Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen

Cassatie afgewezen.

Er komt geen speciale procedure bij de Hoge Raad over de rechtszaak tegen Geert Wilders. De procureur-generaal bij de Hoge Raad maakte dat maandag 26.03.2012 bekend. Advocaat Gerard Spong had namens een aantal organisaties gevraagd om cassatie in het belang der wet, omdat zij het niet eens zijn met de vrijspraak voor Wilders van discriminatie en haat zaaien. Zij wilden de visie van de Hoge Raad. Aan de vrijspraak was overigens niets meer te veranderen.

De procureur-generaal gaat niet in op het verzoek van advocaat Gerard Spong om een zogeheten vordering tot cassatie in het belang der wet in te stellen, Dit liet hij maandag weten “Dit rechtsmiddel is niet bedoeld om achteraf vast te stellen of de uitspraak in de concrete zaak juist of onjuist is geweest.”

Zijn politieke carrière raakt nogal besmeurd nadat hij uiteindelijk als politieke partij voet aan de grond krijgt.

Via zijn opstapfunctie bij de VVD  als tovenaarsleerling van Frits Bolkestein VVD, komt Geert Wilders uiteindelijk met zijn eigen politieke partij de PVV in de 2e kamer. Later schopt hij het zelfs tot gedoogpartner van Kabinet Rutte 1 VVD-CDA-PVV.

Tussendoor belandde Geert Wilders zelfs nog even in de Haagse gemeenteraad en uiteindelijk zit de PVV ook in de coalitie van de provinciale Staten Limburg. En als kroon op zijn politieke carrière zit de PVV met 10 zetels inmiddels ook in de 1e kamer.

De opkomst van het  Wilderiaanse Populisme heeft kennelijk nogal wat losgemaakt in Nederland. Echter ook in het Buitenland: Berlijn, Tel Aviv, New York, USA  etc.  En zelfs Griekenland en Turkije moesten het ontgelden.

Hij laat zich nogal eens beledigend uit als een “reïncarnatie” van Adolf  Hitler zeggen ze. En daarom noemen ze Geert Wilders regelmatig de geblondeerde Führer. Zelfs de Christenheid dreigt tegen de PVV in opstand te komen. Terwijl de rest van Nederland ook hun ongenoegen laat blijken.

Er zijn zelf lieden die beweren dat Geert Wilders een gefrustreerde zoon is van een man van adel uit de 18e eeuw.  Hij is vanwege zijn wangedrag door toedoen van diezelfde vader naar de toekomst gereïncarneerd.

Het zit Geert Wilders,  bijgenaamd de Martelaar uit Venlo,  niet mee in zijn strijd tegen de opkomst van het grote gevaar. Hij waarschuwt de mensheid tegen de Islamisering met gevaar voor zijn eigen leven. De partij die zelf geen geweld schuwt wordt nogal eens bedreigd.

Echter de eerste slag had hij gewonnen. Hij werd vrijgesproken en nu kan de strijd weer verder gaan. Deze keer hoeft de vlag dus niet halfstok.

Overwinning
,,Dit is niet zozeer een overwinning voor mijzelf, maar een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting.” Aldus reageerde Geert Wilders indertijd in het Amsterdamse gerechtsgebouw op zijn vrijspraak. ,,Je mag islamkritiek hebben, mij is de mond niet gesnoerd”, zei Geert Wilders de  PVV-voorman.

Zie ook: Geert Wilders PVV – vervolg rechtzaak van de eeuw ! deel 8 – Vrijspraak

Zie ook: Geert Wilders PVV – vervolg rechtzaak van de eeuw ! deel 7  

Webwinkel met Wilders-prul

Rechtszaak om discriminatie leverde Wilders stemmen op

VK 24.12.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft profijt gehad van de beslissing van het Amsterdamse gerechtshof om hem te vervolgen wegens haatzaaiende en discriminerende uitlatingen. Na deze beslissing werd de PVV aantrekkelijker voor kiezers met een gematigd anti-immigratiestandpunt.

Lees ook Leers: onder druk gezet door Wilders – 22/12/12

Lees ook Verhagen: ‘inschattingsfout’ om met PVV in zee te gaan

Anti-Islamgroepen gaven Wilders financiële steun

NU 11.09.2012   Anti-Islamgroepen uit Amerika hebben PVV-leider Geert Wilders financieel gesteund bij zijn strafproces. Dat maakt Reuters bekend op zijn website. Daniel Pipes van de pro-Israëlische denktank Middle East Forum bevestigt dat hij via zijn ‘Legal Project’ het geld direct heeft overgemaakt naar de bankrekening van Bram Moszkowicz, de advocaat van Wilders tijdens het proces. 

‘Pro-Israëlische denktank betaalde proces Wilders’ – Kamerleden stonden salaris af

NRC 11.09.2012 Een pro-Israëlische denktank uit de Verenigde Staten heeft de verdediging van PVV-leider Geert Wilders betaald in het proces dat tegen hem werd gevoerd. Dat zegt directeur Daniel Pipes van de denktank, het Middle East Forum, tegen Reuters. Wilders kreeg volgens het persbureau steun van meerdere anti-islam groepen.

Ook kreeg Wilders volgens Horowitz steun vanuit de VS om in hetzelfde jaar met succes een bezoekverbod aan het Verenigd Koninkrijk aan te vechten. Het proces-Wilders verliep succesvol voor de verdediging: de PVV-leider werd vrijgesproken van groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie van moslims.                                                                                                            

Proces-Wilders definitief over, verzoek cassatie afgewezen

Elsevier 27.03.2012   Het verzoek van advocaat Gerard Spong om de vrijspraak van PVV-leider Geert Wilders voor haatzaaien, discriminatie en belediging voor te leggen aan de Hoge Raad, is afgewezen. De procureur-generaal ziet geen aanleiding voor cassatie.

Spong had namens een aantal ‘klagers’ een verzoek ingediend tot ‘cassatie in het belang der wet’. Volgens de advocaat hebben de rechters de wet niet goed toegepast. De procureur, J.W. Fokkens, gaat hier niet in mee, schrijft hij aan de advocaat (pdf).

Vrijspraak
Het Openbaar Ministerie (OM) had op alle punten vrijspraak geëist voor Wilders. Omdat noch het OM, noch de verdachte in hoger beroep ging, leek de zaak afgedaan. Maar de procureur-generaal heeft de mogelijkheid de Hoge Raad te vragen te onderzoeken of de wet goed is toegepast.

De procureur-generaal schrijft Spong te vinden dat terughoudend moet worden omgegaan met de mogelijkheid in het belang der wet in cassatie te gaan, zeker gezien Wilders’ status als vrijgesproken verdachte.

Zie ook:

Geen ‘speciale cassatie’ Wilders

Telegraaf 26.03.2012 Er komt geen speciale procedure bij de Hoge Raad over de rechtszaak tegen Geert Wilders. De procureur-generaal bij de Hoge Raad maakte dat maandag bekend. Advocaat Gerard Spong had namens een aantal organisaties gevraagd om cassatie in het belang der wet, omdat zij het niet eens zijn met de vrijspraak voor Wilders van discriminatie en haat zaaien. Zij wilden de visie van de Hoge Raad. Aan de vrijspraak was overigens niets meer te veranderen.

Geen ‘speciale cassatie’ in zaak-Wilders

VK 26.03.2012 Er komt geen speciale procedure bij de Hoge Raad over de rechtszaak tegen Geert Wilders. Advocaat Gerard Spong had namens een aantal organisaties gevraagd om cassatie in het belang der wet, omdat zij het niet eens zijn met de vrijspraak voor Wilders van discriminatie en haat zaaien. Zij wilden de visie van de Hoge Raad. Aan de vrijspraak was overigens niets meer te veranderen.

Geen ‘speciale cassatie’ in zaak-Wilders

De Pers 26.03.2012 Er komt geen speciale procedure bij de Hoge Raad over de rechtszaak tegen Geert Wilders. De procureur-generaal bij de Hoge Raad maakte dat maandag bekend.

Advocaat Gerard Spong had namens een aantal organisaties gevraagd om cassatie in het belang der wet, omdat zij het niet eens zijn met de vrijspraak voor Wilders van discriminatie en haat zaaien. Zij wilden de visie van de Hoge Raad. Aan de vrijspraak was overigens niets meer te veranderen.

Zaak-Wilders niet voor Hoge Raad

Metro 26.03.2012 De Hoge Raad zal zich niet buigen over de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. De procureur-generaal gaat niet in op het verzoek van advocaat Gerard Spong om een zogeheten vordering tot cassatie in het belang der wet in te stellen, laat hij maandag weten. “Dit rechtsmiddel is niet bedoeld om achteraf vast te stellen of de uitspraak in de concrete zaak juist of onjuist is geweest.”

Zaak-Wilders niet voor Hoge Raad

De Pers 26.03.2012  – De Hoge Raad zal zich niet buigen over de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. De procureur-generaal gaat niet in op het verzoek van advocaat Gerard Spong om een zogeheten vordering tot cassatie in het belang der wet in te stellen, laat hij maandag weten. “Dit rechtsmiddel is niet bedoeld om achteraf vast te stellen of de uitspraak in de concrete zaak juist of onjuist is geweest.”

Zaak-Wilders niet voor Hoge Raad

NU 26.03.2012 De Hoge Raad zal zich niet buigen over de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. De procureur-generaal gaat niet in op het verzoek van advocaat Gerard Spong om een zogeheten vordering tot cassatie in het belang der wet in te stellen, laat hij maandag weten.

“Dit rechtsmiddel is niet bedoeld om achteraf vast te stellen of de uitspraak in de concrete zaak juist of onjuist is geweest.”

Lees meer over dit onderwerp:

maart 28, 2012 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 reacties

 1. […] Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen […]

  Pingback door Geert Wilders PVV versus anti-islamfilm Innocence of Muslims Islam « Debat in de Digitale Hofstad | september 16, 2012

 2. […] Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen […]

  Pingback door Geert Wilders PVV en de anti-de-islamisering van Nederland « Debat in de Digitale Hofstad | november 10, 2012

 3. […] Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen […]

  Pingback door Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 23, 2013

 4. […] Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen – deel 1 […]

  Pingback door Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 22, 2013

 5. VRIJHEID – RECHTEN VAN DE MENS MET EUROPA EN MET OF ZONDER DE ” E.U. ” !!! :

  De verweesde samenleving is steeds meer verweesd, zonder er bij stil te staan, en meer dan wij ons doen denken, voorstellen of vermoeden. Waar dat in feite of oorspronkelijk aan ligt? Wat is daaraan de grondslag ? Weet U `t (nog) ?Door een verkeerde- en te weinig goede verslaglegging,vaak door eenzijdigheid, of door soms minder objectiviteitswaarneming, ook vanuit het verleden en ook omdat het te veel tijd vergt qua onderzoek en analyse zijn de journalistieke informaties e.d. niet altijd van de allerbeste formaat, of wetenschap te zijn, integendeel!
  Internet is in zekere zin een sociaal en democratisch Media, dat ons in ijltempo voorziet van allerlei goede en vanzelfsprekend ook minder goede Nieuws, maar men kan erop reageren en trachten betere uitingen eraan te geven, die goed zijn voor ons sociaal & democratisch geheel !!!

  Door de snelheid van dit Sociaal Media en door middel van directe ” acties – reacties ” zijn we al met al in staat, om elkander van een goed repliek te bedienen en elkander van herstel op herstel te kunnen voorzien..
  Dat betekent, dus dat middels Sociaal Media veel meer, de echte waarheid, d.m.v. veel meer informaties, waardoor meer Positivisme & Objectivisme naar boven komt en men niet of nauwelijks meer zou kunnen negeren of ontkennen
  Want de hele Wereld kijkt en schrijft toch immers mee !
  Wat de zaak Wilders als Tweede Kamerlid betreft en de rechtszaak met zijn advocaat Bram via Tv was een gewonnen zaak, middels o.m. vooringenomenheid !

  Advocaat Spong zou evenals alle tegenstanders het recht van een Volksvertegenwoordiger abrupt ontnemen, door na dit euvel de persoon Geert Wilders te blijven bestrijden. Haat zaaien is in deze ongebruikelijk, omdat Wilders gewoonweg zou mogen benoemen, wat ie allemaal naar voren zou willen brengen, om zich in Nederland, volgens vertrouwelijk het Nederlanderschap, als een trouwe ingezetene van dit Land en als ” autochtoon ” in zijn functie maximaal zich zou mogen en kunnen uiten.

  Bovendien verwijt Kraft bij deze; “alle Kabinetten & Media ” sinds “2002 & 2005” en daarná, behalve Geert Wilders, hij als zijnde, de niet echte “gedoog-partner “van een der Kabinetten, hij, als belangrijke politieke figuur en als vrijheidsstrijder en in de zin van het verbeteren van de Wereld, dat zijn rechten qua V R I J H E I D permanent geschonden, ontnomen, verkracht c.q. dan wel telkens geschoffeerd wordt, door tegenstanders, die het Positivisme & de Objectivisme niet inzien of willen onderkennen, dan wel zonder meer met rechteloosheid het e.e.a. verwaarlozen, door enkel eigen belangen (na-) te streven en / of door gigantische egotrippers.

  Het merendeel van onze Bevolking staat echter niet hierop te wachten!

  Lafheid zou eigenlijk verweten moeten worden, voor wie of … , want wie de schoen past trekke hem / haar aan !

  Reactie door ronantoinekraft | oktober 23, 2013

 6. […] ook: Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen – deel […]

  Pingback door Geert Wilders PVV Rechtzaak van de eeuw – afwijzing cassatie definitief « Debat in de Digitale Hofstad | januari 27, 2014

 7. […] ook: Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen – deel […]

  Pingback door Geert Wilders PVV rommelt met Euro’s van het haatzaaiproces « Debat in de Digitale Hofstad | december 27, 2014

 8. […] ook: Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen – deel […]

  Pingback door Rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder minder – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | november 26, 2015

 9. […] ook: Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen – deel […]

  Pingback door Uitspraak rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder, minder Marokkanen | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | december 10, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: