Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland

Beste meneer Wilders,

In verstedelijkte, moderne landen als het onze gaat het helemaal niet goed met gelovige mensen. Er zijn hier krachten aan het werk die ook de Nederlandse kopvoddendraagsters de das om hebben gedaan. Ontkerkelijking versus ontmoskeeën, noemen sociologen die krachten met een duur woord.

Leegloop.

Het komt dus eigenlijk vanzelf wel goed: het aantal kerkgaande Nederlanders verdampte van 37 procent in 1971 tot 16 procent in 2009, allemaal vanwege die plezierige combinatie van scholing, welvaart, gezondheid, sociale mobiliteit, verstedelijking en vrijheid van ideeën. Die zit het geloof in de weg, en dat zorgt dat mensen de kerk de rug toekeren. Tussen 1998 en 2004 kromp het aantal eerstegeneratie-Turken dat wekelijks de moskee bezoekt van 46 naar 32 procent; bij de Marokkanen ging het van 40 naar 34 procent. verder zie ook

Maar dat was voordat u ten tonele verscheen en begon te piepen dat we afstevenen op een moslimstaat, met sharia en al. Klinkklare onzin natuurlijk, en dom ook, want nu hebben we de poppen aan het dansen.

Het is jammer dat u nooit verder bent gekomen dan het deelcertificaat rechten aan de moedermavo van Oost-Venlo, anders had u begrepen dat u hiervan de oorzaak bent. Naar mate je bevolkingsgroepen meer in een hoek drijft en stigmatiseert, vallen ze meer terug op hun traditionele identiteit.

Moderne moslims gaan dan opeens weer hoofddoekjes dragen, en beesten met de hand slachten, en halal doen, en ramadannen, en naar de moskee, en rondjes om de Ka’aba lopen. Allemaal omdat u zo lelijk tegen ze doet. Zo’n groep trekt zich dan terug, grijpt weer naar de oude culturele waarden. En ze hebben nog gelijk ook; als ik u zo nu en dan tekeer hoor gaan, zou ik soms ook haast wensen dat ik moslim was.

Verschijnsel.

‘Reactieve etniciteit’ en ‘verwerpingsidentificatie’, noemen sociologen dit verschijnsel. Misschien begrijpt u het zo beter: hoe meer kamerzetels de PVV heeft, des te meer onze Nedermoslims weer naar hun geloof grijpen. U wordt dus vriendelijk bedankt, meneer Wilders, voor uw bijdrage aan de islamisering van Nederland.

Net zoals u trouwens een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de stijgende criminaliteit onder Marokkaanse mannen en…….

….    maar goed, dat is een ander verhaal, daar vertel ik u tijdens uw campagnereis door Nederland bij de volgende 2e kamerverkiezingen graag wat meer over.

Planbureau meet met orthodoxe meetlat

Trouw 18.11.2012 Het is een goede zaak dat er meer wetenschappelijke aandacht komt voor de religieuze beleving onder moslims in Nederland. Maar zijn het gebruikte begrippenkader en de meetinstrumenten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wel geschikt voor de context van de islam? Een islamitische godsdienstsociologie die daarin kan voorzien, is in Nederland nog niet ontwikkeld.

Vroomheid van moslims is niet zo uitzonderlijk

Trouw 17.11.2012 Vorige week bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Moslim in Nederland 2012 uit, dat laat zien dat het geloof voor moslims, vergeleken met een kleine vijftien jaar geleden, onverminderd belangrijk is gebleven. Er zijn volgens het rapport geen aanwijzingen voor een secularisatieproces in deze groep. Er zijn volgens het rapport geen aanwijzingen voor een secularisatieproces in deze groep. Voor de zogenoemde tweede generatie moslims is het aandeel dat wekelijks de moskee bezoekt zelfs toegenomen.

‘Jammer dat het moslimrapport op deze site wordt gereduceerd tot afzeikbrief’

VK 10.11.2012 De column gisteren op deze site van chef wetenschap Maarten Keulemans is beschamend, vindt Nausicaa Marbe. Niet alleen vanwege het taalgebruik, maar ook vanwege de vals voorstelling van de rapportconclusies. ‘Het rapport laat in detail zien zien hoe belangrijk en divers de islam voor subgroepen is.’ Dat schiet niet op, moet Keulemans hebben gedacht. Dus besloot hij in een column op de site van deze krant de conclusie van hoofdstuk 8 (over de relatie tussen religiositeit en discriminatie) te vervangen door een beschuldiging. 

Lees ook ‘Bedankt, meneer Wilders, voor uw bijdrage aan de islamisering van Nederland’

‘Bedankt, meneer Wilders, voor uw bijdrage aan de islamisering van Nederland’

VK 08.11.2012 Dat hadden islamhaters als Geert Wilders vast niet verwacht: moslims in ons land worden steeds geloviger, blijkt uit een nieuw rapport. De schuld van Geert Wilders zelf, legt wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant uit. Het SCP-rapport Moslim in Nederland 2012 Open pdf (817,8 kB)

De vervroming van moslims houdt niet op bij de grens

Trouw 08.11.2012 Een spectaculaire stijging van het percentage jongeren dat zich wekelijks naar het godshuis rept. Jongeren die het vanzelfsprekend vinden om dagelijks te knielen. En hoogopgeleide jongeren die zich hartstochtelijk werpen op hun religie. Iemand als aartsbisschop Eijk kan er vermoedelijk alleen van dromen, in islamitisch Nederland is het heel gewoon.

SCP: In Nederland geboren moslim gaat vaker naar de moskee

Trouw 06.11.2012 Nederlandse moslims van de tweede generatie gaan gemiddeld vaker naar de moskee dan een aantal jaren geleden. De verschillen in geloofsbeleving tussen Turkse en Marokkaanse moslims zijn groot, maar in beide groepen geldt dat hoger opgeleiden minder bezig zijn met geloof. Dat constateert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag gepubliceerde rapport Moslim in Nederland 2012. Volgens het SCP telt ons land momenteel 825 duizend moslims.

Te downloaden:

Leegloop kerken vraagt actieve rol gemeente

BB 09.11.2012 Verwacht wordt dat de komende tien jaar van zo’n 1.200 kerkgebouwen de deuren dicht gaan: 700 protestantse en 500 katholieke kerken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beveelt gemeenten die te maken krijgen met vrijkomende kerkgebouwen, tijdig een kerkenvisie op te stellen. verder zie ook

Gerelateerde artikelen

Zie verder:

Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen

Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering

Geert Wilders PVV – Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me

Het boek van Geert Wilders over de Islam

Het dagboek van Geert Wilders over de Islam

De dreiging der Kruistochten in de 21e eeuw

Geert Wilders PVV – De geest van Allah is uit de fles

Geert Wilders PVV weer in de strijd tegen de Islam

Geert Wilders – Don Quichot in strijd tegen de Torentjes

Geert Wilders PVV – zorgen groei Moslimbevolking

Moslimkoepel: Rutte behandelt ons als tweederangs burgers

Trouw 09.11.2012 Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) haalt in felle bewoordingen uit naar het nieuwe kabinet. Door met maatregelen te komen als het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding zou Rutte II ‘inhakken op minderheden’.

Meer over

november 9, 2012 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 reacties

 1. quote:Net als de Wilderskliek, klieken ook moslims samen om hun geloof te verdedigen. Weinig verschil dus. Met dien verstande dat de Wildersaanhang steeds kleiner wordt en de moslimbeweging(en) steeds minder zichtbaar.Misschien zou jij eens moeten lezen wat hier staat VOC. Ik ben niet blij met dat laatste maar dat is wel een gevolg van………. maar dat geloof je toch niet.

  Reactie door banking offshore | november 11, 2012

 2. […] Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – De strijd tegen de Moskee « Debat in de Digitale Hofstad | november 30, 2012

 3. […] Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Islamisering van Scheveningen gaat niet door « Debat in de Digitale Hofstad | februari 1, 2013

 4. […] Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door Islamisering van Scheveningen gaat niet door | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | februari 1, 2013

 5. […] Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door PVV Den Haag – het lawaai van de Haagse Ehli Beyt Moskee « Debat in de Digitale Hofstad | februari 9, 2013

 6. […] Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door PVV Den Haag – het lawaai van de Haagse Ehli Beyt Moskee | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | februari 9, 2013

 7. […] Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 23, 2013

 8. […] Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door Geert Wilders PVV versus de Zomerdip in Nederland « Debat in de Digitale Hofstad | juli 14, 2013

 9. […] Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door Geert Wilders PVV alvast in de Kerststemming « Debat in de Digitale Hofstad | december 6, 2013

 10. […] en nog verder:Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – De strijd tegen de Moskee – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 3, 2015


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: