld van ‘socialistisch jaloeziedenken’ dat Wiegel er vakkundig heeft ingeramd, dus nogal meegevallen.

In de jaren negentig werkten de sociaal-democraten zelfs zo gretig mee aan het vergroten van de particuliere welvaart door belastingverlagingen, dat de armoe van publieke voorzieningen als onderwijs en zorg er schril bij begon af te steken. Daardoor ontstond een politieke voedingsbodem voor de Fortuynrevolte in 2002. Of een inkomensherverdeling via de zorgpremies gelukkig is, is de vraag.

De strategische betekenis is dat de door liberalen verfoeide nivellering de PvdA in staat stelt zich de SP van het lijf te houden, zoals het strenge immigratiebeleid en de verlaging van het ontwikkelingsbudget de VVD moeten dienen in de strijd met de PVV. Dat de PvdA-kiezers de prijs die hun partij betaalt voor de samenwerking zo gemakkelijk accepteren, zeker in vergelijking met de commotie bij de VVD-achterban, is misschien nog wel het opmerkelijkste in de gebeurtenissen van deze week. Het legt nogal pijnlijk de oude waarheid bloot dat het hemd nader is dan de rok.

Peiling: VVD in vrije val

Telegraaf 03.11.2012 De VVD is een vrije val geraakt bij zijn kiezers. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeker Maurice de Hond. Gaf vorige week nog meer dan 85 procent van de VVD-kiezers aan opnieuw op de liberalen te zullen stemmen, door de immense onvrede over het regeerakkoord is dat aantal nu verschrompeld tot een magere 55 procent. Vorige week had de VVD in de peiling nog 38 zetels, daar zijn er nu nog maar 27 van over. 03-11-2012: VVD verliest 11 zetels na commotie over afspraken regeerakkoord (laatste peiling)

Boze reacties op VVD-site Video

Telegraaf 03.11.2012 VVD-stemmers uitten hun ongenoegen over het Regeerakkoord op de website van de partij. Al meer dan 11894 boze reacties zijn geplaatst als reactie op het artikel waarin staat dat het Regeerakkoord een ‘evenwichtig pakket is om Nederland sterker uit de crisis te halen’.

Ongezouten kritiek in gelekte mail VVD-prominent

RTL 03.11.2012 “Sorry. Allemaal bullshit! Om het maar even onparlementair te zeggen”, zo begint een uitgelekte e-mail van VVD-prominent Marcel Kummel.  Kummel was ooit de woordvoerder van fractievoorzitter en politiek VVD-leider Joris Voorhoeve (1986-1990). Nu is hij fractievoorzitter van de VVD in het waterschap Regge en Dinkel. Hij heeft maar weinig goeds over voor het gesloten akkoord met coalitiepartner PvdA. Lees de volledige email hier:

‘VVD liet aftrek bij voorbaat vallen’ video

NOS 03.11.2012 De VVD-top heeft op de ochtend van de Tweede Kamerverkiezingen besloten om een beperking van de hypotheekrenteaftrek te accepteren. NRC Handelsblad zegt dat dat besluit is genomen door onder anderen partijleider Rutte, toenmalig fractieleider Blok en de huidige Kamervoorzitter Van Miltenburg.

‘Hypotheekrenteaftrek: VVD gaf meteen toe’

RTL 03.11.2012 De VVD was op verkiezingsdag al bereid water bij de wijn te doen over de hypotheekrenteaftrek om een kabinet met de PvdA te kunnen vormen. Dat zou blijken uit een reconstructie van NRC Handelsblad.

‘VVD gaf al snel hypotheekrenteaftrek op’

NU 03.11.2012 AMSTERDAM – De VVD-top heeft op de dag van de verkiezingen al besloten om in te stemmen met een beperking van de hypotheekrenteaftrek, als dat nodig zou zijn om te regeren met de PvdA. Dat blijkt uit een reconstructie van de formatie door NRC Handelsblad.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Hypotheekrenteaftrek VVD PvdA Verkiezingen 2012

VVD was direct al bereid hypotheekrenteaftrek op te geven

NRC 03.11.2012 De VVD-top heeft op de verkiezingsdag al besloten een beperking van de hypotheekrenteaftrek te accepteren als dat nodig was om met de PvdA te regeren. Dat blijkt uit een reconstructie van de formatie door NRC Handelsblad. Het besluit viel op de ochtend van 12 september, in de aanwezigheid van partijleider Mark Rutte, fractievoorzitter Stef Blok, Eerste Kamerfractievoorzitter Loek Hermans, partijvoorzitter Benk Korthals en vice-fractievoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Bas Heijne: Zorg

NRC 03.11.2012 Dat binnen de VVD nu het oproer kraait, verbaast me niks – wel dat het binnen de PvdA zo stil blijft. Want ook voor mensen die solidariteit tussen burgers voorstaan, is het een ondoordacht, om niet zeggen stupide voorstel, schrijft onze columnist Bas Heijne.

Mark Rutte betwist forse achteruitgang koopkracht

RTL 02.11.2012 VVD-leider Mark Rutte spreekt tegen dat de koopkracht van grote groepen Nederlanders er de komende kabinetsperiode veel meer op achteruit gaat dan VVD en PvdA beloven. Dat zei Rutte op een VVD-partijbijeenkomst in Lunteren vanavond.

VVD-leden eisen stemming

Telegraaf 02.11.2012 Twee ontstemde VVD-leden zijn een online petitie gestart om een congres af te dwingen waarop leden kunnen stemmen over het regeerakkoord. Het is een race tegen de klok, want zaterdag al moet het benodigde aantal van 3800 steunbetuigingen binnen zijn.

Gerelateerde artikelen;

02-11: Plasterk verwacht commotie

02-11: Schultz: scherpe randjes van akkoord afhalen

02-11: Bolkestein kraakt plan

01-11: 10 vragen over de nieuwe zorgpremie

01-11: JOVD: Plan absurd

01-11: ‘Maatwerk’ mogelijk bij premie

01-11: Waarom stijgen de zorgpremies?

01-11: Zorgen fractieleden VVD

01-11: Leden lopen weg bij VVD

01-11: VVD-fractie achter akkoord

01-11: ‘Zorgvuldig uitwerken plan’

01-11: Ook veel vragen bij PvdA

01-11: Linschoten: Dit gaat niet gebeuren

02-11: VVD in diepe crisis

02-11: VVD-aanhang geeft Rutte rood

Peiling De Hond: PvdA winnaar onderhandelingen, VVD grote verliezer

Trouw 02.11.2012 Ruim de helft van de VVD-kiezers vindt dat de VVD kiezersbedrog heeft gepleegd. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. PvdA-kiezers zijn overwegend positief over het resultaat van hun partij. Kiezers van beide partijen willen wel dat deze coalitie de termijn uitzit.

VVD worstelt met emoties kiezers

Trouw 02.11.2012 Elders op het Binnenhof formeerde VVD-leider Mark Rutte stoïcijns verder. Hij ontving gisteren de eerste serie kandidaat-ministers voor zijn tweede kabinet. In de wetenschap dat op hetzelfde moment alle schijnwerpers stonden gericht op zijn Kamerfractie in paniek. Meer dan vier uur had de VVD-fractie nodig om de schok te verwerken van de duizenden boze berichten in de liberale e-mailpotten over de inkomensafhankelijke zorgpremie in het ontwerp-regeerakkoord.

Krampachtige Mark Rutte II stort VVD in verderf

Elsevier 02.11.2012 Ongelooflijk dat de spindoctors van de grootste partij van Nederland niet alle zeilen hebben bijgezet om de verwarring over de zorgpremie te beperken. Wie wordt gelyncht, moet terugvechten. Misschien schokkender dan dat Mark Rutte akkoord ging met de inkomensafhankelijke zorgpremie, is de manier waarop de VVD-leider en zijn secondanten hun VVD in minder dan één week tijd in het verderf hebben gestort. De trotse, grootste partij van Nederland isin no time veranderd in een club bangige politici die het moeten hebben van zwijgen en wegkijken.

Commentaar Syp Wynia:Rutte II maakt Nederland niet sterk en niet stabiel

Commentaar Jean Dohmen:Stijging zorgpremie is absurd en moet van tafel

Ruim helft VVD-stemmers spreekt van kiezersbedrog

Mening over zorgkosten in twee dagen tijd flink verschoven

NU 02.11.2012 AMSTERDAM – Ruim de helft van de Nederlanders die in september op de VVD hebben gestemd, vindt dat die partij met het nieuwe regeerakkoord kiezersbedrog heeft gepleegd. Dat blijkt uit een enquête van Peil.nl, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond.

Gerelateerde artikelen: 02/11/2012 VVD-Kamerleden gaan regeerakkoord uitleggen

Lees meer over; VVD Kiezersbedrog Regeerakkoord Mark Rutte Formatie

Woedende VVD-kiezers: 56 procent spreekt van bedrog

Elsevier 02.11.2012  VVD-kiezers staan na alle commotie over de inkomensafhankelijke zorgpremie een stuk negatiever tegenover hun partij. Van de VVD’ers zegt 56 procent dat de partij kiezersbedrog heeft gepleegd. Twee dagen eerder was dat nog 41 procent. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Het onderzoek is uitgevoerd op donderdag 1 november en de resultaten zijn vergeleken met die van twee dagen daarvoor.

Zie ook:

VVD-Kamerleden gaan regeerakkoord uitleggen

Trouw 02.11.2012 Tweede Kamerleden van de VVD trekken de komende weken het land in om uitleg te geven over het regeerakkoord met de PvdA. Dat meldt de partij op haar website. Er komt een reeks regionale bijeenkomsten over de afgesproken maatregelen in aanloop naar het VVD-congres op 24 november. De eerste ‘informatie-avond’ is dinsdag 6 november in Breda.

VVD-Kamerleden gaan regeerakkoord uitleggen

NU 02.11.2012 Tweede Kamerleden van de VVD trekken de komende weken het land in om uitleg te geven over het regeerakkoord met de PvdA. Dat meldt de partij op haar website.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: VVD Formatie Regeerakkoord

VVD-Kamerleden gaan land in voor uitleg Regeerakkoord

Elsevier 02.11.2012 Kamerleden van de VVD gaan de komende weken op verschillende plekken in het land uitleg geven over het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte II. De VVD’ers zullen het vooral hebben over de hypotheekrenteaftrek en de zorgpremie. De Kamerleden hebben een zware taak nu blijkt dat 83 procent van de VVD-kiezers tegen de nieuwe zorgpremie is. In aanloop naar het VVD-congres op 24 november komt een reeks regionale bijeenkomsten.

Zie ook:

VVD-bestuurders rekenen op aanpassing zorgpremie

Elsevier 02.11.2012 Bestuurders van de VVD gaan ervan uit dat de controversiële inkomensafhankelijke zorgpremie uit het Regeerakkoord zal worden aangepast. Dat bleek vrijdag in Lunteren waar de bestuurdersvereniging van de liberalen bijeenkomt. De VVD-bestuurders zijn bezorgd over de nivellering in de zorg, maar rekenen erop dat ‘excessen zullen worden voorkomen’. Volgens Alexander Bruch, fractievoorzitter van de VVD in Weesp, pakt het Regeerakkoordvoor gezinnen hard uit: ‘Ik ga ervan uit dat de partij tot het uiterste gaat om daar wat aan te doen.’

ZIE OOK: Bolkestein: Mark Rutte nog niet klaar met zorgpremie

VVD-prominent Linschoten: zorgplan kan niet waar zijn

Elsevier 02.11.2012 VVD-prominent en oud-staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten denkt niet dat de lastenverzwaring daadwerkelijk zo dramatisch zal uitpakken als nu wordt voorgerekend. Volgens Linschoten moet het voorstel nog beter worden uitgewerkt. ‘Dit gaat niet gebeuren, dat voorspel ik u nu al,’ zei Linschoten donderdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Zie ook:  Zware kritiek wetenschappelijk bureau VVD op zorgpremie

VVD in diepe crisis

Telegraaf 02.11.2012 De VVD staat in brand door de zorgplannen van de nieuwe coalitie. De liberalen krijgen uit alle hoeken klappen, maar de wanhopige fractie durft het onderhandelingsresultaat met de PvdA niet aan te passen uit vrees dat dan de prille coalitie instort.

Gerelateerde artikelen;

02-11: Bolkestein kraakt plan

02-11: VVD legt akkoord uit

01-11: Linschoten: Dit gaat niet gebeuren

02-11: Ongerust over eerlijk proces

02-11: VVD-aanhang geeft Rutte rood

01-11: Ook veel vragen bij PvdA

01-11: ‘Zorgvuldig uitwerken plan’

02-11: Laatste ministerraad Rutte 1

01-11: VVD-fractie achter akkoord

01-11: Leden lopen weg bij VVD

01-11: Zorgen fractieleden VVD

01-11: Waarom stijgen de zorgpremies?

01-11: ‘Maatwerk’ mogelijk bij premie

Lees meer over: VVD  –  zorgpremie

Peiling: grote meerderheid VVD-stemmers tegen zorgpremie

Elsevier 01.10.2012 Een grote meerderheid van de VVD-stemmers wil dat de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt aangepast. 83 procent van de ondervraagden in het EenVandaag Opiniepanel ziet het controversiële plan uit het Regeerakkoord niet zitten.  Bijna de helft van de 2.900 ondervraagde VVD-stemmers zegt spijt te hebben van hun keuze op die partij. Een derde van de bevraagde VVD-leden zou nu niet meer op de liberalen hebben gestemd

Zie ook: Zware kritiek wetenschappelijk bureau VVD op zorgpremie

‘VVD’ers willen af van inkomensafhankelijke zorgpremie’

Elsevier 01.10.2012 Een grote meerderheid van de VVD-stemmers wil dat de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt aangepast. 83 procent van de ondervraagden in het EenVandaag Opiniepanel ziet het controversiële plan uit het Regeerakkoord niet zitten. Bijna de helft van de 2.900 ondervraagde VVD-stemmers zegt spijt te hebben van hun keuze op die partij. Een derde van de bevraagde VVD-leden zou nu niet meer op de liberalen hebben gestemd. Een nipte meerderheid (55 procent) wil dat het plan bij een congres wordt voorgelegd aan de leden. Dat is opvallend aangezien de liberalen geen traditie van ledenraadpleging hebben over regeringsplannen.

Zie ook:  Zware kritiek wetenschappelijk bureau VVD op zorgpremie

‘Rutte verkwanselt met zorgpremie’ – leden eisen inspraak en actie VVD-top

NRC 01.11.2012 Leden van de VVD richten zich in grote getale op de partijtop om actie te ondernemen na het verder oplaaien van de ophef rond het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. De top moet de regie meer in handen nemen volgens het partijkader. ‘Dit gaat de partij leden kosten’, zo dreigen enkele lokale fracties. Lees verder›

‘Wederom politiek verraad van kameleon Rutte aan de eigen achterban’

VK 01.11.2012 Eerst boog Rutte mee met de PVV en de SGP, nu met de PvdA. Dit is geen flexibiliteit, maar opportunisme, zegt ondernemer en VVD-lid Ed Sinke. ‘Een goede leider slaat met de vuist op tafel, maar Rutte waait met alle winden mee.’

‘Kameleon Rutte en volgzame VVD verraden achterban’

Elsevier 01.11.2012 VVD-leider en premier Mark Rutte heeft met het Regeerakkoord zijn eigen achterban verraden. ‘Hij draait en keert naar believen en past zich als een kameleon aan aan iedere nieuwe omgeving.’ Dat schrijft zakenman en VVD-lid Ed Sinke donderdag in een opinieartikel in de Volkskrant.
‘Na het behagen van PVV en SGP in Rutte I, fietsen de principeloze Rutte en zijn volgzame VVD nu de andere kant op en gaan ze een sterk socialistisch beleid voeren.’

‘De invoering van inkomens-afhankelijke premies in de zorg dreigt uit te lopen op een financieel drama voor miljoenen werkende Nederlanders.’

Jean Dohmen: Stijging zorgpremie is absurd en moet van tafel

‘De hardwerkende Nederlander verkeert in een schoktoestand en mompelt: hoe moet het verder met ons?’

Afshin Ellian: De ideologische veren van Mark Ruttes VVD

Zie ook: Hans Wiegel: nieuwe kabinet nivelleert meer dan Den Uyl

‘Marx Rutte onder vuur’ – de kranten over de ‘nivellerende’ VVD

NRC 01.11.2012 ‘Woede over explosie zorgpremie’, ‘Rutte II loopt eerste kras op’ en ‘Achterban VVD ziedend’. Een greep uit de koppen op de voorpagina’s van kranten naar aanleiding van de aanstaande inkomensafhankelijke zorgpremie. Hieronder een overzicht van de berichten naar aanleiding van de ‘nivelleringsplannen’. Premier Mark Rutte en zijn partij worden vanochtend flink aangepakt door De Telegraaf.

Zware kritiek wetenschappelijk bureau VVD op zorgpremie

Elsevier 01.11.2012 De inkomensafhankelijke zorgpremie die het nieuwe kabinet wil invoeren, stoelt op socialistische beginselen en niet op liberale. Ook is de maatregel ‘verre van eerlijk’. Dat zegt directeur Patrick van Schie van deTeldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, tegen BNR Nieuwsradio. Van Schie zegt dat heel veel Nederlanders bij de uitwerking van de plannen zullen denken: ‘dit is niet eerlijk’. ‘Daaruit blijkt dat de sociaaldemocratische opvatting van eerlijknogal verschilt van de liberale opvatting van eerlijk.’

Commentaar Syp Wynia: Rutte II maakt Nederland niet sterk en niet stabiel

Commentaar van Jean Dohmen:Stijging zorgpremie is absurd en moet van tafel

Zie ook:

Ook binnen de VVD-fractie onvrede over zorgpremie

Elsevier  01.11.2012 Binnen de VVD heerst grote onvrede over de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De plannen leidden tot veel kritiek binnen de VVD-fractie, maar niemand durfde tijdens een bijeenkomst over het Regeerakkoord tegen te stemmen. ‘Een smerige graat in de keel,’ zegt een anoniem VVD-Kamerlid donderdag in De Telegraaf. ‘Dit is waardeloos,’ zegt een ander. Hij voegt er wel aan toe dat de rekenvoorbeelden die in de media worden gebruikt, ‘overdreven’ zouden zijn. Een paar weken radiostilte waren voor de PvdA’ers Samsom, Dijsselbloem en Bos voldoende om de VVD-top helemaal in te pakken. Maar een stabiele coalitie krijgen ze niet, want het Regeerakkoord heeft de VVD in de misère gestort

Commentaar Syp Wynia: Rutte II maakt Nederland niet sterk en niet stabiel

‘De hardwerkende Nederlander verkeert in een schoktoestand en mompelt: hoe moet het verder met ons?’

Weblog Afshin Ellian: De ideologische veren van Mark Ruttes VVD

Zie ook:

‘Inkomensafhankelijke zorgpremie bewuste keuze VVD’

Elsevier 01.11.2012 De inkomensafhankelijke zorgpremie is een bewuste keuze geweest van de VVD. Dat zeggen anonieme bronnen die betrokken waren bij de onderhandelingen over het Regeerakkoord. De VVD zou de keuze hebben gehad om de opbrengst van de afschaffing van de zorgtoeslag (4 miljard euro) te gebruiken om de premie minder hard te laten stijgen,melden de GPD-bladen donderdag.

Commentaar Syp Wynia: Rutte II maakt Nederland niet sterk en niet stabiel

Zie ook:

Rutte het land in voor uitleg  – Video

Telegraaf 31.10.2012 Mark Rutte gaat de komende tijd het land in om de nu al zeer omstreden kabinetsplannen te verdedigen bij de achterban. De VVD zal het regeerakkoord echter niet ter instemming aan de leden voorleggen, zoals de PvdA dat wel doet. Volgens Rutte past dat niet in de traditie van de VVD.

Rutte in reactie op onrust zorgpremie: geen VVD-congres over regeerakkoord

NRC 31.10.2012 Er komt geen congres waarbij de leden van de VVD kunnen instemmen met het regeerakkoord. Dat zei partijleider Rutte vanavond na afloop van het debat over dat akkoord. Wel gaat hij het land in om de plannen te verdedigen bij zijn achterban. Lees verder›

Rutte: geen VVD-ledenraadpleging over Regeerakkoord

Elsevier 31.10.2012 VVD-leden mogen niet tijdens een congres stemmen over de plannen van het beoogde kabinet. Volgens Mark Rutte is het niet …

Zie ook: VVD-kiezers woedend over nivellerend Regeerakkoord

VVD erkent stijging zorgpremie in e-mail voor boze leden

Elsevier 31.10.2012 Na alle kritiek op de inkomensafhankelijke zorgpremie bevestigt een e-mail van de VVD de forse stijging van de zorgpremies voor bepaalde groepen Nederlanders. De partij mailt rekenvoorbeelden over de ‘vervelende maatregel’. De VVD geeft in de e-mail, die namens Stef Blok is verstuurd, drie rekenvoorbeelden, meldt RTL Nieuws woensdag.

Zie ook:

Mail VVD bevestigt forse stijging zorgpremies

NU 31.10.2012 DEN HAAG – VVD-Kamerlid Stef Blok bevestigt in een mail aan bezorgde VVD-kiezers de forse stijgingen van de zorgpremies voor bepaalde groepen Nederlanders op het moment dat de premies inkomensafhankelijk worden, zoals VVD en PvdA voorstellen in het regeerakkoord.  Bekijk video – De mail lekte uit naar RTL Nieuws en is te lezen op de RTL-website. Uit rekenvoorbeelden van Blok blijkt dat een gezin waarin de twee ouders beide 70.000 euro verdienen, met de maatregel in 2014 bijna 480 euro per gezin per maand meer betalen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Zorg Zorgpremie

Halbe Zijlstra nieuwe fractievoorzitter VVD

NU 31.10.2012 DEN HAAG – Halbe Zijlstra wordt donderdag tot nieuwe voorzitter van de VVD-fractie benoemd. Hij is de enige kandidaat om Mark Rutte op te volgen als fractievoorzitter. Bekijk video – Zijlstra (43) is op het moment zowel Kamerlid als staatssecretaris van Onderwijs. Rutte wordt woensdag naar verwachting door de Kamer benoemd tot formateur en is vanaf volgende week weer missionair premier en dan geen Kamerlid meer.

Zijlstra donderdag benoemd als VVD-fractievoorzitter

Elsevier 31.10.2012 Halbe Zijlstra wordt donderdag benoemd tot nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. De 43-jarige Zijlstra is de enige kandidaat om Mark Rutte op te volgen als fractieleider.  Zijlstra is op dit moment zowel staatssecretaris van Onderwijs als Kamerlid. Tot aan de verkiezingen was Stef Blokvoorzitter van de VVD-fractie. Hij wordt in het nieuwe kabinet minister van Wonen en Rijksdienst.

Zie ook:

VVD-leden willen stemmen over Regeerakkoord

Elsevier 31.10.2012 De onrust binnen de VVD over de verhoging van de zorgpremie neemt steeds grotere vormen aan. VVD-leden eisen een congres om te stemmen over de plannen in het Regeerakkoord. ‘Dat de PvdA tevreden is met deze maatregel dat is te begrijpen. … Des te onbegrijpelijker is het dat de VVD tijdens de onderhandelingen maar ook tijdens de fractieconsultatie dit PvdA-voorstel voor zoete koek heeft geslikt,’ schrijft de VVD-fractie in het Noord-Brabantse Schijndel in een open brief aan het VVD-bestuur en de Tweede Kamerfractie. De raadsfractie eist dat de VVD-leden op een congres mogen stemmen over het omstreden plan om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken.

Bekijk ook Dohmen Duidt
Nieuwe zorgpremie is klassieke nivellering

‘Een financieel drama voor miljoenen werkende Nederlanders.’
Commentaar Jean Dohmen: Stijging zorgpremie is absurd en moet van tafel

‘De hardwerkende Nederlander verkeert in een schoktoestand en mompelt: hoe moet het verder met ons?’
Weblog Afshin Ellian: De ideologische veren van Mark Ruttes VVD

Zie ook:  VVD-kiezers woedend over nivellerend Regeerakkoord

VVD-kiezers woedend over nivellerend Regeerakkoord

Elsevier 31.10.2012 VVD-kiezers zijn verbolgen over het Regeerakkoord dat is gesloten met de PvdA van Diederik Samsom. Vooral de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt gehekeld. ‘Na 32 jaar stemmen op VVD zeg ik: VVD klaar ermee!’ ‘Ik schaam mij voor dit Regeerakkoord,’ schrijft Theo van Deudekom op de site van de VVD, waar inmiddels ruim duizend reacties staan, nagenoeg allemaal negatief.

‘Een financieel drama voor miljoenen werkende Nederlanders.’

Commentaar Jean Dohmen: Stijging zorgpremie is absurd en moet van tafel

‘De hardwerkende Nederlander verkeert in een schoktoestand en mompelt: hoe moet het verder met ons?’

Weblog Afshin Ellian: De ideologische veren van Mark Ruttes VVD

‘VVD nog niet overstelpt door opzeggingen’

VK 30.10.2012 De leden van de VVD roeren zich nog niet, zegt Boudewijn Revis, directeur van het partijbureau van de VVD. In tegenstelling tot de PvdA organiseert de VVD geen extra congres over het regeerakkoord. Op het reguliere congres in november zal het akkoord wel besproken worden. Het regent nog geen klachten van de leden.

Thomas von der Dunk: ‘Is de VVD de nieuwe sjoemelpartij?’

VK 28.10.2012 Het behoort tot de leerrijkste Bommelverhalen van Maarten Toonder, aan wie thans ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag een tentoonstelling in het Letterkundig Museum is gewijd: ‘Het Grote Overdoen’, begint Thomas von der Dunk zijn wekelijkse column voor Volkskrant.nl.

De VVD rukt op in de leegte die het CDA achterlaat

Trouw 21.09.2012 Nederland kan wel wat meer VVD gebruiken, adverteerden de liberalen. En Nederland kreeg wat meer VVD. Wat heet. Nederland kleurde blauw, daar waar het tot voor kort nog het groen van de christen-democraten liet zien. Vrijwel nergens is het CDA nog de grootste partij. De VVD heeft, met een rechts verkiezingsprogram, de positie van het centrum-rechtse CDA overgenomen. Voor de tweede keer in successie, waardoor het zeer wel definitief kan zijn. Temeer daar de christen-democraten nog niet eens een derde van het aantal stemmen van de liberalen wisten te behalen.

‘VVD heeft meest trouwe kiezers’

NU 14.09.2012 AMSTERDAM – De VVD heeft de meest trouwe kiezers in de afgelopen twee jaar. Van alle mensen die in 2010 op die partij stemde, heeft 85 procent dat afgelopen woensdag weer gedaan.

Rutte claimt overwinning na nek-aan-nekrace PvdA

NRC 13.09.2012 VVD-leider Mark Rutte heeft de verkiezingsoverwinning geclaimd. PvdA-leider Diederik Samsom erkende woensdagnacht rond 02.40 uur dat de VVD de verkiezingen heeft gewonnen. Hij heeft Rutte gefeliciteerd met de overwinning.

november 10, 2012 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 reacties

 1. This called for a new early election to be held in September 2012. It is the fourth early election in a row since the Second Kok cabinet fell very near the end of its mandate, which allowed that government to keep the election date to be held as scheduled by the term in May 2002. Early elections were subsequently held in January 2003, November 2006, June 2010 and September 2012. And during that time a total of five governments ended prematurely, as it was possible for the Third Balkenende cabinet (July-November 2006) to be formed without a new election.

  Reactie door NAC eye drops | november 21, 2012

 2. […] zie: VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012 […]

  Pingback door Staat het Kabinet Rutte2 op barsten ? « Debat in de Digitale Hofstad | december 19, 2013

 3. […] ook:  VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012  deel […]

  Pingback door VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012 – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | juli 14, 2015

 4. […] ook: VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012  deel […]

  Pingback door Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: