Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

G 500 – Young men Change the World

De jeugd heeft de Toekomst.

if you can’t beat them, join them – Wiktionary

De oprichters van G500 vinden dat de politiek de rekening van de bezuinigingen te veel bij jongeren legt. Per student geeft de overheid steeds minder uit, waardoor veel afgestudeerden met hoge een schuld zitten. Ook het recente pensioenakkoord, waarin de AOW-leeftijd maar langzaam stijgt, pakt volgens Sywert nadelig uit voor jongeren.

De stem van de jeud klinkt volgens Van Lienden nauwelijks in de vergrijsde middenpartijen. “De gemiddelde leeftijd van CDA-leden is 67 jaar. Jongeren zijn uit het midden weggetrokken en zitten nu op de flanken, bijvoorbeeld bij de ChristenUnie, GroenLinks of D66. Wij willen een hervormingskoers creëren in het midden en laten zien dat daar wel degelijk draagvlak voor is.”

Tien-puntenplan
De beweging heeft haar voorstellen samengevat in een tien-puntenplan. De tien voorstellen zijn zinnig, en op zichzelf klinkt het mooi; de toekomst aan de knoppen! Dit nog ruwe plan – cijfers volgen later – gaat niet alleen over het onderwijs en de AOW, maar ook over beperkte hypotheekrenteaftrek, vermogensafhankelijke zorg in de laatste levensjaren en het streven om in 2050 een derde van de energie uit duurzame bronnen te halen.

http://www.g500.nl/

Er zijn mensen die schamperen dat de jongens en meisjes van G500 nog niet droog achter de oren zijn, dat ze imaginaire probleempjes agenderen waar ‘gewone’ werkende jongeren helemaal niet mee bezig zijn, dat hun kletspraatjes alleen interessant zijn voor bereisde, hoogopgeleide uitwisselingsprogrammastudentjes.

G500, een nieuw jongerenplatform dat de oude politiek gaat openbreken, is zo ongelooflijk hard nodig, dat je je afvraagt waarom het niet veel eerder is bedacht. Vuistdiep zit de lobby der gevestigde belangen in het politieke bestel, van links tot rechts. Al sinds mensenheugenis zorgt die lobby ervoor dat rekeningen worden doorgeschoven naar mensen die geboren moeten worden, opdat de mensen aan de macht zich verzekerd weten van hun baantjes, hun met gratis geld gefinancierde huizen en hun recht te stoppen met werken met nog zo’n vijftien tot twintig jaar volledig betaalde ledigheid in het vooruitzicht.

‘Je vraagt je af waarom de G500 niet veel eerder is bedacht’

VK 14.05.2012 De gevestigde orde schuift zijn rekeningen door naar generaties die nog geboren moeten worden. Het werd dus hoog tijd voor een plan als dat van G500, schrijft Sheila Sitalsing.

‘De toekomst van de G500 ligt in Europa’

VK 11.05.2012  Wat er aan het tienpuntenplan van de G500 ontbreekt, is een internationale dimensie. ‘Dat is jammer, omdat juist bij jongeren de horizon tegenwoordig tot ver over de grens reikt’, schrijft PvdA-Europarlementariër Thijs Berman in een open brief aan de G500.

Lees ook De Volkskrant op zondag: jong tegen oud – 08/05/12

 

Sywert van Lienden: ‘Het is tijd voor een Oranjecoalitie, niet voor verkiezingen’

VK 23.04.2012 Na zeven weken onderhandelen zijn de gedoogpartners er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen. De eerste vraag die wij, initiatiefnemers van G500, onszelf meteen stelden, was: Hoeveel van het tienpuntenplan zien we eigenlijk terug in de plannen die op tafel lagen? Conclusie: vrij weinig. Dat schrijft Sywert van Lienden van de G500.

G500 slaat uitnodiging D66 af

NU 21.04.2012 Jongerenbeweging G500 gaat niet in op de uitnodiging van Alexander Pechtold om zich bij het partijcongres in Rotterdam te voegen zaterdag. Dat schrijft Sietse Bakker, campagneleider van G500, in een open brief aan de D66-fractievoorzitter.

G500 wil van jongeren een machtsfactor maken binnen de drie traditionele middenpartijen om zo hervormingen af te dwingen. Het plan is om tijdens partijcongressen meerderheden te forceren. In een interview met NU.nl antwoordde Pechtold op de vraag of het beter is om je bij D66 aan te sluiten, dan bij G500: “Ze zijn vandaag van harte welkom op het congres.

G500 beziet de wereld vanuit de studentenstad

Trouw 19.04.2012 G500 wil jongeren, in dit geval gedefinieerd als 35-minners, meer invloed geven in het het politieke spectrum. Door vijfhonderd jongeren te mobiliseren en lid te maken van de ‘middenpartijen’ CDA, VVD en PvdA wil de organisatie een tegenwicht bieden aan de ouderen die vooral deze congressen bezoeken.

Om J.F. Kennedy te parafraseren: ‘Vraag je niet af wat Nederland voor jou kan doen, maar vraag je af wat jij voor Nederland kunt doen!’ In dat licht bezien is het initiatief van G500 alleen maar te prijzen. Maar het zou mooi zijn als de thema’s waarvoor deze groep zich wil inzetten meer reikwijdte hebben dan hoe de overheid, dan wel de politiek de welvaart moet verdelen en waarborgen. Juist voor de toekomstige generaties van Nederlanders en het behoud van een vreedzame samenleving is het van belang dat het thema burgerschap op de agenda wordt gezet. Want het sluipende proces van segregatie moet worden gestopt.

‘Ons land is van verdraagzaamheid afgegleden naar onverschilligheid’

VK 17.04.2012 Afgelopen week presenteerde G500 haar programma en gedurfde strategie om jongeren meer stem te geven in het huidige politieke bestel. De tien thema’s van G500 nalopend, valt op dat een belangrijk probleem, dat momenteel speelt in Nederland, zich blijkbaar totaal buiten het gezichtsveld van ‘jongeren tot 35 jaar’ bevindt: het sluipende proces van sociale segregatie.

Politieke jongerenbeweging heeft 500 leden

NU 13.04.2012 AMSTERDAM – De vorige week opgerichte politieke jongerenbeweging G500 is ruim door de grens van vijfhonderd leden heen. Die worden nu aangemeld als lid bij zowel de VVD, CDA als de PvdA, laat voorman Sywert van Lienden vrijdagochtend weten.

‘De arrogantie van de G500: niets weten van laatste levensjaren, alleen hoeveel die kosten’

VK 13.04.2012  G500 meent dat de zorgkosten voor de ‘laatste vijf levensjaren’ veel te duur zijn. Maar hoe weet G500 wanneer die laatste vijf jaren ingaan, vraagt Amanda Kluveld zich af.  Willen deze jongeren dat mensen van een bepaalde leeftijd een brief van de overheid krijgen waarin aan de individuele burger wordt verteld dat zijn laatste levensjaren zijn ingetreden en dat hij nu afhankelijk van zijn vermogen, zijn huis zal moeten verkopen als hij zorgkosten durft te maken? 

Kijkend naar de ouden, verliezen de jongeren hun generatiegenoten uit het oog

Trouw 13.04.2012  Het debat over de solidariteit tussen de generaties woedt nu al een tijd. De babyboomers, geboren in de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben het voor zichzelf goed geregeld, zeggen hun critici. Ze zijn vermogend geworden door de stijgende huizenprijzen, hebben altijd een vast arbeidscontract gehad, een goede oudedagsvoorziening, en gaan op relatief jonge leeftijd met pensioen.

‘Sywert, je vergeet iets’

VK 13.04.2012  Met haar plan om met vijfhonderd jongeren de partijcongressen van PvdA, CDA en VVD te bestormen, trapt de G500-beweging in de val van de oude politiek: zij bestrijdt de dominantie van de ouderen door er de dominantie van de jongeren voor terug te geven. Dat betoogt Willem van Ewijk

Sywert van Lienden kondigt nu ook G500+ aan, voor 35-plussers

Parool 12.04.2012 Naast de G500, een club die de stem van jongeren in de politiek wil vergroten, komt er ook een G500+. Die is bedoeld voor mensen boven de 35 jaar die het initiatief willen steunen. Dat heeft initiatiefnemer Sywert van Lienden (21) bekendgemaakt in DWDD.

De G500 moet een club worden van 500 leden tot ongeveer 35 jaar, die actief lid worden van de drie grote middenpartijen CDA, PvdA en VVD.

Interview Sywert van Lienden: ‘Dit is niet kapen, maar gewoon zaaltjesdemocratie’

VK 11.04.2012 De belangen van jongeren veiligstellen? Kwestie van slim gebruikmaken van bestaande democratische regels, constateerde Sywert van Lienden, en hij richtte G500 op. Een interview.

Lees ook ‘Je vraagt je af waarom de G500 niet veel eerder is bedacht’ – 11/04/12

Lees ook Al ‘honderden aanmeldingen’ voor politieke generatiebeweging G500 – 10/04/12

Lees ook ‘Sommige bejaarden zien er tegenwoordig echt verrassend jong uit’ – 11/04/12

G500 voor linkse en/of rechtse jongeren?

Trouw 11.04.2012 Afgelopen zondag presenteerde Sywert van Lienden tijdens Buitenhof de nieuwe jongerenbeweging G500. Deze organisatie heeft als voornemen vijfhonderd jongeren (met als maximale leeftijd 35 jaar) in één klap lid te maken van het CDA, de PvdA en de VVD. Aan de leden van G500 is de taak de stemmingen tijdens partijcongressen te beïnvloeden – naar een ‘generationele agenda’, zoals Van Lienden het tijdens Buitenhof noemde. Volgens de organisatie zullen op een gemiddeld congres maximaal 1250 partijleden te vinden zijn, waardoor een groepje van vijfhonderd G-leden gemakkelijk een meerderheid zal bereiken.

‘Generatiekloof? Het is tijd voor een generatieoorlog’

VK 10.04.2012  Studieschulden, staatsschuld, pensioengaten, vastgeroeste arbeidsmarkt, vergrijsde vakbonden, verrotte woningmarkt, milieu-problematiek of de stijgende kosten in de zorg: tijd voor verjonging in de politiek, vindt Rene van Leeuwen. 

Lees ook ‘Sywerts G500 dreigt het old boys network van de jeugd te worden’ – 10/04/12

Lees ook ‘Sywert van Lienden kan veel meer mensen mobiliseren dan alleen jongeren’ – 10/04/12

Jongeren willen ‘hervormen van binnenuit’

Trouw 10.04.2012 De Nederlandse politiek vergrijst en houdt te weinig rekening met de toekomstige generaties. Zo luidt de klacht van jongeren die op Eerste Paasdag een nieuwe, ‘generationele’ beweging hebben gelanceerd: G500. De jongeren willen proberen om bestaande politieke partijen van binnenuit tot hervormingen aan te zetten.

‘Sywerts G500 dreigt het old boys network van de jeugd te worden’

VK 10.04.2012  De bedoelingen van Sywert van Liendens G500 zijn nobel, maar de methode zal uiteindelijk een averechts effect hebben. Want hoe gaat Van Lienden de meningsverschillen binnen zijn eigen beweging het hoofd bieden, vraagt Michiel Hennink zich af.

Lees ook Al ‘honderden aanmeldingen’ voor politieke generatiebeweging G500 – 10/04/12

Lees ook ‘Sywert van Lienden kan veel meer mensen mobiliseren dan alleen jongeren’ – 10/04/12

Handvol jongeren wil wereld veranderen

Spits 08.04.2012 De 21-jarige student en voormalig voorzitter van scholierenorganisatie LAKS Sywert van Lienden wil samen met een aantal vrienden de wereld veranderen, te beginnen bij de politiek. Dat onthulde de student politicologie, economie, rechten en Europese studies vandaag bij Buitenhof.

Jongeren, sta op. En word lid van CDA, VVD en PvdA

NRC 08.04.2012 Het politieke establishment. Daar moet je het zoeken als jongere. Sluit je aan bij de vergrijsde macht en verander de politieke agenda’s van binnenuit. Dat wil G500, een nieuwe generationele beweging. Lees verder›

april 8, 2012 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , ,

2 reacties

  1. […] wisselvallig en uit onvrede ontstaan er ook weer nieuwe Politieke Bewegingen. Ook de jongeren van G 500 laten van zich […]

    Pingback door De lakmoesproef voor een nieuwe regeringscoalitie in 2012 « Debat in de Digitale Hofstad | april 27, 2012

  2. […] Zie ook: G 500 – Young men Change the World […]

    Pingback door Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – G500 « Debat in de Digitale Hofstad | mei 15, 2012


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: