Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Hoofddoekverbod PVV Provincie Noord Holland afgewezen

De PVV in Noord-Holland kondigde al tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen aan met een motie te zullen komen voor een hoofddoekjesverbod op het provinciehuis.

Behalve de PVV-fractie steunde alleen het CDA-statenlid van Iraanse afkomst Meino Schraal het voorstel.

Onderdrukkend
De partij vindt dat hoofddoekjes als symbool van de islam onderdrukkend zijn voor de vrouw en de integratie tegenwerken. De PVV vindt dat hoofddoekjes als symbool van de islam onderdrukkend zijn voor de vrouw en de integratie tegenwerken. Bestuurders en ambtenaren zouden daarom het goede voorbeeld moeten geven.

Regeringsbeleid
De VVD heeft direct aangegeven tegen de motie te zijn, waarop Brinkman liet weten op Twitter: ‘VVD vind (sic) geen probleem dat personeel van provincie hoofddoek draagt. Ongelooflijk, zelfs tegen beleid regering.’

De PVV in Noord-Holland kondigde al tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen aan met een motie te zullen komen voor een hoofddoekjesverbod op het provinciehuis.”

Eerder stelde PVV-leider Geert Wilders al een ‘kopvoddentaks’ voor, maar hier is de partij op teruggekomen

Zie ook: Provinciale verkiezing 02.03.2011 – PVV hoofddoekjesverbod in Provinciehuis

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Hero Brinkman lijsttrekker PVV Noord-Holland

PVV-afdelingen in Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland schrappen het hoofddoekverbod voor ambtenaren uit hun verkiezingsprogramma, meldt dagbladTrouw. De Zeeuwse PVV-lijsttrekker Peter van Dijk, ook lid van de Eerste Kamer, schrapt het verbod vanwege eventuele coalitievorming.

‘Als je mee wilt besturen, dan moet je er geen dingen in zetten waarvan je weet dat die op veel weerstand zullen stuiten,’ zegt Van Dijk. Een provinciehuis zonder hoofddoekjes is voor Van Dijk nog steeds een ideaal. ‘Wat in ons programma staat zijn onze hoofdlijnen.’

PVV-leider Geert Wilders laat weten dat de provincies zelf over hun verkiezingsprogramma gaan. ‘Ik heb me er niet mee bemoeid.’ Volgen Wilders staat ‘buiten kijf dat we allemaal anti-islam zijn’.

PVV Zuid-Holland schrapt hoofddoekjesverbod uit verkiezingsprogramma

Den HaagFM 29.01.2015 De PVV in Zuid-Holland heeft het hoofddoekjesverbod voor ambtenaren geschrapt uit het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Dat schrijft dagblad Trouw.

In 2011 wilde de PVV dat ambtenaren, Statenleden en gedeputeerden met een hoofddoek niet welkom waren in het provinciehuis. Niet alleen de PVV in Zuid-Holland haalt het verbod uit het verkiezingsprogramma. Ook de PVV in Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Holland is het aangepast. De PVV doet in alle provincies mee met de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart.

Volgens PVV-leider Geert Wilders zijn de proviale afdelingen van de PVV vrij in het maken van hun verkiezingsprogramma’s. “Ik heb me er niet mee bemoeid”, aldus Wilders. Het staat volgens hem wel buiten kijf “dat we allemaal anti-islam zijn”.   …lees meer

Hoofddoek mag soms toch van de PVV

Trouw 29.01.2015 De PVV-afdelingen in Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben het hoofddoekverbod voor ambtenaren uit hun verkiezingsprogramma’s geschrapt. In 2011 stelden ze nog dat ambtenaren, Statenleden en gedeputeerden niet welkom waren als ze met een hoofddoek in het Provinciehuis verschenen. Nu is dat punt verdwenen. In ieder geval in twee provincies gebeurde dat met het oog op eventuele coalitievorming.

Als je mee wilt besturen dan moet je er geen dingen in zetten waarvan je weet dat die op veel weerstand zullen stuiten

Peter van Dijk, PVV-lijsttrekker in Zeeland en Eerste Kamerlid

De Zeeuwse PVV-lijsttrekker Peter van Dijk, tevens lid van de Eerste Kamer voor de PVV, verklaart: “Als je mee wilt besturen dan moet je er geen dingen in zetten waarvan je weet dat die op veel weerstand zullen stuiten.”

Wilders laat provinciale afdelingen PVV vrij in verkiezingsprogramma

NU 29.01.2015 PVV-leider Geert Wilders schrijft provinciale afdelingen niet voor wat er in hun verkiezingsprogramma’s moet komen.

”Daar gaan provincies helemaal zelf over, wat ze wel of niet opschrijven in hun verkiezingsprogramma’s. Ik heb me er niet mee bemoeid”, aldus Wilders.

Volgens de PVV-leider staat overigens ”buiten kijf dat we allemaal anti-islam zijn.” Dat laat hij donderdag weten in reactie op een bericht in Trouw.

Lees meer over: Geert Wilders PVV

Hoofddoek mag toch van PVV. In sommige provincies dan›

NRC 29.01.2015 De PVV-afdelingen Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben het hoofddoekverbod voor ambtenaren uit hun verkiezingsprogramma geschrapt. Dat zou mede zijn gebeurd met het oog op coalitievorming na de verkiezingen, meldt dagblad Trouw vanochtend.

Lees meer

2012 Deel PVV-fractie Noord-Holland blijft Wilders trouw ›

2012 Een solist met onvoorspelbare acties

2012 Brinkman weekt drie Statenleden los uit PVV

2012 Sabotage is geoorloofd

2010 Hero Brinkman ‘koopt tijd’ als lijsttrekker PVV Noord-Holland ›

PVV schrapt hoofddoekverbod

Telegraaf 29.01.2015 Voor de PVV is het hoofddoekjesverbod voor ambtenaren niet langer overal heilig.

De provinciale afdelingen in Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben het verbod uit het verkiezingsprogramma gehaald. Dat schrijft dagblad Trouw.

In minstens twee provincies ligt de reden daarvan in de eventuele coalitievorming. „Als je mee wilt besturen, dan moet je er geen dingen in zetten waarvan je weet dat die op veel weerstand zullen stuiten”, verklaart de Zeeuwse PVV-lijsttrekker Peter van Dijk.

In 2011 stelde de PVV nog dat ambtenaren, Statenleden en gedeputeerden niet welkom waren als ze met een hoofddoek in het provinciehuis rondliepen.

Hoofddoekjesmotie PVV Noord-Holland verworpen

Elsevier 18.04.2011 De PVV-fractie in Noord-Holland heeft maandag bij haar debuut in de Provinciale Staten (PS) een motie ingediend om geen provincieambtenaren aan te nemen die een hoofddoek dragen. Het voorstel kreeg echter onvoldoende steun.

PVV: hoofddoekjesmotie

Telegraaf 18.04.2011 Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagmiddag een PVV-motie verworpen om geen provincieambtenaren aan te nemen die een hoofddoek dragen. Behalve door de zeskoppige PVV-fractie werd de motie alleen gesteund door Meino Schraal, CDA-Statenlid van Iraanse afkomst.

Noord-Holland verwerpt hoofddoekjesmotie PVV 

NU 18.04.2011 HAARLEM – Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagmiddag een PVV-motie verworpen om geen provincieambtenaren aan te nemen die een hoofddoek dragen. Behalve van de zeskoppige PVV-fractie kreeg de motie alleen de steun van Meino Schraal, CDA-Statenlid van Iraanse afkomst.

Hoofddoekjesmotie verworpen

De Pers 18.04.2011 Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagmiddag een PVV-motie verworpen om geen provincieambtenaren aan te nemen die een hoofddoek dragen. Behalve van de zeskoppige PVV-fractie kreeg de motie alleen de steun van Meino Schraal, CDA-Statenlid van Iraanse afkomst.

PVV Noord-Holland dient hoofddoekjesmotie in

AD 18.04.2011 De PVV-fractie in Noord-Holland wil maandag bij haar debuut in Provinciale Staten (PS) een motie indienen om geen provincieambtenaren aan te nemen die een hoofddoek dragen. Dat heeft Hero Brinkman, fractievoorzitter van de PVV in de Staten, laten weten.

Hoofddoekjesmotie Noord-Holland

De Pers 18.04.2011 De PVV-fractie in Noord-Holland wil maandag bij haar debuut in Provinciale Staten (PS) een motie indienen om geen provincieambtenaren aan te nemen die een hoofddoek dragen. Dat heeft Hero Brinkman, fractievoorzitter van de PVV in de Staten, laten weten. De partij vindt dat hoofddoekjes als symbool van de islam onderdrukkend zijn voor de vrouw en de integratie tegenwerken. Bestuurders en ambtenaren zouden daarom het goede voorbeeld moeten geven.

Advertenties

april 18, 2011 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: