Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis

We hadden het al eens eerder over de Kopvoddentaks.

In Frankrijk heeft men indertijd zelfs goed de Nederlandse media gevolgd toen Geert Wilders het had over zijn Kopvoddentaks. En zelfs kwam Geert Wilders PVV kwam met een eigen Voorstel.

Het wetsvoorstel van de Partij voor de Vrijheid (PVV) voor een boerkaverbod leek een stille dood gestorven. Het voorstel, dat medio 2007 bij de Tweede Kamer is ingediend, wacht al twee jaar op verdere behandeling. Oorzaak: de PVV heeft schriftelijke vragen van andere fracties nog steeds niet beantwoord.

Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 bleek de hoofddoek een veelbesproken onderwerp. Volgens veel peilingen maakte de PVV hierdoor een grotere kans om in de steden de grootste partij te worden.   

“Ook Den Haag en Almere gaan het aan de stok krijgen met de hoofddoek van Fatima” aldus Geert Wilders in het RTL Nieuws. Namelijk de hoofddoek wordt, als het aan PVV-leider Geert Wilders ligt, een zeer belangrijke inzet bij de collegeonderhandelingen in Den Haag en Almere, de twee steden waar zijn partij de PVV inmiddels deel van uitmaakt (gelukkig niet in het college !!!  red.).

Over de haalbaarheid van een hoofddoekverbod lopen nog verschillende discussies. Het plan van de PVV om hoofddoeken te verbieden bij gemeentelijke instellingen en gesubsidieerde stichtingen, is juridisch niet haalbaar. Dit aldus juridische deskundigen

En dan is het nu de beurt aan de VVD. Zij hebben de discussie weer uit de kast gehaald. Hiermee lopen zij in feite braaf achter Geert Wilders PVV aan. Hij gaf reeds een subtiele voorzet richting het Provinciehuis.

Lees ook de weblog Oh oh Den Haag: VVD ontwaakt en ontdekt het hoofddoekje

Stadhuismedewerkers mogen  geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen dragen. Zie ook: Weer gedonder in de Amsterdamse gemeenteraad

Hennis pleit er onder meer voor dat stadhuismedewerkers geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen dragen. Dat zegt het liberale Kamerlid dinsdag in een interview met dagblad De Pers.

“Alle religies zijn daarbij voor mij gelijk. Universiteiten, scholen, ook daarover zou ik in alle rust het debat willen voeren” aldus Hennis.

“Onze verzuilingsgeschiedenis zorgt er mede voor dat we van die krampachtige debatten hebben af en toe. De christelijke partijen drukken daar een flinke stempel op. Dat kunnen we niet ontkennen.” Aldus VVD-Kamerlid Jeanine. 

In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011 stelde PVV-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Machiel de Graaf dat hoofddoekjes verboden moeten worden in provinciehuizen. De gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA kreeg hierop veel kritiek. Niet alleen van oppositiepartijen GroenLinks en de ChristenUnie, maar ook van regeringspartij CDA.

„Het debat: wanneer draag je de hoofddoek? Dat zou ik graag voeren. Een meer beschouwend debat over de scheiding van kerk en staat.” Volgens haar wordt dit bemoeilijkt door christelijke partijen. Die „beschouwen dat gelijk als een aantasting van de vrijheid van godsdienst”.

Volgens VVD-Kamerlid Jeanine is de angst voor aantasting van de vrijheid van godsdienst in Nederland onzin. „Want de vrijheid van godsdienst is in zo veel andere artikelen geregeld: de vrijheid van vergadering, de vrijheid van meningsuiting. In feite is het artikel waarin die vrijheid van godsdienst is vervat overbodig.”

Dit is een zeer welkom voorstel. Eigenlijk is dit het belangrijkste thema waar het gaat om de multiculturele vraagstukken. Waarom is dit zo belangrijk?

Zonder scheiding van kerk en staat zouden de beginselen van vrijheid (dus ook de godsdienstvrijheid) en gelijkheid nooit en te nimmer tot gelding kunnen worden gebracht.

Wie komt door de vermenging van religie en staat in de gevarenzone? De religieuze mensen zelf. Want de religieuze staat bepaalt wat het ware geloof is en de regels daarvan zijn.

Macht is zeer verleidelijk. ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld,’ zei de joodse rabbi Jezus. Maar de bisschoppen dachten daar later anders over.

Kamerlid Hennis denkt dat een discussie over de scheiding tussen kerk en staat wordt bemoeilijkt door de christelijke partijen, omdat zij het als ‘een aantasting van de vrijheid van godsdienst beschouwen’.

Pacificatie
Nederland is toe aan een nieuwe pacificatie. Bij deze pacificatie moet de positie van de islam worden afgebakend.

De islam moet worden gepacificeerd in de statelijke sfeer. Juist moslims hebben enorme baat bij een nieuwe pacificatie.

Dibi wil hoorzitting over scheiding kerk en staat

Trouw 28.03.2011  de VVD. © anp

Voordat het debat over de scheiding tussen kerk en staat in de Tweede Kamer wordt gehouden, wil GroenLinks eerst een hoorzitting met deskundigen houden. Morgen gaat het Kamerlid Tofik Dibi een verzoek hiertoe indienen. Hij hoopt dat de later te houden discussie daarmee meer wordt dan een ‘hoofddoekdebat’.  

Misser in spotje GroenLinks over scheiding kerk en staat

Elsevier 22.03.2022 GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi noemde het aanstaande debat over de relatie tussen kerk en staat ‘de grote test voor politiek Den Haag’. ‘We kunnen hiermee bewijzen dat we een inhoudelijk debat kunnen voeren in de Kamer.’

En dat terwijl juist GroenLinks vorige week een debat heeft aangevraagd over de scheiding van kerk en staat. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dit voorstel.

Beginsel
‘Vrijheid van geloof en meningsuiting, de scheiding van kerk en staat, dat soort dingen staat allemaal in de Grondwet,’ zegt de voice-over in het spotje.

Dat laatste is echter incorrect. Hoewel de scheiding tussen kerk en staat een algemeen aanvaard beginsel is binnen het Nederlandse politiek bestel, staat het niet in de Grondwet. Het spotje is maandag voor het eerst uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen.

Hennis zet verlichtingsargumenten in tegen de Verlichting. Uit naam van een algemene neutraliteit wil ze persoonlijke vrijheid inperken.

Die kronkel is alleen logisch wanneer je de hoofddoek niet als een uiting van vrijheid ziet, maar als een aanslag op jouw vrijheid. Zo denkt de PVV erover: hoofddoekjes zijn een uiting van het kwaad, de apothekersassistente met hoofddoek is een vooruitgeschoven post van een enge bezettingsmacht. De PVV heeft geen last van de ingestudeerde neutraliteit van Hennis. Kruis en keppeltje horen bij ons, de hoofddoek niet.

Je kunt het daarmee oneens zijn, hypocriet is het niet. De PVV mag nog zo vaak de geloofsartikelen van de Verlichting aanhalen wanneer „de achterlijke islam” bestreden moet worden, de beweging zelf is een product van de contraverlichting. De nadruk ligt namelijk niet op gedeelde menselijke waarden, maar op onze bedreigde eigenheid. Vrijheid en gelijkheid zijn voor hen relatieve begrippen. Het gaat om onze vrijheid, onze cultuur, onze geschiedenis, onze manier van leven. In Limburg weten ze er alles van. 

Bas Heijne: Wat bezielt de liberalen?

NRC 19.03.2011 ‘Wat bezielt de liberalen?’, vraagt Bas Heijne zich vandaag in NRC Handelsblad af. Naar aanleiding van het interview met Jeanine Hennis in De Pers zegt Heijne: ‘Hennis zet verlichtingsargumenten in tegen de Verlichting’.   Lees verder›

Jeanine Hennis en schokkende beelden

De Pers 18.03.2011 Het absolute pageviewkanon bleek het interview uit dagblad De Pers met VVD-kamerlid Jeanine Hennis. In het openhartige gesprek pleit de politica voor het verbieden van religieuze symbolen door ambtenaren met een baliefunctie.

‘Debat over scheiding kerk en staat wordt de grote test’

Trouw 17.03.2011 Het debat over de scheiding tussen kerk en staat wordt een grote test voor politiek Den Haag, zegt Tofik Dibi. Het GroenLinks-Kamerlid kreeg dinsdag genoeg steun van de andere fracties voor een debat met minister Donner van binnenlandse zaken over het onderwerp. “We kunnen hiermee bewijzen dat we een inhoudelijk debat kunnen voeren in de Kamer.”

Partijen worstelen met scheiding kerk en staat

Trouw 17.03.2011 Nieuw is de discussie uiteraard niet, die komt regelmatig aan de oppervlakte de invalshoek afhankelijk van de tijdgeest soms wel. Tijdens de Bataafse Republiek en het daarop volgende regime van koning Willem I werd de scheiding ingevoerd om de burger te beschermen tegen de staat., zo schreef gisteren commentator Lex Oomkes in deze krant. In de huidige discussie lijkt het vooral te gaan om de vraag hoe de burger tegen de staat aan kijkt. Hoe neutraal moet die staat zijn?

Vraag: als de islam geen religie is (volgens Wilders), hoe kun je dan de hoofddoek verbieden omdat het een religieus symbool zou zijn?

Geneuzel over een lap stof

Metro 17.03.2011 Leuk geprobeerd van de VVD, maar zo religieus neutraal is de Nederlandse overheid nu ook weer niet. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken: de PVV zal een verbod op ‘het hoofddoekje als religieus symbool’ nooit steunen. Immers, dan zou de partij van Wilders erkennen dat de islam een religie is – en dat kan natuurlijk niet. Bij voorbaat dus een volstrekt zinloos debat. Leuk voor de bühne – je kunt je als politicus weer eens fijn profileren – maar het dient geen enkel doel.

Scheiding kerk en staat verdraagt geen hoofddoek

Elsevier 16.03.2011 Religie en staat! Een precaire zaak. Al een aantal jaren weigert het establishment om een wezenlijk debat te voeren over de scheiding tussen kerk en staat.

“Het expliciete grondwettelijke recht op vrijheid van godsdienst”.

Volgens Hennis zou die bepaling geschrapt kunnen worden, omdat er al een grondwettelijk recht is op vrijheid van meningsuiting en een recht op vrijheid van vergadering.
Hennis geeft blijk van een visie op de zaak die van een groot misverstand uitgaat. Het misverstand bestaat daaruit dat een staat slechts neutraal kan zijn tegenover verschillende godsdiensten als elke uiting van godsdienstigheid uit het openbare leven wordt gebannen.
 
De historicus en filosoof Jan Dirk Snel schreef hierover in 2004 in deze krant een interessant en nog immer actueel essay onder de kop ‘Het misverstand over kerk en staat’.

Hij betoogt daarin dat de scheiding tussen kerk en staat in de Nederlanden werd geïntroduceerd, niet om het geloof uit de openbaarheid te bannen, maar om een einde te maken aan de voorkeur van de staat voor één bepaald geloof.

Het eeuwige misverstand over geloof en staat

Trouw 16.03.2011  Het VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert wil een ontspannen, beschouwend debat over de scheiding tussen kerk en staat. In een interview met het dagblad De Pers stelt ze dat dat debat, door het stempel dat christelijke politieke partijen daarop drukken, veel te krampachtig is.

Hoofddoekje doet CDA en VVD botsen

Metro 16.03.2011 Het eerste hobbeltje in de samenwerking tussen regeringspartijen CDA en VVD is veroorzaakt door de hoofddoek. CDA-Kamerlid Mirjam Sterk maakte zich gisteren druk over uitlatingen van VVD-collega Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kamerdebat zonder Hennis

De Pers 15.03.2011 De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat over godsdienstvrijheid. Het was VVD-Kamerlid Hennis die hiertoe in dagblad De Pers opriep, alleen juist deze liberaal moet dan haar mond houden. Afgestraft worden, het lijkt in Nederland wel een beetje het lot van een Kamerlid dat eerlijke antwoorden geeft en vrijmoedig haar opvattingen vertolkt. Uitspraken moeten geheel binnen je portefeuille vallen, anders krijg je ervan langs. 

Kamer wil debat over hoofddoekverbod ambtenaren

Elsevier 15.03.2011 Het door VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert gewenste Kamerdebat over de scheiding van kerk en staat komt er. Voldoende partijen steunden een aanvraag hiertoe van GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi.

Hennis-Plasschaert zei in een interview met gratis krant De Pers graag een algemeen debat te willen voeren over de scheiding tussen kerk en staat. Onder die scheiding valt volgens het Kamerlid ook dat medewerkers van de overheid geen religieuze symbolen dragen. ‘Alle religies zijn daarin voor mij gelijk.

Hennis krijgt haar hoofddoekjesdebat

AD 15.03.2011 VVD-Kamerlid Jeanine Hennis stelde dinsdag dat ze een ,,meer beschouwend debat over de scheiding van kerk en Staat” wil voeren, onder meer over het wel of niet dragen van hoofddoekjes door ambtenaren. Ze krijgt haar zin.

Hennis krijgt haar debat

Telegraaf 15.03.2011 Het VVD-Kamerlid Jeanine Hennis stelde dinsdag dat ze een „meer beschouwend debat over de scheiding van kerk en Staat” wil voeren, onder meer over het wel of niet dragen van hoofddoekjes door ambtenaren. Ze krijgt haar zin.

Kamerdebat over hoofddoekjes

De Pers 15.03.2011 Het VVD-Kamerlid Jeanine Hennis stelde dinsdag dat ze een ,,meer beschouwend debat over de scheiding van kerk en Staat’‘ wil voeren, onder meer over het wel of niet dragen van hoofddoekjes door ambtenaren. Ze krijgt haar zin.

Tweede Kamerdebat over hoofddoekjesverbod komt er

NU 15.03.2011 Het VVD-Kamerlid Jeanine Hennis stelde dinsdag dat ze een ”meer beschouwend debat over de scheiding van kerk en Staat” wil voeren, onder meer over het wel of niet dragen van hoofddoekjes door ambtenaren. Ze krijgt haar zin.

VVD’er wil praten over hoofddoekverbod

Spits 15.03.2011 Tweede Kamerlid Jeanine Hennis wil dat er wordt gebabbeld over een hoofddoekverbod voor stadhuismedewerkers. Ze zouden naast het hoofdstofje ook geen andere religieuze symbolen mogen dragen. Dat meldt de VVD’er in een interview met De Pers.   LEES VERDER…

VVD’er Hennis wil debat hoofddoekjes

Telegraaf 15.03.2011 Tweede Kamerlid Jeanine Hennis van de VVD wil dat stadhuismedewerkers geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen dragen.

VVD’er Hennis wil debat over hoofddoekverbod

NU 15.03.2011 Tweede Kamerlid Jeanine Hennis van de VVD wil dat stadhuismedewerkers geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen dragen. Dat zegt het liberale Kamerlid dinsdag in een interview met dagblad De Pers. 

‘Verbied religieuze symbolen’

De pers 15.03.2011 De meeste pollstemmers vinden dat alle religieuze symbolen verboden moeten worden, voor alle religies. 46,6 Procent antwoordt dat dinsdag op de pollop DePers.nl  naar aanleiding van het interview van De Pers met VVD-Kamerlid Jeanine Hennis, waarin ze pleit voor een debat over de scheiding van kerk en staat en het dragen van hoofddoeken door ambtenaren.

CDA: VVD gaat in tegen vrijheid godsdienst

VK 05.03.2011 DEN HAAG – Het CDA heeft dinsdag kritiek geuit op uitspraken van VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis over de scheiding van kerk en Staat. Hennis …

Hoofddoekje verdeelt VVD

Parool 15.03.2011 De Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Robert Flos is voor een hoofddoekjesverbod voor baliemedewerkers op het stadhuis. Het VVD-Kamerlid Jeanine Hennis pleit daar vanochtend voor in een interview met dagblad De Pers. 

VVD negeert vrijheid godsdienst

Telegraaf 15.03.2011 Het CDA heeft dinsdag kritiek geuit op uitspraken van VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis over de scheiding van kerk en staat. Hennis pleit er onder meer voor dat stadhuismedewerkers geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen dragen.

Hennis (VVD): Geen hoofddoek voor stadhuismedewerker

AD 15.03.2011 Tweede Kamerlid Jeanine Hennis van de VVD wil dat stadhuismedewerkers geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen dragen. Dat zegt het liberale Kamerlid vandaag in een interview met dagblad De Pers.

“Alle religies zijn daarbij voor mij gelijk. Universiteiten, scholen, ook daarover zou ik in alle rust het debat willen voeren” aldus Hennis.

VVD wil verbod op hoofddoek voor medewerker stadhuis

Elsevier 15.03.2011 VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis wil dat stadhuismedewerkers geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen dragen. ‘Alle religies zijn daarbij voor mij gelijk. Universiteiten, scholen, ook daarover zou ik in alle rust het debat willen voeren,’ aldus Hennis.

Dat zegt het liberale Kamerlid dinsdag in een interview met dagblad De Pers.

 ‘VVD tegen godsdienstvrijheid’

De Pers 15.03.2011 Het CDA heeft dinsdag kritiek geuit op uitspraken van VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis over de scheiding van kerk en staat. Hennis pleit er onder meer voor dat stadhuismedewerkers geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen dragen. Volgens CDA-Kamerlid Mirjam Sterk gaat de VVD, coalitiepartner van het CDA in het kabinet, hiermee regelrecht in tegen een fundamenteel recht, de vrijheid van godsdienst.

Achtergrond;

Provinciale verkiezing 02.03.2011 – PVV hoofddoekjesverbod in Provinciehuis

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 2

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 1

Van Boerkapolitie en Caviapolitie – Korpschef Bernard Welten heeft het gedaan

Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 2

Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 1

Ook GroenLinks doet aan Draaikontenpolitiek

Keppeltjesdag – Kunt u het nog volgen Geert Wilders van de PVV ??? 

De achterban van de PVV versus de Kopvodden

Het Hoofddoek in Hoogezand-Sappemeer

Ook Nebahat Albayrak protesteert tegen hoofddoekverbod van Geert Wilders PVV

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – In Den Haag met Hoofddoek stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Geen Kopvodden in Den Haag en Almere ???

Geert Wilders PVV – (Kop)VoddenTaks alsnog in Nederland ???? deel 2

Geert Wilders PVV – (Kop)VoddenTaks alsnog in Nederland ???? deel 1

Geert Wilders met zijn Kopvoddentaks – deel 3

KopvoddenTaks – deel 2. 

Kopvoddentaks – deel 1

Van Kopvodden-Tax en Dokter Doorzons Haarblonderings Elixer-Tax

maart 16, 2011 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 reacties

 1. […] Zie: Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis […]

  Pingback door Weer gedonder in de Amsterdamse gemeenteraad « Debat in de Digitale Hofstad | maart 18, 2011

 2. […] Zie: Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis […]

  Pingback door Het hoofddoekverbod ook in Den Haag ? | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | maart 20, 2011

 3. […] Zie : Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis […]

  Pingback door Hoofddoekverbod – Peiling 20.03.2011 Maurice de Hond « Debat in de Digitale Hofstad | maart 20, 2011

 4. […] Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis […]

  Pingback door Geert Wilders PVV feliciteert Volendam met hoofddoekverbod « Debat in de Digitale Hofstad | april 4, 2011

 5. […] Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis […]

  Pingback door Het Boerkaverbod nu ook in Nederland « Debat in de Digitale Hofstad | september 16, 2011

 6. […] ook nog: Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis en ook: Weer gedonder in de Amsterdamse gemeenteraad […]

  Pingback door Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen – deel 5 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 10, 2016

 7. […] ook nog: Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis en ook: Weer gedonder in de Amsterdamse gemeenteraad […]

  Pingback door Van Hoofddoekjes, Burka’s, kruizen en Boerkini’s – deel 6 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 18, 2016

 8. […] Zie ook nog: Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis […]

  Pingback door Haagse PVV wil verbod op Boerkini ook in Den Haag !! | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | augustus 18, 2016

 9. […] Zie ook nog: Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis […]

  Pingback door Van Hoofddoekjes, Burka’s, kruizen en Boerkini’s – deel 7 « Debat in de Digitale Hofstad | november 23, 2016

 10. […] Zie ook nog: Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis […]

  Pingback door Van Hoofddoekjes, Burka’s, kruizen en Boerkini’s – deel 8 « Debat in de Digitale Hofstad | november 21, 2017


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: