Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Job Cohen PvdA – PVV liegt over immigratie

PVV: Cohen bang voor werkelijkheid

Spits 09.09.2011 De PVV vindt dat Job Cohen niet onder ogen durft te zien dat er sprake is van massa-immigratie CBS. Kamerlid Sietse Fritsma noemt het “lachwekkend” dat Cohen het geen enkel probleem vindt om jaarlijks 150.000 immigranten binnen te halen.

Cohen: PVV vertelt halve waarheden over immigratie

Elsevier 09.09.2011 PvdA-leider Job Cohen vindt dat PVV-leider Geert Wilders halve waarheden vertelt over immigratie. Volgens Cohen is er bijvoorbeeld helemaal geen sprake van massa-immigratie. Dit zou komen door de wet die hij als staatssecretaris van Justitie heeft gemaakt.

Dat zegt Cohen in een interview met nu.nl.

Cohen ontkracht daarmee het beeld van theedrinker en multiculti-knuffelaar, vindt hij. ‘Mijn wet heeft bijgedragen aan het behapbaar maken van de van asielproblematiek. Dat zul je de PVV nooit horen zeggen.’

Zie ook:

‘PVV vertelt halve waarheid over immigratie’

Job Cohen wijst op eigen wet

NU 09.09.2011 DEN HAAG – De PVV vertelt slechts de halve waarheid over immigratie. Dat zegt PvdA-leider Job Cohen in een interview met www.NU.nl.

Zie ook:

Feiten geven Bolkestein gelijk: integratie gaat beter in Nederland

12.09.2011 Twintig jaar geleden stelde hij als eerste leider van een grote partij de integratie serieus aan de kaak. Politiek correct Nederland was te klein. Het leverde hem zelfs een aanklacht wegens discriminatie op. Maar Frits Bolkestein hield voet bij stuk, op basis van de feiten.

En uitgerekende dezelfde Frits Bolkestein stelt nu, opnieuw op basis van neutrale cijfers, dat het beter gaat met de integratie dan 20 jaar geldeden. Dagblad De Pers dook in de cijfers en geeft hem gelijk. Frits Bolkestein en De Pers sluiten zich daarbij aan bij publicist Frans Verhagen die in 2010 op basis van soortgelijke cijfers ook al tot die conclusie kwam in zijn boek ‘Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over integratie in Nederland’. Lees het hele artikel

Feiten geven Bolkestein gelijk: integratie gaat beter in Nederland

12.09.2011 En uitgerekende dezelfde Frits Bolkestein stelt nu, opnieuw op basis van neutrale cijfers, dat het beter gaat met de integratie dan 20 jaar geldeden. Dagblad De Pers dook in de cijfers en geeft hem gelijk. Frits Bolkestein en De Pers sluiten zich daarbij aan bij publicist Frans Verhagen die in 2010 op basis van soortgelijke cijfers ook al tot die conclusie kwam in zijn boek ‘Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over integratie in Nederland’.

“Het glas is niet eens halfvol, het is meer dan driekwart vol”, volgens Verhagen in Trouw.

Lees ook: We mogen trots zijn op de integratie in Nederland

En ook:

De monoculturele illusie, volgens Hirsch Ballin

NRC 17.09.2011 Wat is er in oud-minister Hirsch Ballin gevaren? Op het fameuze CDA-congres over het gedoogakkoord met de PVV („Doe dit ons land niet aan”) ging hij in politieke zin over de Rubicon. Als nieuw hoogleraar mensenrechten in Amsterdam deed hij vorige week een volgende stap. Hij verdedigde in zijn oratie een geheel andere koers.

september 10, 2011 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , ,

1 reactie

 1. Moslims beginnen terrorisme te exporteren uit Nederland.
  Import Moslims proces van de jaren tachtig is uiteindelijk resulteert in het export van moslim strijders uit Nederland. Dankzij gratis bezorging van jarenlange hoge uitkeringen, gesubsidieerde huisvestigingen en enorme kinderbijslagen groeiden Moslims buitengewoon snel in hun nieuwe broedplaats en hebben nu een grote overschot: ze noemen zich als nieuwe bezetters! Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslim strijdgroepen werven steeds intensiever onder deze moslimjongeren.
  Er vertrekken steeds meer van deze Jihad strijders naar de conflictgebieden, om te vechten tegen de internationale vijand!

  Maar ondanks dit alles blijft onze regering tienduizenden Moslims in de Nederland binnenlaten uit landen die broeinesten zijn van radicaal-islamitische militanten. Deze moslims worden toegevoegd aan de groeiende islamitische invloed in het land. We weten dat het een feit is dat het aan veel geradicaliseerde moslims is toegestaan om hier in Nederland een veilige haven te hebben. In feite hebben sommigen van hen bewezen actief Nederlandse bekeerlingen te werven en te radicaliseren.

  In de grote steden die op het punt staan binnen een of twee decennia met een islamitische meerderheid te worden, worden continue roofovervallen gepleegd. Strijdgroepen in Syrie, Mali, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van deze georganiseerde Moslimbendes. Met de Nederlandse geld opgevoed, georganiseerd en opgeleide Moslimjongeren zijn dus uiteindelijk betrokken bij de Internationale conflicten,dit zijn geen arme zielige gediscrimineerde jongeren meer. Nederland als een ultieme uitvalbasis met slechte bestuurders verraadt zich nog steeds…Door de gemeenten gesteunde moskeeën gaan gewoon door met de Islamisering van de steden. Er worden steeds meer Moslim strijders geronseld.
  De imams werken harder dan ooit! Ze radicaliseren en leiden een hele nieuwe generatie Moslimmilitanten op.
  De duizenden rekruten zijn geronseld door nieuwe netwerken die hun een bevoorrecht leven en een heldendood in dienst van Allah voorspiegelen.
  Ook besloten veel jonge moslims die met de Nederlands geld opgevoed zijn, de wapens op te nemen tegen de niet islamieten of tegen de Christenen in Syrie! Op dit moment zijn er in Syrië veel Moslims uit Nederland actief als islamitische Jihadisten of heilige strijders. Het land heeft Afghanistan, Pakistan en Somalië als belangrijkste doel voor militante radicale islamieten afgelost, die gevechtservaring met weinig of geen officiële controle willen verzamelen.
  Een deel van de eerste lichting Syrië-gangers is de afgelopen tijd naar huis teruggekeerd. Moslim organisaties zien deze mensen als de helden…! Deze veteranen hebben een grote werfkracht. Zij bepleiten hun zaak met gezag en enthousiasme en halen veel jongemannen over hun voorbeeld te volgen. Moskeen in Nederland zijn opleidingscentrum geworden van deze gevaarlijke groeperingen…
  Ze zullen als massa Europa niet meer vrijwillig verlaten. Als men ze hun gang laat gaan, zullen ze net zo lang komen totdat Europa er net zo uitziet als nu Noord-Afrika.
  Door de herkomstlanden georganiseerd en gestuurde massa Moslims voeren naar eigen zeggen een heilige strijd tegen Nederland: zonder werk komen ze nog steeds massaal binnen en willen ze ook heel snel de meerderheid krijgen in de grote steden. In feite is er niets anders aan de gang dan een al 14 eeuwen durende verdedigingsoorlog tegen het Mohammedanisme.
  Alleen schuift de politieke macht in de grote steden het probleem voor zich uit totdat het onbeheersbaar wordt. Men heeft er even geen zin in, te verwend en te decadent om de eigen cultuur en vrijheid te verdedigen.
   
  Nederlandse autoriteiten hebben nog geen oplossingen voor deze gevaarlijke ontwikkeling? Er komen steeds meer Moskeen en Islamitische scholen bij…Job Cohen van PVDA is nog steeds bezig met de bouw van Westermoskee in Amsterdam. Dit zou de grootste moskee van Europa zal worden!.
  Onlangs werd bekend dat het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders met de Turkse moskeevereniging Milli Görüs een deal heeft gesloten waarbij het college onderhands een lening ten bedrage van 5 miljoen euro heeft verstrekt. Belasting maffia Milli Gorus heeft sinds jaren tachtig ongeveer 456 Miljoen Euro gekregen van gemeente Amsterdam.
  Milli Gorus is een verlenging van Erdoganse islamitische AKP partij. Het Turkse Diyanet en Milli Gorus controleren in Nederland wonende Turkse moslims. De imams van de Islamitische Stichting Nederland worden door Diyanet in Turkije geselecteerd en hierheen gestuurd. Het merendeel van de Turkse moskeeën in Nederland maken hiervan deel uit. De Turkse invloed is dus levensgroot aanwezig en totaal ongewenst en contra elke vorm van integratie. Het is een verregaande controle via Turkse wetgeving. De corrupte politieke elites van de westerse landen vinden dit zelfs goed. Enthousiast “Allahu Akbar!” geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van “ongelovigen” in laten zien dat de Moslim Jeugd in Nederland in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne.
   
  Een vuile strijd van jonge moslims in Nederland lijkt onafwendbaar

  Dertig jaar geleden was twee derde van de Moslims hier illegaal het land binnen gekomen. Gezinsvorming en -hereniging met overheidsuitkeringen waren de uitkomst. De kritieke grens is al lang bereikt. Het conflictpotentieel wordt groter, de spanningsvelden nemen toe. Sociale uitkeringen zullen de tegenstellingen op den duur niet kunnen overbruggen, die toegenomen zijn door de massale immigratie uit een vijandige cultuurkring.
  Criminele organisaties, Islamitische terroristische organisaties, roversbenden etc. worden steeds groter.
  De beslissende vraag luidt: Hebben de Nederlanders de kracht nog om de geïmmigreerde bevolkingsdelen te bewegen tot assimilatie, tot samensmelting in hun solidaire gemeenschap? Of is de “intifada van jonge islamitische mannen” onvermijdelijk, wanneer de financiën niet meer toereikend zijn om integratieweigeraars rustig te houden met een sociale uitkering?
  Sluipende islamitische inbezitneming van land gaat gewoon door…

  Veel moslimlanden hebben handlangers georganiseerd in Nederland. Een deel van Nederlandse politici en ambtenaren werken vrijwilliger voor de vijandelijke machten. D66 leider A. Petchold werkt als een soort extra ambassadeur voor de Moslimlanden.
  Een schande dat de moslimlanden Nederlandse politieke partijen zo sterk kunnen manipuleren. Dergelijke sterke bewegingen hebben dus slechts een bindende ideologie via allerlei organisaties die met het herkomstland integraal opereert, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer.
  Zie enorme toename van nep ambtenaren binnen de overheid instellingen. 

  Veel politici van D66, PVDA, CDA en GL gedragen zich als de vertegenwoordigers van Moslimlanden: A. Pechtold gedraagt zich als een soort super gezant van Turkije!
  Verbazingwekkend is dat sommige politici oproepen tot een verenigd politiek en het tegelijkertijd hebben over een ‘front’. Wat een schaamteloze hypocrisie. PVDA, CDA, D66 en Groen links trekken alleen nog meer infiltranten binnen. De basis van slechte beleid en progressie, het “ambtenarenkorps” van bureaucratische kaste en een groeiende anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Verwarrend is wellicht dat de links-rechts tegenstelling wel in de spreektaal maar niet in de politieke arena samenvalt, gelet op de politieke ideologieën (o.a. Turkse en Arabische kolonisatie politiek, islamitische ideologie.)die door deze partijen verdedigd worden. 

  Probleemwijken worden groter, binnenkort krijgt Nederland probleemsteden!
  Islam is groeiende en wordt steeds militanter. Moslims hebben meerderheid binnen jeugd en exporteren nu strijders naar andere landen…Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang… Moslims worden steeds sterker, als gevolg gaan ze nu strijders exporteren naar oorlog gebieden. Nederland wordt hierbij als een soort uitvalbasis.
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers. 

  Meerderheid van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 7 op de 10 staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. 77 tot 84 procent van de volwassen Turkse Marokkaanse mannen is werkloos. Het is bewezen dat de integratie van moslims als gemeenschap binnen een westerse cultuur onmogelijk is. EU leiders bevestigen zelf dat ze decennialang met een onmogelijke karwei bezig waren: zie de vermeldingen van CDU, MPU. Dat de overgrote meerderheid van de Turken en Marokkanen in Europa, ook deze van de tweede of derde generatie, zich nog sterker Marokkaan of Turk voelt is alleen één kant. Men is nu bezig met de tweede fase, namelijk enclavevorming met een tegengestelde cultuur. 

  Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreding. 

  Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen. 

  De dubbele nationaliteit af te schaffen. 

  Uithuwelijk is een extra tools voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland.  

  Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zullen de partijen voorstellen nieuwe wetten aan te nemen voor de noodzakelijke assimilatie van binnengesluisd massa, meer propaganda te voeren tegen de invloed van grote mogendheden die via achtergestelde massa een eigen macht willen vestigen, hun middelen tegen te gaan, TV schotels belasten, moskeeën en islamscholen verbieden, geen positieve discriminatie te belijden. 

  De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk. 
  In Oekraïne, Irak, India, Israël, Soedan en vele andere gebieden in de wereld is gebleken dat bevolkingsgroepen die gedwongen werden samen te leven, dus zonder wederzijdse instemming, veel risico lopen met wederzijds geweld uit elkaar te gaan. Stop nu met de bouw van een Islamitische maatschappij in Nederland.
  In Nederland zijn de tegenstellingen juist groter dan b.v, In Irak of Syrië die Moslim sektes met geweld uit elkaar te gaan…Opmars van Nederland hatende massa Moslims groeit razendsnel in de grote steden: deze steden lopen grote gevaar dat ze binnenkort Probleemsteden gaan heten. MoslimStrijdgroepen van Syrië, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van deze georganiseerde Moslims. Met de Nederlandse geld opgevoed, georganiseerd en opgeleide Moslimjongeren zijn dus uiteindelijk betrokken bij de Internationale conflicten,dit zijn geen arme zielige gediscrimineerde jongens van A. Petchold meer.
  Stop islamisering van Nederlandse steden.
  Het is overigens een schande dat veel gemeentebesturen mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast.
  In Rotterdam en Amsterdam hebben de bestuurders van PVDA, CDA, GL en D66 actief mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen.!!
  Deze corrupte politici zijn dus politiek actief, maar niet voor Nederland. Ze werken voor de vijandige mogendheden…Zolang Nederlandse gemeenten via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, gaan de Moslims gewoon door met de Islamisering van deze steden en op termijn wordt de situatie van Oekraïne of Syrië in Nederland onvermijdelijk!.
  Als voorbeeld: In de oude Comeniusschool komen een Islamitische gebedsruimte, een sportzaal voor vrouwen en mortuarium. Terwijl de buurtbewoners fel gekant waren tegen de moslimplannen, ging gemeente gewoon door met de plannen. Gemeente is zelf een grote probleem dus…!
  In Amsterdam komt er een grote westermoskee, tegen de wil van de bevolking: corrupte gemeente bestuur is vastberaden om de grootste moskee van hele EU in Amsterdam te bouwen! Corruptie en verraad, dat is in Amsterdam zeker het geval. De gemeente ging zelf de Moslims stimuleren en regelde meteen subsidie voor nieuw te bouwen Moslimkazerne via valse voorwendselen. Westermoskee, waar Cohen toen keihard voor lobbyde en waar de gemeente Amsterdam miljoenen wegschonk aan de enge, corrupte en criminele club Milli Görüs. Met een verkapte subsidie van 9 miljoen werd het begrotingstekort van MG gevuld.
  Dit gebeurde doordat de gemeente de grond van MG kocht voor 6 miljoen, terwijl het slechts 4 miljoen waard was.
  Echter de gemeentebesturen zullen nog wel eens flink op hun neus kunnen kijken als blijkt dat zij hand en span-diensten hebben verricht bij het oprichten van een clubhuis voor de georganiseerde misdaad, als mede-investeerder zijn zij wellicht ook gewoon aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Er gaan heel wat koppen rollen. 
  De islam is geen geloof, het is een samenwerkingsverband van misdadigers. De islam spreekt zich uit voor de uitvoer van onwettige zaken, zoals daar zijn genocide en sekse-discriminatie, ook is de islam racistisch want negers zijn volgens de koran ‘abid’ en en abid komt niet in de islamitische sprookjes hemel. 
  De islam is op grond van deze voorbeelden te verbieden, en de bouw van moskeeën is op een zelfde manier te verbieden als ook het clubhuis van de Hell’s Angels kan worden verboden, namelijk volgens de zelfde wetten die georganiseerde misdaad tegen gaan en b.v. samenscholing, maar ook met de wet op de weerkorpsen. Dan is er ook nog de fraudebestrijding.
  Dat de islam geen geloof is maar fraude is eenvoudig te bewijzen, voor een geloof is er een soort god nodig. De islam kent geen god en erkent ook geen god. In de geloofsartikelen van de islam wordt steeds over ‘wij” gesproken als Mohammed iets wil. Er moet steeds geld naar de moskee worden gebracht, 5% van loop op arbeid en maar liefst 20% van de buit van berovingen, afpersing en diefstal. (maar ook buit van ontvoeringen, handel in drugs en gewone oplichting)
  Stop nu met de bouw van een Islamitische maatschappij in Nederland.

  Vriendelijke  Groeten
  Victor Leman
   

  Reactie door vctleman | mei 16, 2014


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: