Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Weer onrust bij het CDA !!

Het CDA conflict laait weer op.

Met fractiegenoot en mede-dissident Kathleen Ferrier benadrukte Koppejan de noodzaak van het heroverwegen van de partijkoers, omdat het christelijke geluid vanuit het midden nu ontbreekt. ‘We moeten terug naar het midden,’ schrijft Koppejan.

Van Haersma Buma zegt dit bekende kritiek is waar ook naar wordt geluisterd. Hij vindt het echter jammer dat Koppejan zijn kritiek naar buiten brengt voor de fractie heeft kunnen vergaderen.

Zie ook:

Het CDA gaat op de schop – deel 2

Het CDA gaat op de schop – deel 1

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 3

Sinds het vertrek van Jan-Peter Balkenende heeft de partij geen duidelijke leider meer. Over zes weken wordt er een nieuwe partijvoorzitter gekozen.

Het CDA kiest bewust voor een open verkiezing na de tegenvallende uitslag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar en de interne conflicten die zijn ontstaan door de samenwerking met de PVV.

De zes CDA-kandidaten – foto’s

 De kandidaten zijn:

Minister van Defensie Hans Hillen zei vanochtend in NRC Handelsblad ook dat Verhagen de nieuwe CDA-partijleider is. Lees het uitgebreide interview met minister Hillen vandaag in het NRC Handelsblad (digitale editie).

‘Fractieleider is betere keus’
Zoutendijk, zelf kandidaat partijvoorzitter, vindt dat iemand die in de regering zit geen politiek leider moet worden. “Een minister vertegenwoordigt het kabinetsbeleid. In mijn optiek moet de politiek leider van het CDA een onversneden CDA-geluid kunnen laten horen.”

Het  bevestigt de conclusies van de partijcommissie Frissen, die de nederlaag  van vorig jaar onderzocht: het CDA  mist een duidelijk profiel. Het moet  zichzelf opnieuw uitvinden door  grondig te discussiëren over de betekenis van christen-democratie in de  toekomst. Centraal staat daarbij de vraag  hoe de politiek het vertrouwen van  burgers kan herstellen.

De keuze voor een partijleider een kleine twee jaar voor de nieuwe verkiezingen schept volgens Van der Tak rust in de partij. 

Enkele feiten 22.03.2011:

  • 18.270 CDA-leden hebben hun stem uitgebracht
  • Dat is 34,5 % van de stemgerechtigde leden.
  • Bij de vorige voorzittersverkiezing in 2007 was dit 31,4 %

De uitslag is als volgt:

  1. Ruth Peetoom – 45,6 % (8340 stemmen)
  2. Sjaak van der Tak – 33,3 % (6080 stemmen)
  3. Ton Roerig – 5,9 % (1085 stemmen)
  4. Martijn Vroom – 5,8 % (1066 stemmen)
  5. Jan de Visser – 4,9 % (904 stemmen)
  6. Ronald Zoutendijk – 4,4 % (795 stemmen)

 

Van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland, kreeg 33,3 procent van de 18.270 uitgebrachte stemmen, maakte het partijbureau van het CDA dinsdag bekend. Van der Tak kan zich vinden in de huidige koers van het CDA.

Congres
Peetoom, sinds het begin van de verkiezing de favoriet voor het voorzitterschap, stemde in oktober tegen samenwerking met de PVV en is voorstander van een meer linkse koers van het CDA.

De overige vier kandidaten zijn afgevallen. Ton Roerig kreeg 5,9 procent van de stemmen, Martijn Vroom 5,8, Jan de Visser 4,9 en Ronald Zoutendijk bleef steken op 4,4 procent. Liesbeth Spies is momenteel waarnemend voorzitter.

Toen ik nog aan de onderhandelingen meedeed, zei ik binnenskamers: als die hervormingen niet doorgaan, geven we de hele agenda op die het CDA de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld”, zegt Klink in VN. “Ik hield het niet voor mogelijk, maar toen ik eruit was gestapt is inderdaad gezegd: om Geert Wilders ter wille te zijn, komen we niet aan het ontslagrecht en de WW.”

Vier verkiezingen achtereen leden de christendemocraten niet mis te verstane nederlagen. En in de peilingen is de weg omhoog nog lang niet ingeslagen. Er moet dus iets gebeuren. Maar wat?

Bezorgd ziet Koppejan hoe de PVV blijft groeien en het CDA kleiner wordt. “Dat kunnen we alleen onszelf verwijten. We hebben geen eigen verhaal, geen eigen gezicht, geen visie op de toekomst. We waren een VVD-light, zoals CDA-rapporteur Frissen verklaarde.”

Koppejan: Het is vijf voor twaalf voor het CDA

Trouw 01.04.2011 Het CDA zit in een diepe crisis, zegt CDA-Kamerlid Ad Koppejan zaterdag in een interview in Trouw. Volgens het Kamerlid dat vorig jaar tegen de gedoogconstructie met de PVV stemde is het ‘vijf voor twaalf’ voor zijn partij.

De toekomst van het CDA staat op het spel 

VK 01.04.2011 Een half jaar na het tumultueuze CDA-congres begin oktober vorig jaar, waarop werd ingestemd met deelname aan de gedoogconstructie met de PVV, staat het CDA alweer voor een belangrijk congres. De toekomst van de partij staat op het spel.

Klink waarschuwt voor verlies van geloofwaardigheid CDA

Trouw 31.03.2011  Het CDA moet oppassen dat het continueren van de macht niet ten koste van alles gaat. Dat zou de partij volstrekt ongeloofwaardig maken, zegt voormalig CDA-minister Ab Klink in Vrij Nederland.

Klink doelt op de samenwerking met de PVV. Door een gedoogakkoord met deze partij aan te gaan, is het onmogelijk geworden de verzorgingsstaat te hervormen. Als onderhandelaar namens het CDA stapte klink vorig jaar uit het formatieoverleg met de PVV.

‘CDA wordt ongeloofwaardig’

Telegraaf 31.03.2011 Oud-CDA-minister Ab Klink vindt dat zijn partij zich volstrekt ongeloofwaardig dreigt te maken door omwille van de macht belangrijke zaken los te laten. In een interview in Vrij Nederland deze week doelt Klink onder meer op de hervorming van de verzorgingsstaat, waaraan het CDA al tien jaar werkte.

De eerste tien jaren van deze eeuw waren ‘rare jaren’. Twee politieke moorden, vijf kabinetten en een verlies van vertrouwen tot aan het koningshuis en de rechterlijke macht toe. Vaker dan ooit wisselen kiezers van voorkeur.

De oorzaak van dit verlies van vertrouwen is volgens de Canadese filosoof Charles Taylor cultureel. De individualisering heeft een gevoel van vervreemding veroorzaakt. De moderne burger trekt zich terug en heeft geen zin in knellende banden van instellingen en organisaties. Dat is allemaal begrijpelijk, maar als mensen zich niet organiseren, kunnen zij machteloos komen te staan tegenover de krachten van staat en markt. En de uiterste consequentie is dat ze zich zonder moreel anker gaan gedragen.

Het CDA moet zijn uitgangspunten hertalen

Trouw 30.03.2011 De partij moet inzetten op duurzaamheid en een goed financieel beleid. Mensen moeten weer in hun kracht worden gezet.

Dominee Ruth Peetoom stuurt CDA naar linksVideo

Elsevier 30.03.2011 Dominee Ruth Peetoom maakt een grote kans om gekozen te worden tot nieuwe voorzitter van het CDA. Dit wijst erop dat de gereformeerde factor binnen het CDA gegroeid is. Syp Wynia legt uit waarom hiermee een verlinksing van de partij is opgetreden. Lees ook zijn artikel ‘Linkse kerk: waarom de gereformeerde zuil in CDA de toon zet’ in weekblad Elsevier nummer 13

Strijd om voorzitterschap CDA verhardt

AD 30.03.2011 Kandidaat voor het CDA-voorzitterschap Sjaak van der Tak heeft kritiek op zijn tegenstreefster Ruth Peetoom. Die heeft volgens Van der Tak ,,toch het profiel om linksaf te slaan. Daar maak ik me zorgen over”, zegt Van der Tak vandaag in het …

Strijd om voorzitterschap CDA wordt harder

NU 30.03.2011 Kandidaat voor het CDA-voorzitterschap Sjaak van der Tak heeft kritiek op zijn tegenstreefster Ruth Peetoom. Die heeft volgens Van der Tak ”toch het profiel om linksaf te slaan. Daar maak ik me zorgen over”, zegt Van der Tak woensdag in het Nederlands Dagblad.

Strijd om voorzitterschap CDA wordt harder

VK 30.03.2011 Kandidaat voor het CDA-voorzitterschap Sjaak van der Tak heeft kritiek op zijn tegenstreefster Ruth Peetoom. Die heeft volgens Van der Tak ‘toch het profiel om linksaf te slaan. Daar maak ik me zorgen over’, zegt Van der Tak vandaag in het Nederlands Dagblad.

Klink: CDA dreigt ongeloofwaardig te worden

30.03.2011 Het CDA dreigt volstrekt ongeloofwaardig te worden omwille van het gedoogakkoord met Geert Wilders. Dat zegt oud-minister Ab Klink deze week over zijn partij in een interview met het weekblad Vrij Nederland.

“Jan Peter en ik waren er jaren geleden al van doordrongen dat het van levensbelang is de verzorgingsstaat te hervormen”, zegt Klink. “Om de vergrijzing op te vangen, zul je iets moeten doen aan de pensioengerechtigde leeftijd, het ontslagrecht, de WW.”

‘CDA kan zich onderscheiden op immateriële kwesties’

Trouw 29.03.2011 Het CDA moet immateriële kwesties centraal stellen en daarmee een veilig huis worden voor burgers die zich bedreigd voelen door de mondialisering. Dat was de boodschap van fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma toen hij dinsdag de essaybundel Waardevast over de CDA-uitgangspunten in ontvangst nam.

‘Nieuwe CDA-boodschap’

Telegraaf 29.03.2011 Het CDA moet op zoek naar een nieuwe, niet-traditionele invulling van de partijboodschap. Dat stelde waarnemend partijvoorzitter Liesbeth Spies dinsdag in reactie op de essaybundel Waardevast over de CDA-uitgangspunten van het Wetenschappelijk Instituut van de christendemocraten.

‘Nieuwe en niet-traditionele CDA-boodschap’

Nu 29.03.2011 DEN HAAG – Het CDA moet op zoek naar een nieuwe, niet traditionele invulling van de partijboodschap.

Dat stelde waarnemend partijvoorzitter Liesbeth Spies dinsdag in reactie op de essaybundel Waardevast over de CDA-uitgangspunten van het Wetenschappelijk Instituut van de christendemocraten.

De vier uitgangspunten van het CDA, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap, zijn volgens Spies ”misschien wat stoffige, moeilijke begrippen”. 

CDA-leden eisen nieuwe politieke koers partij

Elsevier 28.03.2011 Een onafhankelijke commissie zou binnen het CDA aan de slag moeten om samen met de nieuwe partijvoorzitter de interne organisatie flink op de schop te nemen en de koers van de partij te vernieuwen. Die vernieuwing kan niet geloofwaardig van de zittende besturen en bestuursleden komen.

Onder de indieners zijn het huidige Eerste Kamerlid Rob van de Beeten en oud-Tweede Kamerlid Jos Hessels. De resolutie stelt dat het CDA ‘al geruime tijd in een existentiële crisis verkeert’. Zaterdag wordt tijdens het congres de uitslag bekendgemaakt van de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. Dan wordt ook een aantal andere plaatsen in het bestuur volgens planning ingevuld.

CDA’ers: Commissie aan de slag met koers

AD 28.03.2011 Een onafhankelijke commissie zou binnen het CDA aan de slag moeten om samen met de nieuwe partijvoorzitter de interne organisatie flink op de schop te nemen en de koers van de partij te vernieuwen. Die vernieuwing kan niet geloofwaardig van de …

CDA’ers willen commissie voor koersverandering

NU 28.03.2011 Een onafhankelijke commissie zou binnen het CDA aan de slag moeten om samen met de nieuwe partijvoorzitter de interne organisatie flink op de schop te nemen en de koers van de partij te vernieuwen.  Onder de indieners zijn het huidige Eerste Kamerlid Rob van de Beeten en oud-Tweede Kamerlid Jos Hessels. De resolutie stelt dat het CDA ”al geruime tijd in een existentiële crisis verkeert”.

CDA’ers willen partij vernieuwen

28.03.2011 Binnen het CDA moet een onafhankelijke commissie aan de slag om de partij te vernieuwen. Deze commissie, die binnen een maand kan worden benoemd, moet volstrekt los van het partijbureau en het dagelijks bestuur opereren. Dat stellen tientallen CDA’ers in een resolutie waar het partijcongres zaterdag tijdens het partijcongres over stemt.

‘CDA bestuur moet opstappen’

Trouw 26.03.2011 Een aantal prominente CDA’ers vindt dat het partijbestuur moet opstappen. Ze hebben een motie ingediend waar het partijcongres volgende week over moet beslissen.

De indieners van de motie vinden dat het bestuur niet in staat is de noodzakelijke vernieuwing van de partij door te voeren omdat ze zelf onderdeel is van de partijstructuur. “Het lukt maar niet om de crisis waarin de Christen-Democraten zich bevinden te bedwingen.

Prominente CDA’ers vragen aftreden partijbestuur

NRC 26.03.2011 Het CDA-partijbestuur slaagt er niet in de “existentiële crisis” waarin de christen-democraten zich bevinden te bestrijden en moet daarom opstappen.

Dat concludeert een groep van tientallen bekende CDA’ers. Zij vragen partijleden de oproep te ondersteunen. Daartoe hebben zij een motie ingediend waarover het partijcongres van volgend weekend moet stemmen. Deze krant beschikt over de tekst van de motie.

 

Allochtone CDA’ers waarschuwen voor uittocht moslims

VK 24.03.2011 DEN Haag Het CDA brengt de eigen toekomst in gevaar als de partij de uittocht van moslims en allochtonen niet weet te stoppen. Anderhalve week voor de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter richt een groep islamitische CDA-raadsleden zich met die waarschuwing tot de partijtop.   

CDA bang voor moslimuittocht

Telegraaf 24.03.2011  Allochtone CDA’ers waarschuwen voor een uittocht van moslims. Een groep islamitische CDA-raadsleden schrijft in een open brief in de Volkskrant aan de partijtop dat ze het gevoel hebben dat ze in de eerste plaats worden bekeken als moslims en niet als CDA-leden.

Richtingenstrijd CDA zichtbaar in race voorzitterschap

Elsevier 22.03.2011  CDA’ers Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak gaan door naar de tweede ronde in de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. Peetoom, dominee en tegenstander van samenwerking met de PVV, haalde in de eerste ronde 45,6 procent van de stemmen.

Zie ook:

Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak door naar tweede ronde voorzittersverkiezing CDA

NRC 22.03.2011 Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak hebben de eerste ronde van de voorzittersverkiezing voor het CDA gewonnen. Dat wordt om 11 uur officiëel bekendgemaakt. De predikante Peetoom kreeg bijna de helft van de stemmen, burgemeester (van Westland) Van der Tak een derde. De overige vier kandidaten vallen nu af. Vanaf nu kunnen de bijna 70.000 leden van het CDA over de twee stemmen en op het congres van 2 april wordt bekend wie de nieuwe voorzitter is.

In de eerste ronde streden naast Peetoom en Van der Tak nog vier kandidaten om het partijvoorzitterschap: Ton Roerig, Jan de Visser, Martijn Vroom en Ronald Zoutendijk. In de tweede ronde kunnen leden tot zaterdagmiddag 2 april 13.30 uur stemmen. Die dag is het partijcongres waar de nieuwe partijvoorzitter wordt bekendgemaakt.

2e ronde voor CDA’ers Peetoom en Van der Tak

De Pers 22.03.2011 CDA’ers Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak gaan door naar de tweede ronde in de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. In de eerste ronde heeft 45,6 procent van de CDA-leden gestemd op de Utrechtse predikante Peetoom en 33,3 procent op Van der Tak, burgemeester van Westland. Dat heeft het partijbureau van het CDA dinsdag bekendgemaakt.

Peetoom of Van der Tak nieuwe CDA-voorzitter

Trouw 22.03.2011 CDA’ers Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak gaan door naar de tweede ronde in de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. In de eerste ronde heeft 45,6 procent van de CDA-leden gestemd op de Utrechtse predikante Peetoom en 33,3 procent op Van der Tak, burgemeester van Westland. Dat heeft het partijbureau van het CDA dinsdag bekendgemaakt.

2e ronde voorzitterschap CDA

Telegraaf 22.03.2011 CDA’ers Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak gaan door naar de tweede ronde in de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. In de eerste ronde heeft 45,6 procent van de CDA-leden gestemd op de Utrechtse predikante Peetoom en 33,3 procent op Van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland. Dat heeft het partijbureau van het CDA dinsdag bekendgemaakt. 

Tweede ronde voor CDA’ers Peetoom en Van der Tak

NU 22.03.2011 CDA’ers Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak gaan door naar de tweede ronde in de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. In de eerste ronde heeft 45,6 procent van de CDA-leden gestemd op de Utrechtse predikante Peetoom en 33,3 procent op Van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland. Dat heeft het partijbureau van het CDA dinsdag bekendgemaakt.

Broos en kwetsbaar op zoek

De pers 20.03.2011 De leden van het CDA moeten uit zes kandidaten een voorzitter kiezen. En voortaan zelf de koers bepalen. Is dat wel zo’n goed idee? Je ziet het niet meteen als je de zaaltjes in loopt. CDA’ers groeten elkaar hartelijk in Eindhoven, zoeken naar de koekjes in Meppel. Het is druk, ook in Amersfoort en Den Haag, stoelen worden bijgeschoven. Maar als iedereen een plek heeft valt je oog er vanzelf op. De lintjes zitten overal. Het stikt in het CDA van de ridders.

‘Van der Tak naar finale CDA-verkiezing’

RTVWEST 21.03.2011  WESTLAND – Burgemeester Sjaak van der Tak van Westland maakt een grote kans op een plaats in de tweede ronde van de voorzittersverkiezing bij het CDA. Dat meldt Radio 1 op basis van een enquête onder CDA-politici.

Hij krijgt in het onderzoek 28 procent van hun stemmen en staat daarmee achter de favoriete kandidate, de predikante Ruth Peetom. Op de derde plaats komt de Noordwijkse wethouder Martijn Vroom.

De CDA-leden konden tot maandag stemmen op zes kandidaten voor het vooorzitterschap van het CDA. In de volgende ronde nemen de nummers een en twee het tegen elkaar op.

Gerelateerde berichten

Prominenten CDA achter Peetoom

Telegraaf 18.03.2011 Diverse CDA-prominenten steunen kandidaat Ruth Peetoom voor het partijvoorzitterschap publiekelijk. Zo werd vrijdag bekend dat de predikante uit Utrecht de steun heeft van oud-burgemeester en voormalig minister Wim Deetman en van hoogleraar Ferdinand Grapperhaus, de auteur van het laatste CDA-verkiezingsprogramma.

CDA-prominenten voor Peetoom als voorzitter

NU 18.03.2011 DEN HAAG – Diverse CDA-prominenten steunen kandidaat Ruth Peetoom voor het partijvoorzitterschap publiekelijk

CDA-prominenten voor Peetoom

De pers 18.03.2011 Diverse CDA-prominenten steunen kandidaat Ruth Peetoom voor het partijvoorzitterschap publiekelijk. Onder meer Wim Deetman en Ferdinand Grapperhaus steunen de predikante.

CDA-raadsleden willen Jan Kees de Jager als partijleider

Elsevier 17.03.2011 Jan Kees de Jager noemt het aanwijzen van een nieuwe partijleider bij het CDA ‘nu niet aan de orde’. Maxime Verhagen is volgens hem bovendien als vicepremier in het kabinet het ‘duidelijke gezicht’ van het CDA.

Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) in een reactie op een peiling van het Radio 1-programma Dit is de Dag waarin naar voren komt dat veel CDA-gemeenteraadsleden De Jager zien als de meest geschikte kandidaat.

CDA-raadsleden zien liever De Jager dan Verhagen als politiek leider

VK 17.03.2011 DEN HAAG Het overgrote deel van de CDA-raadsleden vindt huidig minister van Financiën De Jager het geschiktst als toekomstig politiek …

De Jager: geen partijleider CDA

Telegraaf 17.03.2011 Het aanwijzen van een partijleider bij het CDA is „nu niet aan de orde”. Maxime Verhagen is bovendien als vicepremier in het kabinet het „duidelijke gezicht” van het CDA.

De Jager: partijleiderschap CDA niet aan orde

De Pers 17.03.2011 Het aanwijzen van een partijleider bij het CDA is ,,nu niet aan de orde”. Maxime Verhagen is bovendien als vicepremier in het kabinet het ,,duidelijke gezicht” van het CDA.

Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) in een reactie op een peiling van het Radio 1-programma Dit is de Dag waarin naar voren komt dat veel CDA-gemeenteraadsleden De Jager zien als de meest geschikte kandidaat voor het partijleiderschap.

‘Partijleiderschap CDA niet aan orde’

NU 17.03.2011 HILVERSUM – Het aanwijzen van een partijleider bij het CDA is ”nu niet aan de orde”. Maxime Verhagen is bovendien als vicepremier in het kabinet het ”duidelijke gezicht” van het CDA.

CDA-raadsleden willen liever De Jager dan Verhagen als politiek leider

VK 16.03.2011 Het overgrote deel van de CDA-raadsleden vindt huidig minister van Financiën De Jager het geschiktst als toekomstig politiek leider. Zes op de tien raadsleden zien niets in huidig vicepremier Verhagen als voorman.

CDA-senator strijdt met bestuur

Telegraaf 16.03.2011 CDA-senator Rob van de Beeten is in een strijd verwikkeld met zijn partijbestuur omdat dat hem geen plek wil geven op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen.

‘In 2013 gekozen partijleider CDA’

NU 15.03.2011 Kandidaat-partijvoorzitter Sjaak van der Tak wil dat het CDA in het najaar van 2013 een partijleider heeft die gekozen is door de leden. Hij zei dat dinsdag in het Radio 1-programma Goedemorgen Nederland.

Twee kandidaten CDA claimen steun Doekle Terpstra

Elsevier 14.03.2011 Zowel Ruth Peetoom als Sjaak van der Tak, beide kandidaten voor het voorzitterschap van het CDA, zeggen gesteund te worden door partij-ideoloog Doekle Terpstra. Terpstra sprak een videoboodschap in voor Van der Tak, maar Peetoom bedankt hem ook voor zijn steun. ‘Ik ga voor Sjaak,’ zegt Terpstra in de videoboodschap. Van der Tak twittert blij te zijn met de steun van Terpstra. Maar ook Peetoom bedankt Terpstra samen met Marnix van Rij en Til Gardeniers via Twitter voor zijn steun.

Hij heet Maxime Verhagen, maar zijn naam blijft bijna ongenoemd

VK 11.03.2011  DEN HAAG – In een vol zaaltje in Eindhoven stelden de zes kandidaat-CDA-voorzitters zich voor aan de leden. Onbewust ging de vergadering echter …

Kandidaat-voorzitters CDA stellen zich voor aan leden

Elsevier 10.03.2011  De zes kandidaten voor het partijvoorzitterschap van het CDA hebben zich donderdagavond in Eindhoven gepresenteerd tijdens een ledenbijeenkomst.  Grote verschillen tussen de kandidaten zijn echter nauwelijks te bespeuren, schrijft persbureau ANP.

PVV
Alle zes benadrukten dat de leden meer betrokken moeten worden bij het hervinden van het profiel van het CDA en dat de eenheid van de partij moet worden hersteld. Binnen de partij heerst nu onenigheid over de samenwerking met de PVV.

Zie ook:

Weinig verschil CDA-kandidaten

Telegraaf 10.03.2011 De zes kandidaten voor het partijvoorzitterschap van het CDA hebben zich donderdagavond in Eindhoven gepresenteerd tijdens een eerste bijeenkomst met de leden. Grote verschillen zijn er nauwelijks tussen de kandidaten.

Nauwelijks verschillen tussen CDA-kandidaten

Trouw 10.03.2011 EINDHOVEN – De zes kandidaten voor het partijvoorzitterschap van het CDA hebben zich donderdagavond in Eindhoven gepresenteerd tijdens een eerste …

CDA kiest voorzitter, loopt Maxime Verhagen gevaar? Video

Elsevier 07.03.2011 De CDA-leden mogen een nieuwe voorzitter kiezen. De zes kandidaten zijn in te delen in twee vleugels. Ruth Peetoom heeft zich tegen het kabinet met gedoogsteun van Geert Wilders uitgesproken. De andere vijf kandidaten hebben voor gestemd op het CDA-congres in oktober 2010.

‘Uitspraken Hillen over voorzitterschap achterkamertjespolitiek’

NRC 07.03.2011 De zes kandidaat-partijvoorzitters van het CDA nemen unaniem afstand van de uitspraken van prominente bewindslieden over het leiderschap van de partij, schrijft politiek redacteur Freek Staps vandaag in NRC Handelsblad.

Bij de zes is het slecht gevallen dat Maxime Verhagen door sommige partijprominenten is aangewezen als politiek leider.

De kandidaten beschuldigen de bewindslieden van “achterkamertjespolitiek”. Gisteren sprak kandidaat-voorzitter al over een terugkeer naar de “oude gewoontes”.

Tweede Kamerlid Elly Blanksma twitterde zaterdag dat de uitspraken over Verhagen haar een “slecht gevoel” gaven. Hiermee is zij het derde Kamerlid van het CDA, na Ad Koppejan en Kathleen Ferrier, dat sinds de Provinciale Statenverkiezingen kritiek levert op de partij.

Peetoom: Geen voorzitterskandidaat van linkervleugel CDA

VK 10.03.2011  Ruth Peetoom maakt een goede kans op het voorzitterschap van het CDA. Ze stemde als CDA-lid vorig jaar tegen de coalitiesamenwerking met de PVV van Wilders, maar Ruth Peetoom wil zichzelf niet de voorzitterskandidaat van de linkervleugel noemen.   Ik ben ook voor een stevige aanpak van de criminaliteit, maar dat is niet rechts of links. “Ik vind dat valse tegenstellingen. Ik ben van het midden, ik wil mensen in de partij met elkaar verbinden.

Aanwijzing Verhagen valt verkeerd

Trouw 07.03.2011 De kandidaten voor het partijvoorzitterschap van het CDA zijn ongelukkig met de wijze waarop minister Hans Hillen en staatssecretaris Henk Bleker vice-premier Maxime Verhagen afgelopen weekeinde tot dé nieuwe leider van het CDA bombardeerden.

CDA moet onzekere burger helpen

Trouw 06.03.2011 Verliezen went nooit. Het CDA verliest opnieuw een verkiezing en daarmee veel invloed in provincies en Eerste Kamer. Onverwacht komt dit verlies niet.

‘Onbegrijpelijk, partijleden moeten politiek leider CDA bepalen’

NRC 06.03.2011 Het is “onbegrijpelijk” dat CDA-minister van Defensie Hans Hillen gisteren al in NRC Handelsblad zei dat Maxime Verhagen de nieuwe partijleider is. CDA’er Ronald Zoutendijk vindt volgens persbureau Novum dat de partijleden moeten bepalen wie de nieuwe politiek aanvoerder wordt.

‘Leden moeten leider CDA kiezen’

NU 06.03.2011 AMSTERDAM – De CDA-leden moeten bepalen wie de nieuwe politiek leider van het CDA wordt. Het is ‘onbegrijpelijk’ dat CDA-minister van Defensie Hans Hillen zaterdag al in de NRC zei dat minister van Economische Zaken Maxime Verhagen de nieuwe partijleider is, zegt Ronald Zoutendijk.

‘Leden moeten leider CDA kiezen’

De Pers 06.03.2011 De CDA-leden moeten bepalen wie de nieuwe politiek leider van het CDA wordt. Het is ‘onbegrijpelijk’ dat CDA-minister van Defensie Hans Hillen zaterdag al in de NRC zei dat minister van Economische Zaken Maxime Verhagen de nieuwe partijleider is, zegt Ronald Zoutendijk. Zelf is hij kandidaat voor een andere functie binnen de partij, namelijk die van partijvoorzitter.

Na Hillen noemt ook Bleker Verhagen leider CDA

NRC 05.03.2011 Bleker, die voordat hij staatssecretaris werd waarnemend partijvoorzitter was en een innige band heeft met Verhagen, zei in het interview met EénVandaag op de vraag of het partij een leiderschapsprobleem heeft: “Wij hebben een aanvoerder en dat is Maxime”.

Hillen: Verhagen is dé nieuwe leider CDA

NRC 05.03.2011 Volgens minister van Defensie Hans Hillen wordt vice-premier Maxime Verhagen de nieuwe leider van het CDA. Sinds het vertrek van Jan-Peter Balkenende heeft de partij geen leider meer. Over zes weken zijn wordt er een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Hillen en partijprominent Sjaak van der Tak wijzen voor die vacature beide Verhagen aan, schrijft NRC Handelsblad vandaag.

‘Verhagen nieuwe leider van het CDA’

AD 05.03.2011 DEN HAAG – Volgens minister van Defensie Hans Hillen is vice-premier Maxime Verhagen de nieuwe leider van het CDA. Hij zegt dat in NRC Handelsblad.

Hillen wijst Verhagen aan als CDA-leider

NU 05.03.2011 AMSTERDAM – Maxime Verhagen is de nieuwe leider van het CDA. Dat zegt minister van Defensie Hans Hillen (CDA) in NRC Handelsblad.

CDA-er Van der Tak: op links zitten onze kiezers niet

Trouw 05.03.2011 Sjaak van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland, wil via de komende CDA-voorzitterscampagne terugkeren in de schijnwerpers van de hete …

CDA’er: dissident had niets gepresteerd

Spits 04.03.2011 Vandaag presenteert het CDA de kandidaten voor het partijvoorzitterschap. Sinds 9 juni, toen Peter van Heeswijk samen met Jan-Peter Balkenende zijn conclusies trok uit de catastrofale verkiezingsuitslag. Jan de Visser, één van de kandidaten heeft een zeer uitgesproken mening over de koers van zijn partij. LEES VERDER…

CDA-dissident gooit knuppel in hoenderhok

Metro 04.03.2011 Ad Koppejan: “Het ontbreekt de partij op dit moment aan een eigen authentiek verhaal.” • “Het is voor het CDA ‘vijf voor…

Zes CDA’ers kandidaat voor partijvoorzitterschap

Elsevier 04.03.2011 Leden van het CDA kunnen tot 21 maart stemmen op zes kandidaten voor het voorzitterschap van de partij. Burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland, de Utrechtse predikant Ruth Peetoom en wethouder Martijn Vroom uit Noordwijk zijn drie van de zes kandidaten. Het CDA heeft de kandidaten vrijdag bekendgemaakt.

Zie:

Zes kandidaten voorzitterschap CDA

Telegraaf 04.03.2011   Het CDA presenteert vrijdag zes kandidaten voor het partijvoorzitterschap. De nieuwe voorzitter wordt gekozen door de leden. De partij heeft bewust gekozen voor een open verkiezing na een bewogen periode met een historische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar en een heftige interne discussie over samenwerking met de PVV.

‘Peetoom maakt meeste kans op CDA-voorzitterschap’

VK 04.03.2011 Binnenland AMSTERDAM/DEN HAAG – Ruth Peetoom maakt de meeste kans om de nieuwe partijvoorzitter van het CDA te worden. Binnen het CDA kan de Utrechtse …

Wie wordt CDA-voorzitter? Dit zijn de zes kandidaten

VK 04.03.2011 AMSTERDAM – Al bijna een jaar zit het CDA zonder voorzitter. Een ‘open’ verkiezing brengt daar de komende maand verandering in. De kandidaten …

Zes CDA’ers strijden om partijvoorzitterschap

De Pers 04.03.2011 Burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland, de Utrechtse stadspredikant Ruth Peetoom en wethouder Martijn Vroom uit Noordwijk horen bij de CDA’ers die zich hebben gemeld voor het voorzitterschap van hun partij. Dat is vrijdag bekendgemaakt.

Zes CDA’ers in de race om partijvoorzitterschap

NU 04.03.2011 DEN HAAG – Burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland, de Utrechtse stadspredikant Ruth Peetoom en wethouder Martijn Vroom uit Noordwijk horen bij de CDA’ers die zich hebben gemeld voor het voorzitterschap van hun partij.

Zes CDA’ers willen partijvoorzitter worden

Trouw 04.03.2011 Nederland Zes CDA’ers hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van hun partij. Het CDA heeft de zes kandidaten vrijdag gepresenteerd.

Zes CDA’ers willen partijvoorzitter worden

04.03.2011 Zes CDA’ers hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van hun partij. Het CDA heeft de zes kandidaten vrijdag gepresenteerd.

De kandidaten zijn Ruth Peetoom, Ton Roerig, Sjaak van der Tak, Jan de Visser, Martijn Vroom en Ronald Zoutendijk. Allen zeggen de partij weer op de rails te willen krijgen na de verkiezingsnederlagen en de interne ruzie van de afgelopen tijd.

Dit zijn de kandidaten voor het voorzitterschap CDA

NRC 04.03.2011 Het CDA presenteert vanaf half twaalf vanochtend de kandidaten voor het partijvoorzitterschap. Van de benoeming hangt veel af: het CDA wil na vier verloren verkiezingen op rij vernieuwen en de nieuwe voorzitter moet dit proces aanjagen. Onze politiek redacteuren Marit van Kooij en Freek Staps weten al wie de kandidaten zijn.

Zes CDA’ers strijden om partijvoorzitterschap

Metro 04.03.2011 DEN HAAG (ANP) – Burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland, de Utrechtse stadspredikant Ruth Peetoom en…

Zes kandidaten voor voorzitterschap CDA

VK 04.03.2011 DEN HAAG – Het CDA presenteert vandaag zes kandidaten voor het partijvoorzitterschap. De nieuwe voorzitter wordt gekozen door de leden. De partij..

CDA gehalveerd, maar ‘kan weer volop vooruit’

VK 03.03.2011 DEN HAAG – De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft vandaag gesproken over de gemengde gevoelens bij de verkiezingsuitslag voor de Provinciale …

Intern conflict over koers CDA na verkiezingsuitslag

Elsevier 03.03.2011 CDA-dissident Ad Koppejan heeft de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen donderdagmorgen onmiddellijk aangegrepen om te pleiten voor een minder rechtse koers. Fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma betreurt dat Koppejan zijn mening naar buiten brengt voor het fractieoverleg. 

Onrust in CDA over nieuwe kritiek ‘dissident’ Koppejan

NRC 03.03.2011 Binnen het CDA is een dag na het grote verkiezingsverlies van gisteren opnieuw ophef ontstaan over de koers van de partij. Kamerlid Koppejan, die zich samen met zijn collega Ferrier lange tijd verzette tegen samenwerking met de PVV, plaatste vanochtend vroeg een buitengewoon kritisch discussiestuk op zijn eigen site waarin hij de toestand van zijn partij hekelt.

Koppejan zegt dat bij het CDA momenteel “één van de diepste crisissen uit haar bestaan” beleeft en dat het de partij aan “een eigen authentiek verhaal” ontbreekt. Volgens het Kamerlid is het voor het CDA “vijf voor twaalf”.

Koppejan: CDA moet afstand nemen van rechts

AD 03.03.2011 DEN HAAG – CDA-Kamerlid Ad Koppejan wil dat er binnen zijn partij een fundamentele discussie gevoerd gaat worden over de koers en de visie van het CDA. Dat laat hij weten aan NU.nl op de ochtend na opnieuw een zware verkiezingsnederlaag voor het CDA.

CDA’er Koppejan: CDA uit balans door eenzijdig rechtse koers

03.03.2011 VK dossier: Statenverkiezingen AMSTERDAM – CDA’er Ad Koppejan heeft in reactie op het verlies van zijn partij bij de Statenverkiezingen harde kritiek geuit op de koers van zijn …

Maxime’s make-over

De Pers 02.03.2011 De tweede keiharde nederlaag op rij voor zijn partij. Áls de omstreden Maxime Verhagen nu nog leider kan worden bij het CDA, dan pas na een remake. Sluw, slinks en doortrapt. Hij mag dat zelf allemaal vurig ontkennen, qua imago staat de enige logische leider van het CDA er niet goed op.

‘Verhagen profileer je als dé leider’

De Pers 02.03.2011 Léon Frissen, auteur van het rapport over de laatste CDA-nederlaag, roept in De Pers vicepremier Maxime Verhagen op zich te ‘profileren als dé CDA-leider’.  ‘Voor mij is Verhagen dé leider van het CDA. Dat zou hij moeten zeggen en daar zou hij zich ook meer op moeten profileren’, stelt Léon Frissen, auteur van het rapport ‘Verder na de klap’ over de ergste nederlaag in de geschiedenis van het CDA tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Koppejan kraakt koers CDA

De Pers 03.03.2011 Een dag na de verkiezingsnederlaag van het CDA uit Tweede-Kamerlid Ad Koppejan kritiek op de koers van de partij. Hij pleit voor een fundamentele bezinning op de koers van zijn partij, meldt de NOS. In een discussiestuk schrijft Koppejan dat het CDA op dit moment één van de diepste crises uit zijn bestaan beleeft. Het is volgens het Kamerlid ‘vijf voor twaalf’.

‘Partij moet terugkeren naar midden van het politieke spectrum’ 

Koppejan wil dat CDA afstand neemt van rechts

NU 03.03.2011 DEN HAAG – CDA-Kamerlid Ad Koppejan wil dat er binnen zijn partij een fundamentele discussie gevoerd gaat worden over de koers en de visie van het CDA. Dat laat hij weten aan NU.nl op de ochtend na opnieuw een zware verkiezingsnederlaag voor het CDA.

Bekijk video “Ik heb leiderschap getoond, zoals bij de totstandkoming van dit kabinet. Ik ben niet weggelopen voor mijn verantwoordelijkheid na de verkiezingen om fractievoorzitter te worden”, aldus Verhagen, die zichzelf niet de onbetwiste politiek leider van het CDA wil noemen. Dat zegt hij in een interview met NU.nl.  

‘Ik toon leiderschap’

NU 01.03.2011 CDA-vicepremier Maxime Verhagen denkt dat de mensen in het land behoefte hebben aan sterke leiders en vindt dat hij aan het profiel van een leider voldoet. 

‘Ik speel geen machtspelletjes’

NU 01.03.2011 Vicepremier en minister van Economische Zaken Maxime Verhagen is niet stuk te krijgen. Hoewel zijn partij er slecht voor staat in de peilingen, en hij zelf forse kritiek krijgt van sommige CDA-prominenten, is hij ervan overtuigd dat zijn partij de kiezer weer weet te vinden.

maart 4, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Provinciale verkiezing 02.03.2011 Limburg – PVV Winnaar

 Zie ook: Provinciale verkiezing 02.03.2011 – CDA Limburg verdeeld over PVV

PVV’er Stassen: Ik kan het aanraden Limburger te zijn – video

 Wilders Wij zijn de grootste winnaar Video

Wilders: Ik hoop dat dit nooit ophoudt Video

Feest in Limburg

Geert Wilders: Ik kan helaas geen carnaval meer vieren – Video

Jocusriek (Venlo), de geboorteplaats van Geert Wilders.

Fotogalerij: Die hendjes de lucht in!foto’s

Carnaval is begonnen – foto’s

Dagelijks leven staat even stil  foto’s

Wilders’ Jocusriek viert carnaval o5.03.2011 In grote delen van Nederland barst zaterdag het carnaval los. Vooral onder de grote rivieren geven mensen zich de komende dagen over aan het feest van verkleden, eten, drinken en gek doen. Het feest der zotten Nederland viert weer carnaval Nederland viert weer carnaval LEES VERDER…  Bekijk alle lezersfoto’s van het carnaval op onze special

Het leven gaat verder:

 

Mogelijk extra vergadering Limburg

Telegraaf 07.04.2011 Vier partijen in het Limburgs Parlement, zoals de Staten daar genoemd worden, willen op zeer korte termijn een extra Statenvergadering over de coalitieonderhandelingen. De partijen vinden dat de onderhandelingen te lang duren. Dat maakten 50Plus, D66, GroenLinks en SP donderdagmiddag gezamenlijk bekend. 

Volgens het reglement kan een extra Statenvergadering worden aangevraagd door minstens tien leden. De vier partijen hebben samen dertien zetels. De partijen willen van PVV, CDA en VVD horen waarom de gesprekken zo lang duren en waar die over gaan. Bovendien wordt er volgens SP-fractievoorzittter Thijs Coppus maar weinig met elkaar gepraat.

De extra vergadering gaat niet door als PVV, CDA en VVD op zeer korte termijn alsnog een coalitieakkoord sluiten. Maar Coppus acht die kans klein.

PVV Limbabwe ook met CDA en VVD

Spits  18.03.2011 De PVV wil in Limburg gaan samenwerken met CDA en en VVD. Dat heeft de fractie na intern overleg besloten, zo meldt de regionale zender L1.  LEES VERDER…

PVV Limburg begint gesprekken

Telegraaf 03.03.2011 De PVV in Limburg begint donderdag al met de eerste coalitieonderhandelingen. Dat zei de Limburgse PVV-lijsttrekker Laurence Stassen donderdagochtend voor de regionale omroep L1. 

PVV Limburg: Onderhandelen! Na carnaval

Spits 03.03.2011 De PVV, die gisteren de grootste partij van Limburg werd, kan niet wachten om te regeren in de provincie. Vandaag beginnen ze al met de eerste onderhandelingen, laat lijsttrekker Laurence Stassen weten aan regionale omroep L1. Ze sluit niets uit, maar haar hartje begeert vooral een coalitie met VVD en CDA. LEES VERDER…

PVV begint onderhandelingen

De Pers 03.03.3011 De PVV in Limburg begint donderdag al met de eerste coalitieonderhandelingen. Dat zei de Limburgse PVV-lijsttrekker Laurence Stassen donderdagochtend voor de regionale omroep L1.

PVV grootste in Limburg

Trouw 03.03.2011 In de provincie Limburg is de PVV de grootste partij geworden. Met 20,6 stemmen behaalde de partij 1,2 procent meer stemmen dan het CDA dat bleef …

PVV blijft grootste in Venlo

03.03.2011 De PVV is woensdag opnieuw de grootste partij geworden in Venlo, de thuisstad van partijleider Geert Wilders. De partij heeft een kwart van de stemmen gekregen, blijkt uit de tussentijdse uitslagen. Dat is wel vijf procentpunt minder dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van vorig jaar.

PVV grootste in Limburg

Metro 03.03.2011 MAASTRICHT (ANP) – De PVV is in één klap de grootste partij geworden in Limburg, de thuisprovincie van Geert Wilders. De PVV verwierf woensdag bij de Provinciale Statenverkiezingen 20,6 procent van de stemmen, wat neerkomt op tien zetels.

Reacties:

Trots ja, op onszelf en op Geert!

De Pers 04.03.2011 Dat Limburgers een tikkeltje chauvinistisch zijn en zeer aan hun tradities hechten, wist ik al uit ervaring, als ik eens mee kwam carnavallen in Maastricht. Maar zelden zag ik zo’n sterke liefde van een politieke partij voor een provincie zó hartstochtelijk beantwoord.

Schaamrood versus apetrots

De pers 04.03.2011 In één klap is de PVV de grootste partij in Limburg. Die klap splijt de provincie in tweeën. Limburgers die zich kapot schamen vs. Limburgers die apetrots zijn op hun ‘eigen’ Geert. Onder tafel. Onder de bank. Desnoods opsluiten in het toilet. Maakt niet uit waar, als ik dat tv-scherm maar niet meer hoef te zien. Dat scherm waarop PVV-leider Geert Wilders zichzelf vereenzelvigt met Limburg.


Het schaamrood op onze kaken

De Pers 04.03.2011 Onder tafel. Onder de bank. Desnoods opsluiten in het toilet. Maakt niet uit waar, als ik dat tv-scherm maar niet meer hoef te zien. Dat scherm waarop PVV-leider Geert Wilders zichzelf vereenzelvigt met Limburg. Met schuin achter hem de lijsttrekker voor PVV Limburg, Laurence Stassen, ‘de heldin van Limburg’, in de woorden van Wilders dan.

‘Moslimmoe’ in dode setting

De Pers 03.03.2011  De PVV mag zich na de statenverkiezingen de grootste partij van Limburg noemen. Dat was aan het verkiezingsfeest in Echt niet af te zien. “Zonne goeie hebben wij nog nie gehad.”

En ook:

Limburgse CDA-gedeputeerde stopt per direct

AD 25.03.2011 HORST – De Limburgse CDA’er Ger Driessen is vrijdag per direct opgestapt als gedeputeerde van de provincie Limburg. Hij deed dat vlak nadat hij uit de Limburgse Statenfractie van het CDA was gestapt omdat hij niet meer door een deur kan met …

Gedeputeerde stapt uit Limburgse politiek

VK 25.03.2011 HORST – De Limburgse gedeputeerde Ger Driessen is boos uit de CDA-fractie in de Limburgse Staten gestapt. Hij kan niet meer door een deur met voorzitter Dieudonné Akkermans van het dagelijks bestuur van het Limburgse CDA, liet hij vrijdag weten.

Gedeputeerde in Limburg stapt op

Telegraaf 25.03.2011 De Limburgse gedeputeerde Ger Driessen is boos uit de CDA-fractie in de Limburgse Staten gestapt. Hij kan niet meer door een deur met voorzitter Dieudonné Akkermans van het dagelijks bestuur van het Limburgse CDA, liet hij vrijdag weten.

maart 4, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 6 reacties